Page 1

L'abans i iel del meu procés L'abans el després després del meu procés El camí recorregut iielel canvi de mirada El camí recorregut canvi de mirada

Sandra Prat Martínez

Recull de imatges i d'experiències

Didàctica de la Plàstica ‐ Grup 2D

viscudes al llarg de l'assignatura

Mestres: Anna Mauri i Júlia Castell Universitat de Barcelona 2012‐2013


Agraïments

A L E S M E V E S C OM P A N Y E S , Per ajudar­me amb les seves aportacions al llarg de l’assignatura. A L A M Ú SI C A , Perquè amb ella va arribar el canvi. A L ’AN N A, Per haver­me recolzat en el meu procés. A L A JÚ L I A, Perquè sense ella aquest portafolis no hauria vist la llum.

2


ÍNDEX Full de presentació

4

Introducció

5

Recull de dibuixos

6

Materials

34

Recurs de la música

35

Altres activitats

36

3


Full de presentació

S a n dra P ra t M a rt í n e z Vaig nèixer un calorós 31 d'agost de 1990 i vaig ser la primera filla, nevoda i neta de la familia. Ja des de petita em caracteritzava el fet de no parar de parlar fins i tot abans de saber­ne. Sempre he sigut molt alegre i m'ha agradat molt dibuixat i pintar. Ara bé, també des de petita m'han fet engunia tot allò llefiscós o petit com ara la sorra o el fang. Tot i això, pel que m'expliquen, si que m'agradava pintar amb pintura i gaudia molt d'allò que feia. Ara per ara, també m'agrada dibuixar i veure els dibuixos que fan els damés, ja que considero el dibuix un art plàstic insustituible que ha de ser protagonista a la vida de qualsevol nen o nena. 4


Introducció En aquest portafoli es presenta un recull de tota la trajectòria que he seguit al llarg de l'assignatura de Didàctica de la Plàstica. Els dibuixos, les sensacions, com m'he sentit, què pensava, amb quines dificultats m'he trobat, queden plasmades en aquest recull de dibuixos que es presenten a continuació. Aquests nou retrobament amb la plàstica m'ha servit per iniciar tot un procés de feedback cap a la meva infància: les sensacions, les olors, les experiències,etc. La mà esquerra, feta servir en gairebé tots els dibuixos, ha estat la gran protagonista d'aquest portafolis. M'ha servit per adonar­me de tot el que podem arribar a fer si no pensessim tant en la nostra part més racional. La música ha estat el meu gran descobriment, un recurs que ha estat acompanyant­me durant el meu procés i que m'ha servit per desconectar cap a un altre món on la raó i el pensament quedaven en un segon plà.

5


Recull de dibuixos

6


L e s l í n i e s de l a m à

2 7 /0 9 /2 0 1 2 A classe Llapis sobre paper Mà dreta sense mirar el paper 21x21 cm

Concentrada, em miro la mà. Poc a poc reconstrueixo les línies que hi apareixen.

7


P ri m e rs p a s s o s de l a e s q u e rra

4 /1 0 /2 0 1 2 A classe Colors de fusta sobre paper MĂ esquerra sense mirarel full 21x21 cm

No miro el full, intento que la mĂ vagi sola.

8


M ĂŠ s de do s m i n u t s

1 8 /1 0 /2 0 1 2 A casa Colors de fusta sobre paper MĂ esquerra sense mirarel full 21x21 cm

Corbes i linies amunt i avall

9


F e t a t e rra

2 5 /1 0 /2 0 1 2 A classe Ceres MĂ esquerra al terra 21x21 cm

Record d'infĂ ncia, pintant al terra, olor de cera.

10


S e n z i l l s c a n v i s de di re c c i ó

2 5 /1 0 /2 0 1 2 Retoladors Tècnica: Mà esquerra al paper Mida: 21x21 cm

Segueixo experimentant i entenent el que vol la mà esqurra.

11


S e g u re t a t a m b l a dre t a

0 8 /1 1 /2 0 1 2 A classe Retoladors Mà dreta al paper 21x21 cm

Torno a la dreta. Tot un ràpids, sensació diferent.

12

canvi

de

moviments


A m b in t e n c ió

1 5 /1 1 /2 0 1 2 A casa Ceres Mà dreta, ulls oberts, al paper 21x21 cm

La mà dreta prèn el control. M'agrada el tacte de les ceres.

13


L ' a rb re de t é i c a f è

2 9 /1 1 /2 0 1 2 A casa Té vermell i cafè Mà esquerra amb pinzell 21x21 cm

El material líquid es deixa portar pel pinzell.

14


M ' i n s p i ro e n e l c l a u e r

2 9 /1 1 /2 0 1 2 a casa Colors de fusta MĂ esquerra al paper 21x21 cm

A partir del que observo faig els traços que, poc a poc, van formant el dibuix.

15


A p a re i x l a m ú s i c a

1 7 /1 /2 0 1 3 A casa Bolígraf blau Mà esquerra al paperamb música 21x21 cm

La música ajuda a deixar­me portar, tancar els ulls i deixar de banda la meva part més racional. La utilitzo com a recurs.

16


E l s c e rc l e s de c e ra

2 4 /1 /2 0 1 2 A casa Ceres grogues Mà esquerra al paperamb música 21x21 cm

Vaig girant el full quan crec convenient. La música sona. Els cercles em relaxen.

17


Se n s a c i o n s n o v e s

2 4 /1 /2 0 1 2 A casa Retoladors verds Dues mans al paper amb m煤sica 21x21 cm

Conectada amb una altra sensaci贸. Em desconecto d'un m贸n per conectar amb un altre.

18


D u e s a l h o ra

2 4 /1 /2 0 1 2 A casa Ceres vermelles i blaves Dues mans, al paper amb música 21x21 cm

Cops secs d'una banda a l'altre del paper. Més ràpid. Gaudeixo del procès.

19


T i s o re s b l a v e s

1 4 /2 /2 0 1 3 A casa Cera blava Figuratiu mà esquerra sense mirar. Amb música 21x21 cm

Un cop d'ull i prou. La música segueix acompanyant­me.

20


A p a re i x e l v e rm e l l

1 4 /2 /2 0 1 3 A classe Pintura amb pinzell Mà esquerra sense mirar. Amb música 21x21 cm

La música para i, quan obro els ulls, veig un color que no havia posat, el vermell em sorprèn.

21


D e s c o n n e x ió

1 4 /2 /2 0 1 3 A classe Pintura amb pinzell Mà esquerra sense mirar. Amb música 21x21 cm

Gràcies a la desconnexió que em transmet la música, els dibuixos comencen a ser diferents i em mostren una altra dimensió de la realitat.

22


N o v a e t a pa

2 1 /2 /2 0 1 3 a casa Pintura amb dits Mà esquerra sense mirar. Amb música 21x21 cm

Comança una nova etapa, una nova mirada. M'apropo a la pintura i a la experimentació. Noves sensacions amb un dit, la música m'acompanya.

23


P o c a po c

2 1 /2 /2 0 1 3 a casa Pintura amb dits Mà esquerra sense mirar. Amb música 21x21 cm

24

Pinto amb un dit i prou. Sensació de pintura que poc a poc deixo de rebutjar. Sensacions noves i diferents. Sento que avanço en el meu procés, sempre amb música


M e n j a do r

7 /3 /2 0 1 3 A casa Ceres de colors Figuratiu mà esquerra obrint i tancant ulls. Amb música 21x21 cm

Saló de casa. Tarda, relax, silenci. Música de fons i la meva mà va sola, sense pensar en el què ni en el com. Obro i tanco els ulls i observo el meu procés.

25


Se n s e n o m

1 4 /3 /2 0 1 3 A casa Retoladors de colors Figuratiu mà esquerra obrint i tancant ulls. Amb música 21x21 cm

Petites mirades. Música de fons. El meu despatx.

26


E s t i u , re l a x

1 4 /3 /2 0 1 3 A classe Fotografia i pintura Figuratiu mà esquerra obrint i tancant ulls. Amb música 21x21 cm

La fotografia m'escull perquè m'inquieten les seves formes, el seu color i no sé perquè ben bé me la quedo mirant una estona.

27


E lla

2 1 /3 /2 0 1 3 A casa Ceres de colors Figuratiu mà esquerra obrint i tancant ulls. Amb música 21x21 cm

Vistes des del sofà a la finestra. Sempre observant què passa fora. Ella és tafanera i m'agrada. La mà segueix escoltant la música i, un cop més, ho aconsegueixo.

28


C o m pl e m e n t s

1 1 /4 /2 0 1 3 A casa Retoladors de colors Figuratiu mà esquerra obrint i tancant ulls. Amb música 21x21 cm

Segueix sonant la música. Em sento més alliberada que mai. Miro una estona i vaig obrint i tancant els ulls: imaginant i creant.

29


P ri m a v e ra

1 8 /4 /2 0 1 3 A casa Ceres de colors Figuratiu mà esquerra obrint i tancant ulls. Amb música 21x21 cm

30

Poso música. Olor de cera, record de la infància. Petits cops d'ull i començo a fer anar l'esquerra. M'encanta el que faig, el procés, els canvis de direcció, el resultat.


M a l t e m ps , pl o u

2 5 /4 /2 0 1 3 A casa Pintura amb pinzell Figuratiu mà esquerra obrint i tancant ulls. Amb música 21x21 cm

Torno a la pintura amb el pinzell. La pintura i l'aigua donen pas al dibuix. Obro i tanco els ulls fins que la mà em mana parar.

31


C a n v i de m i ra da

2 1 /5 /2 0 1 3 A casa Pintura amb dits Mà esquerra obrint i tancant ulls. Amb música 21x21 cm

L'esquitx vol imitar a les flors semblant­se a elles, tot i que segueix sent això, un esquitx.

32


P ro u p e n s a r!

2 8 /5 /2 0 1 3 A casa Pintura amb dits Mà esquerra obrint i tancant ulls. Amb música 21x21 cm

La música sona més fort que mai. Dibuixo el meu procés de la raó amb el pinzell a la acció amb els dits i la mà. S'ha acabat pensar!

33


Materials

Pintura

Ceres 34

Colors de fusta

Retoladors


Recurs de la música La música ha estat un gran descobriment i una gran ajuda que m'ha servit per avançar en el meu procés al llarg de l'assignatura. Degut a la meva tendència d'brir als ulls, no podia realitzar del tot bé els meus dibuixos. Llavors va ser quan vaig recòrrer a la música. Gràcies a ella he pogut desconectar de la part més racional, d'aquella que em feia pensar en el resultat i no em deixava aprofitar el moment ni gaudir del que feia. És per això que li faig aquest homenatge

En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad. Arthur Schopenhauer (1788­1860) Filósof alemàn 35


Altres activitats A banda del conjunt de dibuixos que hem anat realitzant al llarg del curs, hem desenvolupat paral.lelament altres activitats en el nostre treball plàstic. Hem realitzat reflexions setmanals que ens han estat útils per a adonar­nos de tota la evolució que hem tingut al llarg del curs. Aquestes ens han permès explicar tot allò que sentiem, tots els debats que hem realitzat durant les hores de classe així com reflexionar sobre tots els dibuixos que hem fet. D'altra banda, hem anat llegint capítols del llibre de la Rhoda Kellog, cosa que ens ha permès entendre, profunditzar i apropar­nos a totes les etapes per les que passa el desenvolupament plàstic dels infants. Alhora, hem anat visualitzant diferents vídeos on apareixien diferents situacions plàstiques amb infants de diferents edats. Aquests ens han servit per observar les diferents reaccions que aquests tenen davant de diferent material plàstic. Al mateix temps, hem realitzat el disseny d'algunes propostes didàctiques que, un cop a classe, hem posat en comú i hem pogut debatre quines són més idònies i quines no tant.Tanmateix, hem realitzat un treball de camp amb un infant que ens ha permès despertar un sentiment crític i apropar­nos cap al paper de futurs mestres. 36


Conclusions Tot aquest procés que he realitzat al llarg de l'assignatura didàctica de la plàstics, m'ha servit per profunditzar en els aspectes que intervenen en l'evolució plàstica dels infants, per fer un canvi de mirada i per aconseguir fer un feedback i sentir sensacions, experiències i situacions que havia viscut en la meva infància. Tanmateix, he tingut l'oportunitat d'adonar­me'n que, al inici, em trobava massa capficada en la part més realista i més igual a la realitat i que, gracies a tot aquest procés, als dibuixos i al meu canvi, ara me'n adono que l'element clau de tot dibuix és gaudir­lo i fer­lo teu. Per tant considero que, com a futures mestres, hem de ser les encarregades de canviar tota aquesta perspectiva tant marcada i excessivament realista. D'aquesta manera, estarem potenciant i deixant pas a una mirada més oberta i més flexible a la llum de poder aconseguir, d'aquesta manera, un aprenentatge i un procés més significatiu i enriquidor.

37


Sandra Prat Martínez La plàstica és quelcom que s'ha de dur a terme a la vida. Els dibuixos ens parlen i el material ens arriba a transmetre mil∙lers de sensacions quan pintes i dibuixes. Són sensacions realment meravelloses...

Sandra Prat 201 2-201 3

SandraPrat_Portafolis2013  

Aquest portafolis l'he dut a terme a l'assignatura de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica del Grau d'Educació Infantil a la Universita...