Page 1

AANGESLOTEN BIJ:


De HSK Pure douchecabine Prachtige profielloze douchecabines Een minimalistisch designconcept, dat functionaliteit en design op een optimale manier verbindt. Afgestemd op uw smaak en uw badkamersituatie kunt u profielkleuren – glasuitvoeringen – productopstellingen eindeloos met elkaar combineren. De HSK Pure is ook te verkrijgen zonder kunststof sluitstrip, wat de minimalistische optiek onderstreept.

10 JAAR

20 JAAR

48 UUR

MADE IN

KWALITEITSGARANTIE

NALEVERGARANTIE

SERVICE

GERMANY

De HSK Pure is uitgerust met pendelbare, aan de binnenzijde glasvlakke scharnieren en wordt geleverd in een standaardhoogte van 210 cm.


Geberit DuoFresh Module Een frisse boodschap voor iedereen We staan er niet vaak bij stil, maar geur speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Het minste beetje geur roept direct al een reactie op. Zowel positief als negatief. Door het nieuwe stankvrije toiletsysteem DuoFresh van Geberit zijn de vervelende luchtjes op het toilet nu voor iedereen te neutraliseren.

De DuoFresh Sticks en het filter Zowel het keramische filter als de DuoFresh sticks zijn bij uw Sanitiem installateur te bestellen.

Naast het verwijderen van nare geurtjes voegt de DuoFresh module ook een aantal slimmigheidjes toe. Zo detecteert de ingebouwde sensor wanneer iemand de wc nadert en wordt de geurzuivering automatisch geactiveerd. Daarnaast gaat het LED-oriëntatielicht automatisch aan. Deze geeft voldoende licht om je ‘s nachts de weg naar het toilet te wijzen.


Van Hoefsmid tot Warmtepomp! 80 jaar vertrouwd

1939 In Dirkshorn als hoefsmederij begonnen.

Jaap va n in de sm der werff ederij

erff in l ke der W van rofile win ie r r Co nP ixet e F e d

Jaap van

der w erff in

actie

In Dirkshorn als hoefsmederij begonnen.

1939 DeHoefsmederij Hoefsmederij 1939 De

80 80 Jaar jaar van werff van der der Werff in vogelvlucht vogelvlucht

In 1939, 1939 vlak vlakvoor voorde deoorlog oorlog,begonnen begonnenGerrit Gerritvan vander der Werff en Anna-Aagje Anna-Aagjevan vander derWerff-van Werff-vanScheijen Scheijeneen een hoefsmederij daarbij gebruikelijk die hoefsmederij met met daarbij, zoalszoals gebruikelijk in dieintijd, tijd winkel in Dirkshorn. besloeg de een een winkel in Dirkshorn. Opa Opa GerritGerrit besloeg de paarden paarden van deuitboeren uit de omgeving en Oma Anna van de boeren de omgeving en Oma Anna verkocht verkocht radio’s, kachelpijpen, fietsen en vele radio’s, kachelpijpen, tv’s, fietsentv’s, en vele potten en potten pannen.en pannen.

1959 ZoonJaap Jaapkomt komt zaak 1959 Zoon inin dede zaak

Toen Jaap van van de de ambachtsschool ambachtsschoolkwam kwamvond vondvader vader Toen Jaap Gerrit het de hoogste tijd dat hij z’n vader kwam Gerrit het de hoogste tijd dat hij z’n vader kwam helpen helpen in de smederij. Samen bestierden ze de en in de smederij. Samen bestierden ze de smederij smederij gingen ze bij ookdealmensen vaker bijlangs de mensen langs gingen zeen ook al vaker om kachels om kachels te Ditfiets gingmet opeen de fikarretje ets meterachter, een te plaatsen. Ditplaatsen. ging op de karretje later meterachter, de auto. later met de auto.

1975 Overnamedoor doorJaap Jaap Corry. 1975 Overname enen Corry.

De De hoefsmederij hoefsmederij werd werd,na nade de overname overname in in 1975 1975door door zoon Jaap een erkend installatiebedrijf, een mooie zoon Jaap, een erkend installatiebedrijf, een mooie stap voor het het bedrijf. bedrijf.Moeder MoederCorry Corrywas waseen eenechte echte stap voor handelsvrouw en maakte van de radio en tv winkel een handelsvrouw en maakte van de radio- en tv-winkel doe-het-zelf zaak met aanverwante artikelen. Dat onteen doe-het-zelf zaak met aanverwante artikelen. Dat wikkelde zich verder, omdat er in Dirkshorn campings ontwikkelde zich verder, omdat er in Dirkshorn campings verschenen, wat de nodige handel opleverde. Je kon verschenen, wat de nodige handel opleverde. Je kon het

zo maar maar in de winkel kon jekon allesjekrijgen. hetgek zo niet gek verzinnen, niet verzinnen, in de winkel alles Van BisonVan lijm,Bison Gazelle fiets, schroevendraaier, pvc buis, tot krijgen. lijm, Gazelle fiets ,schroevendraaier, zelfs en maden en wormen voor hengelsporpvc vistuigjes buis, tot zelfs vistuigjes en maden ende wormen voor de hengelsporters onder de campinggasten. ters onder de campinggasten.

1985Nieuwe Nieuwe winkel in Tuitjenhorn 1985 winkel in Tuitjenhorn

1985 heeft heeft de de toenmalige toenmaligegemeente gemeente Harenkarspel Harenkarspel InIn1985 Tuitjenhornals alshoofddorp hoofddorpvan vandedegemeente gemeentebenoemd. benoemd. Tuitjenhorn Hetzakelijk zakelijkinstinct instinctvan vanJaap JaapenenCorry Corryzeizegt direct dat Het direct dat ze ze daar ook een winkel moeten beginnen, want daar daar ook een winkel moesten beginnen, want daar was nog was nog tube lijmDetewinkel koop. werd De winkel wordt gestart geen tubegeen lijm te koop. gestart in het pand In het pand waar nu de pizzeria en de kledinghersteller waar nu de pizzeria en de kledinghersteller zitten op de zitten op deOp Dorpsstraat. Ophad dat de moment Dorpsstraat. dat moment familiehad van de derfamilie Werff van2der Werff dus 2 winkels. dus winkels.

1985Gerard Gerard treedt 1985 treedt toetoe

NadatGerard Gerardbij bijeen eencollega collegaloodgietersbedrijf loodgietersbedrijf Nadat het vak het vak verder heeft geleerd komt hij ook in het bedrijf verder had geleerd kwam hij ook in het bedrijf bij zijn vader bij zijn vader en moeder. Hij behaalt alle papieren en moeder. Hij behaalde alle papieren op het gebied op van de het gebied van de installatietechniek. installatietechniek.

1993Een Eennieuw nieuw pand 1993 pand

Vander derWerff Werffmaakte maaktgrote grotestappen. stappen.ErErwerd wordt een enorm Van een enorm 2 in nieuw pand gebouwd van maar liefst 1000m nieuw pand gebouwd van maar liefst 1000m2 in TuitjenTuitjenhorn. Dit gebeurde op de grote parkeerplaats waar horn. Dit gebeurde op de grote parkeerplaats waar

80 jaar Van der Werff - Vakmensen met gevoel voor service.


80 jaar Van der Werff met vakmanschap!

2019 voorheen snackbar Pandora erer nog voorheen Pandorazat. zat.Van Vander derWerff Werffis is steeds gevestigd. Het pand is diverse kerenkeren uitgebreid nog steeds gevestigd. Het pand is diverse 2 . Als bouwtot de huidige vangrootte maar liefst uitgebreid tot grootte de huidige van1600 maarmliefst 2 . Alser bouwmarkt ernamen gehandeld 1600 marktmwerd gehandeldwerd onder als ‘deonder Vakman’ namen ‘de Vakman’ en ‘Fixet Tuitjenhorn’. en ‘Fixetals Tuitjenhorn’ . Ook is er ruimte gemaakt voor eeneen eigen werd er ruimte gemaakt voor eigen badkamerbadkamershowroom. Anna van derScheijen Werff- van showroom. Oma AnnaOma van der Werff-van heeft Scheijen ‘eerste steen’ gelegd voor het pand. de ‘eerste heeft steen’de gelegd voor het pand.

1996 Wilcoenen Jack komen in het bedrijf 1996 Wilco Jack komen in het bedrijf

Het goed met met het het bedrijf, bedrijf,ook ookde deandere anderezoons Het gaat erg goed zoons Wilco en Jack komen in het bedrijf. Wilco en Jack komen in het bedrijf. Wilco als technische Wilco manininde deverkoop. winkel en Jack in de man inals detechnische winkel en Jack verkoop.

2008 Jaap en Corry verlaten het bedrijf

2008 Jaap en Corrymoest verlaten Om gezondheidsredenen Corry inhet 2008bedrijf helaas het Om gezondheidsredenen moest Corry in dit jaar bedrijf verlaten en ging genieten van een welverdiend helaas het bedrijf verlaten en ging genieten van een pensioen. Jaap deed toen nog wel wat hand en spanwelverdiend pensioen. Jaap deed toen nog wel wat diensten. Beiden komen nog wel iedere week op de zaak hand span diensten. Beide komen wel iedere en zijnen nog altijd erg betrokken bij het nog bedrijf. week op de zaak en zijn nog altijd erg betrokken bij het bedrijf. 2014 Nieuwe plannen De bouwmarkt Fixet wordt omgebouwd naar een instal-

2014 Nieuwe plannen latiewinkel onder de eigen naam van Van der Werff. Ook De bouwmarkt Fixet wordt omgebouwd naarvernieuwd. een wordt de showroom voor badkamers verder

installatiewinkel onder de eigen van 2018 De 4e generatie komtnaam binnen Van Ook wordt devan showroom voor in het Jorander vanWerff. der Werff, de zoon Gerard, komt badkamers verder vernieuwd.Daarmee komt de 4e bedrijf werken als loodgieter. generatie het bedrijf binnen. Ondertussen werken

2018 De 4eneefjes generatie komt binnen ook al andere en nichtjes zo nu en dan mee in

Joran van der van Gerard komt in het het bedrijf metWerff handde enzoon spandiensten. bedrijf werken als loodgieter. Daarmee komt de 4e generatie hetder bedrijf binnen. Ondertussen 2019 Van Werff bestaat 80 jaarwerken ook al andere neefjes en nichtjes zo en dan mee in Het installatiebedrijf neemt een grotenu vlucht door het bedrijf met hand en spandiensten. nieuwe technieken zoals zonnepanelen en warmtepompen.

2019 Van der Werff bestaat 80 jaar Van installatiebedrijf der Werff heeft het enorm door die nieuwe Het neemt eendruk grote vlucht door technieken en de rest van het installatiewerk. nieuwe technieken zoals zonnepanelen en warmtepompen. Van der Werff heeft het enorm druk door die De broers Gerard, Wilco Jackvan besluiten om zich nieuwe technieken en deenrest het installatiewerk volledig te richten op de steeds vernieuwende De broers Gerard, Wilco en Jack besluiten om zich installatiebranche verkopen te volledig te richtenen opde dedetailhandel steeds vernieuwende beëindigen. De showroom zal worden installatiebranche en de detailhandelgemoderniseerd. verkopen te beëindigen. De showroom zal worden gemoderniseerd. De focus komt volledig te leggen op het installatiebedrijf De focus komt volledig te leggen op het en de verkoop van badkamers via de eigen showroom. installatiebedrijf en de verkoop van badkamers via de Ook komt er een informatiepunt voor duurzame en eigen showroom. Ook komt er een informatiepunt voor nieuwe installatie technieken. duurzame en nieuwe installatie technieken.

En Van der derWerff Werffisisklaar klaarvoor voorde detoekomst. toekomst. En Van

80 jaar Van der Werff - Vakmensen met gevoel voor service.


Primabad Rise serie Tegenpolen in één design badkamermeubel Yin en Yang. De serie Rise biedt de optie tussen twee tegenpolen. Stijlvol keramiek met en fijne bladlijn of stoer en robuust beton in drie krachtige kleuren. Gecombineerd met het sterke lijnenspel van tussenliggende ladefronten zorgt dit voor een machtig, maar gebalanceerd aanzicht.

Het RISE – meubel van PRIMABAD is leverbaar in: • Keramiek, beton en opbouwkommen. • 5 breedtematen (60-80-100-120 en 141 cm). • 31 melamine en 7 acryl corpuskleuren. • 31 melamine en 7 acryl frontkleuren.


Strak, sterk en elegant Maak kennis met de vernieuwde Memento 2.0! De populaire Villeroy & Boch Memento badkamercollectie is naar een heel nieuw niveau gebracht met Memento 2.0. De randen en vormen zijn strakker en duidelijker gedeďŹ nieerd. Met de toepassing van TitanCeram worden strakke en elegante contouren mogelijk zonder teniet te doen aan de buitengewone kwaliteit. Memento 2.0 bevat, naast de klassieke kleur wit, ook nieuwe tinten zoals mat zwart of een betonlook. Op deze wijze kan een stoere urban look worden gecreĂŤerd in uw badkamer.

De vernieuwde Memento 2.0 collectie bevat 8 nieuwe wastafels en zelfs een bijpassend closet en bidet. De vernieuwde Memento 2.0 biedt ruimte voor karakter in uw badkamer met een strak lijnenspel en een prachtig minimalistisch design.


Duurzame vervanger van CV Van gas los met de alpha innotec LWDV De energietransitie, waarbij fossiele brandstoffen worden vervangen door duurzame alternatieven, is in volle gang. De nieuwe alpha innotec LWDV is dé oplossing voor het één-op-één vervangen van de CV-ketel. De LWDV maakt het mogelijk dat een groot deel van de zeven miljoen woningen met een gasaansluiting sneller en zonder grote verbouwing van het gas afgehaald kunnen worden.

De voordelen: • Verwarmen en warmtapwaterbereiding in één systeem • Zeer sterke prijs-kwaliteitverhouding • Warmtapwaterbereiding zonder elektrische naverwarming • 70 graden cv-temperatuur, bestaande afgiftesystemen, zoals radiatoren, kunnen blijven hangen • Aantrekkelijk design • Standaard buffervat voor 185 liter tapwater • ISDE-subsidie: € 2100,-

De LWDV is energiezuinig, want hij gebruikt geen gas, maar werkt volledig op stroom. Met de huidige gas- en elektra prijzen bespaart u mogelijk honderden euro’s per jaar met de LWDV. Het gebruiksrendement ligt bij verwarming op 350% en bij tapwater op 250%. Het hoge rendement komt doordat de warmtepomp energie uit de buitenlucht haalt. Vervolgens wordt dit op een hoger temperatuurniveau gebracht om zodoende het huis en tapwater te verwarmen.


ZeZe zijn zijn voor voor velen velen nognog steeds steeds héthét gezicht gezicht bijbij Van Van derder Werff: Werff: Jaap Jaap & Corry. & Corry. Wat jullie Wat deden deden Wat deden jullieprecies precies jullie precies in bedrijf? in het hetin bedrijf het bedrijf

Jullie jarenlang hard gewerkt, Julliehebben Jullie hebben hebben jarenlang jarenlang hard gewerkt, hard gewerkt, wat nu? watdoen doen watjullie doen jullie nu? jullie nu?

Corry: “Ik bestierde dewinkel, winkel, deed deed Corry; Ik Corry; bestierde Ik bestierde de de winkel, deed de boekhouding, maaktemaakte de boekhouding, rekeningen, ruimde de rekeningen, rekeningen, ruimde ruimde de de inkomende goederen inkomende goederen goederen op, op, tjsa, deed tjsa,eigenlijk eigenlijk tjsa, eigenlijk deedjejedeed je gewoongewoon het alles. In inalles. het in het begin met de hand met begin met deenhand en later ook welook metwel de met de ook later computer. Daarnaast computer. computer. Daarnaast Daarnaast runde ik het ikrunde het gezin ik hetmet gezin met de 4 kinderen. ” kinderen. de 4 kinderen. Jaap: veel “Veel smederijwerk Jaap: smederijveel smederijzoals werk ploegmessen zoals werkploegmessen zoals ploegmessen uithalenuithalen (scherp(scherp maken), maken),maken), kachelpijpen met de met de kachelpijpen hand maken lateren veel hand en maken later veel loodgieterswerk. ” loodgieterswerk loodgieterswerk

“We genieten tijd. ” Corry: doe een een We genieten We genieten van onze van vrije onze tijd. vrije Corry, tijd.“Ik ikCorry, doe ik doe cursus een cursus Spaans, de spaans,spaans, de kleinkinderen kleinkinderen de kleinkinderen komen vaak langs. komen langs. vaak langs. Daarnaast zit Daarnaast zitikikop opzit ik op de zang, zang, dezwemmen zwemm zang, zwemm en wandel veel. en wandel veel.” Jaap: Jaap, veel. Jaap, “Ik beniedere iedere dag ik ben ik bendag iedere op dag de op de zaak, vaak bij zaak,en enzaak, vaaken bijde vaak devoetbal voetbij de voet in wat wat balDirkshorn. in Dirkshorn. bal inEn... Dirkshorn. En... En... wat we ook we heerlijk vinden ook heerlijk vinden isvinden is is dat we op vakantie we vaak vaak dat we opvaak vakantie op vakantie gaan met de met gaan de camper. met camper. de ”camper.

Wat jullie Wat zijn zijn Wat jullie zijn jullie mooiste mooiste herinneringen? herinneringen herinneringen

Tijden veranderen, TijdenTijden veranderen, veranderen, wat watvinden vinden wat vinden jullie van de van jullie de van de veranderingen bij veranderingen veranderingen bij bij van Werff? vander der van Werff der Werff

“Er zitten kanten aan. aan. Er zitten Er22zitten kanten 2 kanten aan. We zijn We trots dat de trots zijn dattrots de dat de kinderen het kinderen het bedrijf bedrijf het bedrijf “De opening voortzetten. En De opening De opening invan vandede in van de voortzetten. En in in deze deze En in deze winkel in Dirkshorn en tijd belangrijk dat winkel Dirkshorn in Dirkshorn en tijd isishet het tijd belangrijk is het belangrijk dat dat dat zoon Gerard je beslissingen neemt dat onze onze dat zoon onze Gerard zoon Gerard beslissingen je beslissingen neemt neemt hiervoorhiervoor eenmet waar je waar ook moeite met een fifiets etseen fiets ook wel wel je ook moeite wel moeite door een mee hebt, kinderen door zelfgemaakte een zelfgemaakte meedehebt, kinderen de kinderen papieren deur moest Het eneninzicht om deze papieren deurrijden moestom rijden de winkel om de te winkel openen. te openen.doen doendit. dit. doen Hetgetuigt dit. getuigt Hetvan getuigt vandurf durfvan durf inzicht en om inzicht dezeom deze Daarnaast de braderieën in Dirkshorn contact te Daarnaast de braderieën in Dirkshorn en het contact en het contact stappen stappenstappen tezetten. zetten. te” zetten. met al onze trouwe ” met al onze trouwe klanten.klanten.

Wat jullie meest Wat missen missen Wat missen julliehet het jullie meest het nu meest nujullie jullie nu jullie uit de zaak deuit zaak dezijn? zijn zaak zijn

Hoe jullie dede toekomst Hoekijken kijken Hoe kijken jullienaar naar jullie naar toekomst de toekomst van der Werff? vanVan Van van der Van Werff? der Werff?

“We zienWe metdit veelmet vertrouwen tegemoet. We zien ditzien veel vertrouwen tegenmoet. tegenmoet. “Het contact metde demet klanten. Wehebben hebben zoveelgoede goedegoedeHet zich enen Het contact Het contact met klanten. de klanten. We We hebben zoveel zoveel Het bedrijf bedrijf Hetzal zal bedrijf zichverder zal verder zichspecialiseren specialiseren verder specialiseren en en trouwe die mis je het een nieuwe generatie aan, en trouwe klanten,klanten, mis die je wel. wel. misDaarnaast Daarnaast je wel. Daarnaast het leuke leuke het leukeer erkomt komter een komt nieuwe een van nieuwe vander derWerff van Werff der generatie Werff generatie aan, aan, e werkenwerken in de winkel de showroom. ” de dat uniek! , dat is uniek! in de en winkel showroom. en de showroom. de4e, 4e,dat deisis4uniek!”

80 jaar 80 Van jaar der VanWerff der Werff - Vakmensen - Vakmensen met gevoel met gevoel voor voor service. service.


Welk Type bent u? Eindeloos combineren met het Type badkamermeubel Er is altijd een Type dat bij u past! Type badkamermeubelen biedt keuze uit 3 modellen wastafels, 11 kleuren, 2 kastvarianten, 4 front/greepvarianten en 9 spiegel(-kast) varianten. Alles is met elkaar te combineren. Zo kunt u uw meubel naar eigen smaak en Type samenstellen.

Type badkamermeubelen, een Nederlands kwaliteitsproduct waarvan de makers reeds ruim 20 jaar badkamermeubelen produceren. Type badkamermeubelen worden geproduceerd volgens de laatste stand van de techniek. Zo werkt Type badkamermeubelen uitsluitend met dubbelwandige softclose lades, LED verlichting en soft-close scharnieren. Ook zijn de meubelen van 19 mm hoogwaardig plaatmateriaal.


De slimme inbouwset Rapid SLX en kleine bedieningsplaten GROHE introduceert zijn vernieuwende toiletoplossing: het Rapid SLX inbouwelement, in combinatie met een kleine bedieningsplaat. Met dit systeem is de gebruiker klaar voor de toekomst. Het slimme en eenvoudig te monteren systeem biedt door een ingebouwde waterdoorvoer en een stekkerdoos, dat de stroomaansluiting vereenvoudigt, de mogelijkheid om in een later stadium een douche-wc te installeren.

Met de geïntegreerde flowmanager is het eenvoudig om handmatig spoelhoeveelheid in te stellen, waardoor opspattend water in randloze wc’s wordt voorkomen. De universeel passende bedieningsplaat is verkrijgbaar in twee maten, drie designs en maar liefst twaalf kleuren, zo past zelfs de bedieningsplaat in de op kleur gestylde badkamer.


Cv-ketel vervangen,

Vervangen, verduurzamen o

U staat op het punt een keuze te maken voor de komende 15 jaar. Bij nieuwbouw ligt de keuze voor een volledig elektrische warmtepomp voor de hand. Bij bestaande woningen is de keuze minder makkelijk. Wat voor u de juiste keuze is hangt af van uw woonsituatie, budget en wensen. Een warmtepompinstallatie is beduidend duurder dan een nieuw HR-toestel. Zeker als hiervoor het afgiftesysteem en/of de woning nog geschikt gemaakt moeten worden. Toch is het verstandig niet alleen te kijken naar de investering: ook het kostenplaatje op de lange termijn moet bij u passen.

“ Ik kies voor de voordelen van een nieuwe HR-ketel!”

“ Ik kies voor elektrisch verwarmen met een warmtepomp”

“ Wij combineren de cv-ketel met een warmtepomp”


wat is wijsheid?

n of volledig duurzaam? 2

Vervangen door een HR-toestel van de nieuwste generatie. HR-ketel, keuze uit: 1 - ProLine NxT CW3/4/5 - ProLine Eco CW4 - TrendLine (AquaPower Plus) II CW4/5/6 - 9000i (AquaPower Plus) CW5/6

1

3

Thermostaat, keuze uit:

4

2 Nefit Easy 3 Bosch EasyControl 4 Nefit ModuLine 1010/2050/3000

3

Volledig elektrisch met een warmtepomp.

1

2 4 1

2 3 4

Verduurzamen met een EnviLine Hybride warmtepomp.

1

2

3

Keuze uit: - EnviLine All-electric - EnviLine Tower - EnviLine TowerSolar - Binnenunit met ingebouwde (zonne)boiler (Ook leverbaar zonder boiler, als compact wandtoestel) - Buitenunit Monoblock (ook leverbaar als Split) - ModuLine 1010H thermostaat - Pompgroep - Buffervat (optioneel)

1 Binnenunit EnviLine Hybride (Basis)* 2 HR-ketel

Thermostaat:

3 ModuLine 1010H

* Alternatief: VentiLine ventilatiewarmtepomp


Vasco Niva Collectie Strakke vormgeving, extra functionaliteit Niva is beschikbaar in verticale (recht en afgerond) en horizontale versie, alsook in elektrische uitvoering. Speciaal voor de badkamer ontwikkelde Vasco de multi- functionele Niva Bath met leggers en kapstok voor extra gebruikscomfort. De Niva ventilo-convector brengt iedere ruimte in uw woning op de gewenste comforttemperatuur. Hij warmt bij koud weer

NIVA BATH

snel op en zorgt bij warme dagen voor de nodige verkoeling!

NIVA VERTICAAL (recht)

NIVA HORIZONTAAL (recht)

NIVA SOFT (afgerond)

NIVA BATH

NIVA E-VOLVE NIVA BLOWER ELEKTRISCH ELEKTRISCH

NIVA VENTILO CONVECTOR (verwarmen & koelen)


Sealskin Soho douches Zwart, stoer, industrieel en modern De SOHO douches zijn geïnspireerd op industriële, stalen deuren. Door de ontwerpers van Sealskin vertaald naar een moderne douche die past in de design badkamer van nú. De Sealskin SOHO is beschikbaar als 1-delige deur, 2-delige deur en als inloopdouche (divider).

SOHO the original Schoonmaakgemak

• Subtiele industriële look • Blinde bevestiging van de steun • Verkrijgbaar als inloop, nisdeur en deur-wand combinatie

• Standaard voorzien van anti-kalk behandeling • Zwarte metalen frames alleen aan de buitenzijde


Check de LoooX nieuwkomers! Prachtige nieuwe collectie van LoooX De LoooX collectie is uitgebreid met onder andere de LoooX Colour Shelf BoX. Een mooi alternatief voor het doorsnee doucherek. De LoooX Colour Shelf BoX is leverbaar in mat zwart, antraciet, wit of geborsteld rvs. Handig om te weten: het item is geschikt voor plaatsing in de doucheruimte. De onderzijde is namelijk voorzien van een sleuf waar het water doorheen kan.  LoooX Organic Nieuw in het LoooX assortiment: De LoooX Organic: de spiegel met organische vorm. De LoooX Organic is leverbaar in 4 speelse maten (60 – 80 – 100 – 120 cm).

Organic

LoooX Roll Met de LoooX Roll hangt je wc-rol altijd binnen handbereik. Uiteraard kan je hier ook je handdoek aan ophangen. De LoooX Roll wordt los geleverd en is leverbaar in de kleuren mat zwart of rvs.

Mirror Shelf

Colour Shelf BoX

Roll

AANGESLOTEN BIJ:

3- 19 - Geldig t/m 31 oktober 2019 - Zet- en drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

LoooX Mirror Shelf Op de LoooX Mirror Shelf kun je verschillende spullen plaatsen, zoals je borstel of cosmetica. Het item is voorzien van een uitsparing voor de gekozen spiegel. Perfect te combineren met diverse spiegels.

Profile for Sanitiem Sanitair

Sanitiem Brochure 3 2019 - Van der Werff  

Sanitiem Brochure 3 2019 - Van der Werff  

Profile for sanitiem