Page 8

ARBEJDSGIVER // LÆRLINGE

UNDERSØGELSE:

Færre end hver 4. har lærlinge ansat Det går trægt med at uddanne nye chauffører. Bare 22 procent af DTL’s medlemsvirksomheder med lønsum har aktuelt ansat lærlinge, viser medlemsundersøgelse

J

eg har ikke nok arbejde til at beskæftige en lærling. Det er den mest almindelige begrundelse, som DTL’s medlemsvirksomheder tyr til, når de skal forklare, hvorfor de ikke har ansat lærlinge. 3 ud af 4 virksomheder har aktuelt ikke lærlinge ansat. Og det er halvdelen af dem, der henviser til manglende arbejde som den væsentligste grund. Hver fjerde mener ikke, at han har tid nok til at give lærlingen den fornødne opmærksomhed. En del er enkelt- eller tomandsvirksomheder, og det er grunden til, at de ikke har lærepladser. Det viser en rundspørge, som DTL Magasinet har foretaget blandt DTL’s medlemsvirksomheder med lønsum.

Det går trægt Konsulent Kurt Rinhack fra DTL er bekymret over tilbagemeldingerne fra DTL’s virksomheder. - Det er noget skidt, at der er så få lærlinge. Da man lavede lærlingeuddannelsen for år tilbage, var et af formålene at 8 | DTL magasinet | Maj 2018

gøre branchen til en faglært branche. Det går for trægt. Branchen fortjener at være faglært, så medarbejderne er i besiddelse af kompetencer, hvis de vil ændre deres job fx til disponent eller kørselsleder. Eller vil videreuddanne sig. Dét, at man bliver faglært, giver den enkelte bedre muligheder både på arbejdsmarkedet og i uddannelserne, siger han til DTL Magasinet. Kun de færreste blandt vognmandsvirksomhederne – 22 procent – siger, at de har planer om at oprette én eller flere lærepladser. De fleste føler sig da heller ikke særligt ansvarlige for at have lærepladser. Bare hver 3. svarer ja til, at de føler et særligt ansvar, mens næsten halvdelen svarer nej. Men det kan være ris til egen bag. Kurt Rinhack vurderer, at den manglende uddannelse af nye chauffører kommer til at koste branchen penge på sigt. - Vognmændene har jo travlt i hverdagen, så de får ikke rykket på at ansætte lærlinge. Men chaufførmanglen vil føre til lønpres, fordi der vil være rift om de få

Martin Tange Petersen er en af tre lærlinge hos Steen Tofteng A/S i København. Og han er ikke den sidste. Firmaet har rigtig gode erfaringer med at uddanne nye chauffører.

dygtige chauffører fremover. Og så vil det betyde, at nogle kommer til at sige nej til opgaver, fordi de mangler kompetencerne i virksomheden. Det at tage lærlinge kan være med til at løse rekrutteringsbehov i fremtiden, siger han.

Stor uvidenhed om tilskud Rundspørgen viser, at virksomhederne uden lærlinge samtidigt mangler viden om, hvordan man kan få det at have lærlinge til at hænge sammen både økonomisk og praktisk. Blandt de virksomheder, som ikke har lærlinge ansat, kender 3 ud af 4 således ikke til de tilskudsmuligheder, der følger med det at have lærlinge. Lige så mange ved ikke, at to eller flere virksomheder kan dele en lærling, hvis de hver især ikke har arbejde nok til selv at beskæftige en. - Det kan man sagtens. Og man kan få skolerne til at hjælpe sig med det praktiske, siger Kurt Rinhack. Blandt virksomheder med lærlinge er kendskabet til deleordningen og til øko-

DTL Magasinet 5 maj 2018  
DTL Magasinet 5 maj 2018  
Advertisement