Page 1

I N F O R M AT I O N F R Å N GYM N A S I E S KO LO R N A I Ö R E B RO KO M M U N

DIN ­GUIDE INFÖR ­GYMNASIE­VALET 2015

18 nationella program med ett 60-tal inriktningar! En trygg gymnasieskola med hög kvalitet, för alla. Vi är stolta över våra kommunala gymnasie­skolor Karolinska skolan, Kvinnerstaskolan, Risbergska skolan, Rudbecksskolan, Tullängsskolan, Virginska skolan, särskolan och Riksgymnasiet för döva och hörselskadade.

gymnasievalet.orebro.se


Vi vet som krävs! Rudbecksskolan är en skola med stolta traditioner och långtgående anor, mitt i centrala Örebro. I vår skolbyggnad ryms fräscha lokaler med toppmodern utrustning som tillsammans med engagerade och kunniga lärare ger dig bästa tänkbara förutsättningar för att lyckas i dina studier. Vi erbjuder fyra hög­skole­­förberedande program och gott studieklimat vilket ger dig förutsättningar att själv styra din framtid. Här kan du stu­ dera i den ståtliga Borgen där flera av ­landets framstående företagsleda­ re inlett sina karriärer. Du får också tillgång till avancerade laborations­ lokaler, moderna metodrum, internationella utbyten samt kunskap om hur man tar fram och utvecklar egna idéer. Under din tid här lovar vi att våra skickliga och kvalificerade lärare kommer att stötta dig och ge dig möjlighet att få de kunskaper du behöver för framtiden.

Mer än bara en vanlig skola Vi tror att man lär sig bäst i en stimulerande och varierad vardag. Här kombinerar vi olika arbetssätt: klassrumsundervisning varvas med fältstudier, projektarbeten, universitetsbesök, arbetsplatsförlagt lärande och kontakter med företag i Örebro. Din gymnasietid är till för att förbe­ reda dig för vidare studier och arbetsliv. Vi har ­utvecklat ett djupgående samarbete med Örebro universitet, men också med andra högskolor utomlands. För att du ska få betydelsefulla erfar­en­heter att bära med dig resten av livet har vi skapat en skola som ger dig både studier och roliga ­aktiviteter. Du som går på Rudbeck och läser moderna språk har möjlig­het att delta i internationella utbyten med skolor i Spanien, Italien, ­Frankrike och Schweiz.


Vi har världens bästa ­förutsättningar att lyckas. fantastiska skolor

Egen dator – ett naturligt steg Vi tror att man lär sig bäst i en stimulerande och varierad vardag. Här kombinerar vi olika arbetssätt: klassrumsundervisning varvas med fältstudier, projektarbeten, universitetsbesök, arbetsplatsförlagt lärande och kontakter med företag i Örebro. Din gymnasietid är till för att förbereda dig för vidare studier och arbetsliv. Vi har ­utvecklat ett djupgående samarbete med Örebro universitet, men också med andra högskolor utomlands. För att du ska få betydelsefulla erfar­en­heter att bära med dig resten av livet har vi skapat en skola som ger dig både studier och roliga ­aktiviteter. Du som går på Rudbeck och läser moderna

Vi finns även på: orebro.se/gymnasievalet

EN

Vi tror att man lär sig bäst i en stimulerande och varierad vardag. Här kombinerar vi olika arbetssätt: klassrumsundervisning varvas med fältstudier, projektarbeten, universitetsbesök, arbetsplatsförlagt lärande och kontakter med företag i Örebro. Din gymnasietid är till för att för­ bereda dig för vidare studier och arbetsliv. Vi har ­utvecklat ett djupgående samarbete med Örebro universitet, men också med andra högskolor utomlands.

I

KLIG H ET

Busskort till alla!

N D IH A N D M

ER IV

A PR

HA RI

TT

Vi erbjuder fyra hög­skole­­förberedande program och gott studie­ klimat vilket ger dig förutsättningar att själv styra din framtid. Här kan du studera i den ståtliga Borgen där flera av ­landets framstående företagsledare inlett sina karriärer. Du får också tillgång till avance­ rade laborations­lokaler, moderna metodrum, internationella utbyten samt kunskap om hur man tar fram och utvecklar egna idéer. Under

Här är våra

KT IK O C H TE O

Rudbecksskolan är en skola med stolta traditioner och långtgående anor, mitt i centrala Örebro. I vår skolbyggnad ryms fräscha lokaler med toppmodern utrustning som tillsammans med engagerade och kunniga lärare ger dig bästa tänkbara förutsättningar för att lyckas i dina studier.


Ekonomi och juridik med idrottsprofil, V책rd och omsorg, International Baccalaureate, Samh채llsvetenskap och Naturvetenskap.


Fakta om skolan VALBARA PROGRAM Ekonomiprogrammet Idrott – Ekonomi International Baccalaureate Naturvetenskaps­p rogrammet

HÄR SNACKAR VI ENGELSKA!

Rudbecksskolan – business and science Rudbecksskolan är en skola med stolta traditioner och långtgående anor, mitt i centrala Örebro. I vår skolbyggnad ryms fräscha lokaler med topp­ modern utrustning som tillsammans med engagerade och kunniga lärare ger dig bästa tänkbara förutsättningar för att lyckas i dina studier. Vi erbjuder fyra hög­skole­­förberedande program och gott studieklimat vilket ger dig förutsättningar att själv styra din framtid. Här kan du stu­ dera i den ståtliga Borgen där flera av ­landets framstående företagsledare inlett sina karriärer. Du får också tillgång till avancerade laborations­ lokaler, moderna metodrum, internationella utbyten samt kunskap om hur man tar fram och utvecklar egna idéer. Under din tid här lovar vi att våra skickliga och kvalificerade lärare kommer att stötta dig och ge dig möjlighet att få de kunskaper du behöver för framtiden.

Samhällsvetenskaps­p rogrammet Vård-och omsorgs­p rogrammet INRIKTNINGAR International Baccalaureate, SPRINT – utbildning på engelska, Life Science, Diplomerad gymnasieekonom, Elitidrottsgymnasiet, Vård- och omsorgscollege, Mattecentrum. ANTAL ELEVER 1 200 ELEVFÖRENINGAR Anonymous, Björntämjarna, E ­ levrådet, Stjärnparaden, Teknis Alpina Förening, ­Teknis Politiska Forum, Teknis V.I.P. ADRESS Kungsgatan 31-33, Örebro

Mer än bara en vanlig skola Vi tror att man lär sig bäst i en stimulerande och varierad vardag. Här kombinerar vi olika arbetssätt: klassrumsundervisning varvas med fält­ studier, projektarbeten, universitetsbesök, arbetsplatsförlagt lärande och kontakter med företag i Örebro. Din gymnasietid är till för att förbereda dig för vidare studier och arbetsliv. Vi har ­utvecklat ett djupgående samarbete med Örebro universitet, men också med andra högskolor utomlands. För att du ska få betydelsefulla erfar­en­heter att bära med dig resten av livet har vi skapat en skola som ger dig både studier och roliga ­aktiviteter. Du som går på Rudbeck och läser moderna språk har möjlig­het att delta i internationella utbyten med skolor i Spanien, Italien, ­Frankrike och Schweiz.

Läs mer på orebro.se/karro 


Bygg och anläggning, naturbruk, skogsvård, djurskötare, naturvetenskaplig fördjupning, introduktionsprogram och skogsmaskinförare.


I

ER IV EN

A PR

KLIG H ET

KT IK O C H T E O

N D IH A N D M

TT

HA RI

Fakta om skolan VALBARA PROGRAM Bygg- och anläggnings­p rogrammet Naturbruksprogrammet Naturvetenskaplig ­fördjupning Introduktionsprogrammet

INGEN ­VANLIG GYMNASIESKOLA!

Kvinnerstaskolan – naturbruksgymnasium Om du vill besöka skolan är du välkommen till oss, cirka 1 mil norr om Örebro, centralt men ändå på landet i bördig naturbruksbygd. Skolan har omfattande moderna fysiska resurser i form av maskiner, byggnader och djur, och vi har mycket högt ställda miljömål. Grund­ läggande kunskaper inom ekologi, mark- och växtkunskap, kretslopp med mera ingår som obligatoriska moment i utbildningen.

Gymnasiesärskolan, NP4 Riksgymnasierna för döva och ­hörselskadade INRIKTNINGAR Anläggningsfordon, ­Djurskötare, Häst, Hund, Lantbruk, ­Skogsmaskin, Skogsvård, Travskolan, ­Motorsågsutbildning. ANTAL ELEVER 300 ELEVFÖRENINGAR Anonymous, Björntämjarna, E ­ levrådet, Stjärnparaden, Teknis Alpina Förening, ­Teknis Politiska Forum, Teknis V.I.P. ADRESS Kvinnerstaskolan, Axberg 705 91 Örebro

Våra utbildningar Vid skolan finns det 3-åriga naturbruksprogrammet med profilerna djur, lantbruk, skog, och djur – häst. Vi har även Bygg- och anläggnings­ programmet och lärlingsutbildning. Man kan även läsa med en natur­ vetenskaplig fördjupning. Om man har speciella behov kan man läsa naturbruksprogrammet inom gymnasiesärskolan eller inom RGD-RGH. Utöver detta finns olika på­ byggnadsutbildningar samt en omfattande uppdragsutbildning.

Möjlighet till internat Har du lång resväg kan du bo på skolans elevhem. Det innebär att du bor i enkelrum eller dubbelrum med toalett och helpension. Skolans fritids­ ledare ser till att du trivs och får det kul på fritiden. På skolans internat och på skolområdet finns även trådlös internet­ åtkomst som ingår i hyran.

Läs mer på orebro.se/karro 


Samhällsvetenskap, Naturvetenskap, Humanistiska, Estetiska och EntreprenÜrskap.


Fakta om skolan VALBARA PROGRAM Ekonomiprogrammet Idrott – Ekonomi International Baccalaureate Naturvetenskaps­p rogrammet

PÅ KARRO SVÄNGER DET ORDENTLIGT!

Karolinska skolan – fler möjligheter Rudbecksskolan är en skola med stolta traditioner och långtgående anor, mitt i centrala Örebro. I vår skolbyggnad ryms fräscha lokaler med topp­ modern utrustning som tillsammans med engagerade och kunniga lärare ger dig bästa tänkbara förutsättningar för att lyckas i dina studier. Vi erbjuder fyra hög­skole­­förberedande program och gott studieklimat vilket ger dig förutsättningar att själv styra din framtid. Här kan du stu­ dera i den ståtliga Borgen där flera av ­landets framstående företagsledare inlett sina karriärer. Du får också tillgång till avancerade laborations­ lokaler, moderna metodrum, internationella utbyten samt kunskap om hur man tar fram och utvecklar egna idéer. Under din tid här lovar vi att våra skickliga och kvalificerade lärare kommer att stötta dig och ge dig möjlighet att få de kunskaper du behöver för framtiden.

Samhällsvetenskaps­p rogrammet Vård-och omsorgs­p rogrammet INRIKTNINGAR International Baccalaureate, SPRINT – utbildning på engelska, Life Science, Diplomerad gymnasieekonom, Elitidrottsgymnasiet, Vård- och omsorgscollege, Mattecentrum. ANTAL ELEVER 1 200 ELEVFÖRENINGAR Anonymous, Björntämjarna, E ­ levrådet, Stjärnparaden, Teknis Alpina Förening, ­Teknis Politiska Forum, Teknis V.I.P. ADRESS Kungsgatan 31-33, Örebro

Mer än bara en vanlig skola Vi tror att man lär sig bäst i en stimulerande och varierad vardag. Här kombinerar vi olika arbetssätt: klassrumsundervisning varvas med fält­ studier, projektarbeten, universitetsbesök, arbetsplatsförlagt lärande och kontakter med företag i Örebro. Din gymnasietid är till för att förbereda dig för vidare studier och arbetsliv. Vi har ­utvecklat ett djupgående samarbete med Örebro universitet, men också med andra högskolor utomlands. För att du ska få betydelsefulla erfar­en­heter att bära med dig resten av livet har vi skapat en skola som ger dig både studier och roliga ­aktiviteter. Du som går på Rudbeck och läser moderna språk har möjlig­het att delta i internationella utbyten med skolor i Spanien, Italien, ­Frankrike och Schweiz.

Läs mer på orebro.se/karro 


Samhällsvetenskap, Naturvetenskap, Humanistiska, Estetiska och Entreprenörskap. Vilket program är du. Oavsett vilket du väljer så får du alltid en utbildning ser ger dig ett försprång i livet!


Detta ingår. På estetiska programmet fördjupar du dina estetiska kunskaper – kanske med sikte på en högskoleutbildning med konstnärlig inriktning eller för att efter fortsatta studier bli artist. Men estetiska programmet ger också en bra grund för dig som vill ta dig vidare mot mer teoretiska utbildningar eftersom du också får full behörighet till högskola eller universitet. Från oss får du med dig en träning i att tänka ”utanför boxen” och våga göra det som hos många andra stannar vid en tanke! Estet ger dig alla möjligheter!

INRIKTNINGAR

N D IH A N D M

I

ER IV KLIG H ET EN

A PR

HA RI

Läs mer på orebro.se/karro

TT

KT IK O C H TE O

Advokat, sjuksköterska, psykolog, egenföretagare, fotograf, formgivare, stylist, skådespelare, musiker, lärare, art director eller något helt annat. Du bestämmer.

International Baccalaureate, SPRINT – utbildning på engelska, Life Science, Diplomerad gymnasieekonom, Elitidrottsgymnasiet, Vård- och omsorgscollege, Mattecentrum.

Detta ingår. På estetiska programmet fördjupar du dina estetiska kunskaper – kanske med sikte på en högskoleutbildning med konstnärlig inriktning eller för att efter fortsatta studier bli artist. Men estetiska programmet ger också en bra grund för dig som vill ta dig vidare mot mer teoretiska utbildningar eftersom du också får full behörighet till högskola eller universitet. Från oss får du med dig en träning i att tänka ”utanför boxen” och våga göra det som hos många andra stannar vid en tanke! Estet ger dig alla möjligheter!

INRIKTNINGAR

Advokat, sjuksköterska, psykolog, egenföretagare, fotograf, formgivare, stylist, skådespelare, musiker, lärare, art director eller något helt annat. Du bestämmer.

International Baccalaureate, SPRINT – utbildning på engelska, Life Science, Diplomerad gymnasieekonom, Elitidrottsgymnasiet, Vård- och omsorgscollege, Mattecentrum.

Läs mer på orebro.se/kvinnersta


KLIG H ET

KT IK O C H TE O

I

ER IV

EN

A PR

N D IH A N D M

TT

HA RI

Detta ingår. På estetiska programmet fördjupar du dina estetiska kunskaper – kanske med sikte på en högskoleutbildning med konstnärlig inriktning eller för att efter fortsatta studier bli artist. Men estetiska programmet ger också en bra grund för dig som vill ta dig vidare mot mer teoretiska utbildningar eftersom du också får full behörighet till högskola eller universitet. Från oss får du med dig en träning i att tänka ”utanför boxen” och våga göra det som hos många andra stannar vid en tanke! Estet ger dig alla möjligheter!

INRIKTNINGAR

Advokat, sjuksköterska, psykolog, egenföretagare, fotograf, formgivare, stylist, skådespelare, musiker, lärare, art director eller något helt annat. Du bestämmer.

International Baccalaureate, SPRINT – utbildning på engelska, Life Science, Diplomerad gymnasieekonom, Elitidrottsgymnasiet, Vård- och omsorgscollege, Mattecentrum.

Läs mer på orebro.se/kvinnersta

Detta ingår. På estetiska programmet fördjupar du dina estetiska kunskaper – kanske med sikte på en högskoleutbildning med konstnärlig inriktning eller för att efter fortsatta studier bli artist. Men estetiska programmet ger också en bra grund för dig som vill ta dig vidare mot mer teoretiska utbildningar eftersom du också får full behörighet till högskola eller universitet. Från oss får du med dig en träning i att tänka ”utanför boxen” och våga göra det som hos många andra stannar vid en tanke! Estet ger dig alla möjligheter!

INRIKTNINGAR

Advokat, sjuksköterska, psykolog, egenföretagare, fotograf, formgivare, stylist, skådespelare, musiker, lärare, art director eller något helt annat. Du bestämmer.

International Baccalaureate, SPRINT – utbildning på engelska, Life Science, Diplomerad gymnasieekonom, Elitidrottsgymnasiet, Vård- och omsorgscollege, Mattecentrum.

Läs mer på orebro.se/rudbeck


Samhällsvetenskap Detta ingår. På estetiska programmet fördjupar du dina estetiska kunskaper – kanske med sikte på en högskoleutbildning med konstnärlig inriktning eller för att efter fortsatta studier bli artist. Men estetiska programmet ger också en bra grund för dig som vill ta dig vidare mot mer teoretiska utbildningar eftersom du också får full behörighet till högskola eller universitet. Från oss får du med dig en träning i att tänka ”utanför boxen” och våga göra det som hos många andra stannar vid en tanke! Estet ger dig alla möjligheter!

INRIKTNINGAR

Advokat, sjuksköterska, psykolog, egenföretagare, fotograf, formgivare, stylist, skådespelare, musiker, lärare, art director eller något helt annat. Du bestämmer.

International Baccalaureate, SPRINT – utbildning på engelska, Life Science, Diplomerad gymnasieekonom, Elitidrottsgymnasiet, Vård- och omsorgscollege, Mattecentrum.

Läs mer på orebro.se/karolinska

Detta ingår. På estetiska programmet fördjupar du dina estetiska kunskaper – kanske med sikte på en högskoleutbildning med konstnärlig inriktning eller för att efter fortsatta studier bli artist. Men estetiska programmet ger också en bra grund för dig som vill ta dig vidare mot mer teoretiska utbildningar eftersom du också får full behörighet till högskola eller universitet. Från oss får du med dig en träning i att tänka ”utanför boxen” och våga göra det som hos många andra stannar vid en tanke! Estet ger dig alla möjligheter!

INRIKTNINGAR

Advokat, sjuksköterska, psykolog, egenföretagare, fotograf, formgivare, stylist, skådespelare, musiker, lärare, art director eller något helt annat. Du bestämmer.

International Baccalaureate, SPRINT – utbildning på engelska, Life Science, Diplomerad gymnasieekonom, Elitidrottsgymnasiet, Vård- och omsorgscollege, Mattecentrum.

Läs mer på orebro.se/virginska


Skiss katalog  
Advertisement