Page 1

ÅTERBLICKEN Värmlands Idrottsförbund | SISU Idrottsutbildarna 2011


ledare

återblicken 2011

Två organisationer även i framtiden Å

ter är ett verksamhetsår till ända. Ett verksamhetsår som präglats av nya utmaningar för SISU Idrottsutbildarnas personal. SISU:s förbundsstyrelse har satt en konkret målsättning för SISU-koncernen, som bl.a. innebär att vi under tiden 2009 - 2014 ska öka antalet utbildningstimmar med 25 procent, antalet unika deltagare med 25 procent. Antalet föreningar som vi har verksamhet i ska öka med 10 procent årligen. Vi har kommit en bit på väg mot målet när vi under året har genomfört 85 541 utbildningstimmar. Vi har haft verksamhet i 481 föreningar och utbildat 15 302 unika deltagare. I Återblicken finns ett axplock av denna verksamhet beskriven. Vid RIM i maj beslöts att SISU- och DF distrikten i framtiden ska ha en gemensam chef samt ett kansli. Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna ska dock även fortsättningsvis vara två självständiga organisationer. Efter en del diskussioner och eftergifter från båda parter kunde vi behålla våra båda chefer och ta vara på deras styrkor. Vi har enats om en lösning där Per Dalebjer blir distriktsidrottschef, centralt anställd, ansvarig för Värmlands Idrottförbunds företrädarroll. Gert Classon blir personalchef för all personal, samt ansvarig för SISU Idrottsutbildarnas uppdrag. Det känns stärkande att vi utan konflikt lyckats komma fram till en lösning, som i dag och i framtiden kommer att gagna den värmländska idrotten.

SDF-dialogen har hittat formen I

drottsåret 2011 ska summeras och som vanligt är det många både stora och små händelser som stannar i minnet. Den här skriften är ett sätt att försöka beskriva några av alla de händelser som vi på Värmlands Idrottsförbund tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och flertalet andra organisationer har organiserat eller deltagit i. Något som jag upplever som väldigt positivt är den SDF-dialog vi tillsammans har utvecklat under några år. Det känns som om vi har börjat hitta en form som fungerar bra, där vi kan utbyta erfarenheter och lära av varandra. Vi på Värmlands Idrottsförbund har genom dialogen fått ett tydligt uppdrag från SDF:en om vad vi ska arbeta med. Ett resultat av det är projektet Framtidens SDF-ledare, som arbetar med att säkra rekryteringen av organisationsledare till de värmländska specialdistriktsförbunden och också lyfta fram och ta tillvara de duktiga och engagerade ungdomar som finns inom idrotten. Jag hade förmånen att få vara med på en av deras träffar och det gav mig en enorm energi. Se till att ta tillvara på ungdomarna i era organisationer. De både vill och kan vara med! Året har också präglats av arbetet med att få till organisationen kring ett gemensamt kansli för VIF och SISU, i enlighet med RIM- beslutet i våras. Det har tagit längre tid än vi först trodde, men nu är vi färdiga och redo att sjösätta det nya kansliet. Det känns spännande. Malin Olin Ordförande Värmlands Idrottsförbund

Lars Edwinson Ordförande SISU Idrottsutbildarna

innehåll 5

8

7

Redaktion: Sandra Sundbäck, Mariann Syvertsson, Gunno Ivansson (form), Adress: Idrottens Hus, Box 10, 651 02 Karlstad, Tel 010-4764700. Webb: www.rf.se/varmland, www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland. Tryck: VF Tryck Omslagsbilden: Ungdomar som deltog på Unga Ledare-utbildningen i Sunne sommaren 2011. Foto: Tommy Andersson

2

personalutveckling

återblicken 2011

idrottslyftet ”Svårt att få stenen dit man vill” Sidan 4 Idrottsutveckling Kropps­språket sprider budskapet Sidan 5 Viktigt att vara lycklig Sidan 10 En kväll med all möjlig idrott Sidan 11 utbildning Utbildning för fotbollskanslister Sidan 6 Värdegrund ska genomsyra FBK:s organisation Sidan 6 Styrketräning lockade ledare Sidan 7

svensk idrott – världens bästa Patrik Sjöberg drog fullt hus Sidan 8 Resa i förintelsens spår Sidan 9 idrottspolitik Kultur och fritid på studieresa Sidan 12 SVEBI-konferens om barn- och ungdomsidrott Sidan 13 Anders Olsson inspirerade Sidan 14 internationellt 200 unga ledare utbildades Sidan 15

Totalt arbetar nu 26 personer för att lösa såväl DF- som SISU-uppdragen.

Ett kansli – en dörr in På Riksidrottsmötet i Uppsala togs ett beslut om att det i varje distrikt ska finnas ett gemensamt kansli för DF och SISU Idrottsutbildarna med en gemensam chef. Arbetet med denna förändring tog fart under hösten och vi kom ganska snabbt överens om hur vi ville ha det i

Värmland och vilka förändringar som behövde ske. Diskussionerna mellan våra organisationer har skett utifrån vad som är bäst för värmländsk idrott. Vi har fått positiva reaktioner från personalen, där de uttrycker att det kommer att bli lättare att stödja förbund och föreningar på bästa sätt när

man har mandat från båda organisationerna. Vår ambition är att skapa ett kansli som tar tillvara all den erfarenhet och kompetens som finns hos våra anställda, men som också ger möjligheter till fortsatt utveckling. Vi är nu 26 medarbetare som arbe-

tar för att lösa såväl DF- som SISUuppdragen, allt utifrån vad som är bäst för idrotten i Värmland. Gert Classon Per Dalebjer

Anders Pewe – en glad pensionär „„ När man nämner SISU är det många

som förknippar det med Anders Pewe. Anders har varit anställd sedan 1990 och det är många föreningsledare som haft kontakt med honom genom åren. Fotboll ligger honom varmt om hjärtat och det blev ett specialområde för Pewe inom sin roll som konsulent på SISU Idrottsutbildarna i Värmland. I februari 2011 fyllde han 65 år, men jobbade fram till maj innan han gick i pension.

Vad gör du nu för tiden?

Jag är pensionär och gör precis vad som faller mig in. Jag läser mycket böcker, bl.a. några av Jo Nesbö och nu

senast läste jag 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann. Varje måndag tränar jag med ett gäng gubbar från KBK:s supporterklubb, och sen spelar jag fortfarande fotboll på torsdagar kl. 07.00. Vad kommer du sakna mest med ditt jobb?

Det är givetvis kontakten med föreningsledarna! Jag har hjälpt några föreningar med lite föreningsutveckling och ledarutbildning, så lite av den kontakten har jag fortfarande kvar. Mariann Syvertsson

3


idrottslyftet

återblicken 2011

idrottsutveckling

återblicken 2011

”Svårt att få stenen dit man vill” Torsdagen 10 februari fick åttondeklassare från Hultsbergsskolan tillsammans med sina idrottslärare prova på curling, badminton och squash i Tingavallahallarna. Dagen var en del i ett Idrottslyftsprojekt som drivs av föreningarna i Tingvallahallarna och curlinghallen. Syftet med projektet är att presentera den verksamhet som finns hos respektive förening för de ungdomar som inte kommit i kontakt med idrotten tidigare. Klubbarna hoppas locka fler utövare

genom det här projektet. Målet är att alla elever i årskurs åtta från Hultsbergsskolan, Rudsskolan och Norrstrandsskolan ska få prova curling och racketsport. Under år 4 har prova på aktiviteterna och turneringarna aktiverat cirka 500 ungdomar. – Squash var ganska svårt. Jag har provat både squash och badminton förut men det var roligt att prova igen.

Prova på-dagen med curling, badminton och squash är ett gott exempel på ett Idrottslyftsprojekt.

Curling är också roligt, det är bara svårt att få stenen åt det håll man vill, säger Fanny Nilsson från Hultsbergsskolan. De som jobbar i Tingvallahallarna och ledarna från de olika klubbarna är nöjda med projektet och har märkt av effekter i föreningarna. Några av de som provat på idrotterna har kommit tillbaka för att ingå i en juniorgrupp.

– Vi kommer ha en friluftsdag framöver och där har många valt aktiviteten promenad. Efter detta hoppas vi att några istället kommer att välja curling som friluftsaktivitet, säger Katarina Sandgren som är idrottslärare på Hultsbergsskolan. Det kommer att arrangeras en skolcup som heter ”Bästa åttan” där sko-

lorna möts och där alla som är intresserade får vara med. – De som vill vara med i lagen för ”Bästa åttan” kommer erbjudas träningstillfälle i hallarna, vilket kanske leder till att de blir intresserade av att fortsätta, säger Mikael Dunder från Karlstad Squashklubb. Erika Bergkvist

Idrottslyftet blev digitalt

„„ Inför Idrottslyftet år 5, som

startade 1 juli 2011, gick Värmlands Idrottsförbund, när det gäller skolsamverkan, över till Idrottslyftsapplikationen i Idrott­ Online. Det betyder att alla ansökningar och utvärderingar för Idrottslyftet skolsamverkan nu görs digitalt via föreningens Idrott­Onlinesida. – Vi har lagt ner mycket jobb på att skapa enkla och tydliga manualer så att övergången till digitala ansökningar ska bli så enkel som möjligt, säger Petra Ericson, ansvarig för Idrottslyftet i Värmland. Och övergången har gått bra och Värmlands Idrottsförbund har fått in flera ansökningar för skolsamverkansprojekt för år 5.

En nätverksgrupp för idrottsskolesamordnare kommunerna har bildats i syfte att utbyta erfarenheter och funderingar.  FOTO: Sandra Sundbäck

Fakta

En idrottsskola i alla kommuner

„„ Under år 5 i Idrottslyftet som på-

Inom ramen för bland annat Idrottslyftet görs en satsning för att starta upp Idrottsskolor i Värmland. „„ Det pågår arbete för att starta upp Idrottsskolor i elva av länets kommuner. – Det känns jättekul att vi kommit i gång på ett bra sätt och det ska bli spännande att följa utvecklingen, sä-

4

ger Petra Ericson som är Idrottslyftsansvarig i Värmland. ska finnas en Idrottsskola i alla kommunerna i Värmland. Det kommer att ta lite tid eftersom det handlar om att starta upp en process mellan kommunen, skolorna och föreningarna och förutsättningarna ser olika ut.

Visionen är att det på sikt

Som ett stöd till kommunerna har en nätverksgrupp för idrottsskolesamordnare startats. Parallellt med detta arbete pågår en forskningsstudie kring Idrottsskola som Peter Carlman, Idrottsvetenskapen Karlstads Universitet driver. Sandra Sundbäck

Idrottslyftet går från 1 juli 2011 till 31 december 2012 finns 3 945 000 kronor till Skolsamverkan, 3 458 000 kronor till Anläggningsstöd/ökad tillgänglighet via Värmlands Idrottsförbund, 1762 000 kronor till Ledarförsörjning och 247 886 kronor till Unga ledare via SISU Idrottsutbildarna. Dessutom kan föreningar som vanligt söka stöd hos respektive Specialförbund(SF). Idrottslyftets medel ska användas till insatser för att öppna dörrarna för fler och få fler att stanna kvar inom idrotten.

Framtidens SDF-ledare och SDF:ens ordföranden samlades och diskuterade rekrytering.

Rekrytering i fokus i SDF-dialogen Under hösten bjöd Värmlands Idrottsförbund in Specialdistriktsidrottsförbunden till två dialogträffar med tema rekrytering. En högaktuell fråga inom alla idrotter. Den första träffen var för ordföranden och inleddes med att Kaj Sundström, folkhälsostrateg på Landstinget i Värmland, presenterade den skaderegistrering som Landstinget i Värmland gör med fokus på idrottsrelaterade skador. För att kunna förebygga och minimera risken att personer tvingas sluta med sin idrott på grund av skador är det viktigt att vi har kunskap om vilka skador som oftast uppkommer. Christian Augustsson, forskare i Idrottsvetenskap på Karlstads Universitet, presenterade delar ur sin forskning kring föräldrapress och tidig specialisering. Christian menar att det är viktigt att barn får prova flera oli-

ka idrotter och specialisera sig först i senare tonåren. Det har visat sig vara en framgångsfaktor för flera av våra största stjärnor. Många bra idéer och erfarenheter lyftes under det avslutande grupparbetet kring rekryteringsfrågan. Under dag två presenterade Värm-

lands Ishockeyförbund sitt Rekryteringsprojekt och diskussionerna kring rekrytering fortsatte tillsammans med ungdomarna i organisationsledarutbildningen Framtidens SDF-ledare. På den andra konferensen samlades konsulenter och administratörer från SDF:en i Värmland. Även här var te-

mat rekrytering. Det var två mycket bra konferenser och formen för dialog med SDF:en är enligt utvärderingarna mycket uppskattade. Sammanställningarna från båda träffarna kommer att användas i den fortsatta dialogen med SDF:en. Sandra Sundbäck

Kropps­språket sprider budskapet Under 2011 sjösattes satsningen Framtidens SDF-ledare, Värmlands Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas organisationsledarutbildning, som ska leda till att fler unga ledare engageras på förbunds- och organisationsnivå inom idrotten.

„„ Satsningen kickades igång vid Döm-

le Herrgård i slutet av januari och den inledande helgen gav oss deltagare all anledning att vara förväntansfulla inför fortsättningen. Helena Carlsson,

Malin Olin, Gert Classon, Lars-Åke Lagrell och Jim Thuresson stod för föreläsandet under en späckad helg där vi fick lära oss en hel del både om idrottens organisation och om varandra. Utbildningen har sedan fortsatt med regelbundna träffar under 2011 och har innehållit det mesta som hör idrottens organisation till: organisationslära, värdegrund, kommunikation, ungdomsråd, idrottspolitik och hantering av media har behandlats av bland annat Alexandra Pascalidou,

Per Dalebjer, Christian Edwertz, Sandra Sundbäck och Christer Johansson. Med hjälp av dramaläraren Marie Hammar från Bosön har vi fått träning i att nå ut med vårt budskap med hjälp av kroppsspråket. Under utbildningens gång har vi drivit egna projekt i våra respektive förbund. Dessa projekt kommer att redovisas under våren 2012. Utbildningen avslutas i samband med en studieresa till Berlin i början av juni. Daniel Samuelsson, deltagare Framtidens SDF-ledare

Värmlandsidrotten åkte på turné Tänk er att under en helt vanlig skoldag få prova på streethandboll, fotboll, ishockey, orientering, handikappidrott, skolidrott, ridning och innebandy. Detta gjordes möjligt under en vecka i maj genom att Idrottslyftet finansierat satsningen Värmlandsidrotten on tour. Tourens första stopp var Kyrkebyskolan i Arvika. Andra dagen åkte man till Ferlinskolan i Filipstad och dag tre Jättestensskolan i Grums.

Eleverna på Kyrkebyskolan i Arvika var nöjda med dagen och tyckte att det var roligt att så många olika idrottsförbund visade dem sin idrott. – Det var bra organiserat från skolans sida. Det är inspirerande att komma ut i skolor och jobba med ungdomar. Det är så här vi måste jobba för att få fler ungdomar aktiva inom idrott. Nu har vi samarbetat över idrottsgränserna och det tror jag också är viktigt, att idrotterna kan dra nytta av varandra, säger Ulrika Sandahl från Värm-

lands Fotbollförbund. Värmlandsidrotten On Tour är ett samarbete mellan Värmlands Idrottsförbund, Värmlands Orienteringsförbund, Värmlands Handikappidrottsförbund, Värmlands Handbollförbund, Värmlands Ridsportförbund, Värmlands Skolidrottsförbund, Värm-

lands Ishockeyförbund, Värmlands Fotbollförbund och Värmlands Innebandyförbund och idén till turnén föddes under en av de dialogträffar som Värmlands Idrottsförbund bjuder in SDF:ens konsulenter och kanslister till två gånger per år. Läs mer om Värmlandsidrotten on tour på Värmlands Idrottsförbunds hemsida. Erika Bergkvist

5


utbildning

återblicken 2011

Utbildning för fotbollskanslister Det finns ett uppdämt behov hos kanslisterna att få träffa andra och att byta erfarenheter, berättar Eije Larsson, kanslichef på VFF. För att locka lite fler deltagare än vad som kommit på tidigare träffar, föddes idén att göra en resa till Stockholm med landskampen Sverige - Holland som en liten bonus. Det var ett lyckat drag, och 26 föreningar var med på resan. Efter att Anders Pewe har gått i pension, har Peter Stevenson axlat rollen som den SISU-konsulent som ansvarar för Värmlands Fotbollförbund. – Peter är en duktig processledare och det var väldigt värdefullt att han var med på den här resan, berättar Eije. en speed dejting, som gick ut på att de som satt på det yttre sätet i bussen roterade runt och gjorde en snabb presentation med var och en. På plats i Stockholm fick deltagarna diskutera och byta erfarenheter kring ämnen som samarbete, utbildning, kommunikation, arbetsuppgifter för en kanslist, samt en kort utbildning

Mathias Jonsson Hertzöga BK, Ulf Johansson FBK Karlstad, Johan Lindqvist Hillringsbergs IF, Joanna Gebril Carlstad United Ungdom, Ulla Larsson Qbik och Marita Thorin Nyrén Råtorps IK.

Eilif Nilsson

i FOGIS och IdrottOnline. Här fångades önskemål upp om fortsatt utbildning på lokal nivå. – Vi sitter i vår vardag och tror att vi gör sa-

ker på det mest effektiva sättet, men så är det inte alls. Därför är det ovärderligt för oss att träffa andra kanslister och byta erfarenheter om allt möjligt. Det var också bra att lära känna varandra, vilket jag tror är utvecklande för

fotbollen i Värmland. Nu när jag behöver prata med Mattias i Hertzöga eller Ulla i QBIK så är det betydligt enklare och trevligare när jag känner dom, berättar Eilif Nilsson, Skattkärrs IF.

Kultur- och föreningsförvaltningen i Karlskoga och SISU Idrottsutbildarna i Värmland har inlett samarbetsprojektet ”Säker och trygg förening”.

Färjestad BK har startat ett arbete kring värdegrundsfrågor med målet att skapa ett levande dokument och skapa en beredskap för stora händelser av värde i och runt föreningen

en tidslinje med viktiga årtal i föreningens och den enskildes historia, ett arbete som också skapade djup och historik för nya spelare, ledare och personal. Parallellt har ett arbete genomförts

Samtliga anställda skapade

6

„„ Projektet är en kvalitetssäkring för

med alla ideella ledare i föreningen utifrån samma värdegrundsfrågor som bland annat utmynnat i en ny ungdomspolicy. Nästa fas i processarbetet är att ta ner hela arbetet i den praktiska vardagen och bestämma hur de olika slutsatserna ska efterlevas och påverka hela FBK:s organisation. Etik, moral och värdegrund kring de formuleringar föreningen enats om ska genomsyra allt arbete. Mariann Syvertsson

bättre hälsa, minskad skadefrekvens samt ökad säkerhet och trygghet. Projektet vänder sig till alla idrottsföreningar med barn- och ungdomsidrott i Karlskoga och ska leda till en certifiering av föreningen. Av Karlskogas 40 idrottsföreningar har nio föreningar gått med i projektet. Föreningarna arbetar själva fram policys med hjälp av utbildningar genom SISU Idrottsutbildarna, Civilförsvarsförbundet, Rädda barnen och NTF. Ämnen som ingår i utbildningen är trafiksäkerhet, brandsäkerhet, föreningskunskap, ledarskapsutbildning, droger och dopning, ekonomi, HLR, tjejer och killars lika villkor in-

SISU-helgen är SISU Idrottsutbildarna Värmlands största enskilda satsning för att stärka ledare i Värmland. På SISU-helgen är tanken att alla ledare i en förening ska kunna hitta något som passar. Helgen ger föreningar en möjlighet att utveckla sina ledare samtidigt som man ges möjlighet till trevlig samvaro och erfarenhetsutbyte med andra ledare från idrotts-Värmland! Deltagarna kunde inför helgen välja mellan fem olika utbildningar. För aktivitetsledare fanns Plattformen, GTU och Styrketräning – från lek till elitidrott och organisationsledarna kunde välja Träningsläger för styrelsen eller Förening i utveckling. – Det var andra året som vi körde SISU-helgen och med tanke på responsen från deltagarna så är det här något vi kommer fortsätta med, säger Gert Classon, utbildningschef på SISU. Nytt för i år var utbildningen Styrketräning från lek till elitidrott med författaren till boken med samma titel Jonas Enqvist som föreläsare. Kursen blev snabbt fullbokad, vilket tyder på att många idrottsledare vill veta mer om detta ämne. Jonas har en magisterexamen i fysiologi och han gjorde den här utbildningen till en riktig succé.

Styrketräning - från lek till elitidrott, var en ny kurs på SISU-helgen 2011. Det fina vädret tillät att man körde delar av praktiken utomhus.

Mariann Syvertsson

Mariann Syvertsson

Värdegrund ska genom- Året som gått med syra FBK:s organisation Säker & Trygg förening

Ett 70-tal deltagare från alla nivåer i verksamheten åkte till Glava Gästgård söder om Arvika, för att med ledning av Anna Bengtsson på SISU Idrottsutbildarna diskutera frågor som Hur uppfattas vi? Hur vill vi uppfattas? Hur ska vi göra för att uppfattas som vi vill?

Styrketräning lockade ledare Med över 150 deltagare genomfördes under hösten SISU-helgen på Selma Spa i Sunne.

Värmlands Fotbollförbund har i uppdrag att årligen träffa kanslisterna i de värmländska fotbollsföreningarna för att erbjuda någon form av kompetenshöjning och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Under bussresan genomfördes

utbildning

återblicken 2011

om idrotten, krishantering och mobbing inom idrotten. I december certifierades de två första föreningarna, Karlskoga Simförening och Karlskoga Modellflygklubb. Två politiker från Kultur- och föreningsnämnden var inbjudna, nämndens ordförande Siv Björck Kjellgren samt vice ordförande Lasse Sjöberg. Andra närvarande var fritid- och turismchef Maria Motin, Peter Stevenson från SISU Idrottsutbildarna och Marina Sjödahl, projektledare samt tre representanter från respektive förening. Säker och trygg förening kommer att fortsätta under 2012. Andra föreningar är välkomna att hoppa på när som helst under året, eftersom våra utbildningar är återkommande. Marina Sjödahl Projektledare

Visade ideella ledare uppskattning På SISU – dagen under våren träffades värmländska ledare och aktiva för att lyssna till bland andra Alexandra Pascalidou som berättade om varför hon tror att så många ledare inspireras av idrottens ledarskap. För att marknadsföra SISU Idrottsutbildarna bjöd vi för tredje året i rad in till en heldag på Karlstads Universitet. Man ska inte behöva känna att man ska göra någonting konkret efter att ha deltagit på vår SISU-dag, berättar Gert Classon. Han fortsätter: – Det är en dag när vi vill visa vår uppskattning till de ideella ledarna och samtidigt visa på vad SISU Idrottsutbildarna kan hjälpa till med. Vi hoppas givetvis att man vill jobba vidare med något av detta i sin förening. För att ge lite smakprov på vad man kan göra, fanns fem olika workshops att välja bland. Det var ett smörgås-

Alexandra Pascalidou berättade att världens ledare tar mycket inspiration från idrottens ledarskap.

bord med några av de bra material man kan jobba med i sin förening. Deltagarna kunde välja mellan Idrottens Föreningslära, Värdegrundsarbete ur ett aktiv- och ledarperspektiv, Värdegrundsarbete ur ett föreningsperspektiv, IdrottOnline och Rekrytera fler – Konsten att locka ledare till vår förening

Som ytterligare inspiration fanns även tre föreläsningar på programmet. Positivt ledarskap med Jim Thuresson – en fantastisk föreläsare som ger mycket tips till sina åhörare. Alexandra Pascalidou som berättade om sin idrottsbana, varför hon tycker idrotten är så fantastisk och att världens ledare tar mycket inspiration från idrot-

tens ledarskap. Sist ut var HG Storm, barnpsykolog från Hagfors. Som pratade om att våga, vilja och orka vara vuxen i en gränslös tid. Om föräldraskap för föräldrar. Han berättade om hur han upplever idrottsföräldrar, hur de ska och inte ska bete sig när deras barn idrottar. Mariann Syvertsson

7


svensk idrott – världens bästa

återblicken 2011

Patrik Sjöberg drog fullt hus Under ledning av moderator Kajsa Ravin från Karlstad kommun, berättade Patrik öppet om innehållet i sin bok ”Det du inte såg”. 400 åhörare hade kommit till Sundstaaulan för att ta del av Patriks berättelse.

SANDRA SUNDBÄCK

Patrik Sjöberg inledde serien av temakvällar med att berätta om sina erfarenheter utifrån boken ”Det du inte såg”.

”Idrotten sämst i klassen på HBT” Seriens andra föreläsare var Peter Häggström som berättade om sin längdhoppskarriär och om hur vi inom idrotten kan jobba med mångfald.

Fakta

Svensk idrott – världens bästa „„ På Riksidrottsmötet 2009 beslutades om en gemensam vision för den svenska idrottsrörelsen: ”Svensk idrott – världens bästa”. Under 2011 lanserades samlingsnamnet Svensk Idrott. Svensk Idrott är allt och alla i en verksamhet som bygger på idrottens gemensamma värdegrund: demokrati och delaktighet, glädje och gemenskap, rent spel och allas rätt att vara med. I Värmland har vi under året lanserat det nya samlingsnamnet på olika sätt. Bland annat startade Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna tillsammans med Karlstad kommun en serie temakvällar för att belysa högaktuella och känsliga teman inom svensk ungdomsidrott.

8

svensk idrott – världens bästa

Resa i förintelsens spår I januari fick ett gäng värmländska ungdomar åka på sitt livs resa. En resa som vägrar släppa taget om de som var med. SISU Idrottsutbildarna har satsat på att utbilda en grupp ungdomar som skulle åka ut till föreningar och prata om värdegrund.

„„ När Patrik kom ut med sin bok och

berättade om de övergrepp som han utsatts för som barn slog det ner som en bomb i idrottssverige. Det har lyft fram ett område som hittills inte varit synligt inom idrotten. Många har kontaktat Patrik via hans hemsida och blogg och berättat om sina egna upplevelser och Patrik tror att fler och fler liknande fall kommer att uppdagas. Patrik anser att det krävs en attitydförändring hos föreningarna. I framtiden tror han att många föräldrar kommer att kräva att se en tydlig plan för hur klubbarna jobbar med frågan. Om föreningarna inte gör detta kommer inte föräldrarna låta sina barn vara med. Patrik tycker också att det borde forskas mer i ämnet och att preskriptionstiden för att anmäla händelser av det här slaget på fem år måste förlängas. Temakvällen avslutades med att Maritha Fälthén från Rädda Barnen berättade om en modell som föreningar kan använda för att jobba med dessa frågor. Maritha informerade också om Rädda Barnens samarbete med Riksidrottsförbundet och satsningen på Föräldratelefonen. Läs mer på www.raddabarnen.se

återblicken 2011

„„ Syftet med ZERO är, att parallellt

– I grupper där man får vara sig själv presterar man bättre, säger Peter Häggström, som vill se idrotten bli bättre på mångfald.

pen under längdhoppskvalet i Sydney var jag helt inne i garderoben. När jag gick ut från arenan hade jag bestämt mig för att börja ett helt nytt liv. Jag skulle komma ut, berättade Peter. Peter påpekade att det är oerhört viktigt att idrotten och föreningar arbetar med mångfaldsfrågor. Enligt Peter är idrotten sämst i klassen när det gäller HBT-frågor och avslutade med att säga:

– I grupper där man får vara sig själv presterar man bättre. Under året lanserade SISU Idrottsutbildarna utbildningsmaterialet Värdefullt som ett verktyg för föreningarna att jobba med värdegrundsfrågor. I Värmland har hela 1054 arrangemang i form av lärgrupper och föreläsningar genomförts med fokus på värdegrundsfrågor. ERIKA BERGKVIST

20 ungdomar åkte till Polen för ett första utbildningssteg i en satsning på värdegrundsarbete inom idrotten.

innan det var dags att ses igen för första utbildningstillfället. Vår uppgift blev att lära oss mer om värdegrundsfrågor och ta reda på hur vi på bästa sätt kan föra detta och våra erfarenheter från resan vidare till unga idag.

IFK Skoghall herrfotbolls värdegrundsarbete ZERO Under 2011 startade IFK Skoghall herrfotboll , tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, projektet ZERO.

„„ Under sommar-OS 1984 i Los Ang-

eles fick Peter upp ögonen för friidrott och en dröm om att bli maskulin idol och idrottsstjärna föddes. Under högstadiet upptäckte han att han var homosexuell. Att vara homosexuell och idrottsstjärna gick inte ihop för Peter. Detta resulterade i att han började spela en roll och låtsades vara någon annan än den han var. Ett år före OS i Sydney 2000 mådde Peter jättedåligt och började gå bakåt i sin utveckling. Det hade gått tio år sedan han insåg att han var homosexuell men ingen i hans omgivning visste om det. Han bestämde sig för att berätta för sina närmaste vänner och familj och det blev ganska odramatiskt, tvärtemot vad Peter hade föreställt sig. Han lyckades ta sig till OS, men gick inte till final. – Fram tills dess att jag landade i gro-

Första steget i satsningen blev en Värdegrundsresa. I januari 2011 var vi 20 värmländska ungdomar mellan 20 och 25 år som åkte till Polen och Krakow för en resa i förintelsens spår. Den gemensamma nämnaren för oss ungdomar var så klart idrott och viljan att lära oss mer om det som aldrig får hända igen. Ledare på resan var från ABF Värmland. Väl framme i Polen åkte vi på utflykter till olika platser som haft både stor och liten betydelse under andra världskriget och förintelsen. Vi besökte bland annat Auschwitz tre olika läger, en skog där tusentals människor avrättades, School of Terror där SSmän utbildades i att döda och följde en judisk familjs öde och resa under kriget. Resan innehöll givetvis mycket tårar och förtvivlan, men också mycket värme, dels tack vare våra svenska guider som gav allt och dels tack vare att vi inom gruppen kom nära varandra och blev bra vänner. Efter hemkomsten fick vi en månad på oss att bearbeta det vi varit med om

med fotbollsutbildningen, ge barnen och ungdomarna ett smörgåsbord av användbara kunskaper och insikter om kroppen, det sociala samspelet, kamratskap m.m. Alla kan vara med utifrån sina förutsättningar, alla ska bemötas med kamratlig respekt, känna trygghet och glädje i gemenskapen och att det är noll/ingen/zero tolerans för utanförskap, mobbning, droger. ZERO pågår under fem års tid för barnen och ungdomarna, med start det året barnen fyller 11 år.

Nu har första årskullen genomgått sitt

första år i projektet och träffarna har genomförts i lärgruppsform. Temat för första året är Värdegrundsarbete, och man har haft tre teoritillfällen och

två dagar med praktiska övningar för att öka kamratskapen. Ett av teoritillfällena genomfördes av ungdomar som genomgått en utbildning hos SISU IdrottsutbildarLars Lööv na i värdegrundsarbete. År två för denna grupp kommer att ha kost som tema, och då fylls det på med nya 11-åringarna som då startar sitt värdegrundsarbete. Tanken är att projektet hela tiden skall hållas levande och ge ett mervärde till fotbollsverksamheten i föreningen på sikt. – Jag ville göra något för barnen som spelar fotboll hos oss. Något extra, som de har nytta av både på och utanför fotbollsplanen, berättar Lars Lööv, initiativtagare till projektet ZERO. Mariann Syvertsson

Föreningar i Värmland har möjlighet att få besök av någon av oss ungdomar, som var med på resan, för att diskutera värdegrundsfrågor. Flera föreningar har redan tagit chansen. Vill ni att vi kommer till er förening och

pratar värdegrund med era barn och ungdomar? Läs mer på www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Erika Bergkvist

Utbildning skapar tryggare föreningsstyrelse Westra Wermlands Sparbank och SISU Idrottsutbildarna har tillsammans haft två utbildningskvällar för föreningarna i Arvika och Eda i syfte att stärka styrelserna. „„ Kursen Tryggare styrelseuppdrag

har bland annat tagit upp föreningskunskap, ledamotens och styrelsens ansvar, stadgar och protokoll. Man tittade också på redovisning av föreningsekonomi på styrelsemöten och hur man med hjälp av Internetbanken och e-bokföring skapar större trygghet för föreningen och alla i styrelsen. Föreläsare var Birgitta Arvidsson, Anna Eriksson och Mikael Karlsson, Westra Wermlands Sparbank. – Vi har vid ett antal tillfällen medverkat i kursen ”Tryggare styrelseuppdrag ” tillsammans med SISU. Vi i Westra Wermlands Sparbank tycker att kursens innehåll och budskap är viktigt både för föreningarna och

Birgitta Arvidsson

för oss. Det är även ett bra sätt för oss att informera om våra produkter och tjänster som kan vara till nytta för föreningarna, säger Birgitta Arvidsson, en av kursledarna. Mariann Syvertsson

9


utbildning

återblicken 2011

idrottsutveckling

återblicken 2011

En kväll med all möjlig idrott

Viktigt att vara lycklig Många ledare och aktiva kom till Folkets Hus i Forshaga för att lyssna till en legend inom Svensk fotboll, Torbjörn Nilsson.

Fredagen den 13 maj intog barn, ungdomar och föreningar Mariebergsskogen under Möjligheternas kväll. Nästan tjugo olika idrotter fanns representerade och det var gott om barn och ungdomar på plats som ville prova på dem.

„„ Skratten var många och igenkän-

ningsfaktorn hög när SISU Idrottsutbildarna och Värmlands Idrottsförbund bjöd in till ett föredrag om ledarskap. Torbjörn betonade vikten av att vara lycklig. Viljan att vara lycklig skapar motivation och ger framgång. Som ledare kan man skapa motivation genom att dra nytta av den aktives sinnen, skapa bilder och vara extra tydlig när man talar och beskriver känslor, menar Torbjörn. Han berättade att han själv använder sig mycket av metaforer och gav också några exempel på detta, vilket fick alla i publiken att skratta. Det är viktigt att vara medveten om att vi människor har en del grundbehov som till exempel grupptillhörighet, trygghet, en meningsfull tillvaro, vilja att bli sedd och ha en egen identitet. Insikten om detta är av största vikt när du ska forma ett lag av flera olika individer med olika personligheter. Torbjörn talade också om en ”trygg grund”. En grund för all idrott är nämligen vikten av leken och glädjen. Man ska aldrig förringa resultat, men börja alltid med små utmaningar, avslutade Torbjörn.

„„ Möjligheternas kväll arrangerades för andra gången. Förra gången höll man till i Tingvallahallarna, men nu tog man ut idrotten i friska luften och till Mariebergsskogen. Även denna gång var det föreningar från Karlstad med omnejd som kom för att visa upp just sin idrott. Andreas Lindgren från Karlstad kommun berättar om kvällen. – Kvällen genomfördes tillsammans med 16 föreningar. Både vi arrangörer och föreningarna var förhoppningsfulla att det skulle komma en massa barn och ungdomar som var

Som arrangörer för kvällen stod Karlstad kommun, Värmlands Idrottsförbund och Karlstad Idrottsskola och intresset för fler kvällar med möjlighet att prova på olika idrotter verkar finnas. – Kvällen flöt på bra och det var fullt med barn och ungdomar med föräldrar som undrade om vi kommer arrangera Möjligheternas kväll igen. Om föreningslivet är sugna så ska vi försöka att köra nästa år också, avslutar Andreas. Erika Bergkvist

Torbjörn Nilsson besökte Forshaga och gav tips på hur man som ledare skapar motivation.

Tomas Engblom

Barn och unga gavs möjlighet att prova 20 olika idrotter under Möjligheternas kväll i Mariebergsskogen.

”Förstärk det positiva”

Föreläsningar om dopning

Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna bjöd i början av året in till föreläsning med Johan Plate och Thomas Fogdö i Kil. „„ Kil Arena fylldes med närmare 250 personer som hade kommit för att lyssna till hur vi genom mental träning kan lyckas inom idrotten. Föreläsningen Vad händer när det vänder? handlade om mekanismerna bakom framgångens psykologi. Hur man blir framgångsrik och hur det går att skapa och bibehålla positiva prestationsmiljöer. Johan Plate och Thomas Fogdö gav exempel på elitidrottare och handikappidrottare som har gjort sådant som egentligen kanske borde vara omöjligt. Men det är just det Plate och Fogdö vill förmedla: tänker vi på rätt sätt finns det ingenting som är omöjligt. De menar att det inte finns någon gräns för varken den fysiska eller psykiska prestationen. Att motivera, sätta upp mål och delmål och förstärka det positiva var genomgående teman i föreläsningen. Positiv psykologi är något helt avgörande för att lyckas inom idrott enligt Johan Plate. En av de som var och lyssnade på

I november anordnades två kostnadsfria föreläsningar om dopning i Munkfors. Bakom arrangemanget stod Munkfors kommun, SISU Idrottsutbildarna, Värmlands Idrottsförbund och Munkfors förenings- och konferenscenter.

10

sugna på att prova på olika idrotter. Förväntningarna vi hade på kvällen uppfylldes och det var kö till de olika idrotterna i stort sett från klockan 17.00 när vi öppnade och fram till klockan 21.00 när vi stängde. Förutom idrotter som fotboll och friidrott fick lite mindre traditionella idrotter som till exempel inlinehockey, rugby, jollesegling, frisbeegolf, amerikansk fotboll och streetbasket möjlighet att visa upp sig under Möjligheternas kväll. Detta för visa vilket stort utbud av idrott det finns i Karlstad.

„„ Den första föreläsningen hölls för

Johan Plate och Thomas Fogdö gav exempel på idrottare som har gjort sådant som kanske borde vara omöjligt.

föreläsningen var Sofia Ivarsson från Sunne Golfklubb: – Den var jätteintressant. De belyste områden som alla i en idrottsförening kan använda sig av. Det är intressant att de tar upp egna erfarenheter och att de blandar forskning med kunskap. Jag kommer ta med mig främst nyckelord som motivation och att ha mål och delmål. Erika Bergkvist

20 kommunanställda, de flesta från skolan och socialen. Några timmar senare hölls en andra föreläsning för dryga 70 personer, merparten av dem aktiva i IFK Munkfors. Ann-Sofie Pettersson är processledare för alkohol-, narkotika-, dopingoch tobakarbetet i Munkfors. – Jättekul att så många ställer upp! Fantastiskt att IFK kommer varje gång. Det var likadant för två år sedan. Detta bäddar för något gott, att så många får veta farorna med dopning, säger hon och fortsätter: – Jag har förståelse för att alla vi människor på ett eller annat sätt vill göra oss vackra, men tycker det är viktigt att kunskapen sprids om vilka förödande konsekvenser ett användande av doping kan ge. Ann-Sofie Pettersson ser dagen som ett startskott för kommande arbete.

– De kommande tre åren ska Värmlands Idrottsförbund i samverkan med Länsstyrelsen och de 16 värmländska kommunerna arbeta i ett aktivt förebyggande arbete mot dopning. Detta är möjligt tack vare beviljade anslag från Folkhälsoinstitutet, säger hon. Sandra Sundbäck

Värmlandscoach – en elitsatsning Under året startade satsningen Värmlandscoach – en elitsatsning. 18 handplockade tjejer ingår i gruppen som under ett och ett halvt år ska lära sig om varandras idrotter och få en inblick i hur det är att vara elitcoach. „„ Detta är den tredje omgången av

– Det är viktigt att kunskapen sprids om vilka förödande konsekvenser ett användande av doping kan ge, säger Ann-Sofie Pettersson.

Elitcoach. Tidigare har det varit blandade grupper med merparten manliga deltagare, därför såg nu man ett behov av att endast rikta sig till kvinnliga ledare. – Det som är det absolut roligaste är att utbyta erfarenheter med andra idrotter, säger Anna Johansson vars idrott är innebandy. Hockeytjejen Linda Bodin håller med och fortsätter: – Det ska bli jättespännande att få nya synvinklar på ledarskap. Det är sammanlagt 18 tjejer med olika idrottslig bakgrund som deltar i projektet. Dessa ska under ett och ett

halvt år träffas regelbundet och utbildas i coaching. Representerade idrotter är bland andra fotboll, simning, handboll, skidskytte, ishockey, innebandy och friidrott. – Satsningen på ett kvalificerat utbildningsprogram för tjejcoacher med elitambitioner sker i samverkan mellan Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna, säger Gert Classon som också vill rikta ett tack till Helmiastiftelsen som stöttar satsningen med 30 000 kronor. bland annat fått lyssna till Kicki Johansson som berättade om sina erfarenheter både som aktiv och coach inom elitidrotten. Ansvariga för projektet är Ulf Karlsson, Lars Andersson och Bo ”Kulon” Lennartsson. – Det ska bli roligt att följa de här tjejerna. Vi vill inspirera dem och uppmuntra dem att söka utbildningar inUnder året har tjejerna

om sina respektive idrotter, avslutar Ulf Karlsson. Erika Bergkvist

Tjejerna i satsningen Värmlandscoach – en elitsatsning tillsammans med Bo ”Kulon” Lennartsson, som är en av ledarna.

11


idrottspolitik

återblicken 2011

Kultur- och fritid på studieresa I april arrangerade Värmlands Idrottsförbund en studieresa för representanter från de värmländska kommunerna i syfte att öka kunskapen om kultur- och fritidssektorns roll för ökad livskvalitet och ökad attraktionskraft. „„ Resan gick till Halmstad, Falkenberg och Göteborg. Tre kommuner som har kommit en bra bit på väg när det gäller att se och satsa på kulturoch fritidssektorn som en sektor som klart bidrar till ökad livskvalitet och ökad attraktionskraft i kommunen. Totalt deltog 39 personer från 10 kommuner samt Region Värmland och Värmlands Idrottsförbund på resan. Man besökte bland annat Halmstads Arena, Halmstads nya bibliotek och ungdomshuset NollTreFem, som många var riktigt imponerade av. I Falkenberg besökte man Falkhallen och i Göteborg fick man lyssna till representanter från Göteborg o Co, Göteborgs Stads idrott- och föreningsservice samt Västsvenska Idrottsförbundet som berättade om sina erfarenheter. Studieresan var mycket uppskattad och framförallt var mixen av politiker och tjänstemän lyckad. Flera av deltagarna uttryckte en önskan om fler liknande resor i framtiden. Sandra Sundbäck

Viktiga nätverk „„ Värmlands Idrottsförbund och

SISU Idrottsutbildarna ingår i flera nätverk och grupperingar där frågor om samhällets utveckling diskuteras. Att ständigt lyfta fram idrotten och dess samhällsnytta är prioriterade insatser för oss. Det är av stor vikt att länets olika samhällsutvecklare så som kommuner, region, landsting och andra myndigheter är väl insatta i vad idrotten som Värmlands största folkrörelse kan bidra med.

Exempel på nätverk där vi ingår:

„„ Region Värmlands nätverk för fri-

tidschefer „„ Länsstyrelsens Jämställdhetspartnerskap „„ Länsstyrelsens samordningsgrupp för ANDT-frågor (alkohol, doping, narkotika och tobak) „„ Länsgruppen mot doping „„ Länsstyrelsen grupp för nyanlända flyktingar „„ Folkbildarna i Värmland „„ Strategi barn och övervikt, Värmland „„ RF nätverk: Bredd och motion, Doping, Idrottslyftet, Forskning, fakta och analys (FFA) och Chefsforum

12

idrottspolitik

återblicken 2011

SVEBI-konferens om ungdomsidrott Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna var två av medarrangörerna när ämnet Idrottsvetenskap på Karlstads universitet arrangerade den årligen återkommande SVEBI-konferensen. „„ SVEBI står för Svensk Förening för

Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning. Konferensen ägde rum den 16-17 november 2011 i Karlstad. Konferensen riktade sig till idrottsforskare, studenter samt idrottsledare och idrottslärare som är intresserade av att ta del av den senaste idrottsrelaterade forskningen såväl nationellt som internationellt. Temat för årets konferens var barnoch ungdomsidrott och samlade närmare 130 idrottsintresserade deltagare från hela landet. Under de två dagarna kunde deltagarna lyssna på närmare 30 föreläsare som berörde allt från bedömningsstöd i idrott och hälsa till föräldrainitierat motivationsklimat. Ett block handlade om Idrottslyftet där man bland annat presenterade resultatet av den utvärdering som gjorts av Idrottslyftet. Erika Bergkvist

Ellinor Johansson, IF Göta – Det har varit en väldigt intressant konferens. Jag har fått nya perspektiv på barn och ungdomsfrågor. Pernilla Hedström var mycket bra. Hennes föreläsning var mycket lätt att ta på och lätt att förstå. Det är något jag kommer att ta med mig till föreningen.

Många var imponerade av ungdomshuset NollTreFem. Här ser vi Angelica Rage kommunalråd i Forshaga som pratar med projektledaren för huset. I bakgrunden skymtas Kristina Svensson från Torsby.

Matchen om momsen långt från avgjord Under året var momsfrågan en av de hetaste inom idrottsrörelsen. EU-kommissionen avslog den svenska regeringens begäran om att få införa en omsättningsgräns på en miljon kronor för skyldighet att redovisa moms. „„ Riksidrottsförbundet gick då ut

och uppmanade hela föreningslivet att mobilisera kraft för att tillsammans visa på hur viktig momsfrågan är. Idrotten ombads att engagera sig i frågan genom att gå in och besvara grönboken, en öppen diskussion som EU-kommissionen startade om framtidens mervärdesskatt.

I Värmland tog vi oss an frågan på flera fronter. Vi bjöd bland annat in andra ideella organisationer som skulle komma att drabbas av EU-kommissionens beslut för att sluta upp kring frågan. Momsfrågan fick stort utrym-

me i media och Värmlands Idrottsförbunds ordförande Malin Olin bidrog till debatten genom ett inlägg i NWT. I artikeln uppmanade hon värmländska föreningar och privatpersoner att stå eniga bakom kravet att få behålla undantaget för ideella föreningar och att skicka in ett svar på detta i grönboken. Det var många som besvarade grönboken och att frågan fick stor uppmärksamhet är ett kvitto på att idrottens engagemang gav resultat. Matchen kring momsen pågick under hela 2011 och pågår fortfarande. Frågan är långt ifrån avgjord åt varken det ena eller andra hållet. Riksidrottsförbundet följer frågan på nära håll och du kan följa den på Värmlands Idrottsförbunds hemsida www.rf.se/ varmland. Sandra Sundbäck

Stillasittande om faran med att sitta still „„ Den 10 maj bjöd Värmlands Idrotts-

förbund in till en TV-lunch under rubriken ”Farligt att sitta still? Lunchen var en aktivitet inom ramen för Uppmärksamhetsveckan vecka 19, som var påkallad av Folkhälsoinstitutet och även kallad: Ett friskare Sverige. Under lunchen tog deltagarna del av en videoföreläsning med Elin EkblomBak, doktorand på GIH, där hon visade på betydelsen av att inte sitta still. – Idén med våra TV-luncher är att bjuda in representanter från idrotten och kommunerna för att ta del av aktuella föreläsningar eller TV-program och sen få en stund att diskutera programmets innehåll med varandra. Konceptet har varit mycket uppskattat och vi ser dessa träffar som en viktig mötesplats för dialog mellan idrotten och kommunerna, berättar Per Dalebjer förbundschef på Värmlands Idrottsförbund. Sandra Sundbäck

Från forskningen till idrottsledaren

„„ Sedan många år tillbaka samverkar Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna med Idrottsvetenskapen, Karlstads Universitet. Bland annat handlar det om erfarenhetsutbyte och hur vi kan bli bättre på att använda varandras kompetenser och kontakter. Vi har diskuterat hur vi för ut forskningen till idrottsledare, här handlar det om att erbjuda föreläsningar och även ”paketera” forskningsresultat på ett lättförståligt sätt. Under året har vi även tagit emot studentgrupper på studiebesök samt haft några studenter som gjort sina uppsatser tillsammans med oss. SVEBI konferensen under hösten är ett resultat av vårt samarbete.

Markus Malm, Strömstad kommun – Föreläsarna har varit väldigt inspirerande och det har varit snabba ryck mellan föreläsningarna. Konferensen har gett en känsla av inspiration, information och korta sekvenser av stora ämnen. Jag vill arbeta vidare med frågorna som har tagits upp och sätta mig in mer i de olika ämnena efter att konferensen är över.

Övrig forskning

„„ Värmlands Idrottsförbund deltar

Erwin Apitzsch, Lunds universitet – Det har varit en bra konferens och det är roligt att så många kommer. Mångfalden är viktig och jag uppskattar det faktum att det har funnits ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv under hela konferensen.

Gun Nyberg, Stockholms universitet och Högskolan Dalarna – SVEBI-konferensen är en berikande mötesplats både mellan och under föreläsningarna. Interventionsstudien tycker jag var spännande. Margareta Norén, Falu kommun och Skolförvaltningen – Bedömningsfrågan om idrott och hälsa i skolan tyckte jag var intressant att lyssna på. Det är så angeläget och viktigt att det tas upp.

också sedan i höstas i RF:s nystartade nätverk för forskning, fakta och analys(FFA) med syfte att hitta strukturer för att nå ut med idrottsforskning. Det är viktigt att vi blir bättre på att ta del av all forskning som bedriv så att vi kan utveckla idrotten på bästa sätt. Petra Ericson idrottskonsulent Värmlands Idrottsförbund

13


idrottspolitik

återblicken 2011

internationellt

återblicken 2011

Inspirerande om idrott och mångfald

Anders Olssons föreläsning ”Det finns ingen gräns” var mycket uppskattad.

OS-medaljören Anders Olsson, friidrottaren Peter Häggström och Kari Fasting, professor på Norges Idrottshögskola var några av föreläsarna under konferensen Idrott och mångfald på Karlstads universitet. „„ Konferensen arrangerades av Karl-

stad kommun, Värmlands Idrottsförbund, Karlstads Universitet och SISU Idrottsutbildarna, med stöd från Region Värmland. Temat för årets konferens var genus och tillgänglighet. Konferensen var mycket uppskattad av deltagarna och sammanlagt deltog cirka 170 personer från olika delar av Värmland och Sverige. Anders Olsson berättade om sin väg från vårdpaket till OS-medaljör under föreläsningen ”Det finns ingen gräns”.

Längdhopparen Peter Häggström, som för några år sedan kom ut som homosexuell, pratade om hur vi kan nå längre med mångfald. Kari Fasting från Norges Idrottshögskola pratade om jämställdhet och mångfald inom norsk idrott, något som svensk idrott kanske kan lära sig av. Universitetslektorn på Umeå universitet, Kim Wickman, berättade om de avhandlingar hon gjort om funktionsnedsättning. Under konferensen fick deltagarna också välja ett av fyra seminarier. Seminarierna behandlade, precis som föreläsningarna, ämnen som handikappidrott, genusfrågor och några goda exempel från föreningslivet. På www.idrottochmangfald.se kan du läsa mer om konferensen och ladda hem föreläsarnas presentationer.

FOTO: Tommy Andersson

Sören Borgström, Hammarö kommun

– Riktigt bra! Mångfald är aktuellt och jag gillade särskilt Anders Olssons föreläsning. Jag gick till och med fram till honom efteråt för att tacka. Johanna Nilsson, Värmlands Ridsportförbund

– Jättebra! Jag arbetar inte bara inom idrotten, utan även som elevstödjare på en skola. Därför kommer jag att få med mig mycket användbart till båda. Särskilt Anders Olsson inspirerade mig genom att poängtera att man kommer långt med att släppa bitterheten och göra något bra av sin situation.

Cajsa Åhman, idrottslärare i Hammarö kommun

– Dagarna har överträffat mina förväntningar. Diskussionen om mångfald ligger verkligen i tiden och den här satsningen på temadagar är toppen!

Owe Lindström, Årjängs kommun.

14

nytt en rundresa till de kommunala fritid- och kulturförvaltningarna. På dessa träffar för vi en dialog med kommunen och går tillsammans igenom hur vi kan göra bra saker för föreningarna i kommunen. – Det är bra att vi gör det här tillsammans. Vi har från kommunens sida ibland önskemål om utbildningar som vi

vill ska erbjudas våra föreningar, säger Owe Lindström, verksamhetschef på Årjängs kommun. Föreläsningsserien i Karlstad som inleddes med Patrik Sjöberg, är ett exempel på bra samarbete. Här samarbetade SISU, VIF och Karlstad kommun på ett bra och konstruktivt sätt. – Värmland är ett föredöme när det gäller dialogen med kommunerna och

200 unga ledare utbildades Det blev en riktig succéhelg när Världens bästa idrottsregion utbildade nästan 200 unga ledare i Sunne.

Åse Padel, Korpen Karlstad

– Intressanta ämnen som är mycket aktuella. Nu återstår det bara att försöka förmedla allt bra som jag fått ta del av här till min förening. Det behövs verkligen. Erika Bergkvist

”Värmland föredöme i kommundialogen” „„ Under våren 2011 genomförde vi på

Erfarenhetsutbyte och gemenskap över gränsen när 200 unga ledare utbildades i Sunne.

regionen. Jag lärde mig väldigt mycket av Värmlands sätt att arbeta och vi kommer att använda delar av Värmlands upplägg i våra kommande dialoger med utbildningsdepartementet, säger Erik Strand, generalsekreterare för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Mariann Syvertsson

„„ Utbildningshelgen genomsyrades

av energi, ledarskap, mycket skratt och många nya kontakter. Helgen in-

leddes med teambuilding och därefter uppmanade Karin Fevaag Larsen ungdomarna att ta för sig och tro på sig själva i sitt ledarskap. Huvuddelen av tiden tillbringade deltagarna i mindre grupper där de fick lära sig om bland annat kommunikation, idrottens organisation och utbyta erfarenheter över landsgränserna. Helgen avslutades med en energiboost i form av Jim Thuresson, som föreläste om positivt ledarskap. De flesta verkade tycka att de haft en fantastisk utbildningshelg.

– Nu är delområdet Nya ledare i Världens bästa idrottsregion avklarat och totalt har vi utbildat 400 unga ledare från Sverige och Norge. Det har varit otroligt kul att få jobba med idrottens framtida ledare och vi hoppas kunna erbjuda någon form av fortsättning under nästa år för de ungdomar som är intresserade, säger Petra Ericson som har varit svensk projektledare för Unga Ledare. Erika Bergkvist

Fakta „„ Världens bästa idrottsregion är ett interreg-projekt, där Värmlands Idrottsförbund och idrottskretsarna i Østfold, Akershus och Hedmark samarbetar inom tre centrala områden, som tillsammans bidrar till att skapa en aktiv idrottsregion. Projektet ska utveckla nya modeller som gör det lättare för idrottsföreningar att erbjuda aktiviteter för inaktiva vuxna, utbildning av nya idrottsledare och etablering eller utveckling av existerande breddidrottsarrangementer. Projektet startade 2010 och avslutas 2012.

Framtidsinriktat på Ullevaal stadion

Nya modeller för att behålla vuxna

Stort engagemang och framtidsinriktat innehåll när arrangörsföreningar från Sverige och Norge samlades på Ullevaal stadion i Oslo. „„ De svenska och norska deltagarna fick lyssna till föredragshållare i yttersta nationella och internationella klass när Världens bästa idrottsregion anordnade konferens. Mette Bugge, som är en av Norges mest rutinerade sportjournalister på Aftenposten, gav tips på hur man på bästa sätt fångar medias uppmärksamhet. Roy Evensen och John Aalberg, arrangemangschef respektive sportchef

Den 25-26 Maj 2011 hölls ett processarbete i Fredrikstad i Norge med några föreningsledare och ”resurspersoner” med stor erfarenhet av att vägleda personer från inaktivitet till aktivitet.

för skid-VM i Oslo 2011 berättade om det arbete de gjorde inför, under och efter skid-VM. Deltagarna fick också lyssna till en levande legend inom norsk idrott och media, Jon Herwig Carlsen. Arrangemangsutveckling har haft för lite fokus inom bredd- och ungdomsidrott, och arrangörerna i Världens bästa idrottsregion hoppas med detta seminarium kunna bidra till större uppmärksamhet på vad som kan göras bättre inom norsk och svensk idrott. Even Gulbrandsen

„„ Idrotten har under de senaste åren

tappat många vuxna medlemmar. De idrottsföreningar som har ett utbud att erbjuda vuxna har ofta mycket kunskap och erfarenheter som är viktiga för andra föreningar att ta del av. Både för att inspirera till att prova något nytt, men inte minst få tips av andra hur man kan göra och vad som

krävs för att locka till sig nya medlemmar. Målet är att färdigställa en folder med information om hur man kan arbeta för att nå nya målgrupper. Vilka är de grundläggande framgångsfaktorerna och vad bör man känna till om olika målgrupper? Foldern kommer att presenteras i samband med slutredovisningen av Världens bästa idrottsregion under våren 2012. Tomas Engblom

15


Återblicken 2011

5 frågor till... ...till Calle Aspegren, Västra Ämtervik, som tävlar i motorcross. Han var en av sex aktiva som fick Stiftelsen Värmländsk idrotts stipendium på 10 000 kronor på årsstämman 2011. Under 2011 tävlade Calle i USA som professionell motocrossförare i Amerikanska Nationals. Calle har samlat på sig både förstaoch andraplatser i Junior SM. Under 2010 slog han igenom internationellt med en fjärdeplats på EM- deltävlingen i Tyskland som han följde upp med en andraplats på EM- deltävlingen i Finland.

1

Vad gör du om dagarna? – Just nu så tränar jag för fullt sex dagar i veckan och väntar på våren, så att säsongen kan dra igång!

2

Hur mycket tränar du just nu och vad tränar du? – Jag tränar cirka 14-15 effektiva träningstimmar i veckan fördelat på två pass om dagen. Jag tränar löpning, cykel, längdskidor, lite styrketräning och cross. Nu när säsongen är nära, så fokuserar jag mycket på hög intensitet i mina pass.

3

Vilket är ditt bästa minne från 2011? – Mitt bästa idrottsminne 2011 är när jag fick Muscle Milk Award på den 11:e tävlingen i AMA Nationals USA. Mitt bästa idrottsminne någonsin är när jag gjorde min första start i AMA Pro Nationals 2011.

4

Har stipendiet du fick från Stiftelsen värmländsk idrott hjälpt dig något? – Stipendiet som jag fick har hjälpt mig otroligt mycket! Det var ett jättebra bidrag.

5

Vilka mål har du inför 2012? – Mitt mål för 2012 är att fortsätta

utvecklas som proffsförare. Mitt långsiktiga mål är att fortsätta jobba mot världstoppen och sen etablera mig där! Det är också klart nu att jag fortsätter att tävla i USA under 2012. Sandra Sundbäck

Givande LedarCamp i Ljungskile Den 6-8 maj deltog 15 värmländska ungdomar på ett LedarCamp i Ljungskile. Kreativ idrott och positivt ledarskap var några av de ämnen som stod på programmet. „„ Totalt deltog 15 ungdomar från

Värmland, 14 från Västsvenska idrottsförbundets distrikt och 14 från Västergötland. Tillsammans med sina ledare hade de en kanonhelg med mycket inspiration och många nya idéer. Det är Folksam idrottsfond som vartannat år delar ut stipendier till ungdomar i form av deltagande på ett LedarCamp. Så här säger två av de värmländska ungdomar som deltog på LedarCamp:

16

Lisa Erngren, 22 år, Karlskoga Innebandy

– Helgen har gett mig nya bekantskaper. Det var roligt att träffa andra unga ledare och höra om deras idrott och ledarskap. Intressanta föreläsningar varvat med fysiska övningar tyckte jag var kanonbra upplägg. Kul med fångarna på fortet då man fick in aktivitet för kroppen och knoppen i leksituation. Jag tar med mig nya bekanta, nya idéer om ledarskap samt massa ny inspiration och positiv energi. – Jag har fått nya saker att tänka på i mitt ledarskap och vissa saker att bli påmind om.

Mathias Österdahl, 22 år, Karlstad Innebandyförening

– Jag tar med mig mycket bra värderingar och nya teoretiska begrepp som jag kan tillämpa i min roll som ledare. Det har dessutom gett mig mer handfasta övningar och tankesätt att involvera; glädje, kreativitet, samhörighet och kunskap i den praktiska övningen. Det var också roligt att träffa andra unga ledare från olika distrikt och idrotter för att dela erfarenheter och diskutera värderingar och tankesätt. En del teoretiska och praktiska bitar var för mig en uppfräschning av kun-

skap jag redan bar med mig, men eftersom en del frågor om t.ex. värderingar är väldigt komplexa är det alltid bra att få höra det igen och dessutom diskutera med nya människor/ledare. Sandra Sundbäck

Fakta

Folksams Idrottsfond „„ Varje år delar Folksams Idrottsfond ut stipendier. Vartannat år delas stipendiet ut till föreningar och vartannat år till ungdomar i form av deltagande på ett LedarCamp. Under 2011 fick ca 400 tjejer och killar, i Sverige, chansen att utvecklas som idrottsledare. Från Värmland deltog 15 ungdomar. LedarCamp är ett läger som inspirerar och stimulerar unga ledare att fortsätta utvecklas inom idrotten.

Återblicken 2011  
Återblicken 2011  

Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse i populärform.

Advertisement