Page 1

Olkusz., dn. 26.10.2013 r. Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 26.09.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Jakub Sanetra, ul. Jana Pawła II 22, 32-300 Olkusz Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3192,48 € 2. Kwota uzysku:

1596,24 € 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania:

1596,24 €

różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia:

287,33 € 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty:

2905,15 € różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: dwa tysiące dziewięćset pięć euro, piętnaście eurocentów)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo  

Przykładowy rachunek do umowy o dzieło

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you