Page 1

De link naar de wereld


Materialiteit en virtuele media

Ervaring

De link naar de wereld Promotoren Michiel van Uilen Andrea Stultiens

mediatechnologien verwijzing Opkomst

machtpositie Toenemen, iedere dag

Ik heb tijden mijn studie heb gemerkt dat ik een afkeer heb tegen grafisch ontwerp binnen de nieuwe media. (hierbij denk ik aan mobiele applicaties, internet etc.)

Omdat ik bang ben dat mijn vak te maken zal krijgen met veroudering (omdat de huidige technologie verouderd zal raken), wil ik hier op inspelen. Door gebruik te maken van de populairiteit indicator op bvb google of hottrents op twitter, wil ik nieuwe reclame genereren. De bedoeling is om een methode te otwikllen die de behoefte van de concument analyseert en hierop inspeelt door het genereren van nieuw grafische reclame middelen.

1e opzet Theorie


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Schets Ontwerpseminair

1e Schets Ontwerpseminair


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Dummy schets

Na afloop van het gesprek met mijn promotor Andrea Stultiens ben ik gaan nadenken over de woorden die mij bij bleven. Ik kwam tot een ontdekking


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Blokade

Als ik een combinatie van middelen wil ontwikkelen die gezamelijk een nieuwe vorm van media zouden genereren, begrijp ik mijn blokade tijdens dit project. Wanneer er namelijk wordt gezegt: De inhoud van ieder medium = oud medium (Foto’s zagen er uit als een schilderij) Inmiddels, na verloop van tijd, wordt de camera zijn eigen medium.

Ik kan dit dus niet voor zijn.

Arjen Mulder - Mediatheorie blz 000


Materialiteit en virtuele media

De volgorde in mijn dummy, visualiseert mijn onderzoek.

De link naar de wereld Schets trein

in de trein


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Nieuwe stap

Wat ik wel kan: Onderzoeken welke technieken er zijn ontwikkeld met het medium computer, en deze gebruiken zonder het medium. Zo onderzoek ik beide kanten.

Dus: De mogelijkheden zonder de middelen.

Arjen Mulder - Mediatheorie blz 000 De inhoud van een medium groeit. Een computer biedt nu mogelijkheden die de uitvinder van een computer nooit had kunnen bedenken toen hij hem uitvond. Deze groei wil ik fysiek maken.


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld inhoud medium

Inhoud ieder medium

= oud medium

Nieuwe medium lijkt steeds op oude. foto’s zagen er uit als schilderij. De link naar de wereld / geen link naar de wereld Miranda Julie website / media theorie - Arjen Mulder.

Steeds nieuwe manieren en dan een stap verder. Inhoud ieder medium Beeldscherm Materiaal lijkt echt

= Oud medium = niet fysiek = niet echt

Media veranderen ons zo dat we menen dat ons medium nu juist het ideale middel is om de wereld waar te nemen, af te beelden en om te roepen. Of de wereld zo te veranderen dat ze werkelijk wordt.

Het enige dat wij van de wereld om ons heen waarnemen is de wijze waarop ons lichaam reageerd. Emoties en gvoelens zijn de bron van betekenis. Wat de wereld onafhankelijk van ons doet, valt buiten ons bereik.

Arjen Mulder - Mediatheorie blz 000 De inhoud van een medium groeit. Een computer biedt nu mogelijkheden die de uitvinder van een computer nooit had kunnen bedenken toen hij hem uitvond. Deze groei wil ik fysiek maken.


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld

Een medium is een door mensen geplande en gemaakte, technische of artificiele uitbreiding van ons lichamelijk vermogen.

medium

De kennis die een medium overdraagt is groter dan de kennis die door mensen met dat medium wordt overgedragen. [A=A] The medium is the message

Arjen Mulder - Mediatheorie blz 000

1e opzet Theorie- Sandra Enting


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld website onderzoek

http://noonebelongsheremorethanyou.com/ Miranda July Knallen

Beter?

Zinvol Leven

verschil diversiteit

Vertaling

Wereld

bewust

Oplossing Wiskunde Denken gericht fascinerend

Vrij denken

Pietlut Maker Zintuig

idee = anders

Interessant

Snappen

Taal

Align

Plaatsing

Nadenken

resultaat Kaders mijzelf er in verliezen diversiteit Voelen Idee cultuur. actieve omgang

Grenzen

Techniek

Idee

Materialen

Raster

Hulp

Beperkt

Communiceren

www.sandberg.nl SANDBERG INSTITUTE

overspoeld

Om mijn onderzoek te starten ben ik 2 websites gaan vergelijken. Ik zoek naar een site waar het fysieke/materialischtische zichtbaar is en een website waarbij het virtuele overheert.


Materialiteit en virtuele media

Onderzoekvraag:

De link naar de wereld

Is de kennis van een medium invloedrijk op een ontwerp zodra je het medium weg laat?

Onderzoek

Deelvragen: - Wat is een medium? - Wat is invloed? - Wat is een ontwerp? visuele strategie Ik zal eerst gaan onderzoeken welke invloeden mijn computer als medium is op mijn ontwerp. Daarna zoek ik ik naar visuele middelen om dit te kunnen vertolken. Ik weet nog niet of ik in mijn scriptie juist de invloeden laat zien of het in zijn geheel omdraai. Na aanleiding van mijn onderzoek stel ik mijzelf de volgende vraag.


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Bronvermelding Promotoren Michiel van Uilen Andrea Stultiens

BOEK: Adrian Shaughnessy How to Be a Graphic Designer without Losing Your Soul / Arjen Mulders Over mediatheorie / Van beeld naar interactie / Ik, cyborg Anneke Smelik / De Wil Van Technologie K. Kelly

SITES: www.wired.com www.citrinitas.com - Elif Ayiter, ‘The History of Visual Communication‘ www.manystuff.org www.infosthetics.com www.puntpixel.nl www.interactive-awards.nl

Systeem: PostScript- en GNU Troff systeem - (Unix typesetting systeem) Posterwall for the 21st century on Vimeo Personen Marshall McLuhan

Understanding Media: The Extensions of Man en The Medium is the Massage: An Inventory of Effects Canadees wetenschapper in de mediastudies en grondlegger van het concept ‘global village’.

Miranda July

Bronvermelding opzet 1


STAP 2


Onderzoeken welke technieken er zijn ontwikkeld met het medium computer, en deze gebruiken zonder het medium. Zo onderzoek ik beide kanten.

De mogelijkheden zonder de middelen. Wat is onderzoeken?

analyseren, bekijken, beproeven, beschouwen, bestuderen, bezien, examineren, exploreren, inkijken, inspecteren, inzien, keuren, nagaan, naspeuren, nasporen, navorsen, nazien, ontleden, ontrafelen, peilen, testen, toetsen, traceren, uitvissen, uitzoeken, verkennen

Wat zijn technieken?

bedrevenheid, geoefendheid, habiliteit, kundigheid, vaardigheid, verworvenheid, vingervlugheid, manier, methode, procedĂŠ, proces, systeem

Wat is ontwikkelen?

maken, ontwerpen, plannen, projecteren, uitstippelen, uitwerken, vormen, exposeren, ontvouwen, ten toon spreiden, uiteenzetten, ntplooien, regenereren

Wat is een medium?

communicatiekanaal, nieuwsorgaan, spreekbuis

Wat zijn gebruiken?

Wat is zonder?

Wat zijn mogelijkheden?

aanwending, bediening, benutting, exploitatie, gebruikmaking, hantering, nuttigen, toepassing, utilisatie, gebruikelijkheid, geplogenheid, gewoonte, manier, mos, regel, traditie, usance, usantie, usus, vogue, zede, consumptie, nuttiging, verbruik, verwerking afgezien van, behalve, behoudens, benevens, buiten, buiten beschouwing gelaten, daargelaten, met uitsluiting van, met uitzondering van, niet meegerekend, ongerekend, uitgenomen, eventualiteit, gelegenheid, kans, possibiliteit, potentie, perspectief, vooruitzicht


1e opzet inleiding In dit Visuele Essay zal ik een onderzoek gaan doen naar de mogelijkheden zonder de middelen. De mogelijkheden van een computer, mijn computer, zonder de computer. De jaren waarin ik leef, en dus ook studeer om grafisch ontwerper te worden ontwikkeld de computer zich in razendsnel tempo. Omdat ik een ijverige student ben die niets wil missen, wil ik deze ontwikkeling niet achter blijven. Ik merkte tijdens mijn afstudeer stage dat ik interesse kreeg voor grafisch ontwerpen met betrekking tot internet en nieuwe media. Ik heb tijdens mijn 8 jarige studie altijd een afkeer gehad tegen nieuwe media en ontwerpen die binnen de computer blijven. Ik hou er van om een eindwerk in handen te krijgen, een printje, een gedrukt boek, een gebeamt object, iets wat ik kan voelen, aanraken, iets wat van mij kan zijn. Dit gegeven heeft mijn ge誰nspireerd om er dieper in te duiken. Alles gaat tegenwoordig met en via computers. Veel ontwerpen worden niet eens meer geprint maar direct zichtbaar gemaakt via een beeldscherm ergens in een ruimte. Ik ben gaan nadenken over nieuwe media, internet en daarbij natuurlijk grafisch ontwerp. Voor mij is mijn product niet af voordat ik het geprint en zelf eventueel geplaatst heb. Betekend dit voor mij dat ik in de toekomst een hopeloze ontwerper ben? Ik ben mij er van bewust dat ik samen met 30 andere jonge grafisch ontwerpers afstudeer, die zijn allemaal samen op zoek naar werk en opdrachten. Omdat juist mijn kracht ligt in de afwerking, het materiaal en de functie van een ontwerp ben ik gaan onderzoeken hoe ik met deze kracht mij toch kan ontwikkelen binnen deze snelle wereld van computers en nieuwe media. In eerste instantie bedacht ik een complex systeem waarbij ik mijn gehele vakgebied wilde laten verdwijnen, zodat ik mijn belabberde toekomst kennis voor kon zijn. Ik wilde een nieuw reclamemiddel invoeren waarbij ik de hottrents op internet geautomatiseerd wilde omzetten in een grafisch beeld. Tijdens een gesprek met mijn promotor kwam ik tot het besef dat ik eigenlijk bezig ben een oplossing vinden voor iets waar nog geen probleem voor is. Ik wilde namelijk een combinatie van verschillende middelen en systemen ontwikkelen waarbij een nieuwe vorm van media zou ontstaan. Terwijl ik mij inlas in het boek Mediatheorie van Arjen Mulder, kwam ik tegen dat de inhoud van ieder nieuw medium een oud medium is. En juist omdat ik als inhoud een nieuwe media vorm wil gebruiken is mijn oplossing niet mogelijk. Terwijl ik in de trein zat en alles aan het overdenken was, vroeg ik me af wat dan precies die nieuwe vorm van media is die is ontstaan uit de computer. Als ik deze technieken grijpbaar kan maken, is het wellicht mogelijk om ze toe te passen op het nieuwe medium. Ik ga in dit Visuele Essay dus onderzoeken welke grafische ontwerp technieken ik ontwikkeld heb via een medium en haal daarbij het medium weg.


Steeds nieuwe manieren en dan een stap verder. Inhoud ieder medium = Oud medium Beeldscherm = niet fysiek Materiaal lijkt echt = niet echt De link naar de wereld / geen link naar de wereld Een medium is een door mensen geplande en gemaakte, technische of artificiele uitbreiding van ons lichamelijk vermogen. De kennis die een medium overdraagt is groter dan de kennis die door mensen met dat medium wordt overgedragen. [A=A] The medium is the message

Knallen

Beter?

Leven

verschil diversiteit Taal

Wereld

Oplossing

fascinerend

Vertaling

Pietlut

Grenzen

Wiskunde Denken

Zinvol

mijzelf er in verliezen Idee

bewust

Techniek

Idee

Materialen

Snappen Align

Plaatsing

Hulp Raster

Nadenken resultaat diversiteit

cultuur.

overspoeld

Kaders Voelen

Maker

actieve omgang

idee = anders Beperkt

Vrij denken

Interessant

Communiceren gericht

Zintuig

Om een volgende stap te kunnen maken in mijn onderzoek heb ik een aantal begrippen overgehouden die ik meeneem in het vervolg van mijn onderzoek.


STAP 3


Interessant overspoeld

Beperkt

idee = anders

mijzelf er in verliezen

Materialen

Vertaling

actieve omgang

diversiteit

resultaat

Nadenken

diversiteit

Idee

Zintuig

Maker

Pietlut

verschil

Knallen

bewust

cultuur.

Leven

Zinvol

eventualiteit, gelegenheid, kans, potentie, perspectief, vooruitzicht, keuze, toekomst, aanleiding, moment,

middelen, vermogen, medium, instrument, communicatiekanaal, hulmiddel, modus

Voelen

Kaders

Vrij denken

Wereld

Beter?

aardbol, wereldbol, kringen, gemeenschap, leven, maatschapij, samenleving, universum, omgeving,

De link naar de wereld

De mogelijkheden zonder de middelen.

koppeling, samenhang, schakel, verbinding, verbindingsstuk

afgezien van, uitzondering, daargelaten, ongerekend, buiten, uitgezonderd,

gericht

fascinerend

Raster

Hulp

Snappen

Taal

Grenzen

Align

Plaatsing

Idee

Techniek

Wiskunde

Denken

Oplossing

Communiceren

Mindmap


STAP 4


Materialiteit en virtuele media

[geen] Spoor

De link naar de wereld Promotoren Michiel van Uilen Andrea Stultiens

Tastbaar Onmogelijk Voelen

Werkelijk Textuur

Een nieuwe stap -> opnieuw visualiseren


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld stap 3


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld stap 3 Inzoomen/Uitzoomen Font veranderen Klei

Letters vervormen / klei


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld stap 3 Inzoomen/Uitzoomen Font veranderen latex

Letters vervormen / latex


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld stap 3 Inzoomen/Uitzoomen Font veranderen latex


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld stap 3 Inzoomen/Uitzoomen Font veranderen latex


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Onderzoek deel 2

random herkenbare csm saai

header

footer menu

zelfde geen identiteit

virtueel

knop onbewust

geen materiaal

kleur

beperkt

naukeurig

Maker resultaat Kaders mijzelf er niet in verliezen herken niet voelen Zintuig 1 idee cultuur. bekende weg afleggen

[+1] Tijdens het doorlopen van mijn onderzoek ontdekte ik dat ik een websitre gekozen heb die vrij dicht bij de fysieke wereld komt. Om mijn onderzoek te vervolgen ben ik heb ik nog een stadaard website onderzocht.

1e opzet Theorie- Sandra Enting


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld

?

vraagstelling

Is de kennis van het medium computer invloedrijk binnen mijn vak grafisch ontwerpen zodra je het medium weg laat? Is het mogelijk om de techniek van het medium computer toe te passen (binnen grafisch ontwerp) zonder gebruik te maken van het medium. Is het mogelijk om de techniek van het medium computer toe te passen (binnen grafisch ontwerp) zonder gebruik te maken van het medium.

Is het mogelijk om om de technische, articielele lichamelijke uitbreiding van de computer toe te passen binnen grafisch ontwerp wanneer je het medium weglaat? Is het mogelijk om het gene wat op de comuter kan, en in de werkelijkheid niet, grijpbaar te maken zonder computer?

Is de kennis [mogelijkheden] van het medium computer, invloedrijk binnen grafisch ontwerp zodra je het medium weg laat?

zocht 1e opzet Theorie- Sandra Ik Enting

naar een nieuwe vraagstelling


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Onderzoek Grid

Titel Evendandam aut apiditaes qui corepres re exceseq uiaecae entia conecae dolorae rnatinulpa prerspid expliquam, quo doles vendanda volo tes non nis eatur, torion expla consequam iur? Quiae plit et dolor adis am que andigen deruptatum ne qui dest es as etus quo voles restrum quuntio blaboressum sit omniend elique nullibus. Porempo reiur? Ratius ium quiatibus expla dellest, occuscius mo volla ipit, quamus eum is aut re pernam, sunto tota eos sit fuga. Evellic ipitio. Ut fuga. Et officimene in cor sum is a volorendi totat eatur, si ab idebis aut volorunti doluptatiis ut quo cus, ipsanda delit voluptiore derum re assinci uritis sere eos rerio. Itatiis molent, iuntio dolupid ex eum susto dolorio tem facea volut omnihicab imincto erovidis nitibus. Tas conseni hiciendam dolupienim nobitat ibusand ipisit, corepe velita sinte con re, qui simpore pedigenemqui conet quid magnihitaquo tem quis cum estibus volori ommod maxime licienihite di ullaut et dolorer cipiti quid ut alibus simolum vellace pudandi dolora dollaborum qui qui quas sincidis et latiandam alit utaqui sendant. Em fugias et erentem. Toreped mi, quid

quia quidis nulparchit facculla nonem qui blabo. Itatior atis re accusti apic temperem alibusa ntibersperi dusa quaecer ioratum conem accae exernata nectio. Nem nonsecum dolupid qui quia deliquis dolorero dolupti sint lit omnistia vendi dolor aut vel im reiur?

Consequi nobis eicid et doluptam accat quidiste sit repudit rati omnis et audaestium as expla dolesci tiaero coneces es volorepe voluptas rem harum que num utes doluptae nis vollenis ad quia dita nonsequod et venduscium cuptatia doluptatus evero ex et la voluptatem fugit,

eind pagina

Omdat ik vaak werk vanuit een grid wanneer ik begin met een ontwerp op de computer. Op papier doe ik dit niet. Ik heb briefpapier gemaakt dat al een vast grid heeft. Zo kan ik handmatig de rest invullen.

1


Materialiteit en virtuele media

Wanneer er namelijk wordt gezegt: De inhoud van ieder medium = oud medium

De link naar de wereld

(Foto’s zagen er uit als een schilderij)

vraagstelling

Inmiddels, na verloop van tijd, wordt de camera zijn eigen medium.

De inhoud/functies van het medium: computer zijn veranderd in de loop van de tijd. Er zijn inmiddels functies mogelijk in de virtuele wereld die in het fysieke leven [nog] onmogelijk lijken te zijn. Is het mogelijk om deze functies in de fysieke wereld tastbaar te maken?

>>

- binnen mijn vakgebied tastbaar te maken - binnen grafisch ontwerpen tastbaar te maken - functies: mogelijkheden/inhoud Media veranderen ons zo dat we menen dat ons medium nu juist het ideale middel is om de wereld waar te nemen, af te beelden en om te roepen. Of de wereld zo te veranderen dat ze werkelijk wordt.

Ik betrek het op mijzelf. Hoe ontwerp ik (virtueel) zonder computer?


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Onderzoek map in map

1 map met daarin 100 mappen Opslag/Ruimte


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Onderzoek in het echte leven laten we een spoor achter.

Ruimte/spoor

Beeld Tom Lore de Jong


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Onderzoek Ankerpunten, buigen, zoomen

Virtuele mogelijkheden, schets: Vector/Ankerpunten/Beweging/Inzoomen/Uitzoomen


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Ankerpunten Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

illustrator ankerpunten + magneet en ijzer


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Onderzoek Vergaan, buigzaam, tastbaar

Tijd/Gelaagdheid

Papier met laag latex


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Onderzoek Inzoomen/Vergroten

Inzoomen uitzoomen

appeltje + / beetje flauw


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Onderzoek Grid

Papier cut out / Grid Latex

Omdat ik altijd werk vanuit een grid, zocht ik een fysiek hulpmiddel.


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Onderzoek Vergaan, buigzaam, tastbaar

Notitie/schets


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Onderzoek Materiaal test Gips, thermisch papier

Notitie/schets

Gips papier / thermisch papier


STAP 5


Materialiteit en virtuele media

[geen] Spoor

De link naar de wereld Onderzoeksvraag Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

Tastbaar Waarnemen Anti Omgeving

Technieken Textuur

met de ik vorm kan ik geen onderzoek doen. Als ik dit verander in ‘wordt geprobeerd’ is het dan voldoende? Is deze vraagstelling juist?

Hoe kan ik virtuele functies in de fysieke wereld tastbaar maken?

Hoe kunnen virtuele functies in de fysieke wereld tastbaar gemaakt worden?

Hoe wordt geprobeerd grafisch, virtuele functies in de fysieke wereld tastbaar maken. De inhoud van het medium computer zijn veranderd in de loop van de tijd. Er zijn inmiddels virtuele functies die in de fysieke wereld onmogelijk lijken te zijn. ‘hoe wordt geprobeerd om deze virtuele functies in de fysieke wereld tastbaar te maken?’ Onderzoeksvraag

Na weer een deel van mijn onderzoek formuleer ik mijn onderoeksvraag opnieuw.


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Onderzoeksvraag Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

Onderzoeks vraag

Hoe kunnen virtuele functies in de fysieke wereld tastbaar gemaakt worden?

Hoe worden virtuele functies in de fysieke wereld tastbaar gemaakt?

Onderzoeksvraag

Na weer een deel van mijn onderzoek formuleer ik mijn onderoeksvraag opnieuw.


Materialiteit en virtuele media

textuur tastbaar

De link naar de wereld krabbels

- van computer -> print voelen dus <-> Voelen = scannen = tastbaar materialiteit

Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

Wat is X?

Beweging kan niet op papier. Uit de computer halen -> In werkelijkheid doen. Wat is X? Hoe werkt dit? Koos wiggers Referentie naar de fysieke wereld. Bewust van het medium -> transparant Wat zie je gebeuren?

Na mijn bespreking met mijn Michiel Uilen heb ik een aantal kernwoorden opgeschreven die ik meenemen in mijn volgende stap van mijn onderzoek.


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Kleur onderzoek

Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens


Materialiteit en virtuele media

CTRL-Z Regress, Teruggaan naar eerder.

De link naar de wereld Regress

Om iets te veranderen of om een fout te herstellen. Dat is met technologie makkelijk om te doen.

Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

Als je achter de computer zit, kun je dingen die je bijvoorbeeld hebt getypt heel makkelijk ongedaan maken. Dat is in het echte leven [vrijwel] onmogelijk. Je laat een spoor achter in het leven. Dat zijn dingen die je niet ongedaan kunt maken.

CTRL-Z

- mensen de ervaring geven dat ze hun leven kunnen terugspoelen


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens almacht van de media theorie

Kenmerken van de ‘almacht van de media theorie’ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

De massamedia bereiken met hun boodschappen zo goed als iedereen; Het beïnvloedingsproces is een eenrichtingsverkeer: van de zender naar de ontvanger zonder interveniërende factoren, die een boodschap zouden kunnen vertekenen; Er bestaat een direct verband tussen de inhoud van de boodschap (zoals door de verzender verstuurd) en de invloed daarvan op de ontvanger; De ontvanger is in staat en bereid alle boodschappen op te nemen; De ontvanger neemt de inhoud van de boodschappen passief en kritiek loos over De (veelal slechte) invloed van de media wordt niet betwijfeld; Er zit geen ‘filter’ tussen zender en ontvanger’ De massamens is meer ontvankelijk voor de invloed van de media dan de elite [Zwijgspiraal]

De almacht van de media theorie was een logische voortvloeisel uit de in de psychologie ontwikkelde stimulus-respons-theorie

Onderzoek naar de almacht van media theorie. Bron Wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/De_almacht_van_de_media-theorie


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens Zwijgspiraaltheorie

Volgens de Zwijgspiraaltheorie zijn er drie factoren: cumulatie, consonantie en openbaarheid, die de werking van de media bepalen en haar zo machtig maken. Cumulatie: mediaboodschappen worden steeds herhaald (een onderwerp komt in de krant, op televisie, op internet). De kans dat iemand het bericht niet gehoord heeft, is klein aangezien de berichtgeving ook op regelmatige tijdstippen herhaald wordt (elk uur een nieuwsbulletin). Consonantie: mensen conformeren zich aan de heersende opvattingen uit angst voor sociale isolatie, ze spannen zich in om in de pas te blijven met de publieke opinie, zoals zij die waarnemen. Dit geldt ook voor de zenders, want zij houden rekening met de opinie, journalisten beslissen welke onderwerpen nieuwswaarde hebben en welke niet. De selectiecriteria van journalisten zijn vaak gelijklopend en zij passen zich ook aan de heersende opvattingen, waardoor de verslaggeving over bepaalde gebeurtenissen in de verschillende media in grote mate overeenstemt. â&#x20AC;&#x2DC;Pack journalismâ&#x20AC;&#x2122; duidt op dit verschijnsel. Openbaarheid: De mens is volgens Neumann sterk afhankelijk van zijn omgeving. Het individu vormt een eigen mening met behulp van de informatie over deze omgeving, die ze verkrijgt via de massamedia. Doordat de media in de openbaarheid opereren en een steeds groeiend aantal mensen bereiken, kunnen ze een zwijgspiraal in gang zetten en voeden. Wie denkt dat zijn mening aansluit bij de heersende opvattingen zal eerder geneigd zijn, zijn mening in de openbaarheid te brengen dan degenen, die daar niet van overtuigd zijn.

Onderzoek naar communicatie > de Zwijgspiraaltheorie. Bron Wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwijgspiraaltheorie

3e opzet Theorie- Sandra Enting


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens Jolanda Jansen: Beeldend kunstenaar

Mijn lichaam is het medium in mijn kunst. Ik ben mij zeer bewust van mijn ‘lichamelijke aanwezigheid’. Via de media analyseer ik wat wordt gezien als verleidelijk en dat plaats ik in een moment. Bij het gebruik van mijn lichaam als medium distantieer ik me van mijzelf als persoon. Ik maak me kwetsbaar en word een object. Dit is een bewuste keuze, waardoor ik uiteindelijk de controle behoud. Mijn werk bestaat uit drie vormen van verbeelden. Tot de eerste vorm behoren video’s. Dit zijn intieme registraties, met mij alleen voor de camera. Hier ben ik op mijzelf aangewezen en is de toeschouwer getuige van mijn intieme acties. De tweede vorm zijn live performances direct voor het publiek. Onderzoek naar communicatie / video and performance artist Bron Internet http://www.jolandajansen.nl/

3e opzet Theorie- Sandra Enting


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens Mediatheorie Arjen Mulder

Onderzoek naar medium > communicatie Bron boek Media Theorie - Arjen Mulder


Materialiteit en virtuele media

Tot de informatie die de computer als metamedium met behulp van de digitale code kan verwerken en weergeven behoort niet alleen visuele informatie als afbeeldingen, fotoâ&#x20AC;&#x2122;s en bewegende beelden, maar ook auditieve informatie.

De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens Mediatheorie Arjen Mulder

De computer als metamedium heeft nog een belangrijk kenmerk. Namelijk dat de informatie niet alleen kan worden verwerkt en weergegeven, maar daarnaast ook permanent kan worden opgeslagen

Onderzoek naar medium > Metamedium Bron boek Media Theorie - Arjen Mulder


Materialiteit en virtuele media

ambiance, buurt, contrei, contreien, decor, entourage, gebuurte, kring, leefomgeving, milieu, omstreek, omstreken, omtrek, sfeer, streek

De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens Mediatheorie Arjen Mulder

Welke omgeving is niet te zien

We zijn ons niet bewust. Is het mogelijk om ons wel bewust te worden van deze omgeving?

Onderzoek naar medium > Nieuwe omgeving > Inhoud Bron boek Media Theorie - Arjen Mulder

3e opzet Theorie- Sandra Enting


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens Mediatheorie Arjen Mulder Dit onderzoeken

Dit onderzoeken

Onderzoek naar medium > Nieuwe omgeving > Inhoud Bron boek Media Theorie - Arjen Mulder


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens Mediatheorie Arjen Mulder Hersenspinsels

Ervaren


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens Mediatheorie Arjen Mulder + hersenspinsels

Ervaren

• Waarnemingsvermogen appercipiëren, bekijken, bemerken, bespeuren, bezien, constateren, gadeslaan, gewaarworden, horen, kijken naar, merken, observeren, onderscheiden, opmerken, opvangen, percipiëren, registreren, signaleren, vernemen, zien

• Oordeelskracht convictie, discretie, gevoelen, inzicht, mening, opinie, opvatting, overtuiging, standpunt, stellingname, zienswijze

Onderzoek naar medium > waarnemen Bron boek Media Theorie - Arjen Mulder


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld

nieuwe mechanische omgeving

Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens Mediatheorie Arjen Mulder

zelf

vroegere tijden

Onderzoek naar medium > Nieuwe omgeving > Inhoud Bron boek Media Theorie - Arjen Mulder Bron: Marshall Mc Lann


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens Geluid visueel maken, omzeten naar analoog.

Virtueel fysiek maken - praktijk onderzoek - Geluid


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens Geluid visueel maken, omzeten naar analoog.

Virtueel fysiek maken - praktijk onderzoek - Geluid


STAP 5


Materialiteit en virtuele media

â&#x20AC;&#x2DC;Welke virtuele functies?â&#x20AC;&#x2122;

De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

Kleur bepalen/kleur aanpassen

font veranderen / groter

ongedaan maken / terugspoelen stap terug doen.

Inzoomen / pixels Herhalen / kopieren

vector lijnen / anker punten

meebewegen / interactie aanraking / tastbaar

Voor de schouw heb ik mijn onderoek willen uitleggen. Met deze voorbeelden probeer ik mijn onderzoek weer te geven.


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

Ervaren

beamen op een transparante plexiglazen plaat. Hierdoor ontstaat er een manier van transparantie maar deze is niet tastbaar. Het licht schijnt door de plaat heen, maar het beeld stopt. Zowel voor als achter zichtbaar, alsof de projectie zit opgesloten in de plaat,

Onderzoek naar medium > ervaren > praktijk onderzoek Bron boek Media Theorie - Arjen Mulder


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

In het televisieprogramma ‘altijd wat’ werd het verschil aangegeven tussen de virtuele en de fysieke wereld. ‘In de fysieke wereld laat je een spoor achter. In de viruele wereld niet.’

Bron Altijd Wat Media Theorie - Arjen Mulder


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

Onderzoek naar spoor > virtueel fysiek > praktijk Projectie


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld afval verwerken Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

Afval verwerking

Voor 1 jaar woon ik aan de Albert Cuyp markt in Amsterdam. Het opzetten en afbreken van deze markt duurt iedere dag 8 uur. Iedere dag [bijna] maak ik een film van dit proces, hierin probeer ik een patroon te herkennen waar ik wellicht mijn verhaal mee kan vertellen.

Onderzoek naar spoor > virtueel fysiek > praktijk Afval


ig d

a it

a

l


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

Ik keek een televisieprogramma met betrekking tot de digitale en binaire wereld. / dvd tom zon? Onderzoek naar spoor > virtueel fysiek > theorie Bron internet Manfred Mohr / binair digitaal


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

Tijdens het zien van dit programma zag ik een zandstorm in een woestijn. Daar vormde scherpe randen van zand een steeds migrerend lijnenspel. Ik maakte een referentie naar de mogelijkheden die de anker punten mij als ontwerper geven in het programma Illustrator.


vector/ankerpunt/illustrator/vorm schets


vector/ankerpunt/illustrator/vorm schets


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

vector/ankerpunt/illustrator/vorm schets


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

ge-olie- de-vector


anker tekens met ijzer draad


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

Later zag ik een lange stok die door de wind heen en weer bewoog maar toch niet brak.


STAP 6


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens


kunnen virtuele functies in de visuele wereld tastbaar worden gemaakt? is het mogelijk voor grafisch vormgevers, om de virtuele functies, die in de fysieke wereld onmogelijk lijken te zijn, toe te passen, wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een computer. - -

hebben de virtuele functies die in de fysieke wereld onmogelijk lijken te zijn, grafische ontwerpen beter gemaakt?

-

Moet ik, wanneer ik virtuele functies in de fysieke wereld zichtbaar te maken, bewust zijn van van het medium?

Hoe maak ik een referentie naar de fysieke wereld binnen het mijn medium computer?

-

hebben de virtuele functies die in de fysieke wereld onmogelijk lijken te zijn, fysieke media beter ge maakt?

Als je achter de computer zit, kun je dingen die je bijvoorbeeld hebt getypt heel makkelijk ongedaan maken. Dat is in het echte leven [vrijwel] onmogelijk. Je laat een spoor achter in het leven. Dat zijn dingen die je niet ongedaan kunt maken. Nu zijn er natuurlijk veel meer functies die virtueel mogelijk zijn, en in het fysieke leven onmogelijk lijken te zijn. In mijn visuele essay onderzoek ik of het mogelijk is om deze virtuele functies fysiek te maken. Hierbij ben ik nieuwsgierig of het zo is, wanneer ik mij bewust ben van deze functies, dit invloed heeft op mijn grafische fysieke ontwerpen. Ik wil in dit visuele essay bijvoorbeeld mensen de ervaring geven dat ze hun leven kunnen terugspoelen. In de jaren waarin ik leef, en dus ook studeer om grafisch ontwerper te worden ontwikkeld de computer zich in razendsnel tempo. Omdat ik een ijverige student ben die niets wil missen, wil ik deze ontwikkeling niet achter blijven. Ik merkte tijdens mijn afstudeer stage dat ik interesse kreeg voor grafisch ontwerpen met betrekking tot internet en nieuwe media. Veel gaat tegenwoordig met en via computers. Veel ontwerpen worden niet eens meer geprint maar direct zichtbaar gemaakt via een beeldscherm ergens in een ruimte. Ik ben mij gaan verdiepen in nieuwe media, internet en daarbij natuurlijk grafisch ontwerp. Voor mij is mijn product niet af voordat ik het geprint en zelf eventueel geplaatst heb. Betekend dit voor mij dat ik in de toekomst een hopeloze ontwerper ben? Ik ben mij er van bewust dat ik samen met 30 andere jonge grafisch ontwerpers afstudeer, die zijn allemaal samen op zoek naar werk en opdrachten. Omdat juist mijn kracht ligt in de afwerking, het materiaal en de functie van een ontwerp ben ik gaan onderzoeken hoe ik met deze kracht mij toch kan ontwikkelen binnen deze snelle wereld van computers en nieuwe media. In eerste instantie bedacht ik een complex systeem waarbij ik mijn gehele vakgebied wilde laten verdwijnen, zodat ik met mijn minimale kennis, de toekomst voor kon zijn. Ik wilde een nieuw reclamemiddel invoeren waarbij ik de hottrents op internet geautomatiseerd wilde omzetten in een grafisch beeld. Tijdens een gesprek met mijn promotor kwam ik tot het besef dat ik eigenlijk bezig ben een oplossing vinden voor iets waar nog geen probleem voor is. Ik wilde dus een combinatie van middelen wil ontwikkelen die gezamelijk een nieuwe vorm van media zouden regenereren. Terwijl ik mij inlas in het boek Mediatheorie van Arjen Mulder, kwam ik tegen dat de inhoud van ieder nieuw medium een oud medium is. Wanneer er wordt gezegd: De inhoud van ieder medium = oud medium / (Foto’s zagen er uit als een schilderij) Inmiddels, na verloop van tijd, wordt de camera zijn eigen medium. / Een nieuwe inhoud maken voor een nieuw medium, is dus eigenlijk onbegonnen werk. Het medium is de boodschap Er is een nieuwe omgeving geschapen.. De inhoud van deze nieuwe omgeving is de oude, gemechaniseerde omgeving van het industriële tijdperk. Deze nieuwe omgeving hergebruikt deze oude omgeving even radicaal als de tv de film recyclend. Televisie produceert een omgeving die net zo als alle omgevingen niet te zien is. Wij zijn ons alleen bewust van de ‘inhoud’ van de media ofwel de oude omgeving. Zijn de afzonderlijke bestanddelen nog te herkennen op grond van hun historische wortel? of is er iets nieuws ontstaan en is voor een begrip daarvoor de kennis van de geschiedenis niet nodig? Misschien zelfs hinderlijk? Terwijl ik in de trein zat en alles aan het overdenken was, vroeg ik me af wat dan precies die nieuwe vorm van media is die is ontstaan uit de computer. Als ik deze technieken grijpbaar kan maken, is het wellicht mogelijk om ze toe te passen op het nieuwe medium. In dit visueel essay maak ik een referentie naar de fysieke wereld binnen het virtuele medium, de computer.


In den beginne was het woord. En het woord was bij God, en het woord was God. Dus god is het medium. Media veranderen ons zo dat we menen dat ons medium nu juist het ideale middel is om de wereld waar te nemen, af te beelden en om te roepen. Of de wereld zo te veranderen dat ze werkelijk wordt. Zo dacht ik dus dat ik met mijn nieuwe gerenegeerde vorm van media het ideale juiste middel was voor de toekomst. Nu blijkt het dat men dit denkt over ieder medium. Stel de computer blijkt toch niet het beste medium voor grafisch ontwerpers, er er komt iets nieuws uit. Heb ik er dan profijt van dat ik onderzoek heb gedaan na de virtuele functies van dit medium? Virtuele functies die onmogelijk lijken te zijn in de fysieke wereld triggeren mij als ontwerper, ze inspireren mij. Het enige dat wij van de wereld om ons heen waarnemen is de wijze waarop ons lichaam reageerd. Emoties en gevoelens zijn de bron van betekenis. Wat de wereld onafhankelijk van ons doet, valt buiten ons bereik. Is dit bereik grijpbaar? Het verschil tussen virtuele en het fysieke binnen het medium computer zit hem vooral in het spoor wat men in het fysieke leven achterlaat. Iets te veranderen of een fout te herstellen. Een medium is een door mensen geplande en gemaakte, technische of artificiele uitbreiding van ons lichamelijk vermogen. Het gaat dus om een uitbreiding van ons lichaam... een uitbreiding van ons lichaam waarmee we geen spoor achterlaten.

Zoals Jolanda Janssen zegt: Mijn lichaam is het medium in mijn kunst. Via deze media analyseer ik wat wordt gezien als verleidelijk en dat plaats ik in een moment. Bij het gebruik van mijn lichaam als medium distantieer ik me van mijzelf als persoon. Ik maak me kwetsbaar en word een object.


Virtuele media groeit en biedt vele mogelijkheden. Binnen het ontwerpers vak, zijn er ontwikkelingen die ik aanschouw en bewonder. Een computer heeft echter ook beperkingen. Deze beperkingen zorgen bij mij voor een vorm van afschuw tegen bepaalde vormen van virtueel ontwerp. Tijdens mijn afstuderen wilde ik mijzelf als doel geven, deze vorm van ontwerpen te gaan bestuderen. Hierdoor hoopte ik mijn vaardigheden en dus ook mijn portfolio uit te breiden. Door al deze nieuwe mogelijkheden zijn er voor grafisch ontwerpers ook nieuwe mogelijkheden. Ik maak mij zorgen over het fysieke grafisch ontwerp en mijn positie hierin. tijdens mij afstuderen wilde ik hier op inspelen. Ik bedacht een plan om online internet keywords te verbinden aan een structuur van grafische objecten. Door deze manier hoopte ik een nieuwe reclame uiting te ontwikkelen waarmee ik het vak grafisch ontwerp kon laten verdwijnen en hiermee van het probleem af te zijn. Tijdens mijn onderzoek naar dit thema las ik het boek Media theorie van Arjen Mulder. Hierin las ik mij in over de werking van een medium. Ik constateerde dat het systeem van mij onmogelijk is omdat deze nieuwe ‘inhoud’ geen medium bevat. De inhoud verandert* Hierdoor raakte ik nieuwsgierig naar die ‘inhoud’ en de vooruitgang van deze inhoud. Daarbij vooral de vooruitgang. Het virtuele wat het medium computer nu mogelijk maakt zonder dat wij ons hier van bewust zijn. Ik heb mijzelf de volgende onderzoek vraag opgelegd: Ik onderzoek deze ‘nieuwe’ virtuele mogelijkheden’ die in de fysieke wereld onmogelijk lijken te zijn.

Om antwoord te krijgen mijn hoofdvraag: ‘Op welke manier is het mogelijk om virtuele media fysiek te maken?’ heb ik meerdere deelvragen opgezet Hierna ga ik onderzoek ga doen in zowel de praktische alsook de theoretische achtergrond met betrekking tot mijn onderzoek. - Op welke manier hebben de vir tuele functies die in de fysieke wereld onmogelijk lijken te zijn, grafische ontwerpen beter gemaakt? - Op welke manier hebben de vir tuele functies die in de fysieke wereld onmogelijk lijken te zijn, fysieke media beter ge maakt? -

Moet ik, wanneer ik virtuele functies in de fysieke wereld zichtbaar te maken, bewust zijn van van het medium?

-

Hoe maak ik een referentie naar de fysieke wereld binnen het mijn medium computer?


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens


STAP 7 spoor


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

grafiti icon sticker trash


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld virus Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens


STAP 8 virtueel/reeel


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

r on tou cience S 00 0 e 2 s went Physic teit t r i o s f r e s v te uni ure No Bron: n Lect i l p m u P Bron: tual nd vir real a


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

Bron: Pumplin Lecture Notes for Physics 2000 real and virtual


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens


Onderzoek virtueel reeel / wiskunde bron: Gustav Jung/Freud


Bron: universiteit twente - Science on tour


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

Bron: universiteit twente - Science on tour


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

een virtueel carkentje


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens

Of ik toon een film waarin ik mijn bestand virtueel bekijk. Daar naast/acher is een projectie van mijn onderzoek.


STAP 9


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens


Materialiteit en virtuele media De link naar de wereld Promotoren Michiel Uilen Andrea Stultiens


STAP 10 houd ik voor gezien

De link naar de wereld - under construction  

under construction - visueel essay - De link naar de wereld