Page 1

Tasca 4: Crear una historia amb imatges

Els anys 60 va ser un canvi ideològic molt important.

Les persones cada vegada eixien més al carrer a expressar les seues idees.

Una de les coses que més va canviar va ser la roba.


La moda de les dones va pasar a ser més atrevida i moderna.

Els homes també van canviar la seua manera de vestir, ja que va pasar a ser més cridanera.

Com la moda, les ciutats també van millorar la seua estética.


Les ciutats és van anar modernitzant.

La mejoría dels pobles van seguir igual fins a una època un poc més avançada.

Durant aquest período van apareixer nous gustos musicals.


L’escola va pasar a ser mixta i menys dura en els alumnes.

Les clases de les escoles estaven plenes d’alumnes.

A més de nous gustos músicals també vana apareixer nous gustos al cinema.

Tasca 4  
Tasca 4  

fotos dels anys 60, l'aperturisma

Advertisement