Sandstone Natursten - inspiration til byrum vol. 2

Page 1

Sandstone Natursten - inspiration til byrum vol. 2


Sandstone ApS

Nyrupvej 47 & 70 4180 Sorø

sandstone.dk + 45 5780 1022 kontakt@sandstone.dk

Indhold side 1

Bæredygtige sandsten til byrum

Byfornyelse Kolind, Syddjurs Kommune side 2 Coolsingel, Rotterdam side 4 Putney Wharf Towers, London side 6 Slid Det muntre hjørne, Tivoli side 8 Vandprojekter Horsens side 10 Strandvejstorvet, Solrød Strand side 12 Terrorsikring Sport- og kulturcenter, Solrød Strand side 14 Gårdrum Baggårde og gårdhaver side 15 Hotel Sanders, København side 18 Nyt bykvarter med kulturarv Carlsbergbyen side 20 Renovering Rosenhaven, Hellerup Strandpark side 22 Havdrup Præstegårdshave side 24 Historiske bygninger Godser, slotte mm. side 26 Produkter Designudvikling af sandsten side 30 Obernkichener Sandsten side 36 side 38

Et socialt bevidst valg


Bæredygtige sandsten til byrum Sandsten har en lang levetid og er derfor et fornuftigt valg af materiale i byrum. Sandsten er et råmateriale med renere udvinding og produktionsproces end andre belægningsmaterialer. Materialet tåler vedligehold, har høj styrke, tåler kraftig brug og kan genanvendes op mod 100%. I det 21. århundrede er vi mere klimabevidste, og derfor står man som arkitekt og må stille sig spørgsmålene; hvilke materialer skal der bruges, hvornår og hvor? Og måske burde sandsten være en del af materialekataloget næste gang der skal planlægges og byfornyes.


BYFORNYELSE

Kolind, Syddjurs Kommune Som et led i kommunesammenlægningen fandt man en fornyelse af Kolind Bredgade nødvendig. Den lille butiksgade blev totalrenoveret med ny kloakering, facaderenoveringer og helt nye belægninger, hvor gangzone og kørebane er visuelt adskilt dels gennem farveskift og dels gennem forskellige stenstørrelser. Farveforskellen mellem den lyse gyldne belægning og de mørke bånd, der markerer vejforløbet, hjælper svagtseende borgere med at placere sig sikkert på gaden. De tre forskellige stenstørrelser markerer og adskiller ligeledes belægningen i zoner til biltrafik, gående og en udstillingszone, hvor forretningerne har plads til skilte og eventuelle varer.

PROJEKT STØRRELSE: ca. 2.000 m2 STEN: Olive Sandstone, Black Limestone FORMATER: Chaussésten, Brosten, Fliser, Kantsten STENFINISH: RAW


SANDSTEN TIL GANG- OG KØREZONE Stenene dimensioneres efter hvad belægningen skal holde til. Hårdheden på de indiske sandsten skyldes, at stenene hovedsageligt er sammensat af kvarts, som er et af de hårdeste mineraler på jorden. Sandstenene er samtidig også presset meget hårdt sammen efter millioner af år nede i jordskorpen. Chaussésten i sandsten har en mere ensartet overflade end gamle slidte granit chaussésten. Den kløvede overflade gør at fladen bliver mere jævn og nemmere at gå på, uden at være glat.

3


BYFORNYELSE

Coolsingel, Rotterdam Den store færdselsåre igennem Rotterdams centrum har gennemgået et omfattende renoveringsforløb, hvor gaden er blevet til en fodgængervenlig boulevard. Den brede promenade er præget af at skulle passe til de mange forskellige bygninger langs Coolsingel og dermed har belægningens farve en afgørende betydning for oplevelsen af gaderummet. Til gangarealet besluttede man sig for at lave en flade, der tilføjer liv gennem et stort farvespil og samtidig passer naturligt ind i de stående bygningers farvepaletter. Den valgte stenfarve changerer i varme efterårsfarver i et mix af gyldne, grønbrune og grå nuancer og farvespillet forstærkes yderligere ved brug af en mindre stenstørrelse. Belægningen af brosten blev lagt i faldende længder.

PROJEKT STØRRELSE: ca. 3.500 m2 STEN: Olive Sandstone FORMATER: Brosten STENFINISH: RAW


VALG AF RETTE DIMENSIONER Via designudvikling kan brosten produceres i ensartede tykkelser, så de kan ’lægges på grus aftræk’ i stedet for at skulle ’sættes’ enkeltvis. Hermed lettes håndteringen i anlægsprocessen og der spares tid i udførslen, samtidig med at der kan opnås præcis det udtryk som man ønsker.

5


BYFORNYELSE

Putney Wharf Towers, London Putney Wharf Towers har gennemgået en transformation fra kontorbygning til lejlighedskompleks. Gentænkningen af bygningen har desuden medført en byfornyelse af havnefronten og dens møde med boligblokken. Forskellige stenstørrelser og bånd af en anden stentype giver belægningen et fælles mønster med variationer, som giver mulighed for at zoner og rum markeres i fladen.

PROJEKT STØRRELSE: ca. 2.800 m2 STEN: Design mix af udvalgte farver FORMATER: Brosten, Fliser STENFINISH: RAW

6


SANDSTEN TIL STORE PROJEKTER Til store projekter designudvikles stenene oftest til det specifikke projekt. Et design- produkt åbner for muligheden for at lave tilpasninger i stenenes formater samt overflader, der passer til stedets behov. Nogle stentyper er meget farverige, mens andre er meget ens. Stentyper kan derfor kombineres for at forøge indtrykket af variation eller for at fremhæve kontraster i farver og tekstur. Dette kan udnyttes for at opnå lige det udtryk, der passer til stedet.

5

7


SLID

Det muntre hjørne, Tivoli Tivoli har en lang og stolt tradition for udvikling og forandring i haven såsom temaområdet ”Det Muntre Hjørne”. Den berømte forlystelseshave har mange besøgende, hvilket medfører store krav til de materialer der bruges. Slid, vedligehold og ikke mindst det visuelle udtryk, er alle betydningsfulde faktorer, når der skal ske ændringer i haven. Valget af sandsten, både til belægning og til udformning af Tycho Brahes fontæne gav mening, da sandstenens styrke gør belægningen slidstærk og nem at vedligeholde. Fontænen blev skåret i en blødere sandsten for at opnå det ønskede renæssanceprægede udtryk.

PROJEKT STØRRELSE: ca. 800 m2 STEN: Black Limestone, Sand Sandstone FORMATER: Brosten, Fliser, Designproduceret fontæne STENFINISH: SOFT

8


SLID AF SANDSTEN Den unikke styrke kan tilskrives sandstenenes lagdeling, som bevirker at deres bøjetrækstyrke er højere end andre belægningsstens som f.eks. granit, tegl og beton. Sandstenene har en meget høj tolerance for slid og tåler dermed også de typiske former for vedligehold som f.eks. højtryksvask, børstning og gasbrænding.

9


VANDPROJEKT

Horsens Horsens gågade har været igennem en omfattende renoveringsproces. Et greb, der er benyttet for at skabe liv og forlænge de handlendes ophold og oplevelser gennem gaden. Der er blevet etableret et hævet vandelement, der også uden vand skaber en scene for leg. Vandelementet skiller sig ud fra den omkringliggende belægning ved at være beklædt med sandsten. Det er især naturstenens store farvespil, stenens struktur og kontrasten mellem silk og raw overflader, der udnyttes i vandelementet.

STEN: Dark Sandstone FORMATER: Columbusmursten, Fliser i mix størrelser STENFINISH: RAW, SILK


SANDSTEN TIL VANDELEMENTER Sandstenene har et naturligt farvespil, der forstærkes når stenene er våde. Sandstenene er syreresistente og kan derfor tåle det, hvis man ønsker at vedligeholde vandområder med en syreblanding.

11


VANDPROJEKT

Strandvejstorvet, Solrød Strand I renoveringsarbejdet omkring Solrød Centeret var det vigtigt, at pladserne fik deres egen identitet i forhold til gadestrøgende. Strandvejstorvets identitet er styret af vandlege området og de forskellige belægningstyper. Vandlegen indbyder til ophold på pladsen, nedkøling på de varme sommerdage og udnytter naturstenens farvespil, der tydeliggøres i farveforskellen mellem de tørre og våde sten. Belægningen er tænkt som et samlende element der spiller sammen med bygningerne. Det gøres med en diskret zoneopdeling bl.a. gennem belægningsændringer i læggemønster, formater og materialeskift for at skille f.eks. cykeltrafik fra ophold og samvær.

PROJEKT STØRRELSE: ca. 500 m2 STEN: Grey Sandstone FORMATER: Fliser i mix størrelser, Designproduceret dysseskåle STENFINISH: RAW


SANDSTEN TIL VANDLEGE OMRÅDER Den kløvede overflade giver sandstenene en struktur, der gør dem skridsikre i våd tilstand. Stenenes hårdhed gør, at de kan tåle at blive højtryksvasket, så man kan spare på kemien og blot vedligeholde ved rengøring i stedet.

13


TERRORSIKRING

Sport- og kulturcenter, Solrød Strand Da OJD donerede deres tidligere haller til Sports- og Kulturcenter, blev der valgt grå sandsten med raw overflade for at kunne danne bund for diverse skulpturer.

SANDSTEN TIL TERRORSIKRING Sandstensblokke kan pga. bl.a. deres vægt bruges som siddeplinte og til leg, samtidig med at forhindre indkørsel på et område og dermed også fungere som terrorsikring.

14


GÅRDRUM

Baggårde og gårdhaver Gårdrum består af et helt sæt af særlige udfordringer, der stiller mange krav til materialet. Mangfoldigheden i farver, dimensioner, holdbarhed, samt det generelle udtryk må tages med i overvejelserne når der skal vælges materialer til design.

15


KØBENHAVNSKE BAGGÅRDE SANDSTEN TIL BAGGÅRDE Et fælles semi offentligt rum der skal fungere i private sammenhænge kan håndtere en højere detaljegrad, hvilket f.eks. kan opnås gennem sandstenenes brede farvespil eller gennem et mindre format som klinker. Sandstenene byder på utallige spændende muligheder og mange forskellige materialer, størrelser og funktioner, der kan gå op i en højere enhed for at opfylde brugernes ønsker og behov for ophold, afvanding, holdbarhed og vedligehold.

16


17


GÅRDRUM

Hotel Sanders, København Da Kølpin Hotels udvidede med endnu et unikt hotel i hjertet af København, gennemgik en gammel bygning en totalrenovering for at blive til Hotel Sandsers. Som så ofte før i gamle bykvarterer blev hver kvadratmeter af stedet udnyttet fuldt ud. Derfor er den gamle baggård også inddraget til gårdhave, der om vinteren er overdækket og om sommeren giver gæsterne et hyggeligt åndehul med udeservering. Under renoveringen var der fokus på detaljen og gårdrummets gulv var ingen undtagelse. Gulvet er tænkt som en del af det overordnede udtryk for hele hotellet, men samtidig adskiller det sig ved at være et udeareal. En kløvet lys sandsten er kombineret med bånd af en mørk Ølands sandsten. Mønsteret og stenfarverne tilføjer rummet en velbalanceret detaljegrad, der går i spænd med udtrykket indendørs samt kan tåle sliddet og udendørsforholdene.

PROJEKT STØRRELSE: ca. 80 m2 STEN: Sand Sandstone, mørk Ølands sandsten FORMATER: 60x60 flise, 10x60 klinke STENFINISH: RAW

18


SANDSTEN TIL GÅRDRUM Semiprivate rum der balancerer mellem ude og inde som f.eks. vinterhaver, orangerier og overdækkede gårdhaver vinder ved lyse sandstensgulve, der spreder lys og varme, uanset hvilken overfladefinish, der er valgt - raw, soft eller silk.

19


NYT BYKVARTER MED KULTURARV

Carlsbergbyen I byudviklingen af Carlsbergbyen har man bygget nyt, der skal forholde sig til en markant tilstedeværende kulturarv. Det nye Jacobsen hus ligger kun et stenkast fra den ikoniske elefant port og der er stillet store krav til materialevalget. Sandstenenes iboende farvespil binder de forskellige materialer sammen til en helhed, hvor nye og gamle materialer kan mødes og indgå i en naturlig synergi. Formatet med de store kvadratiske fliser giver en rolig flade op mod mursten og chaussésten med masser af farvespil. De grå sandsten har fået en soft behandling for at fremstå med patina.

STEN: Grey Sandstone FORMATER: 80x80 flise STENFINISH: SOFT


SANDSTEN I EKSISTERENDE MILJØER

Nye sandsten kan passe naturligt ind til gamle bygninger, så stenene visuelt ikke skiller sig ud fra det samlede udtryk. Nogle gange er det farverne og andre gange formatet eller overfladens udtryk, der udgør den primære samlede effekt. Soft er en efterbehandling, der ofte bruges for at give stenene et slidt og patineret udtryk, så de fremstår mere hjemmehørende i et eksisterende miljø.

21


RENOVERING

Rosenhaven, Hellerup Strandpark Renoveringsarbejdet af G.N. Brandts ca. 100 år gamle rosenhave krævede fornyelse på to områder, dels roserne og dels stiforløbet gennem haven. Man stod over for den udfordring, at kun nogle sten i den ca. 100 år gamle sandstenssti stod til at skulle udskiftes, så samtidigt blev stisystemet, der var af udslidt beton også udskiftet til sandsten. Gennem testblandinger, der blev lagt op imod et udsnit af den oprindelige belægning, opnåede vi en specifik farveblanding der matchede de gamle sandsten, og hermed kunne nye og gamle sandsten anvendes sammen ubemærket og fremstå som én fælles belægning.

PROJEKT STØRRELSE: ca. 350 m2 STEN: Designproduceret farveblanding FORMATER: 44x44 fliser, Kantsten, Ramper STENFINISH: RAW


SANDSTEN TIL RENOVERINGSPROJEKTER

Et bredt stenudvalg giver mulighed for, at designudvikle materialerne til det eksisterende formsprog f.eks. ved at kombinere flere stentyper i en belĂŚgning.

23


RENOVERING

Havdrup Præstegårdshave Da Havdrup Præstegård skulle renoveres for at huse en ny præst, var det ikke alene den gamle gulkalkede gård der blev taget hånd om. I denne forbindelse blev en ny hævet terrasse samt et nyt trappeforløb til at forbinde præstegård og have opført i sandsten. Den nye belægning blev frit fortolket i farve og materialevalg, så det overordnede udtryk faldt naturligt ind i de historiske omgivelser. Læmurene og trappen, der afsluttes med de to store kuber, er fokuseret omkring den markante akse. De lyse gyldne farver spiller elegant sammen med den gule præstegård og stenenes kløvede flader. Dimensionerne giver tyngde til det samlede udtryk, så tilføjelsen fremstår naturlig.

STEN: Sahara Sandstone FORMATER: Chelsea mønster, Stonewall, Trappetrin, 45´kuber STENFINISH: RAW

24


SANDSTEN TIL TERRÆNREGULERING

Stonewall murene bærer den udførendes signatur da dels materialevalg, men også den indbyrdes fordeling af stenblokkene udføres forskelligt fra murer til murer.

25


HISTORISKE BYGNINGER

Kragerup Gods, Ruds Vedby Man står overfor en særlig udfordring, når man skal finde materialer til historiske bygninger og Kragerup Gods var ingen undtagelse. Man tog udgangspunkt i en oprindelig sandstensbelægning samt farverne på ornamenteringen af den vestvendte trappe, og så muligheder for en selektion af lyse sandsten som farvemæssigt passer naturligt ind, og samtidig kan leve op til godsets nye funktioner. Der er lagt varme under den store terrasse, så man med den enkle belægning praktisk talt har udvidet godset med en udendørs balsal.

26


ØDEMARK GODS BEVARINGSVÆRDI MED SANDSTEN Godser og slotte samt lignende bevaringsværdige ejendomme, kræver et stærkt materiale med en karakter, der passer til det moderne liv uden at skille sig ud fra den arkitektoniske helhed.

27


RETZOW SCHLOSS SANDSTEN TIL HISTORISKE BYGNINGER Ved at vælge materialer der passer ind i de eksisterende forhold, åbner man muligheden for at tilføre noget moderne, der understøtter en nutidige funktion.

28


SKÆRLUND KIRKE SANDSTEN MED RETTE UDTRYK Skal endnu et materiale introduceres til området, bør der stilles høje krav til hvad der passer ind i det eksisterende. Derfor er materialets overflade og dermed det over- ordnede udtryk af fladen yderst vigtigt.

29


PRODUKTER

Designudvikling af sandsten Kun fantasien sætter grænser for sandstenes anvendelsesmuligheder, og nogle projekter kræver noget andet og mere end bare belægninger og støttemure. Uderum i dag skal kunne håndtere flere former for interaktion. Cykler, siddepladser, leg, hærværk og terrorsikring er blot nogle af de ting en offentlig plads skal kunne håndtere. Sandstens egenskaber kan løse flere af disse miljøers udfordringer. Stenenes lagdelte opbygning giver materialet muligheder for dels at lave relativ store flader og dels at have et bredt spektre af udtryk – fra en grov kløvet flade til fint polerede flader med høj detaljegrad af f.eks. forarbejdninger.


DESIGNPRODUKTER I SANDSTEN De store sandstensblokke udvælges i bruddet og forarbejdes til det ønskede produkt med den ønskede finish. Fra designprocessen er afsluttet gennem udførsel og til endelig levering må påregnes ca. 12 uger. Så tag kontakt til os tidligt i beslutningsprocessen, så du har det optimale udgangspunkt i forhold til projektets tidshorisont.

31


KAPITÆL MED KUGLE ER DESIGNPRODUCERET TIL AFSLUTNING PÅ SØJLE

VANDDYSSE ER DESIGNPRODUCERET TIL STRANDVEJSTORVET

32

FONTÆNE ER DESIGNPRODUCERET TIL TIVOLI

SIDDECYLINDER ER DESIGNPRODUCERET TIL STATIONSPLADS


SANDSTEN SOM SAMLENDE ELEMENT Ønsker man at forbinde ude og inde og skabe et samlet udtryk gennem fladerne vil man kunne bruge samme sten, men hvis den f.eks. bruges i et køkken vil man vælge at overfladebehandle. Sandsten kan også bruges indendørs som oftest i Soft eller Silk overflade, men det er også en mulighed i Raw eller City.

SANDSTONES PLEJESERIE FRA LITHOFIN TIL INDE OG UDE I nogle tilfælde kan der være et ønske om at fastholde sandstenene i et specifikt udtryk. Ønsker man f.eks. et maksimalt farvespil indendørs, kan det opnås med en overfladebehandling.

SANDSTONES FASTE PERMEABLE FUGE Belægninger bliver mere holdbare og der går længere tid inden der skal vedligeholdes, hvis man bruger den faste permeable fuge.

33


UTALLIGE FARVER OG KOMBINATIONER De hårde kvartsbundne sandsten fås i et større farvespektra end de kalkbundne limestone. Sandstone Sahara, Red, Grey, Olive, Naturel, Mahogni, Nordic, Dark, Sand, Summer og Koks Limestone Black, Rust, Champagne og Cathedral. Andet Obernkirchener, Yorkstone, Reclaimed, Ølandssten mv.

UDSNIT AF EKSISTERENDE SORTIMENT BROSTEN

MURMATERIALER

Chaussésten ca. 10x10x8-10 cm Brosten ca. 20x10x8-10 cm Rumlede brosten ca. 20 / 25 / 30x10x6-8 cm

Mursten ca. 20 / 25 / 30x10x6-8 cm Murblok 40x20x9-11 cm Columbus mursten 40x10x2-4 cm Stonewall Rustikmur

INVENTAR 45’Kube ca. 45x45x45 cm 60’Kube ca. 60x60x60 cm Plint ca. 29x45x90 / 120 cm Klippeblok Trappetrin ca. 100 / 150x35x14-16 cm Repostrin ca. 150x60x14-16 cm Taktile fliser Kantsten mv.

34

KLINKER Klinke ca. 20x10x5 cm Lang klinke ca. 42x10x5 cm FLISER Soldaterflise ca. 90x60x2,5 / 6 cm Slotsflise ca. 90x90x3 cm Bordursten ca. 90 / 120x29x5 cm mv.


4 SERIER MED FORSKELLIG FINISH TILGÆNGELIG I MANGE FARVER STEN OG i DE FLESTE FORMATER

RAW De rå sten med kløvet overflade og håndhuggede sider giver et naturligt udtryk.

SOFT En softbehandling hvor de rå sten rumles og børstes for at tilføje et slidt blødt udtryk.

SILK Stenene skæres og poleres så de står med rene stramme linjer og en silkeblød glat overflade.

CITY Stenene sandblæses for at have en ensartet ru overflade, der homogeniserer fladens overordnede udtryk.

RECLAIMED Reclaimed Sandstone er engelske Yorkstone sandsten fra projekter, der er udført tilbage fra 1800 tallet og frem. Sandstenene tages op og lægges på paller, de kommer derfor i uens i farver, størrelser og tykkelser og med årtiers slid og patina.

35


PRODUKTER

Obernkirchener Sandsten Sandstone Natursten har et godt samarbejde med det velkendte sandstensbrud i Obernkirchener. Obernkirchener stenene, også kendt under navnet Bremer sten, bliver ofte brugt til renoveringsprojekter i Danmark. I Tyskland har en større erfaring med de lokale sten og ser derfor også flere muligheder i stenen. Stenene har to vidt forskellige udtryk, alt efter om man bruger den grove naturlige brudflade eller om stenen skæres til en ensartet lys og elegant sten.


OBERNKIRCHENER SANDSTEN Den naturlige brudflade har et bredt farvespil fra helt lyse gyldne nuancer til dybe grå toner. Skæres stenen ligger farvespillet mellem hvidgrå nuancer og varme gyldne toner. Sandstenene er gode til fine forarbejdninger, men kan også bruges i grovere stadier. F.eks. til facadebeklædning eller tunge klippeblokke til byrumsinventar.

37


Et socialt bevidst valg Sandstone er grundlagt i 1994, og de mange års gode forhold til vores indiske samarbejds- partnere er blevet styrket af bl.a. sociale investeringer, hvor vi er med til at finansiere driften af et lokalt hospital i Rewari, bespisning af op til 800 mennesker to gange om måneden samt it-uddannelse af unge mennesker. For os handler det om at prioritere vores medmennesker, for at vi sammen kan udvikles til en endnu stærkere og sundere forretning. Vi har både ubevidst og aktivt gået ind og gjort verdensmål til vores mål.

Vi hos Sandstone mener, at et sundt arbejdsmiljø ikke kun indgår på arbejdspladsen, men igennem hele vores hverdag. Derfor mener vi, at vi skal være endnu bedre, ikke kun over for vores kunder, men også over for de lokalsamfund, som vi samarbejder med. SUNDHED OG TRIVSEL & STOP SULT Siden vi begyndte at importere sandsten fra Indien, har vi valgt at være med til at finansiere driften af et lille privathospital i Rewari i Jaipur, Indien. Lokalsamfundet opnår bedre sundhed og bedre trivsel, og fjerntliggende stenhuggerlandsbyer kan få lægehjælp af hospitalets ambulancekorps, der kommer på ugentlige besøg.

38

På hospitalet kan købes diverse lægemidler til meget rimelige priser og i hospitalsgården bespises gratis op til 800 mennesker hver d.1 og d.15 hver måned. KVALITETSUDDANNELSE & STOP FATTIGDOM Verdensmål 4. Kvalitetsuddannelse, hænger sammen med mål 1. Stop fattigdom. Efter arbejdstid udnyttes kontorerne til at uddanne unge indere i at bruge computere. Det giver dem gode muligheder for at få jobs og supplere familiens indtægt, så der er råd til både mad og skolegang til mindre søskende. ANSTÆNDIGEJOBS OG ØKONOMISK VÆKST


Som et lille familieejet firma sætter vi anstændigheden i vores handel meget højt. Derfor var det et krav i udvælgelsen af samarbejdspartnere, at forholdene i stenbruddene er ordentlige. Det er ligeledes en selvfølge, at vi er medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH), samt at vores produktion og handel lever op til FN’s og ILO´s konventionelle retningslinjer for etisk handel. Vores leverandører er certificeret og i stenbruddene arbejdes ud fra The ETI Base Code, der er baseret på konventionerne fra International Labour Organisation. Hermed er vi garanteret, at der er frie arbejdsforhold, frie organisationsforhold, sikre og hygiejniske arbejdsforhold, intet børnearbejde, fornuftige lønforhold, ingen diskrimination, rimelige arbejdstider, regelmæssig ansættelse og ordentlig behandling af ansatte. ANSVAR OG PRODUKTION Hos Sandstone har vi intet sten spild. Vores sandsten holder evigt og kan genbruges et utal af gange. Hvis vi står i situationen, at en sten frasorteres grundet skønhedsfejl eller brud, går den ikke til spilde, den anvendes fx til brudfliser eller til mur, alt afhængig af stenen. Vi går ind for bæredygtig udvikling, og derfor er det vigtigt for os, at bruge så meget af produktionen som overhovedet muligt. Pallerne vi får transporteret sten hjem på, går heller ikke til spilde. Tomme paller bliver brugt til at pakke ordre til kunder, og paller der er gået i stykker bliver brugt til brænde. Plastik vi piller af paller med sten, der skal pakkes om, pres-

ses og køres til genbrug. KLIMAINDSATS Indien er langt væk fra Danmark; men da stenene fragtes med containerskibe, sikres at CO2 udledningen på den lange rejse faktisk er meget lavere for vores indiske sten, end hvis vi fik dem fragtet med lastbiler fra Norden og Europa til vores lager i Sorø. Det er også grunden til, at CO2 udledningen ved vores sandsten er 3-5 gange mindre end ved f.eks. betonfliser. TESTET OG GODKENDT De indiske sandsten er skabt for omkring 1.000.000.000 år siden ved sandaflejringer. Lagdelingen, den høje alder og det store tryk vores sandsten har været under, har gjort at de er ca. dobbelt så stærke som granit. Sandstens lagdelte struktur/tekstur er desuden med til at gøre det til et bæredygtigt materiale, da lagdelingen giver materialet en høj bøjetrækstyrke, som kan udnyttes ved at lave et tyndere produkt, der stadig kan klare en stor/tung belastning. Bruger man håndkløvede sandsten, har man desuden begrænset mængden af CO2 belastende efterbehandlinger. Stenene er testet og godkendt efter danske og europæiske standarter og tåler bl.a. salt, frost, højtryksvask og de fleste af vores sandsten kan desuden tåle meget stærke syre blandinger.

39


UDSTILLINGER I Sorø findes 3000 m2 udstillingshave, hvor de forskellige farver sandsten er lagt i seperate havemiljøer. Da udstilling, kontor og lager ligger sammen er det let at se alt samlet og få prøver med hjem. Vi har ubemandede udstillinger i Nordsjælland, på Fyn og i Jylland.

LAGER

På lageret i Sorø, midt på Sjælland, har vi altid ca. 45.000 m2 sandsten af vores sortiments- varer i vores brede palette af farver. Det store lager gør at vi kan levere hurtigt i hele Danmark. Leveringer i udlandet aftales og prissættes på projektbasis.

40


Hos os

Sandstone ApS

HOS OS FINDER DU EN BRED VIFTE AF KOMPETANCER • • • -

Design, farve og tegningsforståelse Anlægsteknik og materialekendskab Geologi Vi deler med glæde vores viden og erfaringer

VALG AF STEN TIL DIT PROJEKT

Kontor & lager Nyrupvej 47

• • •

Hovedudstilling Nyrupvej 70 4180 Sorø

ET BESØG TIL UDSTILLINGEN GIVER MULIGHED FOR AT

KONTAKT 5780 1022 kontakt@sandstone.dk

• • • •

Se hver stentype lagt i forskellige havemiljøer Få en gennemgang af de forskellige sten af én af os Desingudvikle farver, flader og dimensioner Få lige de prøver du vil have med hjem

DET ER TRYGT AT HANDLE MED OS • •

Vi anbefaler

Skal vi sende dig prøver? Skal vi komme til dig? Du er altid velkommen i vores store hovedudstilling!

Sandstone blev grundlagt i 1994, blev ApS i 2011 og er vokset stødt med høj kreditværdighed igennem flere år Vi har modtaget Børsens Gazelle pris 2016-2019

AnerkendelserIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.