Page 1

Tasca 1: Fitxa d’investigació. 1. Delimita cronològicament el període El període del aperturisme va començar al 1959, uns anys on malgrat la realització de profunds canvis econòmics i socials a la dècada dels seixanta van ser prou grans, l’immobilisme i l'absència de canvis importants, van caracteritzar la política del període. No obstant això, van haver alguns elements nous que posteriorment tindrien gran transcendència. Finalment el període va acabar al 1975, uns anys on va abundar la cada vegada més creixent repressió, i on finalment va morir Franco. 2. Quines són les llums i les obres del període: Llums: A part de la gran quantitat d’aspectes negatius durant el període, també van haver alguns positius com el gran desenvolupament econòmic que hi va haver gràcies al Pla d’Estabilització de 1959, que tractava abans que res de liberalitzar l'economia, retallar la despesa pública i disminuir l’ intervencionisme de l'estat. Altre factor molt important també va ser els canvis socials, ja que després dels durs anys de la postguerra, els anys seixanta van presenciar una massiva emigració rural a les ciutats i a Europa occidental, una reducció de la desocupació, un fort increment de la població i una milloria als espais públics i necessaris, com l’educació, la sanitat i la vivenda. També, el desenvolupament econòmic va propiciar l'aparició de la societat de consum a Espanya. Finalment també es van introduir noves Modes, costums i indumentàries que van arribar a través del turisme i nous hàbits de relació social i noves pautes de relació entre ambdós sexes. Ombres: Al període que va quedar dins dels anys 1959 i 1975 van haver alguns aspectes negatius, com per exemple el ressorgiment de les tensions nacionalistes i aparició del terrorisme d'ETA. Aquesta nova organització nacionalista radical va optar uns anys després per aplicar tàctiques terroristes. També va haver un gran augment dels conflictes laborals des de 1961. Les reivindicacions de les vagues anaren passant a poc a poc de qüestions laborals a la denúncia política. A més, l'enfrontament amb l'Església va arribar a extrems que hagueren sigut inconcebibles uns anys abans. Finalment un altre conflicte important que va haver va ser que la gran repressió que hi havia va portar a que la policia política, no dubtés en aplicar la tortura a les comissaries.


3. Quin és el paper de les dones durant aquest període? Destaca dos dones amb rellevància social en aquest període. Durant aquest període la dona te un paper molt important ja que trenquen amb els ideals que fins a aquest moment tenien i es mostraven com unes dones més lliures, més segures i més lluitadores. A més, poc a poc anaren podent tindre accés a treballs que en aquells moment sols els homes ho feien. Tot açò va ser un gran avanç ja que a partir de totes les idees anteriors, anaren aconseguint més coses molt important per a la dona com per exemple, el dret a votar pel sufragi universal. Dues dones amb molta rellevància durant més o menys aquest període van ser: -

-

Dolores Ibárruri Gómez: anomenada “Pasionaria” va ser una política espanyola que va destacar com a dirigent política en la Segona República Espanyola i en la Guerra Civil. Clara Campoamor Rodríguez: va ser una política espanyola, defensora dels drets de la dona i principal impulsora del sufragi femení a Espanya.

4. Quina és l’estètica d’aquest moment? Com vestien? Com eren les ciutats? I els pobles? Què hi havia pel carrer? Mitjans de transport o de producció? L’escola? - Les dones en els anys 60 vestien amb vestits cenyits que marcaren les seves corbes, ja que així pretenien semblar més primes per intentar seduir. El maquillatge del que feien us, sempre destacava a els ulls, utilitzaven rímel, ratlla negra i ombra sempre de colors. A més la pell la lluïen sempre pàl·lida. - La moda masculina de la dècada dels 60 va variar àmpliament passant de l'estil ajustat a l'aspecte lliure i salvatge. Tots els elements de la moda masculina, des del cabell als sabates, van canviar significativament durant aquest temps. - Les ciutats en els anys 60 a simple vista semblaven més antigues que les de actualment, és a dir, els edificis o cases, estaven construïts amb façanes que actualment estan passades de moda. - Als pobles l'estètica de les cases no estava tan acurada com en les ciutats d'aquesta època i com les d'ara, ja que semblaven cases de camp velles i descuidades.


- Pels carrers de les ciutats es veia gent més jove perquè els majors solien viure als pobles. Els carrers de les ciutats estaven més cuidades i elaborades ja que estaven fetes d'asfalt, maó ... En canvi en els pobles, molts carrers estaven sense asfaltar i tenien molta terra. - Als seixanta hi havia quasi la mateixa varietat de mitjans de transport que actualment. Els autobusos i els cotxes eren més quadrats. Tenien la lluna de la part davantera molt més petita, les llantes també eren diferents i alguns sobresortien de la roda, i les rodes eren més xicotetes i menys amples. - A les escoles de xiques, el normal era que fores castigada físicament a la més mínima falta que cometeres a classe, per exemple, per no fer els treballs que et manaven a casa el dia anterior, arribar tard, anar al bany sense permís ... Als pares els semblava bé el tracte que els professors tenien amb els alumnes perquè pensaven que els ensenyarien disciplina. Les classes es donaven a la casa del professor i no en edificis especialitzats en l'ensenyament. 5. Reconeixes algun d’aquests aspectes en la societat actual. Què ha canviat? Què es manté? L’aspecte que més ha canviat de la societat que hi havia abans a la que hi tenim actualment, és la ideologia, ja que ara els drets que tenim les dones ens pareixen normal d’una societat igualitària, però abans no era així, ja que no estava tan vist tot el que poc a poc han anat aconseguint i que ara vegem tan normal. El que encara continua sent igual que són les ganes i l’esperança d’aconseguir la igualtat absoluta entre ambdós sexes. 6. Quins són els fets que consideres que poden ser el nucli de l’escena? Perquè? (Valoració crítica). El nucli de l’escena, es a dir, la trama principal considerem que serà al voltant del tema de les dones ja que pensem que es molt important perquè en aquesta època la dona va fer un gran avanç i va posar fi la ideologia que hi havia sobre elles. També començaren a tindre uns drets que abans no en tenien i elles mateixes amb la seua valentia i la seua lluita han aconseguit el tipus de societat que en tenim ara. Per totes aquestes raons creguem que aquestes dones es mereixen ser el centre de l’escena que anem a crear.

Noms: Sandra Davia, Paula Tarin, Vicent Fenoll i Inma Rodrigo. Curs: 4 ESO C.

Tasca 1fitxa d'investigació  

Aquest és un treball que hem elaborat una alumnes de 4t d'eso, en el que parlem dels anys seixanta, més concretament de l'aperturisme.

Advertisement