Page 1

Skrikende mangel på boliger

Tips oss! Noe som skjer i lokalmiljøet? Ring oss på telefon 51 96 12 43

Rått og brutalt Er du klar for en kraftsalve som banker deg i grøfta og sparker deg mens du ligger nede? Da bør du sikre deg et eksemplar av det nye albumet til Prophetic - ”Legacy of the Fallen”. Side 22

Det er 100 personer som venter på kommunal bolig i Sandnes. – Vi har svært få boliger i forhold til Stavanger, sier Solveig Førde i Boligtjenester i Sandnes Kommune. Side 3

E-post: tips@sandnesavisen.no

ÅRGANG 2 - UTGAVE NR 1 - FEBRUAR 2008

NETTAVIS I PAPIRVERSJON

Gjør Afghanistan tryggere Norske hundeførere og hunder er ettertraktet i Nato. Sandnesavisen fulgte avdelingen under øvelse i Vatneleiren. Side 5 NÆRING

Ronny Rønneberg fra Hommersåk er manusforfatter og skuespiller i filmen “Opp i røyk”. Han fikk et ublidt møte med politiet under filminnspillingen.

Dramatikk under filmproduksjon:

Stormet av væpnet politi Det ble ufrivillig dramatikk da væpnet Nå kommer resultatet i form av politi stormet filmsettet til det lokale spillefilmen – ”Opp i Røyk”. Side 23 filmproduksjonsselskapet Wildbeast.

Tøffere konkurranse Handelsgeneral i Klepp, Odd Byberg, tror at Sandnes vil tape markedsandeler til Klepp, Bryne og Nærbø. Side 12 og 13


VI BRINGER DEG LOKALE NYHETER FØRST!

Sandnesavisen.no er en fri og partipolitisk uavhengig lokalavis for Sandnes. Avisen gis ut av Sandnesavisen.no i samarbeid med Regionaviser AS. Ansvarlig utgiver: Sandnesavisen.no, Gamleveien 87, 4315 Sandnes redaksjonen@sandnesavisen.no I redaksjonen: Atle Stava (redaktør), Ingve Østensen, Tom Gaudland, Trond Stava og Tore Martinsen. Tipstelefon: 51 97 49 13. E-post: tips@sandnesavisen.no Grafisk formgivning: Svein Kåre Gunnarson. Annonseansvarlig: Vigdis Leversen, Norunn Kalvatn og Helge K. Strand. annonse@sandnesavisen.no.

LEDEREN Ikke lett å etablere seg Det å etablere seg har kanskje aldri vært en enkel sak. De siste årene har vi sett en formidabel prisstigning på boliger i Sandnes. I samme tidsperiode har vi også nytt godt av høy lønnsvekst og lav rente. I noen bydeler har tomteprisen tredoblet seg over en treårsperiode. En bolig som kostet godt under 2 millioner koster plutselig nesten det dobbelte. Siden januar i fjor må vi nå betale 2.800 kroner mer for en kvadratmeter i en enebolig. Selv om veksten har bremset opp, og det stadig tar lenger tid fra en bolig blir lagt ut for salg til den faktisk blir solgt, har vi hatt en prisstigning på to prosent fra desember til januar. Mediene har nok gjort sitt for denne utviklingen. Det skrives flittig om boligkrakk og renteøkninger. Dette påvirker nok de fleste av oss, og gjør oss kanskje mer forsiktige når vi skal ut å handle ny bolig. Noe som sikkert kan være fornuftig. For unge nyetablerte er det nok ikke like lett i dag som det var for noen få år siden. Lønnsveksten har nok neppe vært like stor som veksten i boligmarkedet. Tidligere pratet vi om tre ganger inntekten når vi skulle søke om lån i banken, i dag må nok mange låne mye mer for å kunne etablere seg. Kommunens tilbud til de unge er å etablere kommunale tomter som legges ut på ”billigsalg”. Det er et svært begrenset antall tomter som legges ut hvert år, og det å få tildelt en slik tomt kan vel sammenlignes med å vinne i lotto. Vi har også sett eksempler på at hus som er blitt bygd på kommunale tomter har blitt solgt igjen kort tid etter ferdigstillelse, med full godkjennelse fra kommunen, og selgerne sitter igjen med en formidabel gevinst på salget. Er det rettferdig at kun noen få skal få slike gavepakker fra kommunen? ATLE STAVA REDAKTØR

2

Tone Kielland Smith, Enok Lauvås og Magne Tunheim ønsker at Riska gamle kirke skal bli kulturkirke

Lanserer Riska gamle kirke som kulturkirke Hvit som en svane troner Riska gamle kirke i sentrum av Hommersåk. Problemet er at det ærverdige kirkebygget sjelden blir brukt etter at den nye kirken i bygda ble vigslet i 1999. Det skal man imidlertid gjøre noe med. AV TOM GAUDLAND - Styret for Riska gamle kirke ønsker at kirken framover skal fungere som en kulturkirke, sier Magne Tunheim, som sitter i en

nyopprettet programkomite som skal jobbe med å fylle kirkerommet med aktiviteter i løpet av året. De to første arrangementene er allerede gjennomført: Det var en Lina Sandell-kveld, som ble arrangert 2. februar. Og en fastesamling som gikk av stabelen 6. februar, hvor man var samlet som innledning til fastetiden. Riska menighet stod som arrangør her, og det har blitt tradisjon å ha denne i gamlekirken i stedet for den nye.

Bredt spekter innen kirkekultur - Vi ønsker å ha arrangementer som dekker et vidt spekter både innenfor kirkekultur og mer generell kultur, sier Magne Tunheim. Lokalkultur og lokalhistorie vil få en spesiell plass, som på Bygdekvelden den 12.

mars. Sammen med Helen Berge, Enok Lauvås og Tone Kielland Smith danner Tunheim ryggraden i programkomiteen. - Takhøyden skal være stor, bare det ikke direkte strider mot det kirken står for. Etter påske planlegges det å få Sondre Bratland til bygda. Han regnes som landets fremste tolker av folketoner og kveding. Vi har også tilbud om besøk av en gruppe som har spesialisert seg på en annen type folkemusikk, nemlig sigøynermusikk, sier Tunheim, som håper og tror at det 131 år gamle kirkerommet vil fylles av kulturinteresserte i månedene som kommer.

ARRANGEMENTENE I RISKA GAMLE KIRKE: ONSDAG 12. MARS KL 19 BYGDEKVELD Berge M. Bertelsen kan sjå tilbake på eit langt arbeidsliv som handelsreisande. BMB A/S starta i kjellaren i Kaiveien august 1962. Forretningsbygget ''Sentrumsgården'' er eit monument som viser vekst til stor handel og industri, og på det meste hadde BMB A/S 60 personar på lønningslista. I samarbeid med RISKAMUSEET har vi fått Berge med på ein bygdekveld, der kåse-

riet Minner fra mitt liv, med spesiell vekt på BMB A/S blir hovudtema. Det blir også vist eit opptak der Jarl Hetland i 1991 fortel og demonstrerer korleis dei laga limar for salg i Stavanger i hans barndom. Opptaket blir vist på stor skjerm.

TORSDAG 3. APRIL KL. 20 LYTTEKVELD Vi lyttar til deler av Lukas-evangeliet, innlesen på CD av skodespelarar. Musikk frå CD før og etter.

Det varer ca. ein time. Meditasjon og avkobling. Same opplegg som i haust. Kom til ein stille kveld med indre ro i sjela, der likevel eit par tusen år gamle ord kan gje meining.


Skrikende mangel på kommunale boliger Bostedsløse i Sandnes må stå i lange køer for å få tak over hodet. Ved årsskiftet stod hundre personer på venteliste for kommunal bolig. AV ATLE STAVA I en hverdag med høy levestandard og høyt forbruk tar de fleste av oss det for gitt at vi har tak over hodet når dagen går mot slutt. Likevel er det mange bostedsløse mennesker i Sandnes. - Vi har svært få kommunale boliger i forhold til Stavanger, sier Solveig Førde i Boligtjenester i Sandnes Kommune. Ved utgangen av 2007 stod det 100 personer på venteliste for kommunal bolig for vanskeligstilte. - Man skal i utgangspunktet ikke stå i bolig kø lenger enn ett år, men dessverre finnes det tilfeller hvor folk har stått i kø mye lenger, forteller Førde.

Avdeling Rusvern i Sandnes har tre ulike botilbud for bostedsløse med rusproblem. Somaheimen er ett av disse. (Foto: Trond Stava).

Mer penger til boliger - I økonomiplanen for 2008-2011 ble det bevilget fem millioner kroner ekstra til anskaffelse av boliger for vanskeligstilte. I tillegg til dette skal det settes opp et modulbygg med tre små boenheter, forteller sosialsjef i Sandnes kommune, Rune Moen. Mangelen på kommunale boliger medfører at kommunen i større grad må benytte seg av eksterne hospits i tillegg til kommunens eget midlertidige botilbud på Somaheimen. Totalt fikk 77 personer hjelp til midlertidig bolig i 2007. Dette er en økning på 30 prosent i forhold til 2006. I tillegg til 2732 døgn på Somaheimen, benyttet kommunen 2694 døgn på eksterne tilbud (hospits og lignende).

Flere bostedsløse Det ble registrert 29 bostedsløse i Sandnes i 1996, mens det i 2003 ble registrert 79. Hvordan utviklingen har vært siden den tid er noe usikkert, men når man ser på det økte presset kommunen har på kommunale boliger et det naturlig å anta at tallet har steget. Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) skulle ha gjennomført en ny kartlegging av bostedsløse personer i Norge på høsten 2007. - Kartleggingen lot seg ikke gjennomføre da Sosial- og helsedirektoratet avslo å gi dispensasjon fra taushetsplikten for helsepersonell og ansatte i sosialtjenesten, forteller Evelyn Dyp som er prosjektleder i NIBR.

Storm Energi

- Vi har påklaget avgjørelsen og håper at vi kan gjennomføre kartleggingen til høsten, sier Dyp.

Mange rusmisbrukere Avdeling Rusvern i Sandnes har tre ulike botilbud for bostedsløse med rusproblem. Her stilles det ikke krav om rusfrihet. Dette er en viktig gruppe av de bostedsløse, da 70 prosent av dem misbruker rusmidler av en eller annen sort. De fleste botilbudene på Somaheimen er av midlertidig karakter. ”Akutten” er et akutt botilbud for de som trenger tak over hodet for natta. Her får man kun husly, og ikke tjenester som mat og lignende. Avdelingen består av 10 boenheter. Selv om

dette skal være et midlertidig boalternativ, har en person bodd på avdelingen i over tre år. I tillegg til disse boenhetene finnes også sju enheter for alkoholikere, gjerne eldre mennesker som ikke har andre alternativ.

Nytt botilbud Sommeren 2007 ble det også introdusert et nytt botilbud på Somaheimen. Dette er et mer permanent botilbud for folk som ruser seg. Her er det tettere oppfølging, i tillegg til at det tilbys flere tjenester, som for eksempel matservering. - Dette botilbudet er ennå under utvikling og det bor for tiden fire personer der, forteller sosialsjef Rune Moen.

Sandnesavisen.no møtte to av beboerne ved den nye avdelingen like etter åpningen. De kunne fortelle oss at de var lite imponert over kommunens bopolitikk. De beskrev opphold på hospits som en vond epoke i livet, og savnet flere permanente boenheter i kommunen. Somaheimen fikk gode skussmål – både fasilitetene og personalet ble fremhevet som meget bra. Målet med kommunal- og regionaldepartementets strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet er at ingen skal måtte tilbringe mer enn tre måneder i midlertidige løsninger. Tiden vil vise om det er bevilget nok penger til at Sandnes kan ”slå seg på brystet” og si at vi har nådd dette målet.

Varmepumpe ferdig installert fra kun 13.990,-

VARMEPUMPER

Vi har

vinterkampanje på varmepumper!

Se mer på www.storm-energi.no

Vi søker DYKTIG SELGER Se storm-energi.no/selger eller ring 47 02 01 00 3


Dette er stedet hvor barn får ta ut sin energi. Den motoriske trening får fullt utspill blant våre mange lekeapparater. Simpelthen ett himmelrike for lekelystne barn!! Her har barn mellom 0 - 12 år et over 400 kvadratmeter stort lekeparadis å boltre seg på.

Ligo Handel AS driver flere butikker i Sandnes og Stavanger innenfor konseptene Pizzabakeren og Mix. Til våre butikker på Gausel og Lura trenger vi

PIZZASJÅFØRER OG DELTIDSANSATTE Kveld/helg Søkere må være over 18 år. Skriftlig søknad sendes til hans.jelsa@ligo.no eller til Ligo Handel AS, Jakob Askelandsvei 19, 4314 SANDNES. Spørsmål kan rettes på mail eller telefon 911 67 713.

Voksne går gratis! Mandag - Fredag kr 70,Lek så lenge dere vil Lørdag - Søndag kr 90,Lek så lenge dere vil

LITE ENERGI?

Arne Johannesen finner du: St.Olav, Torgterassen, Kilden, Langgt i Sandnes, Hana, Forus, Hinna og Ålgård.

KAN VI HJELPE DEG? Kontakt Forus Naturterapi for timebestilling på 51 63 33 13

Ring 51 68 48 98 for bestilling!

Velkommen til en annerledes bursdagsfeiring på Havanna Lekeland.

Vi har Ingers Rugbrød &

• Vi jobber med Detox fotbad (for rensing/avgifting av kroppen) • MRT Teste og Diagnosesystem for å hjelpe på energien • Klassisk massasje, akupunktur, soneterapi

Norges Slankebrød nr 1:

krr 29.-

4 brød: krr 70.Søndagsåpent på Hana

9.30 - 14.00

Ny bunad? En del ferdige modeller: Dame fra kr 17.500,– Herre fra kr 14.500,– Caper kr 3.800,– Pikedrakter (bunader) nå kr. 1.000,–

T PÅ LANDE E S T HU

MALMHEIM

KAFFE & TE i løs vekt Åpningstider 11-19 (16) Tlf. 952 52 215 - 948 87 011 www.husetpaalandet.no

Erling Skjalgsonsgt. 4, Sandnes Tlf. 51 66 78 66 • Faks 51 66 34 03

Fleksi Norge AS er et lokalt selskap som rekrutterer arbeidskraft fra EU. Vi har tatt opp kampen mot de store internasjonale rekrutteringsselskapene, og har i løpet av de siste 2 år, levert flere hundre arbeidstakere til fornøyde kunder i distriktet. Grunnet økende oppdragsmengde søker vi nå transportarbeidere. Sjåfører m/førekort

kl B, C, D.

Vi krever: Vandelsattest fra Politi. Minimums 1 års erfaring Lokal kjennskap i Stavanger/Sandnes Kommunikativ på Norsk Vi kan tilby: God kontrakt med gode lønnsbetingelser. Gode arbeidsforhold Sikker arbeidsplass

4

Fleksi Norge AS jest lokalna firma rekrutujaca pracownikow z Unii Europejskiej. W ciagu ostatnich 2 lat dostarczyliśmy kilkuset pracownikow dla zadowolonych klientow w regionie. Ze wzrostem ilosci zlecen obecnie poszukujemy pracownikow z branzy transportowej. Kierowcow z prawem jazdy kategorii: B, C, D. Od kandydatow wymagamy: • Zaświadczenia o niekaralności • Udokumentowany min. 1 rok doświadczenia zawodowego • Znajomość miast Stavanger i Sandnes • Komunikatywnego jezyka norweskiego Zapewniamy: • Dobry kontrakt na dogodnych warunkach finansowych • Dobre warunki pracy • Pewne zatrudnienie pracy po spelnieniu wymaganych warunkow

Fleksi Norge AS, Gamleveien 87, 4315 SANDNES E-mail: post@fleksi.no www.fleksi.no Kontakt w dniach: wtorki i czwartki w godzinach 9.00 – 13.00 tlf. 475 04 020


Gjør Afghanistan tryggere For en tid tilbake var innstatsstyrken til Heimevernet samlet til øvelse i Vatneleieren. Det var full aktivitet fra fredag til søndag, og Sandnesavisen.no fulgte Hundetroppen i noen timer. AV TORE MARTINSEN Nestkommanderende Hugo Bergsaker, sammen med hunden Marshall, demonstrerte hvorfor norske hundeførere og hunder fra HV08 er ettertraktet som støttefunksjon til andre militære avdelinger. Ikke bare her hjemme, men også i Nato-sammenheng på grunn av et endret trusselbilde. For tiden er en hundefører med hund på Nato-oppdrag i Afghanistan.

Hundetroppen Hundetroppen skal være en støttefunksjon til de andre troppene i heimevernet og forsvaret. På bestilling kan de stille opp med hund og fører for å utføre oppdrag som patruljering, objektsikring eller speiding etter personer. Hundetroppen merker økende etterspørsel etter slike tjenester både i forsvaret her hjemme og i NATO. Patruljering er den tjenesten som det er størst etterspørsel etter. Da er det hundens egenskaper som står i fokus og som hjelper med å ivareta sikkerheten på området. Ved jevnlig patruljering av for eksempel et sperret område (en grense), kan hunden fort oppdage spor etter personer som har tatt seg inn på området. Sammen med hundefører spores da inntrenger opp, og patruljefører avgjør om det skal bes om forsterkninger eller om situasjonen kan avklares på andre måter. Hundetroppen ble i begynnelsen av 80-tallet opprettet som et prøveprosjekt. I den tid var det flest hundeførere med liten militær bakgrunn som var engasjert. Etter 10 års prøveperiode ble det satset tyngre på troppen samtidig som det i større grad ble hundeførere med militær bakgrunn som tok over. - I dag skrives det nærmest kun kontrakt med folk som har militær bakgrunn, forklarer Bergsaker. - Det er ikke lenger ressurser til å ta inn folk som trenger opptrening i både det å være hundefører og i tillegg opptrening i grunnleggende militære ferdigheter.

Hundens egenskaper - Som inntrenger kan du lure hundeføreren dersom du er dyktig, men hundens luktesans lurer du ikke, sier Bergsaker. Han trener for tiden opp sin fjerde hund, Marshall, på sju måneder. For omtrent et år siden sviktet helsen til den forrige hunden, og Bergsaker vurderte å ta en pause fra det å være hundefører. Men det tok ikke mer enn fire måneder før det dukket opp et nytt

godt hundeemne som vekket interesse. Marshall ble hentet fra Bayogi-kennelen i Danmark. Det kreves god kontakt med miljøet for å finne frem til de rette oppdretterne. Hugo Bergsaker understreker hvor vanskelig det er å finne gode hundeemner som egner seg til trening. Det kreves gode kontakter og dyktige oppdrettere for å fremskaffe dette, og fokuset hos de som driver med brukshund er et helt annet enn hos oppdrettere med fokus på rasehunder til utstilling. - Ofte ser man at egenskaper i brukshunder som er helt avgjørende for oss, ikke blir tatt hensyn til hos de oppdrettere som tenker eksteriør, bemerker Bergsaker. Han ser etter hunder som er sosiale, har jaktinstinkt og som oftest ville være for krevende til å ha som vanlig familiehund. Hundens sosiale egenskaper blir vektlagt, siden det er samspillet mellom hundefører og hund som er avgjørende for om det blir en suksess. Likevel er det den mentale styrken som oftest er årsaken til at hunder blir avvist og ikke tatt opp i troppen. - Hunden må være sterk mentalt for å takle de utfordringene som den blir stilt ovenfor. Den har lov til å reagere på ting, men hundens evne til å avreagere i ettertid og komme over hendelsen er avgjørende, understreker Bergsaker. Til dette egner både tisper og hannhunder seg.

Hunden Marshall (7mnd) har sporet ned "inntrenger" Arild Johan Carlsen (til venstre) under ledelse av hundefører Hugo Bergsaker (til høyre).

Godkjenning og Nato-oppdrag Det er Forsvarets Hundeskole som er fagmyndigheten og som godkjenner hund og hundefører. Derfor har også forsvaret god oversikt over den kvaliteten som Hundetroppen kan levere. Treningen av en hund bør begynne ganske tidlig i form av lek, og de første månedene av en hunds liv legger ofte listen for hvor dyktig hunden blir senere. Treningen forsetter som lek frem til hunden er rundt 12-14 måneder, da det satses mer intensivt på å trene for å bli godkjent som tjenestehund. Normalt sett blir hundene godkjent innen dem er tre år gamle og er i tjeneste til de er omtrent ti år. - En hund kan gjerne ha flere hundeførere, men i så fall må hver hundefører gå opp til godkjenning med hunden, forklarer Bergsaker.

godt hundemiljø som vi har bygget opp her som blir utvalgt til tjeneste i Afghanistan, sier Bergsaker stolt. Det er den andre hundeføreren fra distriktet som blir sendt til Afghanistan og HV08 var et av de første distriktene som det ble plukket folk fra. – Det var tre stykker som viste interesse for å påta seg et oppdrag i Afghanistan, vår mann fikk jobben og to uker etterpå var han på plass, smiler Bergsaker.

fokus på og er oppdatert til å møte den nye krigshverdagen. Patruljering og objektsikring blir mer aktuelt enn tidligere og hundens egenskaper egner seg til nettopp dette. Objektsikring kan være sikring av installasjoner og personer, for eksempel en radar. Dette er i dag ettertraktede terrormål, og selv om Hundetroppen ikke har bombehunder er det mye den kan bidra med.

Endret trusselbilde

Erfaringsutveksling med Danmark

Også Hundetroppen har merket at trusselbildet i verden har endret seg betraktelig de seneste årene. - Krigen er flyttet fra fjellet og inn i byen, bemerker Bergsaker. Han forklarer at dette er en utvikling som Hundetroppen har god

Det danske heimevernet har ikke kommet like langt i satsingen på Hundetropper og Bergsaker håper å kunne tilby observatørplass på kurs hos Forsvarets Hundeskole. Han forklarer at mange av årsakene til at Danmark ligger litt etter finner

man i måten de har valgt å organisere Heimevernet sitt på. Den erfaringen som man har opparbeidet i Norge ser det derfor ut som om det kan dras nytte av i utlandet også. - Vi er veldig positive til å jobbe tettere med danskene, sier Bergsaker. - De er flinke på mange områder, men har ikke samme tradisjonene rundt det å drive hundetropper som vi har. I tillegg er det norske hundeførerer som blir invitert til å trene sammen med NATO- styrker nede i Tyskland, og dette er invitasjoner som forhåpentligvis gjentar seg. Bergsaker er helt tydelig på at slike invitasjoner kommer ikke mer enn en gang dersom man ikke kan levere kvalitet når man møter opp.

HV08 har godt rykte På bakgrunn av at Forsvarets Hundeskole er fagmyndighet, kjenner de også til hvor dyktige de forskjellige hundeførerne er og av den grunn har HV08 fått et meget godt rykte. Her i distriktet ligger det til rette for å få på plass det miljøet som trengs for å skape god grobunn for Hundetrop-pen. I området er det 12 aktive hundeførerer, noe som gjør at det blir lettere å skape god kvalitet når flere kan komme sammen og utveksle erfaringer og tips. Bergsaker er derfor helt klar på at det ikke er lett å bygge opp en god Hundetropp og et dyktig miljø. - Det er ikke tilfeldig at det er en hund og hundefører fra et så

FAKTA

Om Hundetroppen

Om Hundene

- Heimevernet satser på å stabilisere seg på et nivå rundt 100 hunder og hundførere på landsbasis - HV08 har i dag 12 aktive hundeførere med hund her i Rogaland - Hundtroppen er en støttefunksjon til de

- Schæfer hunder blir oftest brukt - Hundens sosial kapasitet blir vektlagt - Hunden må være sterk mentalt - Gjeterinstinktene må være tilstede - Hundene må være nysgjerrige av natur

andre militære avdelinger - Et stort og dyktig miljø rundt Hundetroppen er avgjørende for suksess

- Normal tjenestetid for en hund er når den er mellom 3 og 10 år - Normalt SKAL en hund godkjent innen den er fylt 3 år - Både tisper og hannhunder kan brukes.

5


K@C9L; K K@C9 @@C C9L; I < K E @ M

ET H Y . =µi(+00#$ =µi =µi(+ (+00#$

=µi000#$ =µi =µi000 000#$$

(()00#$ () 00#$ NICOLE SPRINKELSENG Populær p seng g i heltre bjerk. j Finnes F innes i h hvit, vit, w whitewash hitewash o og g k kirsebær. irsebær. Regulerbar R egulerbar bunn. M Madrassmål adr rassmål 60x120 cm.

=µi)00#$ =µi =µi) )00#$$

(00#$ (00 #$

-00#$ -00 #$$

MOS MOSES KURV Koselige K os babykurver, inkludert madrass, in pute & pledd. Finnes put flere farger! i fl

BABYDAN B ABYD DA STELLEMATTER

;@M<IJ< ;@M @M<I <IJ< MF>E<I MF> > <I >E =iXK=B#9l^XYff#K\lkfe`X = iXK=B#9 X l^XYff#K K\lkfe` e`X

=µi(000#$ =µi(000 #$$

000#$ 000 #$$

,' , 

=µi,000#$ = µi,000#$$

+000#$ + +0 000##$$

989P;8E 9 8 P;8E 89 BI899<K<GG<I BI899<K<GG<I <I =¥I++0#$ =¥I++0#$

((00#$ (00 00 0##$ 0#

JANE INDY TEAM P PLUS LUS M/ M/ISOFIX /ISOFIX Forovervendt F orovervendt beltestol l 15-36 kg. Stolen har reguleringsmuligheter både i høyden og bredden, noe som gjør den meget t godt t tilpasset barnets størrelse.

SIMO KOMBIVOGN Klassikeren! K lassik keren! Norges Norges mest solgte vogn. VindVind- og vanntett.

JKFBB<O$GCFIP J KFBB FB <O$GCFIP BFDGC< BF D KK ;LFMF>E F>E BFDGC<KK;LFMF>E

=¥I/000#$ =¥I/ 000#$

.000#$ .000 . 000#$

JKFBB<JC<<G@ J KFB K FB BB< JC<< <<G@ G@ G8BB< G8 8BB< =¥I-+00#$ =¥I I -+00#$ I-+

,.00#$ , .00 0##$

STOKKE® XPLORY® XPLORY® STOKKE® Nærmere deg™ Stokke® Xplory® Xplory® p er designet for Nærmere Du vil å bringe barnet opp og nærmere deg. Du milene og den varme få nyte øyekontakten, s smilene berøringen fra en liten hånd.

STO STOKKE® OKKE® SLEEPI™ SLEEPI N es sten som mammas mage™ Nesten Sto okke® Sleepi™ kommer fem f or Stokke® forskjellige tre efarger, og vi kan tilby e n rekke eksklusive trefarger, en tek kstiler i tre forskjellige d tekstiler design.

=µi(*00#$ =µi(* 00#$$

000#$ 000 #$$

FLEX 5 PEISGITTER FLEX PEISGITTER Dette D ette gitteret kan tilpasses nesten enhve enhver r døråpning eller trapp.

6

www.barnashus.no www w.barnashus.no Tilbudene gj gjelder gjelde er i perioden p 20.02-01.0 20.02-01.03 03 Oolsen Ools sen Barnas Hus på Tvedts Tvedtsenteret senteret Å Åpningstider 10 10-20 0-20 og 10-18 Lagerveien 9, 4033 Stavanger Tlf.: 51 57 69 6 90


Byprestene gjør en innsats for de svakeste Rune Skøyen Erikstein og Ingeborg Krager utenfor Funkishuset i Sandnes.

Rune Skøyen og Ingeborg Krager jobber som byprester i Sandnes. De er ute i gatene blant rusavhengige kvinner og menn i Sandnes. Rune og Ingeborg er to personer som de rusavhengige kan stole på. AV TROND STAVA Bypreststillingen i Sandnes ble opprettet for litt over fem år siden. Da var det Rune Skøyen som begynte i stillingen som den første bypresten. - Den første tiden i jobben var vanskelig. Jeg visste ikke helt hvor jeg skulle begynne. Hvordan skulle jeg finne disse menneskene som jeg skulle jobbe sammen med? Jeg tok turen ned til Ruten i Sandnes for å se om de rusavhengige var der, men det var ikke så lett å skille mellom rusavhengige og andre mennesker, forklarer Rune Skøyen. Etter en stund traff han en bekjent som han visste var i miljøet - det var her det hele startet. Bypresten ble deretter presentert for flere personer som var i miljøet. Etter å ha vært i jobben i noen år, forstod Skøyen at det ikke alltid var like enkelt å bare være en person i jobben. Det var heller ikke alltid like enkelt å være mann når man skulle snakke med kvinner som var i miljøet. Det ble derfor bestemt at det skulle opprettes en ekstra stilling som byprest, og at

den nye stillingen skulle besettes av en kvinne. I juni 2006 ble stillingen besatt av Ingeborg Krager.

Religion

I dag er det to prester som er ute blant de rusavhengige i Sandnes. Rune er mest med mennene og Ingeborg har mer fokus på de kvinnelige rusavhengige. Arbeidsdagene for de to byprestene starter som regel i Funkishuset i Sandnes, hvor de har kontor. Her innledes dagene med et planleggsmøte, men det er ikke alltid man kan planlegge alt i denne jobben. - Plutselig får vi kanskje en melding fra en person som trenger å bli kjørt en plass, og da kan timene gå fort. Det er ikke alltid vi har tid å være med på handleturer med brukerne, men vi gjør det dersom vi har mulighet til det, sier Ingeborg Krager. - Samtaler er viktig i jobben som byprest, og flere av samtalene mellom prest og bruker blir tatt over en kaffekopp på en kafé. Når du er rusavhengig er det ikke like enkelt å kunne gå på en kafé alene - med alle blikkene som den vanlige mannen i gaten sender deg, opplyser Rune Skøyen.

Selv om Rune og Ingeborg er prester, betyr det ikke at det alltid blir snakket så mye om religion. Men det er veldig mye tro i miljøet sier Rune. Det er veldig mye opp til den rusavhengige selv å ta initiativ til å snakke om tro. De rusavhengige som byprestene jobber med er flest menn og kvinner i alderen 25-45 år. Byprestene er avhengige av støtte fra bedrifter og organisasjoner for å drive sitt arbeid. 15. januar i år mottok de en pengegave på 62.000 kroner fra de fem Lions-klubbene i Sandnes og Gjesdal. Det er det åttende året på rad at Lions-klubbene har arrangert en mimrekonsert i Sandnes der overskuddet deles ut til et allmennyttig formål. Denne gangen gikk pengegaven til Byprestene i Sandnes. Totalt ble overskuddet etter konserten på 60.000 kroner. I tillegg har Solveig Aareskjold sagt at hennes honorar på 2.000 kroner også skal gå til Byprestene. Byprestene har også tidligere mottatt gaver fra Lions, blant annet en bil som har hjulpet deres arbeid betraktelig.

Byprestene arrangerer også turer og utflukter for de rusavhengige. Om sommeren blir det arrangert turer ut i skogen, rafting og fjellturer. Om vinteren blir det turer opp i snøen. Det er ikke alltid like enkelt å planlegge en slik utflukt. - I begynnelsen er det kanskje mange som vil bli med på turen, men når dagen kommer er det kanskje bare et par som møter opp. Det kommer alt an på formen på den rusavhengige den aktuelle dagen, sier Ingeborg Krager.

En gang hadde Ingeborg Krager med seg noen rusavhengige kvinner til Prekestolen. Da de kom til toppen fortalte en av kvinnene som var med at dette var noe hun hadde drømt om siden hun var barn. Dette hadde gått i glemmeboken for kvinnen, som hadde vært rusavhengig i mange år. Byprestene håper å kunne ta et oppgjør med alle fordommene og frykten folk har når de ser en person som er rusavhengig.

Viktig med drømmer

Byprestene fra venstre: Rune Skøyen og Ingeborg Krager. Soneleder Jan Torgersen i Lions Sandnes og Gjesdal overrekker pengegaven fra overskuddet for mimrekonserten i Sandnes - De rusavhengige er mennesker de også. Vi må begynne å bry oss mer om de personene som sliter i vårt samfunn, og ikke bare tenke på dem som kriminelle, sier Rune Skøyen. Han mener at vi har et felles ansvar for menneskene som ruser seg. - Mange mennesker sliter med rusmisbruk i Sandnes. Dersom vi

Funkishuset

Er et tilbud for de rusavhengige i Sandnes. Hovedmålet med Funkishuset sine tjenester er å bedre livssituasjonen for de rusavhengige ved å redusere de psykiske, fysiske, sosiale skadene og påkjenningen som rusmiddelavhengighet kan føre til.

FAKTA

tenker oss godt om, kjenner nok de fleste av oss noen som har hatt problemer med rusmisbruk. De fleste rusavhengige er alminnelige mennesker som en gang har tatt feil valg i livet. Målet til de to byprestene er å være med å hjelpe de rusavhengige til et liv uten rus.

Noen av tjenestene som blir tilbudt ved Funkishuset: - Sprøyteutdeling og returordning for brukt utstyr. - Samtaler og informasjon om helse. - Sosiale og kulturelle aktiviteter på kveldstid. - Mulighet for å kunne ta seg en dusj og få vasket klær. - Varm mat to ganger i uken. - Opplæring i førstehjelp. - Tilbud om tannlege og massasje.

7


fornyelse

opplevelse velvære Et besøk i vår salong er en investering - i deg selv... slapp av og nyt...

Vi kan nå tilby helhetsterapi med blant annet:

    

Fysioterapi Ernæringsterapi Ayurvedisk medisin Blomstermedisin Antistressterapi Massasje Urteterapi Selvutvikling Fargeterapi

Herrefrisør Damefrisør Fotpleie Åpningstider man - ons: 8:30 - 16:00 tors - fre: 8:30 - 18:00 lør: 8:30 - 13:00

Oalsgt.1, 4306 Sandnes • tlf 51 62 40 40

Lene Rose har 9 års utdannelse og 6 års erfaring innen fysioterapi, ernæringsterapi og helhetlige behandlingsformer.

Vi tilbyr også soneterapi

VELKOMMEN Bestill time på Tlf. 51 62 78 77 eller 24 timers booking på www.clinique-marine.no Vi er de eneste i distriktet med online timebestilling

Mail: post@clinique-marine.no Adr. Flintergaten 8 Åpent: 10 - 19, lør 10 - 15 Søndag etter avtale, kun massasje. Utføres av profesjonell massør. VI HAR GAVEKORT

Havanna fysioterapi Hanavn. 17 4327 Sandnes (Tidligere Langgaten fysikalske institutt)

Fysioterapeuter: Leif Kristensen Thore Figenschou Oddvar Skramstad Anne Grete Killingland Løge Monika Skramstad Offentlig godkjente fysioterapeuter Refusjonsavtale med trygdekontoret Telefon

Kvalitetsvarer til senga for kvalitetstid i senga

51 66 21 99

Mildvær skaper

pris

ras

på dyner og puter Jensen Classic gåsedunsdyne Allergifri, vaskbar på 60° 140x200 Før 1580,-

NÅ 499,-

Dunputer Allergifri, vaskbar på 60° 50x70 Før 398,-

Finnes også i ekstra lengder

NÅ 99,-

Høie eller Night & day sengesett, sateng 140x200 Før 798,-

NÅ 199,-

140x220 Før 879,-

NÅ 239,-

Vågsgaten 15, Sandnes

Åpningstider:

(Rett over Europris)

mandag - fredag: 9-19 lørdag: 9-16

Tlf. 51 66 81 13 8


an dn es

på De de n b t iør lille e este ks AK tr a S

HÅRFJERNING med diodelaser og safirkjøleplate

Int er

Fotvorter Flekker Acne/hudproblemer Tatoveringsfjerning

SMERTE OG REHABILITERING Nakke- og ryggproblemer Tennisalbuer Knær, ankler og leddplager m.m.

Astma/allergiplager Helvetesild

Epost: sandnes@laserklinikken.com Tlf. 51 37 10 00 Mob. 902 12 392 www.laserklinikken.no

LK O I N MM T E EN RI T J A Ø R IL B , D B UTI L K PS E T A C K KEN E .T a m R O D E S PÅ H S S I G JØ ed an D E N - T RNE no T R T. Tlf nse ! S E N D LITT E .5 bil ag I N D E S UTE (Ti L 1 6 e dli an t o N O I G N NOM ge gg 2 5 M gf 0 re t åe D T H DET tob Bor . 53 30 n g A V E R M VA ak e fr k) uk E L O NLI av t& . S . GE e.

Astrid

Berit

Mona eg e’ ny

DAMEFRISØR & HERREFRISØR Gjesdalveien 18

Tlf 51 66 59 65

VE

Christoffer

Vi har containere for:

Lagring, redskap, verktøy/utstyr, kontor, personell

Hjelper deg på vegen til ny eller fornyet kompetanse

Skadedyrsentralen Edvard Munchsgt. 37 4307 Sandnes

6, 8, 10, 20 og 40 fots størrelse

Tlf: 51 66 23 55 Vakttelefon: 908 37 406

Tlf. 51 63 22 22 Mob. 918 76 133 Faks 51 63 22 23 Pb. 1212, 4391 Sandnes www.containerrent.no

Alt innen skadedyrbekjempelse Salg av produkter Offentlig godkjent

E-post: post@containerrent.no

REKRUTTERINGSKVELD + Kursplan: FØRERKORT for store kjøretøyer: 1: V i i n v i t e r e r d e g t i l e n G R AT I S r e k r u t t e r i n g s k v e l d o m s t o r b i l f ør e r k o r t e t o n s d a g 1 4 . 2 k l . 1 8 0 0 h vo r d u f å r m øt e m u l i g e a r b e i d s g i ve r e o g i t i l l e g g p r øv e k j ø r e N o r g e s f ø r s t e m o b i l e s t o r b i l s i m u l a t o r se: w w w. m o t r a n s . n o 2: V i t i l b y r i n d i v i d u e l l f i n a n s i e r i n g h e r u n d e r f ø r e r k o r t , t r u c k , lastebilkran, ADR alle klasser m.m. 3: V i t i l b y r i n t e r a k t i v E l æ r i n g m e d n e t t b a s e r t e t e s t o p p g a v e r 4: V i t i l b y r i n d i v i d u e l l t e o r e t i s k s t ø t t e u n d e r v i s n i n g u t o v e r o r dinært teorikurs 5: D e t v i l i l ø p e t a v s e p t e m b e r i å r b l i i n n f ø r t n y e r e g l e r f o r y r k e s u t øv e r e a v m i n i b u s s e l l e r b u s s s o m m e d f ø r e r e n b e tydelig mer omfattende opplær ing – dette vil det også bli gitt infor masjon om på denne kvelden. E r d u i n t e r e s s e r t s å m e l d d e g p å d i r e k t e t i l Te a m Tr a f i k k skole eller et av samarbeidsselskapene

T E N K B O L I G S I K R I N G , TA K O N T A K T M E D :

Dato

Kurs

Kl.

Slutt

Kursdager

Antall kvelder

13.02 14.02

Rekrutteringskveld Info + Grunnkurs - Tunge kjøretøy Førerkort C1/D1 Førerkort C/D ADR Grunnkurs Førerkort CE Sikring av last Info + Grunnkurs - Tunge kjøretøy Førerkort C1/D1

1800 1700

2100 2100

Onsdag Torsdag

1 kveld 1 kveld

1700 1700 1800 1700 0800 1700

26.02 04.03 04.03 13.03 1600 2100

Tirsdag, Torsdag og Tirsdag Tirsdag, Torsdag (Simulator) Mandag, Tirsdag og torsdag Tirsdag og torsdag Onsdag Torsdag

3 kvelder 5 kvelder 4 kvelder 4 kvelder 1 dag 1 kveld

1700

08.04

Tirsdag, Torsdag og Tirsdag

3 kvelder

19.02 19.02 25.02 06.03 26.03 27.03 01.04

Stavangerveien 36 4313 Sandnes Tlf 51 68 60 70 Fax 51 68 60 71

Den 13. februar kl. 1800 vil det i tillegg til oss møte en som kan bidra med finansiering - Vel møtt!!

Haakon VIIs gate 1, 4306 Sandnes,Tlf 51 62 45 42 - www.team.no

9


Renault Laguna Sport Tourer 2.0D Automatgir ”Tiptronic”

Flott og praktisk bil for f Det føles bra å suse gjennom gatene i Sandnes i en flunkende ny Renault Laguna Sport. Dette er en flott og praktisk familiebil med snert i linjene. Å kjøre denne bilen er gøy - bra motor og flott girkasse som girer automatisk eller du kan gire manuelt.

foran baksete (Flott dersom du trenger strømuttak til 2 dvd-spillere til barna som sitter i baksetet) - ESP + ASR (Antiskrens og spinn) - Hodestøtter foran er av typen Anti whiplash. Bilen har også justerbare hodestøtter i bakseter - Høyde og lengde justerbart ratt - Isofix - Partikkelfilter er standard (Miljøvennlig) - Kollisjonsgardin for hode foran og bak + airbag foran og i side foran - Trykknapputløser for å legge ned setene bak - 1 sete eller 2 om gangen med et trykk på bryteAV INGVE ØSTENSEN ren/e som befinner seg rett foran En kjenner raskt at dette er en baksetene eller bruk bryteren/e i sport utgave av bilen - litt stiv på bagasjerommet (Dette er det besfjærene. Du kjenner de små hum- te systemet jeg har sett) - Utrekkbart innsynsvern for pene i veien samtidig som du ikke kjenner så mye av de store hum- bagasje som trekker seg inn autopene. Dette gjør at bilen er veldig matisk når du gir det et lite dunk. - En liten vegg kan settes opp behagelig å kjøre. med tanke på Bilen ligger godt på f.eks. bæreposer VI TESTER: veien, du får god med mat, det er tilbakemelding i også opphengs rattet og bremsene kroker for dette er meget effektive. og et lite rom hvor en kan sette Jeg har kjørt i by, en flaske vin eller på landevei og brus motorvei med bilen. Bilen liker Om du tar bort det uttrekkseg veldig godt på alle testveiene. bare innsynsvernet, er det laget Akselerasjonen er enorm opptil et eget oppbevaringsrom for detlovlig fart i Norge, nesten et pro- te, slik at du ikke må legge det i blem å holde 50 km/h. Før du garasjen (Genialt)

Renault Laguna Sport

rekker å blunke er bilen oppe i 70 km/h.

Utstyr Ønsker å fremheve noe av utstyret på bilen, for mye å skrive alt: - Handsfree nøkkelkort (Nøkkelkort som kan ligge i lommen i stedet for nøkkel, åpner og lukker bilen automatisk og bilen startes med et tastetrykk) - Elektriske sidespeil med varme - Cruise kontroll og hastighetsbegrenser (Hastighetsbegrenser = Trykk inn ønsket hastighet og bilen går ikke fortere selv med pedalen i bunn) - 12v uttak 4 totalt, 1 fremme, 1 i bagasjerom, 1 i midtkonsoll og 1

Panel Alle brytere som trengs på en normal kjøretur finner du lett uten å ta blikket fra veien, ønsker spesielt å dra frem styring av CD/Radio like ved rattet og justering av setevarme. Bilen er stor og god inni, framsetene har varme i sete og i korsryggen. Skal du kjøpe deg en god, frisk og praktisk stasjonsvogn er en prøvetur å anbefale.

LITT DATA - Priser fra kr 276 800,(1,5D). Pris på testbil med dynamique pakken kr 428 800,- Om du vil ha en av bilene som sedan, trekker du i fra kr 8000,- på prisene. - 150hk og 340nm ved 4000rpm, den høye effek-

FAKTA

10

ten kommer av direkte commonrail på 1600 bar - Automat girkasse med tiptronic funksjon (Tiptronic = manuelt skifte av gir) - 0 til 100 km/h på 10sek og topphastighet er på 205kmh - Egenvekt 1557kg - Co2 = 188g/km

Akselerasjonen er enorm opptil lovlig fart i Norge, nesten et problem å holde 50 km/h.


familien

Ei me alt

TT NY

! AG L P OP

Jack Rostøl gjør det igjen. Etter suksessen med “Kryssedulla” (2005) følger han opp med nok en suksess! I “Ei me alt” skriver han om sine barndomserindringer fra oppveksten i Sandnes på 50og 60-tallet. Møt forfatterne hos Notabene Dahle, langgt. lø Kr rdag 16. februa r mellom kl. 1200 -1400

298,-

Borivoj skipsforliset Året er 1919. Den russiske lystyachten “Borivoj” forliser utenfor kysten av Reve. Kr

248,-

Brekkvakt Om dagliglivet ombord på en gjennomsnittlig linebåt av forrige generasjon, og korleis dette livet sette sitt preg på fiskarane og dei i kretsen rundt. kr

298,-

Alvorlig talt Boka handler om det å være menneske, fra små observasjoner i hverdagen til dyptgripende fasetter. Kr

198,-

Rektor i arbeid Om det hektiske livet til arbeiderane og sjefane på Høyland Meieri gjennom et knapt halvår i 1966. kr

249,-

Selges hos alle bokforhandlere.

Skal du kjøpe deg en god, frisk og praktisk stasjonsvogn er en prøvetur å anbefale.

Gamleveien 87 - 4315 SANDNES Tlf. 51961250 Fax 51961251 www.commentum.no

11


Arne Idland mener at dyrket jord vil sette grenser for hvor sterkt det kan bygges ut utover på Jæren.

Idland er optimist på byens vegne Sentrumsgeneral Arne Idland tror lite på at Sandnes sentrum vil havne mellom to stoler, slik hans kollega i Klepp, Odd Byberg ser en mulighet for.

sterk vilje til å legge tingene godt til rette i sentrum. Parkeringsforholdene er gode, og enda bedre blir det når parkeringshallen under Ruten står klar - i optimistisk fall til byjubileet i 2010 eller ikke så lenge etter. I tillegg viser politikerne en sterk vilje til å legge til rette for nye arbeidsplasser i sentrum.

AV HANS CHR. RYGH

Arne Idland mener at dyrket jord vil sette grenser for hvor sterkt det kan bygges ut utover på Jæren. -Selvfølgelig kan Odd Byberg få rett, men jeg ser den motsatte utvikling som mest sannsynlig. Sandnes ligger jo midt på Jæren, midt i sentrum, så å si. Byen har et sterkt handelssentrum, kjent for opplevelser og god service. Og han legger til: -Men selvfølgelig: Det vil da være bra om Klepp greier seg godt!

-Foreløpige tall tyder på at Sandnes sentrum hadde en vekst på vel ti prosent i fjor, omtrent det samme som året før, påpeker Idland. Han viser til at det begynner å bli smått med utbyggbare arealer i Stavanger-området. Sandnes har godt med areal, og kommunen legger opp til en kraftig vekst de nærmeste årene. Politikerne satser nesten på en dobling fram til 2040, fra 60.000 til 115.000. Samtidig har kommunen en

AV ATLE STAVA Ansvarlig redaktør og daglig leder i Sandnesposten, Lars Petter Einarson, skrev om avisforvirring og klaget over

12

NÆRINGSLIV

Butikkene i Klepp har hatt god omsetningsøkning etter at Rv 44 før jul ble lagt utenom sentrum. Flere nye boliger og nye forretninger, god butikkmiks og tilgjengelighet, lettvindt og gratis parkering er faktorer som virkelig setter fart på handelen. Dette forteller handelsgeneral Odd Byberg, som også har vært leder for Gågadå AS. Han er redd Sandnes sentrum etter hvert kan komme til å havne mellom to stoler.

at navnet vårt var svært likt deres. Et godt naboskap tok brått slutt, og vi valgte å flytte kontoret vårt til Forlagshuset i Gamleveien 87. Sandnesavisen.no som både nett- og papiravis er kommet for å bli. I løpet av 2008 kommer du til å få en gratis utgave av sandnesavisen.no i posten annenhver måned. Hvordan utvikling vil bli etter det, vil tiden vise. Vi håper at du setter pris på å få en ny lokalavis gratis i postkassa, og at du også vil besøke oss på nettet!

vitamininnsprøytning. En fersk handelsanalyse for Rogaland-regionen visere at omsetningen på Jæren øker mer enn i Sandnes, Stavanger og Forus-området. Jeg tror Jæren, med Nærbø, Bryne og Klepp vil vinne enda flere markedsandeler i tiden som kommer, spår Byberg. Han legger tilfreds til at folk i Klepp ikke lenger behøver forlate kommunen for å handle. Her finner de alt de trenger. Det gjør selvfølgelig også alle de som kommer utenfra, fra både nord og sør. Byberg opplyser at Klepp kommune har så mange som 15.674 innbyggere - en vekst på tre prosent i fjor - og er større enn både Time og Hå. Han forteller også gjerne om målsettingen i den nylig vedtatte sentrumsplanen.

AV HANS CHR. RYGH TOM GAUDLAND (FOTO)

- Den går ut på enda bedre tilgjengelighet i sentrum og flere trivselselementer. Planen vil åpne opp mot kirken og lage elementer med vann. Vi hadde et fullstappet hus da vi hadde møte om framtiden i Kleppekrossen og sentrum. Det kom mange konkrete ideer og forslag til prosjekter, som skal videreføres. Elever fra ungdomskolen hadde laget en flott idébørs om hvordan de ønsker at Klepp skal utvikle seg.

Byberg er daglig leder for Klepp nærings- og handelsforening på tiende året. Han forteller med iver hvordan handelsstanden i Klepp laget tunnellfest og julemarked for 18.000 besøkende dagen før åpningen av den 515 meter lange tunnelen den 15. desember i fjor. Etter åpningen er trafikken gjennom sentrum redusert fra 20.000 biler i døgnet til 45.000. Samtidig blir den tidligere delen av Rv 44 klasset ned til fylkesvei. - Nå slipper vi også all tungtrafikken og kan lage et bedre og triveligere sentrum. Vi opplever at lettere tilgjengelighet sammen med god og gratis parkering allerede har ført til en merkbar økning av omsetningen i butikkene. Jærhagen handlesenter kunne f.eks. notere seg for 11 prosent økning i høst. Senteret har med sine 40 butikker gitt Klepp-handelen en virkelig god

Odd Byberg bør ha god bakgrunn for egne meninger – og spådommer om handelen på Jæren. Den opprinnelige Malmheim-gutten vokste opp på Madla og fikk sin utdanning og første handelserfaring i Stavanger. Eldre sandnesgauker kjenner ham best som leder for De Kvide Hus, senere også for Gågadå A/S, som etter hvert gikk inn i Sandnes Næringsforening. Han minnes når Vågen 33 åpnet og husker at han seks ganger ledet Sandnesuken, som trakk til seg mange av landest kjente skuespillere og artister. En gang gikk også Nordisk kulturfestival av stabelen i Sandnes. Ved en anledning ble folkene i næringslivet invitert med på båttur med Statsraad Lemkuhl, husker han. Odd Byberg registrerer at ordningen med gratis parkering etter klokka 15 fortsatt står ved lag.

OG

Vi er etablert! Sandnesavisen.no etablerte seg i første omgang med kontor i ”mediehuset” i Ole Bulls gate. Dette ble ikke like godt mottatt av alle.

Tror Sandnes sentrum vil møte tøffere konkurranse

Gågadå-general

- Med dagens mange nyetableringer jeg konkurransen mot Sandnes sentr - Men med dagens mange nyetableringer både nord og sør for Sandnes, med etterfølgende krav om stort volumsalg, tror jeg konkurransen mot Sandnes sentrum vil bli enda tøffere. Byen har unike Gågadå, og jeg tror spesielle nisjebutikker har en framtid. Folk vil ha kvalitet og ønsker å bli betjent av folk som har peiling når de handler. Et sentrum bør ha aktive butikker som hovedmål.

”Trådtrekkjar” 2008 Odd Byberg er vel kjent som rallycrosskjører. Så han liker når det er fart på sakene, også på kultur-


Sandnes

Distriktets beste priser på felg og dekk? Jernbanev. 25, Sandnes Tlf. 51 97 89 90 E-mail:kim@rolfsdekk.com

Norild Rogaland AS Hanasenteret Hanaveien 17, 4327 Sandnes Tlf. vakt: 970 92 900 torgere@lyse.net www.norild.no

både nord og sør for Sandnes, med etterfølgende krav om stort volumsalg, tror um vil bli enda tøffere, sier tidligere sentrumsgeneral i Sandnes, Odd Byberg.

fronten. Det var nok derfor at de fire kommunene Gjesdal, Klepp, Time og Hå ville ha nettopp ham til å lede samarbeidet i forkant av kulturbyåret 2008. SPOR ble navnet på den felles satsingen, et samarbeid som begynte allerede i 2006. Snart blir det avgjort hvorvidt dette kultursamarbeidet skal fortsette videre, utover 2008. Odd blir lønnet for halv stilling, og hans oppgave er å trekke i tråder for å få til ulike, større kulturarrangementer på tvers over kommunegrensene. Første halvår i år er det planlagt en rekke arrangementer, med bl.a. ”Spor i sand” på

Orrestranda, stor fellesrevy for revylagene på Jæren og besøk av H. M. Kongens Garde der også 15 lokale korps deltar. SPOR-samarbeidet mellom de fire kommunene blir finansiert ved tilskudd fra fylkeskommunen, ulike samarbeidspartnere og ved at kommunene selv betaler sju kroner for hver innbygger. Ordførerne og næringslivslivsledere er med i styringsgruppa mens folk fra kulturetatene naturlig nok er med i prosjektgruppa, der Odd Byberg altså er ”tautrekkjar”.

Ditt lokale Byggmesterfirma, Vi tar på oss alle typer oppdrag, store og små. Adelbygg AS Gamleveien 87 4315 Sandnes

Tlf 406 405 80 13


www.protrans.no ProTrans har i dag 30 biler med hovedvekt innen lokaltransport.

som går base til base langs kysten med oljerelatert utstyr, i til egg har vi 2 biler med skap, 2 biler med Våre biler består av 7 sidelastere lasteplan og flere biler for spesialfor transport av 20, 30, 40 og 45ft transport av høy, bred, lang last. containere, 2 tippchassie for tipping av forskjellige typer bulk last, Vi transporterer også alt innen farflere typer chassie for transport av lig gods. forskjellige typer container, 6 biler

KS Kvalitetsikring og HMS, Helse miljø og sikkerhet Vi i ProTrans skal hele tiden bestrebe oss for å ivareta miljøet rundt oss, vi skal ha en ny bilpark, omtenksomme sjåfører og ledelsen skal tilrettelegge for at våre transporter gjennomføres på en sikker og kvalitetsmessig måte til enhver tid. Integrering av web baserte løsninger mot våre kunder gjør at du som kunde kan følge med på hvor lasten er og hva prisen på hvert enkelt oppdrag blir. Dette er tiltak som forenkler både vår og kundens hverdag. Vi har kvalitet og HMS system for ISO9002. Telefon: 51 81 04 00 Telefaks: 51 81 04 01 E-post: mail@protrans.no Åpningstider: 0800-1600. Vakt 24T Besøksadresse: Stokkamyrv 12 4313 Sandnes

Postadresse: Postboks 1033 4391 Sandnes

MECA CAR SERVICE tDitt lokale bilverksted tBred kompetanse tFeilsøkingsudstyr tOrginaldeler

MECA kortet

Betal når det passer

Verksteder: Bilsenteret Ålgård as Industriv 10 Ålgård Tlf 51 61 22 90 Man,ons-fre: 07:00-16:00 tirs til 20:00

Gann bilverksted AS Langgaten 90 Sandnes Tel: 51 66 63 20 Man-fre 07:30-15:30

Rovik auto AS Hanaveien 12-16 Sandnes Tel: 51 60 55 80 Man, ons-fre; 07:00-16:00 Tirs 07:00-19:00 Lør 10:00-13:00

Vibemyr Bilverksted AS Nikkelveien 8 Sandnes Tel: 51 62 23 30 Man-fre 07:30-16:00

www.mecacarservice.no

Jan Haukali Auto AS Kvernelandsveien 58 Sandnes Tlf 51 67 34 56 Man-fre 07:30-15:30

DITT BILVERKSTED

14


Samler inn klær til fattige i Ukraina En lørdag hver måned vil det bli opprettet innsamlingsstasjon for klær på kjøpesenteret Bryggen på Hommersåk. Klærne skal gå til fattige i Ukraina. AV TOM GAUDLAND Det er Solveig og Svein Hommeland som står bak innsamlingen av klær til det lutfattige landet i den tidligere østblokken. 18 ganger har de to reist med hjelpesendinger til Ukraina. - Jeg hadde min første busstur i 1995. Og siden har det bare ballet på seg, forteller Svein Hommeland. Snart kan du treffe ham med varebilen utenfor det lokale kjøpesenteret, så hvis du har noen klær du vil bli kvitt, er det bare å levere dem på senteret.

Lokale kontakter Det er Pinsemenigheten Klippen i Sandnes som offisielt står for innsamlingen. De har i snart 30 år hatt kontakt med en menighet i byen Ivano Frankovitsj, som sørger for å distribuere nødhjelpen til de som trenger den mest. Den lokale menigheten har nesten tusen medlemmer, og driver både egen avis og TV-stasjon. De har også kontakt med helse- og sosialetaten i byen, som finner fram til de mest trengende til enhver tid. - Foruten klær, får vi også medisinsk materiell fra Samarit. Vi har også hatt med oss kjøkkenutstyr og verktøy – som regel donert av dødsbo, sier Hommeland.

Fattig og rik Forskjellene mellom fattig og rik er enorme i landet som tidligere hørte hjemme bak det kommunistiske jernteppet. 50 millioner mennesker bor i Ukraina. Mange av dem i ekstrem fattigdom. - De som har det godt, er i mindretall. Folk flest har det ”sånn passe”. Og så er det de som virkelig er fattige. De har ingen ting, sukker Hommeland. Varer er det nok av å få kjøpt, men folk mangler kontanter. - Folk har ikke penger. Dette skyldes blant annet høy inflasjon, som ”spiser opp” pengene, forklarer hjelpearbeideren.

Strømmen av hjelpende sjeler fra vest er økende. Likevel behøves mer. - Vi møter alltid ”kolleger” fra Sverige, Danmark eller Tyskland, som er på vei med hjelpesendinger. Men det behøves mer. Derfor oppfordrer vi alle som har noe å gi, om å bidra, sier Hommeland. Klærne kan leveres i sekker eller esker, og man betaler kroner 50 for hvert innlevert kolli. - Hvis noen har hatt en skikkelig opprydning i garderoben og kommer med 6-8 sekker, så forlanger vi selvsagt ikke betaling for alle sekkene. Men denne inntekten er likevel viktig, for det hadde ikke vært mulig å frakte hjelpen helt til Ukraina uten disse pengene, understreker ildsjelen. Totalt får man 1200 sekker inn i en lastebil.

Oransjerevolusjonen Innsamlingen på Bryggen senter skal i gang 23. februar kl 12 til 14.

Solveig Hommeland deler ut frukt og snop på et internat. (Foto: Privat)

Et vanlig syn på landsbygda i Ukraina. Kyrne håndmelkes. (Foto: Privat). Da kommer Svein Hommeland og hans medhjelpere med en varebil, klar til å ta imot hjelp fra riskabuen. Planen er at dette skal bli en månedlig foreteelse her på Hommersåk. Tidspunktene vil bli annonsert på oppslagstavlene på senteret. Hommeland er ikke i tvil om at han bruker tiden sin på noe meningsfylt. - Dette er inspirerende. Det er

mye arbeid å samle inn klær, men det gir mer enn det tapper deg. Selv om du ofrer mye tid, så får du mye igjen, konkluderer han. På en av turene havnet han midt oppi den mye omtalte oransjerevolusjonen, hvor Ukraina fikk ny president. - Vi ble forsinket halvannet døgn på turen nedover, rett og slett på grunn av fergene. Da vi

kom til grensen fikk vi beskjed at vi kunne risikere å vente i mange døgn. Men før vi fikk sukk for oss, så var vi gjennom. Mens vi kjørte – og hele turen der borte – var Ukraina i ekstase, det kan nesten sammenlignes med 17. mai her hjemme. Ungdommer kjørte og tutet og viste V-tegnet. Det var en meget spesiell tur, minnes Hommeland.

Distriktets største hobbybutikk Skal du ha konfirmasjon eller bryllup i nær framtid? Se e vårtt KJEMPEUTVALG G av: • Lys, servietter og kakepynt. MYE E NYTT • Papir og utstyr til scrapbooking, bordkort, invitasjoner etc. En god d dell nyheter Er du amatør eller profesjonell bildekunstner? Vi har Rogalandss største e utvalg g av n nyheter. lerret. Noen Ellers godt utvalg av diverse kunstnermateriell. Nye PASS S PÅ-TILBUD: Diverse hobbyprodukter. Huskk våre e rabatter til skoler, barnehager, lag og foreninger.

Tlf. 51 58 50 91 Faks 51 58 74 37 Langflåtveien 33, 4017 Stavanger (vis-a-vis OBS, Mariero)

Åpent: mand-fred. 10-19. Lørd. 10-15

15


Kasper Idland - motst HISTORIE

Kasper Idland var etter krigen en av Rogalands mest dekorerte soldater. Mest kjent er han for å ha deltatt i tungtvannssabotasjen mot Norsk Hydros anlegg på Vemork. Men det er mye mer enn dette som har gjort at han har blitt husket for sin krigsinnsats. AV NILS HELGE AMDAL I årene som har gått etter annen verdenskrig har det blitt reist en rekke minnesmerker og bautaer i Rogaland. Disse hjelper oss å huske personer som gjorde en stor innsats, eller hendelser som fant sted i løpet av de fem krigsårene. Ett av disse minnesmerkene er bautaen over Kasper Idland som står ved Figgjo skole. Den ble reist i 1995 ved hjelp av innsamlede midler fra befolkningen på Figgjo, støtte fra Sandnes kommune og det lokale næringsliv

Far og sønn i felttog Den lokale motstandshelten ble født på Figgjo 21. juni 1918, som nummer to i en søskenflokk på åtte. Han var sønn av Karsten og Gudrun Berg Idland. Faren hadde sersjantgrad fra hæren, og de skulle begge komme til å være med under felttoget i 1940. I ungdomsårene var han aktivt med i speideren som patruljefører. Av de som var med ham på patruljer i denne tiden, vil han alltid bli husket som en omsorgsfull og hjelpsom leder. Etter å ha fullført folkeskolen, begynte han på Dalheim folkehøyskole, og gikk der ett år.

Underoffiserskolen I 1934 søkte han, og etter harde opptaksprøver kom han inn på, Hærens underoffisersskole for 3. divisjon, som lå på Gimlemoen i Kristiandsand. Han var da bare 17 år gammel, og den yngste eleven som fikk begynne. Her gikk han i 3 ½ år, og gikk ut fra skolen i 1937 som sersjant i hæren.

Felttoget Etter å ha gått underoffisersskolen fant Kasper ut at han ville bli postmann, og gikk derfor postskolen. Ved krigsutbruddet 9. april 1940, jobbet han på postkontoret i Stavanger. Så snart han fikk høre om det tyske overfallet på Norge, kom han seg hjem til sitt barndomshjem på Figgjo, for å ikle seg uniformen. Han håpet også å treffe faren, men han var alt reist ut i

16

krigen, og han skulle ikke se han igjen før de var krigsfanger etter kapitulasjonen. Han syklet mot Sviland, hvor han meldte seg til tjeneste for de norske styrkene som var i ferd med å bli satt opp der. Idland ble mobilisert som kompaniassistent i 2 kp/1Bn/IR8, som var under ledelse av Lt. M. Stangeland. Her deltok han under hele felttoget til kapitulasjonen i Dirdal 23. april 1940.

betegnelse på kompani Linge), og ble innrullert i avdelingen den 10. oktober 1941. I kompani Linge fikk han snart ord på seg for å være et offisersemne, han var god i alle disipliner han ble trent i, og han var en fremragende soldat. I de neste to månedene gjennomgikk Figgjo-mannen en rekke kurs, blant annet hoppskolen på Ringway, hvor han gjennomførte to fallskjermhopp.

Hvitt flagg

Anklet

Etter kamphandlingene var slutt, skulle en tysk løytnant organisere transporten av den sterkt sårede major Brandt, fra Dirdal til sykehuset i Stavanger. Det var svært usikkert om alle de norske og tyske styrkene i området hadde fått beskjed om at kamphandlingene var over. Derfor ba han om en frivillig som kunne sitte på panseret til lastebilen som skulle brukes til transporten, og vifte med et stort, hvit flagg. Kasper meldte seg til denne jobben, noe som nesten kom til å koste ham livet. Da de kom til Røyrdalen, hvor veien var sprengt ut, ble de beskutt av tyskerne. Kasper kastet seg ned fra panseret, og under bilen. Mens den tyske løytnanten som var med i bilen hoppet ut, og fikk ropt til tyskerne at de måtte innstille skytingen.

Den første operasjonen Kasper deltok i var ”Anklet”, det britisk/norske raidet mot Lofoten (Reine og Moskenes) 26. desember 1941. En britisk styrke, støttet av 77 mann fra kompani Linge, som hadde til oppgave å være veivisere og tolker, gikk i land for å skade den lokale skipstrafikk og fiskeoljeindustrien så mye så mulig. Da de gikk i båtene for å trekke seg tilbake til England igjen den 28. desember, tok de med seg 266 frivillige nordmenn, og 6 lokale NS folk.

fem mann fra kompaniet som allerede lå og ventet på Hardangervidda. Det fulgte nå noen hektiske uker med hard trening i industrisabotasje. Det ble blant annet trenet på en modell av Vemorkanlegget, som var bygget i full størrelse i England. Etter en del venting, og med en bomtur over Hardangervidda den 22. januar, bar det på ny av sted mot Norge 16. februar 1942. De hoppet ut over vidda i fallskjerm, og alle landet trygt. Sprengningen av tungtvannsanlegget ble gjennomført om natten 28. februar. Kasper var en av de fire mennene som var tatt ut til den mest krevende oppgaven under operasjonen, de som utgjorde selve sprengningsgruppen. Etter angrepet gikk han sammen med fire av de andre på ski til Sverige. En tur på nærmere 500 km, over alle de fem store dalførene i Sør-Norge. Turen tok 14 dager, og var en svært hard fysisk påkjenning. Spesielt Kasper slet hardt på denne turen fordi han ikke hadde like stor trening på ski som de andre. De gikk i full uniform, og med pakninger på ca. 35 kg. I løpet av turen tok han av 11 kg.

Etter at felttoget i Norge var slutt, var Idland bare opptatt av å komme seg til England for å sloss videre mot tyskerne.

Ville til England Etter at felttoget i Norge var slutt, var han bare opptatt av å komme seg til England for å sloss videre mot tyskerne. Idland hadde alt under fangenskap på Madla, kommet i kontakt med en mann fra Egersundstraktene, som hadde en bror med en båt som var stor nok til å krysse Nordsjøen. Etter et mislykket fluktforsøk, søkte han permisjon fra sin jobb i posten. Han var i denne perioden på skogsarbeid i Bjerkreim. Det var da lettere å stikke av uten at det ble lagt merke til så fort. Om kvelden den 17. september 1941 var han klar for et nytt fluktforsøk. Han var sammen med 14 andre, blant andre broren Gabriel og sambygdingen Kristian Åsland. Om bord i båten M/B Drott, la de ut fra Holmane ved Egersund. Eier og skipper på båten var Olav Kvalbein. Alf Aakre fra Egersund, som han senere skulle komme til å jobbe sammen med i Linge-kompaniet, var også med på samme båt. Turen gikk uten dramatikk og de ankom Peterhead i Skottland midt på dagen den 19. september.

Kompani Linge Den 29. september 1941 kom Idland til NOR.I.C.1 (offisiell

Woodcock Våren og sommeren 1942 tilbrakte Idland i England, hvor det ble mye trening. Sammen med Fredrik Kayser fra Bergen og Kjell Endresen fra Haugesund, utarbeidet han i denne tiden en plan for flysabotasje på Sola flyplass. Operasjonen fikk kodenavnet ”Woodcock”. De skulle droppes over Nevlandsheia i Gjesdal, men da flyet var over området fant de ikke det avtalte droppunktet pga. tåke. Dette medførte at de måtte bli med flyet tilbake til England. I ettertid har det vist seg at tyskerne avholdt en større øvelse i det område de skulle ha landet. Etter at et fransk sabotasjelag ble tatt i Frankrike med samme type sprenglegeme som Woodcock skulle benytte ble operasjonen skrinlagt.

Minnebautaen ved Figgjo skole. Vestige IV

Høsten 1943 var Kasper i gang med planleggingen av en ny operasjon, denne gangen sammen med leder Alf Aakre og telegrafist Kjell Endresen. Operasjonen fikk navnet ”Vestige IV”. Gruppen skulle drive skipssabotasje i Flekkefjord og Egersund-distriktet. Etter en lang ventetid i England, og med fem mislykkede forsøk på å krysse Nordsjøen med MTB, kom de seg endelig av sted den 4. mars 1944. ShetlandsLarsen fraktet dem over Nordsjøen med ”Vigra”. De ble landsatt i Vatlandsvik ved Sokndal den 5. mars 1944 Gruppen opprettet etter hvert base i Mysinghålå ved Helleland. Ved hjelp av et stort kontaktnett og medhjelpere, klarte de å holde seg skjult helt til freden kom. Gruppen fikk aldri utført skipssabotasje, men utførte flere andre aksjoner i Bjerkreim, Egersund og Flekkefjordområdet.

Varg Kampen om tungtvannet Ved årsskiftet 1942/43 ble Kasper tatt ut til å være med på operasjon ”Gunnerside”. Britiske soldater hadde i november 1942 gjennomført et mislykket angrep på Norsk Hydros tungtvannsanlegg på Vemork, ved hjelp av glidefly (operasjon ”Freshman”). Nå ble 6 mann fra kompani Linge, under ledelse av fenrik Joachim Rønneberg, tatt ut for å gjennomføre et nytt angrep. Dette skulle gjøres sammen med

I begynnelsen av 1945 fikk Kasper nye oppdrag fra England. Rundt 7. mars forlot han de to andre i Vestige IV og reiste til Åseral i Vest-Agder, der sjefen for Varg-basen holdt til. Da han kom dit var han nesten uten klær og utrustning. Han ble her beordret til Kvinen i Sirdalen, for å lede en gruppe som var under oppbygning i dette området. Gruppen disponerte to av DFU sine hytter i distriktet, Longelonå og

Skarkelonå. Longelonå ble hovedkvarter for våpeninstruksjon. Varg var en HS-base som skulle samle Hjemmestyrkene i området, organisere disse i avdelinger, og gi dem en betydelig militær opplæring. På den måten kunne de effektivt settes inn mot tyskerne hvis det krevdes under kapitulasjonen. Kasper var i dette området og tok imot store mengder slipp fra England med våpen, sprengstoff og proviant til disse styrkene. Da freden nærmet seg, kom det ingen forhåndsordre om aksjoner i forbindelse med tyskernes kapitulasjon. Basen ble derfor oppløst umiddelbart etter våpenstillstanden og personellet overført til sine lokale HS-avdelinger.

Fredsdager Kasper fikk i fredsdagene ordre om å reise til Kristiansand. Der var han de første dagene av freden, før han reiste til Sandnes/Stavanger-området. Dermed var Kasper Idlands krigsinnsats over, og han kunne se tilbake på fem begivenhetsrike, men nervepirrende år. I Rogaland er det kanskje bare lingemannen, fenrik Inge Stensland fra Stavanger, som etter krigen ble en kjent forretningsmann innen shipping, som er mer dekorert enn Kasper Idland.


tandshelten fra Figgjo

For sin krigsinnsats mottok han følgende dekorasjoner: Norske: St. Olav`s medaljen m/ekegren Krigsmedaljen Deltakermedaljen m/rosett Haakon VII`s 70 års medalje Utenlandske: Croix de Guerre (Fransk) Lecion D`Honeur (Fransk) Military Cross (Britisk) Medal of Freedom(Amerikansk)

Fra militær, til sivil Idland var etter krigen bosatt i Stavanger og hadde forskjellige sivile jobber. I 1955 flyttet han til USA sammen med sin kone Synnøve og bosatte seg i Huntington på Long Island. Motstandsmannen døde 25. mai 1968 og ble gravlagt på Høyland kirkegård i Sandnes under full militær honnør. I sitt minneord sier lederen for tungtvannsaksjonen, Joacim Rønneberg bl.a. følgende om Kasper: ”Han gjorde en strålende krigsinnsats. I tur og orden gjenomgikk han fire spesialskoler, og ble en toppkvalifisert aksjonsmann og instruktør. Idland var en stille og beskjeden kar som hadde den ro og selvbeherskelse som er avgjørende for folk som skal ta del i livsfarlige aksjoner i krig. Hans tjenestevillighet var fantastisk, og hans lojalitet uforglemmelig.”

Den lokale motstandshelten ble født på Figgjo 21. juni 1918, som nummer to i en søskenflokk på åtte. Han var sønn av Karsten og Gudrun Berg Idland.

17


SPAR UTGIFTER OG VERDIER Ă&#x2026; ÂŤfyre for krĂĽkaÂť er unødvendig og kan vĂŚre ulovlig. Regelverket har definert konstruksjoners maksimale utetthet, varmetap og har satt krav til redusert energiforbruk. Det er godt ĂĽ vite om du selger/kjøper hus, leilighet, hytte eller andre bygg som tilfredsstiller kravene. Vi mĂĽler energikvaliteten og gir deg et tetthetsbevis for en rimelig pris. Er det behov, kan vi ta en fullstendig byggtermografi og pĂĽvise varmetap i detaljer.

Her stjeler den kalde trekken (blĂĽtt) kostbar varme.

Kontakt oss pĂĽ telefon 41 56 37 33 eller e-post hans@trykktesteren.no

Lineveien 37, 4310 HommersĂĽk â&#x20AC;˘ www.trykktesteren.no Stifter av foreningen Norsk Klimaskjerm â&#x20AC;˘ www.klimaskjerm.no

SPĂ&#x2DC;R OSS OM O PRIS PĂ&#x2026; PĂ&#x2026; VINDUER! VIND DUER! -BHFSWJOEVFS -B HFSWJOEV VFS VFS #FTUJMMJOHTWJOEVFS #F TUJMMJOHTWJO OEVFS 7JIBSPHTlHPEFUJMCVEQlJOOFSPHZUUFSEÂ&#x;SFS 7 JIBSPHTlHPEFUJMCVEQllJOOFSPHZU UFSEÂ&#x;SFS

3 3PBME PBME " "NVOETFOTHU NVOETFOTHU   4BOEOFT 4BOEOFT

18


/:& 3&/"6-5-"(6/" ,+3%&/ 4¯'0345¯3%6

/:& 3&/"6-5-"(6/" 41035 5063&3 '3"

 

/ZF3FOBVMU-BHVOB GSBLS FMMFSGSB QSNOE#FTUSFTVMUBUJ&VSP/$"1TJLLFSIFUTUFTUJTJOLMBTTF/ÌNFEÌSTLNHBSBOUJ / ZF3FOBVMU-BHVOB GSB H LS FMMFSGSB QSN Q OE#FTUSFTVMUBUJ&VSP/$"1TJLLFSIFUTUFTUJTJOLMBTTF/ÌNFEÌST LN H HBSBOUJ 1SJTLS HKFMEFSLPNCJTFEBO E$*&DP"VUIFOUJRVF%SJWTUPõPSCSVLWFECMBOEFULK“SJOHFS LN VUTMJQQ$0HLN1SJTFOFFSWFJMMFWFSU0TMPJOLMGSBLUPHMFWFSJOHTPNLPTUOJOHFS¯STBWHJGU 1 SJT LS  HKFMEFS LPNCJTFEBO  E$* &DP "VUIFOUJRVF %SJWTUPõPSCSVL WFE CMBOEFU LK“SJOH FS  LN VUTMJQQ $0 HLN 1SJTFOF FS WFJM MFWFSU 0TMP JOLM GSBLU PH MFWFSJOHT PNLPTUOJOHFS ¯STBWHJGU LPNNFS J UUJMMFHH JMMFHH # JMEFU LLBO BO BBWWJLF WWJLF GGSB SB LLBNQBOKFNPEFMM BNQBOKFNPEFMM 3 FOBVMU 'JOBODF 'JOBODF LBNQBOKFMÌO LBNQBOKFMÌO CFM“Q CFM“Q QU QU LLSS  QS QS NOE NOE J ÌS ÌS EFSFUUFS EFSFUUFS QU QU LLSS  QS QS NOE NOE J ÌÌSS / PN SFOUF SFOUF GGSB SB Q U  Q B J ÌÌSS TUBOEBSE TUBOEBSE O PNJOFMM SSFOUF FOUF LPNNFS #JMEFU 3FOBVMU  /PN QU QB OPNJOFMM GSB QB &õ õ SFOUF SFOUF Q U  Q B,POUBOUBOEFM LS 5FSN HFCLS HFCLS   ,SFEJUULK“QTQSJT ,SFEJUULK“QTQSJT LS 'PSCFIPME LS 'PSCFIPME PN PN FOESJOH FOESJOH J SFOUF SFOUF QSJT QSJT PH PH PõFOUMJHF PõFOUMJHF BWHJGUFS BWHJGUFS GSB QB &õ QU  QB,POUBOUBOEFMLS 5FSN

XXXSFOBVMUOP X XXSFOBVMUOP

5FTUFU WFSTKPO 5FTUFU WFSTKPO ,PNCJTFEBO , PN C J T F E B O E$J&YQSFTTJPO E$J & YQSFTTJPO

Sliping av gulv og overflatebehandling tlf: 38 38 13 87 • mobil: 91 37 34 44 www.egelandgulvstop.no • post@egelandgulvstop.no

19


Satser friskt på talentutvikling

SPORT & IDRETT

Det satses friskt på utvikling av nye talenter i Sandnes, og som et ledd i dette har det blitt opprettet noe som kalles for Bylaget for spillere i alderen 13 til 15 år. Foreløpig er dette kun et tilbud for gutter, men det jobbes med konkrete tanker om å satse på jenter senere. Målet er å utvikle egne talenter som kan rekrutteres til a-laget til Sandnes Ulf og spille i Adeccoligaen.

Selv om spillere kan kjøpes er ledelsen i Sandnes Ulf klare på at utvikling av egne talenter er helt nødvendig for å kunne skape et miljø sterkt nok for å kunne holde seg på et høyt nivå. Derfor er det nå startet opp et Bylag som skal være sammensatt av de beste spillerne fra hele byen. - Det er ment å være en prestisje å få lov til å spille på bylaget, sier Rune Jonassen, som er en av

de sentrale personene i prosjektet. Bylaget er ikke et fotballag på den vanlige måten, men mer en samling av de beste spillerne i alderen 13 til 15 år i byen. Det legges opp til en trening i uken, og målet er å gjøre fotballtrening mer spennende for de beste. AV TORE MARTINSEN

Talentfabrikken på Hana

Trener Kurt Jonassen forklarer hvordan avluttningne skal gjennomføres. Fra venstre Morgan Gramstad, Egil B. Seldal, Harald Egeland og Vuong N. Huu.

I overkant av et halvt år har Kurt Jonassen og Ole Seldal drevet Norsk Fotballakademi Hana, og allerede nå begynner de å se effekten av det. AV TORE MARTINSEN Fotballakademiet er et tilbud for ungdom i alderen 9 til 15 år som ønsker å bli bedre fotballspillere. I et halvt år har i overkant av 30 unge talenter fått ekstra oppfølging etter skoletid, og tanken er at de skal få mer tid til å trene på tekniske detaljer enn de hadde fått sjansen til på vanlige fotballtreninger.

Studietur For et år siden dro Jonassen og Seldal på studietur til Everton i England i regi av Norsk Fotballtreneres Forening. Her skulle de studere hvordan Evertons fotballakademi fungerte. Turen var en så god inspirasjonskilde at de bestemte seg for å starte opp noe tilsvarende her hjemme. Tankene ble presentert for både Hana IL og lokale spon-

20

sorer, som støttet opp om prosjektet. Som resultat har i dag 35 unge talenter et tilbud etter skoletid. Den foreløpige kapasitetsgrensen er satt til 40, så fortsatt er det plass til noen flere.

Best på spillerutvikling Målet for akademiet er å bli best i Sandnes på spillerutvikling, både for å fremskaffe gode spillere til eget a-lag, men også med tanke på Sandnes Ulf, som nå er i Adeccoligaen. For å bli god trengs det mye trening, spesielt trening på tekniske ferdigheter. Slik idrettslagene fungerer i dag, strekker ikke treningstiden til for å kunne øve ekstra på detaljer. De to treningene i uken som akademiet har, dreier seg derfor i all hovedsak om å få øvd inn små tekniske detaljer. – Vi trener ikke spesielt mye kondisjon eller andre former for utholdenhet. Tanken er at de skal kunne gå på vanlig fotballtrening om kvelden i tillegg, men her er vi mer fokusert på det arbeidet vi gjør, forklarer Kurt Jonassen. Han har sett at spillerne har hatt utbytte av akademiet i klubbsammenheng.

Disiplin og kosthold Men akademiet handler ikke bare

om fotballferdigheter, disiplin og ernæring er like viktig. Når spillerne kommer fra skolen blir de møtt av to voksne, og begynner med et godt måltid. - Riktig og godt kosthold er viktig, understreker Seldal. Han forklarer at han har sett spillere spise opp til seks brødskiver før treningene, noe han tror kan være vanskelig å få dem til å gjøre hvis de er hjemme alene. - Fotballakademiet er ikke en oppbevaringsplass, og vi ser helt klart at vi er med på å gi barna gode rutiner, legger han til. Til hver trening oppnevnes det en ordensmann som har ansvar for å se til at utstyr blir rigget opp og tatt ned igjen. Samtidig forventes det at spillerne organiserer og starter oppvarmingen selv, uten at de voksne trenger å passe på at alt blir gjort.

Blir skoleflinke Undersøkelser fra tilsvarende prosjekter i Randaberg har også vist at de som deltar i programmet også gjør det bedre på skolen og i andre sammenhenger. Jonassen tror det kommer av at fysisk aktivitet er viktig for at barn skal kunne klare å sitte rolig og konsentrere seg. Samtidig kreves det fra akademiets side at

spillerne faktisk bryr seg om fotballen og vil bli bedre. - Vi er veldig klare på at spillerne må vise motivasjon og aktivt være med på å heve nivået på treningene, sier han.

Dataprogram - Før spillerne har kommet seg ut på gressmatten har vi allerede gått igjennom dagens trening inne på brakka, forklarer Jonassen. - Alle spillerne vet hva de går til før de går ut, sier treneren. Han smiler fornøyd mens han spaserer over gresset og ser at spillerne allerede har satt opp utstyret og er i gang med oppvarmingen. Fotballakademiet bruker et dataprogram som kalles S2S for å demonstrere for spillerne hva dagens trening går ut på. Programmet er anerkjent i trenermiljøet og ble i sin tid utviklet av en trener med tilknytning til FK Göteborg i Sverige. Treningene varer i 90 minutter som deles inn i 15 minutter oppvarming, en time fokusert arbeid på detaljer før man de siste 15 minuttene tar med seg disse detaljene inn i praktisk spill.

Utvider tilbudet Fra første mars utvides også til-

budet. Jonassen tar da ut permisjon fra jobben i et år for å satse på fotballakademiet på heltid og fra den dagen av startes det med en morgentrening i uka. Igjen understrekes det hvor viktig det blir med et godt måltid, og både Seldal og Jonassen har stor tro på at bare det å få seg en god frokost før skolen vil gi de unge utbytte. – Hvordan disse treningene blir lagt opp er ikke helt klart enda, men det som er sikkert er at det startes med en god frokost, smiler Jonassen. Etter det blir det tid til en times trening før ungene får god dusj og går på skolen. Et godt tilbud får spillerne også i sommerferien. Akademiet planlegger en tur til Danmark, nærmere bestemt Ålborg, hvor den danske treneren Poul Erik Andreassen skal trene dem. Andreassen, som vi kanskje best kjenner fra Viking, er i dag trener for ungdomsavdelingen i Aalborg Boldspilklub. - Danmark ligger langt foran Norge når det gjelder å satse på talentutvikling, sier Jonassen og han er sikker på at Norsk Fotballakademi Hana er kommet for å bli.


I regnvær trener Sandnes Ulf på avluttninger. Kunstgresset gjør det mulig å ha gode treningsforhold ute også om vinteren.

Ulf-Sandnes klar for Adeccoliga Det er bare knappe to måneder igjen til seriestart, men Ulf Sandnes-trener Johan Selvig beholder roen. Laget skal en uke til fotballforbundets treningssenter på La Manga i mars, og Selvik har planer om å benytte tiden godt. AV TORE MARTINSEN – Jeg ser for meg en tropp på rundt 25-28 mann, og fortsatt er det et par stykker som ikke er helt på plass enda, sier han, og ser ut på treningsfeltet hvor det blant annet er to spillere fra Senegal som er på prøvespill. 6. april er det alvor for laget, da tar de imot Moss hjemme på Sandnes Stadion. Da må Sandnes Ulf prestere på et nivå ingen av spillerne har erfaring fra tidligere.

Onsdagstrening Hver onsdag siden januar har Ulf Sandnes hatt fulldagsprogram. Det starter med en to timers trening klokken ti før lunsj, og det startes på en ny treningsøkt halv to. Dette er et av grepene som er gjort for å få tid til mer trening og for å heve laget opp til Adecconivå. – Ingen av spillerne er Adeccoligaspillere, sier trener Selvig. Han understreker at samtlige spillere har noe å bevise, og at ingen av dem tidligere har vist at de hører hjemme på det nivået. Det betyr i praksis at ingen av dem har hatt sjansen til å vise seg frem enda og at jobben derfor må

gjøres når serien er sparket i gang. Selvig har likevel stor tro på spillertroppen. Han er klar over at de første kampene byr på tøffe motstandere, og ikke minst blir det trøkk når Ulf Sandnes allerede i 2. serieomgang møter Sandefjord til direktesendt kamp på TV. - Vi er ferskinger med et klart potensial til å overraske, forteller treneren, som har et nøkternt forhold til hva det vil si å spille i Adeccoligaen.

La Manga-opphold Sandnes Ulf får sponset et opphold på Fotballforbundets treningsanlegg på La Manga. Laget reiser dit omtrent to uker før seriestart, og mye av den siste finpussen kommer til å foregå på treningene der nede. Selv om troppen per i dag ikke er fullstendig, regner Selvig med at laget reiser med full tropp ned til La Manga. – Da er vi så nær seriestart at spillerkabalen bør være på plass, sier Selvig. Enda har han ikke sett seg ut hvem som vil utgjøre de elleve spillerne som skal starte mot Moss, men mye tyder på at også det faller på plass under oppholdet. Igjen understreker han at det fortsatt ikke er noen av spillerne som har bevist at de klarer å prestere på det nivået som forventes. Under treningene på La Manga vil detaljer stå i fokus, og spillerne kommer til å bli drillet på flere viktige ting. - La Manga er et treningsanlegg, ikke en feriekoloni, sier Selvig og forklarer at turen dit vil bli den første for de aller fleste på laget. - Asle Andersen har vært på treningsopphold der før, men ellers er det ingen av de andre som har vært der.

Prøvespill Det har vært flere spillere innom og prøvespilt for laget i løpet av vinterpausen. For tiden er blant annet to spillere fra Senegal til stede for å vise sine ferdigheter. Selvig forteller at kommunikasjon er et problem, siden spillerne kun snakker fransk. - Ingen av dem snakker engelsk og her på laget er det kun Vestly som kan fransk, forteller han. Det er ikke noe stort problem ute på banen, da både hender og føtter kan brukes til å kommunisere med. Allikevel innrømmer Selvig at det er en utfordring. - Vi vil se hva de kan. Så får vi gjøre oss opp en mening etterpå, konkluderer han. Trenerteamet er klare på hvilke spillertyper de ønsker. Laget har gått igjennom en tøff omstilling, og innstillingen er mer profesjonell enn tidligere. De spillerne som ønsker å få kontrakt må ikke kun levere på banen, men også fungere rent sosialt i laget. - Vi ønsker oss spillere som er med på å skjerpe konkurransen innad i laget, men vi signerer ikke hvem som helt, bemerker Selvig.

Fra VIF til Sandnes En av spillerne som har signert for klubben er Christian Thorbjørnsen på 27 år. Han ble i fjor toppskårer i 2. divisjon og kommer fra Groruddalen. Han valgte Sandnes Ulf fremfor en profilert jobb i støtteapparatet til eliteserieklubben Vålerenga, hvor han jobbet som fysioterapeut. Nå har han bosatt seg på Ganddal sammen med kone og barn, samtidig som han er delvis spiller og fysioterapeut i Sandnes Ulf. På den måten får han praktisert det som han har utdannet seg som, samtidig som han kan

fortsette karrieren sin som fotballspiller. - Det er fotballspiller jeg er, sier Thorbjørnsen og forklarer at det var derfor han vraket tilbudet om fast jobb i Vålerenga. Han er tydelig på at han ønsker å utvikle seg videre som spiller, og ser frem til mange år på fotballbanen fortsatt. - Fysioterapi kan jeg drive med på heltid senere, nå skal jeg spille fotball, smiler 27-åringen. Han har allerede fått vise at han blir nyttig for klubben, ikke minst som en del av støtteapparatet. - Sist uke holdt jeg kurs i kosthold og hvor viktig det er å ha fokus på hva man spiser, sier han, og viser til den erfaringen han har med seg som fysioterapeut for et eliteserielag. Nå jobber han for å få på plass gode rutiner her i Sandnes og tror klubben vil ha god nytte av ham både på og utenfor banen. - Adeccoligaen trenger ikke bety mer trøkk rundt kampene,

sier trener Selvig og tilføyer at det kommer til å være kamper hvor kun hundre tilskuere møter opp. Det er slett ikke alle lagene i ligaen som har like engasjerte supportere. De kampene som blir sendt på TV blir allikevel spesielle, ikke minst for spillerne, men Selvig tror ikke det får noe utslag under selve kampene. - Når man er ute på matta blir det akkurat det samme, mener han. Selv gleder han seg til 13. juli når Bryne er gjester på hjemmebane. Slike lokalderby er det alltid stor interesse rundt, og gleden av å spille fotball kommer ekstra godt frem. - Vi merker at det er en veldig stor iver i byen og oppmerksomhet på det vi gjør, sier Selvig. Han er svært fornøyd med hvordan publikum og sponsorer har vist interesse for laget.

Gir Sandnes dårlige odds Spilleselskapet Betson.com og oddsetter Rudi Thomassen har liten tro på delt treneransvar, slik som Sandnes Ulf nå legger opp til. Han har uttalt til Rogalands Avis at delt ledermodell ikke har vært noe suksess tidligere og gir Johan Selvig og Asle Andersen dårlige odds foran sesongstart. Sandnes Ulf er ferske på dette nivået, og også for trenerne blir dette en ny utfordring. Da er det et spørsmål om hvor lenge klubben har tillit til dem, dersom det skulle bli dårlige resultater. Betson.com har satt trenerduoen på en 4. plass, noe som betyr at kun tre andre trenere har dårligere sparkeodds.

- De vet ikke hvordan vi jobber, sier Sandnes Ulf-trener Johan Selvig. - Asle og jeg har vokst opp sammen og kjenner hverandre ut og inn, legger han til. Helt siden de var seks år har de kjent hverandre og siden holdt kontakten. Nå er begge to lærere ved samme skole, og Selvig kan ikke se at det blir noe problem. Selv om delt treneransvar ikke har fungert i andre klubber tidligere, så er det den lange historien Andersen og Selvig har sammen som gjør at de er sikre på at det vil fungere. - Nottingham Forest vant i sin tid Europacupen med delt treneransvar, legger han smilende til.

21


Konkurranse for Sandnesavisens lesere

KULTUR & UNDERHOLDNING

Bli med i trekningen av en gratis signert utgave av CD-en ”Legacy of the fallen” og filmen ”Opp i røyk”. Det er gratis å sette inn rubrikkannonser i vår markedsplass på sandnesavisen.no – både på nettet og i papiravisa! Vi vil at

flere skal benytte seg av denne gratis tjenesten! Sett inn din gratis rubrikkannonse innen utgangen av februar og bli med i trekningen av en unik signert utgave av CD-en ”Legacy of the fallen” og filmen ”Opp i røyk”

Legacy of the Fallen: Rått og brutalt I forrige uke slapp Sandnes/Stavanger bandet Prophetic sin første plate, ”Legacy of the Fallen”. Plata ble spilt inn i Stavangerstudioet Great Oak, og kommer i første omgang i et opplag på 1000 eksemplarer. AV ATLE STAVA Bandet består av Harald Halvorsen (vokal), René Undem (gitar), Terje Martinussen (slagverk), Einar Oftedal (gitar) og Finn Rosland (bass). Siden dette var første plate, slo bandet like godt til med et dobbelt releaseparty i Sandnes. - Vi ville bidra med kulturell høyklasse til dem under 18 år, forteller vokalist Harald Halvorsen. - Derfor la vi vårt første releaseparty til L54 i Sandnes. Det andre releasepartyet ble holdt på Tribute i Sandnes.

Selvfinansiert Gutta i bandet har selv stått for finansieringen av plata. - Det har vært en kombinasjon av sparing og diverse dugnadsarbeid, forteller Harald. Plata skal i første omgang selges i utvalgte platebutikker i distriktet. I tillegg vil plata selges på iTunes og AmazonMP3 over hele verden. En låt fra plata kommer også til å bli utgitt på en medfølgende CD i neste utgave av det rumenske bladet Maximum Rock Magazin.

Gutta i bandet Prophetic har selv stått for finansieringen av plata. (Foto: Trond Stava) Ærlig og rått lydbilde - Vi har lagt vekt på å få et eget lydbilde på plata, forteller Harald. Vi ville unngå den typiske og velbrukte amerikaniserte lyden. Resultatet ble et ærlig og rått lydbilde. Tekstene i låtene er det Harald og René som står bak. - Vi har fem forskjellige musikksmaker, og det resulterer

i stor variasjon i låtene. Du kan si at musikken er et resultat av fem forskjellige hjerner, legger Harald til. Noen av inspiratorene deres er band som Pantera, Lamb of God, Meshuggah, As I Lay Dying, Metallica, Iron Maiden og Chimaira. - Er du klar for en ren kraftsalve som banker deg i grøfta og spar-

ker deg mens du ligger nede? Da er Prophetic noe for deg, skrev nettstedet heavymetal.no. Så føler du deg fristet er det bare å løpe til nærmeste platebutikk og sikre deg ditt eget eksemplar av ”Legacy of the Fallen” – eller logge deg på iTunes og laste ned låtene direkte til iPoden din.

CD-coveret

LITTERATUR

Veldokumentert D-dag ANMELDELSE: Richard Holmes "Ddagen - fra invasjonen til frigjøringen av Paris" er et "must" for alle krigsinteresserte! Her beskrives opptakten til - og gjennomføringen av d-dagen, på en utrolig levende måte.

22

Boka, med alle sine innstikk og vedlegg, fremstår som et krigsmuseum i miniatyr. Men til forskjell fra et museum, får du i boka lov til å ta og føle på gjenstandene. "D-dagen - fra invasjonen til frigjøringen av Paris" er stappfull av innstikk og vedlegg. Boka inneholder mer enn 30 reproduksjoner av dokumenter og gjenstander fra D-dagen. Her kan man gjenoppleve denne fasen i historien ved å se og holde kart, dagbøker, brev, hemmelige notater og rapporter, løpesedler og loggbøker som har lig-

BOKFAKTA: get i arkivert eller utstilt ved Imperial War museum og i andre samlinger rundt i verden. Det blir feil å si at "D-dagen - fra invasjonen til frigjøringen av Paris" er noen detaljert beskrivelse av hendelsene rundt 6. juni 1944. Til det er boka med sine 64 sider alt for kort. Likevel gir alle vedleggene deg en følelse av soliditet, og ikke minst autentisitet, som er helt unik. Konklusjonen blir kort: Dette er genialt! Terningkast 6.

Omslagsbilde: D-dagen - fra invasjonen til frigjøringen av Paris

D-dagen - fra invasjonen til frigjøringen av Paris (The D-Day experience) Forfattere: Richard Holmes, Erik Ringen (oversetter), Imperial War Museum (utgiver) ISBN: 9788281880276 Forlag: Versal Språk: Bokmål Format: Innbundet Trykket: 2007 Utgitt: 2007

FAKTA


Har du lyst til å få med deg denne klassiske fortellingen om Askepott, bør du ta turen innom Sandnes Kulturhus.

En prinsesse kommer til Sandnes Torsdag 14. februar kommer Askepott til Sandnes. En prinsessetid er over oss, og Oslo Barneteater har derfor valgt å dra ut på en norgesturne med sin forestilling om Askepott. Torsdag 14. februar er det Sandnes som får ”kongelig” besøk. Så har du lyst til å få med deg denne klassiske fortellingen om Askepott, bør du ta turen inn-

om Sandnes Kulturhus. De fleste små prinsessene som bor i de tusen hjem i Sandnes vil nok sette stor pris på å få treffe Askepott, og etter hva vi har hørt vil nok Askepott sette stor pris på å treffe våre små prinsesser (og prinser) etter forestillingen. Hun blir nok veldig glad dersom hun får en tegning eller to også – så det er bare å dra frem tegneblokk og

fargestifter og la barna starte forberedelsene til møtet med prinsesse Askepott. Oslo Barneteater har ved flere anledninger besøkt Sandnes – Ole Brumm, Peter Pan, Kaptein Krok og Emil i Lønneberget. Med i stykket er Mari Elisabeth Kaupang, Rikke Kikut, Julie Winge, Gaute Sjegstad og Gunnar Strand.

“Opp i røyk” handler om et gammelt vennskap som blir satt på prøve. To kamerater som har levd i den kriminelle verdenen sidene tenårene, kommer sammen igjen etter et kortere fengselsopphold. Kjetil, som nettopp har kommet ut av fengsel, vil starte et nytt og bedre liv, mens Jimmy har andre planer.

Lokalt filmselskap med ny spillefilm Filmproduksjonsselskapet Wildbeast har siden 1999 profilert seg på kortfilmer. Men nå kommer selskapets første spillefilm, som tiltrakk seg en del ufrivillig dramatikk da væpnet politi stormet filmsettet. AV TROND STAVA For snart ni år siden så et lokalt filmselskap dagens lys på Hommersåk. De kalte seg Wildbeast, og har siden starten produsert ni kortfilmer. I begynnelsen av mars kommer de med spillefilmen ”Opp i røyk”. I første omgang vil det være mulig å kjøpe filmen i de lokale butikkene på Hommersåk. Produksjonsselskapet WILDBEAST ble startet i 1999, og kortfilmene de tidligere har produ-

sert har hatt en varighet på mellom 5 til 40 minutter. ”Opp i røyk” er den lengste filmen de har produsert med en varighet på ca 1 time og 20 minutter. Iskald HEVN, Dragesteinen og Norwegian WOODS er noen av filmene som er blitt produsert av Wildbeast. Det er en kompisgjeng fra Hommersåk som står bak selskapet. Flere av personene som er med i dag, har vært med og laget kortfilmer siden 1992. I 2004 ble det plutselig mer seriøst. Da gikk de til innkjøp av profesjonelt kamerautstyr, og det ble lagt mer og mer tid ned på å gi filmene et profesjonelt uttrykk og innhold.

2003. Noe av grunnen til at prosjektet har pågått over såpass mange år er at alle som medvirker i filmen gjør det på frivillig basis, og derfor har det bare blitt filming i helger og feriedager. Medvirkende i filmen er blant annet hovedrolleinnehaver Kjetil Svendal, Jimmy B. Nilsen og Thomas Berge. - Å produsere denne filmen har ikke vært uten problemer, vi har slitt med ”værgudene” og tekniske problemer med kamerautstyr. I 2005, da vi skulle filme en scene utenfor Stavanger kretsfengsel, ble hele filmteamet arrestert etter en væpnet politiaksjon, forteller Håvard Tunheim.

Væpnet politi

Filmen handler om et gammelt vennskap som blir satt på prøve. To kamerater som har levd i den kriminelle verdenen sidene tenårene, kommer sammen igjen etter et kortere fengselsopphold. Kjetil, som nettopp har kommet ut av fengsel, vil starte et nytt og bedre liv, mens Jimmy har andre planer.

Opp i røyk Filmen ”Opp i røyk” er deres siste produksjon, som kommer ut på dvd i begynnelsen av mars. Ronny Rønneberg har skrevet manus til filmen med hjelp av Håvard Tunheim og Kent A. Jonassen. Totalt har 35 personer medvirket i filmen, som hadde innspillingsstart så tidlig som i

Filmteamet bak “Opp i røyk”. 12. januar i år hadde Wildbeastgjengen førpremiere på filmen for venner og kjente på Hommersåk. - Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger etter visningen. Vi er jo amatører i dette gamet, og vi jobber ut ifra et tilnærmet nullbudsjett. De gangene det har blitt brukt litt penger, er det snakk om hundrelapper. Vi har også planer om å sende filmen til NRK, i håp om å få den vist på en av de tre NRK-kanalene, sier

manusforfatter Ronny Rønneberg. Totalt vil førsteopplaget på filmen være på mellom 500-1000 dvd-er. Wildbeast har allerede startet med arbeidet med nytt manus til neste film. For mer info om WILDBEAST kan du besøke deres hjemmeside: http://www.wildbeast.no/

23


Sandnesavisen 01/2008  
Sandnesavisen 01/2008  

Sandnesavisen nr. 1 2008 - Februar. Sandnesavisen er en lokal byavis for Sandnes med et opplag på 20 000.

Advertisement