Page 1

edu365.cat. Sistema informàtic: maquinari. Avalua't

1 de 3

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/maquinari/avalua/index.htm

Sistema informàtic: maquinari

Escull la resposta correcta i comprova, en cada apartat, si has encertat el resultat o no:

1. El maquinari d'un sistema informàtic és:

El conjunt dels perifèrics El conjunt d'elements físics El conjunt de programes instal·lats

2. El maquinari està format pels següents elements principals: Unitat central de processament, memòria i perifèrics Unitat central de processament, mòdem i memòria Unitat central de processament, memòria i programes

3. Una de les principals funcions de la unitat central de processament és:

Emmagatzemar la informació del sistema informàtic Controlar el funcionament correcte del sistema operatiu Obtenir i processar la informació que li proporcionen els perifèrics

4. La memòria és l'element on l'ordinador:

Processa la informació Tracta la informació Emmagatzema la informació

09/12/2011 9:10


edu365.cat. Sistema informàtic: maquinari. Avalua't

2 de 3

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/maquinari/avalua/index.htm

5. Qui interpreta les instruccions que li arriben de la memòria?

El monitor i el ratolí La unitat central de processament Tots els perifèrics de sortida

6. El conjunt de dispositius que permeten la comunicació d'un sistema informàtic amb l'exterior són els:

Programes informàtics Altaveus i gravadores Perifèrics

7. Com es classifiquen els perifèrics?

Segons el tipus d'informació que tracten Segons el flux de la informació que tracten Segons els programes que utilitzen

8. El perifèric que permet digitalitzar text i material gràfic i introduir-lo a l'ordinador es coneix com a:

Teclat Impressora Escàner

9. El perifèric que permet enviar i rebre informació a través de l'ordinador utilitzant la xarxa telefònica es coneix com a:

Navegador d'Internet Càmera digital Mòdem

09/12/2011 9:10


edu365.cat. Sistema informàtic: maquinari. Avalua't

3 de 3

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/maquinari/avalua/index.htm

10. El perifèric que permet transferir dades a un paper, un plàstic, etc., en forma de textos i d'imatges es coneix com a:

Escàner Impressora Ratolí

09/12/2011 9:10

Questionari informàtica. Avalua't.  

Avaluació del que sabem.

Questionari informàtica. Avalua't.  

Avaluació del que sabem.