Page 1

Maria colom i Sandra Martínez.

Enquesta. Hem fet una enquesta a adolescents de Barcelona amb 17 anys. L’objectiu de la nostra enquesta era saber quin era el sexe que tenia més clar que volia estudiar alguna carrera, quina carrera era la més exitosa i el batxillerat que están fent o farán. La conclusió ha sigut: Les noies les que tenien més clar que volien estudiar una carrera. La majoria de noies volien fer el científic i la majoria dels noies el tecnologic. La majoria de les noies volen estudiar la carrera de medicina i la majoria dels nois una altra carrera.


Vols estudiar alguna carrera?

SI NO


Quin batx. vols fer(noies)?

HUMANISTIC SOCIAL CIENTIFIC TECNOLOGIC NINGUN


Quin batx. vols fer(nois)?

HUMANISTIC

SOCIAL

CIENTIFIC

TECNOLOGIC

NINGUN


Quina carrera vols fer?(noies)

MAGISTERI ADE DRET PSICOLOGIA MEDICINA ALTRES NINGUN


Quina carrera vols fer?(nois)

MAGISTERI ADE DRET PSICOLOGIA MEDICINA ALTRES NINGUN

Enquesta.  
Enquesta.  

Hem enquestat a adolescents de 17 anys a Barcelona per aconseguir uns objectius.