Page 1

MISSION STATEMENT

SaniTronics richt zich op de behoefte van mensen aan hygiënische toiletvoorzieningen buiten de directe eigen woonomgeving. SaniTronics is een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen, plaatsen en onderhouden van hygiënische en milieuvriendelijke toiletten voor (semi)openbaar gebruik. We laten ons vanaf het begin tot einde steeds inspireren door de realiteit van de betrokken omgeving. Onze partners in dit proces, de kernvraag en de wensen van de finale eindgebruikers zijn steeds ons uitgangspunt. Het uiteindelijke comfort voor alle mensen gecombineerd met een natuurlijke opname van onze sanitaire voorzieningen in de omgeving, zijn en blijven het voornaamste. Ons doel is voortdurend de beste kwaliteit te construeren en in te zetten in het gewenste landschap en omgeving van onze opdrachtgevers. Dit doen we niet alleen binnen de EU, ook wereldwijd leveren wij de beste hygiënische toiletvoorzieningen. Alle toiletten maken wij zelf volledig naar wens van de opdrachtgever. Onze units worden vanzelfsprekend gebouwd, geleverd en geplaatst conform de gestelde eisen en vigerende regelgeving. Zelfs indien zulks verschillend is per land en continent. Vanuit onze inzet en expertise willen wij vanaf begin tot eind zoveel mogelijk betrokken zijn en blijven. Alleen zo zijn we het beste in staat om onze bijzondere hoogstaande producten in de beste staat mogelijk te leveren aan onze klanten uit heel Europa en daarbuiten. SaniTronics wil steeds een maatschappelijke component bieden. En dat op integere wijze. We zijn ons bewust van de belangrijke rol die openbare toiletten spelen in de (semi)openbare omgeving. We kiezen er daarom voor om in overleg met de betrokkenen te komen tot het mooiste en het beste product mogelijk. Met respect voor de omgeving en voor de toekomstige gebruiker. Een toiletunit die opgaat in het landschap of de omgeving daar waar deze geplaatst gaat worden. Een sanitaire voorziening die technisch en ecologisch voorop loopt wat betreft het waterverbruik, stroomverbruik, ecologische schoonmaakmiddelen, etc. De toegepaste materialen bestaan zoveel mogelijk uit herbruikbare typen. De centrale gedachte is dat de productie, het gebruik en onderhoud van onze toiletten zo min mogelijk schade mogen toebrengen aan het milieu. De expertise die wij bieden gaat ver en is breed. De toe te passen materialen zoeken we zelf uit en beoordelen deze op kwaliteit en duurzaamheid. Onze toiletunits zijn innovatief ontwikkeld en aan de binnen- en buitenzijde niet alledaags. De toegepaste technieken zijn niet altijd zichtbaar. Deze staan volledig in dienst van de finale eindgebruiker. Tegelijkertijd speelt het belang van onze opdrachtgevers om het onderhoud en de kosten hiervan zo eenvoudig en vooral zo laag mogelijk te houden. Onderhoud en controle gebeurt deels op afstand en deels ter plaatse. Een professionele aanpak hierbij is essentieel. Met het oog op innovatie en voortschrijdende techniek zorgen wij er voor dat onze gekwalificeerde mensen steeds bijleren. Zij zijn zich hiervan bewust en werken als zodanig. Dit geldt voor de productie, het vervoer, de plaatsing en het onderhoud. In het proces van ontwerp tot gebruik sturen we op kwaliteit, uitstraling, duurzaamheid en kostenbeheersing. Het uiteindelijke uitgangspunt is een schone en prettige toiletervaring, altijd en steeds weer. SaniTronics is de toegewijde partner die de klantwensen leidend laat zijn. Onze klanten zijn over de hele wereld verspreid. Alle opdrachten, groot en klein, worden altijd met liefde en plezier verwelkomd. Onze instelling is: verbeter de wereld en begin bij jezelf, Sanitronics wil iedereen in de wereld een schoon toilet aanbieden, altijd en overal. Bezoek onze website www.sanitronics.eu en volg SaniTronics op onze online kanalen via twitter.com/SaniTronics, pinterest.com/ SaniTronics, issuu.com/SaniTronics.eu, facebook.com/SanitronicsInternational en linkedin.com/company/SaniTronics.

Mission Statement NED SaniTronics International  

SaniTronics is een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen, plaatsen en onderhouden van hygiënische en milieuvriendelijk...