Page 1


QUESTIONARI SOBRE IL·LUSTRACIÓ I LIBERALISME  Que entenem per Il·lustració? L’ Il·lustració va ser un moviment intel·lectual dominant a Europa des del final del segle XVII fins a finals del segle XVIII. Els protagonistes d’aquesta revolució van ser principalment els burgesos que lluitaven per aconseguir el poder econòmic, polític i ideològic.

 A quins aspectes de la vida van afectar les idees del moviment il·lustrat? Les idees de d’Il·lustració van afectar a l’economia, l’art, la política i tots els aspectes del saber.

 Com creien els Il·lustrats que podien resoldre els problemes de les persones? Els il·lustrats pensaven que mitjançant la raó podien descobrir lleis naturals universals aplicables a tots els governs i societats. Els il·lustrats volien educar la humanitat mitjançant la raó perquè eren optimistes i creien que,guiada per la raó, la humanitat progressaria.

 Els il·lustrats tenien la seua pròpia visió sobre la igualtat o la desigualtat de les persones davant la llei, quina era? Els il·lustrats defensaven que tots els homes naixien lluïres i igual en drets. La llibertat, la igualtat i la tolerància eren els fonaments de la societat proposada pel moviment il·lustrat.

 Quin valor donava el moviment il·lustrat a l’experiència sensible? El coneixement proporcionat per l’experiència sensible era de confiança per que es podia demostrar científicament.

 Entenem per Segle de les Llums? Segle de les Llums es el nom amb que també es conegut el segle XVIII. Al llarg d’aquest segle, es van introduir moltes idees innovadores que volien transformar la societat. Van sorgir molts pensadors, es van publicar mes llibres i revistes, i va augmentar el nombre de lectors.

 El cosmopolitisme il·lustrat vol dir? Al despotisme il·lustrat els reis estaran influenciats per algunes idees de la Il·lustració, es a dir, els reis seran persones més cultes, però igual d’absolutistes.

 Quin paper feren servir els llibres durant el Segle de les Llums? Els llibres van tindre un paper molt important en la difusió de les idees de l’il·lustració, i van esdevenir un dels símbols de la il·lustració.


Qüestionari sobre Il·lustració i Liberalisme

EL LIBERALISME

 Que és l’Enciclopèdia i per a que la varen utilitzar els il·lustrats? L’Enciclopèdia és una obra formada per un conjunt de 21 volums, dirigida pels filòsof francesos Diderot i D’Alambert, que pretenia recollir tot el coneixement de l’època sobre diferents disciplines: art, ciències, filosofia, tècnica, etc., per a que aquests arribaren a una major part de la població.

 Quin va ser el paper de la premsa i de l’opinió pública durant aquest temps? Gràcies a l’aparició de la premsa es podien fer més llibres, amb això augmentà la producció i el nombre de lectors, a més es crea l’opinió pública. Aquesta va permetre a les persones de la societat de l’època discutir i assabentar-se de molts temes, amés va augmentar la sociabilitat i aparegueren ela salons i cafés, on es compartien i debatien idees i valors.

 Despotisme Il·lustrat, que significa aquesta frase, on es va ficar en practica? El despotisme il·lustrat és un nou sistema de govern que va sortir al segle XVIII i que aparegué amb l’adopció de les idees de la Il·lustració per part d’alguns monarques absoluts, per tant, constituïa una variant de l’absolutisme. Aquest nou sistema començà a utilitzar-se per primera vegada a Europa.

 Quin significat té la frase “Tot per al poble però sense el poble”? La frase “Tot per al poble, però sense el poble” era la màxima de l’absolutisme il·lustrat. Totes les reformes i millores que es feren es varen dur a terme des de l’absolutisme, és a dir, sense permetre la participació ni tenir en compte l’opinió del poble.

 Què entenem per liberalisme? El liberalisme és la doctrina que defensa tant la llibertat política com econòmica.


 Quines son les idees principals del liberalisme polític? Les principals idees del liberalisme són: - LA SEPARACIÓ DE PODERS: Els liberalisme detecta l’existència de tres tipus de poder principals: el legislatiu, l’executiu i el judicial; i defensa que han d’estar separats per tal d’evitar l’acumulació i l’abús de poder d’un únic òrgan públic. - LA SOBIRANIA NACIONAL: El liberalisme també defensa que el poder polític d’un estat correspon a la nació. - EL PRINCIPI D’IGUALTAT DE LES PERSONES: Segons el liberalisme, jurídicament i políticament, tots els ciutadans d’un estat són iguals.

 Les idees més importants del liberalisme econòmic son? Les idees més importants del liberalisme econòmic són: - La creença de que l’economia s’equilibra per si mateixa, sense necessitat de que l’Estat hi intervingui, segons la “llei natural” de l’oferta i la demanda. - La llibertat de comerç i la recerca del benefici propi s’autoregulen i condueixen als ciutadans a la prosperitat econòmica, ja que la suma de benefici propis porta al benefici comú.

 Que significa la frase “Deixar fer, deixar passar” ? La frase “ Deixar fer, deixar passar” era la màxima de la fisiocràcia, una teoria econòmica, que va sorgir durant la Il·lustració i que supedita la indústria i el comerç a l’agricultura, considerada el centre del desenvolupament d’un país i que defensava la no-intervenció de l’Estat que s’ha de limitar a garantir la llibertat econòmica individual.

Historia Atreveix-te a pensar  

Dosier de historia

Advertisement