Page 1

TÆ T PÅ V O G N M A N D E N S H V E R D A G

magasinet 06-07 | JUNI-JULI 2018 | 20. ÅRGANG

Hønge: Vi er ikke imod motorveje Læs side 8

UDSIGT TIL MERE SIKKER TRAFIK Læs side 12

DTL’S GENERALFORSAMLING I ODENSE Læs side 30

ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED 2018 / TEST: LETTE SCANIA’ER / DEN RØDE LØBER


LEDER

Lad os få samlet myndighederne Det er helt åbenlyst noget rod, at man som vognmand nogle gange faktisk søger råd og vejledning hos myndighederne, fx Færdselsstyrelsen, politiet, Arbejdstilsynet eller andre og oplever, at de giver grønt lys for én praksis, men glemmer at forholde sig til andre regelsæt

Transportområdet er noget rod. Kort og godt. Der er et utal af regler og lovgivning. Og myndighederne, der skal administrere og kontrollere, er næsten lige så mangfoldige. Det skaber uklarhed. Så tiden er kommet til at få forenklet reglerne og samlet myndighedsindsatsen. Det er helt åbenlyst noget rod, at man som vognmand nogle gange faktisk søger råd og vejledning hos myndighederne, fx Færdselsstyrelsen, politiet, Arbejdstilsynet eller andre – og oplever, at de giver grønt lys for én praksis, men glemmer at forholde sig til andre regelsæt under andre myndigheders kontrol. Fordi ingen af myndighederne har overblikket over lov- og regelstoffet, der kan gælde for området. De ser kun på den lille del, de selv har ansvar for. Derfor har myndighederne selvfølgelig en fejlmargin, hvilket er forståeligt, men det betyder, at de flere regelsæt med vidt forskellige myndighedsudøvere gør det vanskeligt at være fuldstændig på sikker grund for den enkelte vognmand. Der er derfor mange gode grunde til at få samlet regler og myndigheder, herunder kontrollen, under ét tag. Det har man i Tyskland. Og i lighed med Kristian Pihl Lorentzen, Venstres mangeårige transportpolitiske ordfører, så DTL - Danske Vognmænd gerne, at vi med tiden fik et BAG, som det kendes fra Tyskland. I disse tider, hvor afdelinger og styrelser udflyttes, var det måske på tide også at få gennemtænkt konstruktionen omkring vejkontrol. Der er et åbenlyst behov for flere kontroller, mere systematiske kontroller og en myndighedskontrol, der vel at mærke kan komme hele vejen omkring de udfordringer, erhvervet står med. Der er brug for at kompetencerne, som i dag findes i Rigspolitiets tungvognscentre, kombine-

res med viden og kompetence fra Arbejdstilsynet, Færdselsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Beredskabsstyrelsen og SKAT. I dag kan én og samme chauffør i løbet af en arbejdsuge komme ud for at skulle forholde sig til den danske færdselslov, arbejdstidsdirektivet, ”gummihjuls”-direktivet og køre - og hviletidsreglerne, biproduktforordning, spærretider, undtaget kørsel osv. Det samme skal myndighederne. Og i en virkelighed, hvor der fuskes med AdBlue, køre- og hviletidsreglerne, cabotagereglerne, vejbenyttelsesafgiften osv., er det vidt forskellige regelsæt og typer af lovgivning, som bruges og ikke mindst misbruges for at køre rundt med gods på danske veje. Og derfor er der brug for en slagkraftig enhed, som kan sætte konsekvent og målrettet ind overfor hele paletten af måder, hvorpå der bliver forsøgt fusket. Det kræver en kontrolenhed, som samlet oppebærer den viden og de kompetencer, der gør, at man ved vejsidekontrollerne både kan og vil slå ned på alle de ulovlige forhold, man måtte falde over. Fordelen vil selvfølgelig også være, at enheden langt mere systematisk kan afdække, hvilke former for fusk der forekommer, og om der er mønstre, der tegner sig. Alt dette kan politikerne så passende tænke med i den kommende tid. Som skrevet er behovet stort, og de mange udflytninger og omlægninger af styrelsesarbejdet kan måske lige så godt krones med en samling af myndighedskontrollen. Og så er der bare tilbage at ønske alle en rigtig dejlig sommer. DTL Magasinet vender tilbage til august. Erik Østergaard, adm. direktør

Ansvarshavende redaktør: adm. dir. Erik Østergaard. Redaktion: redaktør Niels Møller Madsen (DJ) og teknisk konsulent Finn Bjerremand. DTL’s kommunikationsafdeling: public affairs manager Claus Perregaard, pressechef Morten Lindbo, webredaktør Thomas Rumph og marketingansvarlig Bettina Stannov. Annoncekontakt: projekt- og annoncechef Anne Gall Seward, tlf. 3064 3941, mail: ags@dtl.eu. Layout og tryk: KLS PurePrint A/S. Kontrolleret oplag: 3.642. Abonnement: kr. 445,- ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier. Adresse: DTL Magasinet, Grønningen 17, Postboks 2250, 1019 København K. Tlf. 7015 9500, www.dtl.eu, e-mail: dtl@dtl.eu. Forsidefoto: Claus Perregaard. Artikler i DTL Magasinet udtrykker ikke nødvendigvis DTL’s holdning.


INDHOLD 12

VEJPAKKE 3. Klima og trafiksikkerhed er i fokus i EU’s tredje vejpakke. DTL hilser de fleste forslag i pakken velkommen.

Hønge: Vi er ikke imod motorveje................................. ........ 8 Ny lov om varebiler vedtaget....................................... ....... 11 Udsigt til mere sikker trafik.......................................... ...... 12 EU splittet om vejpakke. . ............................................. ...... 14 Nye regler om kombitransport er gift.. ................................. 15 Øget konkurrence om opgaverne....................................... 16 Antallet af konkurser stiger.. ........................................ ...... 19 Test: Scania satser også på de lette opgaver................. ..... 20 DAF’s fødselsdag.. . . . . . . . ............................................... ...... 23 Vestfyn Trækker: 10.000 besøgende............................. ...... 24 Trailer: Enkel tippertrailer med det hele.. ...................... ...... 28 DTL’s generalforsamling. . .................................................. 30 DTL-A's generalforsamling................................................ 37 Den røde løber. . . . . . . . . . . . ............................................... ...... 38 ÅTV-vinderen . . . . . . . . . . . . . . ..................................................... 40

20 LET SCANIA. Finn Bjerremand prøvekører de nye lette Scania’er – virksomhedens nye satsning til det lette segment.

30 8 INTERVIEW. Selvom SF angiveligt ikke er imod nye motorveje, er prioriteringen mere kollektiv trafik og gods fra vej til jernbane og skib. Det siger partiets transportordfører Karsten Hønge.

GENERALFORSAMLING. Stor reportage fra DTL’s generalforsamling, indlæg, præmier, ny bestyrelse samt ikke mindst årets fotos fra den røde løber.

Selvom overenskomsten på nogle punkter ikke er fulgt med tiden, er det kun gennem aftaler, at den kan ændres. Formand Martin Danielsen på DTL-A’s generalforsamling i Odense Side 37

FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’ FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

Juni-juli 2018 | DTL magasinet | 3


KORT NYT XXXXXX

Øget risiko for omsyn Nu stiger risikoen for omsyn. Indtil videre har bilister med mindre anmærkninger fået en betinget godkendelse af bilen, hvis de sørger for at få mindre fejl og mangler ordnet på et værksted. Men med et nyt EU-direktiv, der nu træder i kraft, bliver indsatsen mod selv mindre fejl skærpet. Det forklarer landets største synsvirksomhed, Applus Bilsyn. - Med de nye minimumsregler fra EU vil fejl på lygterne og dækkene resultere i omsyn. Normalt har 2/3 af biler indkaldt til bilsyn fejl på lygterne, og derfor er det oplagt, at rigtig mange fremover skal til omsyn på grund af mindre lygtedefekter. Omsynsprocenten og antallet af syn i branchen kommer til at stige med omkring 30 procent, estimerer Lars Kiholm, teknisk chef hos Applus Bilsyn. Antallet af omsyn i Danmark ligger årligt på omkring 260.000. Med en stigning på cirka 30 procent vil det medføre omkring 80.000 ekstra omsyn.

6

synsfejl der fremover betyder omsyn • Nærlyset er fejljusteret. • Nummerpladelyset mangler lys i en eller flere pærer. • Stoplyset virker ikke (denne fejl giver omsyn med kørselsforbud!). • Dækmønsteret er under 1,6 mm. • Parkeringsbremsen eller håndbremsen bremser mindre end 50 procent på det ene hjul (i forhold til det andet) eller slet ikke (denne fejl giver omsyn med kørselsforbud). • Utæt udstødning. Kilde: Applus Bilsyn.

Forsøg med hurtigere oprydning efter uheld

4 | DTL magasinet | Juni-juli 2018

tencer og opgaver. Derfor er det vigtigt, at alle parter deltager i forsøget, så vi bedst muligt kan teste mulighederne for at få ryddet motorvejen hurtigere efter uheld, siger områdechef Charlotte Vithen fra Vejdirektoratet. De hjemlige motorveje oplever i disse år en markant trafikvækst. Og det skaber trængselssituationer, hvor blot små hændelser kan være nok til at udløse lange trafikkøer. Der er store samfundsøkonomiske gevinster at hente. Nye beregninger fra Vejdirektoratet viser, at det koster samfundet 700 millioner kroner om året, når trafikanterne sidder i kø på motorvejene efter uheld. 

Lige siden den digitale tachograf blev lanceret, har det været en udfordring, at nogen kunne komme til at køre uden at have sat sit førerkort i. Efterfølgende har man stået med et registreringsproblem i tusindkroners-klassen. Det har tachograf-producenten Stoneridge imidlertid nu gjort noget ved. Stoneridge har netop lanceret en smart startspærre kaldet D-Ignition, som automatisk umuliggør, at lastvognens motor kan startes, hvis ikke der sidder et førerkort i kortlæseren. D-Ignition fungerer præcis som en alkolås, som automatisk registrerer, om der sidder et førerkort i tachografen. Ved servicering og i nødstilfælde, hvor det er nødvendigt at få vognen til at køre, kan tachografen stadigvæk betjenes på en særlig måde, så motoren kan startes, og vognen kan køre. D-Ignition er ikke bare en del af en ny fartskriver, men kan ifølge Stoneridge også benyttes i sammenhæng med alle digitale fartskrivere på markedet og kan således også eftermonteres på tachografer, der allerede er i brug.

Foto: Scanpix

”Fynske Motorvej E20 er spærret efter uheld.” Den melding hører man efterhånden jævnligt i trafikradioen. Fra starten af juni iværksætter Vejdirektoratet, Rigspolitiet og Fyns Politi et forsøg, hvor de frem mod slutningen af 2019 vil teste effekten af forskellige indsatser og værktøjer, der kan medvirke til en hurtigere oprydning og genetablering af trafikken efter uheld på motorvejen tværs over Fyn.  Det kan fx være hurtigere rekvirering af materiel til oprydning ved uheld, afprøvning af andet materiel til oprydning og effektivisering af kommunikationsgange.      - Det er utrolig komplekst at rydde op efter uheld. Der er mange parter involveret, og de har alle forskellige roller, kompe-

Undgå kørsel uden førerkort


www.mercedes-benz.com/roadefficiency

Mercedes-Benz Uptime + Fleetboard transportstyring + Kundeservice i realtid Effektivitet er summen af alle detaljer Mercedes-Benz Uptime füs som tilvalg med alle serviceaftaler fra Mercedes-Benz eller som separat produkt. Kan kombineres med alle Fleetboard-tjenester. I forbindelse med Truck Data Center, standard med mulighed for fravalg til Actros, ekstraudstyr til Arocs og Antos. Fleetboard transportstyring kan tilvÌlges efter ønske.


KORT NYT

BROBIZZ RUNDER EN MILLION ENHEDER BroBizz A/S passerede i maj en milepæl og har nu sendt over en million BroBizz-enheder afsted til landets privat- og erhvervskunder. I dag kan BroBizz anvendes i Storebælts betalingsanlæg samt til parkering i lufthavnene, betaling på færger og mere end 55 steder i Skandinavien. I de kommende år er hensigten at brede tjenesten ud i hele Europa, så bilister fremover kun skal benytte ét betalingsmiddel for at passere forskellige betalingsanlæg. Karkassen kontrolleres for indre skader ved hjælp af den nyeste inspektionsteknik shearography - en kombination af laserteknik og billedoptagelse. Foto: Bridgestone.

KLAR TIL OPTUR FOR REGUMMIEREDE DÆK Regummierede dæk er det billigste og mest miljøvenlige valg, når du skal have nye dæk på lastbilen eller bussen, og verdens største dækproducent Bridgestone forventer en kraftig stigning i efterspørgslen på deres Bandag-dæk. Op imod 40 procent af de dæk, der bliver skiftet på det danske marked, er regummierede. Og det tal stiger sandsynligvis nu, hvor afgiftsreglerne er ændret, og EU-Kommissionen har indført importtold på lastvognsdæk fra Kina. Derfor gearer Bridgestone Danmark op på produktionen af regummierede dæk fra Bandag, så virksomheden er klar til at servicere vognmandsbranchen med dæk produceret i Danmark. Regummierede dæk giver gevinst både på pris og på miljø. Reduktion af

dækomkostninger og miljøbelastning starter med at øge dækkenes totale levetid mest muligt. Med regummiering forlænges dækkets levetid, uden at gå på kompromis med hverken ydelse eller sikkerhed. - I gennemsnit giver regummieringer op til 30 procent lavere udgifter pr. km end nye dæk. Jo flere gange karkassen kan regummieres, jo lavere bliver omkostningerne i dækkets samlede levetid, fortæller Niels Nielsen, Fleet & Retread Development Manager fra Bandag. - Regummierede Bandag-dæk er fuldt på højde med nye dæk, og fås lige som nye dæk i en lang række mønstre til alle typer formål og kørselsforhold, siger Niels Nielsen.

I marts 2018 blev kunderne introduceret til endnu en automatisk betalingsløsning til passage af Storebælts betalingsanlæg. PayByPlate gør det muligt at betale med nummerpladen og er et produkt henvendt til de kunder, der betaler kontant eller med kort. Siden lanceringen af PayByPlate er det gået støt fremad med de nye tilmeldinger. I dag er der 52.000 aktive kunder, og deres tilbagemeldinger er positive. Dagligt passerer 35.000 køretøjer betalingsanlægget ved Storebæltsbroen.

V E T E R A N R A L LY I S U P E R V E J R Det 18. Veteranrally i Silkeborg var en stor succes i sommervarmen lørdag den 2. juni. 115 ældre busser og lastvogne var tilmeldt veteranløbet, som sædvanen tro havde start og mål ved Silkeborg Motor Co. Igen i år var der mange spændende og meget flotte køretøjer fra Danmark, Holland, Norge, Sverige, Tyskland og Østrig. Konkurrencen som det flotteste køretøj blev suverænt vundet af Søren Sørensen, der også

6 | DTL magasinet | Juni-juli 2018

er kendt som indehaver af Læborg Autohandel, som kørte i sin nyrestaurerede Scania LS 141 S med eftermonteret sovekabine fra 1979. Andenpladsen blev indtaget af Stephen Dixen med sit unikke vogntog omfattende Scania-Vabis 33315 fra 1939 med tilkoblet ERGO-påhængsvogn, og tredjepladsen blev vundet af Michael Nielsen, der ligeledes kørte med en Scania LS 141 S fra 1979. Foto: Finn Bjerremand.


Tank med mobilen

Ikke flere tabte, glemte eller stjålne brændstofkort. Kortløs Tankning fra YX Med Kortløs Tankning benytter dine chauffører deres telefon, når de tanker Diesel og Adblue. De skal blot sende en sms med teksten ”YX” til 1272. Straks efter modtager de en SMS-kode, som de indtaster på terminalen. Herefter kan de tanke præcis som de plejer. Det er både nemt og hurtigt, og bringer kortsikkerhed til et helt nyt niveau.

Forvent det bedste

Ring til vores Truckafdeling og hør mere


XXXXXX // INTERVIEW POLITIK

HØNGE: VI ER IKKE IMOD MOTORVEJE

- Folk tror fejlagtigt, at vi er modstandere af motorveje. Her kigger vi på forrentning. Hvor er det største pres. Det er åbenlyst, at et sted som Vestfyn, hvor man så tit oplever trafikal forstoppelse, dér bliver vi nødt til at gøre noget, siger Karsten Hønge, transportpolitisk ordfører for SF.

8 | DTL magasinet | Juni-juli 2018


Tekst Thomas Rumph Foto Claus Perregaard

Frem mod folketingsvalget

Det næste folketingsvalg nærmer sig og skal være af-

de ni partier i Folketinget. Vi lagde ud i maj-nummeret

holdt senest den 17. juni 2019. DTL Magasinet bringer

med Kristian Pihl Lorentzen (V) i artiklen ”Vejmanden

frem til valget interviews med transportordførerne for

fra Ans”.

Transportordfører Karsten Hønge (SF) giver her sit syn på, hvordan man kun gennem en fælleseuropæisk indsats kan redde transporterhvervet i Danmark fra et ræs mod bunden. Og så holder han sig ikke tilbage fra at give sit bud på behovet for investeringer i infrastruktur, også selvom det ikke nødvendigvis er vognmændenes livret

K

arsten Hønge dukker op med en styrthjelm under armen forud for DTL’s generalforsamling i Odense. SF’eren er inkarneret motorcyklist og ejer af en stor Harley Davidson. Karsten Hønge har et stramt program denne lørdag morgen, hvor han er fast i mælet, ikke mindst når talen falder på det helt aktuelle spørgsmål om undtaget kørsel. Du har selv for nylig været i medierne og kommentere på de historier, der har været fremme om undtaget kørsel. Er der en retsløs tilstand på området eller er der regler, hvor nogle vognmænd går lige til kanten eller endda over? - Det skal vi have fundet ud af – det er derfor, jeg vil have ministeren i samråd på det. Det er klart, at hvis han siger, at det her er faktisk lovligt, så skal vi da godt nok have gjort noget ved lovgivningen. Til gengæld: hvis han siger, der er så kynisk en spekulation i at udnytte regler til det alleryderste – ja, så skal vi i den grad have oprustet på lovgivningsområdet og også på kontrolområdet med tungvognspolitiet. Jeg har allerede haft møde med Arbejdstilsynet. De siger, at tungvognspolitiet ved hjælp af et hurtigt kursus let bliver i stand til at kontrollere, om arbejdsmiljøreglerne overholdes. Men uanset, hvilket spor det her kommer til at køre i, så kommer jeg til at forfølge det helt til enden. - Vi skal dog også have kigget på færgereglen. Der stempler du også ud i forhold til køre-/hviletid. Har de reelt haft et hvil på 4-5 timer, mens de er på færgen? De

gør de her ting, men metoden er den samme: oprette et skuffeselskab i enten Polen eller Litauen, som i de her to situationer. Så går du til de lokale myndigheder og siger: vi kan ikke få chauffører. Myndighederne svarer: det var da trist. Og så gennem en kattelem trækker de underbetalte chauffører ind fra de pågældende lande. De her vognmænd gør det stille og roligt nu, men det her kan blive en alvorlig trussel.

Vi må styrke digerne kører jo af og på ramper, og inden de får sat sig hen, hvor meget hviletid har de så? Det skal vi have sat under lup.

Kun fælles regler virker Hvilke transportpolitiske emner ligger ellers højt på dagsordenen nu? - Helt klart det europæiske perspektiv. Det bliver spændende at se, hvor langt vi kan nå med vejpakken. Skal vi have nogle regler, der virker, så er der kun ét virkeligt værktøj, og det er regler, der gælder i hele Europa. Først og fremmest at få defineret hvad cabotagekørsel er for noget. Vi kan kun løse de problemer, der ligger her, med fælleseuropæiske regler. - Netop i den sammenhæng har jeg over for ministeren, som selv blev oprigtigt overrasket, gjort opmærksom på, hvor let det har vist sig at være for nogle danske vognmænd at hyre chauffører ind fra Filippinerne, Kasakhstan, Usbekistan og Ukraine. Det er to forskellige firmaer, Contrans i Kolding og Kurt Beier i Esbjerg, der

Så det her ser du som den helt store udfordring? - Det må jeg sige. Hvis ikke vi får sømmet den her kattelem til, så kan det gå hen og udvikle sig. Jeg har set de store annoncer fra midten af februar i år i filippinske dagblade. Der skulle gennemføres ansættelsessamtaler i Manila, for så at blive ansat i Litauen, for dernæst at komme ind og køre på de europæiske motorveje til 7.000 kroner om måneden. Det er en åbenlys omgåelse af reglerne, men vores system er desværre ikke stærkt nok endnu til at imødegå folk, der åbenbart tænker så systematisk og så kynisk. Hvis der ikke sker noget, så vil andre jo følge efter. Så bliver døren til det europæiske arbejdsmarked én stor kattelem. Men kan man så på europæisk niveau dæmme op for det her? - Man kan sige det sådan, at vi bliver nødt til at styrke digerne ude ved havet, og det må vi gøre gennem EU. Af gode grunde er transport international. Hvis ikke danske vognmænd hiver underbetalte

Hvis konkurrencen går på, hvem der mest snedigt kan trække underbetalte folk ind, så bliver det en konkurrence på, hvem der er mest kynisk og beregnende Transportordfører Karsten Hønge (SF) Juni-juli 2018 | DTL magasinet | 9


XXXXXX // INTERVIEW POLITIK

HØNGE: VI ER IKKE IMOD MOTORVEJE... chauffører ind, så er der vognmænd i andre europæiske lande, der gør, og så ender de med alligevel at køre i Danmark. - Kombinationen af et utal af kattelemme og manglen på en tilstrækkelig definition af cabotagekørsel, det vil underminere vores arbejdsmarked. Det betyder en hård kurs mod bunden, både for chauffører og for vognmænd. Så bliver det ikke en konkurrence om at drive sit firma effektivt, professionelt og dygtigt, som så utroligt mange danske vognmænd gør. Det er fantastisk at opleve et erhverv, hvor man umiddelbart tænker: hvor svært kan det være at køre en vare fra ét sted til et andet? Men det er sgu ikke bare lige at tage en kasse og putte den ind i en bil og køre den et andet sted hen! Det er fint at have konkurrence på dygtighed, for det gør alle skarpere. Men hvis konkurrencen går på, hvem der mest snedigt kan trække underbetalte folk ind, så bliver det en konkurrence på, hvem der er mest kynisk og beregnende.

Rastepladser vinduer til fattigdom Contrans er blandt andet kendt for, at de ville bygge såkaldte velfærdsfaciliteter til deres udenlandske chauffører, hvor de kan sove, spise, komme på toilet og i bad. Det er der vel i sig selv ikke noget galt i? - Vi skal i hvert fald have gennemtænkt, hvordan vi kan skabe ordentlige faciliteter, også når vi taler om steder til at afholde weekendhvil. Vi skal ud over det her, hvor det bliver en kamp om, hvor få timer man må holde på en rasteplads, indtil man bliver presset ud i industrikvarterer og skovområder i det uendelige. - Jeg har besøgt chauffører flere steder i landet på rastepladser, hvor jeg er holdt ind på motorcykel og faldet i snak med polske og rumænske chauffører. Jeg har også kørt nogle dage med en langturschauffør, der kørte med fisk fra Padborg til Italien, hvor jeg sov i den øverste køje. Vi havde nogle dage sammen, hvor vi fik snakket om, hvad det vil sige at være chauffør. Nok har jeg besøgt rastepladser, både herhjemme og i Tyskland, men det at køre ned igennem Europa er vildt. Her er rastepladserne som 10 | DTL magasinet | Juni-juli 2018

et vindue til et fattigt parallelsamfund, hvor nogle chauffører arbejder og bor i månedsvis. Jeg er begyndt at opfordre folk til lige at hilse på de her mennesker, der sidder og laver mad på en rasteplads, fremfor bare at stirre surt på dem.

Vi skal opruste tungvognspolitiet Reglerne om tidsbegrænsning på 25 timer på de statslige rastepladser træder i kraft 1. juli. Ser du udfordringer her i forhold til håndhævelsen? - Man må sige, at indsatsen som den foregår i dag, er alt for lemfældig. Tungvognspolitiet er underbemandet, og selvom betjentene er superdygtige, så bliver politiet brugt til alt muligt andet, og skal tilpasse sig alle mulige politiske ønsker, fx grænsebevogtning. Det går sgu ikke. Vi må enten lave en helt nyt konstruktion, hvor vi får et egentligt vejpoliti. Hvis det ikke kan lade sig gøre eller politiet synes, det er en dårlig idé, så må vi have en oprustning af den sektion, vi har i dag. For den kontrol, der foregår i dag både omkring køre-/ hviletid men også alt muligt andet, er alt for lemfældig. I Danmark er man langt bag efter fx Sverige men også en række andre europæiske lande, når vi taler kørsel på biobrændstof. Hvordan kommer vi til at rykke på det område herhjemme? -Jeg ved jo, at når man går ind på DTL's hjemmeside, så ser man, at én af organisationens politiske mærkesager er miljø. Jeg synes, det er flot, at en brancheorganisation har valgt at gå forrest på det her område, fremfor at have et erhverv der skal pines, plages og lokkes. Statslig subsidiering er en mulighed her for at skabe nogle

incitamenter, men jeg erkender, at det er svært, og at jeg ikke har de vises sten.

Prioriterer offentlig transport Til sidst i forhold til kapacitetsproblemerne for vejtransporten. Der er trængselsproblemer, der kun bliver værre, og som kræver akutte løsninger, med E45 i Jylland og E20 henover Fyn som de prominente. Hvor lægger du snittet, når vi taler infrastrukturprojekter de kommende år? - Der er ingen tvivl om, hvor SF’s prioritering ligger: det er den kollektive transport, bl.a. fordi vi mener, at flere veje genererer mere trafik. Så dét at bygge flere veje løser ikke problemet. Det viser al erfaring. Jo flere veje, jo flere biler, og så er der brug for endnu flere veje osv. Dén spiral er der bare. Vi bliver nødt til at tænke over, hvordan vi får mere gods over på bane og mere gods på skibe. - Når det er sagt, så stemmer SF ofte og gerne for motorvejsudgifter. Folk tror fejlagtigt, at vi er modstandere af motorveje. Her kigger vi på forrentning. Hvor er det største pres. Det er åbenlyst at et sted som Vestfyn, hvor man så tit oplever trafikal forstoppelse, dér bliver vi nødt til at gøre noget. Men det er så let at vinde hurtige point hos vælgerne. Jeg er én af de få fynske politikere, der er stået imod takstnedsættelser på Storebælt. Skal vi have takstnedsættelser, så skal det ske med henblik på at sprede trafikken samtidig. Fejlen i dansk transportpolitik er, at man tror, at når man drejer på én hane, sker der ikke noget andre steder. Når man gør noget på Storebælt, har det konsekvenser ikke kun på E20, men også E45. Tingene hænger sammen i Danmark.

Jeg er begyndt at opfordre folk til lige at hilse på de her mennesker, der sidder og laver mad på en rasteplads, fremfor bare at stirre surt på dem Transportordfører Karsten Hønge (SF)


Tekst Xxx Foto XXXXX NYHEDER // ERHVERVSPOLITIK

Tekst Morten Lindbo

Et flertal uden om regeringen vedtog før sommerferien nye regler for regulering af godstransport med varebiler

F

olketinget vedtog kort før sin sommerferie de længe bebudede nye regler for godstransport med varebil. Lovforslaget blev stemt igennem af et flertal uden om regeringen. Med lovforslaget er der givet et halvt års forlængelse af ikrafttrædelsen til 1. juli 2019 for at få det administrative apparat på plads. Og der stilles krav om en redegørelse for at følge administrationen samt tilsynet og kontrollen – herunder at vurdere, hvordan kontrollen har kunnet udføres i praksis. Første redegørelse skal foreligge senest den 1. juli 2021. Det er en rigtig stor landvinding for erhvervet og for den seriøse del af transportbranchen, der kører gods for fremmed regning med varebiler, mener DTL’s adm. direktør Erik Østergaard. – Da Venstre sidst sad i regering var der klare signaler for en regulering. Vi kan så nu konstatere, at V reelt ikke støtter ordnede forhold for varebilerne, siger han, der også henviser til, at EU-Kommissionen er i

gang med at fastlægge regler for varebilstransporter.

V-minister krævede ordnede forhold Et ubehageligt lavpunkt for branchens image opstod i september 2010, da daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V) i en pressemeddelelse fra SKAT efter en aktion konstaterede stribevis af lovbrud på varebilsområdet. Samtidig fremgik det, at SKAT ved aktionen fik nedbragt den offentlige gæld med 1,2 millioner kroner. Ministeren mente, at branchen burde skabe ordnede forhold. Erik Østergaard: - Det er vores klare forventning, at en tilladelsesordning for varebiler, der kører gods for fremmed regning, vil forebygge gæld til det offentlige fx i form af manglende indbetaling af moms, og i en størrelsesorden, der langt vil overstige det offentliges omkostninger ved tilladelsesordningen. Det burde regeringen vel kun være tilfreds med.

OVERGANGSORDNING

Ny lov om varebiler vedtaget

I forbindelse med indkøringen af de nye regler om godskørsel med varebiler for fremmed regning, kommer der en overgangsordning for personer, der på tidspunktet for tilladelseskravets ikrafttræden kan dokumentere mindst to års erfaring som vognmand i virksomheder, der er omfattet af tilladelseskravet. For chauffører foreslås der en overgangsordning fra kravet om kvalifikationsuddannelse, hvis de på tidspunktet for lovens ikrafttræden udfører godskørsel for fremmed regning i varebiler og kan dokumentere mindst to års erfaring som varebilschauffør. Tilsvarende er kravet til egenkapital for virksomheder, der udfører godskørsel for fremmed regning i varebiler, lavere end for virksomheder, der udfører godskørsel for fremmed regning i lastbiler.

- Vi har haft stor forståelse for det politiske ønske om at friholde omdeling af aviser og reklamer til private samt madudbringning til fx pensionister. Men den del, der bl.a. blev støttet af politiet, blev skudt ned af regeringen med argumenter om ligebehandling. Skulle man lovgive på det grundlag, er mange andre love allerede retsstridige, vil jeg mene, siger Erik Østergaard.

Skulderklap til erhvervet I et samarbejde med specialforeningen SKV pressede DTL i en årrække hårdt på for at få varebiler under 3.500 kg omfattet af godskørselsloven. Det er nu omsider vedtaget, at varebiler mellem 2.000 og 3.500 kg bliver omfattet af loven – dog kun ved transport af pakker over 11 kg. - Jeg ønsker den seriøse del af varebilvognmændene tillykke med sejren. I har fortjent det skulderklap, det er, at jeres erhverv tages alvorligt af myndighederne gennem en minimumregulering, så ikke alle og enhver lykkeridder og chancerytter kan misbruge erhvervsfriheden. Jeg takker samtidig de partier, der har gjort loven mulig ved at holde fast og stemme den igennem, slutter Erik Østergaard. ■ De nye regler er en stor landvinding for erhvervet og for den seriøse del af transportbranchen, der kører gods for fremmed regning med varebiler, mener DTL’s adm. direktør Erik Østergaard. Foto: Renault.

Juni-juli 2018 | DTL magasinet | 11


ERHVERVSPOLITIK // NYHEDER

Udsigt til mere sikker trafik Udsigt til dramatisk fald i antallet af trafikulykker, hvis forslagene i vejpakke 3 fra EU gennemføres. Det roser DTL i sine høringssvar på pakkens elementer

G

ennemføres forslagene i vejpakke 3, vil det betyde væsentlige forbedringer af trafiksikkerheden og ikke mindst nedbringelse af CO2-udslippet fra den tunge godstransport. Det mener DTL, der i begyndelsen af måneden sendte høringssvar på en række af pakkens forslag til de relevante danske ministerier.

Nedgang i trafikulykker Det vigtigste forslag i vejpakke 3 handler om at integrere en række krav til sikkerhedsudstyr i typegodkendelser af køretøjer:

”DTL - Danske Vognmænd ser generelt med absolut positive øjne på de i forslaget nævnte løsninger til at gøre Europa og verden mere trafiksikker, og der er ingen tvivl om, at vognmandserhvervet har en meget stor egeninteresse i at få nedbragt antallet af ulykker, dræbte og tilskadekomne(..) ”, hedder det bl.a. i høringssvaret, hvor DTL dog også har noteret sig, ”at forslaget skal gælde fremadrettet for nye køretøjer med en passende tidsfrist, og der ikke er tale om eftermontering på ældre køretøjer. Ligeledes har vi noteret os, at det vil være de samme regler, der skal gælde overalt i EU,

FAKTA OM VEJPAKKE 3

Pakken indeholder syv forslag om • reviderede regler for sikker infrastruktur, • typegodkendelse af køretøjer • elektroniske dokumenter, • bedre implementering af det trans-europæiske transportnet, • hurtigere implementering af nye dimensioner for førerkabiner, • mærkning af dæk, • CO2-standarder for lastbiler.

12 | DTL magasinet | Juni-juli 2018

hvilket vil være med til at gøre implementeringen konkurrenceneutral (..)” Ove Holm, erhvervspolitisk chef i DTL, mener ikke, at man kan undervurdere betydningen for trafiksikkerheden, hvis forslaget går igennem: - Det vil betyde en dramatisk nedgang i antallet af trafikulykker og dermed dræbte og tilskadekomne i Europa – også i Danmark, siger han. Dir. Søren H. Larsen fra Nordic Logistics Association (NLA) gør opmærksom på, at de midler, der er til rådighed for færdselssikkerhed og infrastruktur, bruges med omtanke.


Tekst Tekst Niels Xxx Møller FotoMadsen XXXXX

- Nogle af forslagene omkring mere sikker infrastruktur kan give mening. Men vi skal undgå, at man tvinges til store investeringer i veje, der kun bruges i begrænset omfang. Der er risiko for en samme-løsning-for-alle mentalitet i Kommissionens tankegang på dette område. Derfor er det også vigtigt at fokusere på at gøre køretøjerne mere sikre – både for at undgå ulykker og for at minimere konsekvenserne af en ulykke, skulle tragedien ske, siger han

Lastbiler med snuder Vejpakken indeholder også forslag om at ændre på den maksimale længde på førerkabiner på lastbiler. Det giver mulighed for, at vi igen vil se lastbiler med snuder på de danske veje – dog i en moderne og aerodynamisk udgave. Med længere førerhuse kommer chaufføren ned i niveau i forhold til de øvrige trafikanter, og det er godt for trafiksikkerheden – især for de bløde trafikanter som fodgængere og cyklister, mener DTL, der dog også pointerer, at kravene ikke må sænke komfortniveauet til ulempe for arbejdsmiljøet på bilerne.

CO2-standarder for første gang Vejpakke 3’s andet ben handler om klimaproblematikken. Og her foreslår EU-Kommissionen for første gang, at der fastsættes standarder for udledningen af CO2 for tunge køretøjer. Også her er DTL overvejende positiv. - Jeg hæfter mig ved, at det er første gang, at EU forsøger at opstille standarder for CO2-udslip fra lastbiler. Forslaget kommer efter stor succes med reduktion af andre emissioner fra lastbiler, fx NOx, gennem EURO-normerne. Og det sker selvfølgelig i erkendelse af, at transport står for en stadig større andel af CO2-udslippet, fordi andre sektorer har reduceret sine udslip betragteligt, siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard. DTL peger dog på, at Danmark endnu ikke er klar til at tanke fx ren biodiesel eller biogas på flåden af tunge køretøjer. ”(..)En absolut forudsætning for anvendelsen af lastbiler med mindre emissioner er, at der er en infrastruktur på plads til at levere brændstof og service til disse biler. Det fremstår dog der, som om EU er i mål på dette område. Det er ikke indtrykket set fra dansk side(..),” hedder det i DTL’s høringssvar.

Søren H. Larsen fra NLA gør opmærksom på, at man allerede har høstet store CO2-reduktioner i Norden ved hjælp af biobrændstoffer (Norge og Sverige) og indførelsen af modulvogntog og højere vægtgrænser for køretøjer (Danmark, Norge og Sverige). - Det vil være vores fokus at sikre, at nordiske vognmænd ikke tvinges til investeringer, som er rationelle set fra en central europæisk tankegang, men irrationelle i Norden, ovennævnte CO2- reduktioner taget i betragtning.

Elektroniske fragtdokumenter Vejpakke 3 indeholder også forslag, som ligger uden for de to hovedemner, trafiksikkerhed og klima. EU-Kommissionen foreslår således, at der indføres elektroniske fragtdokumenter. Et forslag, som DTL betragter som overordentlig vigtigt: - Elektroniske fragtdokumenter er en forudsætning for en effektiv kontrol af fx cabotage, kombineret transport, udstationeringsregler mv., siger Erik Østergaard. ■

I vejpakke 3 er der forslag om at tillade længere kabiner på lastbiler af hensyn til trafiksikkerheden. Det betyder, at lastbiler med snude, som denne amerikanske Volvo VNL, igen kan blive et almindeligt syn på de danske veje. Foto: Volvo Trucks.

VEJPAKKERNE

• Vejpakke 1 fra maj 2017: syv forslag til forbedring af vilkårene for operatører og chauffører i EU’s Indre Marked for vejtransport herunder om cabotage, køre-/hviletid, udstationering og vejafgifter. • Vejpakke 2 fra november 2017: fokus på miljø og klima for vejtransport med fem forslag herunder om offentlige indkøb af energieffektive køretøjer og kombineret transport. • Vejpakke 3: fokus på færdselssikkerhed, intelligente systemer for transport (ITS) og infrastruktur, digitaliserede dokumenter og ikke mindst forslag om standarder for CO2-udslip fra lastbiler.

Juni-juli 2018 | DTL magasinet | 13


ERHVERVSPOLITIK // NYHEDER

EU splittet om vejpakke Europa-parlamentarikerne var som ventet delt i deres holdninger ved den længe ventede afstemning om de sociale dele af vejpakken

D

et var et splittet transportudvalg i Europa-Parlamentet, der den 4. juni stemte om de sociale dele af vejpakken. Afstemningen vedrørte revision af reglerne for køre-og hviletid, regler for adgang til markedet og adgang til professionen og regler for kontrol og brug af reglerne for udstationering. Afstemningen om anvendelse af reglerne for udstationering for chauffører tiltrak sig størst opmærksomhed: allerede for nogle uger siden stemte parlamentets vigtige beskæftigelsesudvalg med overbevisende flertal for, at alle chauffører i international transport, cabotage og kombineret transport skal være omfattet af reglerne. Ved afstemningen kom så reaktionen fra parlamentets transportudvalg, da et snævert flertal vedtog, at reglerne ikke skal omfatte international transport. Dette til

14 | DTL magasinet | Juni-juli 2018

Splittet parlament men interessante detaljer - Afstemningsresultatet var ikke uventet, men alligevel en kedelig udvikling, siger Søren H. Larsen, direktør for Nordic Logistics Association (NLA). - Vi står nu med et splittet parlament med to ekstreme synspunkter. Vi står også med et splittet ministerråd, som også har vanskeligt ved at blive enige om denne del af forslagene. Risikoen er, at der ikke bliver fælles EU-regler i den nærmeste fremtid. Resultatet af dette er et kludetæppe af nationale ordninger, administrative byrder og juridisk usikkerhed såvel som ulige konkurrence for vognmændene. NLA-direktøren mener, at den nye situation aldrig kan være i vognmandserhvervets interesse, og fremhæver, at mange parlamentarikere desværre har misforstået deres rolle i processen. Han mener, at parlamentarikerne skal kæmpe for et bedre EU, ikke et alle-mod-alle EU. - Jeg ser dog det samlede resultat af afstemningen som en blandet butik, men med mange interessante detaljer, som vil blive studeret nærmere i NLA, siger Søren H. Larsen og peger bl.a. på en tekst om skærpet og mere effektiv kontrol med bedre samarbejde mellem medlemsstaterne, hurtigere indførelse af en smart tachograf og e-dokumenter, der kan bruges til bedre kontrol. - Hertil kommer regler for adgang til erhvervet også for køretøjer mellem 2,4 og 3,5 tons i international transport, tredjepartsansvar, skærpede regler for kombineret transport og for cabotage, karens-periode (cooling-off) for cabotage og krav om retur til hjemland efter syv dages cabotagekørsel, dog kun 48 timer pr. land.

Stramning af gældende regler På køre- og hviletidsområdet peger NLA-direktøren bl.a. på forbud mod ugentligt og reduceret ugentligt hvil i førerkabine, med mindre det sker på en certificeret rasteplads samt retten til at have ugentligt hvil hjemme inden for tre ugers periodeangivelse af passage af grænser i tachografen. - Det bliver særligt interessant at se på, hvad den samlede effekt af alle disse forslag er, for mange af dem er en reel stramning af gældende regler. Og med krav om retur hjem af chauffør og i visse tilfælde også køretøjet, kan det samlede resultat godt blive, at mange af de systemer til unfair konkurrence, som vi i dag ser udnyttet i EU, bliver hæmmet også uden regler for udstationering, vurderer Søren H. Larsen.

Glæde hos ITD I modsætning til NLA er danske ITD begejstret for afstemningsresultatet i parlamentets transportudvalg. - I ITD glæder vi os over, at de europæiske transportpolitikere nu har demonstreret deres opbakning til ITD’s udstationeringsmodel; hvor udstationeringsreglerne skal gælde cabotage og det nationale vejben i kombineret transport fra dag ét, mens alle internationale transporter undtages, siger ITD’s politiske konsulent i Bruxelles, Emma Hadrovic. ■

SPLITTET MINISTERRÅD

Splittelsen om vejpakken kan føre til et kludetæppe af nationale ordninger, administrative byrder, juridisk usikkerhed og ulige konkurrence for vognmændene, frygter dir. Søren H. Larsen, NLA.

trods for, at Kommissionen tidligere har udtalt, at reglerne for udstationering gælder for international transport, og at spørgsmålet alene er, hvordan de skal anvendes.

Vejpakken var tema for et møde i EU’s ministerråd den 7. juni. Men som det er tilfældet i Europa-Parlamentet, kunne heller ikke ministrene finde fælles fodslag om pakken.


Tekst Morten Lindbo og Niels Møller Madsen

Nye regler om kombitransport gift for vognmandserhvervet Nye regler betyder en total liberalisering af området for kombineret transport, mener en meget kritisk DTL-direktør

T

ransport af varer mellem EU-medlemsstaterne vil fra 1. juli blive omfattet af definitionen af kombineret transport – ”uagtet varernes oprindelse eller endelige destination”, som det hedder. Det fremgår af en ny bekendtgørelse, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udstedte sidst i maj. Bekendtgørelsen gennemfører fra den 1. juli 2018 dele af direktivet om kombineret godstransport, som ikke hidtil har været gennemført korrekt i dansk ret. De nye regler lægger dermed op til, at kombineret transport af varer fra eller til tredjelande uden for EU til eller fra en medlemsstat skal være omfattet af reglerne, og det huer aldeles ikke DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard: - Allerede under høringsfasen til denne bekendtgørelse gjorde vi opmærksom på, at netop fritagelsen for cabotage-reglerne giver mulighed for, at prisbillige østeuropæiske vejtransportører med lav aflønning af chauffører har overtaget transporten til og fra havne fra fx baneoperatører. Det såkaldte kombi-direktiv har i realiteten allerede haft den stik modsatte effekt i forhold til formålet – som var at flytte transporter fra vej til bane.

Ingen hjemmel til at medtage varer fra tredjelande - DTL er derfor dybt uenig i, at man nu ønsker at ændre den hidtidige danske fortolkning, hvor det kun var kombineret transport mellem medlemsstaterne, som var omfattet af regler. Den udvidelse ser vi slet ingen hjemmel til eller baggrund for i kombidirektivet, udtaler DTL-direktøren, der mener, at det kan betyde den visse død for danske trækenheder og dermed selvkørende vognmænd, der har haft deres udkomme ved den slags trafikker. – Der er faktisk tale om en total liberalisering af området for kombineret transport. I den forbindelse må vi også pege på, at ethvert vejtransportben i en kombineret

- De nye regler indebærer fx, at vejtransporten af gods fra et skib fra Kina til et EU-land efter bekendtgørelsen vil være omfattet af reglerne om kombineret transport – og dermed helt uden begrænsninger vil kunne køres af en udenlandsk transportør fra fx et lavtlønsland, siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard. Foto fra Københavns Nordhavn: Scanpix.

transport er i direkte konkurrence med nationale transportører! - Det indebærer fx, at vejtransporten af gods fra et skib fra Kina til et EU-land efter bekendtgørelsen vil være omfattet af reglerne om kombineret transport – og dermed helt uden begrænsninger vil kunne køres af en udenlandsk transportør fra fx et lavtlønsland, uddyber Erik Østergaard.

Intet grundlag for at omfatte tomkørsel Samtidig peger DTL-direktøren på, at de danske myndigheder nu vil medtage transport af tomme lasteenheder som et led i kombitransporterne: - DTL er også dybt uenig i, at fortolkningen skal ændres, så kombidirektivet også omfatter tomkørsel og transport af tomme lastenheder. Kombidirektivet omfatter

transport af varer, der bliver transporteret i følgende lastenheder: lastbil, påhængsvogne, sættevogn med eller uden trækkende køretøj, et veksellad eller en container på 20 fod eller derover – punktum. - Der er slet intet grundlag for at udvide fortolkningen af varer til også at omfatte tomme lastenheder i kombineret transport, uanset om der foreligger et transportdokument eller ej, mener DTL-direktøren og fortsætter: - Vi har svært ved at forstå, at regeringen ikke også her har stået fast på den danske fortolkning af reglerne i lighed med, hvad man har gjort i forhold til fortolkningen af en tur i cabotagereglerne og i givet fald taget forbehold for en sag ved EU-Domstolen. Jeg tror, at den øvrige del af branchen, der også har anset kombireglerne for utidssvarende, er enige i dette. ■ Juni-juli 2018 | DTL magasinet | 15


ERHVERVSPOLITIK // NYHEDER

Øget konkurrence om opgaverne Danaffald tager vel imod regeringsinitiativ om at sende flere opgaver i udbud

Regeringen vil styrke konkurrencen om de offentlige opgaver og fremme samarbejdet med den private sektor. Det fremgår af et udspil, som regeringen lagde frem i maj. I udspillet lægger regeringen op til, at flere offentlige opgaver skal konkurrenceudsættes. ”Konkurrenceudsættelse er en vej til fortsat kvalitetsudvikling, innovation og effektivisering af løsning af de offentlige opgaver. Det er ikke afgørende for regeringen, om opgaven ender på offentlige eller private hænder. Bare det bliver testet på markedet. Regeringen ønsker at opstille måltal for konkurrenceudsættelse i 2025 for både staten, regionerne og kommunerne”, hedder det i en pressemeddelelse fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille og erhvervsminister Brian Mikkelsen. - I de senere år er udviklingen i konkurrenceudsættelsen gået i stå. Måltallene skal være med til at give kommuner, regioner og staten et kærligt skub. Øget konkurrence skaber bedre og billigere løsninger til borgerne. I sidste ende får folk mere for deres skattekroner. Vi har tidligere haft måltal for kommunerne. Nu er tiden kommet

REGERINGENS FORSLAG TIL MÅLTAL FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSE 2017

2025

Kommuner

27,1 %

35 %

Regioner

19,1 %

25 %

Staten

28,8 %

35 %

Tallene for kommuner og regioner viser, hvor stor en andel af de udbudsmulige kommunale/regionale opgaver, der bliver skabt konkurrence om. For statens vedkommende viser tallet, hvor stor en del af driftsbudgettet, der bliver konkurrenceudsat.

til at have måltal for hele den offentlige sektor, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille. Måltallene skal dog ikke stå alene. Derfor foreslår regeringen en række tiltag. De skal være med til at fremme det offentlig-private samarbejde, så de private virksomheder lettere kan bidrage med deres viden og bud på nye løsninger. Regeringen vil fx nedsætte et udbudsfagligt råd, ”Forum for udbud”, etablere partnerskaber mellem erhvervsorganisationer, kommuner og regioner, servicetjekke lovgivning, der begrænser udbud samt gøre det lettere for mindre virksomheder at byde på offentlige opgaver. Danaffald, som er en specialforening

under DTL – Danske Vognmænd, hilser regeringens initiativ velkommen. - Der er et stort behov for krav om en markedstest af diverse offentlige opgaver fx kommunale renovationsopgaver. I den senere tid er vores klare indtryk, at særligt kommunerne vælger at overtage flere og flere opgaver selv i stedet for som tidligere at byde dem ud. Så lige nu går udviklingen den forkerte vej, siger Danaffalds formand John Andersen. Regeringen vil drøfte udspillet med KL og Danske Regioner ved de kommende forhandlinger om kommunernes og regionernes økonomi for 2019. ■ - Der er et stort behov for krav om en markedstest af diverse offentlige opgaver fx kommunale renovationsopgaver, siger Danaffalds formand John Andersen. Foto: Scanpix.

16 | DTL magasinet | Juni-juli 2018


Tekst Niels Møller Madsen

Danaffald afviser plan fra København Københavns Kommune har planer om at hjemtage affaldsindsamoverhovedet er lovlig. Vi vil studere og følge det nøje. Da kommulingen, etablere sorteringsanlæg og biogasanlæg. Det er et tilbagenal opgaveløsning på affaldsområdet skal hvile i sig selv og ikke skridt og en virkelig dårlig plan, lyder meldingen fra Danaffald. må skabe et overskud – aktivitet for aktivitet - kan nye aktiviteter - Man har lavet et overdimensioneret prestigeprojekt, som jo ikke lovligt forbedre økonomien i andre. ■ skaber problemer for byens klimamål, genanvendelsen af affaldet og økonomien i kommunen. Men at fjerne grundlaget for den billigste og mest effektive affaldsindsamling og -behandling kan aldrig være svaret, siger Danaffalds formand, John Andersen. - Overborgmester Frank Jensen (S) skaber et lukket system for løsning af opgaverne i forbindelse med affaldsindsamling og behandling af affaldet med det ene formål at lukke hullerne i økonomien. I stedet bør man se på at forbedre driften så meget som muligt og dermed forbedre økonomien, siger han. - Vi ser med stor alvor på sagen. En række private aktører har levet op til deres ansvar og investeret og ansat efter opgaveløsningen med affaldsindsamlingen i København. At rulle udviklingen tilbage og gøre det hele kommunalt igen, som det var med R98, er i sidste ende hverken til skatteydernes eller hovedstadens erhvervsKøbenhavns Kommune vil nu bl.a. hjemtage affaldsindsamlingen for at afbøde livs fordel. Det var det ikke dengang, og det er det ikke milliardtab på københavnernes nye store affaldsanlæg Amager Bakke. nu, siger han. Foto: Scanpix. - Vi vil se på, om den konstruktion, der lægges op til,

Juni-juli 2018 | DTL magasinet | 17


ERHVERVSPOLITIK // NYHEDER XXXXXX

Køre- og hviletidssanktioner lempet fra 1. juni Den 1. juni 2018 trådte nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet i kraft. Det skete som et led i en ændring af færdselsloven, som Folketinget tidligere har vedtaget, meddeler Færdselsstyrelsen. Lovændringen betyder, at overtrædelse af reglerne på køre- og hviletidsområdet vil blive sanktioneret mere proportionelt, og at der bliver indført et nyt system for frakendelse af førerretten for de store og tunge køretøjer. Adm. direktør i DTL – Danske Vognmænd Erik Østergaard: - Nu kan der endelig komme et opgør med alle de uafgjorte gamle bøde- og frakendelsessager, der ligger og samler støv på anklagemyndighedernes borde, og som har karakter af bagatelsager. Loven har haft særdeles stor bevågenhed hos branchen og folketingspolitikerne, men sagen er blevet syltet gennem tiden på grund af praktiske vanskeligheder med teknikken hos myndighederne. Erik Østergaard peger på, at der ved flere byretter rundt om i landet har verseret sager, hvor dommeren har studset over, at sagen skal fremmes efter gamle sanktionsregler, når nu Folketinget har vedtaget nye regler på området. Sager, som blandt

De nye regler skal sikre et mere proportionalt sanktionssystem, hvor bagatelagtige fejl straffes mildere, og bevidst snyd straffes hårdere. Foto: Niels Møller Madsen.

andet er kørt af DTL’s samarbejdspartner, Forman Advokater, der den ene gang efter den anden har måttet lægge arm med dommerne og få sat sagerne i bero, indtil myndighederne fik gjort sig færdige til at administrere den nye praksis fastlagt af Folketinget. Loven, som blev vedtaget af Folketinget før sommerferien 2017, ønsker at sikre et mere proportionalt sanktionssystem, hvor bagatelagtige fejl straffes mildere, og bevidst snyd straffes hårdere. Og det er netop proportionalitet kombineret med

hård sanktion for snyd og bedrag, der er så vigtig at få ind i køre- og hviletidssystemet, mener DTL-direktøren: - Skal reglerne give mening for den enkelte chauffør og vognmand, så skal de opleve, at fejl og forglemmelser, der ikke har sikkerhedsmæssig betydning, ikke betyder, at gulvtæppet rives væk under én. Men de skal også opleve, at der bliver slået så hårdt ned på bevidste omgåelser af reglerne, at man hurtigt kan være færdig i branchen. Det bliver sat i værk nu! ■

DTL OM POSTNORD-STØTTE:

EU er nu garant for, at markedet ikke skævvrides EU’s konkurrencekommissær Margrethe Vestager har godkendt Postens redningsplan efter mere end et halvt års usikkerhed og store økonomiske tab. Det tages til efterretning af DTL – Danske Vognmænd. - Beslutningen betyder, at der kan ske en kapitalindsprøjtning på 1,7 milliarder kroner fra den danske og svenske stat, som landene indgik aftale om i oktober måned 2017, da kommissæren mener, at det er foreneligt med EU’s statsstøtteregler. Det tager vi først og fremmest til efterretning, og EU er nu vores garant for, at der ikke sker en skævvridning, siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard. - Vi må jo stole på, at når Kommissio18 | DTL magasinet | Juni-juli 2018

nen efterhånden har været seks måneder undervejs med deres beslutning, så har man brugt rigtig, rigtig meget tid på at vende hver en sten i denne sag for at sikre sig, at der ikke på nogen måde bliver tale om skævvridning til skade for de private vognmænd, siger han. Kommissionens vurdering er ifølge finans.dk, at den kompensation, som Danmark yder til Post Danmark, ikke overstiger befordringspligtens nettoomkostninger.

Dermed er der ikke tale om overkompensation. På det grundlag har Kommissionen konkluderet, at støtten er forenelig med EU's statsstøtteregler. Erik Østergaard mener, at EU og den danske stat nu må stå inde for, at de enorme tab PostNord har påført de danske skatteydere siden 2012 med det nye kapitaltilskud, har været en éngangsforeteelse, som ikke gentager sig. - Samtidig vil vi forvente, at både de danske konkurrencemyndigheder og kommissærens egne myndigheder, holder et skarpt øje med udviklingen på markedet og PostNords ageren. Oplever vognmændene nogen form for skævvridning i markedet, skal vi nok gøre opmærksom på det - stol på det, lover direktøren. ■


ØKONOMI // ANALYSE

ANTALLET AF KONKURSER STIGER Stigende oliepriser, faldende valutakurser og ublu konkurrence er noget af baggrunden for, at antallet af konkurser er vokset siden 2014

Danmarks Statistiks tal for andelen af konkurser i vejgodstransporten er, efter en markant bedring på vejen ud af krisen, vokset siden 2014. I tiden lige efter at dansk økonomi begyndte at vise tegn på højkonjunktur, kunne dette tolkes som et naturligt tegn på den øgede aktivitet, da der også i tider med fremgang altid vil være virksomheder, som går konkurs af den ene eller anden årsag, så en stigning i antallet kunne blot være et tegn på, at der kom mere gang i økonomien. Men som tiden er gået, er denne forklaring ikke længere tilstrækkelig.

Flere forklaringer Flere forhold kan forklare udviklingen. Siden det hidtidige lavpunkt i de sidste otte år, som var den 22. januar 2016, er dieselolieprisen steget med 35 procent, dvs. med mere end en tredjedel, og stigningen har især været stærk siden februar 2018. Det presser overskudsgraden i vognmandsvirksomhederne. Danmarks Statistik peger i sin analyse fra april også på et øget pres på lønsomheden som følge af, at transportarbejdet fra vognmandskørsel har været faldende, mens antallet af lastbiler til vognmandskørsel omvendt har været stigende. Dansk økonomi voksede endvidere ”kun” med 1,8 procent i 2017 (fraregnet betalingen for udenlandsk brug af et dansk patent), og i 3. kvartal oplevede økonomien endda en lille tilbagegang. Samtidig indikerer Danmarks Statistiks foreløbige mål for udviklingen i dansk økonomi for 1. kvartal 2018, at der er tegn på en vis opbremsning. Selvom den fortsat er vækstbærende, er eksporten over det seneste års tid desuden blevet presset af faldende valutakurser på dollar og pund, som har gjort det sværere at afsætte danske varer internationalt, og også industriproduktionen har været under pres i samme periode. Selvom der

er vækst i udlandet, ser de internationale vækstudsigter ifølge Dansk Erhverv også ud til at være lidt under pres som følge af øget usikkerhed, bl.a. i form af risikoen for en handelskrig med USA. Dette bidrager alt sammen til at mindske efterspørgslen efter transportydelser og presse økonomien i nogle vognmandsvirksomheder.

Kniber med at tjene penge Den seneste udgave af DTL’s konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet fra maj måned viser også, at det fortsat kniber for de danske vognmænd at tjene penge, for overordnet beretter flere i år end tidligere om decideret underskud på driften, selvom det er lykkedes enkelte transporttyper at opnå en høj overskudsgrad. Selvom der har været en fremgang i aktiviteten, er resultatet forringet. Undersøgelsen viser også, at selvom der kan spores en svag fremgang i transportpriserne hos et flertal af de deltagende virksomheder, og der er en forsigtig,

positiv udvikling i priser og indtjening, har det ikke fået vognmændene til at bryde ud i jubelsang over fremtiden. Der er kun forsigtig optimisme at spore, og det er jo kun blandt de overlevende virksomheder, DTL har kunnet spørge.

Unfair og ublu konkurrence stjæler væksten Konkurrencen bliver også hele tiden hårdere. Ikke mindst spiller ublu og unfair konkurrence en ikke uvæsentlig rolle. Den vækst, som skulle komme lovlydige danske vognmandsvirksomheder, der overholder overenskomsterne og reglerne, til gavn i forbindelse med opsvinget, er nemlig blevet kapret af især de udenlandske biler, som konkurrerer på meget lave lønninger og sociale forhold for chaufførerne. DTL’s analyse af tal fra Eurostat for tredjelands- og cabotagekørslen i Europa, som kan ses på DTL’s hjemmeside, viser da også, at de østeuropæiske bilers andel er steget eksplosivt, mens de nordvesteuropæiske biler har tabt terræn. ■

Andel af konkurser blandt alle vognmandsvirksomheder Antal konkurser i pct. af vognmandsvirksomheder

Tekst Morten Pernø, økonom i DTL

2,5 %

2,0 %

1,5 %

1,0 %

0,5 %

0,0 %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Efter et foreløbigt lavpunkt i 2014, er andelen af transportvirksomheder der må dreje nøglen om, steget støt. Kilde: Danmarks Statistik.

Juni-juli 2018 | DTL magasinet | 19


XXXXXX TEST // LETTE SCANIA’ER

SCANIA SATSER PÅ DE LETTE OP Byvenlige førerhuse og klimavenligt brændstof står højt på dagsordenen hos Scania, der nu introducerer biler i det lettere segment

20 | DTL magasinet | Juni-juli 2018

Testkører Finn Bjerremand

I

ndtil for kort tid siden leverede Scania kun undtagelsesvist mindre lastvogne med en tilladt totalvægt på under 16 tons. Men det er der blevet lavet om på, og det skal ses i lyset af, at der bliver flere

og flere forsendelser, som samtidig er blevet mindre, og det betyder mange flere lasteoperationer ved afsendere og modtagere. Et marked, som den Södertälje-baserede lastvognsproducent gerne vil have en bid af. Indtoget er sket på flere måder: en ny lille 6-cylindret motor og et nyt lavtbygget førerhus samt flere spændende chassisvarianter, som både tilgodeser trafiksikkerheden i bytrafik, har en god ergonomi for dem, der skal arbejde med vognene og en passende drift, der både smitter af


Tekst og fotos Finn Bjerremand

OGSÅ GAVER på klimaet og økonomien. Transportløsninger i byerne involverer nemlig alt fra godshåndtering og renovations- og affaldsindsamling til avancerede logistiksystemer med fokus på bæredygtighed og effektivitet. Store byer med mange indbyggere på et lille område kan være mere effektive, men de har også mange trafikanter, der skal dele det samme begrænsede rum. Lige som i resten af samfundet er ordet bæredygtighed blevet et centralt spørgsmål for byer. Det stiller krav til transportørerne og deres materiel.

L-hytten City Cab En af Scanias store nyheder er den nye L-hyt, og specielt low-entry City Cab, som uden tvivl vil trække mange kunder til især i segmenterne distribution, affaldssamling og byggeanlæg. L-serien er designet specielt til at imødekomme de udfordringer, som chauffører i applikationer, der primært arbejder i bymiljøet, er nødt til at kæmpe med. L-serien kommer virkelig til sin ret i tæt trafik, hvor mange forskellige trafikanter skal interagere med hinanden. Det lave førerhus har en meget lille indstigningshøjde og for yderligere at reducere på højden, sænkes luftaffjedringen på forakslen med 100 mm, lige så snart håndbremsen trækkes, hvis kunden vel at mærke har bestilt vognen med denne funktion. Vi målte indstigningshøjden fra vejbanen til førerhusgulvet til blot 780 mm på et L 280-chassis med et lavt placeret L-førerhus.

Førerhuset leveres i tre forskellige højder - lav, normal og høj - og hvis man går ud fra en L-serie med lavt dagførerhus, er længden cirka 2.000 mm og højden på førerhuset i en lav version uden spoiler blot 2.700 mm over vejbanen. Inde i kabinen er alt som i en moderne Scania, dog er der en motorkasse, og det vil der være, når man presser førerhuset længere ned over chassiset. Når der er tale om et lavtplaceret L-førerhus af typen low-entry City Cab, går motorkassen dog ikke så langt frem i førerhuset, hvilket giver mulighed for at placere flere sæder, hvis der fx er tale om en renovationsvogn, hvor der skal være flere medarbejdere med.

Vindue i døren Scania har relanceret Scania City Safe Window, som faktisk var et udstyr, der fandtes i slutningen af 70’erne, men som aldrig rigtig vandt indpas. Umiddelbart skulle man tro, at der kun er fordele, men man skal tænke på, at det store vindue i døren ikke kan rulles ned med den gamle løsning, og det var ikke populært hos chaufførerne, specielt ikke når man ikke havde aircondition. Efter at der er kommet stort fokus på bløde trafikanter i bymiljøet, er vinduet lige som hos Volvo blevet relanceret i en moderne udgave, og det er selvfølgelig også udstyr, som kan vælges på både L- og P-versioner. Hver eneste lille forbedring af trafiksikkerheden bør hilses velkommen. Det skal da også nævnes, at

introduktionen af den elektroniske håndbremse er et stort skridt fremad. Nu er den blevet yderligere udviklet siden den første introduktion. Holder man stille og har brug for at holde vognen, så den ikke ruller tilbage, fx ved en lysregulering hvor terrænet stiger, så er der ingen tidsbegrænsning. Vognen bliver stående til chaufføren aktiverer speederpedalen og cruise control, og forlader føreren sin plads og sikkerhedsselen er udløst, så bremser vognen, og den forbliver bremset.

Seks cylindre og syv liter Den nye maskine DC07 i Scanias motorfamilie er en 6-cyl. rækkemotor på 6,7 l. slagvolumen, der er udviklet sammen med amerikanske Cummins, som Scania har samarbejdet med igennem mange år. Den nye motor tilbydes i tre forskellige effekttrin, DC07 111 med 220 hk / 1.000 Nm, DC07112 med 250 hk/1.100 Nm samt DC07 113 med 280 hk/ 1.200 Nm. Den nye maskine karakteriseres ved at have et lavt støjniveau, lav vægt og et lavt brændstofforbrug - faktorer der har stor betydning i en moderne vognmandsforretning, hvor det ofte er marginaler, der tæller. Vægten er hele 360 kg lavere sammenlignet med drivlinjen i den kendte 5-cyl. 9-liters motor. Man skal så ikke være blind over for, at DC07 113 har et maks. drejningsmoment på 1.200 Nm, mens den 5-cyl. storebror, DC09 130, der også har en maks-effekt på 280 hk, har hele 1.400 Nm, så der er en mærkbar forskel. Trækkraften er dog til stede allerede ved 1.050 o/m, som vi kender det fra de store motorer. Turboladeren er en fast version, og der er ingen EGR. I stedet klares hele rensningen af udstødningen af en effektiv kemiboks af typen SCR-only med bl.a. SCR-katalysator, som benytter AdBlue til renseprocessen. Installeret på et chassis sammen med et P-førerhus er motorkassen cirka 95 mm lavere end med den kendte 9-liters motor. Det giver lidt mere plads i førerhuset og trækker dermed

Juni-juli 2018 | DTL magasinet | 21


XXXXXX TEST // LETTE SCANIA’ER

SCANIA SATSER OGSÅ PÅ DE LETTE OPGAVER... komfortniveauet opad. Jeg havde fornøjelsen af at prøvekøre flere eksemplarer af de nye Scania-lastvogne, herunder også en P 280 der er en to-akslet anlægsvogn bygget op med en kran bag førerhuset og et tippelad. Motoren har en rigtig fin gangkultur, og den arbejder ganske fint. Her har Scania været heldig med at implementere gode egenskaber fra de større modeller med 6-cyl. motorer. DCO7 har også en motorbremse, men den er ikke noget at prale af med en topeffekt på blot 88 kW ved 2500 o/m, og det burde Scania nok kunne gøre bedre. Transmissionen kan være en Scania Opticruise eller en Allison fuldautomatisk.

Biobrændstof vinder frem i resten af Norden Anvendes der alternative drivmidler i stedet for diesel, kan der opnås en betydelig reduktion i CO2-udslippet. Således vil man med CNG kunne reducere udslippet med op til 15

22 | DTL magasinet | Juni-juli 2018

procent, med CBG op til 90 procent, og med Biodiesel FAME, HVO eller bioethanol kan der reduceres med op til 90 procent. Desværre er mange af disse drivmidler ikke almindeligt tilgængelig for danske kunder, selv om det er svært at forstå, at Danmark ikke vil være så aktiv på dette felt. Arrangementet i Södertälje gav et godt indblik i, hvordan biobrændstofferne vinder frem i Norden, men altså ikke i Danmark. Scania benyttede lejligheden til at præsentere en ny miljøvenlig udgave af 13-liters motoren, DC 13 157, der anvender ED95 (bioethanol) som brændstof. Denne version har en topeffekt på 410 hk/ 2.150 Nm i drejningsmoment, og med anvendelsen af dette brændstof reduceres CO2-udslippet med cirka 90 procent. De helt store fordele ved dette brændstof er ifølge Scania, at motoren stadig fungerer som en dieselmotor med kompressionstænding, og at bioethanol er det lettest tilgængelige miljøvenlige brændstof i verden, som let kan produceres lokalt.

Ingen af lastvognene, som var til rådighed under arrangementet, anvendte almindelig diesel som drivmiddel. Ud af de seks forskellige versioner, jeg prøvede, var der også en G410, der kører på CNG - de øvrige kørte alle sammen på forskellige typer af biodiesel.

Ny mandskabskabine Med introduktion af nye førerhuse er der godt nyt til dem, der har behov for en ekstra mandskabskabine. Scania har igennem mange år fået nye kunder inden for redningsområdet takket være den kendte CrewCab, og der er nu blev lanceret en ny og endnu mere modulariseret CrewCab. Det er samtidig en hyt med et højt sikkerhedsniveau, den er nemlig både kollisions- og væltetestet i henhold til de skrappe svenske krav, og der er mulighed for at få leveret med fire airbags i siden. Den største version kan rumme op til ni personer, som selvfølgelig alle kan sidde trafiksikkert med sikkerhedssele. Med introduktion af det nye førerhus og de lave serier har Scania været meget heldig, og alt i alt er det lykkedes godt med det nye produktsortiment i det mindre segment, og Scania vil have gode chancer for at vinde nye markedsandele i det lette segment. ■


Tekst Finn Bjerremand

TEKNIK // DAF’S FØDSELSDAG

Et kig frem … DAF fremviste et par fremtidslastvogne til en tid med nul-udledning

S

om et virkeligt spændende indslag på fødselsdagen i april viste DAF sine fremtidslastvogne Convenient og EcoChamps med mulighed for at prøvekøre dem. DAF viste på IAA for snart to år siden lidt af fremtiden med de nye innovationsvogne. Formålet er ikke blot innovation men at hjælpe kunderne. - Innovation for innovationens skyld har aldrig været et mål, siger Ron Borsboom, medlem af bestyrelsen med ansvar for produktudvikling. - Den altovervejende prioritet for enhver udvikling er at skabe værdi for vores kunder. Vores tilgang er at gennemprøve nye udviklingsmuligheder før lanceringen og implementere dem, når markedet er klar til dem. Denne kundefokuserede strategi fortsætter inden for el- og hybridlastbiler, som bliver alternativer for transportvirksomheder, der leverer i byområder, hvor der i fremtiden stilles krav om nul-udledning og lavt støjniveau. Det skaber behov for, at vores kunder har de rigtige løsninger.

Et par runder på banen Jeg prøvekørte Convenient-versionen med et par runder på banen, og den efterlod et godt indblik i, hvordan en tung hybridlastvogn kan køre. Vognen er blevet til som resultatet af et projekt fra 2016 med støtte fra Europa-Kommissionen med det formål at fremme løsninger, som kan give en betydelig reduktion i brændstofforbruget. Convenient er sammensat af Complete Vehicle Energy Saving Technologies for Heavy Trucks og står for komplette køretøjsenergibesparende teknologier til tunge lastbiler. Det er en plug-in-hybridlastbil med parallelle drivlinjer og en 120 kW-elmotor/-generator kombineret med den effektive og miljøvenlige PACCAR MX-11-motor. Når man kører i byområder, kan fremdriften ske ved hjælp af Convenient-elmotoren, som får sin energi fra litium-ion-batteripakken med en samlet strømkapacitet på 9 kWh, hvilket svarer til en rækkevidde på 3 til 6 kilometer. Det er dog afhængigt af forholdene, men kapaciteten er rigelig til at køre ind og ud af bycentre. Opladningen sker ved DTL Magasinets Finn Bjerremand hjælp af genvinding ved foran DAF’s Convenient-version, nedbremsning og/eller af som efterlod et godt indblik i, hvordan en tung hybridlastvogn motorens drift af generatokan køre. ren i opladningstilstand. Ude på almindelige veje leveres fremdriften af den brændstoføkonomiske 10,8 liters PACCAR MX-11 Euro 6-motor. Det er en interessant oplevelse blot at køre på el med et så tungt køretøj. Men det kan lade sig gøre, og dermed er det muligt at levere med bilen i byer om natten uden at støje for meget.

… og et kig tilbage Fødselsdagen blev naturligvis også fejret på DAF’s prøvebane. Her var der linet mere end 30 forskellige køretøjer op, både veterankøretøjer og nye lastvogne. Veterankøretøjerne omfattede to DAF-personvogne samt flere forskellige lastvogne, hvor den ældste er en DAF A1300P fra 1955. Flere af de gamle lastvogne har private ejere, som i dagens anledning var mødt frem med deres flotte vogne. Jeg kørte bl.a. et ældre vogntog, bestående af en toakslet DAF FA2600DKA fra 1970 med en treakslet påhængsvogn, der jo er præcis som de vogntog, der kørte, da den internationale transport for alvor begyndte at slå igennem. Transmissionen stiller selvfølgelig krav, fordi der er tale om en usynkroniseret ZF-gearkasse AK 6/90 med 12 gear, så her kan man tale om old school. Ellers var det bare lige Veteranvogntoget DAF 2600DKA fra 1970. et kig 40 - 50 år tilbage i tiden, hvor lastvognene kunne høres og krævede meget manuelt arbejde. Det blev til prøvekørsel af en håndfuld veteranlastvogne. ■

Få op til 28% rabat på dine private forsikringer Som medlem af DTL kan du få gode rabatter på dine private forsikringer. Princippet er enkelt: Har du en kerneforsikring, får du 15 % rabat på forsikringen. Har du to, får du 23 % rabat, og har du tre, får du 28 % rabat.

Læs m e kernefo re om rsikring er på cod an.dk

Ring til os på 33 55 50 50 og få et tilbud. 09.17. Codan Forsikring A/S, DK-1790 København V, CVR 1052 9638. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se betingelserne på codan.dk.

DTL_28%_90x127.indd 1

29/08/17 Juni-juli 2018 | DTL magasinet | 23

12.37


TEKNIK // VESTFYN TRÆKKER

10.000 GÆSTEDE VESTFYN TRÆKKER – Stemningen og feedbacken fra udstillerne har kun været positive indtil nu, og mange udstillere har allerede nu bestilt plads til 2020, fortæller direktør Per Mikkelsen fra VBG Group Sales A/S, der er arrangører af Vestfyn Trækker, som løb af stablen 25.-26. maj. – For vores egen del, så har vi aldrig haft så mange besøgende i showroomet som denne gang, det var perfekt, vi havde folk fra både Norge og Sverige til at hjælpe os med at betjene de mange, tilføjer han. Vestfyn Trækker ved motorvejen i Ejby er årets største transportudstilling. På messen kunne man møde 150 udstillere, herunder en lang række bilimportører, vognopbyggere og forhandlere af øvrigt transportmateriel. Desuden deltog mange udbydere af tilbehør og serviceydelser samt brancheorganisationer, herunder ikke mindst DTL – Danske Vognmænd.

24 | DTL magasinet | Juni-juli 2018


Tekst og foto Finn Bjerremand, Niels Møller Madsen og Claus Perregaard

Viste specialopbygning

Lastas viste ny sikkerhedsspecificeret tippeladstrailer

Farre Karosserifabrik producerer mange specielle skabsopbygninger til helt specifikke formål. Et godt eksempel på dette er lastvognen, som var udstillet på Vestfyn Trækker. Det er en toakslet Volvo-lastvogn, der er opbygget for en kunde, med henblik på at kunne løse nogle helt specielle opgaver inden for bygge- og anlægssektoren rundt omkring i verden.

Traditionen tro var Lastas til stede på Vestfyn Trækker med en stor stand med flere forskellige køretøjer fra firmaets store materieludbud. Blandt de udstillede trailere var der en helt ny version af Lastas’ kendte fireakslede Kel-Berg-tippeladstrailer, der er optimeret på flere felter, herunder både på egenvægten og det sikkerhedsmæssige. Ud over at systemet måler på trykket i luftbælgene, er der også en integreret gyro, som forholder sig til, om traileren holder vandret, når der skal tippes. Hvis der er en kritisk hældning, vil den røde lampe lyse i stedet for den grønne under venstre side i forenden. Chaufføren kan se begge lamper via sit venstre spejl, så der altid er tjek på, om det er ok at tippe.

Ivecos nye skud på stammen fandt vej til Ejby Det sidste nye skud i programmet for tunge køretøjer hos IVECO, Iveco X-Way, havde også fundet vej til udstillingen i Ejby. X-Way er en entreprenørlastvogn, der også egner sig til at køre på landevej og den forventes også at ville vinde godt indpas på det danske marked. Den leveres både i en Road-, en RoadPlus-version og en Off Road-version, og derudover leveres den i enten 7 eller 7,7 mm tykkelse i chassisramme.

NY KRAN HAVDE VERDENSPREMIERE Kranerne bliver kun et større og større tema, hvilket tydeligt blev afspejlet på Vestfyn Trækker. Den italienske producent Effer, som har SAWO til at repræsentere sig i Danmark gennem Effer Krancenter, viste en ny svær kran i form af en Effer 2255, der med otte hydrauliske udskud rækker ud på 26,13 meter og med en jib monteret klarer den 43,14 meter. Derudover kan der monteres en aftagelig KJ, som skydes ind i enden på den yderste udskudsarm, det giver yderlige to udskud på hovedknækarmen, hvorved kranen kan nå 35 meter lodret op, inden den knækker med jibben. Med denne KJ monteret når kranen helt ud på 53,5 meter. Desuden er der mange gode detaljer såsom justerbart sidestyr, der forbedrer præcisionen, når der skal kranes med lang arm, bronzeslidpladerne, og blot ét sted til at smøre udskudsarmen, som automatisk bliver smurt overalt. Bronzeslidepladerne var oprindeligt en løsning, der af forskellige grunde blev faset ud for en del år siden. Men nu er løsningen kommet tilbage.

Juni-juli 2018 | DTL magasinet | 25


TEKNIK // VESTFYN TRÆKKER

Schmidt Tip kørte med Årets Opbygning 2018 På den netop afholdte Vestfyn Trækker-udstilling var en af konHos Schmidt Tip i Løgumkloster er der stor tilfredshed med kurrencerne Årets Opbygning, som er en årligt tilbagevendende valget. begivenhed, der sætter fokus på materiellet, fagligheden samt de - Vi er superpositive samt godt tilfredse, og det har givet os funktionelle og innovative løsninger. fornyet blod på tanden, fordi vi lige som har fået bekræftet, at det Det skete igen i år i samarbejde med udstillerne, et dommervi laver, er rigtigt, og at vi kører den rigtige vej. Snart har vi været panel samt de besøgende på i gang i ti år, men det har været Vestfyn Trækker og MCH svært at slå igennem og opnå Messecenter Herning, der står den anerkendelse, fordi vi bare bag konkurrencen. var de der vognmandsdrenge De tilmeldte køretøjer med fra Løgumkloster, der opererede tilhørende opbygninger blev i skyggen af vores fars vognpå åbningsdagen bedømt af mandsforretning. Men nu er dommerpanelet, som ud fra det nok gået op for de fleste, at kriterierne: nyhedsværdi, vi mener det alvorligt med vore relevans, potentiale, fagligt produkter, siger Mogens Schmidt, arbejde, lovlighed, sikkerhed, der tilføjer, at firmaet hen på året dokumentation, arbejdsmiljø, har 10-års jubilæum. merværdi for vognmanden og Dommerpanelet består af særlige miljøhensyn nomichauffør Bill Sørensen, J. Buhl & nerede tre til finalen. Lørdag Sønner A/S, teknisk konsulent eftermiddag blev vinderen ved DTL - Danske Vognmænd, kåret ud fra en publikumskonFinn Bjerremand, chefkonsulent - Vi er superpositive samt godt tilfredse, og det har givet os fornyet kurrence, som valgte Schmidt ved AutoBranchen Danmark, blod på tanden, fordi vi ligesom har fået bekræftet, at det vi laver Tip i Løgumkloster, der vandt Hans Bruun, redaktør ved er rigtigt og at vi kører den rigtige vej, siger Mogens Schmidt, en med en komplet foderstofopTransportmagasinet, Jesper B. glad vinder af Årets Opbygning 2018. bygning på både forvognen Nielsen, vognmand og kranog påhængsvognen, hvor udlejer Mark Kristensen, Tage Schmidt Tip også har fremstillet den fireakslede påhængsvogn Kristensen A/S, tidligere eksportvognmand Ole Skovlund samt helt fra bunden. direktør ved SKAD, Thomas Krebs og fra arrangøren, MCH MesVogntoget, der er blevet taget i brug efter Vestfyn Trækker-ud- secenter Herning, er det projektkoordinator Gitte Kristensen, der stillingen, tilhører Brdr. Hansen, Melby. står i spidsen for konkurrencen.

IVECO suveræn vinder af Årets Varebil 2018

Iveco Dail y: Ford Transi t Custom: MAN TGE: Nissan e-N V200: Volvo XC4 0 van:

Italienske Iveco Daily, der i forvejen er europæisk Van of the Year 2018, vandt suverænt kåringen som Årets Varebil 2018 på transportmessen Vestfyn Trækker sidst i maj. Iveco har flere gange forsøgt at løbe med titlen, men 2018 skulle blive første gang. Det er foreningen ”Motorjournalisternes Klub Danmark” (MKD), der står bag kåringen af Årets Varebil i Danmark. Pointene fordelte sig således mellem finalisterne i årets felt: 26 | DTL magasinet | Juni-juli 2018

52 point 37 point 37 point 32 point 17 point


Regerende kranverdensmester igen i finalen Vinder af kvalifikationsrunden til WCC på SAWO’s stand ved Vestfyn Trækker blev vognmand Tim S. Hansen fra Karise. Banen blev kørt uden straftillæg i tiden 2 minutter og 25 sekunder. Tim S. Hansen vandt dermed et kroophold og ikke mindst kvalificerede han sig til finalen i kranverdensmesterskabet WCC, der afvikles på Hiab's stand til IAA i Hannover 22.-23. september 2018. Tim S. Hansen er i øvrigt regerende verdensmester.

Europas største trailerproducent var på plads Schmitz Cargobull havde også valgt at være med på Vestfyn Trækker og der var stor tilfredshed med udstillingen. - Vejret var godt og vi havde nogle gode samtaler med vores gode kunder, samarbejdspartnere og potentielle kunder, så vi er ovenud tilfredse, siger marketings- og kommunikationschef ved Schmitz Cargobull Danmark A/S, Ronnie Lunding Nielsen. Schmitz Cargobull udstillede en ny Smart Schmitz-køletrailer, der er udstyret med et moderne Telematic-flådestyring med mange gode muligheder og en distributionsløsning med en treakslet lastvogn, der er bygget op i samarbejde med Volvo og kunden Schulstad.

Rummeligt

LAGER

i Fredericia sælges

• Gode tilkørselsforhold • Mulighed for 8.900 pallepladser • Lagerhaller 8.061 m² • Kontor m.v. 715 m² • Grund med udvidelsesmuligheder

aller-petfood.com/ejendom Henv.: fb@aller-petfood.dk eller tlf. 20 48 12 10 Juni-juli 2018 | DTL magasinet | 27


TEKNIK XXXXXX// TRAILERE

Enkel tippeladstrailer med det hele DTL Magasinet har kigget nærmere på en fireakslet HK Tipper af typen 36 m3

H

os H.E. Jørgensen A/S i Dalby har man et indgående kendskab til den danske vognmandsbranche. En stor del af kunderne udfører opgaver med tippeladstransporter inden for byggeog anlægsbranchen og efter i en periode at have forhandlet et udenlandsk trailermærke, valgte man tilbage i 2013 selv at specificere en tippeladstrailer, der dækker langt den største del af behovet hos kunder med tippeladstrailere. HK Tipper produceres hos underleverandører helt i henhold til kundernes specificering og samtidig i forhold til den gældende lovgivning i Danmark.

28 | DTL magasinet | Juni-juli 2018

Vægtoptimering og stor styrke De danske kunder stiller store krav til tippeladstrailere, og det skal ikke mindst ses i lyset af, at vi i Danmark stort set er gået over til fireakslede tippeladstrailere med et godt tryk på kongetappen. Det sidstnævnte forhold kan godt være en udfordring ved udenlandske trailere, især dem der er fremstillet i Sydeuropa, fordi de ofte kun kan klare op til 15 tons tryk, hvor vi i Norden opererer med 18 tons som normen. For at kunne gøre sig på markedet skal det dog være stærke produkter med lav vægt, og det er to egenskaber, der modsiger hinanden.

- Danske vognmænd vil have vægtoptimerede og stærke tippeladstrailere, fordi der skal kunne medbringes så meget gods som muligt, og traileren skal også kunne klare at tippe det af, når den når frem til aflæssestedet. Samtidig skal kun der være det udstyr, der er brug for og ikke mere, siger salgschef Peter Ackermann.

Optimeret tippeladstrailer DTL Magasinet har kigget nærmere på en fireakslet HK Tipper af typen 36 m3. Chassiset er fremstillet som en gennemprøvet svejsekonstruktion under anvendelse af DOMEX-koldomformningstål, et


Tekst og Fotos Finn Bjerremand

finkornstålmateriale af høj kvalitet, og der er integreret en gennemgående sættevognsplade på 10 mm, som er udstyret med en 2” kongebolt. Selve vangekonstruktionen er lavet i 400 mm-materiale og er konstrueret til 18 tons vertikal last med to ekstra diagonalforstærkninger, såkaldte kryds i hækområdet, som virker stabiliserende ved tipning. Akselaggregatet består af en firlingebogie med fire BPW 9 tons aksler med tromlebremser, alle ophængt i BPW-luftaffjedring, hvor den bageste aksel er selvstyrende og låsbar ved bakning. Akselafstanden er indbyrdes 1.310 mm mellem akslerne og både den forreste og den bageste aksel er udstyret med bogielift. Samtidig er der mulighed for igangsætningshjælp på den forreste aksel, så der ved igangsætning i dårligt føre kan overføres mere vægt til trækkeren. Akslerne er udstyret med otte hjul i størrelsen 385/65 R 22,5 af mærket Continental HSC1 Construction, som er dedikerede dæk til bygge- og anlægstransport. Bremsesystemet er et to-ledet WABCOEBS-E 4S/3M med integreret pneumatiksystem, automatisk liftakselstyring, starthjælp, håndbremse over fjederakkumulator

og stålluftkammer uden forbindelseskabel. Ladet er bygget op helt i aluminium med indvendige mål på 10.340 mm x 2.320 mm x 1.550 mm med 50 mm tykke aluminiumsprofil-sidevægge på indersiden, gennemgående 7 mm tykt gulv med integrerede slisker. Bund og sider er beklædt med en helstøbt 15 mm PEHD 1000-plastic, der sikrer, at næsten alle produkter let kan skride af ved tipning, så man minimerer risikoen for vælteuheld, fordi noget måske bliver hængende i den ene side af forenden.

Kendte hydraulikkomponenter Til at forestå tipning er der placeret en HYVA 191-5, ND-frontcylinder, 170 bar, komplet med slange og 1” hydraulikkobling. Tipvinkel 50-52 grader; cylinderlængde 10.340 mm. På toppen er der en manuel betjent presenning (eller automatisk hvis det ønskes), som fra den forreste repos kan rulles over hele læsset. Bagsmækken er en tophængt version, der er væsketæt, og som åbnes ved hjælp af trykluft. I bagenden er der en opklappelig bagkofanger, der er fremstillet i stål, og som opfylder reglerne i henhold til EU’s retnings-

linjer. Ligeledes er der et sæt støtteben, som kan betjenes fra højre side, så traileren kan parkeres, og der er sideafskærmning i henhold til regulativet. Det elektriske anlæg er et komplet 24 volts-system i henhold til gældende færdselslov med standardstik i form af 2x7-polede stik. Som standard er der en god værktøjskasse i venstre side, to stopklodser med håndtag, et bugsertræk i bagenden af chassisets venstre side og en slangeopruller til hydraulikslangen. Oprulleren, der er et godt udstyr, er placeret på toppen af reposen, så den kan løfte slangen højt op, hvorved man kan undgå, at slangen kommer i klemme mellem trækkeren og traileren ved store udsving. Den tilladte totalvægt er 48 tons, og med en egenvægt på 8,8 tons, inklusiv plasticbund, udløser det en nettolasteevne på hele 39,2 tons. Der skal man huske, at det er betinget af, at trækkeren kan klare et kongebolttryk på 18 tons. Totalmålene på traileren er 11,7 meter i længden og 2,55 meter i bredden, mens koblingshøjden ved kongebolten ved tom trailer er cirka 1,2 meter. ■

HK Tipper S48B er konstrueret til at køre efter en treakslet trækker.

God detalje med et bugsertræk i bagenden.

Her ses bageste aksel: en selvsporende BPW aksel med tromlebremser.

Fiks detalje: en jojo sørger for at løfte hydraulikslangen op, så den ikke kolliderer med noget, når der drejes skarpt med sættevognstoget.

Juni-juli 2018 | DTL magasinet | 29


DTL’S VERDEN // GENERALFORSAMLING 2018

DTL-FORMAND:

Glem ikke, at der snart er valg Erhvervet skal gøres ekstra synligt i det kommende år, hvor der både er valg til Folketinget og til Europa-Parlamentet, sagde DTL’s formand Martin Danielsen på generalforsamlingen i Odense i maj Vi har en opgave, der går ud på at få en god del af de uorganiserede vognmænd i branchen til at indse, at det at være medlem af vores organisation er det nærmeste, man kan komme på at forsikre sig og i øvrigt lette sin hverdag, sagde DTL’s formand, Martin Danielsen.

O

rganisationens vognmandsforeninger skal være synlige i baglandet. For det er derude, politikerne er valgt. Det slog DTL-formand Martin Danielsen fast i sin beretning til generalforsamlingen i Odense Koncerthus sidst i maj. - Og det bliver endnu vigtigere, når nu vi senest næste forår skal gøre erhvervet ekstra synligt for de politikere, der både vil vælges og genvælges til Folketinget og til Europa-Parlamentet. Glem endelig ikke det, fastslog formanden, der roste foreningerne for deres aktiviteter i årets løb, som giver genlyd rundt omkring. 30 | DTL magasinet | Juni-juli 2018

- DTL har med sit solide fundament af aktive vognmandsforeninger i meget høj grad demonstreret, at der er et påtrængende behov for, at vi har en kritisk masse, der kan tale med én stemme, sagde formanden og nævnte etableringen af det nye netværk, DTL-Ungdom, der skal være en slags rugekasse for de unge vognmænd, som har lyst til at prøve kræfter med foreningslivet og det erhvervspolitiske arbejde.

Fej for egen dør Formanden havde en bandbulle med til forsamlingen foranlediget af den seneste

tids presseomtaler og påstande om omgåelse af regler for arbejdstid: - Det tilkommer hverken mig eller DTL at fælde dom i de konkrete sager. I DTL er holdningen, uden forbehold, at gældende regler og love skal overholdes. Og det kontrolleres og sanktioneres af myndighederne, der er sat til det i vores retssamfund. Og er der problemer i regler og lovgivning, og det er vi jo alle sammen enige om, at der er, så arbejder vi på at gøre dem bedre, nemmere, enklere, mere fair, sagde Martin Danielsen, der havde en hilsen til de rigtig mange meninger blandt vognmænd og chauffører om sagerne: - Jeg så gerne, at man i stedet for at kigge på naboens forretning, koncentrerede sig om at se på sin egen. Med andre ord: Fej for egen dør først.

De erhvervspolitiske sejre Martin Danielsen benyttede sig af lejligheden til at opridse en række af de erhvervspolitiske sejre, som DTL har stået bag gennem de seneste ti år. Det gjorde han ud fra sin egen basis som ”en helt almindelig, dansk baseret vognmand, der betaler skatter og afgifter til den danske stat og har en dansk overenskomst med vores medarbejdere og biler på danske plader.”


Tekst Morten Lindbo Foto Per Daugaard

Der blev lyttet opmærksomt under formandens beretning.

- Og så har vi en opgave, der går ud på at få en god del af de uorganiserede vognmænd i branchen til at indse, at det at være medlem af vores organisation er det nærmeste, man kan komme på at forsikre sig og i øvrigt lette sin hverdag. For det kræver et kontant og vedvarende pres at fremme en sag i det politiske landskab, der har sit helt eget snørklede stisystem. Og ikke mindst et gennemgående krav til at der er vægt bag organisationens ønsker, sagde DTL-formanden. Martin Danielsen fremhævede derefter nogle af de sager, der er på bedding hos DTL: først og fremmest opgøret med den stigende trængsel og de mangler, der findes i infrastrukturen. Det gælder særligt motorvejene på Fyn og i Østjylland samt i hovedstadsområdet. Dernæst optimering af materiellet ved fx at indføre mulighed for 5-akslede lastbiler. Og endelig et opgør med bureaukratiet ved en omskrivning af særtransportbekendtgørelsen og en overflytning af kompetencer fra politiet til Færdselsstyrelsen på området for vejsidekontrollen og fx behandlingen af ansøgninger om særtransporttilladelser.

Rekruttering endnu en gang DTL-formanden sluttede beretningen

Jeg så gerne, at man i stedet for at kigge på naboens forretning, koncentrerede sig om at se på sin egen. Med andre ord: Fej for egen dør først Martin Danielsen, formand for DTL – Danske Vognmænd

af med et kig ind i de stadig større problemer med at få tiltrukket kvalificeret arbejdskraft til branchen. I øjeblikket giver samfundet virksomhederne både pisk og gulerod for at ansætte uddannelsessøgende i praktikforløb, og det kan give bagslag: - For mange mindre og mellemstore virksomheder er det meget svært at overskue så langt et tidsperspektiv, som kan være op til tre og et halvt år. Så spørgsmålet er, om uddannelsespraktikken ikke kan foregå på andre måder end i dag? Både som formand for interesseorganisationen og som formand for arbejdsgiverorganisationen vil jeg mene, at dette her er noget, vi skal have kigget på. Martin Danielsen fremhævede selv et uddannelsesforløb med en syrisk flygtning,

der kom i praktik i hans egen virksomhed på Fyn. En stilling, som eleven dog forlod, da det store kørekort var i hus. - Pointen er, at vi som branche skal sørge for, at der er så stor en kritisk masse, at vi igen får en egnet chaufførstand, vi kan plukke af. Faktisk har vi hos os ansat to rumænere, en ghaneser og en somalier i job på virksomheden. Og de klarer sig godt. Vel at mærke på de vilkår, der gælder i Danmark. ■

NÆSTE GENERALFORSAMLING FINDER STED DEN 11. MAJ 2019

Juni-juli 2018 | DTL magasinet | 31


DTL’S VERDEN // GENERALFORSAMLING 2018

- For bare et par uger siden meldte Road Alliance forbløffende klart ud: EU-formandsskabets arbejde med Kommissionens udspil til mobilitetspakke dur ikke. Og vi er enige. Fra DTL må det klart og tydeligt siges: i den foreliggende form kan vi ikke acceptere det, der ligger på bordet, sagde DTL’s direktør Erik Østergaard.

DTL-DIREKTØREN:

Kampen om erhvervets fremtid er i fuld gang Næsten alle de væsentligste regler og begrænsninger for vognmandserhvervet er i spil i forbindelse med EU’s vejpakke, sagde DTL’s direktør Erik Østergaard

32 | DTL magasinet | Juni-juli 2018

K

ampen raser om fremtidens muligheder for et godstransporterhverv på ordnede vilkår. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvem der kæmper hvilke vognmænds sag. DTL’s adm. dir. Erik Østergaard trak i sin beretning til generalforsamlingen i Odense sidst i maj de helt store linjer op. - Lad mig opridse situationen for jer og dermed også give jer et indblik i det værksted, DTL - Danske Vognmænd opererer i hver dag på jeres vegne, indledte Erik Østergaard, og fortsatte: - Som I ved, har EU-Kommissionen udsendt tre pakker, der handler om vilkårene i fremtiden for vejtransporten. Det

er omfattende sager, men næsten alle de væsentligste regler og begrænsninger for vognmandserhvervet er i spil: Som I nok kan regne ud, så er der og har længe været en voldsom politisk kamp om indholdet. Særligt det der handler om fair og unfair konkurrence.

Kommissionens udspil dur ikke - For bare et par uger siden meldte Road Alliance forbløffende klart ud: EU-formandsskabets arbejde med Kommissionens udspil til mobilitetspakke dur ikke. Og vi er enige. Fra DTL må det klart og tydeligt siges: i den foreliggende form kan vi ikke acceptere det, der ligger på


Tekst Claus Perregaard Foto Per Daugaard

Sandheden er jo, at lavtlønschaufførerne ikke bare kører til og fra eller gennem Danmark med et læs, men reelt ofte opholder sig i Danmark og nabolandene Adm. dir. Erik Østergaard, DTL – Danske Vognmænd

bordet. Det bringer mig til det næste: for lige neden under det politiske miljø, dér finder vi kampen på organisationsplan. En masse organisationsfolk og lobbyister, der forsøger at påvirke udfaldet af de nye regler. Blandt de organisationer finder I DTL - Danske Vognmænd og vores gode samarbejdspartnere i Nordic Logistics Association. Men, påpegede Erik Østergaard, det er ikke lutter gode kræfter, der forsøger at præge den politiske udvikling: - Hvis det bare var DTL og NLA og vores gode samarbejdspartnere, vognmandsorganisationer i Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien osv., som var i gang, så var det ikke noget problem. Men sådan er virkeligheden ikke. Groft sagt, så går der en linje ned gennem vognmandserhvervet i Europa. En interessekonflikt om vilkårene for branchen, som i store træk deler Østeuropa fra Vesteuropa.

Kernen i konflikten DTL-bossen gennemgik, hvordan organisationer og vognmænd deler sig i Europa. Med en bemærkelsesværdig variant i Danmark med to organisationer, der arbejder for vidt forskellig udvikling: - Det er en konflikt, der i sin kerne handler om, hvorvidt man enten vil liberalisere transporterhvervet og svække kontrol- og sanktionsregimet til fordel for unfair konkurrence og social dumping. Eller om man vil sikre ordnede forhold, ordentlige løn- og arbejdsvilkår, fair konkurrence, et opgør med social dumping og et skærpet kontrol- og sanktionsregime. Derom står kampen. I hele Europa, fastslog Erik Østergaard, og satte trumf på: - De seneste måneder må have gjort det tydeligt for enhver, at ikke alle politikere i Danmark, og ikke alle organisationer i Danmark, kæmper for den almindelige danske vognmand.

Det gav Erik Østergaard anledning til at rose transportpressen for at have fået øjnene op for grænsetællingernes beretninger om væksten i antallet af lastbiler, der krydser grænsen, men som omhyggeligt forbigår, at der i stadig større omfang er tale om lastbiler på østeuropæiske plader. - For sandheden er jo, at lavtlønschaufførerne ikke bare kører til og fra eller gennem Danmark med et læs, men reelt ofte opholder sig i Danmark og nabolandene i, hvad der reelt er permanent og systematisk cabotagekørsel eller regional 3.-landskørsel i månedsvis. Og Erik Østergaard fortsatte med direkte adresse til politikerne: - Hver gang der sidder 100 udenlandske lavtlønschauffører bag rattet og kører systematiseret cabotagekørsel eller systematiseret regional 3.-landskørsel mellem Danmark og vores nabolande, så er der 100 danske chauffører og et antal vognmænd, som ikke har fået opgaven. Det koster i afgifts- og skatteindtægter, det svækker den danske beskæftigelse.

SAGT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DER ER ANDET END DTL I VERDEN Jeg skal opfordre DTL til fremover at tage hensyn til andre arrangementer såsom Classic Race og Champions League-finalen i fodbold, når tidspunktet for generalforsamlingen fastlægges. Jørgen Buhl, formand for Østjyllands Vognmandsforening.

SIAMESISKE TVILLINGER Jeg må derfor også sige til min gamle ven Ole Frederiksen, hvis forening jeg har friet til mange gange: nu er det slut med, at vi to som nogle siamesiske tvillinger fiser her op på talerstolen i håbet om at komme først, som vi har gjort i mange år, og du har vundet hver gang, så for eftertiden må du klare dig selv, hvis du altså ikke også stopper. Jørgen Kjeld Jensen, oldermand i Vognmandslauget .

The hardest working band Med de ord turde DTL-direktøren også godt kalde DTL-holdet for ”the hardest working band in showbiz”: - Og sådan skal det være! Det er det, I betaler for. Og det er det, I skal forvente. Hverken mere eller mindre, hvorefter Erik Østergaard fremdrog en række eksempler på, hvor DTL konkret har flyttet beslutninger og debat det seneste år. - Dét er jeres kontingentkroner på arbejde, mine damer og herrer. Og det er derfor at jeg, uden at rødme, tillader mig at kalde DTL-teamet for ”the hardest working band in showbiz”. Og man skal da heller ikke lytte meget på vandrørene, før man kan konstatere, at der også i andre dele af branchen er en voksende erkendelse af, at DTL erhvervspolitisk har fat i den lange ende… ■

VI FØLER OS OVERSETE Det er værd at notere sig, at ingen af dem er valgt eller har politisk tilknytning til vores lokale område. Heller ingen af transportudvalgets 29 medlemmer er valgt i Nordsjælland. Ole Frederiksen, formand for Nordre Birks Vognmandsforening, om de manglende investeringer i infrastruktur i Nordsjælland.

Juni-juli 2018 | DTL magasinet | 33


DTL’S VERDEN // GENERALFORSAMLING 2018

V-ordfører vil opruste vejsidekontrollen

- En dansk udgave af BAG er noget af det første, vi skal tage fat i efter et folketingsvalg, sagde transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) bl.a. til de godt 230 vognmænd + tilhørere i salen.

Der er styr på virksomhedskontrollen. Men når det gælder vejsidekontrol, så har vi et problem. Den skal oprustes. Det sagde Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører for Venstre, da han holdt tale på DTL’s generalforsamling. Han ser gerne, at Danmark får en organisation à la BAG i Tyskland. - Sådan en organisation vil jeg også gerne have i Danmark. Lad os fritage politiet for den opgave. - En dansk udgave af BAG er noget af det første, vi skal tage fat i efter et folketingsvalg, sagde han, der også brugte lejligheden til at vise Venstres nye grønne profil. - Grønnere transport er kommet for at

blive. Jeg tror på biogas, men tvivler på, at el bliver et alternativ inden for en overskuelig årrække. Men vi skal have en plan, så diesel ikke bliver udfaset på én gang, så vognmænd ikke står med en dieselflåde, de pludselig ikke kan bruge, sagde han. Kristian Pihl Lorentzen lovede også at kigge på hastighedsgrænserne på landeveje. - Vi har et hængeparti. Lastbiler må stadig kun køre 70 på landevej. Det er et problem, at vognmænd på stribe får bøder, blot fordi de følger trafikken med 75-78 km/t. Men det bliver løst – lovforslag til oktober – så der bliver indført 80 km/t fra årsskiftet, sagde han.

Pænt tøj, fed bil og Rolex Det var en veloplagt Mads Christensen, der tog imod 170 vognmandskvinder på Hotel First Grand i Odense lørdag morgen i Odense. Der var store armbevægelser, løftet pegefinger, formaninger om at slappe af og ikke være for firkantede og bange for livet, opdragelse og uddannelse. På spørgsmålet fra salen om et bud på, hvordan man kunne få unge mennesker ind i branchen, lød svaret: - Mød op med en chauffør i pænt tøj, fed bil og Rolex. Vis, at man faktisk godt kan tjene fede penge som chauffør. Det er jo bare et rent plus, at han kan få lov til at køre rundt med en eller anden fed trucker i løbet af dagen, svarede Mads Christensen og satte dermed en debat i gang i hele salen, og der er ingen tvivl om, at kvinderne i branchen har fingeren på pulsen.

DTL’s hovedtal Resultat

Resultat 2016 (t.kr.)

Resultat 2017 (t.kr.)

Budget 2018 (t.kr.)

Indtægter

27.329

27.561

27.025

Udgifter

28.079

29.080

-29.027

1.467

2.829

2.077

54

64

60

663

1.245

14

0

0

0

663

1.245

14

Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat efter skat

Generalforsamlingen vedtog uændret kontingent.

34 | DTL magasinet | Juni-juli 2018

Foto: Lisbeth Hamberg.


DTL’s bestyrelser fortsætter uændret Bestyrelserne i DTL – Danske Vognmænd og DTL’s arbejdsgiverforening fortsætter uændret efter årets generalforsamlinger. Bestyrelserne konstituerede sig begge med Martin Danielsen som formand og Ole Bang Jensen som næstformand. Her er de genvalgte bestyrelser:

DTL’s bestyrelse Lars V. Andersen, Næstved Martin Danielsen, Odense Ole Bang Jensen, Haderslev Winnie Grant, Kastrup Henrik Jørgensen, Aalborg Poul Jørgensen, Herning Jens H. Petersen, Hanstholm Kristian Skov Petersen, Taastrup Per Rasmussen, Klakring

DTL-A’s bestyrelse Lars V. Andersen, Næstved Martin Danielsen, Odense Ole Bang Jensen, Haderslev Winnie Grant, Kastrup Henrik Jørgensen, Aalborg Poul Jørgensen, Herning Jens H. Petersen, Hanstholm Per Rasmussen, Klakring

DTL’s bestyrelse 2018. Fra venstre Erik Østergaard (direktør), Jens H. Petersen, Ole Bang Jensen (næstformand), Lars V. Andersen, Winnie Grant, Kristian Skov Petersen, Martin Danielsen (formand), Henrik Jørgensen, Poul Jørgensen og Per Rasmussen.

Så blev der delt præmier ud… Traditionen tro blev der på generalforsamlingens festaften trukket lod om en stribe præmier sponsoreret af nogle af DTL’s mange samarbejdspartnere. Årets præmier kom fra og blev vundet af: • First gavekort overnatning og morgenmad: Winnie Grant, Vognmandslauget • Leasing Fyn rejsegavekort, værdi 3.000 kroner: Jørgen Kannik, Danske Fragtmænd • Sawo/Effer gavekort, værdi 2.000 kroner: Annemette Jensen, Næstved Vognmandsforening • Allerød Vinhandel gavekurv + magnum rødvin, værdi 1.500 kroner: Ib Vestergaard, Himmerland Vognmandsforening • Sawo/Effer gavekort, værdi 2.000 kroner: Jesper Hansen, Østjyllands Vognmandsforening • Sawo/Effer gavekort, værdi 2.000 kroner: Vinder ikke kendt

• Messecenter Herning gavekort, værdi 15.000 kroner: Emil Thøgersen, Østjyllands Vognmandsforening • Radisson gavekort overnatning for to + casino, værdi 3.000 kroner: Vinder ikke kendt • Circle K 2 x håndboldbilletter: Anders Bay, Nordre Birks Vognmandsforening • Circle K 2 x håndboldbilletter: Gurli Christiansen, Odsherred Fragt- og Vognmandsforening

• First gavekort overnatning og morgenmad: Kristian S. Petersen, Danske Fragtmænd • Allerød Vinhandel gavekurv + magnum rødvin værdi 1.500 kroner: Michael Palle, Næstved Vognmandsforening • COMPACTION gavekort på et VOLVO/ SCANIA spejl værdi 5.000 kroner: Gitte Sejrsen, Østjyllands Vognmandsforening

Juni-juli 2018 | DTL magasinet | 35


DTL’S VERDEN // GENERALFORSAMLING 2018

Tekst Claus Perregaard Foto Per Daugaard

DTL-NÆSTFORMAND:

Ingen kan klage over manglende synlighed Medlemmerne får valuta for pengene. Det slog DTL’s næstformand Ole Bang Jensen fast i sin beretning til generalforsamlingen Under næstformand Ole Bang Jensens beretning, blev det slået fast, at DTL-medlemmerne ikke alene er med i et godt og stærkt fællesskab, de får også valuta og synlighed for pengene. - Jeg synes, det er et godt og vigtigt fællesskab, og det er et fællesskab, man kan mærke. Det er ikke alle generalforsamlinger, man hører om, hvor den gode stemning altid er så meget i top, som den vi har her i DTL, indledte Ole Bang Jensen med at sige til de 230 fremmødte DTL-vognmænd. Næstformanden slog også et slag for udvidelsen af fællesskabet: - Vi har nu etableret et DTL-Ungdom, flere unge mennesker ønsker at binde an med erhvervet, og de ønsker at gøre det i DTL. Dét er en rigtig god udvikling.

Tak til eksterne samarbejdspartnere Nogle af de ting, der både tiltrækker og fastholder medlemmer, er god medlemsservice og så de medlemstilbud, der kan

Næstformand for DTL, Ole Bang Jensen, takkede bl.a. Circle K og Codan for det gode og etablerede samarbejde: - Dét har både DTL og vi vognmænd god gavn af, sagde han.

36 | DTL magasinet | Juni-juli 2018

DTL har været flot i medierne om unfair konkurrence og social dumping, om tidsbegrænsning på rastepladserne, og om PostNord-skandalen Ole Bang Jensen, næstformand for DTL – Danske Vognmænd bruges i hverdagen som vognmand. Ole Bang Jensen remsede en lang række af de favorable aftaler med eksterne samarbejdspartnere op. - Jeg vil gerne takke Circle K og Codan for det gode og etablerede samarbejde. Dét har både DTL og vi vognmænd god gavn af. Vi nyder også godt af et mangeårigt, tæt og fortroligt samarbejde med SOS Dansk Autohjælp. Det ved jeg, rigtig mange har gavn af. Det samme gælder Applus Bilsyn. Her taler vi om kerneydelser af høj klasse til gavn for alle DTL-medlemmer, der vælger at benytte sig af det. Ole Bang Jensen fremhævede også en ny advokataftale med advokatfirmaet Forman Advokater, en ny telefonaftale med Firmafon, og flere andre medlemsmuligheder. Her fremhævede DTL-næstformanden bl.a. www.transportjob.nu og TungVognsSpecialisten. - Sidste år erhvervede DTL sig hjemmesiden og facebooksiden Transportjob.nu. Det gjorde vi for at imødekomme ønsket om et mere håndfast tilbud til medlemmer, som oplever rekrutteringsproblemer. Jeg ved, at flere af jer allerede efterlyser nye chauffører eller disponenter eller andet, men der er gode tilbud for DTL-medlemmerne, hvis man løbende skal annoncere efter nye medarbejdere, sagde Ole Bang Jensen.

Det går strygende for TVS - Og så er der jo TungVognsSpecialisten,

eller TVS som vi siger til daglig. Det går strygende for TVS. Der er nye ansættelser på vej, der kommer flere og flere både danske og svenske kunder til Tacho Online, der er fuldt tryk på bistanden til medlemmerne i forbindelse med virksomhedskontrol. TVS arbejder også med terrorsikring, så vi kan undgå at vores biler pludselig bliver brugt til terror. TVS gør i disse måneder desuden et kæmpe arbejde for at hjælpe medlemmerne, så den nye persondatalov ikke kommer bag på os som arbejdsgivere. Og så undervises der på livet løs på vognmandskurser osv. - Så der er godt gang i biksen. Så også en kæmpe tak til TVS for det store og vigtige arbejde, sagde DTL-næstformanden. Om DTL’s synlighed i medierne sagde næstformand Ole Bang Jensen bl.a.: - Ingen kan vist klage over mangel på DTL-synlighed: på Altinget Transport havde DTL hele to af de fem mest læste indlæg i 2017. Og 11 gange om året kommer branchens skarpeste transportmagasin, DTL Magasinet. Måned efter måned, produceret på Grønningen 17 og ude i landet, og værsgo’ lige ud til medlemmerne og hele branchen, sagde han og fortsatte: - DTL har været flot i medierne om unfair konkurrence og social dumping, om tidsbegrænsning på rastepladserne, om vejtransportpakken og om PostNord-skandalen. Og DTL’s tilstedeværelse på Facebook vokser støt. Dét kan vi være stolte af. ■


Tekst Morten Lindbo Foto Per Daugaard

Vi kan ikke både brokke os over vanskeligheder med rekruttering og ikke samtidig selv bidrage til at løse problemet Martin Danielsen, formand for DTL-A

FORMAND FOR DTL-A:

Det nytter ikke at tage sagen i egen hånd Martin Danielsen, formand for DTL-A, måtte have den løftede pegefinger frem på arbejdsgivernes generalforsamling - Desværre har der i det forløbne år igen været et større antal sager, hvor medlemmer har lavet aftaler med chauffører, som er i direkte strid med overenskomstens bestemmelser. Det nytter ikke at tage sagen i egen hånd. Selvom overenskomsten på nogle punkter ikke er fulgt med tiden, er det kun gennem aftaler, at den kan ændres. Begge sider af bordet er forpligtet. Og såvel DTL som DTL-A kæmper en brav kamp for at højne niveauet, sagde Martin Danielsen, formand for DTL-A.

at indgå aftaler om fravigelse af overenskomstens bestemmelser om arbejdstid. Og tilsvarende kan der indgås aftaler om aflønning, som fraviger overenskomstens bestemmelser om overarbejdsbetaling. - Hvis de nye bestemmelser bliver anvendt rigtigt, vil der kunne opnås betydelige muligheder for fleksibilitet, som gerne skulle føre til bedre drift og lavere omkostninger, slog formanden fast, men tilføjede samtidig, at virksomhederne ikke har stået i kø for at indgå disse aftaler.

Forsøg med lokalløn

Rekruttering

Martin Danielsen oplyste, at mange medlemmer gennem årene har efterspurgt øget fleksibilitet i overenskomsten og mulighed for flere virksomhedstilpassede aftaler, der gerne skulle kunne føre til bedre drift og lavere omkostninger. - Det har vi fået med de nye forsøgsordninger om lokalløn og lokalaftaler, der har kunnet indgås med virkning fra 1. marts i år. Den enkelte virksomhed har nu lov til

Martin Danielsen fremhævede branchens fælles kampagne ”Job i Transport,” som på forskellig vis søger at skabe interesse for faget for andre målgrupper. - For at gøre reglerne om uddannelse af lærlinge og støttemuligheder ved ansættelse af andre medarbejdere mere lettilgængelige har vi i fællesskab med 3F udgivet pjecen ”Rekruttering og uddannelse i transportbranchen”. Den er sendt elektro-

nisk til alle medlemmer, og jeg kan bestemt anbefale, at I bruger den. Formanden slog også et slag for DTL’s nye portal www.transportjob.nu, hvor man har mulighed for at søge efter medarbejdere. Som DTL-A-medlem er der gode rabatter at hente, når man vil annoncere efter chauffører og andet personale, oplyste formanden og påpegede: - Vi kan ikke både brokke os over vanskeligheder med rekruttering og ikke samtidig selv bidrage til at løse problemet. Endelig fik den netop ikrafttrådte persondataforordning en enkelt bemærkning med på vejen. - Det er en balance. På den ene side skal man tage reglerne og håndteringen af persondata meget alvorligt, på den anden side skal vi heller ikke gøre omfanget større, end det er. Men I har som arbejdsgivere med oplysninger om ansatte, kunder og samarbejdspartnere et ansvar for både at opbevare, beskytte eller slette det relevante. Rettidigt. ■ Juni-juli 2018 | DTL magasinet | 37


DTL’S VERDEN // GENERALFORSAMLING 2018

DEN RØDE LØ

38 | DTL magasinet | Juni-juli 2018


Foto Per Daugaard

BER

Nogle af deltagerne ved festmiddagen efter DTL’s generalforsamling blev fotograferet på den røde løber ved ankomsten til Odense Koncerthus. Kan du finde dig selv, din ledsager eller måske en du kender? Billeder kan du downloade her: www.dtl.eu – søg på ”rød løber”.

Download fotos på www.dtl.eu – søg på ”rød løber”.

Juni-juli 2018 | DTL magasinet | 39


Tekst Thomas Rumph

DTL’S VERDEN // ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED

Ildsjæl blev ÅTV-vinder Kim Ancker Transport fra Ringsted blev efter DTL's generalforsamling kåret til Årets Transportvirksomhed foran et feststemt publikum Det var en glad, bevæget og populær ÅTV-vinder, vognmand Kim Ancker, der kunne lade sig hylde af publikum i Odense Koncerthus. Temaet i konkurrencen i år har været arbejdsmiljø og trafiksikkerhed. Kim Ancker har formået at profilere sin virksomhed på trafiksikkerhed i en grad, så ham og hans chauffør Henning ”Baloo” Olsen er kendt af de fleste i branchen. Virksomheden udmærker sig især på det tekniske udstyrsområde. Baloos lastbil og trailer er bestykket med 11 kameraer, der giver chaufføren i førerhuset et formidabelt udsyn. Kim Ancker har selv så høje krav til teknisk sikkerhedsudstyr til lastbiler, at producenterne ikke har kunnet levere på alle hans specifikke ønsker. Både Baloos og Kim Anckers egen lastbil er bl.a. forsynet med harddisk-optager, som kan

bruges til dokumentation til undervisningsbrug. Også her går Kim Ancker forrest: virksomheden har en ombygget fragttrailer, som udgør et rullende undervisningslokale, hvor 32 elever kan bænkes. Traileren kommer landet rundt på udstillinger, skoler, julemærkehjem og andre institutioner for at undervise børnene. For Kim Ancker gik turen op på sejrspodiet via screening og votering i dommerkomiteen, som i år har bestået af Jesper Sølund, dokumentationschef hos Rådet for Sikker Trafik, og Traffic & Product Safety Director hos Volvo Trucks, Carl Johan Almqvist, foruden en repræsentant fra hver af DTL’s fem regioner. Derefter en online-afstemning, hvorefter de tre finalister blev afsløret på Vestfyn Trækker om fredagen et døgn forinden, samt den afgørende sms-afstemning.

VI UDDANNER FOLK

SIKKER ADFÆRD - NUL ARBEJDSULYKKER for kran og anhugning På AMU-Fyn kan vi tilbyde et spændende 1 dags kursus i ”Sikker adfærd - nul arbejdsulykker for kran og anhugning”. Kurset giver kendskab til: • Risici ved anhugningsarbejde • De alment gældende regler omkring anhugning og anhugningsgrej • Simple metoder til forebyggelse af arbejdsulykker • Praktisk anvendelse af anhugningsgrej • At kunne reflektere over evt. forbedringer på eget arbejdsområde Husk, at der er gode refusionsmuligheder! For nærmere information: Kontakt AMU-Fyn, tlf. 6613 66 70 eller www.amu-fyn.dk.

C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • Tlf. 66 13 66 70

40 | DTL magasinet | Juni-juli 2018

www.amu-fyn.dk

Der var tæt løb i begge afstemninger indtil slut, og på Vestfyn Trækker måtte Bøje Kran og Maskintransport fra Horsens, HC Container, Værløse, og Viggo Jensen Vognmandsforretning fra Frederikshavn se sig slået på marginalerne. De fik hver et diplom på, at de har været nomineret i konkurrencen, samt en modellastbil. Vinderen får indspillet en markedsføringsfilm til en værdi af 20.000 kroner og streamere til sine lastbiler med Årets Transportvirksomhed 2018. Derudover får Kim Ancker en tur til Gent med besøg hos Volvo og Europa-Parlamentet i Bruxelles. De to andenpladser, som gik til AVAS – Aalborg Vognmands¬forretning A/S og SOS Dansk Autohjælp Sydjylland, vandt hver et gavekort på 5.000 kroner til et arrangement, en begivenhed, en oplevelse eller en ting, der kommer alle i virksomheden til gode. ■


Tillykke til Kim Ancker Transport ÅRETS TRANSPORTVIRKSOMHED 2018 Med sejren følger en markedsføringspakke til en værdi af 20.000,- og en rejse til Belgien sammen med ÅTV-partnerne - med besøg på Volvos fabrik og i Europa-Parlamentet. Kåringen af Årets Transportvirksomhed fandt sted i Odense d. 26. maj ved festmiddagen i forbindelse med DTL – Danske Vognmænds generalforsamling. Det er 15. år i træk, vi har kåret Årets Transportvirksomhed. I år har fokus været på trafiksikkerhed – en trafiksikkerhed der er vigtig både for chaufføren og vognmanden og de andre

trafikanter. Det har handlet om reduktion af skader, uheld og dermed forsikringspræmier og bundlinje, og ligeledes om godt arbejdsmiljø og forholdet mellem ledelse og medarbejdere – og så har det også handlet om at sikkerhed er et vigtigt parameter for branding af virksomheden og dermed et aktiv i rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og kunder. Partnerne takker for en forrygende sæson med mange indstillede virksomheder og stor offentlig interesse. På gensyn i 2019!


DERFOR ER JEG I DTL

VIGTIGT AT DTL SIDDER MED VED BORDET Paul Henning Jensen har siddet bag rattet i omkring 35 år. Først som chauffør i sin fars, Chr. Jensens vognmandsvirksomhed, og siden som ejer og selvkørende vognmand i Chr. Jensen & Søn. - Min far grundlagde forretningen, men det er så længe siden, at jeg er nødt til at køre hjem og kigge nærmere i annalerne for at give det præcise årstal, griner han, mens vinden skratter i telefonen. Han er lige holdt ind for at tage en pause og trække frisk luft. Paul Henning Jensen klarer sammen med en enkelt ansat chauffør al kørsel i virksomheden. Med udgangspunkt i Lumby lige nord for Odense udføres der kørsel med kran og tipbiler og klassisk entreprenørkørsel. Det foregår i virksomhedens to Volvo-lastbiler. Medlemsskabet af DTL og Fyns Vognmandsforening strækker sig langt tilbage - Vi har altid været medlem, helt

tilbage til den tid, da det hed Odense Vognmandslaug, fortæller Paul Henning Jensen. - Som DTL-medlem har du den sikkerhed, at du ved, du bliver bakket op. Hvis man har brug for hjælp, kan man altid henvende sig. Konsulenterne har blandt andet hjulpet mig med APV og sådan noget, siger han. Af de kommercielle tilbud, der tilbydes DTL’s medlemmer, udnytter Paul Henning Jensen Codan-aftalen på forsikringsområdet. Dertil tanker han en del af sit brændstof fra Circle K. Den vigtigste grund til medlemsskabet for ham og virksomheden er dog på de større linjer. - DTL er med til at sætte den politiske dagsorden. De sidder med omkring bordet, når tingene skal besluttes og er talerør for de danske vognmænd. Det er meget vigtigt, siger Paul Henning Jensen. ■

FÅ JURIDISK HJÆLP TIL:

FÆRDSELSSTRAFFESAGER

TEKNISKE MANGELSAGER

AFTALERETLIGE SAGER

SAGER OM VOGNMANDSTILLADELSER

PROCESFØRELSE VED CIVILE DOMSTOLE

+ Køre hviletidssager

I særlig grad afklaring

+ Købsaftaler vedrørende

+ Opnåelse af

+ Tekniske mangelsager

+ Overlæssager

af mangler ved teknik,

køb af transportudstyr

+ Hastighedsager

herunder tungt

+ Kørselsaftaler

+ Højresvingssager

transportudstyr,

+ Konkurrence /

+ Dyretransportsager

entreprenørmateriel,

+ Sager om

kraner og maskiner af

specialtransporter/

kundeklausuler

enhver art.

særtransport + Sager om frakendelse af førerretten + Sager om vigepligt

Forman Advokater Kompagnistræde 20A, 2. sal 1208 København K

42 | DTL magasinet | Juni-juli 2018

+45 70 26 19 22 / tlf forman@forman.dk / mail

vognmandstilladelse + Sager om vognmandstilladelse ved straffedomstolen

+ Sager om aftaler og kontrakter


NAVNE & NOTER

VELKOMMEN TIL VOGNMAND SØREN ERIKSEN

DTL MED I REGERINGENS VÆKSTTEAM

Søren Eriksen har d. 1. juli haft sin egen vognmandsforretning i fire år

DTL’s formand Martin Danielsen er udpeget til regeringens vækstteam for logistik og detailhandel.

med adresse i Nykøbing Falster. - Jeg har meldt mig ind, fordi DTL har meget forskelligt at byde på. Som enkeltbilsvognmand er det godt at have nogen i ryggen, hvis man har brug for hjælp, fx til jura. Der er også gode rabataftaler. Han er tredje generation i vognmandsbranchen og har bl.a. kørt som chauffør i sin fars tidligere virksomhed, så det var meget nærliggende

ÅRSMØDE I DTL UNGDOM REGION MIDT/NORD DTL’s ungdomsnetværk i Region Midt/Nord holdt stiftende årsmøde i Aulum i begyndelsen af juni. Netværkets styregruppe består efter årsmødet af formand Klemen Skovly Pedersen, næstformand Thomas Poulsen, kasserer Rasmus Haubjerg Jørgensen, Rasmus Høj samt Dennis Skræddergaard.

at tage skridtet med sin egen forretning. Han kører primært med kornog foderstoffer og så roer. Han får hjælp til administrationen udefra. For som han siger: - Jeg skal jo selv sidde bag rattet for at tjene pengene.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Sjællands Vognmandsforening Limostikken Bolandsvej 36 3320 Skævinge L.M.K. Invest ApS/ Dianalund Transport ApS Mågevej 44 4293 Dianalund

DM FOR TRANSPORTLÆRLINGE Ny Danmarksmester for transportlærlinge er Emil Gramstrup Larsen, N.C. Christensen & Sønner A/S, der er lærling på Uddannelsescenter Holstebro. Ved mesterskabet, som blev afholdt på Aarhus Tech, gjaldt det om at være god til præcisionskørsel. Stort tillykke til Emil!

HUSK AT UDBETALE SÆRLIG OPSPARING Chauffører, der er omfattet af Transportoverenskomsten, opsparer løbende særlig opsparing. Frem til 1. marts 2018 udgjorde opsparingen 2,7 procent af den ferieberettigede løn. Herefter steg den til 3,4 procent og pr. 1. marts 2019 stiger den til 4 procent. Den særlige opsparing skal udbetales ved udgangen af juni og ved årets afslutning. Fratræder chaufføren i løbet af året, skal det optjente beløb udbetales sammen med sidste lønudbetaling.

Storstrøms Vognmandsforening Søren Eriksen Sdr. Alslev Strandvej 6 4800 Nykøbing F Vognmandslauget Dansk-Logistik ApS Gl. Køge landevej 115, 2 2500 Valby Nordre Birks Vognmandsforening MH Entreprenøren APS GL Kollerødvej 5 3450 Allerød

Redning Danmark København ApS Valhøjs Alle 158 2610 Rødovre

Direkte medlem EUC-Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg

Fyns Vognmandsforening JHN Transport IVS Gudmevej 37 5874 Hesselager

AMU - Vest Spangsbjerg Møllevej 304 6705 Esbjerg Associated Danish Ports A/S Centerhavnsvej 13, 7000 Fredericia

Østjyllands Vognmandsforening Protruck A/S Jernaldervej 100 8300 Odder Vestjyllands Vognmandsforening Per Th. Knudsen Nørretorp 194 7400 Herning Skive og Omegns vognmandsforening Bo O. Pedersen Transport ApS Skivevej 73, Ejsing 7830 Vinderup

DTL’S ARBEJDSGIVERFORENING Redning Danmark København ApS Valhøjs Alle 158 2610 Rødovre

JHN Transport IVS Gudmevej 37 5874 Hesselager

Juni-juli 2018 | DTL magasinet | 43


XXXXXX Sorteret Magasinpost SMP

ID nr. 42310

Transporterhvervet er forbundet med mange store risici. Derfor er det vigtigt at have de rigtige forsikringer og en professionel forsikringspartner, der bl.a. hjælper med forebyggelse og er der, når skaden sker. Kontakt vores Transportteam og hør hvilken forskel, vi kan gøre for dig.

04.18. Codan Forsikring A/S, København V, CVR 1052 9638.

Et partnerskab, der kan forbedre din bundlinje

vores l i t g n i R å team p t r o p s Tran 50

Al henvendelse: Dansk Transport og Logistik Grønningen 17, Postboks 2250 1019 København K Telefon 70 15 95 00

50 33 55

Forsikring er værd at gøre ordentligt 44 | DTL magasinet | Juni-juli 2018

Dtl magasinet 06 07 juni juli 2018  
Dtl magasinet 06 07 juni juli 2018  
Advertisement