Page 1

Opptak til spesialstyrkene

Synlig og lyttende

Vi fikk følge opptaket til Heimevernets spesialavdeling 016 på Vatne. Det var tøffe tak - omkring 70 prosent av aspirantene måtte kaste inn håndkleet underveis. Side 15

Norunn Østråt Koksvik har overtatt stafettpinnen som Sandnes nye ordfører, og er opptatt av å bli en synlig og lyttende ordfører. Side 7

Tips oss! Noe som skjer i lokalmiljøet? Ring oss på telefon 51 96 12 43 E-post: tips@sandnesavisen.no

ÅRGANG 1 - UTGAVE NR 1 - NOVEMBER 2007

NETTAVIS I PAPIRVERSJON

GHB-trøbbel Store mengder GHB er blitt beslaglagt i Sandnes den siste måneden. - Det er bare flaks at vi ikke har hatt dødsfall enda, sier etterforskningsleder Magnar Hetland ved Sandnes politistasjon. Side 5 NÆRING

Astrid og Anna likte seg tydelig godt mens de balanserte på de store ballene på Metro Lekeland.

Vi tester lekelandene De tre største lekelandene i Sandnes og på Forus har fått besøk av

Sandnesavisens testpanel. Resultatet kan du lese om inni avisen. Side 10

- Langgata vil vinne Sentrumsgeneral Arne Idland tror Langgata vil vinne i konkurransen mot kjøpesentrene. Side 12 og 13


VI BRINGER DEG LOKALE NYHETER FØRST!

Sandnesavisen.no er en fri og partipolitisk uavhengig lokalavis for Sandnes. Avisen gis ut av Sandnesavisen.no i samarbeid med Regionaviser AS. Ansvarlig utgiver: Sandnesavisen.no Ole Bull’s gate 14 4306 Sandnes redaksjonen@sandnesavisen.no I redaksjonen: Atle Stava (redaktør), Hege Jeppedal, Tom Gaudland, Trond Stava, Kjetil R. Stokdal og Tore Martinsen. Tipstelefon: 51 97 49 13. E-post: tips@sandnesavisen.no Annonseansvarlig: Vigdis Leversen, Norunn Kalvatn og Helge K. Strand. annonse@sandnesavisen.no.

LEDEREN Trenger vi en ny lokalavis? Du leser nå første utgave av Sandnesavisen.no. En

Mangelen på vedlikehold er begynt å bli synlig i Smeaheia.

ny lokalavis for Sandnes, som vi har valgt å dele ut gratis til alle husstander i kommunen. Noen vil kanskje stille spørsmålet om vi trenger en ny lokalavis i Sandnes. Vår svar til det er et klart ja! Sandnesavisen.no er først og fremst en lokal nettavis – i tillegg til at vi flere ganger i året vil sende deg en gratis papirutgave i postkassa. Vi tror at det er plass til oss! Først og fremst fordi vi ønsker å gi deg noe mer enn det de andre avisene gir deg. Vi er gratis på nettet og på papir! Vi tilbyr deg gratis rubrikkannonser i vår markedsplass på nettet, og det er verdt å få fram at denne tjenesten

Lar parken gro igjen På Smeaheia finner du store, flotte og frodige grøntarealer, en mengde spennende lekeplasser, andedam og spennende arkitektur. Men det 60 dekar store parkanlegget står for fall.

kler om det som skjer i din bydel, det være seg

først. Et flott parkanlegg har så smått begynt å forfalle.

Det er Smeaheia Utbyggingsselskap som har stått for planleggingen av området, og det er utbyggerne som har utarbeidet og beplantet parkanlegget, samt satt opp lekeapparatene. De tre første årene etter ferdigstillelsen stod også de for vedlikeholdet av anlegget.

Ingjerd Bratterud, som er parkog idrettsjef i kommunen, forteller at det ikke er satt av penger til vedlikeholdet av anlegget. - Jeg anslår at kostnaden for å drive et nøkternt vedlikehold av anlegget vil ligge på ca 2-300.000 kr i året, sier Bratterud. - Siden vi ikke har midler, er det bare ”brannslukking” vi kan drive med, legger hun til. Det finnes med andre ord ikke midler til å opprettholde den flotte parken. Politikerne bør kanskje stille seg spørsmålet om det er fornuftig å bygge ut parkanlegg til 10 millioner, når de i ettertid ikke har råd til vedlikeholdet…

Ingen penger

Kommunen har overtatt AV ATLE STAVA

foreløpig også er gratis for bedrifter. I vår bydelsavis, ”Byen vår”, kan du selv skrive arti-

ner kroner, og er anlagt i det som for ti år siden var et aktivt landbruksområde.

Parkanlegget har gradvis tatt form siden utbyggingen av Smeaheia startet i 1997. Selve parkanlegget har i følge Per Hansen i Smeaheia Utbyggingsselskap, kostet om lag 10 millio-

I dag har kommunen overtatt ansvaret for vedlikeholdet av det meste av parkanlegget, og det gjenværende blir overtatt i desember. Dersom man tar seg en spasertur gjennom Smeaheia, kan man med letthet se hvilke områder kommunen overtok

sportsbegivenheter, kultur, politikk eller kanskje om fotballkampen din sønn eller datter spilte sist helg… Idrettslag og foreninger kan få sin egen side i bydelsavisen, hvor styret, medlemmer og andre kan legge ut egne nyheter og bilder. På denne måten vil du kunne være med å forme vår nye lokalavis – sandnesavisen.no. ATLE STAVA

Etterlengtet Rv. 44 åpnes 12. desember Den etterlengtede utbyggingen av Rv. 44 mellom Stangeland og Skjæveland er nå inne i sin siste fase.

REDAKTØR AV

ATLE STAVA

- Siste del av asfalten er i ferd med å legges på plass og det ser ut som vi skal være i mål før den offisielle åpningen den 12.

2

desember, forteller byggeleder Dag Johannes Daland. - Vi har per i dag ikke full oversikt over hvordan vi ligger i forhold til budsjettet, men slik det ser ut i dag, blir det ikke noen store overskridelser, legger Daland til.

Bedre trafikkavvikling Hensikten med den nye riksveien er å bedre trafikkavviklingen mellom nord- og sør-Jæren, avlaste lokalmiljøet og bedre trafikksikkerheten. Den nye veien er en

smal 4-feltsveg med fysisk skille mellom kjøreretningene. Det bygges 21 bruer/underganger for gang- og sykkeltrafikk og jordbrukstrafikk, samt gang- og sykkelsti langs hele østsiden av veien. Strekningen får også tre rundkjøringer. Årsdøgntrafikken er ventet å bli mellom 11.00014.000 kjøretøy. Dersom alt går som man håper, vil altså de kilometerlange trafikkproppene på motorveien og gjennom Sandnes sentrum i rushtiden være en saga blott fra 12. desember.


Starter kystlag på Hommersåk

Johnny W. Nyborg, Knut Gunnar Vier, Hans Buch-Iversen og Egil Rossavik sitter i interimstyret for Riska kystlag.

Interimstyret til det som skal bli Riska kystlag er allerede dannet. Laget skal ta vare på kystkulturen i området, og kan forhåpentligvis være i sving innen utgangen av året. AV TOM GAUDLAND Dette skal bli et kystlag for alle, hvor både liten og stor kan finne seg til rette. - Familieprofilen er viktig for oss. Kystlaget skal ikke være noe som far stikker ut på hver eneste helg. Her skal det være mulig å ta med familien, og vi kommer til å legge opp aktiviteter som egner seg for alle, lover Egil Rossavik, som er ett av medlemmene i interimstyret. Sammen med Knut

Prøvetur i Hommersåkvågen med Ragnar Thorsets båt.

Gunnar Vier, Hans Buch-Iversen og Johnny W. Nyborg håper han å samle riskabuen i et felles løft for lokal kystkultur.

Sjøhus i Hommersåkvågen Hovedaktivitetene vil finne sted i Hommersåkvågen, hvor man håper å få tak i egnede lokaler i nær framtid. Det står noen sjøhus ledige, og disse kan foreningen påta seg å pusse opp og vedlikeholde, mot at de får leie dem. Her kan det arrangeres alt fra kurs, veteranbåtsamlinger, rokonkurranser og motormekking. - Vi har allerede fått tak i 4-5 motorer, som vi håper en gjeng ungdommer vil være med og mekke på. Flere gamle motorer mottas med takk, sier Knut Gunnar Vier.

Hommersåkvågen, hvor kystlaget kan få sin virksomhet.

Det vil også bli aktuelt å etablere kontakt med veteranbåten MS Riskafjord II, som er en av landets eldste passasjerbåter. Også denne ligger for kai i

Riska kystlag kommer til å etablere et tett samarbeid med Engøyholmen ro- og råseillag, og man har derfor allerede nå hentet

Favne om alle

kompetanse fra råseillaget. I stiftelsesfasen er det Hans BuchIversen som representerer ro- og råseillaget. Han har peiling på gamle båter, og vil kunne være til uvurderlig hjelp for det lokale kystlaget.

- Det er viktig å få fram at det ikke bare er snakk om en type båt. Kystlaget skal favne om alle, understreker Buch-Iversen.

Ditt lokale Byggmesterfirma, Vi tar på oss alle typer oppdrag, store og små. Adelbygg AS Gamleveien 87 4315 Sandnes

Tlf 406 405 80 3


Perma-Shine er en anerkjent lakkforsegling som motvirker oksidering og aldringsprosessen og øker lakkens motstandskraft mot påkjenninger som en billakk normalt utsettes for. Er bilen noen år gammel, får den tilbake sin tidligere nybilglans. Lakkforseglingen fjernes ikke ved bruk av petrokjemiske avfettingsmidler, men nøytraliseres med et spesialmiddel som alle billakkerere bruker ved omlakkering etter karosseriskader. Ved behandling av ny bil er lakkens utseende garantert å holde i 5 år.

• • • • • •

Forsterker lakken Nybil-utseende bevares Enklere bilvask Polering unødvendig Lengre levetid Økt verdi

Alle ytterjakker/ bevernylondresser

-30%

Forberedt? Vi har gode tilbud på vinterdekk! (med høy kvalitet) Ta kontakt med Bil og Anleggsdekk: 51 63 77 88 eller Madla Gummiservice: 51 55 71 01 www.badekk.no www.madlagummiservice.no

MAXI STORSENTER Tlf. 51 66 14 61

Høie satin sengesett 140x200

598,-

140x220

659,-

199,Nå 239,Nå

Jersey-laken, masse farger 90x200 (enkeltseng) 180x200 (dobbeltseng)

Dunpute 50x70 Allergifri, vaskbar 60° 298,-

99,-

Jensen Classic gåsedunsdyne Allergifri, vaskbar 60° 140x200

1699,-

140x220

1899,-

4

599,699,-

Vågsgaten 15, Sandnes

Åpningstider:

(Rett over Europris)

mandag - fredag: 9-19 lørdag: 9-16

Tlf. 51 66 81 13

Bil og Anleggsdekk a.s

99,179,-

29,Nå 49,Nå

BLEST

Stedet for barneklær 0-16 år

OTTO Shine Otto Alvestad Jødestadveien 187 4311 Hommersåk Tlf.: 51 68 82 34 Mobil: 90 56 83 20 www.permashine.no


5 PÅ GATA 1. Hvilke tanker har du om GHB? 2. Føler du at du har fått tilstrekkelig med informasjon fra skole/ungdomsklubb om hvor farlig dette stoffet er? 3. Tror du at GHB er et stort problem i Sandnes? 4. Hvorfor tror du at ungdom bruker dette stoffet? 5. Kjenner du noen som har prøvd/bruker GHB? 6. Hva synes du at kommunen bør gjøre?

Petter Eide, 14 år 1. Noe jeg aldri ville ha prøvd. 2. Ja 3. Nei 4. Gruppepress 5. Nei 6. Få slutt på problemet, samarbeide mer med politi.

Sindre Storslett, 15 år

Gaute Svendsen, 15 år

1. Noe som er teit. 2. Har hatt prosjekt på ungdomskole, fått vite litt om GHB. 3. Ja 4. For å tøffe seg. 5. Ja 6. Vet ikke

1. Noe som er veldig dumt 2. Har hatt prosjekt om det i 9. klasse. 3. Ja. 4. Tror at de er kule. 5. Nei. 6. Politiet må ha mer kontroller av ungdommen.

Daniel G. Steinset, 14år 1. Noe som er farlig. 2. Hatt en del om det på skolen. 3. Ja. 4. De vet ikke bedre. 5. Ja 6. Mer bruk av sivil politi.

Daniel Pedersen Nordbøe, 14 år 1. Vet ikke hva det er. 2. Nei. 3. Nei. 4. Presset til å begynne. 5. Nei. 6. Vet ikke.

Sliter med GHB-overdoser - politiet mangler ressurser I den siste tiden har det narkotiske stoffet GHB fått stor utbredelse i Sandnes. Dette skyldes først og fremst at stoffet er forholdsvis lett å fremstille, samtidig som det er stor fare for feildosering. Hittil i år har det vært 13 tilfeller av GHB overdoser i vår kommune. AV ATLE STAVA Det som er urovekkende er at det er så lett å finne oppskrifter på stoffet. Det tok Sandnesavisen.no bare et lite minutt ved tastaturet, før vi satt med en oppskrift foran oss. Deretter kan man fremstille stoffet selv på kjøkkenet. - Vi tror at det er flere som produserer stoffet lokalt, sier Magnar Hetland, etterforskningsleder ved Sandnes politistasjon. - Den siste måneden har vi beslaglagt 2,5 liter GHB i et enkelt beslag, forteller Hetland. En person sitter for tiden i varetekt, mistenkt for omsetning av stoffet. Tidligere i år ble to menn på 22 og 47 år varetektsfengslet og siktet for tilvirkning av store mengder GHB.

Åtte liter På landsbasis ble det beslaglagt åtte liter GHB-holdig væske fordelt på 110 beslag i løpet av første halvår i år. Dette ble i en rapport utført av KRIPOS beskrevet som en svært stor økning i antall beslag og nær rekordåret 2003 da det ble foretatt 120 beslag gjennom hele året. - Det er vanskelig å få full oversikt, forteller Hetland. - Det er kun de tilfellene hvor politiet blir koplet inn at vi får registrert omfanget av GHBbruk, så det finnes nok store mørketall, medgir etterforskningslederen.

Sandnes politistasjon har ingen egen uro-avdeling, og sliter i tillegg med ressursmangel. Det vanskeliggjør innsatsen mot GHB.

Ikke samarbeid Politiet har ikke samarbeid med legevakten for å kartlegge problemet, og derfor får man ikke registrert alle tilfelene hvor folk blir bragt direkte til legevakten som følge av en overdose. - Det er ikke kjente rusmisbrukere som har vært involvert i overdosene av GHB, men unge personer som ikke vet hva de gjør, forteller Hetland, og legger til: - Utfordringen ligger i å få ungdom til å forstå hvor farlig dette stoffet er. I tillegg er det viktig å ta tak i de miljøene som omsetter stoffet. Vi har hatt ett tilfelle av hjertestans i forbindelse med GHB-overdose, så det er bare flaks at vi ikke har hatt dødsfall enda. Stoffet har forskjellig virkning på den enkelte, og det er uhyre lett å feildosere.

Uropatrulje I Stavanger jobber politiet på en litt annen måte enn her i Sandnes. Det er opprettet en egen uroavdeling bestående av fire politibetjenter, som arbeider fulltid med narkotika. - Denne måten å jobbe på har vært svært effektiv, opplyser Petter Endresen, som er leder for avdelingen. - Å være til stede der det skjer er meget viktig, legger han til. Det er viktig å være ute i miljøet, rettlede og drive forebyggende arbeid. Det er nødvendig at ungdom får vite følgene av å prøve narkotika, før de begir seg inn på det, sier Endresen. I Sandnes finnes ingen slik avdeling, og det er heller ingen politibetjenter som kun jobber med narkotika. I stedet er det avsnittet for vinning og narkotika som har ansvaret for narkotikaetterforskning her i byen, forteller politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen. - Narkotikaetterforskning er prioritert ved stasjonen, sier Jørgensen. - Men jeg skulle ønske at vi hadde hatt flere resurser slik at vi kunne jobbet tettere opp i mot miljøene, legger han til.

FAKTA

OM GHB GHB, ofte feilaktig kalt flytende ecstasy, er en forkortelse for det syntetiske stoffet og rusmiddelet gammahydroksybutyrat. GHB regnes som særlig farlig på grunn av den kraftige effekten, og at det er meget vanskelig å beregne dosen. Det er vanskelig å behandle tilfeller av GHB-overdose, da

det ikke finnes noen motgift. GHB ble framstilt som et bedøvelsesmiddel i 50-årene. GHB blir i dag illegalt framstilt og omsatt som tabletter, i pulverform eller flytende på små flasker. Det siste alternativet er mest vanlig. Små doser GHB gir en oppkvikkende rus: Man føler seg våken og

(Kilde Wikipedia) kunstig pigg og opplagt. Større mengder kan gi en bedøvende og sløvende effekt, og en hallusinogen effekt (sansebedrag). Virkningen kommer etter 5–20 minutter og kan vare i halvannen til tre timer. Mange blir hissige og aggressive under rus. Selv små doser kan føre til svimmelhet,

snøvling, hodepine, kramper og lavere blodtrykk. Ved overdose kan brukeren svime av og havne i koma mens hjertet svekkes eller luftveien blokkeres. GHB er spesielt farlig når det brukes sammen med alkohol. Langtidsbruk av GHB kan føre til psykiske problemer og depresjoner.

5


En æra er over Det er med blandede følelser Jostein W. Rovik nå har gitt roret videre til sin arvtager i ordførerstolen, Norunn Østråt Koksvik. – Å være ordfører er mer enn en jobb, det er en livsstil, sier han. AV HEGE JEPPEDAL

sjonsartet vekst og utvikling siden han overtok som ordfører 01.01.94. På spørsmål om hva han er stolt av å ha oppnådd, svarer Rovik diplomatisk at det er politikerne sammen som skal ha æren for det som har gått godt, og at man hele tiden må tenke helhetlig og ikke være så fokusert på enkeltsaker. – Man må ha ei kake å smøre kremen på, man kommer ikke langt med bare kremen, er metaforen han bruker. Når det er sagt, skinner det igjennom at han er en kulturinteressert mann som tydelig er fornøyd med kulturhuset som byen har fått reist, og som er til glede for sandnesbuen, han selv inkludert. Det å kunne sette seg ned å høre en opera eller se en feiende flott danseforestilling, er noe han setter stor pris på. - Kulturhuset har stor betydning for byens identitetsfølelse, mener Rovik. Det samme har et godt fotballag, og den tidligere ordføreren gleder seg over suksessen Sandnes/Ulf har oppnådd denne sesongen. - Det å ha et fotballag i toppen, slik våre nabobyer har klart, er med på å sette Sandnes på kartet.

Etter 14 år i førersetet kan eksordføreren fremover få tid til mye som han har måttet nedprioritere i alle disse årene. Forstår vi Rovik rett, vil det ikke bli noe latmannsliv han har i vente, men en annerledes hverdag blir det utvilsomt. Rovik er nå tilbake i jobben i domstolsadministrasjonen i Stavanger. Derfra har han hatt permisjon i alle årene han har vært ordfører i Sandnes. Utenom jobb håper Rovik å få tid til reising uten et stramt program, som har vært tilfelle når han har reist i embets medfør. Han gir klart uttrykk for at å oppsøke palme- Gode samarbeidspartnere sus og lange strender ikke er noe Å være ordfører i en by som er i for ham, men å reise til storbyer så stor vekst som Sandnes, er som Beijing er noe han ønsker å utvilsomt en utfordrende rolle. gjøre. Der har han vært tidligere i - Langsiktig tenking og byplanjobbsammenheng, men uten å få legging innen flere felt, er en vikmed seg noe særlig av hva byen tig del av det daglige virket, forhar å tilby. teller Rovik til Sammen med sin POLITIKK Sandnesavisen. kone ønsker han - Da er det helt å besøke flere av sentralt å ha gode de mange, flotte samarbeidspart- Det å ha et storbyene som nere, både i form finnes, både i og av byens øvrige fotballag i toputenfor Europa. politikere, men pen, slik våre Det å sitte på en også i form av at fortauskafè og Sandnes er en del nabobyer har nyte livet, for så å en større regiklart, er med på av ende dagen på en on som må stå forestilling på for å sette Sandnes sammen for å eksempel La oppnå resultater, på kartet. Scala, vil være en fortsetter han. - Å topp dag for være politiker er å Jostein W. Rovik. Den tidligere legge stein på stein, og hele tiden ordføreren har også ambisjoner tenke langsiktig og helhetlig. Det om å finne tid til opprydding i hus er viktig å være god på alle områog hage. Han ser dessuten fram der, konstaterer han. til å kunne innta kveldsmåltidet uten en bunke dokumenter foran Nok av utfordringer seg på spisebordet, nå som byens Sandnes har, slik Jostein Rovik ordførerkjede henger rundt en ser det, nok av utfordringer å griannens hals. pe fatt i i årene som kommer. - Befolkningsvekst medfører Rolig og sindig storbyproblematikk i form av for Rovik er en rolig og sindig mann eksempel rus og fattigdom, for som har ledet Sandnes kommune ikke å snakke om trafikale problegjennom en nærmest eksplo- mer, fremholder eksordføreren.

6

For eksordfører Jostein W. Rovik har det vært viktig å bygge en kommune som har kvalitet! Han er trygg på at etterfølgeren vil føre det gode arbeidet videre. Sistnevnte er nok noe som mange sandnesbuer nikker gjenkjennende til. Bro over Gandsfjorden, utbygging av kollektivtransport og også bybane vil være sentralt for å ta unna trafikken. Dette gjelder ikke minst fra de østlige delene av Sandnes, hvor utbyggingen er ventet å bli størst de kommende årene. - I løpet av en periode på om lag 40 år fram i tid skal det bygges boliger som rommer èn og en halv gang Haugesunds befolkning, sier Rovik for å visualisere omfanget av utbyggingen. - Da sier det seg selv at det ikke nytter å sove i timene. Her må det handling til!

Kommune med kvalitet For Rovik har det vært viktig å bygge en kommune som har kvalitet! Etter hvert som byen har vokst, har utfordringene vokst i minst like raskt tempo. Det å

utvikle bykjernen i samme takt som befolkningsveksten, har Rovik og hans team lagt vekt på. Dette vises igjen i form av blant annet nytt kulturhus, småbåthavn og en ny videregående skole med trapp mot byens grøntareal som er under bygging i Vågen. - Dette er unikt, sier en engasjert Rovik. Estetisk sett vil det også bli fint for Sandnes når Storåna skal åpnes og gå gjennom byen. - Alle store byer med respekt for seg selv har jo ei elv rennende gjennom byen, smiler Rovik, og sammenligner gjerne med Themsen i London og Seinen i Paris. - For øvrig er Århus et forbilde når det gjelder å utnytte elva i byen, mener han. Rovik ler litt for seg selv når han til slutt trekker fram Kannikbekken i Stavanger, og føler seg nok for en gangs skyld som storebror overfor naboen i nord!

Gode råd til etterfølgeren Når Sandnesavisen spør om han har et godt råd å bringe videre til sin etterfølger, svarer han at han vil gi henne det samme rådet som han gir til alle politikere. - Hun må oppføre seg ryddig og skikkelig og gjøre så godt hun kan! Hva er viktig for å lykkes godt som ordfører? - Man må ha entusiasme og pågangsmot, samt være synlig i bybildet, forklarer den erfarne politikeren med overbevisning. Rovik er for øvrig godt fornøyd med at den nye ordføreren er ei dame. Han mener at Norunn Østråt Koksvik og det øvrige bystyret vil klare seg selv, og har ingen planer om å gå igjen i gangene på rådhuset. - Nei, nå er jeg ferdig med politikken, sier Rovik med overbevisning.


Det å overta ordførerklubba i en by i sterk vekst, innebærer naturlig nok utfordringer på rekke og rad. Men Norunn Østråt Koksvik er forberedt.

Påtroppende ordfører: - Dette har jeg tro på! Det er ei blid og opplagt dame som møter Sandnesavisen denne strålende vakre oktoberdagen. Sandnes står fram som en travel, men vakker by i den lave høstsola. Norunn Østråt Koksvik er byens nye ordfører og skal stå i førersetet når Sandnes skal styres og utvikles videre i den kommende 4årsperioden. AV HEGE JEPPEDAL Blir det å overta etter Jostein Rovik som å hoppe etter Wirkola, spør jeg innledningsvis. - Ja, på mange måter kan du nok si det. Dette blir som å begynne i 1. klasse igjen, noe helt nytt, svarer den 54 år gamle læreren. Samtidig forsikrer Koksvik at hun er klar til å gjøre en jobb. - Ja, nå må jeg jo være klar, det er ingen vei tilbake, ler hun. Hun benytter anledningen til å smette inn noen godord om sin forgjenger. - Jostein W. Rovik har gjort en kjempejobb. Han skal ha ære for å ha skapt et godt arbeidsmiljø blant politikerne, og han har jobbet for å holde en god tone i bystyresalen, skryter hun. Koksvik har mange års erfaring som politiker i Sandnes, blant annet som gruppeleder for Høyre

og medlem av formannskapet, så noen fersk og usikker politiker er hun på ingen måte.

Hvem er så den nye ordføreren vår? Norunn Østråt Koksvik er vokst opp på Lura som nest yngst av seks søsken. Faren var næringsdrivende innen bilbransjen. Som voksen flyttet hun til Hana, hvor hun nå har bodd i 30 år. Hun er gift og har tre voksne barn. Den ferske ordføreren har bakgrunn fra næringslivet, før hun i voksen alder tok lærerutdanning i Stavanger. Nå har hun permisjon fra jobben som lærer ved Klepp Ungdomsskole. - Jeg kommer til å savne elevene mine, kollegene og ikke minst kjøreturen om morgenen, forteller hun. - Det å nyte den vakre naturen på vei til jobb, har vært terapi for sjelen, forklarer hun med et nærmest salig glimt i øyet. Kanskje tenker hun på et av sine mange bad. Ikke bli overrasket om du finner Koksvik badende på Solastranda midtvinters. Det er nemlig kjent at hun bader året rundt, uansett badetemperatur. Dessuten går hun 2-3 mil i uka i raskt tempo. Tidligere har hun vært aktiv volleyballspiller. Det er med andre ord en sporty ordfører Sandnes nylig har fått. Venner og familie kan nyte godt av denne allsidige kvinnens kokkekunster. - Jeg bruker aldri oppskrift, forsikrer hun.

Spiller piano Ordføreren klunker litt på piano når tiden strekker til. Dessuten har hun en blokkfløyte. - Jeg kaller den barokkfløyte fordi det høres litt bedre ut, ler

hun. - Den liker jeg veldig godt å spille på, betror hun Sandnesavisen. Koksvik har vært elev ved musikklinja på Sandnes, og tilhørte det første avgangskullet. Hun har også sunget i koret Concentus tidligere. Det er altså ei musikkinteressert dame som snakker. Samtalen vår dreier derfor naturlig over på Kulturhuset. – Det er jeg stolt av. Det er det beste som har skjedd byen, sier hun engasjert. – Det første jeg vil fikse er juletreet, utbryter den ferske ordføreren med ett, og forklarer: - Jeg vil sørge for at vi får et stort og flott juletre utenfor kulturhuset! Treet skal være pyntet med solid og vakker pynt, og jeg kan tenke meg at det å lage og pynte treet kan være en passende oppgave for en skoleklasse eller en barnehage. Et slikt tre kan vel ikke koste all verden, undrer hun og kikker drømmende ut i luften noen sekunder…

Lyttende Norunn Østråt Koksvik er opptatt av å bli en synlig og lyttende ordfører. Hun vil blant annet ha en åpen dør inn til kontoret sitt, hvor terskelen for å komme inn og uttrykke sin mening om saker og ting skal være lav. - Det er viktig at de øvrige politikerne skal kunne nå fram med det de er opptatt av, sier den ferske ordføreren. Når vi spør hvor synlig hun regner med å være i bybildet, ber hun om å få lov til å bli litt varm i trøya først. - Avtaleboka mi er allerede full til over jul. Det er alltid en prioritering når det gjelder hva jeg skal delta på, men lokale arrangement rundt i bydelene er kjekt og noe

jeg ønsker å finne tid til, lover Koksvik.

fold, ivrer Koksvik med overbevisning i stemmen.

Fokuserer på samferdsel

Stolt av byen

Det å overta ordførerklubba i en Norunn Østråt Koksvik er tydelig by i sterk vekst, innebærer natur- stolt av byen sin. Hun forteller lig nok utfordringer på rekke og om den store andelen unge innbyggere ”med gnist”, som hun rad. - Samferdsel er uten tvil den ser på som en berikelse for byen, største utfordringen framover, heller enn det motsatte. Hun forsier ordføreren. Hun snakker seg teller om planene for ombygging varm om bro over Gandsfjorden av Ruten til en flott bypark, og om et parkeringsanog kollektivtrafikk, i kjent politiPOLITIKK legg under jorden, som blir et kerstil. spleiselag - Høyre vil jobbe mellom kommufor 4-felts motor- Avtaleboka mi nen og næringslivei helt til Hove, vet. Hun ivrer forteller hun. Hun er allerede full for Sandnes sin har også foreslått, til over jul. Det rolle som euroog fått flertall for i peisk kulturhobystyret, at er alltid en privedstad i 2008, Havnegata skal oritering når og trekker spesiåpnes igjen middet gjelder hva elt frem prosjeklertidig så fremt tet ”Watercolors” det er mulig. jeg skal delta som skal lyse - Dette vil være på, men lokale opp på sentrale med på å lette trasteder rundt i fikkbildet i senarrangement på en unik trum, sier hun. rundt i bydelene byen måte fra januar neste år. Fornøyd med er kjekt og noe - Jeg håper krialliansen jeg ønsker å tikerne vil se at Koksvik sier finne tid til. Sandnes sin videre at det å sørmedvirkning er ge for et bredt, noe som komstyringsdyktig flertall er viktig for å lykkes poli- mer byen til gode og som vi får tisk. Hun er fornøyd med den nye noe ut av. Jeg tror dette vil være politiske alliansen med Ap, KrF med på å sette Sandnes på kartet, og Venstre, som sørger for et og ikke minst være noe som barn større flertall enn hva situasjonen og unge vil huske som noe fantastisk, ivrer Koksvik, og avslutter: var i forrige periode. - Vi tar det som et godt tegn at Dette har jeg tro på! de fleste vil samarbeide med Høyre, sier hun. Slik kan vi sammen jobbe til det beste for byens innbyggere. Vi vil legge vekt på en helhetlig politikk og et mang-

7


Ta kontakt på Tlf: 906 26 324 post@portogmonteringsservice.no www.portogmonteringsservice.no

- Garasjeporter - Industriporter - Landbruksporter - Rullegitter - Lasteramper og Portautomatikk.

www.storcash.no

Vii tarr reparasjonerr og g service e på å alle e typerr porter. Trengerr du u garasjeportt åpner?? Dette e harr vii på å lager!

DYR & UTSTYR HUNDEFOR - PRISM. PRISM hundefor er et amerikansk kvalitetsfor til din hund. Basert på biologisk kylling og andre kvalitetsingredienser fra USA's beste landbruksdistrikter. Rik på Omega fettsyrer og naturlig konservert ! WWW.NATURLIGDYREHOLD.NO info@naturligdyrehold.no MUGG, EKSEM, KLØE? PRØV PROB-PRODUKTENE! NaturligDyrehold.no har effektive naturprodukter mot mugg, rasp, såre koder, eksem osv... WWW.NATURLIGDYREHOLD.NO info@naturligdyrehold.no FRIESER - Den svarte høyreiste hesten med høye kneløft og svevende bevegelser... Soma Friesergård har flere Friesere av meget god kvalitet for salg. Unghester, hopper, vallaker og hingster. Vi har fokus på kvaliteter som temperament, helse, eksteriør, bevegelser og bruksegenskaper på hestene vi har for salg. www.somafriesergaard.no KANIN FUNNET. Vi har en kanin som ønsker seg sårt et nytt godt hjem. Vi har søkt etter dens eier i flere uker men uten resultat. Nå har vi den provisorisk i bur ute, men har dessverre ikke mulighet selv å ha den. Tlf: 46424720

8

MARKEDSPLASSEN Her er det gratis å sette inn rubrikkannonser – også for bedrifter! Klikk deg inn i vår nettavis sandnesavisen.no for å sette inn dine annonser! FORSKJELLIG 2 stk VARMLUFTSPORT AC 102 2KW OVN VARMLUFTSPORT AC 102 2KW. Ovnen monteres over en dør og lager en "vegg" som hindrer varm luft i å gå ut og kald luft å komme inn i din butikk! Høyde bredde lengde 21x80x12 cm. Fabrikat Frico. 2 500 kr. 48273700@online.no SNART JULEBORD. PROMILLETESTER CA4000 PROVed hjelp av et spesielt keramisk materiale, kombinert med en katalysator, kan den selektivt analysere alkoholkonsentrasjonen til PPM-verdien som er i den menneskelige pusten. Produktet er forskjellig fra lignende produkter, fordi resultatene ikke blir påvirket av andre substanser, slik som tobakk og lukten av mat, noe som er viktig når man måler alkoholkonsentrasjonen. Testresultater omregnes med høy nøyaktighet og vises på et digitalt display. 898 kr.

Euronics Stavanger. info@elektrobrukt.no 2 UNIKE BRUDEKJOLER, SKREDDERSYDD I NORGE. 2 unike Brudekjoler, skreddersydd i Norge. Prisen er pr stk. Dette er en meget bra pris for kjoler som kun er laget i et eksemplar. Hvit kjole er i 34/36 str. Gull er i 40/42 str. 1500 kr. 41523798@ online.no

SPORT/FRILUFT ACTION KAMERA ATC2K. VGA oppløsning med 30 bilder/sek. Robust, vanntett ned til 3 meter, støtsikret. Leveres med en rekke fester for: Hjelm, arm, støvel, sykkel, bil osv. Filmer direkte på SD minnekort (medfølger ikke). Internt minne på 32MB. USB kabel og AV kabel medfølger. Kobles direkte til PC eller TV for avspilling. 1199 kr. Euronics Stavanger. info@elektrobrukt.no

BIL BMW 540 ALPINA B10 Stasjonsvogn 1999, 118 000 km., kr. 390.000,- Vurderer også bytte i annen bil, gjerne med V8 motor. Porsche killer som ser ut som en uskyldig varebil! Dette er en helt original Alpina B10 i perfekt stand. Bilen har omtrent alt av tenkelig utstyr inkludert Switchtronic med giring på rattet, elektronisk demping som stivner automatisk når du gir på, GPS, TV, stereo som bare må høres etc etc... Komfort og kjøregenskaper på denne bilen MÅ bare oppleves. Det er vel en grunn til at mange biljournalister kaller dette den perfekte sportsbil. 48273700@online.no CHEVROLET STARCRAFT G30 PERSONBIL 1991, CA 100000 KM MED HEIS BAK. Grei starcraft, reg som personbil under 3500kg, bilen er eu ok, serdeles god å kjøre, god stand, kan bli en bra russebil, el. rimlig bil for noen som trenger god plass.. kan trekke tyngre henger. Bilen har rullestol HEIS og kan brukes til frakt av funksjonshemmet/e, eller heis kan brukes til å laste inn: Sandsekker og andre tunge ting. Eget batteri med ladepakke til heis. Bilen må selges grunnet overgang til annen bil, pris kan diskuteres ved rask handel. 31.900 kr. 48273700@online.no

TRX DEKK & FELGER 4 STK. 2 Dekk er meget bra (Som nye). 700 kr. 48273700@online.no

designproblemer drar litt ned på det gode inntrykket. 1100 kr. 48273700@online.no

Grill til Mercedes slk 230 1999. 400 kr. 48273700@ online.no

PROGRAMERBAR FJERNKONTROLL MED TOUCH SCREEN Touch screen med lys. Passer alle typer: DVD, TV, VCR, SAT, CBL. 400 kr. 48273700@online.no

RADIO/TV SONY PSP BATTERI. 3,7V Kapasitet: 2200mAh. Dimensjon: 57.00x 35.90x 13.50 med mer. Kjemi:Li ion. Euronics Stavanger. 199 kr. info@elektrobrukt.no DVD SPILLER: Memorex MVD 2020. Format audio/vidéo:DVD, CD, MP3,SVCD,VCD, Connectiques vidéo: S-Vidéo 5.1. Pris: 600 kr. 48273700@online.no Creative Zen Portable Media Center. Creative Zen Portable Media Center er et over gjennomsnittet kult produkt. Man imponerer de fleste når man drar den opp av sekken. Likevel skal man være spesielt interessert for å spytte ut i overkant av fire lapper for en slik spiller. Spilleren imponerer kraftig med sin enorme brukervennlighet. Det samme kan man si om den store og flotte skjermen. Likevel er det kanskje batteritiden som gleder mest (opp til 22 timer spilletid med lyd og syv timer med video). Alt i alt er dette en morsom gadget fra Creative, selv om et par

28 " WIDESCREEN TV. Selger min 28" widescreen TV. Tlf 98008153/51978422

BOLIG FLOTT FAMILIEBOLIG I SMEAHEIA Flott familiebolig med høy standard og gode romløsninger. 1 etg: Hall, gjestetoalett, vaskerom og to boder. 2 etg: Romslig stue med gasspeis og utgang til terrasse/hage, kjøkken med int. hvitevarer og utgang til solrik balkong. 3 etg: Flott fliselagt bad med badekar/dusj, gang og tre romslige soverom. Carport og flott opparbeidet tomt. finnkode (finn.no) 11486370 Pris: 3.090.000 kr ronny_lorentzen@hotmail.com


Trenger du å levere blomster til noen? Kontakt FORUS BLOMSTER så ordner vi dette for deg!

Arne Johannesen finner du: St.Olav, Torgterassen, Kilden, Langgt i Sandnes, Hana, Forus, Hinna og Ålgård.

på Maxi Stormarked

Julematenn err kommet: Ribbetallerken kr 139,Pinnekjøtt kr 159,Juletallerken kr 149,-

Vi har Ingers Rugbrød & Norges Slankebrød nr 1:

krr 29.-

Husk å bestille catering til julearrangementet ditt.

Tlf: 51 80 14 05

Vi har også søndagsåpent i november og desember.

e-post:forus.blomster@interflora.no

Telefonn 51 1 67 7 25 5 00

Garantert lykke

4 brød: krr 70.Søndagsåpent på Hana

9.30 - 14.00

Ditt hår - vårt ansvar Dame - herre - Drop in - Timebestilling

79,Hornlue 149,Lendedekken 159,Bjellesett 99,Beinbeskyttere 4-pakning 129,Nisselue

Hööks Hestesport - Stavanger Lagerveien 1 (Tvedtsenteret) 4033 Stavanger Tel: 51801877 • Fax: 51801878 www.hooks.no

Klar for høstklippen?

Åpningstider: Mandag-fredag Lørdag

08.00 0 - 19.00 08.00 0 - 14.00 0

Tlf.. 511 666 588 64,, Langgata 50 - 4306 Sandnes

www.protrans.no ProTrans har i dag 30 biler med hovedvekt innen lokaltransport.

som går base til base langs kysten med oljerelatert utstyr, i til egg har vi 2 biler med skap, 2 biler med Våre biler består av 7 sidelastere lasteplan og flere biler for spesialfor transport av 20, 30, 40 og 45ft transport av høy, bred, lang last. containere, 2 tippchassie for tipping av forskjellige typer bulk last, Vi transporterer også alt innen farflere typer chassie for transport av lig gods. forskjellige typer container, 6 biler

KS Kvalitetsikring og HMS, Helse miljø og sikkerhet Vi i ProTrans skal hele tiden bestrebe oss for å ivareta miljøet rundt oss, vi skal ha en ny bilpark, omtenksomme sjåfører og ledelsen skal tilrettelegge for at våre transporter gjennomføres på en sikker og kvalitetsmessig måte til enhver tid. Integrering av web baserte løsninger mot våre kunder gjør at du som kunde kan følge med på hvor lasten er og hva prisen på hvert enkelt oppdrag blir. Dette er tiltak som forenkler både vår og kundens hverdag. Vi har kvalitet og HMS system for ISO9002. Telefon: 51 81 04 00 Telefaks: 51 81 04 01 E-post: mail@protrans.no Åpningstider: 0800-1600. Vakt 24T Besøksadresse: Stokkamyrv 12 4313 Sandnes

Postadresse: Postboks 1033 4391 Sandnes

9


Full fart i distriktets l Det ble mye lek og moro da Sandnesavisens testpanel besøkte distriktets tre lekeland nylig. Panelet besto av Astrid (10), Anna (8) og Andrine (4). En fornøyd gjeng kunne konstatere at å reise til lekeland er kjekt! Sammen med disse jentene fant Sandnesavisen ut at lekelandene kan varte opp med mengder av spennende lekemuligheter som fenger ulike aldersgrupper innefor målgruppen lekelandene selv opererer med.

vurderer hvordan vi skal utvikle oss videre og hvilke forandringer som vil komme, sier Pedersen. Det at Havanna Badeland nå er stengt, samtidig som andre konkurrenter har kommet på banen, merkes på besøkstallene. Pedersen er derfor glad for at treningssenteret Elixia, som holder til i samme senteret, benytter lekelandet som et tilbud til barna mens foreldrene trener. Sandnesavisen fant ingenting å sette fingeren på da vi besøkte Havanna Lekeland. Vårt inntrykk et at både trivsel, sikkerhet og hygiene er ivaretatt. Dette er det rimeligste og minste av lekelandene vi testet, men alle jentene koste seg og smilte svette, men fornøyde etter endt besøk.

Metro Lekeland:

Lekegiganten Metro Lekeland ligger på Forus i Tou Bryggeris gamle lokaler. Når vi ankommer er det et yrende liv i resepsjonsområdet, og et litt for høyt støynivå slår imot oss. Vi blir imidlertid tatt veldig godt imot av driftsleder AV HEGE JEPPEDAL Nina Bakke. Hun forteller om betryggende rutiner for både sikkerhet og hygiene, viser oss Havanna lekeland: Først ut var ”gode, gamle” rundt og overbeviser oss om at Havanna lekeland. Dette er et Metro Lekeland er et bra sted å rimelig og oversiktelig tilbud, være for både barn og voksne. som kan tilby leker av ulik art for Bakke forteller at besøkstallene både små og litt større lekere. siden åpningen 30. mars i år har Her kan man klatre, rutsje, utfol- vært gode, blant annet på grunn av det populære de seg i ballrommet, bygge sine VI TESTER: tilbudet om bursdagsfeiring her. egne arkitektonisTil dette formålet ke kunstverk av har de egne rom, puteklosser og mye med ulike temaer. mer. Aller gjevest Hovedtema for for Andrine var nok som helhet er imidlertid det store prinsesseslot- lekelandet tet. Her kan ei lita frøken bruke ”Jungel”. Vi møter gorillaer og mye tid mens hun lett glir inn i eksotiske fugler og får riktig god rollen som en ekte prinsesse. jungelstemning mens vi beveger Lekelandet er delt inn i en hoved- oss rundt. Metros målsetting er avdeling og en egen avdeling for ”Best på alt!”, forteller driftsledede minste barna. Mens barna ren oss. Når de får litt lengre leker kan de voksne slappe av i fartstid vil det vise seg hvorvidt gode lenestoler og lese aviser og de lykkes med å nå dette ambisiøukeblader som ligger tilgjengelig, se målet. eller kjøpe seg en kopp med noe Mens vi voksne prater, er godt å drikke fra en automat. Havanna Lekeland har ellers ing- Astrid, Anna og Andrine allerede i full gang med å utforske en tilsyen form for matservering. nelatende uendelighet av lekemuToalettene på Havanna er rene, ligheter. Her er alt man kan lyse og innbydende. Et lite barne- ønske å finne i et lekeland, og toalett var et populært innslag for selv den mest kresne vil kunne Andrine og for andre tissetrengte storkose seg i timevis. Man kan små. For de aller minste er det klatre, hoppe, spille ball, sykle og stellebord, og til og med en baby- rutsje i et utall ulike varianter av seng står klar om noen trenger å rutsjebaner. Veldig spennende er det også å skyte på hverandre ta seg en liten blund. Anna la merke til gulvet, som med softballer. Jentene springer var ”herligt”. Det består av myke fra det ene til det andre, mens de puslespillbrikker som er med på å gjerne vil vise hva de holder på øke sikkerheten, samtidig som med. Anna fant noen små sykler det er varmt og behagelig å beve- som fanget interessen. - Å sykle på en sånn sykkel er ge seg rundt på. det aller kjekkeste her, forteller I resepsjonen treffer vi hun ivrig. - Eller hoppeslottet! Veronica Pedersen på jobb. Hun Eller… Eller… forteller at Havanna Lekeland Metro Lekeland har et imponeikke har noen planer om å legge ned, til tross for at Havanna rende tilbud til de voksne. Her Badeland bokstavelig talt kastet kan foreldrene nyte godt av litt velvære i massasjestol, surfe på inn håndkledet for en tid tilbake. – Vi vil satse videre! Det vil internett, kikke på TV, lese aviser, komme et nytt lekeland i lokalene nyte noe godt å spise og drikke til badeland, og vi vil derfor eller rett og slett slappe av i en av avvente hvordan dette blir før vi de behagelige salongene mens de

LEKELAND

10

Ballrom er alltid en slager. Her fra Havanna lekeland.

håpefulle utfolder seg fysisk. Skulle de voksne få trang til å finne igjen barnet i seg, kan Nina Bakke fortelle at alle lekene er produsert for å tåle vekten av lekende i alle størrelser og aldre. Sandnesavisens utsendte syntes Metro var veldig stort, og det kan muligens virke noe uoversiktlig hvis man har med seg flere barn å holde styr på. Er barnet veldig lite, vil det være behov for kontinuerlig tilsyn, for man kan fort miste hverandre av syne siden lokalene er så store. Metro Lekeland er utvilsomt et eldorado for alle barn. Lekemuligheter som knapt kan beskrives med ord, kombinert med varierte og fristende retter på menyen når sulten melder seg, gjør at en dag på Metro Lekeland er en opplevelse man vil huske lenge.

Capella Play: Siste tilskudd på stammen av lekeland, er Capella Play på Kvadrat. - Vi åpnet 18. august, sier daglig leder Gunn Vatnamot. Besøkstallene så langt er bedre enn forventet, fortsetter hun. Vårt fortrinn i forhold til de andre lekelandene er nok at vi satser på en trygg og hjemmekoselig atmo-

sfære. Det er en fordel at vi ikke er altfor store, mener hun, og sikter nok til konkurrenten Metro Lekeland. Temaet hos Capella Play er ”Under the sea”. Her er koselige fisker, sjødyr og vann i fokus. Fargene er friske og delikate, og blåfargen går naturlig nok igjen. Vatnamot forsikrer at rutinene for sikkerhet og hygiene er trygge og gode. - Vi har ikke hatt noen skader så langt, forteller hun fornøyd. Astrid og jeg tok en runde for å inspisere og fant ut at det er rent og ryddig, og at toalettene dufter friskt og godt. Det generelle inntrykket er bra, og lekelandet bærer preg av å være nytt og moderne. Det som skiller dette lekelandet fra de to andre, er at det er småleker rundt omkring. Spesielt stort er tilbudet for de minste barna. I babyavdelingen er det mengder av rangler og utviklende leker, for ikke å glemme en fascinerende fiskesøyle med vann som skifter farge. Denne trakk til seg barn i alle aldre. Her møtte vi blant andre Amy (4) og Kaia (6) fra Stavanger, som kikket ivrig på søylen mens de snodde seg rundt den. Jentene fortalte at de gjerne ville fotograferes og komme i avi-

sen, et ønske vi selvsagt kan oppfylle. Smålekene erstatter ikke de tradisjonelle hoppe- og klatreaktivitetene man forbinder med lekeland. De er tvert imot et positivt tillegg. På Capella Play finner man selvfølgelig også en stor rutsjebane, klatretau og tunneler, store og små baller og alt annet som hører med. Også i dette lekelandet er det mulig å feire bursdagen sin. - Dette er et populært tilbud, som ofte er fullbooket flere uker fram i tid, kan Vatnamot fortelle. Bursdagsfølget får være tre timer hos oss. Vi kan tilby eget rom med bursdagsvert, fortsetter hun. Hun er for øvrig opptatt av sunn mat, og Capella Play vurderes av Sandnesavisen som det lekelandet som har det beste serveringstilbudet. Her finner man varierte og sunne retter som faller i smak hos så vel barn som voksne. På Capella Play har de et tilbud for shoppingglade foreldre. Barn over 3 år kan leke her uten foreldrene, men med tilsyn av Capella Plays ansatte. Dette tilbudet er Capella Play alene om, og er populært, skal vi tro Gunn Vatnamot.


ekeland!

Anna og Andrine fryder seg i rutsjebanen på Metro Lekeland.

Amy (4) og Kaia (6) lot seg fascinere av den flotte fiskesøylen på Capella Play.

- Barna får på seg en t-skjorte med innebygd chip, som gjør at alarmen går om barnet prøver å stikke ut, beroliger hun foreldrene før de haster ut i senteret.

Testernes konklusjon: Alle testerne hadde gode opplevelser under testingen av de tre lekelandene. Det var smil og latter, men ikke en eneste tåre, mens de engasjert og ivrig utførte sin rolle som tester.

Åpningstider

Målgruppe

Priser

Havanna Lekeland

Mandag-fredag: 09-19 Lørdag-søndag: 10-19

0-12 år

Man-fred: Lek så mye du vil for kr 70. Lør-søn: kr 90 Voksne gratis. 0-6 mnd. gratis. Ulike rabatter.

Metro Lekeland

Mandag-fredag: 12-20 Lørdag-søndag, samt ferier: 11-19

0-12 år

Lek så lenge du Kr 300. vil for 100,pr. barn. Voksne kr. 50,Baby 0-12 mnd: Gratis

Capella Play

Mandag-fredag: 10-20 Lørdag-søndag: 10-18

0-12 (10)

1 time kr. 55,- (75,-) Kr. 330,Hver påfølgende halvtime: kr. 25,- (35,-)

FAKTA

For Andrine på 4 år, var Capella Play favoritten. Her var det mest for de små barna, og Andrine lekte seg svett og ville ikke gå igjen da vi var ferdige. 8-åringen Anna likte seg også godt her, men mente nok at

Pris for 2 voksne og 2 barn en hel dag Ukedager: kr 140. Helg: kr 180.

Prisene i parentes gjelder opphold uten foreldrene.

Dagsbillett (+ 2 timer): kr. 135,Voksne: kr. 30,- Baby: 0-6 mnd. Kr. 15,6-18 mnd. Kr. 30,- Klippekortordning.

Metro Lekeland var aller kjekkest. Eldstejenta, Astrid, likte seg også best på Metro, men Havanna var også bra. Hun er stor nok til å kunne vurdere tilbud opp mot pris, og mener at man får mest for pengene på

Havanna (se prisoversikten). Capella Play var for barnslig, mente hun, og avslutter med at det var en kjekk jobb å teste lekeland for Sandnesavisen.

11


- Sandnes er en b NÆRINGSLIV

Sentrumsgeneral Arne Idland er optimist på vegne av Langgaten. Ikke bare tror han gata vil vinne i konkurransen mot kjøpesentrene, men han tror også det blir flere butikker og bedre butikkmiks i løpet av de nærmeste årene. AV TOM GAUDLAND (TEKST OG FOTO)

Kårleiv Fløysvik viser frem bokhjørnet på Bryggen senter.

Populært senter på Hommersåk Fem år etter åpningen har Bryggen Senter rukket å bli et sentralt innslag i riskabuens handlemønster. AV TROND STAVA Senteret ligger idyllisk til like ved kaien på Hommersåk. Det er en populær møteplass for lokalbefolkningen. I byggefasen var det meningen at senteret skulle ha over tyve butikker, men dette tallet ble nedjustert, og i dag er det ti butikker som byr på alt fra mat og klær til optikk og gaveartikler. Det er en mulighet for ytterligere to butikker, men lokalene brukes i dag av senteret til lagringsplass og arrangementer. - En utvidelse av senteret ligger et stykke unna, opplyser vaktmester Kårleiv Fløysvik. Dette forklares med kommunale reguleringsplaner og kapitalbehov for utvidelse.

Stolt av senteret Fløysvik er stolt av senteret på Hommersåk. Han ønsker at flere skal få oppleve livet på Hommersåk og Bryggen, som er hans arbeidsplass. Senteret disponerer en 120 meter stor gjestebrygge som man kan benytte ved handel og over-

12

natting. Gjestebryggen ligger bare noen meter fra senteret. - Hvis du vil ha ro og fred når du handler, og ønsker å slippe unna de store kjøpesentrene, er Bryggen senter plassen å besøke. Etter at du har vært inne og handlet kan du ta turen ut hovedinngangen og sette deg ned med en kopp kaffe og nytte det flotte området som omkranser senteret. Vaktmesteren – som er en kjent og kjær person i bygdemiljøet – er ikke bare opptatt av at folk skal besøke senteret. Han vil også trekke folk til bygda. - Hommersåk har så mye annet også å by på, sier han, og nevner Riskamuseet, kvernhusene i Frøylandsbekken, MS Riskafjord II som ligger til kai i Hommersåkvågen og den flottet naturen som omkranser Hommersåk.

Mange arrangement Hele året er det ting som skjer på Bryggen senter. Det neste store arrangementet som skal skje på Bryggen er "Barnas måned", og det strekker seg over hele november måned. Her blir det malekurs for de minste, barnas salgsmesse, barneopplegg i regi av Riskaspelet, og sist, men ikke minst: Gratis julekortfotografering mot slutten av måneden. I tillegg er alle barnehagene på Hommersåk invitert til senteret.

- Vi opplever en bra pågang på lokaler i sentrum, men har svært få ledige lokaler å tilby. De lokalene som står tomme, er under renovering, forklarer Idland. Samtidig har investorene kastet blikket mot Sandnes sentrum, og det er et positivt tegn. - Sandnes er virkelig i ferd med å bli en by med stor B. Ryktet om at Sandnes og Langgata er bra, har begynt å spre seg. Dette tiltrekker investorer, sier sentrumsgeneralen.

200 medlemmer Arne Idland er daglig leder i Sandnes Sentrum, og representerer i den forbindelse om lag 200 medlemsbedrifter. Han får stadige henvendelser fra næringslivet, både i forhold til investeringer og nyetableringer. Samtidig er sentrumsforeningen proaktiv i arbeidet med å skaffe interessante butikker i sentrum, og henvender seg til konsepter som er ønsket i Langgata. - Tilbakemeldingene er ofte positive, rapporterer Idland, som likevel savner både leketøysbutikk og fiskebutikk i sentrum. - Behovet for en leketøysbutikk er helt åpenbart. Veldig mange småbarnsmødre bruker Langgata. På et meste har jeg talt 20 barnevogner parkert samtidig utenfor Charles, smiler sentrumslederen.

Stor aktivitet Alle aktivitetene i Sandnes for tiden, er med på å bidra til den positive trenden. - Vitenfabrikken er veldig spennende. Planene om parkeringsplasser under Ruten, vil være med å gjøre festplassen til en skikkelig festplass. Etableringen av skoler i sentrum betyr mye for trafikken av ungdom i sentrum, og dette vil toppe seg når Lundehaugen flytter om noen år. Byggingen av den nye Sandnesporten i enden av Langgata og det store kvartalsprosjektet til Tore Lie er også viktige for utviklingen i sentrum, påpeker Idland. Et resultat av den store aktiviteten i sentrum, er at leieprisene presses oppover. Dette er positivt, mener sentrumsgeneralen. - For enkelte leietakere er det negativt, men for byen som hel-

- Sandnes er virkelig i ferd med å bli en by med stor B. Ryktet om at S Sandnes Sentrum. het er det positivt. Jo høyere leieprisene er, jo større krav stilles til de som driver butikkene, sier Idland.

To av tre holder åpningstidene Den evige diskusjonen om åpningstider ruller og går blant sentrumsbutikkene. Skal sentrum være liv laga i konkurransen, må åpningstidene bli bedre. Men ikke alle er enige i det. Sandnes Sentrum opererer med felles åpningstider fra kl 10 til 19 på hverdager, men bare 2 av 3 butikker i Langgaten følger disse åpningstidene.

- Dette er en debatt som pågår hele tiden, men det er en viktig debatt. Så lenge kjøpesentrene rundt oss har lenger åpent enn oss, risikerer vi å tape i konkurransen om kundene. Butikkeierne må innse at når både menn og kvinner er i jobb til 16-17 hver dag, så nytter det ikke å stenge 16.30, sier Arne Idland.

Rundet året Han har nå rundet ett år som daglig leder i Sandnes Sentrum, og begynner å bli varm i trøya. - Man trenger litt tid å komme inn i en sin jobb. Ting blir enklere når du har passert ett år i jobben.


by med stor B

Silje

Charlotte

Janne

Daglig leder dame/herrefrisør

dame/herrefrisør

dame/herrefrisør

Lyst å prøve noe nytt? • Hair-extension/clickon • Vippe-extension • Styling & oppsett m/makeup • Spraytan Alt til julebordet Kom inn for råd og veiledning

Åpningstider Man 10 - 18 Tirs 10 - 17 Ons 10 - 18 Tors 10 - 19 Fre 10 - 18 Lør 10 - 16

Vi vil ønske alle gamle og nye kunder en riktig god jul.

www.bohemfrisor.no

Vi er et etablert ressursbyrå for barnehager som blant annet leverer vikartjenester til barnehager, arrangerer kurs og er med i ulike prosjekter.

VIL DU BLI EN BARNEHAGEVIKAR? Vi vil komme i kontakt med deg som: *

andnes og Langgata er bra, har begynt å spre seg, sier daglig leder Arne Idland i Da kan du se tilbake på ting, dra nytte av erfaringene. Nå føler jeg at jeg har mer tyngde og trygghet, sier Idland, som i årene før han begynte som sentrumsgeneral, var engasjert innen skiskytterjobben i Norge. Og selv om han ikke formelt jobber med skiskyting mer, er han en av de ivrigste bidragsyterne til Blink-festivalen i Sandnes. Også i sentrumsforeningens egne arrangement har han fått bryne seg. Foreningen har aktiviteter i Langgata minst en gang hver måned, hvor Sandnesugå, Kremmermarkedet og Eventyruka er blant de viktigste.

Og til tross for så å si sammenhengende dårlig vær i sommer, var man svært heldige med disse tre arrangementene. - Det var pent vær hele tiden! sier Idland, som nesten ikke tror sine egne ord i akkurat den sammenhengen. Været har slett ikke vært noen hindring for sentrumsbutikkene, som til tross for regn har opplevd økning omsetningen i forhold til i fjor. - Dette er nok snarere på grunn av regnet enn til tross for regnet. Hvis det er dårlig vær, så tilbringer folk tida med å handle, forklarer Idland.

vil være med på å skape gode barndomsminner i barnehager * vil jobbe en dag eller fem i uken som vikar i barnehage * behersker norsk muntlig og skriftlig

Det er ikke et krav at du har arbeidserfaring fra barnehage.

51 01 35 32 Ring oss i dag for å avtale en samtale!

13


Cheroxer kun 199,i november Juleantrekkene har begynt å ankomme butikken

Åpningstider: 10-20 (18)

LITE ENERGI?

KAN VI HJELPE DEG? Kontakt Forus Naturterapi for timebestilling på 51 63 33 13 • Vi jobber med Detox fotbad (for rensing/avgifting av kroppen) • MRT Teste og Diagnosesystem for å hjelpe på energien • Klassisk massasje, akupunktur, soneterapi

Vinterfortelt Kaprun DC 280 Solid og svært prisgunstig vinterfortelt 280x180 cm. Flere størrelser tilgjengelig.

Bestilles i vår nettbutikk:

14

3.469,-

www.procamp.no


Tøffe tak i Heimevernets spesialavdeling Sandnesavisen fikk følge opptaket til Heimevernets spesialavdeling 016 i Vatneleiren. Det var tøffe tak! AV TROND STAVA Avdelingen, som har bestått i 20 år, arrangerer hvert år opptak av nye aspiranter. Opptaket går over fire intensive døgn. Aspirantene blir hardt prøvet – både fysisk og psykisk. Dette er av største nødvendighet, ettersom 016-avdelingen er den spisseste enden av Heimevernets innsatsstyrke.

Høy intensitet Sandnesavisen fikk i løpet av en helg i oktober oppleve at kandidatene ble utsatt for prøvelser med høy intensitet, lite mat og søvn. Dette satte store spor blant de håpefulle soldatene som hadde møtt fram. Omtrent 70 prosent av dem måtte kaste inn håndkleet underveis i helgen. De fleste hevdet hardnakket at de skulle prøve igjen neste år, enda bedre forberedt. - Må si at jeg er skuffet over meg selv, forteller ”Truls”, som av hensyn til egen sikkerhet ikke vil stå fram med fullt navn. Han var en av dem som måtte gi seg underveis. Men opptaket syntes han var helt topp, og neste år håper han at han får muligheten til å prøve seg igjen.

Ikke Ramboer Vi spurte en av avdelingens befal om hva de ser etter når de tar opp nye aspiranter. - Evne og vilje til å bli god, holdninger og framferd, mestringsevne, fysisk skikkethet, samarbeidsevne og evnen til å ta til seg ny lærdom er det viktigste, sa offiseren. Folk flest forbinder nok en slik avdeling med en gjeng Ramboer. - Dette er langt fra sannheten; i denne avdelingen finner du et snitt av befolkningen, som håndverkere, ingeniører, selvstendig næringsdrivende og studenter. Felles for dem alle er at de har en interesse for Forsvaret, fysisk aktivitet, skyting og militære ferdigheter. De heldige som blir en del av avdelingen får en betalt fri-

Heimevernets spesialavdeling HV 016 har eksistert i 20 år, og arrangerer hvert år opptak av nye aspiranter. Opptaket går over fire intensive døgn. tidsaktivitet og får opplevelser man ellers sjelden får i det sivile.

Rett mennesketype En av soldatene vi traff på opptaket, har bakgrunn fra marinen, men hadde hørt om det gode miljøet som er i 016-avdelingene. Det var derfor han søkte seg dit. Offiserene i avdelingen kunne også fortelle at den militære bakgrunnen til avdelingens soldater var svært forskjellig. Man trenger altså ikke være verken marinejeger eller fallskjermjeger – det er den rette mennesketypen avdelingen er ute etter. Avdelingen har et relativt høyt aktivitetsnivå (minimum 25 dager pr. år), men de fleste i avdelingen har ingen problem med å kombinere tidsbruken i uniform med sivil jobb eller studier og familie. Da soldatene som kom inn i avdelingen ble ropt opp den siste dagen under opptaket, var det brede og stolte flir blant de heldi-

Utmarsj.

Personell som vil bli tatt opp i Heimevernets spesialstyrke HV 016 må gjennom krevende øvelser, som her - på stram line! ge. Llikevel er nåløyet enda trangere; soldatene skal i tiden etter opptaket bevise at de fungerer sammen med resten av avdelingen, i tillegg til et to-ukers

kurs ved HV-skolen som man skal bestå. Av sikkerhetshensyn vil ingen av avdelingens medlemmer stå frem med navn/bilde.

Mye røyk og krutt.

NYTT LAGERHOTELL I SANDNES

Høgll Støvlett,,

Luramyrvn. 53 - 1 min fra Kvadrat

1.150,-

Bestilling: 51 58 98 00

MENY Tlf. 51 66 12 19 - Langgaten 22, 4306 Sandnes

Lakkk og semsket,,

859,-

Rips-silke,

649,Zodiaco

Høgl

Nye sko til julebordet?

• Du kan lagre det meste hos oss, f.eks møbler, dokumenter, klær, smykker, dekk, bøker og annet du måte ha behov for å ha lagret, får du til i Xtraplass lagerhotell • Vi har lagerrom fra 3-30 kvm. Hver med egen kode der kun du har tilgang. • 24 timersovervåking og tyverisikring • Tilgang hele døgnet • Flyttebistand og salg av tilbehør som esker, plasttrekk m.m. som gjør flytteprosessen enkel. • Kort og langtidsleie

Luramyrvn. 53, 4313 Sandnes • post@xtraplass.no • www.xtraplass.no

15


Det begynte med bensinsalg... HISTORIE

Det er to navnebrødre som rogalendinger flest knytter uløselig sammen - Jonas Øglænd med alle syklene siden 1868 og Jonas Hegre med biler siden 1936. AV TOM GAUDLAND TEKSTEN ER HENTET FRA BOKEN “SANDNES - INDUSTRI OG HANDEL BIND II

Jonas Hegre ble født som den eldste i en søskenflokk på tre. Årstallet var 1905. Hegre giftet seg med Ingrid Flatebø (f. 1914) i 1936. Det som skulle bli en av de største bilforhandlerne i distriktet startet formelt som en bensinstasjon. Jonas Hegre fikk kontrakt med Shell og åpnet stasjon i Langgaten i 1936. Bensinstasjonen lå der hvor Fokustorget er i dag. Derfra solgte han bensin og drev service på biler sammen med Olav Larsen, som på denne tiden var eneste ansatte. Olav Larsen forteller selv i jubileumsavisen som Hegre gav ut i forbindelse med bedriftens 50-års-jubileum at den gang kostet bensinen 28 øre pr. liter. - Men det svidde godt i lommeboka til de som var så heldige å ha egen bil, kunne Larsen tilføye. Allerede i 1937 ble Jonas Hegre agent for bilmerket Mercedes. De første årene frem til krigen bruktimporterte han biler fra England.

I avhør hos Gestapo Jonas Hegre har alltid vært en hjelpsom mann. Det fikk han betale dyrt for da han skaffet illegalt drivstoff til en flyktningbåt som skulle til England i 1941. Det fatale skjedde. Gestapo fikk høre om den planlagte ferden, og som straff ble de 13 flyktningene som skulle av sted, arrestert og senere skutt på Trandum. Som medhjelper ble Jonas Hegre innkalt til det tyske sikkerhetspolitiet for å forklare seg, forteller Tørres Hegre, som er Jonas sin eldste sønn. En god venn av faren, også han medhjelper, var også tatt til fange, og han ble torturert inntil faren tilstod. Resultatet ble at både Jonas og kameraten måtte tilbringe krigsårene i fangeleir. Dommen lød på 15 års tukthus. - Han havnet i Sachsenhausen. Da frigjøringen kom i 1945 ble han reddet av de hvite bussene, forteller Tørres Hegre. - Far fulgte bussen til Sverige, hvor han fikk mat og forpleining til han kunne reise hjem til Norge. Det tok flere uker å få nok krefter til å ta fatt på hjemreisen, sier Tørres Hegre. De fire siste krigsårene måtte bedriften klare seg uten gründeren og altmuligmannen Jonas Hegre. Etter krigen overtok Jonas nok en gang administrasjonen av firmaet og fikk seg kontor i samme

16

Shellstasjonen i Oalsgaten ble drevet fra 1960 til 1986.

Borgward Arabella var en populær bil. Tørres Hegre poserer. Jonas Hegre (t.h.) sammen med sine to sønner Tørres og Stein ved åpningen av det nye anlegget på Lura i 1986.

etasjen som Dr. Arne Nielsen i Flintergaten. Det ble nå handel med alt mulig som kunne skaffes, utenom den beskjedne omsetningen på bensinstasjonen. I 1947 kjøpte han opp bilforretningen til Erling Svihus i Jærveien, og dermed også leieretten til dennes verksted i Oalsgt. 8. Det var nå også duket for bilsalg og subagenturer av en rekke bilmerker, forteller Tørres. Dessuten ble det nå restaurert biler av oppbrukte vrak og rester av biler, i verkstedet. Men fantasien og forretningsteften kjente ingen grenser. Sønnen Tørres minnes at faren kjøpte en stor vrakhaug på Forus med gamle fly og krigsmateriell. Han tok ut to jetmotorer fra en Messerschmidt 209, og ga dem som undervisningsmateriell til NTH i Trondheim. Flyhjulene ble brukt til traktorhengere og kjerrehjul.

Utallige merker I Norge var det rasjonering på nybilkjøp frem til 1960. Det var kun de personer som i næringsøyemed kunne ha bruk for en bil som fikk kjøpetillatelse. Dette kunne være alt fra leger til handelsmenn. Da var det kamp om de få kundene som fantes. - Bilselgerne tok oppstilling hos Biltilsynet når listene over bilkjøpere som fikk konsesjon til ny bil ble lagt ut. Hver gang inneholdt listen 40-50 navn. Så var det bare å hive seg i bilene og kappkjøre

ut til kundene, og tilby sine bilmerker. På en måte var markedet mer oversiktelig den gang, sier Tørres og smiler. I 1960 åpnet Jonas det til da dyreste forretningsbygget i Sandnes. Adressen var Oalsgaten 2 - eller det som på folkemunne ble hetende "Hegrekrysset". Det var et moderne nybygg som foruten bensinstasjon og bilforretning også inneholdt Narvesen-kiosk, herre- og damefrisør, og kafe Sandria.

Tørres Hegre begynte i 1963 å arbeide i farens firma, etter endte studier i Stockholm. Han er utdannet som bil-, motor- og flyingeniør, og var i så måte svært kvalifisert til å jobbe i familiebedriften. Da Tørres startet i farens firma fikk han en månedslønn på 1100 kroner. - Jeg jobbet i bilforretningen om dagen og bensinstasjonen om kvelden, forteller Tørres. Broren Stein Hegre begynte i 1965 etter Handelskolen. Etter et år hos Mercedes i Tyskland, kom han hjem og overtok som delelagersjef. Senere tok han ansvar for bruktbilsalget i Oalsgaten 5, på andre siden i Hegrekrysset.

Sikret seg 270 biler

Ville ikke selge Toyota

Tørres Hegre forteller at faren i 1961 forsøkte å få kjøpe 3700 eksemplarer av Borgward Arabella da fabrikken i Bremen gikk konkurs. Han fikk kontrakt på disse bilene av Bremen Bank, men konkursen var så stor at boet ble satt under administrasjon av myndighetene. - Det var andre som ville betale mer for bilene, men far sikret seg 270 biler. Disse ble fraktet hjem med båt i puljer på 25-40 stk, og levert på Sandnes kai. Vi brukte to år på å selge dem, smiler Tørres.

I 1963 fikk Hegre forhandleravtale med F. E. Dahl & Co om salg av Toyota. Bilgründeren var ikke så positiv til dette, men sønnen Tørres overtalte ham til å prøve. Den første Toyotaen, en Crown, ble levert til kunde på lille julaften 1963. Kjøperen var Harald Lima som dengang var administrerende direktør i Figgjo Fajanse. I 1969 kom bilopphogger Trygve Sveinsvoll til Jonas og tilbød Mazda-agenturet som han hadde fått i 1967. Det passet ikke inn med opphuggingsgeskjeften, så han lurte på om Hegre kunne vært interessert i å overta. Jonas Hegre A/S sa ja. Da hadde firmaet fire bilmerker: Mercedes Benz, Skoda, Toyota og Mazda. I 1972 overlot Jonas Hegre rattet til sine to sønner Tørres (f. 1939) og Stein (f. 1946). På midten av 70-tallet var firmaet Jonas Hegre og bilagenturene inne i en kraftig ekspansjon i alle

Han forteller at Arabella var en ganske avansert bil etter datidens forhold. Den kunne skilte med forhjulsdrift, nedfellbar bakseterygg og 32 hestekrefter under panseret. Veiledende pris på en Arabella var 18.600 kroner, men Hegre solgte dem for 13.050 kroner.

ledd. I 1975 overtok Hegre bilfirmaet HABIL A/S (Chryslerforhandler) sine lokaler og inventar, og det ble etter hvert behov for å samordne kreftene. Lokalitetene var mildt sagt noe kaotiske. Firmaets lokaler har vært plassert 11 steder i byen, og man besluttet å konsentrere dette. Etter en grundig planlegging, ble et topp moderne verksted og delelager bygget kloss i Gamleveien på Lura. Det stod ferdig i 1978. Da hadde man imens kvittet seg med agenturene på Skoda og Mercedes.

Bygget nytt Utviklingen fortsatte og i 1982 flyttet også bruktbilavdelingen inn i nye lokaler i Gamleveien. Stor økning i nybilomsetningen i sentrum gjorde at bruktbilavdelingen fikk plassmangel. Jonas Hegre A/S kjøpte en tomt på ca.10 mål kloss i selskapets egen tomt på Lura. Nå hadde Jonas Hegre AS hånd om en 20 mål stor tomt. I 1986 ble resten av det som i dag kalles Hegrehallen bygget. Samtidig ble firmaet oppdelt i et konsern, med datterselskapene Hegre Auto A/S for Mazda, og Hegre Bil A/S for Toyota. I løpet av de første 14 dagene i det nye bilsenteret på Lura solgte konsernet hele 180 biler. 1986 sett under ett, hele 1580 biler. I 1989 bygget de ny lakkeringshall, og i 1999 kom nytt karosseriverksted på plass. I dag er hele 9.500 kvadratmeter under tak i Gamleveien 81 - 83. I 1988 døde Jonas Hegre, 83 år gammel. Hans hustru Ingrid døde i mai 2003.


Vii err ett lokaltt Sandnesselskap p som m bistårr bedrifterr innen n bygg,, industrii og g transportt med då rekrutteree arbeidskraftt fra a EU.. Vii dekkerr Ryfylke,, Sandnes,, Jæren n og g omegn.

Besøkk osss på å www.fleksi.no ellerr ring g 47 7

50 0 40 0 22

Vindustilbud! Lagervindu -45% Bestillingsvindu -35% Spør oss om pris! Vi forhandler nå Gjøco maling!

Fladen n& Haukalid Byggmarked Roald Amundsensgt. 113 - 4307 Sandnes Tlf. 51 62 25 39 17


På rett vei med

KURS

i Sandnes

KURS

Skolen med nettbaserte arbeidsoppgaver

Nyhet! Som elev hos oss vil du nå få bruke Norges første mobile lastebilsimulator på “vegen” til førekort for tung bil i samarbeid med MoTranS, www.motrans.no Dato

Kurs

Slutt

Kursdager

08.11 13.11 13.11

Info + Grunnkurs - Tunge kjøretøy 1700 Truckkurs 1800 Førerkort C1/D1 1700

Kl.

2100 2100 20.11

13.11

Førerkort C/D

1700

26.11

22.11 23.11 29.11

Lastebil - / Taverskran ADR Grunnkurs Førerkort CE

1800 1700 1700

13.12 25.11 11.12

Torsdag Tirsdag og torsdag Tirsdag, torsdag og tirsdag Tirsdag, Torsdag (Simulator) Tirsdag og torsdag Fredag > Søndag Tirsdag og Torsdag (Simulator)

Antall kvelder

1 kveld 3 dager 3 kvelder 5 kvelder 7 kvelder 1kveld + 2 dager 4 kvelder

Team tilbyr også opplæring for førerkortklassene BE, C1, C1E, D1 og D1E Haakon VII`s gate 1, 4306 Sandnes. Tlf. 51 62 45 42 - http://www.team.no

NLF - ATL - KOMPETANSESENTER - ROGALAND Trioen som har overtatt det tradisjonsrike firmaet har 52 års erfaring innen elektrofaget. Nye og gamle kunder ønskes velkommen.

Odd Magne Sviland, Thomas Eriksson, Frode Johansen Nye eiere - drift som før Elektrofirmaet Karl Øvestad Jr AS har fått nye eiere – men vil bli drevet videre i samme form og ånd som tidligere. Ledige stillinger: Vi søker etter flere elektromontører

ingen snakker – om det

øyne møter øyne søker sannhet

- menneskets hud er skabt til kærtegn

Ei me alt

snakke

Ei me alt blikk

• Rogalands største utvalg i lerret, over 100 forskjellige størrelser/kvaliteter/priser. FLERE E NYHETER • Kjempeutvalg i stempel/materiell til scrapbooking. MANGE E NYHETER.. Tilbud på Distressink stempelputer: kr 39,• Kjempeutvalg i spesialpapir. FLERE E NYHETER • Godt utvalg av produkter/materialpakker til juleverksted - Husk våre rabatter til skoler, barnehager, lag og foreninger. - DEMOLØRDAGER utover hele høsten. Følg med på oppslag

Langflåtveien 33, 4017 Stavanger (vis-a-vis OBS, Mariero)

Gjennom gjennom ord ord blikk møter

Ønsker deg velkommen til hyggelig høsthandel

Tlf. 51 58 50 91 Faks 51 58 74 37

Jensen Målfrid J. Frahm

ingen skal

Distriktets største hobbybutikk

d

Målfrid J. Frahm Jensen briljerer med ordene i sin tredje diktsamling. Her gir hun av seg selv i forhold til mange viktige spørsmål, som kjærlighet, glede, frykt, lengsel, sorg, ømhet, overgrep, undring og eksistensielle spørsmål. Kr

Åpent: mand-fred. 10-19. Lørd. 10-15

eborg Anzjøn

Ei me alt Jack Rostøl og Ing

Ei me alt Jack Rostøl gjør det igjen! Etter suksessen med “Krysse-dulla” (2005), kommer nå hans nye bok “Ei me alt”. Her skriver han om sine barndomserindringer fra oppveksten i Sandnes på 50- og 60tallet. Kr

298,-

198,-

lyser og stjernene bare godt stille og alt er og alt er bare

nne fra Sandnes

- gamle, friske mi

Kommer 3. oktober!

POESI

På forlagets nettsider www.commentum.no finner du mye informasjon om planlagte, lokale bokprosjekter i 2007. Her kan du også abonnere på vårt nyhetsbrev, samt bestille bøker.

på sommerHøsten i Valdres byr kfestival, temperaturer, rakfis kulerte drap. smuglersprit og utspe

Gamleveien 87 4315 SANDNES Tlf. 51961250 Fax 51961251 www.commentum.no

En til evigheten KRITIKERROST KRIM: Høsten i Valdres byr på sommertemperaturer, rakfiskfestival, smuglersprit og utspekulerte drap. Politiførstebetjent Thor Due tar saken. Kr

“Imponerende” Aftenposten

Bøkene fås kjøpt hos de fleste bokforhandlere. 18

298,-


Arne Garborg var en forkjemper for fred, slo Tore Nærland fast før fredsturen på sykkel til Knudaheio sist i august. Bak: Reidar Kydland og Yulia Chernykh.

Verdensmannen Tore Nærland Sammenlikningen med Arne Garborg er ikke helt av veien, synes Tore. Det ble sagt om Arne at han var ”jærbu og europear”. Så hvorfor ikke si om Tore Nærland at han er jærbu og verdensmann? I alle fall har han syklet for fred og vennskap i 130 av verdens land og riker i løpet av de siste 30 årene. Og han har ikke syklet alene – totalt har en liten halv million syklende fredsaktivister trådd pedalene sammen med ham. AV HANS CHR. RYGH I disse dager er han i ferd med å gjøre sykkelen klar for en tur til Burma og Laos, et fredsprosjekt som utviklingsminister Erik Solheim har gitt moralsk støtte til, ifølge Tore. Senere i høst går turen fra nord til syd i Thailand, over nyttår står Indonesia og så Kina for tur. Planen var å sykle i ett, helt fra Norge til olympiadeåpningen i Beijing neste år. Hele 12.000 km i løpet av fire måneder, en slags ”retur” etter det lange og vellykkede rittet i 1999. Det var gitt plass for både russere og

kinesere på laget. Men så var det altså ikke nok påmeldte. I stedet blir det en korttur i Kina i tillegg til disse, og en langtur fra Trondheim til Roma med deltakelse i Giro de Italia i mai neste år. Tore poengterer at dagsetappene vanligvis ikke er på mer enn 50-60 kilometer, slik at selv lite trente syklister kan gjennomføre turene i regi av Bike for Peace. (Se www.bikeforpeace.no.) For de som skulle føle seg utilpass en dag – eller mangle en smule kondis – vil ikke følgebussen være langt unna. Nå er det også en annen grunn til at vi i Sandnesavisen fristes til å sammenlikne den store Tore med den store Arne. Helgen 18. og 19. august trommet Tore Nærland sammen til et fredsritt i Arne Garborgs navn fra Bryne til Knudaheio og til Hå Gamle Prestegård. Flere av Tore sine gamle venner og fredsaktivister var kalt sammen på disse to turene. Ole Kopreitan (70) var en av de som klatret syklende opp bakkene til Knudaheio. Den mangeårige leder for ”Nei til Atomvåpen” gjorde det klart under sitt foredrag at atomtrusselen ikke har avtatt etter den kalde krigen. Tvert imot, den er større enn noen gang før. Derfor bør FN vedta en resolusjon mot atomvåpen, lik dem verdensorganisasjonen tidligere har vedtatt mot kjemisk og bakteriologisk krigføring. - Men, Tore Nærland, hvorfor et fredsritt knyttet til Arne Garborg? - Garborg skreiv mye om å arbeide for fred på tvers av politiske og religiøse oppfatninger. Som

han sa det et sted: Du kan ikke kjøpe fred for penger. Du må slite for det.

avsidesliggende kinesiske landsbyer. - Det er ikke så mange jærbuer med på turene? Firma og fred - Deltakerne kommer fra hele Tore har lenge kombinert freds- landet. Jærbuen kan være litt arbeidet med det å ha en levevei. tung å få med. På Jæren er folk Som nesten-blind har han sin mer opptatt av fotball og det å uførepensjon. (Og han har ofte tjene penger. Men de kommer funksjonshemmede nok etter med på turene sine. hvert? FOLK Det handler om å - Vanskelig å & FE oppmuntre folk, bli profet i egen som han sier.) med andre - Sykling kan du by, Navnet Bike for ord? peace henviser - Ja, det er holde på med både til organisasjodet, veit du. Det helt til du dør. nen med samme tar i hvert fall Ta for eksempel litt tid… navn, som er medlem i Norges skolemannen og Fredsråd, og til det ”Spillende trelokalhistorikevi kan kalle Tore ner” Nærlands reiseselren Axel Eggebø Det har blitt skap, som nok gir mange kilomefra Sandnes. inntekter, men som ter på sykkelsehan ikke ser ut til å tet for Tore Han ble 85. Og bli rik på. Selskapet Nærland siden bare et par arrangerer kulturden første langmåneder før og vennskapsreiser turen gjennom over hele verden i USA i 1977. I han døde, samarbeid med reidag veier han syklet han med sebyråer i Norge og nok noen kilo andre EØS-land. mer enn den Bike for peace Opplevelsesrike og Og han på Madagaskar. gang. helsebringende er ikke flau fredsturer med over å fortelle fokus på mellomat han oftere tar menneskelig forståelse og på mil- seg fram på fire hjul enn på to. jø og toleranse. Ofte arrangerer Ser på seg selv mer som en ”spilreisegruppene hans møter med lende trener” for de som våger lokalbefolkningene og har med seg med på turene hans. seg gaver. F.eks. hadde den norOg når han her bruker uttrykk ske regjering stilt et par hundre fra fotballspråket, må det også tusen kroner til rådighet på den innrømmes at han selv er en ivrig lange turen fra Bejing til Bergen i fotballfan. Det er ikke mange 1999, penger som bl.a. ble brukt Bryne-kamper han lar gå fra seg. til innkjøp av bøker til skolebarn i Det blir også mange TV-kamper hjemme i leiligheten i Bryne Alle

når han ikke er ute på reise eller driver med turforberedelser. Bike for Peace har kontor i privaten hos Tore, og russiske Yulia Chernykh er hans uunnværlige sekretær, med tittelen kontorsjef. I tillegg til kontorarbeid har Yulia også begynt å arbeide som reiseleder, bl.a. på turene med den transsibirske jernbanen. I mange år hadde Tore sin kone Bjørg med som sin trofaste hjelper. Kanskje gikk det for sterkt en periode. I alle fall skilte de to lag for et noen år siden. De tre sønnene er blitt store, heller ingen av dem bor sammen med sin far. Tore legger ikke skjul på at han godt kan tenke seg å ha en kvinne i sitt liv. - Hvor lenge vil du være ungkar? - Det kan jeg ikke fortelle om her. Det må stjernene bestemme.

Kanskje paven? - Noe du gjerne vil nevne til slutt? - Vi vil gjerne ha flere med oss på turen fra Trondheim til Roma. Og på den til Beijing. Og på den turen vi planlegger til Senegal i Vest-Afrika neste år. - Du har møtt paver før, så nå blir det vel å hilse på den nye paven i Roma? - Vi satser på det. - Du har rukket å bli 53 år gammel. Hvor lenge vil du holde på? - Sykling kan du holde på med helt til du dør. Ta for eksempel skolemannen og lokalhistorikeren Axel Eggebø fra Sandnes. Han ble 85. Og bare et par måneder før han døde, syklet han med Bike for peace på Madagaskar.

19


Kombiner handletur med en tur på isbanen

SPORT & IDRETT

Dersom du tar neste handletur på Jærhagen på Kleppe kan du kombinere julehandelen med en tur på isbanen. Inne på senteret finner du 35 butikker med et bredt vareutvalg, så julegaver kan man så absolutt finne her. Driftssjef ved Jærhagen, Ingve Stangeland, har jobbet iherdig hele forrige uke for å gjøre klar

isbanen. – Det kreves mye tid, og mange arbeidstimer for å klargjøre isbanen for sesongen, forteller Stangeland, som svært gjerne vil ha besøk av sandnesgauker i julestria som står for døren. Han regner med at han skal kunne holde isbanen åpen for publikum frem til mars/april neste år. Isbanen ble offisielt åpnet i oktober 2005, og siden det vært

en stor suksess, både for innbyggere i Klepp og omkringliggende kommuner. Det har blant annet blitt etablert et eget ishockey lag, som er en del av Voll Idrettslag. Laget er for barn mellom 5 til 12 år. Du trenger heller ikke ta med deg egne skøyter, da Voll Idrettslag står for utleie av skøyter i alle størrelser.

Henning Aastvedt kan mer enn å balansere fotballen på kneet. Han har de to seneste årene ført Austrått IL fra 5. til 3. divisjon.

Opprykksfest for jubileumslaget Austrått IL er for første gang i klubbens 30-årige historie klar for å spille i 3. divisjon. Mannen som styrer skuta til suksess er Henning Aastvedt, og er opprinnelig Bergenser (44). AV KJELL REIDAR STOKDAL For bare to år siden spilte fotballaget til Austrått IL i 5. divisjon, men etter to opprykk de påfølgende sesongene kan austråttbuen endelig få se 3. divisjonsfotball ved Iglemyr Stadion på Austrått. Henning Aastvedt med fortid som både hoved- eller hjelpetrener i Etne IL, Skån, Sandnes FK, Riska og Hana, samt en tidligere periode i Austrått IL, var treneren bak begge opprykkene og har all grunn til å være fornøyd med sin og lagets prestasjoner. En slik bragd kan vekke oppsikt og skape interesse blant større klubber, men Aastvedt har ingen planer om å gjøre noen stor karriere som fotballtrener.

20

- Jeg har ingen ambisjoner utover jobben i Austrått IL, det har jeg ikke tid eller ønske om. Jeg trives veldig godt i miljøet her, sier han.

Stabilitet Selv om laget har ligget helt i toppen av tabellen de to foregående sesongene, tror Aastvedt på en tøffere utfordring til neste år. - Det handler først og fremst om å beholde plassen i divisjonen, og bli et stabilt 3. divisjonslag. Ting har gått fort de siste årene, så det blir viktig å videreutvikle spillerne, laget og rammen rundt klubben til neste sesong, forklarer han. Selv om det skal spilles på et høyere nivå, betyr det ikke nødvendigvis at det blir flere treningsøkter, men å jobbe videre i samme spor. - Bli bedre kjent med spillsystemet og mer effektive, samt ha et godt oppmøte på treningene og samspill i gruppen, er vel så viktig som å intensivere treningsmengden. Og det er dette vi nå skal bruke høsten og vinteren frem til neste sesong på å jobbe med, påpeker han. Kvalitet i stedet for kvantitet, er en velkjent frase som passer godt i den forbindelse.

Lokalt Noe som ikke gjør opprykksbragden mindre, er at laget faktisk består av nesten utelukkende lokale spillere som har gått gradene i klubben. Bare en av dem spiller utenfor lokalkvoten. Han er fra Australia. - Vi har en god blanding av unge og eldre spillere. Flere spillere fra juniorlaget har fått slippe til i kamper denne sesongen for å skaffe seg mer erfaring til å utvikle seg videre. Her er også de eldre spillerne viktige i prosessen med å hjelpe de yngre, forteller Aastvedt. Juniorlaget til Austrått har også rykket opp. Det samme gjelder Sandnes-Ulf, som er byens største lag, og som nå er klar for spill i 1. divisjon. - Veldig bra for Sandnes-fotballen generelt at vi får et lag i 1. divisjon, og jeg ser gjerne at vi utvikler spillere på Austrått som kan bidra for Ulf og hjelpe dem til å gjøre det bra. Så kan de heller etter noen år komme tilbake igjen her og spiller senere. Vi har en fin gjeng, godt miljø og lovende juniorlag, så det skal bli en spennende sportslig utfordrende sesong neste år, hvor vi skal prøve å bite godt i fra oss, sier han.

Austrått er den største bydel i Sandnes, og fortjener et fotballag det står respekt av. - Det virker som nysgjerrigheten har økt med opprykkene, folk gleder seg over det, og vi håper på å være en av de to-tre lokale klubbene som regnes med som de beste under Sandnes-Ulf. Det er ikke så gode forhold på anlegget her, vi skulle gjerne hatt en kunstgressbane, men for å sitere Brann-trener Mons Ivar Mjelde; det gjelder å bygge stein på stein for å få suksess, smiler han. Kjent for de fleste sportsinteresserte, tok Brann fra Bergen gull i årets tippeliga, noe også bergenser Aastvedt brukte natten til å feire.

Aktiv fra benken En treners rolle i en fotballklubb er å skape en sammensveiset gjeng, med god disiplin, en gjeng som støtter hverandre i tykt og tynt. I tillegg kommer den taktiske biten, med å finne en fungerende formasjon og mønster som passer for de spillerne man har i klubben. Det er mye som tyder på at Aastvedt har lykkes med mye av dette i Austrått IL. - Det er nok motivasjonen og evnen til å skape tenning og trøkk som er min sterkeste side som

trener, men jeg tror også jeg har en grei taktisk ballast. Det er viktig å lytte, involvere spillere og få hver mann til å bidra til et sterkere samarbeid. Hver spiller er der for å tilhøre gruppen, sier han. Fra benken er det viktig å vise engasjement, og leve seg godt inn i spillets gang. Her sparer han ikke på noe. - Det er viktig med engasjement. Etter en kamp er jeg som regel utslitt og trenger litt hvile på sofaen hjemme, det blir som en kondisjonsøkt. Vi har hatt en del spennende kamper, og det er min jobb å motivere og gire opp spillerne til kamp, sier han. Æren for opprykkene vil han derimot ikke ta hele ansvaret for, men dele med hele laget og klubben. - Klubben har mange ildsjeler som står på og arbeider, de gjør jobben min som trener lett. Det var enkelt å takke ja til dette trenertilbudet, med det gode miljøet og engasjementet vi har i laget. Fotball må være gøy, og det bidrar alle til det er her i Austrått, skryter han.


Sandnes Ulf har et ungt lag og spillere som har liten erfaring fra høyere divisjoner. Likevel er det ambisiøse spillere som er klare for å hevde seg når det trenges.

Davy Wathne bør merke seg Ulf Fire sesonger har gått siden Sandnes Ulf rykket opp fra 3. divisjon, og fotballklubben har utnyttet tiden godt. De to første sesongene endte laget midt på tabellen, men i fjor og i år har laget stabilisert seg i toppen. – Det har skjedd utrolig mye på disse spennende årene og laget har hevet seg betraktelig, sier trener Johan Selvik. AV TORE MARTINSEN Det er en stolt Johan Selvik som tar et kort tilbakeblikk på sesongen som har vært. Laget hans har hele tiden kjempet i toppen og skåret nesten tre mål i snitt hver kamp. Målsettingen før sesongen var å kjempe i toppen, noe de har gjort fra første kamp. Innsatsen er belønnet med opprykk til 1. divisjon. - Vi har absolutt levert en sesong i henhold til de mål vi sat-

te oss, nikker Selvik og peker på at det er et ungt mannskap han har. Gjennomsnittsalderen på spillerne er på 23 år, men dette er spillende trener Asle Andersen (35) med på å dra opp.

Ambisjoner Sandnes Ulf har et ungt lag og spillere som har liten erfaring fra høyere divisjoner. Likevel er det ambisiøse spillere som er klare for å hevde seg når det trenges. Noe av det som har vært kjennetegnet til Sandnes Ulf denne sesongen er nettopp at de har hatt reserver som har holdt et solid kampnivå. Både ved skader og karantener har reserver kommet inn og levert bra spill, noe som skaper trygghet i hele laget. Utviklingen av nye talenter pågår kontinuerlig, og Sandnes Ulf går lyse tider i møte når man tar i betraktning at også juniorlaget kjemper helt i toppen blant de beste juniorlagene i Rogaland. Denne sesongen har vært en kjempemessig opptur for laget, som holdt på å rykke ned fra eliteserien for juniorer i fjor. Også i de aldersbestemte klassene gjør klubben det bra, noe som lover godt i forhold til å kunne rekruttere nye a-lagspillere med Sandnes-blod i årene.

Fasiliteter Selv om Johan Selvik godt kunne

tenkt seg en oppussing av hovedbanen og kamparenaen mener han treningsfasilitetene har vært gode nok så langt. Høstens store spørsmål har vært om hvor en eventuell fotballhall på området i Sandnes Idrettspark skal legges. Sandnes Ulf har her kommet opp med et eget alternativ til plassering, et alternativ som også har ivaretatt finansieringen. De finansielle midlene i Sandnes Ulf sitt alternativ kommer fra private sponsorer som jobber tett opp mot klubben. Sponsorene er Jim Solbakken og Tore Christensen, som til sammen går inn med rundt 15 millioner kroner og dermed fullfinansierer fotballhallen. Hallen ville gitt Sandnes Ulf et stort løft og en bedre gjennomføring av vintersesongen. Kommunen har derimot laget et eget alternativ til plassering av fotballhallen, en plassering som ligger noe lenger nord enn Sandnes Ulf sitt alternativ. For de private sponsorene er ikke dette et reelt alternativ, da de mener det vil være vanskelig å få til kommersiell drift av hallen, i tillegg til at garderobefasilitetene blir liggende for langt fra hallen. Man risikerer også at den private kapitalen forsvinner ut av prosjektet. Saken var så vanskelig for politikerne å avgjøre at den ble utsatt til bystyremøtet i november

Asle Andersen.

rende 2.650 tilskuere møtte opp i regnværet. De fulgte finalekampen mot Arendal. Supporterklubben Ulvane var selvfølgelig på plass og laget show, og mange hadde tatt turen fra Arendal for å se kampen. Både TV og radio sendte direkte fra kampen, som Sandnes Ulf til slutt vant 3-1.

Viktig for Sandnes Supporterklubb Kampen om opprykk resulterte i et utrolig engasjement fra publikum. Dette gjorde igjen utslag i at det ble etablert en egen supporterklubb for Sandnes Ulf: Ulvane. Supporterklubben hadde sin debut mot Os i mai dette året, og har vist et utrolig engasjement og har gitt både hjemmekampene og bortekampene en bra ramme. På hjemmekampene har de sin faste ståplass på gressplenen tvers ovenfor hovedtribunen. Med egne sanger og hovedslagordet ”jobba, jobba, jobba” er de med på å løfte laget frem i kampene. Spesielt imponerende er det at så mange av ”Ulvane” blir med på bortekamper, og supporterklubben er med på å sette Sandnes-fotballen på Norgeskartet.

Et fotballag som kjemper i de øverste divisjoner er helt klart viktig for en by som Sandnes, og den bidrar til å sette byen på kartet. Dersom man sammenlikner Sandnes med en tilsvarende by, kan det være fristene å kikke til Drammen, som har omtrent like mange innbyggere. Strømsgodset har satt den byen på kartet i mange år, og spilte som kjent i tippeligaen dette året. Næringslivet i Sandnes-regionen har godt tider, så det bør være mulig å finne midler til å satse i fotballen, og kanskje blir Sandnes Ulf hovedkampen på TV2 om noen år. Davy Wathne bør merke seg navnet.

Nær publikumsrekord Regnet ødela drømmen om å sette tilskuerrekord, men impone-

21


Skadedyrsentralen

SOPIHOP A/S

Edvard Munchsgt. 37 4307 Sandnes

Trolleybag Praktisk overnattingsbag med hjul.

Tlf: 51 66 23 55 Vakttelefon: 908 37 406

Kun 436,25 inkl mva.

Alt innen skadedyrbekjempelse Salg av produkter Offentlig godkjent

HP Multifunksjon skriver F4180 AIO

KUN kr 586,25 inkl. mva

- Soping - Gartner - Veimerking - Snørydding Telefon 51 89 01 98 www.sopihop.no firmapost@sopihop.no

Alt-i-ett skriver, skanner, kopimaskin perfekt for bedrifter som ønsker en praktisk og rimelig alt-i-ett enhet med bra ytelse og som er enkel i bruk. begrenset antall

Vi har containere for:

Lagerveien

Lagerveien 12A

Expert Bonus

Se våre tilbud på www.kontorspar.no

FabrikkveienLagring, redskap, verktøy/utstyr, kontor, personell

Tvedtsenteret

Sensasjonelt tilbud på Singer

6, 8, 10, 20 og 40 fots størrelse

kr 1390,-

Rema

Papyrus Kontorspar Lagerveien 12a Forusbeen 4033 Stavanger Tlf 51 81 87 70 - faks 51 81 87 71 - vest@kontorspar.no God service - gode priser Alltid noe ekstra fra kontorspar

Åpningstider: Mandag - Fredag 10.00 - 18.00 Lørdag 10.00-14.00

Tlf. 51 63 22 22 Mob. 918 76 133

SyGleden AS • Storgt 57 • 4307 Sandnes Tlf 51627770 Autorisert forhandler

Faks 51 63 22 23 Pb. 1212, 4391 Sandnes www.containerrent.no E-post: post@containerrent.no

Havanna tlf: 51 68 29 90

Hopp

Adresse: Hanaveien 17

i det! Start treningen i dag.

We get you there

22


Musikk og myter på kulturhuset

KULTUR & UNDERHOLDNING

Når grått novembermørke stanger mot vinduene og skyggene får sitt eget liv, entrer Terje Nordby og Barokksolistene scenen med høstens fengslende myter. Da står de sterke følelsene i fokus. 20. november kan du få med deg Musikk og Myter i kulturhuset, og allerede på førstkommende lørdag spilles den på Cementen i Stavanger.

Konserten er basert på NRK P2s program Mytekalender, kultserien som er blitt kalt ”verdens beste radioprogram”. Det er fortsatt Terje Nordby som forteller og kommenterer – han tar oss med inn i en verden som har levd videre fra de greske mytene og helt inn i vår tid. Barokksolistene ledes av Bjarte Eike, Norges ledende spesialist i barokkfiolin.

Lader opp til kulturmønstringen Mer enn hundre ungdommer er ventet å melde seg på til Ungdommens kulturmønstring i Sandnes i januar. AV TROND STAVA Planleggingen av neste års kulturmønstring i Sandnes har allerede startet. 26. januar braker det løs i Sandnes kulturhus. Der går byens 19. kulturmønstring av stabelen. Fristen for å melde seg på er 6. januar. - Kulturmønstringen har hatt en nedgang i antall deltakere de siste årene, forteller fritidskonsulent Roald Brekke i Sandnes kommune. I 2006 var det 163 ungdommer som deltok, i 2007 hadde dette tallet sunket til 120. - Dette er noe kulturkontoret vil gjøre noe med, og om noen uker vil kommunen gå aktivt ut med info om kulturmønstringen via skolene i kommunen, sier Brekke. På landsbasis vil nærmere 25.000 ungdommer delta på den store kulturmønstringen i 2008. Totalt skal det avvikles 400 lokalmønstringer rundt omkring i landet. Av disse vil ca 550 ungdommer komme videre til Landsmønstringen (finalen). Den første mønstringen ble arrangert i 1985, men først i 1987 ble det avholdt en landsmønstring. Siden 1997 har alle fylkene vært med. I Sandnes ble den første mønstringen arrangert i 1989.

Hva er UKM? Ungdommens kulturmønstring (UKM) er et kulturtiltak for barn

Lianne Kay - Sandnes, fra kulturmønstringen i 2006. og unge i hele Norge. Gjennom små og store festivaler – kulturmønstringer - har ungdommene en enestående mulighet til å vise frem det de driver med, og til å treffe likesinnede. Alle er velkommen til å melde seg på, enten de ”sampler” på beats & loops, danser halling, skjærer store treskulpturer med motorsag, spiller klassisk piano

eller lager 3-D animasjoner på PC. I de fleste kommuner kan man delta fra fylte 10 år, men på landsmønstringen og på mange fylkesmønstringer er aldersgrensen 13 år. UKM er delt inn i tre nivåer: Kommunemønstring, fylkesmønstring og landsmønstring. Alle som melder seg på til kom-

munemønstringen får være med. Herfra blir det plukket ut noen deltagere som skal representere kommunen i fylkesmønstringen. Deretter blir det fra hvert fylke plukket ut ca. 25 deltagere til landsmønstringen, som vanligvis arrangeres i Trondheim. UKM er ingen konkurranse. Juryenes utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreati-

vitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltagerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe andre ungdommer fra andre steder.

LITTERATUR

Stappfullt under diktlansering på Høle Lanseringen av diktsamlingen "Naken" ble en suksess. Et hundretalls fremmøtte sprengte nesten lokalene. AV ATLE STAVA Lanseringen ble arrangert i et kunstgalleri i den vesle bygda Høle i Sandnes. De vel hundre gjestene ble mottatt med velkomstdrink, og på bordet forøv-

rig var utvalget av kaffemat stort. Som seg hør og bør en lansering.

kunstneren Tolli, som også driver galleriet hvor lanseringen ble avholdt.

Solgte bra Forfatter Rita Elin Tollefsen leste fra boken, og solgte godt over hundre signerte eksemplarer av diktsamlingen, som inneholder lyrikk hun har laget over en årrekke. Tollefsen er også kjent for sitt lange hår, som nok måler to meter. Dette var en detalj NRK merket seg da de skulle lage en reportasje om diktsamlingen. Forsiden av boken prydes av et maleri laget av forfatterens bror,

Første gang i Høle? Arild Engelsvoll, munnspill, og Tor Johannes Vetrhus, gitar, sto for musikalske innslag. Stemningen var høy og boken ble godt mottatt. Antakelig er dette første gang Hølebygda har hatt boklansering. En milepæl som lokalbefolkningen satte pris på og gledet seg over.

23


T I L B U D E N E G J E L D E R T. O . M . 1 0 . N O V E M B E R E L L E R S Å L A N G T B E H O L D N I N G E N R E K K E R

R E P U S Saturn Klassisk peisovn i støpejern med messingdetaljer, glass i døren og løst kaldthåndtak.

! E K U

Lotus Prio 3 Stort romslig brennkammer og sideglass, som gir flammebildet fritt spillerom til lune kvelder.

OPUS Interiørmaling 3 ltr. emb. Silkematt. Blandes i lyse farger. Perfekt til plater, tapet og strie. 10 ltr. 498,-

Begrenset antall! Før: 5999,-

3 ltr:

Før: 19900,-

-25%

2990,-

Nå: 14925,-

189,-

om Gjør s åre v v a e mang r”, -kunde “proff S U P velg O

OPUS Tak/grunning 10 ltr. emb. Hvit 5 ltr. 159,-

189,- 249,10 ltr:

Pallesalg Parkett Eik 15 mm Barlinek

pr kvm

Rullesystem

Rullesystem

Q-Maleverktøy 18 cm Jevne flater

Q-Maleverktøy 10 cm Glatte flater

79,-

49,-

Benkeplate Eik heltre 26x625x3020 mm

2490,pr. plate

Selges i hele plater

Benkeplate Valnøtt heltre 30x625x3020 mm

3990,-

Selges i hele plater

pr. plate

Opus Valnøtt Horisont som avbildet

Vi tar forbehold om trykkfeil. Bildene kan fravike fra produktene.

51795,-

Komplett ex. hvitevarer og blandebatteri

Montér Sandnes Strandgt. 25, Telefon 51 60 21 60 Åpningstider 7-19 9-14

HUSK olje til benkeplatene!

TopOil OSMO Spesialolje for overflatebehandling av møbler og benkeplater.

198,-

www.monter.no

Sandnesavisen 01/2007  

Sandnesavisen nr. 1 2007 - November. Sandnesavisen er en lokal byavis for Sandnes med et opplag på 20 000.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you