Page 20

SEKTION 1

SEKTION 2

SEKTION 3

SEKTION 4

BAGGRUND

FASTE TING

MEDLEMMER

ENT KØR REPRE NØR SPE SEL DTLs MEDLEMMER STÅR FOR MANGE TYPER KØRSEL. VI SÆTTER SPOT PÅ CIAL TRANSPORTtyperne I DTL-FAMILIEN. DENNE GANG ENTREPRENØRKØRSEL.

Peter Obel ser frem til en barsk vinter. Vejsaltet er købt i Egypten.

FOTO: PER DAUGAARD

Jordkørslen, som SCT Transport står for, bliver ekstra intensiv i de næste to år.

2013 - lastbilernes år i indre København ud til stationerne og at bore de to 15,5 kilometer lange tunnelrør. »Der vil komme omkring 500 flere lastbilkørsler om dagen. Det kommer til at mærkes, også selv om vi primært holder os til de store veje og de ruter, som kommunen har anvist,« siger teknisk direktør i Metroselskabet, Erik Skotting. For at få lastbiltrafikken til at glide bedre, er 375 lyssignaler blevet justeret. Der skal i løbet af hele anlægsarbejdet køres 3,3 millioner tons jord væk.

En kortege på op mod ti betonbiler fylder godt op på St. Kongensgade i København, hvor der anlægges en Metrostation ved Marmorkirken.

Kørsel med jord og byggematerialer er langt den mest udbredte aktivitet hos DTLs vognmænd Antal virksomheder, som udfører transportaktiviteten

Antal virksomheder, hvor transportaktiviteten udgør mere end 25% af omsætningen 57

Affaldstransport (inkl. sikkerhedsmakulering og slamsugning) 4 6

Andet

145

30

Asfalt og tjære

69

8 11 6 9 3 10

Autobugsering/Redningstjeneste/Vejhjælp Autotransporter Beton (kørsel med betonkanon)

84

Blandet palleteret stykgods inkl. fragtmandslignende kørsel 14

Bulkvarer fra industrien (ikke temperaturreguleret silo, tank og lad)

37 24

Dagligvarer (kølede og ikke-kølede)

165

37

7

Farligt gods

155

88

Byggeelementer og byggematerialer inkl. kranarbejde 80

144

Grus, sten, sand, jord, cement og lignende 24

Jern og metalvarer til industri (f.eks. stålplader, stålrør og jernskrot)

60

17

Køle- og frysegods (ikke dagligvarer)

40

85

Landbrugs- og gartneriprodukter (inkl. -foderstoffer og blomster)

144

26 29

Levende dyr 17

Maskintransport (ikke specialtransporter)

105 36

Møbel- og tæppetransporter samt flytning 20

Specialtransporter (inkl. sværgods)

18

Træ (kævler, forarbejdet og flis) 3

Værdigods (tobak, spiritus, IT-udstyr, antikviteter m.v.) 0

60 80

14

Vintertjeneste

57 60

35

Trucking, søcontainere og veksellad

262

100

26

Kurér-, ekspres- og budkørsel, pakketransport

108 33

100

Obel Transport A/S satser på netværk og samarbejde Tekst og foto af John Larsen

FOTO: LISBET HAGELUND

Landets største anlægsprojekt er for alvor kommet i gang i det indre København, hvor der er ved at blive bygget 17 nye Metro-stationer. Den mest støjende og lastbilkrævende fase går i gang, når nytårsklokkerne har lydt. Metro-selskabet, der står for byggeriet, lægger ikke skjul på, at byggepladserne i 2013 vil støje mest, og at gaderne bliver fyldt med lastbiler, der kører jorden ud til Nordhavnen, hvor den bruges til opfyldning i en helt ny bydel. Man går for alvor i gang med at grave

Vognmanden på havnen

200

300

På havnen i Kalundborg, på vejen hen mod, hvor færgen til Juelsminde en gang sejlede, holder Obel Transport A/S til. Virksomheden har efterhånden vokset sig stor nok til at kalde sig byens største inden for tipgods og entreprenørkørsel. Vognmanden, Peter Obel, mener, at det bl.a. skyldes et udviklet netværkssamarbejde blandt en kreds af vognmænd, som godt nok konkurrerer, men også fungerer som underleverandører til hinanden, og at telefonen altid bliver svaret. På den måde kan den enkelte vognmand gabe over større anlægsopgaver som fx de store vejprojekter i området. Samtidig er virksomheden fleksibel, når de faste kunder kommer med opgaver. Kundekredsen tæller bl.a. entreprenørerne Per Aarsleff A/S og MT Højgaard A/S. Desuden løser Obel Transport kranopgaver for shippingfirmaer på havnen, og selvom størstedelen er de tunge opgaver, har man fx også kurertransporter. Der er også tankbiler til bl.a. gylle- og spildevandstransport, og de har vist sig at supplere vores entreprenørbiler godt. Og i næste måned ankommer den første 4-akslede tanktrailer tilpasset de nye vægtgrænser. Udover dette har Peter Obel et par beslægtede nicher ved siden af: En grusgrav, et jorddeponi og diverse entreprenørmateriel. Firmaet udtager også jordprøver for kunderne, som bliver analyseret på et laboratorium, som også bistår med sagsbehandlingen. Det kan sommetider være svært at overskue love og regler om jordflytninger.

»Det har fx betydet, at vi har fået totalentreprisen på håndtering af ca. 30.000 tons jord for en stor kunde på havnen, National Oilwell Varco Denmark – det gamle NKT. Opgaven kræver udstrakt samarbejde med andre. Fordelen er, at vi kan tilbyde langt mere end blot at køre jorden fra A til B,« siger Peter Obel. Han begyndte som selvstændig for 16 år siden med en enkelt bil efter at have kørt som lastbilchauffør. Siden er forretningen vokset og har i dag i alt 17 medarbejdere fordelt på 10 chauffører med hver deres bil, to værkstedsfolk, to maskinførere (heraf en lærling) og tre på kontoret – vognmandsparret Nølle og Peter Obel indregnet. På vejen rundt på pladsen medgiver vognmanden, at der »også er blevet mere plads«, efter at nogle vognmandskollegaer er lukket. Hvad med krisen? »I 2006 og 2007 var der virkelig damp under kedlerne, så vi fik naturligvis et dyk, da krisen ramte byggebranchen. Vi slap dog igennem krisen uden at fyre folk i marken. Dog stoppede en disponent for at prøve noget andet, og vores bogholder gik på efterløn, hvorefter Nølle overtog kontordelen og bogholderiet.« Peter Obel viser værkstedet, hvor de to ansatte selv står for opbygningen af entreprenørbilerne. »Vi har vort eget opbyggerværksted for at holde omkostningerne nede. Mekanikerne klarer også alle reparationer på nær bilernes almindelige service.« Udnytter I de nye vægtgrænser?

»Ja, vi er skam med på den nye totalvægt med 7-akslede køretøjer. Vi har anskaffet seks vogntog for at udnytte totalvægten op til 54 tons maksimalt inden for det sidste år. Det kan da ses på bundlinjen, at vi kan have ca. fem tons mere pr. læs i gennemsnit.« Kom med den hårde vinter. Peter Obel og medarbejderne glæder sig til vinteren. Jo barskere jo bedre. For de har vinterberedskabet for en lang række virksomheder og grundejerforeninger rundt om i Kalundborg bl.a. på Kalundborg Havn. Derudover er der vinterruter for Vejdirektoratet og kommunen. »Lastbiler, traktorer og saltspredere står klar. Det er vejsaltet også. For et par år siden under saltkrisen, begyndte vi, i et samarbejde med vognmandsforretningen Storkedal, at importere vejsalt fra Egypten for leveringssikkerhedens skyld. Vi tager store mængder hjem af gangen og sælger ud til en række kunder og kollegaer inden for samme branche. Så vognmanden i Kalundborg har også ”salt til ægget”.«

Peter og Nølle Obel: »Vi kan magte flere opgaver, når vi samarbejder med andre.«.

Kilde: DTLs konjunkturundersøgelse 2012

38

dtl magasinet

december 2012

november 2012

dtl magasinet

39

Profile for DTL - Danske Vognmænd

DTL Magasinet december 2012  

Ny skat på arbejde truer; Skattesmæk rammer vognmænd, der har htret udenlandske chauffører.Test: DAFs nye XF105 udfordret i de sydspanske bj...

DTL Magasinet december 2012  

Ny skat på arbejde truer; Skattesmæk rammer vognmænd, der har htret udenlandske chauffører.Test: DAFs nye XF105 udfordret i de sydspanske bj...

Profile for sandgreen
Advertisement