Page 1

Kamer van Koophandel Nederland Koningskade 30 Postbus 171 2501 CD Den Haag T (070) 31 43 403 F (070) 31 43 490 www.kvk.nl

Aan de leden van de Commissie EZ van de Tweede Kamer

uw kenmerk

ons kenmerk TM5838/110.85.02

datum 3 juni 2008

Bijlagen

onderwerp Aanpak regeldruk

e-mail tessa.maas@kvk.nl

Op 5 juni a.s. vergadert uw commissie over de voortgangsrapportage regeldruk. Met deze brief wil ik u graag informeren over de successen die de Kamers van Koophandel op het gebied van verminderen van regeldruk de afgelopen periode hebben bereikt. Op gemeentelijke regelgeving € 50 mln. besparing bereikt, nog eens € 50 mln. haalbaar De Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland heeft in 2005 het project ‘Vereenvoudiging van Gemeentelijke Regelgeving in West-Brabant’ geïnitieerd en maakte daarmee duidelijk dat ook gemeenten kunnen bijdragen aan minder en eenvoudiger regels. Het project is in 2006 naar voorbeeld van de toenmalige KvK West-Brabant door alle andere regionale Kamers van Koophandel opgepakt, nadat gebleken was dat een landelijke toepassing een besparing voor het bedrijfsleven van € 70 tot € 100 miljoen op jaarbasis oplevert. Minder administratieve lasten voor ondernemers door gezamenlijk conjunctuuronderzoek Vanaf 2008 zal er een gezamenlijk conjunctuuronderzoek komen van VNO-NCW, MKB Nederland, CBS, EIB en de Kamers van Koophandel. Dankzij deze unieke publiek-private samenwerking zal de enquêtelast bij ondernemers verminderen met 25% (totale invultijd van alle ondernemers). Het totaal aantal geënquêteerden daalt van ruim 42.000 met 72% naar iets minder dan 12.000. € 2,5 mln. besparing op uittreksels KvK De Kamers van Koophandel hebben i.s.m. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bereikt dat gemeenten geen papieren uittreksels meer vragen, maar zélf online het Handelsregister raadplegen. Dit scheelt het bedrijfsleven op jaarbasis zo’n € 2½ miljoen aan administratieve lasten. € 4,5 mln. besparing dankzij samenwerking met Belastingdienst Door samenwerking met de Belastingdienst kunnen eenmanszaken sinds 31 maart 2008 bij hun KvK-inschrijving direct hun btw-identificatienummer meenemen. VOF's en CV’s krijgen dit nummer één week na hun KvK-inschrijving vanzelf door de Belastingdienst toegezonden en hoeven dus niet meer apart langs de Belastingdienst. Besparing op de administratieve lasten voor ondernemers: € 4 á 5 miljoen.

Kamer van Koophandel Nederland is een handelsnaam van de

HR 40464524

Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland

BTWnr NL0060.33.404.B.01


Door diensten van andere organisaties voor ondernemers op deze zelfde manier te bundelen zijn volgens de Kamers van Koophandel nog veel meer besparingen mogelijk. Met vriendelijke groet,

Frans van Steenis Directeur Kamer van Koophandel Nederland

Pagina 2 van 2

Kamer van Koophandel Nederland

Brief lobby  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you