__MAIN_TEXT__

Page 1

DTL-Magasinet

DANSKE VOGNMÆND NR . 8 | 2 02 0 | 2 2 . Å RGANG

VOG NM A ND OM L ÆR L ING E:

LYS TEN SK A L ­ DRI V E VÆRKE T TEMA: ­ GRÆNSELANDET

VI TESTER MAN TGX

TVS UDVIDER SORTIMENTET


→→

INDHOLD

”Med en lærling har du ­chancen for at have en dygtig mand i mange år. Det er en smart måde at rekruttere på.” Vognmand Kåre Høj Jensen, Æ Vognmand, Lemvig

12

INDHOLD

10

LÆRLINGE. Flere ­vognmænd føler et ansvar for at have lære­ pladser, og flere har en eller ­flere l­ ærlinge ansat sammen­ lignet med for et par år siden, viser ny rundspørge.

GRÆNSELANDET. Med vejpakken og DA/FH-loven samt tiltalen mod Kurt Beier blev 2020 året, hvor vigtige slag blev vundet i krigen mod social dumping og for fair k ­ onkurrence. Vi har været i Padborg og samler trådene.

14

12 LYSTEN SKAL DRIVE VÆRKET

24 TEST: VELLYKKET NY MAN TGX

Kåre Høj Jensen hos Æ Vognmand i Lemvig har kun gode erfaringer med sin lærling.

Chaufføren har været i fokus, da teknikerne udviklede de nye MAN-lastbiler.

14 TEMA: GRÆNSELANDET

28 ROADSHOW NU MED KRANSIMULATOR

Vi tager temperaturen i grænselandet oven på vejpakke, DA/FH-lov, toldplads osv.

”Job i transport” har opgraderet med ny ­Mercedes og en dedikeret udstillingstrailer.

18 TEMA: VEJPAKKENS NYE REGLER Tjek, hvornår de vigtigste regler fra vej­ pakken kommer til at gælde på vejene.

30 KØRE- OG HVILETID Tjek de nye køre- og hviletidsregler her.

8 NY GRØN PRIS

20 TEMA: SLAGET OM VEJPAKKEN

32 TVS UDVIDER SORTIMENTET

Jyske Finans og DTL går sammen om ny pris: Den Grønne Transportpris.

Klumme: Kommissionen vil nu tjekke vejpakkens hjemkørselskrav for klima­påvirkninger.

Til nytår udvider TVS sortimentet med ­Tacho Online+, og nye kunder er også i hus.

10 LIDT FLERE OPRETTER LÆREPLADSER

22 TEMA: KURT BEIER TILTALT

35 NYT FRA DTL-A

Rundspørge: Flere har lærlinge ansat i 2020 sammenlignet med 2018.

Politiet har endelig rejst tiltale for åger i slumlejrsagen fra Padborg.

Læs om kurser i lederudvikling og få tips til den vanskelige samtale.

Ansvarshavende redaktør: Adm. dir. Erik Østergaard. Redaktion: Redaktør Niels Møller Madsen (DJ), redaktionsmedarbejder Selina Dravnfeldt, Thomas Rumph, Finn Bjerremand, Morten Lindbo og Claus Perregaard. Annoncekontakt: Mediapunktet ApS, tlf. 5117 1424, mail: ar@mediapunktet.dk. Layout og tryk: KLS PurePrint A/S. Kontrolleret oplag: 3.442. Abonnement: kr. 495,- ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier. Adresse: DTL Magasinet, Grønningen 17, st., 1270 København K. Tlf. 7015 9500, www.dtl.eu, e-mail: dtl@dtl.eu. Forsidefoto: Niels Møller Madsen. Artikler i DTL Magasinet udtrykker ikke nødvendigvis DTL’s holdning.

2 | DANSKE VOGNMÆND | SEPTEMBER 2020

FIND DTL

på Facebook og Linkedin og giv os et ’like’


LEDER

EN VERDEN UNDER ­FORANDRING

EU

har nu vedtaget nye spilleregler for vejtransporten, som for ti år siden var politisk utænkelige. Den største ændring af vejtransportens vilkår siden liberalisering­ en af vejtransport i 1992 og cabotagekørsel i 1998 er begyndt. EU har dermed fulgt den retning, det danske Folketing har taget ved at lade løn- og arbejdsvilkår gælde for udenlandske chauffører i Danmark. På en transportkonference i efteråret 2010 udtalte den daværende estiske transportkommissær Siim Kallas idealistisk, at han ønskede at liberalisere det europæiske transportmarked yderligere og give de østeuropæiske transportvirksomheder endnu videre rammer til at konkurrere i EU. Kommissæren blev ikke alene bakket op af de østeuropæiske vognmænd, der få år forinden havde fået fri adgang til de vesteuropæiske lande. Han blev også støttet af visse vesteuropæiske transportorganisationer, der ville have blåstemplet de aktiviteter, man allerede siden 2006 havde været i gang med: At drive transportvirksomhed i deres egne lande på østeuropæiske løn- og arbejdsvilkår. Men transportverdenen kom under forandring. Store dele af Nordvesteuropas transportbranche har kæmpet i årevis for at gøre konkurrencevilkårene mere lige. Kampen blev understøttet af grelle og stadig mere synlige eksempler på fattige østeuropæiske chaufførers nomadetilværelse i vestlige lande, og mange vesteuropæiske vognmænd måtte dreje nøglen om i deres eget land. Langsomt gik det op for EU’s embedsmænd og politikere, at der måtte være grænser for friheden. Det blev tydeligt, da man i 2017 for alvor kunne konstatere, at lande som Litauen og Polen blev

Jeg ved godt, at der er lang vej til, at kontrollen og håndhævelsen er i hus, men dette her er en milepæl for alle danske vognmænd og deres chauffører.

brugt som port til EU. I 2015 fik tæt på 30.000 chauffører fra lande uden for EU adgang til EU-arbejdsmarkedet via Polen. I 2019 var tallet mere end fordoblet. Hvad det betød, så man med Kurt Beier-skandalen i 2018. Ikke alle transportorganisationer lod sig påvirke af livets skæve gang på landevejene. Hos de øvrige transportorganisationer i Danmark, herunder DI Transport og ITD, har der ikke været meget hjælp at hente til kampen mod social dumping og for fair konkurrence. Tværtimod har flere af organisationerne haft direkte modstridende interesser. Det er ikke altid kommet lige tydeligt frem i offentligheden, men ikke været til at tage fejl af, når der har været arbejdet på de erhvervspolitiske agendaer i Danmark og i Bruxelles. Det har taget det meste af et årti at få de her regelsæt ændret. Det har været en lang og sej proces og faktisk også et lærestykke for os som brancheorganisation. For især alliancesamarbejdet mellem de nordiske vognmandsorganisationer i Nordic Logistics Association og det tætte samarbejde med øvrige organisationer i EU, især i Frankrig og Tyskland, har været et helt afgørende element for at få indflydelse på de politiske processer i EU. Det viser, at et stærkt nordisk samarbejde også kan flytte tingene i Bruxelles. Jeg ved godt, at der er lang vej til, at kontrollen og håndhævelsen er i hus, men dette er en milepæl for alle danske vognmænd og deres chauf­ fører. Det er et politisk signal, der varsler en ny tid – nøjagtig som så meget andet i en verden under forandring. Der er god grund til at ønske DTL’s medlemmer tillykke. Læs mere inde magasinet om Kurt Beier-skandalen, om tilstandene i Padborg og om kampen om vejpakken. Adm. direktør Erik Østergaard SEPTEMBER 2020 | DANSKE VOGNMÆND | 3


→→

KORT NYT

LYT TIL PODCAST FRA DTL DTL er kommet med på podcast-bølgen. Som noget nyt kan du derfor fremover lytte til interviews, reportager og debat om mennesker og transport i god, gammeldags radiofonisk kvalitet i vores podcast, ”PÅ VEJ med DTL”. De to første podcast-episoder er allerede udkommet. Det drejer sig om en reportage fra studenterkørsel i Køge, da DTL fik lov at komme med vognmand

NY UDDANNELSE FOR ­FLYTTEFOLK

4 | DANSKE VOGNMÆND | SEPTEMBER 2020

INKASSO-VIRKSOMHED SKAL HJÆLPE MED P-BØDER Det er svært at inddrive gæld fra ubetalte parkeringsafgifter udstedt til udenlandske køretøjer. Færdselsstyrelsen skal nemlig have adgang til adresseoplysning­ er på ejer eller bruger af det køretøj, som parkeringsafgiften er udstedt til, og det er ofte en tung og kompliceret proces at fremskaffe disse oplysning­er. Uden oplysningerne kan styrelsen hverken starte opkrævningsproceduren eller oversende fordringerne til Gældsstyrelsen, og derfor skal der nu findes en international inkassovirksomhed til at inddrive gælden. Fra 1. januar 2019 og frem til og med 30. juni 2020 har Færdselsstyrelsens parkeringskorps udskrevet 7.050 parkeringsafgifter, hvoraf de 6.031 er udskrevet til udenlandske køretøjer. Men hvor godt 77 procent af afgifterne

udskrevet til danske køretøjer er betalt, gør det samme sig kun gældende for små 17 procent af parkeringsafgifterne udstedt til udenlandske køretøjer. Kilde: Færdselsstyrelsen Foto: Niels Møller Madsen.

Nu kan flyttefolk endelig komme på en efteruddannelse, som er målrettet flyttebranchens særlige vilkår. Uddannelsen, som er en lovpligtig EU-kvalifikationsuddannelse, retter sig ikke kun mod flyttefirmaer, men også mod virksomheder der beskæftiger sig med møbeltransport, køkkentransporter osv., hvor der bruges tekniske hjælpemidler mv. Uddannelsen varer fem dage og er bygget op med to obligatoriske dage, hvor indholdet er bestemt af Færdselsstyrelsen. Den tredje dag er viet køre- og hviletidsregler for flyttefolk. De sidste to dage er også brancherelaterede, og dem har TEC i Hvidovre udviklet i tæt samarbejde med Dansk Møbeltransport Forening (DMF). På de to dage vil kursisterne fx komme igennem nye flyttetekniske hjælpemidler, regler om akseltryk osv., transportdokumenter på flytteområdet, skader på flyttegods, håndtering, pakning og surring osv. Flyttebranchen kan allerede nu booke chauffører ind på kurset, som udbydes af TEC Hvidovre og løber af stablen i uge 50. Bliver der efterspørgsel på kurset vest for Storebælt, så rykker TEC til Fredericia for at afvikle kurser der. Læs mere om kurset og tilmeld chauffører her: www.tec.dk, klik på ”kurser og efteruddannelse” og herefter på ”transport” og find den under ”godstransport” nede på siden. Kilde: TEC Hvidovre

Anders Larsen, Hedehusene. Og så har vi besøgt vognmand Poul Christiansen, Hvalsø, som for nylig fejrede 60-års jubilæum som vognmand, til en snak om et langt liv som vognmand. Lyt til podcasten på DTL’s hjemmeside under ”Nyheder og presse” eller find den på iTunes og Spotify – søg på ”PÅ VEJ med DTL”. TRU


Sæt scenen for udsyn i verdensklasse. Se mere på volvotrucks.dk

VI PRÆSENTERER DEN NYE VOLVO FM


→→

KORT NYT

DIALOG OM LØNNIVEAU

Huller skåret i presenningen af kriminelle, som vil tjekke om bilen indeholder noget, der er værd at stjæle. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi.

MARKANT FALD I ­KIGHULSTYVERIER Nye tal fra Syd- og Sønderjyllands Politi viser, at antallet af de såkaldte kighulstyverier, hvor gerningsmænd undersøger lastbiler for værdifuldt gods inden tyverierne, er dalet markant i Danmark – fra 234 sager i 2017 til bare 12 i 2020. Underdirektør Frank Davidsen i DTL mener, at nedgangen skal ses på baggrund af Covid19-­restriktionerne, hvor der har været fuld grænsekontrol og dermed meget svære vilkår for

omrejsende kriminelle, der vil ind i Danmark. Vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politi peger på, at transportvirksomhederne med enkle tiltag kan gøre det yderst vanskeligt at begå kighulstyverier fx ved at investere i indbrudshæmmende presenning­ er med indbygget trådnet eller konsekvent gå over til at benytte sættevogne med faste vægge. Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi

Tæt dialog med overenskomstparterne skal hjælpe Færdselsstyrelsen med at tilrettelægge de nye ramme­vilkår for løn og omkostningsniveau, der skal gælde for danske og udenlandske virksomheders kørsel på danske veje. Først i juni vedtog Folketinget lovforslag L-185 om fastlæggelse af et omkostningsniveau i forbindelse med udførelse af visse former for vejtransport vedtaget. Formålet med loven er at skabe ensartede vilkår for aflønning af såvel danske som udenlandske virksom­ heders kørsel i Danmark. Omkostningsniveauet skal defineres med udgangspunkt i de mest repræsentative landsdækkende overenskomster på området. Som led i at sikre fair konkurrencevilkår og ensartet aflønning ønsker Færdselsstyrelsen dialog med branche- og fagorganisationer på vejtransportområdet om lovændringen. Styrelsen vil derfor tage kontakt til de relevante parter. Færdselsstyrelsen forventer at sende bekendt­ gørelsesændringerne i offentligt høring medio oktober 2020. Kilde: Færdselsstyrelsen

OPKRÆVNING TIL ­

KOMPETENCE­UDVIKLINGSFOND DTL’s medlemsvirksomheder modtog i uge 34 en opkrævning til Transport- og Lagerområdets Kompetenceudviklingsfond og Godstransportområdets Uddannelsesfond. Opkrævningen indeholder også bidrag til Transportog Lagerområdets Udviklings- og Samarbejds­fond. Sidste frist for indbetaling er den 14. september. Opkrævningerne til fondene sker halvårligt. Fondene, der administreres af PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S,

6 | DANSKE VOGNMÆND | SEPTEMBER 2020

yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Det er virksomheden, der på vegne af medarbejderne, søger om tilskud til kurser. Tilskud søges direkte på pension.dk under Uddannelsesfonde. Her er der også en liste over samtlige kurser, virksomheder kan søge tilskud til samt information om satserne på tilskuddet. Læs mere på pension.dk/uddannelsesfonde. Kilde: PensionDanmark

TILSKUD TIL LADESTANDERE Vejdirektoratet har åbnet for ansøgninger til puljerne til omstilling af erhvervstransport og udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler. Ansøgningsperioden løber frem til 9. oktober. Læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside, www.vejdirektoratet. dk, søg på ”statslige puljer”. Kilde: Vejdirektoratet


Husk

!

samme pris over 9 meter

samme pris

halv pris året rundt

natpris

Hus

-15% FRA 24-06 Spar mindst 1.320,-, når bare én af dine lastbiler kører tur/retur over Øresundsbron Bestil din BroPas Business-aftale for 0,- på oresundsbron.com/fragt

Priseksempel for lastbil over 9 m. Normal kontantpris: 2.352 kr. tur/retur. Med BroPas Business 1.032 kr. tur/retur. Gælder i 2020 ekskl. moms.

k!


→→

ERHVERVSPOLITIK // NYHEDER

DTL HOS MILJØMINISTEREN Miljøminister Lea Wermelin (S) tog sidst i august imod en delegation fra DTL og en af organisationens medlemsvirksomheder, Lastbilcentralen A/S i Ballerup. Mødet var kommet i stand efter udprægede frustrationer i medlemskredsen og flere forsøg hen over sommeren på reel dialog med ministeren om de nye miljøzonekrav. DTL’s adm. direktør Erik Østergaard: - Vi fik redegjort for de store udfordringer, som miljøzonekravene skaber for især vognmænd med specialkøretøjer, og vi fik drøftet behovet for en dispensationsordning, der imødekommer de særlige behov hos vognmænd med specialkøretøjer. Herunder blev der også talt om at udvikle en særlig klippekortsordning for de få køretøjer, der sjældent har ærinde i miljøzonerne. DTL og en række medlemmer med specialkøretøjer har gennem længere tid appelleret til ministeren om dispensations­ ordninger. Specialkøretøjerne kan ofte ikke få påsat partikelfiltre, fordi bilerne er bygget op med en lang række specialudstyr, som optager al disponibel plads, eller fordi et filter kan skade motoren på grund af det specielle kørselsmønster. Fordi bilerne løser meget specielle opgaver – særligt

Fra venstre vognmand Majbrit Hald fra Lastbilcentralen A/S, miljøminister Lea Wermelin (S), og DTL-direktør Erik Østergaard. Foto: Claus Perregaard.

tunge løft, særlige kranopgaver o.a. – kører de markant færre kilometer. - Vi oplevede, at miljøministeren har stor respekt for vores erhverv, der hver dag sikrer at vitale funktioner i samfundet holdes i gang, og som hver dag også bidrager til offentlige projekter og ambitioner af ­miljø- og klimarigtig karakter. DTL

argumenterede på mødet for, at specialkøretøjer udgør en meget begrænset del af trafikken i miljøzonerne. Derfor slog vi også på, at eventuelle fremtidige miljø­ zonereguleringer og skærpelser af krav i miljøzoner behøver et langt længere varsel, udtaler Erik Østergaard. ■ MOL

JYSKE FINANS OG DTL KLAR MED GRØN PRIS Den Grønne Transportpris. Hverken mere eller mindre. Dét er navnet på den nye pris, som Jyske Finans og DTL - Danske Vognmænd fremover vil uddele én gang årligt til et DTL-medlem, som har gjort en særlig indsats for at skærpe vognmandsbranchens grønne profil. - Der er slet ingen tvivl om, at den grønne dagsorden kun vil vokse i de kommende år, og grønne løsninger er allerede et konkurrenceparameter for mange. Her er der også vognmænd, som gør en særlig indsats, og det vil vi gerne sætte positivt fokus på, siger DTL - Danske Vognmænds administrerende direktør, Erik ­Østergaard. DTL MAGASINET | DECEMBER 2019 2020 8 | DANSKE VOGNMÆND | SEPTEMBER

Ambitionen er at identificere de virksom­heder, der systematisk vælger de mest klima- og miljøvenlige løsninger, når mulighederne opstår, og når virksomheden står i valget mellem at gøre, som man plejer og købe ind, som man altid har gjort eller vælger at tænke grønt og finde mere grønne veje i udviklingen af virksomheden. Den form for indsats er Jyske Finans og DTL - Danske Vognmænd enige om skal bemærkes og belønnes. Den vognmand, som dommerpanelet vurderer har gjort mest eller fundet nye veje til en grønnere profil, præmieres med 25.000 kroner. Andenpræmien vil være på 15.000 og tredjepræmien på 10.000 kroner.

Første gang prisen uddeles vil være på DTL-standen på Transport2021 i Herning til april. Jyske Finans og DTL - Danske Vognmænd og dommerpanelet vil i tæt samarbejde finde de vognmænd i DTL-kredsen, som har arbejdet seriøst med grøn omstilling. Forslag og indstillinger løber frem til 31. marts 2021. Både Jyske Finans og DTL-Magasinet Danske Vognmænd vil løbende portrættere de virksomheder, der vurderes at kunne komme i betragtning til prisen. De mere konkrete eksempler på, hvad der kan kvalificere til prisen, offentliggøres snarest. ■ CPE


→→

ERHVERVSPOLITIK // HAVNETUNNEL

GRØNT LYS TIL KØBENHAVNERTUNNEL linjeføring for en ringvej i tunnel langs Amagers østkyst til Øresundsmotorvejen.

Mellem 20 og 30 milliarder kroner

Morten Lindbo [mol@dtl.eu]

Længe ventet forundersøgelse viser, at der er økonomi i en havnetunnel øst om København.

Illustration: Vejdirektoratet.

Gennem mange år har diskussionerne om en tunnel øst for København, den såkaldte havnetunnel, bølget frem og tilbage. Nu viser en forundersøgelse, at tunnelen vil have en berettigelse både trafikalt og miljømæssigt. DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard hilser forundersøgelsen velkommen. - Det er positivt, at den grundige forundersøgelse er blevet til i bredt samarbejde mellem statslige og kommunale parter samt private investorer, og at den nu blåstempler tankerne om en østlig ringvej om København som et nyttigt og bygbart projekt, der blandt meget andet kan aflaste

Indre By og brokvarterer for gennemkørende trafik, siger Erik Østergaard. DTL har i en årrække deltaget i alliancen Københavnertunnelgruppen, som har arbejdet for visionerne om en havnetunnel og dermed også en sådan undersøgelse. I foråret 2017 blev det besluttet at gennemføre en forundersøgelse af en østlig ringvej med udgangspunkt i en overordnet linjeføring fra Nordhavn til Amagermotorvejen. Hele strækningen vil forløbe i tunnel med tilhørende til- og frakørsler. Som en del af aftalen mellem staten og Københavns Kommune blev det besluttet at udvide undersøgelsen til også at omfatte en alternativ

Efter planen vil en østlig ringvej samlet set kunne forbinde Helsingørmotorvejen i nord med Amager- eller Øresundsmotorvejen i syd. Projektet vil dermed binde det overordnede vejnet sammen øst om København og forbedre mobiliteten i Hovedstaden. Ringvejen vil skulle servicere den tværgående trafik og aflaste de indre bydele og andre strækninger for bil- og lastbiltrafik. Anlægsomkostningerne vil ifølge forundersøgelsen løbe op i mellem 20 og 30 milliarder kroner afhængig af, hvilken løsning og linjeføring man i sidste ende beslutter sig for. Københavns Borgerrepræsentation skal i dette efterår lægge sig endeligt fast på linjeføring og igangsætte VVM-undersøgelse af strækningen. Erik Østergaard slår til lyd for en østlig ringvej. - Den er efter vores opfattelse en forudsætning for at etablere den planlagte Lynette­holm, byudvikle Refshaleøen samt trafiksanere og fredeliggøre Københavns indre by. Men den østlige ringvej bør også indgå i regeringens langsigtede investeringsplan for infrastrukturen, som forhåbentlig bliver fremlagt i nær fremtid, fordi den vil give betydelige lettelser for bl.a. godstrafikken i hovedstadsområdet. Vi ser virkelig frem til, at danske politikere nu demonstrerer nogle visioner, siger han. Forundersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem Transportministeriet, Vej­direktoratet, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Refshaleøen. ■

TJEK FORUNDERSØGELSEN Læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside: www.vejdirektoratet.dk/ projekt/oestlig-ringvej

SEPTEMBER 2020 | DANSKE VOGNMÆND | 9


→→

ARBEJDSGIVER // LÆRLINGE

RUNDSPØRGE:

LIDT FLERE OPRETTE Flere vognmænd føler et ansvar for at have lærepladser, og flere har en eller ­flere lærlinge ansat sammenlignet med for et par år siden, viser ny rundspørge.

Niels Møller Madsen [nmm@dtl.eu]

F

lere vognmænd hyrer lærlinge. 27 p ­ rocent af DTL’s medlemsvirksomheder med lønsum har aktuelt en eller flere lærlinge ansat. Det viser en rundspørge, som DTL foretog lige op til sommerferien. Dermed er vognmændene blevet lidt flinkere til at ansætte lærlinge siden 2018, hvor de sidst blev spurgt. Dengang havde kun 22 procent en eller flere lærlinge i medarbejderstaben. Næsten tre ud af fire vognmandsvirksomheder har ikke lærlinge ansat. Og knap halvdelen af dem henviser til manglende arbejde som den væsentligste grund. Hver tredje mener ikke, at han eller hun har tid nok til at give lærlingen den fornødne opmærksomhed. Kun de færreste blandt vognmandsvirksomhederne – 22 procent – siger, at de har planer om at oprette én eller flere lærepladser. De fleste føler sig heller ikke særligt ansvarlige for at have lærepladser. Flere føler sig dog ansvarlige i 2020 sammenlignet med 2018. Dengang følte 35 procent mod i dag 41 procent et særligt ansvar for at have lærepladser.

Kan give bagslag Konsulent Kurt Rinhack fra DTL’s regionskontor i Viborg mener, at det manglende ansvar kan give bagslag. - Det er da et problem, hvis vognmændene ikke vil tage et ansvar for at løse en rekrutteringsproblematik og bidrage til, at vi har chauffører nok. Er de ikke villige, når det som nu er praktisk talt gratis at lære dem op, så må de leve med ikke at kunne få nye chauffører i fremtiden. Man kan ikke blive ved med 10 | DANSKE VOGNMÆND | SEPTEMBER 2020

at stjæle chauffører fra hinanden. Det er en fælles opgave at uddanne nye chauffører, siger han. Praktikpladskonsulent Jan Larsen fra Transport­ erhvervets Uddannelser (TUR) peger også på, at der skal uddannes flere nye chauffører, hvis efterspørgslen på arbejdskraft i branchen skal kunne efterleves. - Militæret uddannede før i tiden chauffører i stor stil. Det gør militæret ikke mere. I fremtiden kan man stort set kun rekruttere de unge eller voksne, der ønsker at skifte branche. Med mindre vi opretter flere lærepladser, vil vi ikke kunne tilfredsstille efterspørgslen på uddannede chauffører, siger han.

Lærlinge er billige for tiden Gratis er det måske ikke at have lærlinge, men som følge af coronakrisen koster det frem til nytår bare otte kroner i timen at have en lærling siddende ved siden af chaufføren. Det offentlige dækker 90 procent af lønnen for resten af 2020 for nyoprettede lærepladser, 45 procent for voksen­lærlinge og 75 procent for almindelige lærlinge. Kurt Rinhack: - Det er superlet. Vognmanden skal ikke gøre noget selv, lønrefusionen, der gælder fra 1. maj og året ud, kommer automatisk til udbetaling. Første portion kommer omkring 1. september, resten efter nytår. Så ingen skal sige, at lærepladserne er en underskudsforretning i 2020, siger han. Det mener mange af virksomhederne med ­lærlinge da heller ikke. Hver femte af de adspurgte melder, at de har økonomisk udbytte af lærepladserne. De fleste, 44 procent, svarer, at udgifter og indtægter ved at have lærlinge går lige op, mens kun 11 procent oplyser, at de har underskud på deres lærling(e).


R L­ ÆREPLADSER Mangler kendskab til tilskud

Unge gider ikke branchen

Rundspørgen 2020 viser i lighed med i 2018, at virksomhederne uden lærlinge samtidigt mangler viden om, hvordan man kan få det at have lærlinge til at hænge sammen både økonomisk og praktisk. Blandt de virksomheder, som ikke har lærlinge ansat, kender tre ud af fire ikke til de tilskudsmuligheder, der følger med det at have lærlinge. Lige så mange ved ikke, at to eller flere virksomheder kan dele en lærling, hvis de hver især ikke har arbejde nok til selv at beskæftige en. Ordningen med at dele lærlingen blev i sin tid oprettet for at hjælpe små virksomheder, der kan have svært ved at løfte en læreplads. Deleordninger administreres af skolerne og er derfor en begrænset byrde for vognmændene. Problemet er bare, at stort set ingen benytter sig af den. Jan Larsen fra TUR peger på, at lærlingen først sidst i læretiden begynder at køre penge ind til vognmanden. Ingen er derfor interesseret i at have lærlinge i starten.

Ifølge Jan Larsen er problemet lige nu faktisk ikke at skaffe praktikpladser, men at få unge til at interessere sig for branchen og få lyst til en karriere som lastbilchauffør. - Vejlederne på skolerne kender desværre ikke meget til branchen. Jeg bruger meget tid på at få dem til at fortælle de unge om transportbranchen. Vi kan have lige så mange praktikpladser, vi vil, men hvis vi ikke kan fylde unge ind - og de rigtige unge vel at mærke - er vi jo ikke nået videre, siger han. Denne udfordring har DTL sammen med ATL og 3F m.fl. taget op for flere år siden i form af Job i transport-kampagnen, der turnerer rundt til skoler landet over med sit fine nye vogntog med påsat under­ visningstrailer. Læs mere om den på side 28-29.

CORONA PÅVIRKER IKKE LÆRLINGE­SITUATIONEN Mod forventning ser coronakrisen ikke ud til at påvirke transportvirksomhedernes lyst til at have lærlinge. I hvert fald svarer hele 82 procent af de adspurgte, at coronakrisen ikke får betydning for, hvorvidt de opretter lærepladser eller ej. Resten af 2020 kan virksomheder få op til 90 procent i lønrefusion til nyoprettede lærepladser. Halvdelen af de adspurgte vognmandsvirksomheder kender til ordningen, den anden halvdel gør ikke, viser rundspørgen.

Om rundspørgen Spørgerammen blev sendt ud i uge 26 og 27 til 1.040 medlemmer med lønsum. 213 svarende til 20 procent besvarede skemaet. ■

FLERE LÆRLINGE I 2020 % 80 70 60

2018

2020

50 40 30 20

2018

10 0

INGEN LÆRLINGE

2020

1 ELLER FLERE LÆRLINGE

Lidt flere har lærlinge ansat i år sammenlignet med i 2018. Lidt flere føler også et særligt ansvar for at have lærlinge. Kilde: Rundspørge om lærepladser, DTL juni 2020. SEPTEMBER 2020 | DANSKE VOGNMÆND | 11


→→

ARBEJDSGIVER // LÆRLINGE

LYSTEN SKAL DRIVE VÆRKET Vognmand Kåre Høj Jensen hos Æ Vognmand i Lemvig har kun gode erfaringer med sin lærling, Steffen Kristensen, der i rutefart transporterer døde dyr fra landbruget til Daka i Randers. Niels Møller Madsen [nmm@dtl.eu]

- Med en lærling har du chancen for at have en dygtig mand i mange år. Det er en smart måde at rekruttere på, siger vognmand Kåre Høj Jensen fra Æ Vognmand i Lemvig (t.h.) Planen er da også, at chaufførlærling Steffen Kristensen fortsætter i firmaet, når læretiden er forbi.

S

truds. Det er det mest eksotiske dyr, som Steffen Kristensen indtil videre har kørt med. Død forstås. Steffen er 19 år, lærling hos Æ Vognmand i Lemvig og én af fire chauffører fordelt på to biler, der kører døde dyr fra landbruget til videreforarbejdning hos Daka i Randers. DANSKE VOGNMÆND er til kaffe og ostemad i det vestjyske for at høre lærling og vognmand, hvordan sådan et lærlingeforløb forløber i den praktiske hverdag. Og begge er ovenud tilfredse med arrangementet. - Vi har også hentet lamaer og hjorte, og hvem ved, hvornår vi skal køre en død giraf eller en elefant, griner vognmand Kåre Høj Jensen.

Ikke fortrudt Han har ikke fortrudt, at han oprettede en læreplads og ansatte Steffen. - Ikke et øjeblik. Steffen fungerer som en voksen chauffør og tjener penge ind til forretningen, siger han. Vognmandens to Daka-biler kører 20 timer i døgnet, og chaufførerne fordeler selv arbejdet mellem sig. - Det klarer vi selv. Det er der ingen grund til at forstyrre Kåre med, siger Steffen Kristensen. Der har været meget travlt under hedebølgen i august, hvor flere dyr har lidt døden i den ulidelige varme. Rekorden i august har været 140 stop for den ene bil og 160 stop for den anden. Hvert stop er en land12 | DANSKE VOGNMÆND | SEPTEMBER 2020

mand, der skal have afhentet et eller flere kadavere. - Man vænner sig til lugten efter et par uger. Jeg synes faktisk, at et læs fisk lugter værre. Værst er lugten, når landmanden har samlet til bunke, inden han ringer til os, siger Steffen Kristensen. Aktionsradiussen er stor, fra Skjern i syd til Fjerritslev i nord og Viborg-kanten mod øst. Efter godt et år bag rattet kender Steffen Kristensen den mindste grusvej og bedst skjulte ejendom. Og han er glad for tjansen, siger han, mens han gumler et franskbrød med ost i sig. - Man bliver respekteret og ikke set ned på, siger han på spørgsmålet om, hvad han synes bedst om ved lærlingejobbet. Ulemper ved lærlingeforholdet kan Kåre Høj Jensen ikke komme på. Steffen Kristensen har ikke haft skader på bilen. Til gengæld røg spidsen af en finger i skyndingen. Den er stort set helet, og uddannelsen er så fleksibel, at Steffen tog nogle obligatoriske kurser på skolen i Holstebro under helingen. Hastværk er lastværk, er vognmand og lærling enige om. - Jeg siger: Tag det nu roligt. Vi skal nok nå det. Det kvarter er tjent godt ind i sparet diesel og skader, som ikke sker på grund af hastværk, siger Kåre Høj Jensen. Steffen supplerer: - Jeg vinker biler ud fra sideveje og kører roligt og hensynsfuldt. På den måde får firmaet et godt rygte.

Vil gerne fortsætte Kåre Høj Jensen vil gerne fortsætte med lærlinge, også når Steffen Kristensen om halvandet år er udlært og forhåbentligt fast ansat som chauffør i forretningen. - Den største fordel ved at have lærlinge er, at du former dem som gode repræsentanter for firmaet udadtil. En ung lærling er nemmere at forme end en voksen med 30 års vaner i bagagen. De unge er nødt til at lytte. Med en lærling har du chancen for at have en dygtig mand i mange år. Det er en smart måde at rekruttere på, siger vognmanden. Selv om Kåre Høj Jensen gerne lader en ny afløse Steffen, når læretiden er forbi, kommer han ikke til at søge efter én. - Nej. De skal komme af sig selv. Lysten skal drive værket, siger han. ■


Med et OK Truck Diesel-kort kan du og dine chauffører altid få fat i os. Også den uheldige dag – eller nat, hvor det hele haster. På den måde undgår du længerevarende stop, som kan koste både køre- og hviletid. I en travl hverdag er det mere end OK. Ring til OK’s transportteam, hele ugen, døgnet rundt, på 89 32 25 40.

20807

Vores telefonnummer er 89 32 25 40. Også midt om natten.


→→

TEMA // GRÆNSELANDET

GRÆNSELANDET Med vedtagelserne af vejpakken i EU og DA/FH-loven i Danmark samt til­talen mod Kurt Beier blev 2020 året, hvor ­vigtige slag i ­krigen mod social dumping og for fair konkurrence blev vundet. Indtil videre er Toldpladsen i Padborg dog stadig fyldt med last­ biler på hvide plader. ­DANSKE ­VOGNMÆND har v­ æret i grænse­ landet og samler trådene på de ­følgende sider.

Thomas Rumph [tru@dtl.eu] Claus Perregaard [cpe@dtl.eu]

14 | DANSKE VOGNMÆND | SEPTEMBER 2020


T

oldpladsen i Padborg er et minisamfund, der fungerer på godt og ondt: De udenlandske chauffører tørrer vasketøj på de opslåede kølerhjelme, foretager olie- og dækskift på lastbilerne og socialiserer over billig vodka. Toiletfaciliteterne på pladsen er i hovedsagen udført i rustfrit stål og behørigt fastgjort og sikret. Ellers bliver inventaret stjålet, siger den lokale erfaring. Det er Aabenraa Kommune, der står for rengøring og vedligeholdelse af pladsen. Pris: En million kroner i runde tal ifølge budgettet. Alligevel er det ikke et sted, der lægger mange alen til Aabenraas selvbillede som transportkommune. En uriaspost, man helst havde været foruden, forklarer borgmester Thomas Andresen (V) om pladsen, som blev Aabenraas ansvar med kommunalreformen i 2007. - Det øjeblik, bilerne og chaufførerne, der holder på pladsen, ikke har forbindelse til lokale vognmænd, speditører eller varemodtagere, er det en statslig opgave, som Vejdirektoratet burde tage sig af, siger borgmesteren.

Padborg er synonym for problemet Borgmesteren fremhæver, at der er tale om et lokalt udtryk for en problematik med langt større udbredelse. - Det her er ikke kun et Padborg-fænomen. Vi er blevet et synonym for problemet, fordi det er koncentreret og tydeligt her. Vi er grænsekommune, så det er naturligt, at problemet opstår i Padborg. Men det er et landspolitisk emne, og det kræver en landspolitisk løsning. Men kommunen kan ikke vende ryggen til, både af hensyn til kommunens borgere og chaufførerne på pladsen i Padborg. - Vi kan ikke lukke øjnene for de her mennesker. Det kræver en human og pragmatisk tilgang. Vi kan ikke gøre noget ved det grundlæggende problem, så vi skal have det til at fungere. Hvis vi

SEPTEMBER 2020 | DANSKE VOGNMÆND | 15


→→

TEMA // GRÆNSELANDET

ikke stiller arealer til rådighed, så holder de i villa­kvarterer og på afsides pladser. Det har givet trafikale og hygiejniske problemer. Hvis vi ikke påtog os den opgave, ville den ikke blive løst. Vi synes, at vi godt kan være vores indsats bekendt, siger borgmesteren.

Afmagtens pris Fra byrådskollegaerne er der også en erkendelse af, at uden kommunens mellemkomst ville problemet være større. Kim Brandt (S) mener, at toldpladsen aldrig burde været blevet Aabenraa Kommunes ansvar. - Vi står med håret i postkassen. Hvis du ikke ved, hvor du skal køre hen, så kør til Padborg. Det er en opbevaringsplads, siger han og fortsætter: - Jeg mener ikke, vi skal bruge kommunale midler på pladsen. Andre pladser, der fungerer på samme måde, drives som rastepladser. Men vi kan ikke undvære p-pladsen, fordi mange stadig skal have fortoldet papirer, siger han med henvisning til toldkontoret, som lægger navn til pladsen, og som i øvrigt er nabo til Syd- og Sønderjyllands Politi. For nylig er der opsat skilte på pladsen med 72-timers p-begrænsning. Det er dog stadig politiet, som skal kontrollere, hvorvidt chaufførerne på pladsen ulovligt afholder deres ugehvil i førerhuset. - Vi er magtesløse. Vi har ikke bemyndigelse til at gå ind og sige ”du må ikke holde her”. Det kræver 16 | DANSKE VOGNMÆND | SEPTEMBER 2020

bedre og mere kontrol fra politiets side. Men de fører ingen kontrol og deler flere bøder ud på p-pladser end på toldpladsen, siger Kim Brandt uforbeholdent. Hans kollega Ejler Schütt (DF) er endnu mere ramsaltet i sit svar på spørgsmålet om, hvad kommunen får for de penge, man bruger på at vedligeholde pladsen. - Man får ingenting. Det er primært østeuropæiske chauffører, som får gratis parkering. Der foregår fx reparationer lokalt på pladsen, som er et værre svineri. Han er dog på det rene med, at alternativet er værre, hvis kommunen afstod fra vedligeholdelse af pladsen. - Så ville der blive ragnarok, siger han.

DA/FH-lov og vejpakke: Morgenluft over Padborg? Vil EU’s vejpakke og den såkaldte DA/FH-lov, som betyder, at cabotagekørsel og international transport i Danmark skal aflønnes efter danske vilkår, få effekt på situationen omkring told­pladsen? Kim Brandt håber, at særligt hjemkørselskravet vil betyde færre udenlandske biler og chauffører og dermed flere danske og nordeuropæiske. - Det er dog en forudsætning, at der udføres mere og bedre kontrol, siger han. Borgmester Thomas Andresen deler den forsigtige vurdering. - Jeg forventer, at antallet af fx rumænske og ungarske biler, som strander på pladsen, falder, fordi de skal vende hjem regelmæssigt. Det må i hvert fald være intentionen, siger han.

Branchen sidder på hænderne Men hvordan håndterer kommunerne længere nordpå langs E45 udfordringerne med lavtlønnede udenlandske chauffører?


I Kolding har de i årevis kendt til problematikken med chauffører, der overnatter og bor i lastbilen. Kurt Beier-sagen fik politikerne til at vedtage en strategi, der fik udryddet de værste ”Vilde Vesten”-tilstande ved bl.a. at hive bødeblokken frem oftere og samtidig lave opsøgende arbejde for at finde chaufførerne og finde ud af, hvem de arbejder for. Men problemet består fortsat, fortæller medlem af arbejdsmarkedsudvalget, Benny Dall (EL). - Det næste skridt i strategien var at undersøge muligheden for at lave et rigtigt transportcenter med beboelsesfaciliteter i samarbejde med branchen, hvor chaufførerne kan hold fri og sove. Hvis vi får et transportcenter, kan vi stramme p-bestemmelserne så meget, at det bliver umuligt at undgå at bruge faciliteterne. Men det er strandet nu, fordi branchen sidder på hænderne og ikke vil betale, siger han. Kolding Kommune har også set på muligheden for ved hjælp af lokalplaner at skaffe hotellignende faciliteter hos transportvirksomhederne i kommunens industriområder, men mener ikke, det er lovligt og vil udbede sig en redegørelse om planloven fra erhvervsministeren. I en sag i Esbjerg Kommune har en lokal transportvirksomhed fx måttet leje sine rumænske

chauffører ind på en bed and breakfast, fordi kommunens lokalplan ikke tillader overnatning i lokalerne på firmaets adresse.

Ikke på min vagt I Fredericia genkender formand for By- og Planudvalget Steen Wrist Ørts (S) problemet med speditører og andre, der gerne vil have kommunerne til at bekoste en sikker parkeringsløsning med toiletter, overnatningsfaciliteter mv. - Men det bliver ikke på min vagt, at vi kommer til at tage regningen. Jeg vil gerne være med til at lave en lokalplan, hvis nogen vil lave en ”safe park”, hvor man betaler 10-15 euro for at parkere sikkert og få et bad. Vores opgave består i at lave lokalplaner og kigge på p-reglerne, men det er stadig politiet, der skal håndhæve, siger han. Tilbage i Kolding er Benny Dall fortrøstningsfuld omkring DA/FH-loven og de elementer i EU’s vejpakke, som er møntet på chauffør-­ problematikken. - Jeg tror, det får en betydelig virkning. Dem, der fortsat systematisk vil forsøge at omgå reglerne, vil blive udstillet, og det vil blive tydeligere for myndighederne, hvem skurkene er. ■

I Padborg er Syd- og Sønder­ jyllands Politi nabo til toldpladsen. ­Vicepolitiinspektør Jesper ­Engelund fra ­Tungvognscenter Syd ­forklarer, at det ville give ­mening, at lade lokale betjente forestå tungvognskontrollen på pladsen, men at det ikke fungerer i praksis.

TUNGVOGNSPOLITI:

INTET BEHOV FOR SÆRINDSATS I PADBORG­ Der kan være gode grunde til en styrket politiindsats på Toldpladsen i Padborg, men tungvognskontrol er ikke én af dem. Det siger vicepolitiinspektør Jesper Engelund fra Tungvognscenter Syd. Han forklarer, at de forseelser, tungvognspolitiet finder i Padborg, er de samme, som når de kontrollerer rastepladserne oppe langs motorvejen. - Det er same-same. Det, der er kendetegnende for toldpladsen i Padborg er, at chaufførerne og lastbilerne kører international transport. Der er meget få, der bare lige kommer over grænsen for at parkere i Padborg. Når vi snakker international godskørsel, betyder det, at de typisk bevæger sig op ad motorvejen, så når vi kontrollerer ved Skærup, Hylkedal eller Kildebjerg, finder vi de samme overtrædelser. Tungvognscenter Syds placering i Vejle har dog også betydning for, hvor man udfører kontroller. - Vi ligger i Trekants-området, fordi meget af den tunge trafik løber igennem her. For os er det mindre

ressourcekrævende at køre ud lokalt og kontrollere. Men vi skal selvfølgelig også vise vores tilstedeværelse i Padborg, hvor vi kontrollerer fx ugehvil. Når vi sætter kurs mod Padborg, og det gør vi relativt tit, er der en køretur på godt 100 kilometer. På den tur opdager man også nogle ting, og vi bringer køretøjer til standsning. Men jo tættere du kommer på os, jo større kontrolintensivitet og kontroltæthed. I Padborg er Syd- og Sønderjyllands Politi nabo til toldpladsen. Jesper Engelund forklarer, at det ville give mening, at lade lokale betjente forestå tungvognskontrollen på pladsen, men at det ikke fungerer i praksis. - Det er et komplekst område. Det kræver særlige kompetencer og viden, fx at man kender kørehviletidsreglerne, så man ikke straffer forkert. I en periode kunne det dog godt give mening at have en mand placeret der, slutter han. ■

SEPTEMBER 2020 | DANSKE VOGNMÆND | 17


→→

TEMA // VEJPAKKEN

VEJPAKKENS NYE REGLER Europa-Parlamentet vedtog endeligt og med komfortabelt flertal vejpakken den 9. juli. Allerede godt en måned senere, den 20. august 2020, trådte de første nye regler så i kraft. Tjek her, hvornår de vigtigste regler som følge af vejpakken kommer til at gælde på landevejene.

AUGUST 2020

AUGUST 2023

• Krav om, at chauffører får stillet kvalitetssikret indkvartering til rådighed i forbindelse med deres regulære ugentlige hviletider, herunder hviletider på mere end 45 timer i træk, hvis de afholdes væk fra egen bopæl.

• Smart takograf i nye (ikke eftermontering i gamle) køretøjer.

• Mulighed for at afholde to reducerede ugehvil i træk i international transport.

SENEST DECEMBER 2024

• Chaufførens ret til at vende hjem hver 4. uge og skærpet krav til retten til at vende hjem hver 3. uge, hvis der afholdes to reducerede ugehvil i træk.

• Eftermontering af smart takograf version 2 på lastbiler i international transport med analog og digital takograf. • Chaufføren skal kunne fremvise diagramark og data fra takografen fra de forudgående 56 dage (før 28 dage).

FEBRUAR 2022

SENEST AUGUST 2025

• Hjemkørselskrav for køretøjet hver 8. uge.

• Opgradering til smart takograf version 2 på køretøjer i international transport.

• Maksimalt tre cabotageture inden for syv dage, efterfulgt af en fire-dages karensperiode, hvor køretøjet ikke må udføre cabotagekørsel i samme medlemsstat. Derudover vil de enkelte EU-medlemslande kunne bestemme, at vejbenet af kombineret transport skal omfattes af cabotagereglerne. • Regler om udstationering gælder tredjelands- og cabotage­ kørsel. Det betyder som hovedregel, at chauffører skal omfattes af de løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår, der findes i det land, der køres i.

JULI 2026 • Smart takograf 2 i varebiler i international transport for fremmed regning.

• Manuel registrering af grænsepassage for chauffører med analog, digital eller smart takograf version 1.

MAJ 2022 • Udenlandske varebilsvognmænd skal have en vognmandstilladelse, hvis de fx skal køre til/fra Danmark. Kilde: DTL og Nordic Logistic Association (NLA). 18 | DANSKE VOGNMÆND | SEPTEMBER 2020


DTL medlem?

Tjek dine fordele!

Få alle dine fordele!

Bliv forsikret i If Som medlem af DTL får du: • Belønning for godt skaderesultat med DTL Skadebuffer. • Personlig rådgivning af specialister, der sikrer, at du bliver korrekt forsikret. • Dækningsgaranti: Har du modtaget forkert rådgivning, dækker vi altid din skade. • Dine egne DTL-repræsentanter i skadeudvalget, hvor DTL altid har det sidste ord!

Årets forsikringsselskab If er kåret af Autobranchen Danmark.

• Op til 20% rabat på private forsikringer. Kom hurtigt videre Ring til os på 70 12 12 32 og book et møde – helt uforpligtende! Se alle dine fordele på if.dk/dtl

SEPTEMBER 2020 | DANSKE VOGNMÆND | 19

14731 If CA 020420

Med dig hele vejen!


→→

TEMA // EU-KLUMME

SLAGET OM ­IMPLEMENTERINGEN AF VEJPAKKEN Selvom et overvældende flertal i Europa-Parlamentet stemte for den endelige aftale om vejpakken, har Kommissionen lanceret en undersøgelse af hjemkør­ selskravet. Vores mand i Bruxelles skriver i klummen her om den sag, som bl.a. indbefatter EU’s rumænske transportkommissær Adina-Ioana Vălean. lastning, og derfor vil den gennemføre en undersøgelse af den nye regel.

Hjemkørselskrav er vigtigt værktøj Hvorvidt der er tale om, at man ønsker at favne de østeuropæiske interesser, som har kæmpet imod reglen, eller om der er tale om reelle bekymringer, er uklart. Men Torsten Laksafoss Holbek, sikkert er det, at den rumænske transportadm. direktør i Nordic Logistics kommissær Adina-Ioana Vălean har været Association (NLA) [tlh@nla.dk] under pres fra de østeuropæiske lande for at gøre noget ved sagen. Derfor er det også afgørende, at NLA og vores alliancepartnere minder Kommissionen om, er var stor glæde blandt det at hjemkørselskravet er til overvældende flertal i Europa­ Parlamentet, som stemte for den for at gøre op med de talrige postkasse­selskaber, som har endelige aftale om vejpakken den 9. juli. Flere års tovtrækkeri, medvirket til at dumpe lønnen politiske kampe og kompromisser i bl.a. de nordiske lande. Og påstanden om øget resulterede i en omfattende aftomkørsel i forbindelse tale, som sikrer ordnede forhold med at lastbilen skal på de europæiske veje. Det er en retur, klinger hult kæmpe sejr for NLA og for fair i denne sammentransport i Europa. hæng. De nye Nu går vi så ind i en ny fase, hvor vi skal regler skal netop sikre, at reglerne bliver håndhævet og sikre, at fx en implementeret. En vigtig del udestår dog, danskejet lastbil, og det drejer sig om hjemkørselskravet, hvor lastbilen skal retur hver 8. uge til der, som tidligere har været hvor virksomheden er etableret. Den del registreret i et har Kommissionen tidligere kritiseret for at modarbejde de grønne ambitioner, da de østeuropæisk frygter en stigning i emissioner og overbe- land, kommer

D

20 | DANSKE VOGNMÆND | SEPTEMBER 2020

tilbage på danske plader, så den er indregistreret der, hvor den har sin kørsel. Reglen er til for at forhindre, at man opretter postkasseselskaber og udøver systematisk social dumping. Den erkendelse bakkes op af et stort flertal i Europa-­Parlamentet, heriblandt de danske medlemmer, som også har kritiseret Kommissionen for at genoptage diskussionen om hjemkørselskravet. Der er derfor også mange, som trækker lidt på smilebåndet over den pludselige interesse for den grønne dagsorden blandt de østeuropæiske lande. NLA arbejder nu med vores tyske og franske allierede fra vognmandsbranchen på at give Kommissionen input og argumenter for at lade hjemkørselskravet stå i lovgivningen som vedtaget. Reglen skal træde i kraft i februar 2022, men det sidste ord er formentlig ikke sagt i den sag. ■

Foto: EU-­ Kommissionen.


BLIV TRUCKPLANNER PRO KUNDE I DAG OG SPAR 20% PÅ BOOKING OG DISPONERINGSSYSTEM Med Truckplanner PRO kan du håndtere alt fra booking og disponering, kommunikation med chauffør, app, elektronisk underskrift, fakturering og integration til dit økonomisystem. Truckplanner PRO effektiviserer din arbejdsgang fordi du kan håndtere dine opgaver i et og samme system.

➢ Chartekstyring, booking og ordreoversigt ➢ Adgang til app ➢ Nem Integration til regnskabsprogram

Du kan se mere om dine fordele på www.truckplanner.dk


→→

TEMA // KURT BEIER-SAGEN

SLUMLEJREN I PADBORG:

KURT BEIER TILTALT FOR ÅGER Politiet har efter næsten to års efterforskning af filippiner­ lejren i Padborg rejst tiltale for åger mod tre ledende medar­ bejdere hos Kurt Beier A/S. Politiet mener ikke, at en tiltale for menneskehandel ville kunne holde i retten. Niels Møller Madsen [nmm@dtl.eu]

Åger. Det begik tre ledende medarbejdere hos Kurt Beier A/S efter politiets mening, da virksomheden indkvarterede 26 chauffører fra Filippinerne og Sri Lanka i den berygtede slumlejr i Padborg tilbage i efteråret 2018. Virksomheden blev ellers efterforsket efter den grovere paragraf i straffeloven om menneskehandel, men den påstand mente anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi ikke at kunne løfte. Menneskehandelsparagraffen har straframme på ti års fængsel.

I stedet vil politiet prøve at bevise, at Kurt Beier A/S’ behandling af chaufførerne var en overtrædelse af straffelovens paragraf 282 med en straframme på seks år. Paragraffen siger: ”For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for.”

AABENRAA VIL KONTROLLERE TRANSPORT­VIRKSOMHEDER Kurt Beier-sagen har fået Aabenraa Kommune til at iværksætte kontrol af overnatningsfaciliteterne hos en række udvalgte transportvirksomheder i kommunen. Kontrollen skal foretages af en ekstern aktør. Aabenraas borgmester, Thomas Andresen (V), mener ikke, at kommunen kunne have gjort ret meget anderledes, når det gælder slumlejren hos Kurt Beier A/S. - Vi har altid været meget opmærksomme omkring vores myndighedsopgaver, som omhandler det bygningsmæssige, fx byggetilladelser. I Kurt Beiers tilfælde havde vi været der forinden og forlangt containerne fjernet, men de forhold, som efterfølgende blev afsløret, var skjult, siger han og understreger, at kommunen med henvisning til kontrollen nu systematiserer sin indsats og gør, hvad man kan ”med vold og magt”. Virksomhederne, heriblandt Kurt Beier A/S, er udvalgt til kontrolbesøg ud fra en særlig risikoprofil og virksomhedstype, bl.a. i samarbejde med 3F, oplyser kommunen. Kommunen har kun hjemmel til at kontrollere, om bygningsreglerne overholdes og altså ikke overtrædelser for køre- og hviletid, lønforhold mv. Ved redaktionens slutning forelå der endnu ingen resultater fra kontrolbesøgene. TRU

22 | DANSKE VOGNMÆND | SEPTEMBER 2020

TIDSLINJE • I oktober 2018 ­afslører Fagbladet 3F, at op mod 200 filippinske og ­srilankanske last­ bilchauffører på skift bor i en slumlejr ved Kurt Beier Transport A/S i Padborg. • Kurt Beier Transport A/S har ansat chauf­ førerne i sit datterselskab i Polen, HBT Interna­tionale Transporte. Virksomheden mener sig derved i sin fulde ret til at betale chauf­førerne to euro (15 kr.) i timen. • Politiet går oktober 2018 ind i sagen. • Den 18. juli 2020, efter mere end halv­andet års efter­forskning, rejser anklagemyndig­heden hos Syd- og Sønder­ jyllands Politi tiltale mod Kurt Beier Transport A/ S og tre ledende medarbejdere for åger. • Anklagemyndigheden rejser desuden tiltale for blandt andet overtrædelse af udlændinge­loven, byggeloven og bygnings­ reglementet.


DTL: TAK TIL KURT BEIER - Kurt Beier-skandalen gav genlyd i hele Europa, og jeg er slet ikke i tvivl om, den har været medvirkende til at åbne øjnene hos mange politikere og dermed har hjulpet vejpakken igennem. Det samme gælder i Danmark. Uden skandalesagerne fra ­Padborg ville der være gået længere tid, inden vi fik en lovgivning om aflønning af udenlandske chauffører på dansk grund. Skandalerne har simpelthen hjulpet os i kampen med at bekæmpe social dumping. Fremover bliver det vanskeligere at basere sin forretningsmodel på systematisk løndumping, siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard.

SAGT & SKREVET Lokket til Europa

”Vi blev lokket til Europa med løfter om gode job. Vi er dybt chokerede over de svinske forhold, vi bliver budt.” Anonym filippinsk chauffør til Fagbladet 3F efter afsløringen af slumlejren.

Lovgivningen bør opdateres

”Kurt Beier er et klokkeklart eksempel på, at lovgivningen skal o ­ pdateres. Problemet er, at der er en for snæver definition af, hvad handel og slavelignende forhold er i dag. Det foregår ikke længere med lænker, men langt mere sofistikeret end loven tager højde for.” Politisk ordfører Karsten Hønge, SF, til Ritzau.

Skader erhvervet

”Der er ingen tvivl om, at sagen har skadet erhvervets omdømme, og den risikerer at få negative konsekvenser for resten af branchen.” Sagen er enestående i den forstand, at der ikke er mange aktuelle sager, hvor en arbejdsgiver er dømt for åger i forhold til sine ansatte. Én sag vakte dog opsigt først i nullerne. I sagen, der er kendt som ”garagesagen”, havde to rumænske bosser installeret et antal fattige landsmænd i en garage i Helsingør. Landsmændene skulle så arbejde i de to rumæneres rengørings­firmaer til en månedsløn på bare 3.000 kroner pr. mand. Anklagemyndigheden prøvede først at få bagmænd­ene dømt for menneskehandel og tvangsarbejde. Men det afviste byretten. Anklagemyndigheden ankede sagen til landsretten, og her blev de to idømt henholdsvis to og tre års fængsel for åger. Sagen mod Kurt Beier A/S var ikke berammet ved redaktionens slutning. ■

Bestyrelsesformand i ATL, Peter B. Jepsen, til Lastbilmagasinet efter, at Kurt Beier A/S i november 2018 meldte sig ud af hhv. DI og ATL.

Falske forudsætninger

”Her står vi med endnu en sag, hvor folk er blevet lokket hertil på falske forudsætninger, har fået 15 kroner i timen og er blevet indkvarteret under horrible vilkår. Det er klassisk menneskehandel, og det er ­kritisabelt, at det ikke bliver prøvet ved retten.” Transportordfører Henning Hyllested, Enhedslisten, til Ritzau.

Langtfra den eneste

”Skulle min optimisme imidlertid vise sig ubegrundet, og vi bliver dømt, vil det fuldstændig ændre vilkårene for den danske transportbranche. Kurt Beier Transport A/S er naturligvis langtfra den eneste danske virksomhed, der anvender udenlandsk arbejdskraft på ikke-danske overenskomster.” Direktør Karsten Beier, Kurt Beier A/S i en skriftlig kommentar til politiets tiltale på virksomhedens hjemmeside.

SEPTEMBER 2020 | DANSKE VOGNMÆND | 23


→→

TEKNIK // MAN TGX

VELLYKKET NY MAN TGX

Den nye MAN TGX har ­forbedret aero­dynamikken for bedre brændstof­økonomi.

24 | DANSKE VOGNMÆND | SEPTEMBER 2020

Chaufføren har været i fokus, da teknikerne i München ud­ viklede den nye og vellykkede generation af MAN-lastbilerne. DANSKE VOGNMÆNDs Finn ­Bjerremand har prøvekørt en MAN TGX 18.510. Finn Bjerremand [fba@dtl.eu]


D

et første indtryk fornægter sig som regel ikke, og det gælder også helhedsindtrykket af den nye MAN TGX, som jeg havde fornøjelsen af at prøvekøre i det nordlige Spanien tidligere på året. Nu har jeg haft et af de nye eksemplarer i hænderne på det danske vejnet, og det er ganske enkelt en meget gennemført lastbilmodel. Set fra førersædet er det ord som velkørende, god kørekomfort, udstyr med god funktionalitet, flot design og ikke mindst et højt sikkerhedsniveau, der lige kommer frem på lystavlen. MAN er kommet godt fra det store modelskifte, som uden tvivl også vil kunne mærkes hos konkurrenterne. Den prøvede version er en MAN TGX 18.510 4x2 BLS bygget op som typisk Europatrækker med en SAF-sættevognskobling beregnet for op til cirka 45 tons totalvægt med den specifikke akselkon­ figuration.

Føreren i fokus Teknikerne i München har helt klart haft føreren i fokus, da de gik i gang med at udvikle lastbilen. Derudover har de haft blik for at nedbringe vind- og rullemodstanden og andre forbedringer, som kan medvirke til reduktion af brændstofforbruget, der er direkte forbundet til såvel vognmandens brændstoføkonomi som bilens klimapåvirkning. Prøveturen, hvor der blev målt brændstof, forløb på ruten Skanderborg tilkørsel Syd til Lund v/Horsens, op til Addit, østud via Sdr. Vissing, Voerladegaard og ind til Skanderborg by og tilbage til tilkørslen Skanderborg Syd, rundt om Danmarks højeste punkt, Yding Skovhøj. Bilen klarede den 64 km lange strækning med et forbrugstal på 2,58 km/l, og det er ganske pænt. Til sammenligning er værdierne for turen med henholdsvis en Scania S 540 på 2,48 km/l og en Scania S 650 på 2,57 km/l. Værdierne skal selvfølgelig tages med et gran salt, fordi der kun er kørt en enkelt tur med hver bil.

Førerhus og sikkerhedsudstyr på højt niveau Førerhuset er en version GM, der er et højt førerhus med mellemste taghøjde, som giver rigtig gode arbejdsforhold for føreren. Indvendig er der skabt en god arbejdsplads. Alt sidder som det bør, vigtige instrumenter er lette at nå, og ikke mindst er sigtforholdene ud af forruden og vinduerne i dørene rigtigt gode. Selve cockpittet med det moderne display er lavet fortrinligt, og der kan man kontrollere næsten alt under kørslen. Førersædet i testbilen er i top. På det sikkerhedsmæssige er det godt, at spejlene er blevet flyttet, så der er bedre sigt ud af sideruderne. Jeg er dog stadig skeptisk over for de store spejlhuse. I stedet burde der være luft imellem de to spejle i spejlhuset, så man undgår døde vinkler. Spejlene er imidlertid snart en saga blot. Det var således forventet, at MAN

Displayet er rigtigt fint, men man skal lige vænne sig til, at omdrejnings­tælleren bevæger sig mod uret.

måske ville vise kameraversioner a la Mercedes Actros’ på IAA2020, der imidlertid ikke bliver til noget. Prøvebilen er bestykket med en alarm for genstande på højre side af bilen. Inde i A-stolpen i højre side lyser et kraftigt gult lys op, hvis der befinder sig noget på højre side af bilen. Det er et rigtigt godt tiltag.

Forbedret ACC Bilen er udstyret med nødbremse og ACC, hvor sidstnævnte arbejder meget sammen med MAN EfficientCruise 3. Det fungerer rigtigt godt og blev anvendt under prøveturen. Det modtager alle mulige informationer fra bilen og fra GPS-systemet, så det kender topografien, hvorved hastigheden hele tiden tilpasses den øjeblikkelige situation. ACC er blevet væsentligt forbedret, så der nu også er Stop-and-Go-funktion, hvilket betyder, at bilen kan holde stille, fordi et andet køretøj foran holder stille og så selv sætte i gang, når køretøjet foran sætter i gang. Det er en stor hjælp, hvor der fx er kø. Tidligere fungerede ACC-systemet ikke under en vis hastighed, og så skete der måske alligevel påkørsler bagfra ved lav hastighed. MAN ComfortSteering, der er benævnelsen for styretøjet, er blevet et mere aktivt trafiksikkerhedsværktøj, som hjælper til med at holde bilen i sporet. Faktisk er det en udvidet sporassistent, der nu forsøger at holde kursen. Man kan selvfølgelig stadigvæk tvinge vogne ud over striberne, men der skal lige bruges lidt flere kræfter, hvis man forsøger at ændre kurs - et godt skridt mod mere trafiksikkerhed.

Transmission med fire modes Transmissionen er MAN TipMatic 14.27 DD, hvor der, som betegnelsen afslører, er 14 fremadgående gear og to bakgear. Det højeste gear er et direkte gear, og TipMatic-systemet klarer såvel betjening­ en af gearkassen som koblingen, og det sker både hurtigt og præcist. SEPTEMBER 2020 | DANSKE VOGNMÆND | 25


→→

TEKNIK // MAN TGX

Programmet MAN EfficientRoll skifter automatisk til frigear, når vejen hælder ned. Derved spares der masser af brændstof, for det er utroligt, så langt en tung lastbil kan rulle, uden motoren hjælper til.

Lettere motor

En gul lampe i højre A-stolpe lyser op, hvis der er noget tæt på højre side af køretøjet.

Der er fire valgmuligheder i transmissionen, nemlig Efficiency Plus, Effiency, Performance og Manøvre. I det øverste valg er der ingen mulighed for at skifte gear manuelt, og der er blokeret for, at føreren kan lave et kickdown med speederpedalen. Det er selvfølgelig det naturlige valg på fast vej med en topografi som den danske, hvis man vil køre økonomisk. Kører man i stedet på løst underlag, i bakker eller i vinterføre, så er Effiency et godt valg, der giver føreren muligheden for selv gribe ind og fx låse gearkassen ved at gå i manuel, så der ikke lige pludseligt skiftes gear automatisk med risiko for at tabe vejgrebet. Programmet Performance vil der næppe være mange, som har brug for. Det vil ofte kun betyde et forøget brændstofforbrug, fordi dette program skifter gear ved højere omdrejningstal og dermed giver større acceleration.

Smart gearskifte Systemet Smart Shifting er integreret, og det giver hurtige gearskift i alle gear, som vel at mærke passer til enhver køresituation. Systemet finder selv den perfekte balance mellem komfort, effektivitet samt hastighed, og softwaren i transmissionen kalkulerer hele tiden på det mest optimale gearskifte i forhold til alle de øvrige parametre. Upshift Support understøttes af EVBec (motorbremse og retarderen) og hjælper ved gearskift opad, hvor der fx kan skiftes op til tre gear ad gangen. Dette betyder, at stejle hældninger kan tackles i et højere gear, end man umiddelbart skulle tro. Kørsel i tomgang er også en funktion, som giver mere præcis respons ved rangering og langsom rulning i tomgangshastighed. Funktionen, der er til rådighed i de seks laveste gear, øger kørekomforten og reducerer sliddet på koblingen. Desuden er der en rockfunktionen, som betyder, at bilen lettere kan sætte i gang i løst føre, sne og sjap m.v. 26 | DANSKE VOGNMÆND | SEPTEMBER 2020

Motoriseringen består af MAN’s kendte D2676 i nyeste version, hvor det er lykkedes at reducere egenvægten med 70 kg. Det er en sekscylindret rækkemotor på 12,419 l i slagvolumen med commonrail indsprøjtningspumpe, en direkte enkelttrins turboladning med elektronisk kontrolleret wastegateventil og reduceret EGR (udstødningstilbageførsel) samt optimeret termisk styring, der med en elektronisk backup sikrer præcis styring af temperaturen på udstødningsgassen. Det er vigtigt for at opnå den korrekte behandling af udstødningen, som fortsætter ud i kemiboksen, hvor SCR-katalysatoren og dieselpartikelfilteret sørger for rensningen. For at opnå en højere effekt på forbrændingen i SCR-katalysatoren er der implementeret luftløs AdBlue-indsprøjtning, og for at reducere brændstofforbruget er der indsat en såkaldt LIN-generator, der er elektronisk kontrolleret for den højest mulige effektivitet. Tilsvarende kan der helt afhængig af bilens anvendelse vælges mellem en effektiv dynamisk virkende én- eller to-cylindret kompressor til produktion af trykluft. Motorens højeste effekt er på 510 hk ved 1.800 o/m og 2.600 Nm. Med denne struktur er motoren virkelig arbejdsom og kvik. Motoren er udstyret med en EVBec-motorbremse, der er elektronisk styret, og som på testbilen også arbejder sammen med retarderen, der har en maksimal bremsekraft på 4.100 Nm, og tilsammen kan de sagtens holde vogntoget. Motorbremsen har seks trin, som aktiveres med en stilk under højre side af rattet. Hvis man lige træder med et enkelt lille tråd på bremsepedalen, holder de to bremser selv bilen med den valgte hastighed ned ad bakke. Det er en fin funktion.

Aksler og bremser Bagakslen er en 13 tons HY-1344-version med differentialespærring og en gearing på 2,53, hvilket føltes ganske tilpas på prøveturen. Akslen er hængt op i fire luftbælge, der styres af et ECAS-system, som blandt andet betyder, at chassiset kan sænkes eller hæves med 280 mm. Forakslen er en 7,5 tons aksel med stabilisator ophængt i parabelfjedre, og akselafstanden er 3,60 m. Begge aksler er bestykket med Michelin-dæk i størrelsen 315/70 R 22,5. Bremsesystemet er et MAN BrakeMatic, der er elektronisk styret og indeholder funktionerne ABS, antiblokeringskontrol og kontinuerlig afbremsning, der styrer de velfungerende skivebremser på begge aksler. Håndbremsen aktiveres nu med et lille fint håndtag i instrumentbrættet, og slippes automatisk, når bilens transmission aktiveres, og der gives gas. ■


NYHED FRA PALFINGER DANMARK

MEDBRINGERTRUCKS OG LIFTE MEDBRINGERTRUCKS • Klar til jobbet – hvor som helst og når som helst • Montering bag på køretøjet – eller mellem akslerne • Ekstraordinær mobilitet • Klar til brug på 30 sekunder

LIFTE • Vælg mellem 40 forskellige lifte • Nem og bekvem betjening • Mange års erfaring giver høj driftsikkerhed

Kontakt salgschef Brian Jørgensen på + 45 51 56 10 11 og hør nærmere

Palfinger Danmark Stensgårdvej 21 M, 5500 Middelfart

- gør hverdagen lettere!

www.palfinger.dk SEPTEMBER 2020 | DANSKE VOGNMÆND | 27


→→

TEKNIK // TRAILER

ROADSHOW NU MED ­KRAN­SIMULATOR

Finn Bjerremand [fba@dtl.eu]

”Job i transport” har opgraderet med ny ­Mercedes Actros og en dedikeret udstillings­ trailer med nye ­features. Vi har set ­nærmere på traileren.

28 | DANSKE VOGNMÆND | SEPTEMBER 2020

Tidligere har roadshowet ”Job i transport” kørt med en lejet udstillingstrailer, men sidste år blev man i Transportens Udviklingsfond (TU), som står bag kampagnen, enige om, at nu skulle der en ny og helt tilpasset trailer til, når der alligevel skulle skiftes trækker. Efter at have kørt en del år med det tidligere vogntog, var der ingen tvivl om, hvad personalet på vogntoget ønskede

sig. Det var bl.a., at traileren skulle være hurtig at sætte op og manøvredygtig, så man kan køre ind på trange steder. Desuden skulle den også være strømlinet med et indgangsparti med lav højde. Endelig skulle den være hurtig at rengøre efter hvert besøg. HMK Bilcon A/S er lykkedes med opgaven, og det er blevet et flot resultat, som DANSKE VOGNMÆND har kigget


lidt nærmere på. Ifølge salgschef Peter S. Andersen, HMK Bilcon A/S, kan traileren pakkes ud fra transportmode til udstillingsbrug på bare fem minutter. Takket være den styrende bagaksel kan traileren også manøvreres, hvor der er småt med plads såsom skolegårde.

God plads til gæster Det samlede gulvareal i traileren er på cirka 30 m2, så der er god plads til mange besøgende. Traileren byder på en del spændende udstyr, såsom en lastbilsimulator, der nok plejer at vække interessere hos aspiranter til branchen. Men ikke nok med det: Traileren har også en kransimulator, så de, der måske overvejer at køre kran- og særtransport, lige kan få fornemmelsen af, hvad det vil sige at operere en kran. Mens lastbilsimulatorer har været kendt i Danmark siden 2003, er kransimulatorer et nyere begreb i kranbranchen. Hele trailerkassen er bygget i glasfiberarmerede polyesterpaneler efter sandwichprincippet med polyuretanskum for isolering, hvor paneltykkelsen er 55 mm i siderne, enderne og taget, mens bunden er lavet i 80 mm. Den indvendige beklædning er lavet i ni mm skruefast finér med filtbelægning på gulv og vægge. I begge sider er der fastmonterede bænke og et skabsarrangement i bagende samt højskabe i forenden. Ved indgangen er der lavet et stort flot glasparti med automatiske skydedøre og indgangspartiet omfatter også en udtrækkelig rampe. Der er flere store tv-skærme, samt fuldt justerbart LED-spotbelysning indvendigt. For at kunne håndtere temperaturudsvingene er der integreret et klimaanlæg og et generatoranlæg. Generatoranlægget er ligesom meget af det øvrige udstyr placeret rigtigt godt i rummet på ydersiden af chassiset foran akslerne under det nedbyggede stykke. Til at føre strømmen rundt i traileren er der også lavet stærk­ strømsinstallation. Udvendigt har traileren en totallængde på 13,6 m og indvendig er den 13,3 m, så reglerne for sættevogne er udnyttet fuldt ud. Den udvendige højde fra kørebane til toppen af traileren er på 3,85 m. Det betyder også, at den kan køre ind på steder, hvor der måske ikke lige er 4,00 m. Traileren er bygget som en nedbygget version, så indvendigt er højden i forenden 2,20 m og 2,65 m på det nedbyggede stykke.

Bilens indre ligner sig selv. Her med projektchef ­Magnus Købke fra Transportens Udviklingsfond.

Super trækplastre: Som i den gamle udgave er der lastbilsimulator i den nye trailer (billedet). Bilen er desuden og som noget nyt udstyret med en kransimulator.

Chassis, aksler og bremser Chassiset er bygget som et helt specielt nedbygget Multispace-chassis med to gennemgående længdevanger, der har en større forkrøpning et godt stykke bag kongebolten. Akselsektionen omfatter to BPW ECO PLUS-aksler med tromlebremser, hvor den forreste aksel er en fast gennemgående aksel, mens den bageste er en selvsporende version, som låses ved bakning. Akslerne bærer chassiset med BPW-luftaffjedring, der også kan hæves eller sænkes for en bedre tilpasning af højden. Akslerne er bestykket med otte hjul, der er monteret med Michelin-dæk i størrelsen 265/70 R.17.5. Bremsesystemet er et to-leder WABCO-trykluftmekanisk system med trailer-EBS og lastafhængig regulering, der indeholder faciliteten RSS (Roll Stability System) samt standbremse. Ved forkrøp­

ningen af chassiset er der to manuelt betjente støtteben, så traileren let kan parkeres uden trækker foran. Bagenden er meget flot lavet med to ­firkantede fire-kammerbaglygter, to ­baklys, to nummerpladelys, to gode toplygter samt to slingrelygter - alt i LED. Desuden er der også bakkamera på traileren, hvilket må betegnes som et rigtig godt udstyr. Udvendigt på siderne er der placeret ekstra LED-arbejdslys, der er ­bygget ind i kassen. Trailerens egenvægt er landet på 15,38 tons og med den nye Mercedes Actros 1845 foran, ruller vogntoget let derud af. Samlet set er der tale om et flot vogntog, der er gjort helt ”færdig” og som tager sig præsentabelt ud, når det skal køre ud i Danmark for at hverve nye medarbejdere til transportbranchen på ­g ummihjul. ■ SEPTEMBER 2020 | DANSKE VOGNMÆND | 29


→→

REGLER // KØRE- HVILETID

NYE KØRE- OG HVILETIDSREGLER Vedtagelsen af EU’s ­vejpakke betyder bl.a. flere nye køreog hviletidsregler. Flere ændringer trådte allerede i kraft 20. august og er derfor gældende nu. Andre skal først implementeres i dansk lov og træder i kraft 1. oktober. Læs udvalgte eksempler herunder. Allerede gældende regler fra 20. august: • Flere reducerede ugehvil i træk: Ved international transport kan chaufføren tage to reducerede ugehvil på to af hinanden følgende uger uden for køretøjets hjemland. Chaufføren må gerne returnere til hjemland­et imellem de reducerede ugehvil, men det reducerede ugehvil i uge 2 skal holdes ude på en international tur. Holdes

to reducerede ugehvil i træk, skal vognmanden sikre og kunne dokumentere, at chaufføren kan afholde det regulære og forlængede ugehvil i uge 3 på køretøjets hjemsted eller på sin bopæl. Holder chaufføren et regulært ugehvil i uge 2 i stedet for et reduceret ugehvil på en international tur, skal vognmanden dog kun sikre, at chaufføren kan vende hjem hver 4. uge. • Krav til dokumentation: Transportvirksomheden har ansvaret for at planlægge, at chaufføren kan komme hjem til køretøjets hjemsted eller bopæl, og at der er dokumentation for det. Rejsetid imellem et køretøj på en destination og hjemlandet skal som hidtil registreres enten som andet arbejde eller rådighedstid. Det tæller kun som hviletid, hvis chaufføren rejser med færge eller tog med adgang til sovekabine. • Ugentligt hvil – force majeure: Chaufføren må overskride den daglige og ugentlige køretid med op til en time for at nå hjem til køretøjets hjemsted eller bopælen. Med samme formål må chaufføren endvidere overskride

Vi gratulerer med et solidt valg 30 | DANSKE VOGNMÆND | SEPTEMBER 2020

den daglige eller ugentlige køretid med op til to timer, men det er et krav, at der afholdes en pause på mindst 30 minutter umiddelbart før der køres videre (forudsat at man har opbrugt dagens køretid på 9 eller 10 timer). Reglerne om maksimal køretid imellem to pauser på 4½ time gælder fortsat. Desuden må færdselssikkerheden ikke bringes i fare.

Gældende fra 1. oktober 2020 (skal implementeres i dansk lov): • Undtagelser for køretøjer: Transport af entreprenørmaskiner for en entreprenørvirksomhed inden for en radius af 100 km, dog kun når kørslen ikke er chaufførens hovedaktivitet. Herudover køretøjer, som anvendes til levering af færdigblandet beton (betonkanoner). Der sanktioneres for de nye bestemmelser pr. 1. oktober 2020. Læs mere om de vigtigste regler i vejpakken og hvornår, de træder i kraft på side 18. FDA

Nordic Trailer A/S Bredskiftevej 22 - 8210 Århus V Telefon: 86 57 19 77 ∙ www.nordictrailer.com


Kom på forkant med næste virksomhedskontrol

Tacho Online er gratis for dig som er DTL-Medlem Få din medlemsfordel ring til DTL på 70 15 95 00

DTL-Medlem Oprettelse: 0 DKK Abonnement: 0 DKK Pr. Chauffør: 0 DKK Pr. køretøj: 0 DKK Hotline: 775 DKK pr. år

Andre Virksomheder Oprettelse: 299 DKK Abonnement: 115 DKK Pr. Chauffør: 7 DKK Pr. køretøj: 7 DKK Hotline: 775 DKK pr. år

- et DTL selskab


→→

DTL’S VERDEN // MEDLEMSTILBUD

TVS UDVIDER ­ SORTIMENTET Der er gang i den hos TungVognsSpecialisten. Til nytår udvides produktsortimentet med ­Tacho Online+, og før sommerferien indgik TVS aftaler med nye prominente kunder. Niels Møller Madsen [nmm@dtl.eu]

32 | DANSKE VOGNMÆND | SEPTEMBER 2020

H

åndtér dine medarbejderes arbejdstid. Få styr på overtrædelserne af køre- og hviletidsreglerne. Tjek bilen for sikker­ hedskritiske fejl hver dag. Det er tre af fem nye smarte funktioner, som TungVognsSpecialisten (TVS) har på tapetet til kunderne. Direktør Carl Peter Frederiksen oplyser, at de nye funktion­ er bliver tilgængelige fra nytår. - Vi har jo i forvejen Tacho Online, som er "need to have" for at håndtere køre-hviletidsregnskabet. Tacho Online er inkluderet i DTL-­


Markedsdirektør Kjell Olavsrud fra Norges Lastebileier-­Forbund (NLF) og TVS-bossen Carl Peter Frederiksen efter underskrivelsen af aftalen mellem NLF og TVS i juni. Foto: Niels Møller Madsen.

medlemskabet. Fordi vi har fået vores egne udviklere, kan vi en masse ting. Og det, vi har på tapetet, er i "nice to have"-afdelingen. Det kommer vi over i en pluspakke. De, som ønsker de ting, kommer til at købe denne pluspakke, det gælder også DTL-medlemmer, siger han og oplyser, at Tacho Online+ formentlig kommer til at koste 149 kroner om måneden for hele virksomheden. Tacho Online bliver moderniseret, så værktøjet nu også kan bruges på mobiltelefonen eller på tablets. De mange data, som tilgår TachoOnline+ fra den enkelte virksomhed, kan virksomheden hente ind i andre programmer og genbruge der – fx lønprogrammer. Tacho Online+ vil i første omgang bestå af fem moduler:

være et 100 procent match mellem informationerne fra tachografen på bilens bevægelser i en given periode og informationerne på chaufførernes førerkort i en given periode. Mangler der noget, fremgår det af rapporten.

Styr på arbejdstiden

Det sidste modul indtil videre forenkler og sætter tjek af bil og sættevogn i system. Chaufføren går ind på sin mobil om morgenen og vælger den bil og den sættevogn, han skal køre med. Så kommer der tjeklister frem, der beder ham om at tjekke bil og påhængsvogn. Han kan skrive kommentarer og tage billeder og gemme det i Tacho Online. Kørsels­lederen vil så blive opmærksom på, hvis der er et eller andet med bilen, der skal ordnes. Modulet skulle gerne medføre, at fejl og mangler på bilen bliver opdaget i tide. Derudover styrker det daglige tjek ifølge TVS chaufførens retsstilling, at han har tjekket vogntoget om morgenen, hvis politiet skulle finde sikkerhedskritiske fejl ved en kontrol. ■

Et nyt arbejdstidsmodul, hvor vognmanden kan håndtere medarbejdernes møde- og gå hjem-tider og i øvrigt bruge til lønberegning. En funktion i modulet gør, at man kan holde den enkelte chaufførs arbejdstid op imod arbejdstidsdirektivet og dermed tjekke, om chaufføren overholder arbejdstids­reg­ l­erne. Modulet vil give automatiske rapporter til vognmanden, hvis man bryder reglerne. Vognmanden eller chaufføren kan gå ind på modulet via PC eller mobiltelefon og manuelt indtaste, hvad han har lavet de dage, hvor førerkortet ikke har siddet i tachografen – holdt fri, haft ferie, været syg, gået hjemme på værkstedet osv.

Nu håndterer Tacho Online+ alle medarbejdere Tacho Online er bygget på chauffører og b ­ iler. Med pluspakken kan virksomhedens øvrige medarbejdere også omfattes. Modulet betyder, at vognmanden nu også kan håndtere og registrere arbejdstiden for lagerfolk, kontormedarbejdere, værkstedspersonale osv.

Sikkerhedskritiske fejl

Overblik over overtrædelser af køre- og hviletid Et nyt statistikmodul giver vognmanden et overblik over, hvor mange overtrædelser af de forskellige EU-kategorier vedrørende køre- og hviletid mv., som chaufførerne har gjort sig skyldige i – mindre alvorlige overtrædelser, alvorlige og meget alvorlige overtrædelser og mest alvorlige overtrædelser. Med den nye statistik vil vognmændene kunne modtage en score, der gør det muligt for dem at måle sig op mod andre brugere af Tacho Online+. På samme måde vil en chauffør kunne se, hvordan han performer sammenlignet med kollegerne i virksomheden. Alt sammen med henblik på at nedbringe antallet af overtrædelser. Tacho Online har lige nu 1,3 millioner køre- og hviletidsfiler. De vil blive kørt igennem statistik­ modulet, og det vil som noget nyt give et samlet billede af køre- og hviletidsovertrædelserne hos Tacho Onlines mange kunder.

Tjekker data på bil og chauffør

NYE KUNDER HOS TUNGVOGNSSPECIALISTEN 2020 har budt på to nye storkunder hos TVS: I juni underskrev TVS en samarbejdsaftale med Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Kort efter indgik TVS en aftale med Dansk Industri og Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL). Udover TVS’ egne kunder, DTL’s medlemmer, NLF og ATL/DI, bruges Tacho Online af den svenske ­vognmandsorganisation, Sveriges ­Åkeriföretag (SÅ). Tacho Online er Nordens mest udbredte k­ øreog hviletidsløsning.

Referencerapport, som viser, om tilstedeværelsen af alle køre- og hviletidsfiler er komplet. Der skal SEPTEMBER 2020 | DANSKE VOGNMÆND | 33


→ Kender du en, som drømmer om at blive vognmand?

Ring til Kurt Rinhack på Tlf. 7015 9555

Vognmandskursus

Læs mere dtl.eu

For kommende varebil- og/eller lastbilvognmænd Kurset er for dig, der gerne vil være varebileller lastbilvognmand. Kurset er åbent for alle, men som DTL-medlem får du medlemsrabat. Undervisning af DTL's eksperter Som vognmændenes brancheorgansation rådgiver og hjælper vi de danske vognmænd hver dag. Den erfaring og det kendskab til branchen benytter vi i vores undervisning. Hvor som helst, når som helst Vognmandskurserne afvikles løbende efter behov rundt om i landet, så hvis du ligger inde med et ønske, så giv os et kald eller se vores hjemmeside for næste kursus.

Vi gratulerer med et solidt valg 34 | DANSKE VOGNMÆND | SEPTEMBER 2020

Nordic Trailer A/S Bredskiftevej 22 - 8210 Århus V Telefon: 86 57 19 77 ∙ www.nordictrailer.com


→→

ARBEJDSGIVER // KURSER

Lederudviklingsforløb Dansk Erhverv udbyder åbne lederudviklingsforløb og udvikler og afholder virksomhedstilpassede forløb. Chefkonsulent Tina Buch Olsson, Dansk Erhverv [tbo@danskerhverv.dk]

Grundlæggende ledelse

Workshops/oplæg

Kursus for både nye og mere erfarne ledere, der har behov for at få styrket lederrollen, blive bedre til ledelseskommunikation og få indblik i lederens rettigheder og pligter i forhold til ansættelsesret og arbejdsmiljø.

Med udgangspunkt i virksomhedens målsætninger og behov sammensætter vi tema, indhold og varighed. Vi afholder workshops af en varighed på alt fra en time til en hel dag – hos virksomheden. Eksempler på temaer for workshops/oplæg: • Motivationsledelse • Rekruttering •V  anskelige samtaler: samarbejdsproblemer, adfærdskorrigering, advarsler • Håndtering af opsigelser • Stresshåndtering

Virksomhedstilpasset lederudvikling Vi udvikler virksomhedstilpassede lederudviklingsforløb til vores medlemmer. Forløbet sammensættes med udgangspunkt i virksomhedens behov og vil typisk bestå af tre moduler. Læs mere om vores lederudviklingsforløb her: https://www.danskerhverv.dk/radgivning/ hr-og-ledelse/lederudviklingsforlob/

Den vanskelige samtale

I en travl hverdag får vi ikke altid taget fat i medarbejderadfærd, der ikke er fremmende for vores virksomhed. Det kan være, at medarbejderen ofte kommer for sent, at medarbejderens kørsel er uforsvarlig, at vognen ikke passes, eller at medarbejderen taler grimt til kunder. Dårlig adfærd er skadelig for kunderne, for kollegaerne, for jeres forretning og skal derfor håndteres. At tale med medarbejderen om adfærd, der skal ændres, kan også være til gavn for medarbejderen, som vil opleve en tydelig ledelse, tydelig rammesæt-

ning omkring forventninger og kan måske afdække mistrivsel. Der er derfor al mulig grund til at tage fat om roden, og i en sådan samtale kan man godt være venlig og rolig, så længe det er tydeligt, at en adfærdsændring ikke er til forhandling. At noget skal ændres. Man kan med fordel også sige til medarbejderen, at man som leder vil følge op for at sende et signal om vigtigheden af ændringen. Men man behøver ikke forvandle sig til et uvenligt monster for at tage den nødvendige samtale. Jo før man tager den, jo bedre.

FÅ MERE AT VIDE På www.danskerhverv.dk kan du finde flere gode råd til at tackle den vanskelige samtale. Som full serviceog arbejdsgiver-medlem kan du ringe til HR & Ledelse, hvis du har brug for råd og sparring til at håndtere en vanskelig samtale.

SEPTEMBER 2020 | DANSKE VOGNMÆND | 35


NAVNE & NOTER

Dødsfald:

AKTIV VOGNMAND, FORENINGSMAND OG KULTURELSKER ER DØD

36 | DANSKE VOGNMÆND | SEPTEMBER 2020

Foto: Niels Møller Madsen.

Den 64-årige vognmand Frank Segall, Esbjerg, døde pludseligt midt i det, han allermest elskede, når han ikke var kranmanden fra havnen i Esbjerg: Han skulle som selvlært non-profit koncertarrangør sætte en scene op i Esbjerg Vandrehjems sal, så der var klar til en koncert med en skotsk/dansk folkemusikduo. Og han glædede sig, fremgik det af hans eget Facebook-opslag. Men sådan skulle det altså ikke være. En af DTL’s mest markante stemmer er nu forstummet. Med Frank Segalls død forsvandt ikke alene et fremtrædende og foreningsaktivt medlem af DTL og en af de ”store drenge” i DTL Kran-Blok men også en kulturelsker og en livsnyder. At der skulle være plads til livet var nærmest hans motto. Frank Segall gik i det hele taget meget op i at give omverdenen et meget mere nuanceret billede af vognmændene, end det ofte meget negative indtryk, som aviser og tv danner af transportens verden. Frank Segalls livsholdning blev også afspejlet i ledelsesværdierne: Hvis man som leder af sin vognmandsforretning ikke viser sine ansatte, at der er andet i livet end arbejde, har man fejlet, udtalte han engang til DTL’s magasin. ”Det er foruroligende, så meget folk arbejder i vores erhverv. Chauffører er meget væk, så hvordan skal de få tid til forældresamtaler på skolen eller sidde med i skolebestyrelsen? Vi skal tænke meget over hvilke vilkår, vi tilbyder”, udtalte Frank Segall i samme anledning. Intet i Frank Segalls opvækst tegnede i retning af, at han skulle være vognmand eller kranspecialist. Som ung gjorde han som sin søster – blev typograf. Men på et tidspunkt begyndte han at køre lastbil og blev kranfører. I 1986 startede Frank Segall som selvstændig vognmand, og siden er virksomheden Frank Segall Kranudlejning vokset støt og roligt med speciale inden for løft, baksning og montage af maskiner og konstruktioner. Frank Segall udviklede selv meget af det udstyr, virksomheden i dag råder over. Vognparken er vokset til ti kranvogne med tilhørende påhængs- og blokvognsmateriel. Hvad der nu skal ske, vides ikke, men mange vil savne den aktive vognmand i bymiljøet.

Frank Segall var oprindeligt medlem af Danske Vognmænd og siden DTL – Danske Vognmænd i mange år. Han var med helt fra opstarten af Kran Blok Erfa og indtrådte allerede i 1994 i styregruppen. Fra 2001 – 2018 var han en meget aktiv formand for erfagruppen. Men selv uden for sin formandsgerning var han særdeles aktiv og lod ofte sin røst høre som eksponent for de vognmænd, der jævnligt har måttet slås med myndighed­erne. På det seneste kæmpede han med miljømyndighederne for at få lov til at beholde sine specialkøretøjer til den meget begrænsede brug af dem i byernes miljø­zoner, da de ikke kunne tåle at få påmonteret partikelfilter. Men Frank Segall gik mest efter ministeren, for som han sagde til DANSKE VOGNMÆND så sent som i maj måned: ”Det er ikke rimeligt at give embedsmænd ansvar for politiske beslutninger”. Sådan var han også. Frank Segall efterlader sig hustruen Helen og to voksne døtre. Æret være hans minde. MOL


→→

NAVNE & NOTER

PETER JUEL ­FYLDER 50 ÅR

DTL ekskluderer medlem DTL - Danske Vognmænd har ekskluderet virksomheden TS-Transport A/S. Det sker i kølvandet på politiets efterforskning af virksomhedens tyske datterselskab, TS Transport GmbH, som er sigtet for ulovlig cabotage. Cabotagekørslen skulle angiveligt være blevet udført af virksomhedens tyske datterselskab med adressen Neustadt 10 i Flensburg. Det tyske selskab er imidlertid 100 procent ejet af det danske selskab. Den nu tidligere medlemsvirksomhed fik derfor 14 dage til at redegøre for sagens indhold overfor DTL, men valgte ikke at forklare sig eller

nuancere de oplysninger, der var kommet frem i pressen om sagen. Derpå besluttede DTL-­bestyrelsen at ekskludere medlemmet. - Med de synspunkter DTL har om social dumping, postkasseselskaber og unfair konkurrence i dets mange afskygninger, så kan vi selvfølgelig ikke leve med en situation, hvor et medlem ikke overbevisende kan eller vil forklare sig, når man havner i en situation, hvor der rejses så alvorlige sigtelser som i denne sag, siger Martin Danielsen, formand for DTL - Danske Vognmænd, om sagen. CPE

TS-Transport A/S’ tyske datterselskab har adresse på Neustadt 10 i Flensburg, som i branchen er berygtet for at huse postkasseselskaber. Foto: Claus Perregaard.

Vognmand Peter Juel ­Jensen, inde­haver af Peter Juel Transport, Bellinge, havde den 1. august 25-års jubilæum med virksomheden, og den 25. september fylder den fynske vognmand 50 år. Peter Juel er vokset op i en kendt fynsk vognmandsvirksomhed, så det faldt naturligt, at han fortsatte inden for erhverv­ et. Peter Juel Transport har specialiseret sig i særtransporter og kranopgaver. Virksomheden råder over syv køretøjer, der fordeler sig på både lastvogne med kraner, specialtrailere og blokvogne. Peter Juel har været e­ ngageret i organisationsarbejdet og var fra 2007 til 2018 medlem af styregruppen hos DTL Kran Blok Erfa. FB

KENDT LASTVOGNS­SPECIALIST ER DØD Ivan Stjernqvist (82), døde 27. juli efter længere tids sygdom. I mere end 60 år var Ivan Stjernqvist teknisk engageret i branchen med lastbiler, busser og dieselmotorer. Han blev udlært i 1959 som mekaniker hos den daværende Mercedes­-forhandler i Odense. Hans karriere omfattede bl.a. motorjournalistik med stor vægt på busser og lastbiler samt job som salgschef for lastvogne, selvstændig konsulent, service­inspektør samt syns- og skønsmand ved tekniske og

handelsmæssige ­vurderinger m.v. Ved siden af arbejdet som vurderingsmand arbejdede Ivan i mere end 35 år som motorjournalist for flere skandinaviske fagblade. I perioden 1984 til 2001 lavede han testkørsler og tekniske artikler til DANSKE VOGNMÆND, og fra 2001 og op til 2018 var Ivan Stjernqvist teknisk redaktør hos Lastbilmagasinet. Æret være hans minde. FB

Ivan Stjernqvist i gang med en prøvekørsel i Marokko i maj 2003. Foto: Finn Bjerremand.

SEPTEMBER 2020 | DANSKE VOGNMÆND | 37


NAVNE & NOTER

DTL indstiller vognmand

TIL ÅRETS EJERLEDER DTL - Danske Vognmænd har indstillet vognmand Jørgen B. Kristensen til Årets Ejerleder, en pris som Dansk Erhverv uddeler. Jørgen B. Kristensen står i spidsen for Spøttrup Kran & Containerservice, som han etablerede i 2002. Han blev samtidigt medlem af DTL - Danske Vognmænd igennem Vestjyllands Vognmandsforening, hvor han er aktivt bestyrelsesmedlem. Han er desuden medlem i Skive og Omegns Vognmandsforening.

De sidste tre år har han udvidet vognmandsforretningen til i alt 11 biler og endnu flere ansatte. Det er sket både ved at udvide den eksisterende del af forretningen og ved at opkøbe andre vognmandsforretning­ er på Skive-kanten. I forbindelse med udvidelserne er der kommet en del nye forretningsområder til. Virksomheden tilbyder nu en bred vifte af kørselsopgaver i hele Danmark og enkelte ture uden for Danmarks grænser. Jørgen B. Kristensen sidder fra tid til anden fortsat bag rattet. Han har investeret i IT-løsninger, som fungerer godt i hverdagen og medvirker til, at han også kan styre sin forretning, når han er på farten. Årets Ejerledere bliver kåret ved et arrangement den 28. oktober 2020. NMM

Får du for lidt udbetalt, når du går på pension? Kunne du også tænke dig en personlig gennemgang, så du sikrer dig bedst muligt og ikke går glip af hundrede af tusinder i udbetalt pension – så send en mail til Séren på seren@seren.dk, så får du gratis og uforpligtende afklaret, om du har den rette løsning. Måske er det de nemmeste penge du har tjent i dit liv?

Serén forsikringsmægler APS • Strandvejen 102B, 5th 2900 Hellerup Tlf. 71 99 71 50 seren@seren.dk • www.seren.dk

38 | DANSKE VOGNMÆND | SEPTEMBER 2020

DTL og chauffør Carsten Clausen fra vognmand Flemming Poulsen var i august på besøg på Arrild Friskole i Toftlund, hvor 35 børn i 3.-6. klasse hørte om trafiksikkerhed og højresvingsulykker. Foto: Stine Møller Hansen.


T

Vognmandslauget 1478

VOGNMANDSLAUGET LAUGSFORSAMLING Vognmandslauget indkalder til laugs­ forsamling 2020 i henhold til laugs­­ artiklernes §12: Torsdag den 24. september 2020, kl. 18.00 Skærehallernes Konferencecenter, ­Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Der vil være spisning efter laugs­ forsamlingen. Tilmelding sker ved mail til: info@vognmandslauget.dk med angivelse af navn, virksomhed, forening, og for medlemmer af Vognmandslauget: medlemsnummer. Bekræftelse, dagsorden og regnskab for 2019 udsendes senest 6 dage inden laugs­forsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære ­laugsforsamling, skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 18. september 2020. Jørgen K. Jensen, Oldermand

VELKOMMEN VELKOMMEN TIL DH TRANSPORT A/S Stig Poulsen er en vognmand, der også selv kan lide at køre et par ture. - Det er så, man ikke mister jordforbindelsen, og så skal man jo også lige ud og luftes engang imellem, fortæller han, der meldte sig ind i DTL efter en god snak med en af DTL-­konsulenterne, hvor han fik en god vejledning om de mange tilladelser, der skal hentes fra myndighederne. - Det er dejligt at kunne ringe og få hjælp af konsu­ lenterne, og så støtter jeg op om det politiske arbejde, fortæller han, der efter fire år i branchen nu har en vognpark på fem biler.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Nordjysk Vognmandsforening

Ørsø Vognmand Lindenovsvej 69 9330 Dronninglund

Specialforeningen for Kurérog Varebils­ transportører

DMF – ORDINÆR ­GENERALFORSAMLING 2020 Dansk Møbeltransport Forening holder ordinær generalforsamling Lørdag den 19. september 2020, kl. 09.30 Gl. Vindinge Konferencecenter, Gl. Vindingevej 17 a, 5800 Nyborg Indkaldelse samt dagsorden for generalforsamlingen og det reviderede regnskab for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020 vil blive tilstillet medlemmerne. Forslag, som ønskes behandlet på ­generalforsamlingen, skal i henhold til § 20 i ­foreningens vedtægter være indsendt til formanden senest 10 dage inden general­ forsamlingens afholdelse. Lasse Ødum, formand Dansk Møbeltransport Forening Københavnsvej 265 4000 Roskilde

Stig Poulsen kører alt fra æg til gylle, og for nylig har han købt en kranvogn for at prøve det af. Han har kigget lidt på Tacho Online, da han gerne vil have gjort processen nemmere i forhold til udtræk af tachografdata.

Team-Transport ApS Ravnkildevej 12, 1. tv. 9220 Aalborg RD Transport og pleje Lagotarvej 9 9640 Farsø AS Fragt ApS Ågården 16, 1. tv. 2635 Ishøj

Krejmer Logistics I/S Nørregade 26A 6800 Varde KC-Transport Søndre Ringgade 29, 4.tv 8000 Århus C

Vognmandslauget Køl og Frys Transport ApS Naverland 33 2600 Glostrup

Otibo ApS Oksens kvarter 1 B 2620 Albertslund

K. Andersens Eftf. v/Rikke Andersen Drenderupvej 13 6580 Vamdrup

Storstrøms ­Vognmandsforening Gammelgaard Totalentre­prise ApS Almindevej 42 4920 Søllested

Skørping-Arden Vognmandsforening MV Transport Hestehaven 11 8970 Havndal

Morsø Thy Vognmands­ ­Vognmands­forening forening

Mollerup Mølle Østervang 51 CC c/o Michael Thomsen 7900 Nykøbing Mors Rågårdsminde 3 Sydøstjyllands 2300 København S

Karl Ove Thomsen Grønbjerg 12, Hunstrup 7700 Thisted

Østjyllands Vogn­Vognmandsforening mandsforening

Regus Automatikvej 1 2860 Søborg

DH Transport A/S Hovedgårdvej 7 8660 Skanderborg

MJT Container Aps Brogårdsvej 42 8370 Hadsten

DTL’S ARBEJDSGIVERFORENING RD Transport og pleje Lagotarvej 9 9640 Farsø

Regus Automatikvej 1 2860 Søborg

HH Multi ApS Tågerødvej 4 4681 Herfølge

Multiflyt A/S Ole Rømers Vej 7 3000 Helsingør

MJT Container Aps Brogårdsvej 42 8370 Hadsten

Basserne - Flyt og service Håndværkervej 7 4652 Hårlev

KC-Transport Søndre Ringgade 29, 4.tv 8000 Århus C

SEPTEMBER 2020 | DANSKE VOGNMÆND | 39


temet er den ny Actros d til at gribe ind med fuld er stående fodgængere. forhindre dem.

Sorteret Magasinpost SMP

ID nr. 42310

ABA5_DK_210x297 2019-10-29T14:35:09+01:00

e taler om det. Vi gør det. n nye Actros.

Alle taler om det. Vi gør det. Den nye Actros.

Active Brake Assist 5. Med 5. generation af Brake Assist-systemet er den ny Actros Alle taler om det. Vi gør det. endnu mere sikker i trafikken. Eksempelvis er systemet i stand til at gribe ind med fuld Den nye Actros. eller delvis opbremsning i kritiske situationer med gående eller stående fodgængere. Og dermed i stand til 5.atgeneration mindskeaffølgerne af ulykkerereller forhindre Active Brake Assist 5. Med Brake Assist-systemet den nyhelt Actros endnu mere sikker i trafikken. Eksempelvis er systemet i stand til at gribe ind med fuld www.mercedes-benz-trucks.com eller delvis opbremsning i kritiske situationer med gående eller stående fodgængere. Og dermed i stand til at mindske følgerne af ulykker eller helt forhindre dem. www.mercedes-benz-trucks.com

dem.

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, st. 127 København K Telefon 70 15 95 00

Brake Assist 5. Med 5. generation af Brake Assist-systemet er den ny Actros mere sikker i trafikken. Eksempelvis er systemet i stand til at gribe ind med fuld vis opbremsning i kritiske situationer med gående eller stående fodgængere. med i stand til at mindske følgerne af ulykker eller helt forhindre dem. ercedes-benz-trucks.com

Profile for DTL - Danske Vognmænd

DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND, nr. 8, september 2020  

Læs tema, hvor vi er taget til grænselandet og giver en pejling på status ovenpå DA/FH-lov og EU's vejpakke - set fra toldpladsen i Padborg....

DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND, nr. 8, september 2020  

Læs tema, hvor vi er taget til grænselandet og giver en pejling på status ovenpå DA/FH-lov og EU's vejpakke - set fra toldpladsen i Padborg....

Profile for sandgreen