Page 1

LA IL·LUSTRACIÓ En la Il·lustració tots el homes vivien en una minoría de edat, on eren incapaços de pensar i decidir per si mateixos, ja que estaven sotmesos al poder dels tutors, com eren la religió, les supersticions, les ideologies… que eren els que controlaven a la societat i decidien que era correcte i que incorrecte. La causa d’aquesta minoría no era la falta d’entendiment o de capacitats, sino la inexistència de decisió i ànim, també degut a la covardía i la gossera dels homes, ja que resultava més fácil que altres pensaren i decidiren per ells. En aquella época les dones estaven un poc apartades de la societat, ja que aquesta era masclista, i elles eren educades i ensenyades a ser sumises i obedients amb els homes, doncs es dedicaven a les feïnes de la casa i s’ocupaven dels fills. Per culpa d’aquesta forma d’educació les dones no s’atrevien a revelar-se o a jutgar aquesta manera de pensar. La gent, gràcies a la aparició de nous pensaments, començà a tindre la capacitat de decidir i actuar per si mateixa, a revelar-se contra els seus tutors; i començaren a independitzar-se.

LA IL·LUSTRACIÓ  

LA il·lustració

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you