Page 36

TEKNIK // NYHEDER

Fornuftig nytænkning Den store hydraulikkoncern SAWO byder som noget helt nyt på en komplet opbygning til transporter for tømmerhandels-segmentet, omfattende et treakslet lastvognschassis med en HIAB X-HIDUO 258-kran og et fast lad med 1 meter høje sider. For at lette arbejdet for chaufføren, der ved distribution af varer skal åbne siderne mange gange i løbet af dagen, har man i samarbejde med BEVOLA introduceret en lille gascylinder til at hjælpe med at løfte siden op og ned. Det er sket ved at indbygge gascylinderen i Kinnegripstolpen på hver enkelt side, så der ikke er tale om et stort indgreb eller forandring i siderne. Egentlig bare en fornuftig løsning som kan være med til at bedre arbejdsmiljøet for chaufførerne.

Aksel med generatoranlæg Den store akselproducent SAF-Holland har en ny aksel i form af SAF TRAKr, der er en aksel til trailere og påhængsvogne, på programmet. Den er bestykket med et generatormodul, som producerer strøm under kørslen, og som giver mulighed for at drive elektrisk udstyr i traileren fx en kølemaskine, der dermed kan betjenes midlertidigt uden støj og med nul emissioner. SAF-Holland fremhæver, at akslen opfylder alle juridiske krav med hensyn til støj og emissionsniveauer ved levering i støjfølsomme byområder. Akslen er enkel og har en omkostningseffektiv vedligeholdelse, og der anvendes gængse bremsedele som på de tilsvarende almindelige aksler. Der er lige nu ingen indikationer på en dato for produktionsstart.

Dansk industrihistorie På veteranudstillingen under Transport

bogieaggregatet blev opfundet af det

2019 i Herning sidst i marts kunne man

danske ingeniørfirma Brdr.

denne gang se et stykke dansk industrihi-

Steffen og Hakon Møhl

storie. Der var tale om en Chevrolet-last-

tilbage i 20’erne. I

vogn fra 1931 bygget op med en Longframe,

1930 købte Volvo

der omfatter en bogiekonstruktion, som har stået fadder til den kendte nordiske bogie, hvor man har en fjeder ved drivakslen mens den bageste aksel er ophængt som en støtteaksel. Herved har man altid en større belastning på drivakslen end på støtteakslen, og ved montering af en bogielift har man mulighed for at lægge mere tryk på drivakslen ved fx igangsætning og selvfølgelig at kunne hæve bogien ved tomkørsel. Det helt interessante er, at

36 | DTL magasinet | Maj 2019

patentet, og det blev så til den treakslede Volvo-lastvogn LV64LF, hvor LF står for Longframe.

Profile for DTL - Danske Vognmænd

DTL Magasinet nr. 5 Maj 2019  

DTL Magasinet nr. 5 Maj 2019  

Profile for sandgreen
Advertisement