Page 10

Tekst Niels Møller Madsen

ARBEJDSGIVER // LÆRLINGE

HYR E N L Æ RLING OG SCOR K ASSE N Hvis man udnytter alle muligheder for tilskud, kan det blive en overskudsforretning at ansætte en lærling

A

nsæt en lærling og indkassér netto mere end 100.000 kroner på det i løbet af læretiden. I en beregning, som 3F og arbejdsgiverforeningen ATL har lavet på baggrund af et konkret lærlingeforløb på en større dansk transportvirksomhed, gav lærlingeforløbet 130.000 kroner i overskud. I regnestykket indgår, at lærlingen i den første tid vil være en nettoudgift. Men derefter begynder han eller hun at tjene penge til virksomheden. Ifølge konsulent Kurt Rinhack fra DTL vil det stort set altid give overskud for virksomheden at ansætte en lærling.

- Jeg har svært ved at forestille mig situationer, hvor det vil give underskud. Der er gode tilskudsmuligheder og bonusser. Mange vognmænd mener, at lærlingene bliver for dyre i skader på materiellet. Men ufaglærte chauffører laver jo også skader. Det kan ikke undgås. Man skal huske på, at lærlingen udfører et arbejde og dermed tilfører virksomheden værdi – mindst i starten og mest til sidst i lærlingeforløbet, siger Kurt Rinhack.

Også overskud på voksenlærlinge Kurt Rinhack har regnet på økonomien ved at ansætte voksne lærlinge.

En voksenlærling, som kommer fra job og ikke har en anden uddannelse, vil ifølge de beregninger give knap 43.000 kroner i overskud i løbet af eksempelvis 24 måneders uddannelse. Hertil kommer lærlingens bidrag til driften. En voksenlærling, der kommer fra ledighed, vil give 67.000 kroner i overskud eksklusiv bidraget til driften. Bliver lærlingene hyret ud over virksomhedens såkaldte målratio (den nye regel om at virksomhederne skal ansætte x antal lærlinge pr. 100 medarbejdere) bliver forretningen endnu bedre. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag giver således 25.000 kroner pr. årselev ud over målratioen. ■

s virksomhedden rt o p s n a tr perio mpel på en ddannelses u i r Re g n e e k s e te g tæ ind udgifter ogdomslærling g n for en u rt)

store køreko -76.693 er tages det (H 14 20 2. .1 31 14 +20.160 n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 7.7. til lærlinge til løn m.m. ng ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ni d +33.755 st ol ko ph m eo O til 25%). . . . . . . . . 2.778 ugers skol (8 et B er rd AU a vu t fr -2 Refusion r (effektivite d kørsel/lage Indtægter ve ud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Driftsundersk -183.915 15 20 2. .1 31 270 1.1. 2015 lærlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +36. løn m.m. til til 35 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ng .3 d ni ol 40 st +2 Omko skoleoph B (13 ugers til 75%). . . . . . . . . . . . . . . +92.690 AU a et fr er n rd io vu us t Ref ktivite d kørsel (effe Indtægter ve ud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Driftsoversk -250.412 1. 2017 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 n +26.775 20 ge 1. in 1. .m. til lærl m n lø til ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ng d +273.063 Omkostni skoleophol 75%). . . . . . . . . . . . . . +49.425 B (8,5 ugers til AU a et fr er n rd io Refus ktivitet vu d kørsel (effe Indtægter ve ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +119.337 Driftsoversk ioden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +10.000 i kontraktper d ku rs en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +129.337 ve so Drift ler GUU fond nus fra TU el bo ge in rl Læ t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lingsfond Overskud i al or tens Udv ik Kilde: Transp

10 | DTL magasinet | Maj 2018

Læs mere om, hvordan du får et lærlingeforløb til at hænge sammen i pjecen ”Rekruttering og uddannelse i transportsektoren”. Find den ved at søge på titlen på Dansk Erhvervs hjemmeside, www.danskerhverv.dk.

DTL Magasinet 5 maj 2018  
DTL Magasinet 5 maj 2018  
Advertisement