Page 37

OVERBLIK JOBREKRUTTERING Af Niels Møller Madsen

BRANCHEN SKAL LÆRE AT FORSTÅ DE UNGE

Flere gennemfører transportuddannelsens grundforløb men søgningen til uddannelsen er for lav til at imødekomme efterspørgslen på chauffører

Søgningen til transportuddannelsens grundforløb er langt fra stor nok til at efterkomme efterspørgslen på chauffører i branchen. På den ene side kæmper branchen med et blakket image, på den anden side stiller den måske for høje krav til lærlingenes kunnen, før den gør plads til lærlinge. Resultat: For få bliver i dag uddannet som lastvognschauffører. Det mener seniorkonsulent Jørgen Jæger fra Transporterhvervets Uddannelser, TUR. »Virksomhederne kunne være mere opsøgende blandt de unge, i stedet for kun at vælge mellem dem, der går på grundforløb. Kampagnen ”Job i transport” er et rigtigt fint initiativ bredt set, men kunne godt følges op af virksomhederne. Man kunne fx ønske sig stillingsopslag som ”Tag grundforløb og få en læreplads, kontakt firma XXX”,« foreslår Jørgen Jæger.

NOVEMBER 2017

Udfordringen er at få virksomhedsejerne til at møde ungdomskulturen. Billedet er fra AMU Nordjylland.

ARKIVFOTO: AMU NORDJYLLAND

Talt ned i medierne Han mener, at branchen er blevet ramt af fortællingen om, at der generelt mangler lærepladser inden for erhvervsuddannelserne. »Men sådan er det jo ikke i transportbranchen. Men fortællingen får forældrene til at påvirke deres børn til at gå en anden vej - ofte gymnasievejen. Så branchen bør være meget mere tydelig omkring, at den faktisk har lærepladser, og at der mangler arbejdskraft her,« siger han. Ifølge uddannelsesleder Henrik Helios fra EUC Lillebælt er jobbet som lastbilchauff ør blevet talt ned i medierne. »De unge og forældrene spørger sig selv, om der er en fremtid i transportbranchen. Om der kommer udlændinge og tager deres arbejde, om man bliver behandlet ordentligt som chauff ør osv.? Undersøgelser viser ligefrem, at mange ikke vil anbefale andre at komme ind i branchen. Der findes mange gode historier, men desværre kommer de aldrig frem,« siger han. »Når det er sagt, så er det altså et generelt problem, at søgningen er for lav på alle erhvervsuddannelserne under et - og altså ikke kun på transportuddannelserne. Bare 17 procent af en ungdomsårgang søger ind på erhvervsuddannelserne. Alt for mange kommer på gymnasiet og går ud uden at kunne bruge eksamen til noget som helst. Inden for transportbranchen vil disse unge mennesker nemt kunne finde beskæftigelse og på sigt også bruge deres studentereksamen, da udviklingen vil bevirke,

DTL magasinet

37

Dtl Mag 11 2017 Web  
Dtl Mag 11 2017 Web  

DTL Magasinet 11/2017

Advertisement