Page 1

OAMENII ŞI  LOCUL      Unitatea noastră şcolară a luat fiinţă la 1 septembrie 1966, ca  “Liceul Industrial de Construcţii”, având repartizate, în clădirea  Şcolii de Şoferi Profesionişti nr.1, trei săli de  clasă şi un laborator de fizică ( amenajat şi pentru chimie şi  biologie ), instruirea practică desfăşurându­se în atelierele  Centrului Şcolar Profesional de Construcţii – Montaj.  În primul an, liceul a avut 95 de elevi şi 14 cadre didactice.  Începutul activităţii acestui  liceu se leagă de numele doamnei inginer Bălaşa Eugenia, care, în  calitate de director,  a depus mari eforturi şi multă dăruire în organizarea şi dezvoltarea  acestei unităţi şcolare. Prima promoţie de absolvenţi a părăsit  băncile liceului în anul 1971.      De la înfiinţare, unitatea noastră şcolară şi­a schimbat succesiv  denumirea, primind la  1 septembrie 1993 denumirea actuală,  Grupul Şcolar de Construcţii “Anghel Saligny”.      În prezent, în liceul nostru învaţă peste 1600 de elevi, iar  procesul instructiv­educativ este coordonat de 110 cadre didactice.  Oferta educaţională este diversă, constând în filierele tehnologică,  teoretică ( matematică­informatică ) şi vocaţională ( profil  sportiv ), pentru nivelul liceal, Şcoala de Arte şi Meserii şi  învăţământul postliceal ( Şcoala de Maiştri ). Procesul de  învăţământ este optimizat prin materialele didactice obţinute prin  Programele Phare – VET. De­a lungul ultimilor ani, în liceul  nostru s­au derulat şi alte  programe, precum COSA, Phare­TTQM,  Kultur Kontact.      Baza materială a liceului s­a extins şi s­a modernizat continuu,  cuprinzând astăzi 6 corpuri de clădire, destinate instruirii teoretice,  practice şi sportive. S­au efectuat lucrări de consolidare şi de  înlocuire a tuturor instalaţiilor sanitare,lucrări de reparaţii, de


igienizare a interioarelor şi a exterioarelor. În clădirea principală,  corpul A, se află săli de clasă, laboratoarele de informatică şi  cabinetele specializate pe discipline şcolare, cabinetele directorilor,  cancelaria, secretariatul, cabinetul Grupului Media AS, cabinetul  medical şi Sala de festivităţi. În corpul B, funcţionează săli de  clasă, biblioteca şi cabinetul de stomatologie. Corpul C conţine  cabinetul Cercului de pictură “Nicolae Georgescu” şi un modern  Centru de Documentare şi de Informare. În corpul D îşi desfăşoară  activitatea atelierele­şcoală, în care elevii deprind tainele  meseriilor pentru care se pregătesc. Sala de sport a fost construită  prin Programul Guvernamental “Săli de Sport” şi a fost inaugurată  la 1 Iunie 2003. La căminul şcolii, care se află în apropiere,   s­au efectuat, de asemenea, lucrări de reparaţii şi igienizări  interioare.            În anul 1971 a luat fiinţă cenaclul “Mihai Eminescu” şi  revista “Orizonturi”, sub conducerea domnului profesor Theodor  Pâslaru. Tradiţia descoperirii şi îndrumării tinerelor talente literare  a fost continuată de generaţiile de profesori care au urmat, revista  liceului obţinând numeroase premii la concursurile şcolare. Elevii  au fost premiaţi la concursuri de creaţie precum “Tinere condeie”  sau “În dialog cu Europa”, unii publicând chiar volume proprii de  poezii.      O activitate variată desfăşoară şi Grupul Media AS :  organizarea serbărilor şcolare, susţinerea lecţiilor demonstrative şi  a gradelor didactice, activităţi radio, foto şi cinematografice  ( realizarea de filme didactice şi educative, în care elevii liceului  sunt actori, regizori, scenarişti, sunetişti ).      Imensul efort de consolidare şi de modernizare continuă a bazei  materiale, precum şi de diversificare şi optimizare a activităţilor  şcolare, se datorează, în mare măsură, viziunii şi entuziasmului  doamnei director Anca Vasilescu, sprijinită şi ajutată de doamnele  director­adjunct Mirela Şişman şi Maria Rădoi. 

Prezentare liceu  

Scurta monografie a liceului

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you