Page 21

ARBEJDSGIVER // ARBEJDSRETTEN

Tekst Niels Møller Madsen

DTL-medlem brød ikke overenskomsten Arbejdsretten afgjorde i april, at et transportfirmas overenskomst ikke gjaldt en underleverandørs ansatte, selvom de bl.a. gik med transportfirmaets logo på arbejdstøjet

Arbejdsretten gav SF-Transport medhold

Sørg for at udlevere en ansættelsesaftale til dine nye medarbejdere – så du ikke risikerer at skulle have Arbejdsretten til at afgøre, at du har retten på din side. Foto: Niels Møller Madsen

DTL-A-overenskomsten gælder dine ansatte, men ikke ansatte hos dine underleverandører. Heller ikke selv om underleverandørens biler og folk bærer dit logo. Det er essensen af en dom, som Arbejdsretten afsagde i april. SF-Transport i Aalborg var blevet indklaget for Arbejdsretten af 3F på vegne af et medlem med krav bl.a. om løn efter overenskomsten. Krav som virksomheden havde afvist, fordi 3F-medlemmet ikke var ansat i SF-Transport.

Ansat af underleverandøren I januar 2016 indgik SF-Transport en kontrakt med en underleverandør, der i modsætning til SF-Transport ikke er omfattet af DTL-A-overenskomsten. Underleverandøren var tidligere ansat som teamleder i SF-Transport og figurerede ved en fejl fortsat som teamleder på firmaets hjemmeside. Ifølge kontrakten skulle underleverandøren selv ansætte chauffører, som SF-Transport derfor ikke havde ansvaret

for. Underleverandøren og dennes ansatte var forpligtet til at bære SF-Transports logo på arbejdstøj og biler samt til at underrette SF-Transport ved fravær på grund af sygdom. En chauffør, som blev ansat i august 2016, anså sig selv for at være ansat i SF-Transport og ikke hos underleverandøren. På vegne af chaufføren krævede 3F overenskomstmæssig løn, godtgørelse for manglende ansættelsesbevis og bod for brud på overenskomsten på grund af manglende deltagelse i en lokalforhandling. 3F begrundede dels kravet med, at underleverandøren var angivet som teamleder på SF-Transports hjemmeside, dels at medarbejderen skulle sygemelde sig både til SF-Transport og underleverandøren samt, at hun bar arbejdstøj og kørte i biler med SF-Transports logo. Endelig begrundede 3F kravet med, at chaufføren ikke havde fået oplyst, at hun ikke var ansat i firmaet.

I sin afgørelse lagde Arbejdsretten vægt på, at SF-Transport havde indgået en kontrakt med underleverandøren som selvstændig vognmand, og at underleverandøren selv ansatte sine chauffører og havde det fulde ansvar over for dem. Chaufføren havde indgået ansættelsesaftalen og havde sin daglige kontakt med underleverandøren, som ikke havde givet udtryk for, at ansættelsesaftalen blev indgået på vegne af SF-Transport. Det gjorde ikke nogen forskel for Arbejdsretten, at SF-Transport også skulle underrettes om sygdom, at underleverandøren og dennes ansatte skulle bære logo på arbejdstøj og biler, samt at underleverandøren tidligere havde været ansat som teamleder i firmaet og fortsat var anført som teamleder på firmaets hjemmeside. På den baggrund frifandt Arbejdsretten SF-Transport for alle krav.

Ansættelsesbevis fjerner tvivl Dansk Erhverv anbefaler på baggrund af sagen, at virksomhederne sørger for at udlevere en ansættelsesaftale, når ansættelsesforholdet begynder, så den ansatte ikke er i tvivl om, hvem han er ansat hos. Vognmand Søren Fich, SF-Transports ejer, er ovenud lykkelig for sagens udfald. - Jeg vidste hele tiden, at jeg havde en god sag. Jeg slap for at betale 195.000 kroner. 3F kan da bare komme, kan de, siger han, der fremover vil være mere over leverandørerne. - Der skal ikke så meget til. En lille dialog om der er styr på tingene. For ikke igen at blive blandet ind i noget, jeg ikke har noget med at gøre, siger han. ■ Maj 2018 | DTL magasinet | 21

DTL Magasinet 5 maj 2018  
DTL Magasinet 5 maj 2018  
Advertisement