Page 1


Entrevista 1. Bon día, des de l'institut estem organitzant una enquesta per a saber com vivien les dones al Franquisme i a la actualitat. - Podria fer-te unes preguntes?  Clar xiqueta, estaré encantada de contestar-te. - A quina edad es va cassar?  Doncs, jo vaig naixer a l’any 1940, i a l’edad de 24 anys hem vaig cassar amb el meu actual home. Fou a l’any 1964. A aquesta epoca tot el mon es cassava promete. - A quins anys de cassada vares tindre fills? O ja tenies quan et vares cassar?  Bó, jo no tenia fills quan hem vaig cassar , i només 2 anys després vaig tindre al meu primer fill. - Treballaves quan començares a tindre fills? I abans?  Quant era molt joveneta, vaig començar a treballar servint a una familia, per supost, de superior categoría económica que la meua. Jo vaig naixer un any després de que s’iniciaran els anys de la Posguerra i la situació en la nostra familia no era massa regular. Encara que jo era xicoteta i no el vaig sufrir molt fins que vaig tenir que treballar mes o menys als 14 anys. Despres de cassarme i tindre fills, no treballava perque tenia que cuidar de la meua familia. - Quin tipus de relació tenies amb el teu home?  El meu home i jo teniem bona relacio, encara que molts homens de les meues amigues les trataven com a “persones inferiors”, en la meua cassa no passava. A vegades m’ajudava a cuidar als postres fills i en les cosses de la cassa.


- Com arribares al matrimoni? Hi havia la mateixa llibertat sexual que ara?  S’encontravem en una época on la iglesia i Franco manaven sobre tot. La iglesia deia que hi havia que arribar al matrimoni virge pero casi ningu ho cumplia. Jo no ho vaig cumplir, ja que no erem molt de religió. - Com organitzaves el temps per a fer totes les tasques de cassa? Netejar la llar, cuinar, cuidar als fills, i en tot cas, treballar.  Pues no recorde molt, peró se que hem despertava molt prompte per a començar a cuinar i a dutxarme. Els meus fills, ja que eren 4 mes el meu home i jo, 6, tenien que despertar-se mes prompte per a que tots pogueren dutxarse abans d’anar a l’escola. Els portava i anava a cassa a cuinar, limpiar, i quan hi havia un xiquet xicotet, a cuidar-lo a ell també. -

I et tocava fer tot a tu o tenies algun tipus d'ajuda?

 El meu home a vegades m’ajudava a cuidar els fills pero sols quan tenia temps lliure, que era poc. A l’hora de cuinar, netejar i les tasques tot ho feia jo, o quan les meues filles se feien majors m’ajudaven. - I per curiositat, sols t’ajudaven les teues filles o també el teu fill?  Pot sonar un poc maxista, encara que mai m’agradat aixó, pero els homens jovenets tenien que anar a la mili, i el meu fill va tenir que anar. Per aixó varen ser les meues filles les que m’ajudaven a tot.


- Com ja saps, la dona sempre ha sigut "menys" que l'home. Et influenciava aquest fet o tenies les mateixes restriccions? Es dir, cobraves igual al treball, o tenies les mateixes oportunitats d'agafar un treball? etc..  A l’hora de treballar no se, perque mai he treballat després de tindre fills. Però ara que ho pense, quan era joveneta, mai he pogut treballar de llauraora, per exemple, sempre era de serventa. Pot ser la dona esté mes identificada en fer les tasques de cassa i per aixó volien donetes per a treballar com serventes. Crec que la dona mai a estat considerada com es. - Penses que vares naixer a una bona época o en canvi t'agradaria haver naixcut en una altra? Per que?  L’epoca on vaig naixer va tindre moltes complicacions. Quan era xicoteta, teniem que anar els meus germans i jo a per menjar a uns pobles que estaven proa lluny i teniem que fer molts esforços per menjar o tindre necessitats básiques. A més, el tema de fer la mili hem va separar del meu home, que en eixa epoca era el meu nuvi, durant uns messsos. Pot ser m’agradaria aver naiscut en una altra época, o uns anys després per que tot era mes fàcil. Pero estic contenta amb com he viscut.

- Moltes gracies per la teua col·laboració!  De res filla, m’ha encantat col·laborar amb tu.

.

Entrevista realitzada a una dona de 71 anys, naixcuda en

l’época del franquisme.


ENTREVISTA 2. Bon día, des de l'institut estem organitzant una enquesta per a saber com vivien les dones al Franquisme i a la actualitat. - A quina edad es va cassar?  Em vaig casar a la edad de 22 anys, era prou joveneta però no m’arrepentisc. - A quins anys de cassada vares tindre fills? O ja tenies quan et vares cassar? Vaig tindre a la meua filla als 5 anys de casada, i al meu fill als 7 anys de casada. -Treballaves quan començares a tindre fills? I abans? Treballava abans de tindre fills, al tindrels no cambia res, vaig seguir treballant. -Quin tipus de relació tenies amb el teu home? Pues feïem les mateixes tasques de la casa els dos, no treballava jo mes que ell ni ell mes que jo. -Com arribares al matrimoni? Hi havia la mateixa llibertat sexual que ara? En la época en la que es varem casar, no hi había ningún tipus de obligacio ni res per l’estil.

-Com organitzaves el temps per a fer totes les tasques de cassa? Netejar, cuinar, cuidar als fills, i en tot cas, treballar. Pues el meu home i jo, feiem lo que podiem i si no podiem cuidar dels xiquets ningu dels dos els deixavam en casa de la mare del meu home.


-I et tocava fer tot a tu o tenies algun tipus d'ajuda?  Com ja he dit m’ajudava la mare del meu home i el meu home. -Com ja saps, la dona sempre ha sigut "menys" que l'home. Et influenciava aquest fet o tenies les mateixes restriccions? Es dir, cobraves igual al treball, o tenies les mateixes oportunitats d'agafar un treball? etc..  On jo treballava cobravem el mateix els homens que les dones. -Penses que vares naixer a una bona época o en canvi t'agradaria haver naixcut en una altra? Per que?  M’agradaria haver nascut deu anys mes tard aproximadament, per la dictadura de Franco.

.

L’entrevista esta feta a ma mare que te 45 anys.

En aquestes entrevistes hem comprés que ha canviat molt el lloc de la dona, sobretot en el treball i a l’hora de la familia. Els homes ajuden mes a la dona, ja que tenen treballs amb mes llibertat i tenen mes temps per a poder fer algunes tasques de cassa. A més, algunes families on la dona també treballa, cossa que en el franquisme era difícil de vore, se reparteixen les tasques de cassa, com anar a fer la compra, cuinar, o inclus netejar. La gent que naix en l’epoca del Franquisme voldría naixer uns anys després de la Posguerra i la gent que va naixer fa menys de 50 anys, voldria aver naiscut també per eixos anys. Per a nosaltres, es molt mes millor la dona ara, i creguem que dins d’uns anys anirà millor, ja que poc a poc, evoluciona.

Sandra Fernández. Jordi Ferrer. 4A

Comparacio a la dona  

Treball de Jordi F. y Sandra F.