Page 1

FAKTURA NR 26/10/2013

ORGINAŁ

VAT

Olkusz, dnia 26.10.2013 r. Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *: 26.10.2013 r.

Sprzedawca: Jakub Sanetra Ul. Jana Pawła II 22 32-300 Olkusz Bank: nazwa banku Nr konta: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lp.

Nazwa towaru lub usługi

Jm.

Ilość

Cena jedn. bez podatku VAT zł

1

1

2

3

Środek transportu: ...................................

Nabywca: mLingua Sp. z o.o Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP:778-14-35-103

Wartość bez podatku VAT

gr.

Podatek VAT Kwota %

gr.

gr.

5

Tłumaczenie pisemne PL-EN pliku Sprawozdanie roczne trybunału sprawiedliwości Tłumaczenie pisemne PL-EN pliku ABC Prawa Europejskiego Tłumaczenie pisemne PL-EN pliku Raport o przyszłości Unii

1800 znaków przekła du

297,07

24

53

7287

13

23

1311

69

8598

82

1800 znaków przekła du

119,11

24

53

2921

77

23

525

92

3447

69

1800 znaków przekła du

13,58

24

53

333

12

23

59

97

393

09

10542

02

1897

58

12439

60

Słownie: dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy

9

zw.

10542

W tym : Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

8

Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT zł gr. 10

4

429,76

7

_________

2

Razem:

6

REGON:

02

23 %

1897

58

Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

12439

60

Faktura vat  

Przykładowa faktura Vat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you