Page 1

DTL magasinet 02 | FEBRUAR 2018 | 20. ÅRGANG

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

Vognmand i forsikringsstrid om væltet påhængsvogn Test med udfordringer: ”Ice Road Truckers” på norske veje

LAD FØRERKORTET SIDDE I UNDER ”OUT-KØRSEL”

KLASSISK FLØJTENIST SPRINGER UD SOM VOGNMAND Ulla Miilmanns beslutning mødt med hovedrysten og skepsis

GENERALFORSAMLINGER / POSTNORD-SAGEN / VOGNMANDSDAG

PLUS

SCANIA VINTERTEST


Ansvarshavende: Adm. dir. Erik Østergaard Redaktion: Redaktør John Larsen Journalist Niels Møller Madsen (DJ) Teknisk konsulent: Finn Bjerremand DTLs kommunikationsafdeling: Public Affairs manager: Claus Perregaard Pressechef: Morten Lindbo Webredaktør: Thomas Rumph

danske vognmandserhvervs fremtid med den ene mundvig, mens de med den anden tæller provenuet - skabt af løndumping. Lad mig slå fast. Det er DTL, som repræsenterer danske vognmænd med danske biler og chauffører på danske vilkår – uanset chaufførens nationalitet. Nationaliteten er ikke i sig selv problemet. Den unfair konkurrence er problemet. Men sagen er den, at restriktionerne kommer til at gælde for de statslige rastepladser langs motorvejsnettet. De kommunale fortsætter som hidtil. Flere private aktører står klar med pladser – mod betaling. Og det er vel ikke urimeligt, at det ikke er den danske stat, der ligefrem skal samle også den regning op efter social dumping? Transportkøberne må til lommerne. De må selv betale for deres langtidsudstationerede chauffører – eller etablere fysiske rammer, der sikrer anstændige forhold med toilet, køkken og bad. Og så i øvrigt håndhæve, at det lange ugentlige hvil ikke holdes i lastbilen. En hurtig søgning på Google forvisser enhver om, hvad danske vognmænd, deres chauffører og almindelige bilister slås med af problemer med ofte ulovligt langtidsparkerede, udenlandske lastbiler. FDM bør juble over tidsbegrænsningen. Det bør de fleste danske lastbilchauffører også, da langt de fleste hvil vil være omfattet. Jeg erkender dog, at enkelte danske chauffører i international kørsel kan blive ramt, og at der engang imellem kan opstå problemer også for andre. Men jeg kan ikke se, at det skulle kunne måle sig med de problemer, der fylder i dag. Og de private og kommunale tilbud står stadig til rådighed. I forhold til, at vi får åbnet de statslige rastepladser op for langt de fleste lastbiler og personbiler, ja så er vi i DTL parate til at betale den pris. Læs også side 14-15. Erik Østergaard, adm. direktør

Annoncer: Projekt- og annoncechef Anne Gall Seward Telefon 3064 3941 Mail: ags@dtl.eu Marketingsansvarlig Bettina Stannov Grafisk tilrettelæggelse: AdMad Grafisk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Papir: 90 gr. Terrapress Silk og 150 gr. Galerie Art Gloss

Kontrolleret oplag: 3.642 Abonnement kr. 445,ekskl. moms. ISSN 1902-5173. Medlem af Danske Medier Bladets adresse: Grønningen 17, postboks 2250, 1019 København K. Telefon: 7015 9500 www.dtl.eu e-mail: dtl@dtl.eu

Artikler skal være redaktionen i hænde senest den 25. i måneden.

Interviewedes udtalelser i DTL Magasinet behøver ikke nødvendigvis være i overensstemmelse med DTLs holdning.

10 INGEN ULEMPER. Chauffør hos CPH Trucking, Maria Holm, elsker jobbet bag rattet og har samlet 175 medlemmer i Facebookgruppen ”De Kvindelige Chauffører”. FOTO: JOHN LARSEN

3, 11 eller 24 timer? De timetal har politikerne drøftet som tidsbegrænsningen for hvil på de statslige rastepladser. Vi ved I skrivende stund ikke, hvad resultatet bliver. Spørgsmålet er kommet op efter, at DTL – Danske Vognmænd i en årrække –sammen med bl.a. ITD indtil for få år siden - har arbejdet for en tidsbegrænsning. Årsagen er åbenlys: Stadig flere udenlandske lastbiler fylder pladserne op på rastepladserne i dage- og ugevis. Pladserne bruges som regulære campingpladser. Alle i branchen ved det og har vidst det i årevis. Politikerne drøfter sagen i skrivende stund. Vi sender en venlig tanke til DFs Kristian Thulesen Dahl og SFs Pia Olsen Dyhr, som før efterårets kommunalvalg tog til Hylkedal Øst ved Kolding for at sætte fokus på problemet og fremføre forslaget om tidsbegrænsning. Langt de fleste danske chauffører bør fremover få bedre chancer for at finde en plads på de statslige rastepladser, hvis ellers der afsættes ressourcer til at håndhæve dem. Så hvis der er et lille ”men”, så skyldes det alene usikkerheden om, hvorvidt der vil blive lagt et kontroltryk svarende til problemets omfang. Her må politikerne sikre, at gældende praksis ikke fortsætter. Dele af transportbranchen har hylet op, som om en håndhævelse af forbuddet mod at holde det lange ugentlige hvil i lastbilen eller tidsbegrænsning på rastepladserne skulle vælte transportbranchen og få dansk økonomi tvunget i knæ. Det er ærlig talt patetisk. Men det kommer da også primært fra de dele af branchen, som scorer kassen på underbetalte chauffører, der arbejder langt hjemmefra. Det decideret ubehagelige er, at alt for mange andre organisationer forsøger at legitimere sig selv som en del af forsvaret for det

18 STRID. Vognmand Lars Sommer, Osted, kan ikke få dækket en totalskadet påhængsvogn, der væltede. Hverken han eller DTL kan godtage forsikringsselskabets argumenter for afvisningen. FOTO: NIELS MØLLER MADSEN

Vi har brug for tidsbegrænsningen på rastepladserne

FOTO: PER DAUGAARD

LEDER

22 SPUL PÅ SLOTTET. Nystartede vognmand Thomas Pilgaard, Dronninglund, bruger medier og PR aktivt for at blive kendt i det nordjyske. Blandt de første kunder er Dronninglund Slot.


INDHOLD Kort nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+6 Vognmandsdag i det østjyske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Kvinder i transport: Maria Holm er en af de få . . . . . . . . . . . 10 Kvinder i transport: Ulla Miilmann, fløjtenist og nybagt vognmand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Erhvervspolitikken lige nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Sagt og skrevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Nye praktikpladsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Vognmand i forsikringsstrid om væltet påhængsvogn . . . . 18 Test: Iveco Daily ”Blue Power” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Mig og min lastbil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Scanias vintertest i Trysil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Min nye trailer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Kran-Blok Erfas årsmøde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Årets Transportvirksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 FOTO: FINN BJERREMAND

Indkaldelser til DTLs generalforsamlinger . . . . . . . . . . . . . . 32 Undtaget kørsel og tachografen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 DTL Dyrs generalforsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Østjysk motorvejsarbejde kan følges på en app . . . . . . . . . 35 Svensk start på en dieselfri fremtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Indkaldelser til generalforsamlinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Derfor er jeg i DTL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Navne og noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Nye medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

FIND DTL – Danske Vognmænd på Facebook – og give os et ’like’ FIND Årets Transportvirksomhed på Facebook – og giv os et ’like’

24 VINTERTEST. Årets vintertest i Trysil gav DTLs Finn Bjerremand associationer til TV-serien ”Ice Road Truckers”. Vejgrebet var i top takket være de rigtige vinterdæk.

DTL magasinet 02 | FEBRUAR 2018 | 20. ÅRGANG

FOTO: FINN BJERREMAND

TÆ T PÅ V O GNM A ND E N S H V E R D A G

Spærretiderne har medført meromkostninger for vindmøllebranchen. Og betydelige gener for transportørerne og deres medarbejdere. Og som forventet af os har det ikke givet væsentligt mindre kø i de trafiktætte perioder.

Vognmand i forsikringsstridom væltet påhængsvogn Test med udfordringer: ”Ice Road Truckers” på norske veje

LAD FØRERKORTET SIDDE I UNDER ”OUT-KØRSEL”

KLASSISK FLØJTENIST SPRINGER UD SOM VOGNMAND Ulla Miilmanns beslutning mødt med hovedrysten og skepsis

PLUS

SCANIA VINTERTEST

GENERALFORSAMLINGER / POSTNORD-SAGEN / VOGNMANDSDAG

Formand Frank Segall på Kran-Blok Erfas årsmøde.

Side 28

FEBRUAR 2018

Forsidefoto: LISBETH HOLTEN


NYHEDER DE KORTE FOTO: RENAULT TRUCKS

Over Storebælt på nummerpladen Sund & Bælt indfører fra april i år nummerpladegenkendelse på Storebæltsforbindelsen, så nummerpladen kan bruges som kreditkort – og som supplement til en BroBizz. Når trafikanterne kan betale via nummerpladen, kan de køre direkte igennem betalingsanlægget, og de får også adgang til de 15 procents rabat over bæltet. Den nye mulighed er blevet testet gennem efteråret, og nummerpladerne kan genkendes korrekt i 98 ud af 100 passager. Det forventes, at omkring ti procent af kunderne vil benytte sig af den nye nummerpladegenkendelse. Den nye mulighed skal gøre det lettere at køre over broen og derved øge kapaciteten på forbindelsen. I dag betaler cirka 65 procent med BroBizz, 31 procent med kort og kun fire procent af trafikanterne med kontanter. Med den nye betalingsform ønsker Sund & Bælt især at ramme kortbetalerne, da det kan forkorte den tid, det tager at betale, betydeligt.

Fra årsskiftet har skærpede bødestraffe for manipulation med lastbilers forureningsbegrænsende udstyr været en realitet. Det følger Folketingets vedtagelse fra d. 30. november 2017, hvor manipulationer med lastbilernes AdBlue-systemer, motor-omprogrammeringer, chiptuning og andet udstyr, der skal begrænse motorernes forurening, straffes væsentligt hårdere. Især gentagelsessynderne rammes hårdt. Bøden for en førstegangsovertrædelse er på 15.000 kroner til vognmanden, mens chaufføren skal betale det halve. Herefter stiger bøderne gradvist, så sjette overtrædelse takseres til 115.000 kroner, mens chaufføren fortsat slipper med det halve.

4

DTL magasinet

Elektrisk Renault til byerne 2019 ser ud til at blive det helt store el-år. Nu følger Renault nemlig efter Daimler/Fuso og Volvo og lancerer en 100 procent elektrisk distributionsbil til byerne. Der kommer en række elektriske Renault-lastbiler næste år baseret på erfaringerne fra ti års test af elektriske lastbiler under virkelige forhold med kunder. Alle elektriske lastbiler er designet til brug i byområder og vil blive produceret på en særlig samlebåndslinje på Renault Trucks-fabrikken

i Blainville-sur-Orne, Normandiet i Frankrig. Bilproducenten oplyser, at elektromobilitet er hjørnestenen i strategien for bæredygtig distribution i byerne. Elektriske køretøjer vil være uundværlige for morgendagens bytrafik. Disse nul-emissionskøretøjer vil bidrage til at forbedre luftkvaliteten, nedbringe trafikbelastningen og i og med, at de er støjsvage, vil det i højere grad være muligt at køre om natten, lyder det. Læs om Volvos el-udspil på næste side.

VOGNMANDENS DAG I DALBY Køge, Næstved, Sjællands og Storstrøms vognmandsforeninger inviterer lørdag 24. februar kl. 9-14 til en hyggelig dag, hvor der bliver mulighed for at få en snak med kolleger, leverandører og DTLs konsulenter. Alle er velkomne - også til at få en snak om de mange fordele, man har - eller kan opnå som DTL-medlem. I løbet af dagen vil der være lodtrækninger om gavekort. Mød talstærkt op og tag din vognmandskollega med. Der bydes på kaffe og rundstykker fra morgenstunden. Senere er der biksemad med spejlæg og fadøl fra hanen. Arrangementet finder atter sted hos HE Jørgensen A/S på Vordingborgvej i Haslev.

ARKIVFOTO: FINN JOHN CARLSSON

Skærpede bøder for AdBlue-snyd

Her er Renaults nye elektriske lastbil til citydistribution.

Et glimt fra sidste års arrangement, der samlede omkring 200 vognmænd og branchefolk hos MAN.

Sverige har forbudt håndholdt mobil Fra 1. februar er et svensk totalforbud mod brug af håndholdt mobiltelefon under kørsel i kraft. Siden 2013 har det i Sverige været tilladt at bruge mobiltelefoner og andet hånd-

holdt kommunikationsudstyr i forbindelse med kørsel, så længe det ikke udgjorde nogen trafikfare. Nu har Transportstyrelsen i Sverige revurderet sagen og forbudt det.

FEBRUAR 2018


10.17 Codan Forsikring A/S, DK-1790 København V, CVR 1052 9638. Vi dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se betingelserne på codan.dk.

Kør forsigtigt online!

28 %

28 % af danske transportvirksomheder har været udsat for online angreb.* I mere end hver fjerde tilfælde, blev de udsat for online tricktyveri. Med it- og cyberforsikring fra Codan kan din virksomhed få dækket de økonomiske følger af et online angreb. Vi dækker både driftstab, hjælp til genopbygning af din virksomheds omdømme og eventuelt erstatningsansvar. Hos Codan undgår du standardløsninger – vi skræddersyer altid vores cyber- og it-forsikringer til din virksomhed. * Kilde Wilke: Undersøgelsen er gennemført i juni-juli 2017 blandt virksomheder med ml. 10-100+ ansatte.

Forsikring er værd at gøre ordentligt

Bliv bedre dækket mod it-kriminalitet på 33 55 50 50, eller læs mere på codan.dk/hack


NYHEDER DE KORTE

FOTO: PER DAUGAARD

Og hvis man selv kender en snebro, der ikke er med på kortet, har man en mulighed for at indrapportere stedet, så kortet bliver endnu bedre. Landkortet, der er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros, viser, at der er snebroer de fleste steder i landet.

TRANSPORTBRANCHEN deltog også denne gang i DM i Skills, der blev holdt i sidste måned i MCH Messecenter Herning. Atter som et såkaldt demonstrationsfag. Her kunne de unge bl.a. prøve en simulator og forestille sig, hvordan det er at køre lastbil og arbejde i transportbranchen. TUR – Transporterhvervets Uddannelser – havde både sørget for en stand med et væld af informationsmateriale og et hold nyklækkede ambassadørlærlinge til at fortælle om livet som transportlærling.

FOTO: VOLVO TRUCKS

”Husk, at lønnen skal reguleres,” lyder det fra DTLs arbejdsgiverforening. Hvert år den 1. marts reguleres lønsatserne i DTL-As overenskomst med 3F Transportgruppen. Til daglig kalder vi den Transportoverenskomsten. Og i år er ingen undtagelse. Den almindelige timelønssats stiger med 2,50 kroner, mens overtidssatsen for timen før normal arbejdstids begyndelse og 1.-3. overarbejdstime stiger til 36,96 kroner pr. time. For øvrige overtimer stiger satsen til 90,78 kroner pr. time. Den særlige opsparing stiger fra 2,7 til 3,4 procent. Satserne skal reguleres i den lønningsuge, hvori den 1. marts indgår. DTLs arbejdsgiverforening vil atter sende en lønoversigt for 2018 ud i slutningen af februar eller starten af marts til medlemmerne af foreningen. Man kan også altid finde den på DTLs hjemmeside under fanen ”Arbejdsgiver”.

Det er som bekendt chaufførens ansvar at fjerne is og sne fra vogntogets tag, før dagens ture begynder. En komfortabel og sikker måde at klare opgaven på er ved at bruge en snebro. På www.snebroer.dk kan man se på et kort, hvor der er en snebro i nærheden.

ARKIVFOTO: FINN BJERREMAND

Brug en snebro

LØNNEN STIGER

Natlevering af varer i byerne kan øges med eldrevne lastbiler, forudser Volvo.

VEJAFGIFTERNE STIGER Fra 1. juli skal det være dyrere at køre med lastbiler og busser over 12 ton på de danske veje. Stigningen er et resultat af en aftale mellem Sverige, Danmark, Holland og Luxembourg om øgede og mere differentierede satser i Eurovignettedirektivet. De nuværende satser er fra 2001, og de ventede stigninger svarer til omkring 20 procent. Det skal sammenlignes med den generelle prisudvikling fra 2001 til 2017 på omkring 30 procent.

6

DTL magasinet

EL-DREVNE VOLVOER TIL NÆSTE ÅR DTL Magasinet varslede i sidste nummer, at Daimler-koncernen næste år sender den første eldrevne el-lastbil, FUSO e-Canter, ud på det danske marked. Det bliver formentlig ikke den eneste. Volvo Trucks bebuder nu, at man starter salget af eldrevne lastvogne i Europa til næste år. De første enheder tages allerede i brug i år hos udvalgte referencekunder. El-lastvogne reducerer støj- og emissionsniveauet markant og åbner op for nye måder at håndtere logistikken på. Flere transportopgaver kan udføres om natten. Det betyder, at færre lastvogne skal kæmpe om pladsen i myldretiden. Og som topchefen for Volvo Trucks Claes Nilsson siger:

»Elektromobilitet er helt på linje med den langsigtede forpligtelse, som Volvo Trucks har påtaget sig med hensyn til et bæredygtigt miljø i byerne og nul emissioner.« Han henviser også til et projekt i Stockholm kaldet Off Peak City Distribution, hvor det viste sig, at med natkørsel, hvor lastvognene undgik myldretidstrafikken, blev transportopgaverne udført på en tredjedel af den normale tid. »Vi tror på fuld elektrificering af den urbane distributionskørsel som det første skridt. Vi arbejder dog også med elektrificering af andre transportopgaver. Dette er kun begyndelsen,« konkluderer Claes Nilsson.

FEBRUAR 2018


Sikkerhed – en del af vores DNA

Vi er førende inden for trafiksikkerhed. Og vores vision er at sikre, at ingen Volvo-lastvogn involveres i en trafikulykke. Og ikke bare for chaufføren. For alle. Se mere på www.volvotrucks.dk/sikkerhed


MEDLEMMERNE ARRANGEMENT Tekst og fotos: Niels Møller Madsen

Tilfredshed med en vellykket dag hos Jørgen Buhl, formand for Østjyllands Vognmandsforening og DTL-direktør Erik Østergaard.

Vognmandens Dag:

FEM NYE MEDLEMMER I ØSTJYLLAND Morgenbrød, ristede pølser og masser af udstillere sørgede for fine rammer, da Østjyllands Vognmandsforening holdt Vognmandens Dag på en råkold lørdag sidst i januar. DTL’s direktør Erik Østergaard havde også lagt vejen forbi Aarhus Tech i Viby, hvor arrangementet blev afholdt. Han opridsede to af DTLs vigtigste udfordringer lige nu: Den stigende trængsel på vejene og EU’s vejpakke. »Det går godt i Danmark lige nu med en vækst på omkring to procent. Så godt har det ikke gået siden 2008. Med væksten følger mere og tættere trafik. Nedsatte bilafgifter

og takster for at passere Storebæltsbroen bidrager til yderligere trængsel. På den baggrund er det afgørende, at der bliver investeret mere i infrastrukturen. Det halter bagefter med pengene. Nu har vi brug for en ny langtidsplan, hvor der også bliver sat penge af,« sagde han. Når det gælder EU’s vejpakke, så bruger DTL mange ressourcer på at få sat fingeraftryk, oplyste Erik Østergaard. »Hvordan det ender, ved ingen, for der er uenighed om pakken på kryds og tværs. Især går der en streg ned gennem Europa mellem øst og vest, hvor østeuropæerne slår på, at

deres borgere skal kunne arbejde i Danmark på hjemlige vilkår. Det er vi i sagens natur helt uenige i, «sagde han. Da dagen var forbi, kunne Jørgen Buhl, formand for Østjyllands Vognmandsforening, se tilbage på en dag, hvor 175-200 besøgende havde lagt vejen forbi. »Fem nye vognmænd meldte sig ind i DTL. Også de 38 udstillere og leverandører havde en god dag og fik sig en snak med mange kunder. Jeg er helt tilfreds og har armene over hovedet,« siger Jørgen Buhl.

38 udstillere sørgede for, at der skete noget på Vognmandens Dag i Østjylland. 8

DTL magasinet

FEBRUAR 2018


Lastbiler får eget motorvejsspor

Indrømmet – det er bare noget, vi finder på. Men vi lever i en tid, hvor den ene dags frie fantasi kan blive den næste dags virkelighed. Og hvordan forbereder man sin forretning på så hurtige forandringer? Ved at være fleksibel.

Dét er du, når du leaser lastbiler og trailere hos Nordania Leasing. Vores rådgivere ved naturligvis meget om mærker og modeller. Men de ved lige så meget om, hvordan du styrker din kerneforretning med løsninger, der gør det nemmere at omstille sig til en fremtid, man ikke altid har fantasi til at forestille sig.

Tilmeld dig vores gratis magasin på nordania.dk/lastbiler og bliv klar til fremtiden.


INTERVIEW KVINDER I TRANSPORT Tekst: John Larsen – Foto: Per Daugaard

Maria

Maria Holm distribuerer fødevarer hos CPH Trucking og er glad for det frie liv og kontakten til kunderne.

– en af de få En skam, det er så svært at få kvindelige chauffører, mener vognmand Det kniber stadig med at få kvinder bag rattet i lastbilen. Branchetal viser til og med, at kun én procent af de nyuddannede chauffør er kvinder. Det forstår chauffør Maria Holm så ikke noget af. »Jeg kan ikke pege på nogen ulemper ved at være kvinde og lastbilchauffør. Jeg har kørt lastbil siden 2005 og nyder selvstændigheden, og det at komme rundt til kunderne med varerne. Jeg har for meget ild i røven til at sidde stille på et kontor,« siger Maria Holm, der denne dag, da DTL Magasinet møder hende ved SuperBrugsen i Vallensbæk Stationscenter, har været syv steder med fødevarer i sit seksakslede sættevognstog. Hun er ansat hos CPH Trucking i Skuldelev.

10

DTL magasinet

Og her forstår vognmand Steen Larsen heller ikke, hvorfor der er så få kvinder i faget: »Jeg ville meget gerne ansætte flere kvinder end Maria. Det ser ud til, at de er lidt mere påpasselige i deres kørsel og laver færre skader. Og de er gode til kundebetjening – ja, kvinder får oftere hjælp til læsningen af varerne, end mændene gør. Hjælpsomheden – gensidigt – er simpelt hen større, fornemmer jeg. Jeg kan ikke komme på nogen ulemper ved at have kvindelige lastbilchauffører,« siger Steen Larsen. CPH Trucking har 25 lastbiler på vejene til distributions-, stykgods- og blandet vognmandskørsel. Og Maria Holm er eneste kvinde blandt chaufførerne. Maria Holm, 36, kom ind i faget, da hun tog

det store kørekort i 2004. Hænger-kortet kom til i 2009. Hun har stort set kørt med fødevarer i alle årene – i de sidste to år hos CPH Trucking. »Der er jo både op- og nedture undervejs i løbet af arbejdsdagen, men erfaringen er, at når du selv har ja-hatten på, så møder du også venlige kunder. På nogle områder har vi piger det nok lidt lettere og får lidt mere hjælp. Kunderne er nok også lidt mere overbærende, når vi kommer ti minutter for sent. Jeg får næsten altid et smil og et venligt nik, og det er godt til at skubbe dagen videre,« siger hun. Og hun er ikke en gang færdig med lastbiler, når hun kommer hjem. Hun får stolt og faglig backup fra sin mand, Mickael Holm, der kører lastbil for Den lille Grønne i Holbæk. De har

FEBRUAR 2018


tilsammen fem børn, hvoraf de to er hjemmeboende hos parret i Jyderup. Facebook-gruppe Maria Holm bestyrer den lukkede Facebookgruppe ”De kvindelige Chauffører”, som har fat i en god del af de danske kvindelige chauffører. Der er godt 175 medlemmer – heriblandt enkelte buschauffører, mekanikere, disponenter og ægtefæller til mandlige chauffører. På et tidspunkt var der også nogle nysgerrige hankønschauffører, men de blev hældt ud igen. »Det skal være vort eget forum. Jeg startede gruppen for tre år siden sammen med min kollega Tina Brøndkjær-Dølby. Hun kører til dagligt modulvogntog med stykgods til

Jylland. Vi savnede et sted med pigesnak om, hvad der sker i løbet af dagen, men også snak om lastbilerne. Vi hjælper også hinanden, hvis der er noget, og vi tipper hinanden om ledige jobs. Vi holder en noget mere dæmpet tone, mens mændene nok har en tendens til at rakke mere ned og brokke sig,« siger hun. Facebook-gruppen har også en kom-sammen-aften på tegnebrættet. »I andre chaufførgrupper kan det da godt lyde, at kvinderne ikke er gode nok. Jeg har også to ældre brødre, der kører lastbil, og som rystede på hovedet af mig i starten. Det gør de ikke mere,« siger Maria Holm.

LÆS MERE SIDE 12-13

FOTOS: PER DAUGAARD

Maria Holm kører med et stort distributionsvogntog, en treakslet IVECO Stralis Hi Way 480 trækker med en treakslet køletrailer.

EU: Flere kvinder i transportjobs EU-Kommissionen vil arbejde aktivt for at få flere kvinder ind i transportbranchen. Transportkommissær Violeta Bulc med flere lancerede for nylig en såkaldt platform, der både skal fremme ligestillingen i transportbranchen og tilgangen af kvinder til ledige jobs. I dag er kun 22 procent af de europæiske transportarbejdere kvinder. »Der er et stort potentiale for sektoren til at forbedre ligestillingen, og jeg er rigtigt glad for, at virksomheder og organisationer er enige om dette og forpligter sig til at øge kvinders beskæftigelse,« udtalte Violeta Bulc i forbindelse med lanceringen af den nye platform. EU-Kommissionen opfordrer derfor til, at transportvirksomheder og andre interessenter vil bidrage til at få skabt en mere lige transportsektor for kvinder ved hjælp af bl.a. gode eksempler på, hvordan man har fået kvinder inkluderet blandt medarbejderne. Interesserede kan få mere at vide ved at søge på Google efter: ”Women in Transport – EU Platform for change”.

DTL: Flere kvinder – naturligvis DTL-chef Erik Østergaard, hvorfor skal der flere kvinder ind i transporterhvervet? »Det vil være en naturlig udvikling. Lige nu oplever mange vognmandsvirksomheder problemer med rekruttering af især chauffører. Set i det lys er det jo mærkeligt ikke at rette blikket mod den anden halvdel af den potentielle arbejdsstyrke. Nogle af de virksomheder, der har været gode til at sikre sig stabil og loyal arbejdskraft, har haft fokus på inklusion af fx mennesker med anden etnisk baggrund eller mennesker på kanten af arbejdsmarkedet – og al respekt for dét. Men der ligger altså en potentielt meget stor pulje af kommende arbejdskraft blandt kvinder. Så det er bare at komme i gang.« DTL har en kvindelig vognmand i bestyrelsen, og der er nogle stykker i medlemskredsen

FEBRUAR 2018

– men det er jo et mandsdomineret erhverv. Hvad vil DTL gøre for at sætte yderligere fokus på mulighederne for kvinder i erhvervet? »Fra alle mulige sammenhænge i tilværelsen ved vi jo, at vaner og tradition kan være vanskelige at ændre. Men jeg vil stærkt opfordre kvinder til at interessere sig for vognmandserhvervet. Der er efter min mening ikke nogen saglige grunde til, at kvinder ikke skulle kunne performe lige så godt som mænd - hverken som vognmænd eller chauffører. Fra DTLs side har vi løbende portrætteret nogle af de kvindelige rollemodeller, som allerede er i branchen og opfordret til at hæve sig over vanetænkningen. Det vil vi blive ved med.« Ser du nogle barrierer for kvinder i transporterhvervet?

»Når branchen er så mandsdomineret, så kan der da godt være nogle ting. Men jeg tror, det er i småtingsafdelingen. Jeg synes, det ville være klogt af både vognmænd og fagbevægelse at begynde at interessere sig mere for at sikre beskæftigelsen på danske løn- og arbejdsvilkår med kvinder bag rattet – og med den naturlige fødekæde, det giver, til en dag selv at blive vognmand… eller vognkvinde. Der er kvinder i traditionelle mandefag som forsvaret, politiet, brandvæsenet. I Sverige er der - som jeg husker tallene - ca. 10 procent kvinder i erhvervet mod i Europa som helhed omkring én procent. Så det siger mig, at der er et stort uudnyttet potentiale.«

DTL magasinet

11


INTERVIEW KVINDER I TRANSPORT Tekst: Niels Møller Madsen - Foto: Lisbeth Holten

FLØJTENIST OG IGANGSÆTTER:

VOGNMAND MED SUS I SKØRTET »Det er sjovere at tjene penge på at være vognmand end på aktier. Så det prøver jeg på.« Ulla Miilmann, klassisk fløjtenist og nybagt vognmand har måttet overvinde fordomme og alskens forbehold

12

Både kvinden og kjolen er let og fin. Den store trækker er beskidt og grov. Til daglig spiller hun tværfløjte i DR Symfoniorkestret og underviser i tværfløjtespil på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Søndagen bijobber hun som nybagt vognmand og chef for én ansat chauffør. Det var kontrasten mellem det fine og det grove, der for et års tid siden fik Ulla Miilmann, 45, til at melde sig på vognmandskursus og efterfølgende købe en MAN TGX 33.640 til sit nystartede vognmandsfirma Miilmann Transport. Til sin undren oplevede hun masser af fordomme og forbehold fra alle sider over vognmandsplanerne.

»Når folk siger sådan, så bakker jeg ikke. Og egentlig er jeg lidt ligeglad med, hvad folk siger. Når det kommer til stykket, handler det jo om, at man ikke prøver at være en anden, end den man er,« siger hun. På vognmandskurset blev hun i starten betragtet som ”en eller anden bitch”. Men det gik hurtigt over, da de andre deltagere fandt ud af, at hun var helt nede på jorden. »Vi var 15 på holdet, og vi blev hurtigt gode venner. Vi har lavet en Facebook-gruppe, hvor vi følger hinanden. Det var en god oplevelse,« siger hun. Vognmandskurset blev bestået januar sidste år. Vognmandsbeviset ankom i april, og lastbilen kørte sin første tur den 8. maj.

”Du er ikke rigtig klog” »Mange sagde, ”du er ikke rigtig klog”, og jeg fik at vide, at ”det kan du overhovedet ikke tjene på”. Faktisk undrer det mig, at det første folk siger, er, at jeg skal finde på noget andet. Og ”hvis man ikke er født ind i vognmandserhvervet, går det aldrig godt”. Det er lidt ærgerligt,« fortæller hun. Nogle i familien frarådede kraftigt Ulla Miillmann at kaste sig ud i projektet. ”Du går bankerot”. Men hun lod sig ikke gå på, ignorerede tvivlerne og meldte sig til vognmandskurset.

Spurgte om råd i øst og vest Under og efter vognmandskurset har Ulla Miillmann spurgt ”Gud og hver mand” om, hvordan man gebærder sig i transportbranchen. »Jeg brugte tiden på at ringe rundt og tage på transportmesser. Jeg er ikke bange for at spørge og lyde dum. Jeg spurgte ALLE til råds i øst og vest, for jeg kender jo ikke en sjæl i branchen. Jeg havde læst om DSV Transports arbejde med at hjælpe nye vognmænd i gang, og så endte det med, at jeg kom til at køre

DTL magasinet

fast entreprenørkørsel for dem. Jeg kunne godt banke på en masse døre og forsøge at sælge transportopgaver, men det har jeg ikke tid til. Jeg vil jo stadig gerne spille musik. Det passer mig fint at være fløjtenist og så køre tung entreprenørkørsel for en stor virksomhed på samme tid. Hvorfor ikke bare gå all in,« siger hun, der - når ret skal være ret - ikke kører selv. »Jeg skal jo ikke køre selv. Jeg er glad for mine jobs i DR og på Musikkonservatoriet. Så jeg har ansat en chauffør på fast månedsløn, der kører mandag til fredag. Det store kørekort kan komme senere – det kan vise sig praktisk, hvis chaufføren melder sig syg, og lastbilen skal flyttes eller hentes et eller andet sted,« siger hun. Hellere vognmand end aktiespekulant Vognmandstjansen er et projekt for Ulla Miilmann.

FEBRUAR 2018


Ulla Miilmanns lastbil kører fast for DSV Transport i København. Her er hun trukket i koncertgevandterne – hendes normale arbejdstøj.

»Jeg gik egentlig og kedede mig lidt og manglede spænding i mit liv. Så hvorfor ikke noget vognmandsagtigt – noget helt forskelligt fra mit arbejde i symfoniorkestret? Jeg kunne have investeret pengene i aktier. Men det er sjovere at investere i et konkret projekt som fx vognmand. Alt det her gør jeg ikke for at blive rig men for at lave noget, der gør mig glad – og det har været fantastisk indtil nu. Pludselig ved alle i orkestret noget om vognmandsbranchen og chaufførforhold. Piger med drøm om at køre lastbil »Mange piger kommer til mig og siger, at det altid har været deres drøm at køre lastbil! Selv min bedste veninde, og det anede jeg ikke noget om,« smiler hun. Med projektet er hun med til at skabe bevidsthed om vognmandsbranchen steder, hvor man ikke kender noget som helst til den.

FEBRUAR 2018

»Kunstnerne i musikbranchen køber gerne deres speltboller hos bageren, men har de tænkt over, hvordan melet er kommet hen til butik-

Musikerne i min branche køber gerne deres speltboller hos bageren, men har de tænkt over, hvordan melet er kommet hen til butikken?

og samtidig give arbejde til en eller måske to chauffører til en ordentlig løn,« siger hun, der karakteriserer sig selv som ”igangsætter”. Planen er at få nok en lastbil og ansætte nok en chauffør. Overvejelserne lige nu går på, om den nye bil skal købes eller måske lejes for på den måde at minimere den økonomiske risiko. Hvis Ulla Miilmann bliver ligeså kompetent en vognmand, som hun spiller på tværfløjte, venter der hende en gylden fremtid. I december sidste år fik hun således overrakt Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat på 750.000 kroner for sit mangeårige arbejde som solofløjtenist.

ken? Mange chauffører – især de udenlandske – arbejder under alt for dårlige betingelser. Jeg får en god følelse af at tjene en skilling

DTL magasinet

13


ERHVERVSPOLITIKKEN LIGE NU FOTO: POSTNORD

Oversigt over månedens vigtigste sager

Spillet om PostNord og fremtidens postleverancer nærmer sig en farce, mener DTL – Danske Vognmænd.

PostNord-sagen:

MINISTER PÅ MEGET TYND IS DTL – Danske Vognmænd mener ikke, at transportminister Ole Birk Olesen, LA, slap godt fra en høring for nylig om PostNord og fremtidens postleverancer: ”Og selv om der var lagt op til et ”nu skal vi se fremad”, så stod seancen umiskendeligt rammet ind af de enorme problemer, der omgærder PostNord”, kommenterer DTLs adm. direktør Erik Østergaard. I et indlæg på netmediet Altinget går DTL-bossen hårdt til ministeren: ”Ifølge ministeren mener regeringen nemlig ikke, at et udbud af PostNords opgaver er en ”ideel løsning”. Og nej, vi er nok for længst forbi de ideelle løsninger. Vi taler trods alt om en virksomhed i dybe økonomiske problemer, og som bundede en imageanalyse blandt forbrugerne. Men at begrunde det med, at et udbud ikke kan gennemføres under den nuværende postlov, virker ærlig talt som et besynderligt argument fra en, nå ja, lovgiver. Så blot til orientering: Lovgivning kan ændres, justeres, fjernes – hvis der vel at mærke er flertal for det. Hvis den eksisterende lovgivning ikke tjener samfundets interesser, burde det være en regerings fornemste opgave at få den forbedret. Men for at det ikke skal være løgn, så brugte ministeren også dét argument, at der ikke findes erfaringer fra udlandet i forhold til udbud af postdistribution. Nuvel. Til dét er der vel blot at sige, at Danmark, som ét af Europas mest digitaliserede lande (hvilket sådan set er en central del af PostNords problemer) reelt set er ”first mover”. Derfor kan vi, efter at have sagt A, heller ikke bare læne os tilbage og konstatere, at vi som samfund lykkedes med at digitalisere og bruge elektronisk formidling og dermed fjernede grundlaget for det røde

14

DTL magasinet

postbud med tasken fyldt med konvolutter og dermed fejlede i at drive en ordentlig postdistribution. Nu er tiden derfor til at sige B og få sat PostNord i udbud, så vi kan finde en tidssvarende model for fremtidens distribution[…] Ole Birk Olsen påpegede, at regeringen finder, at den bedste model vil være, at alle pakker pålægges et gebyr, som så skal finansiere en stabil distribution i yderområder. Havde nogen på dette tidspunkt åbnet et vindue eller en dør, var vi nok flere, der var blevet blæst ned af stolen. Er ministeren slet ikke klar over, at regeringens forslag reelt er en genindførelse af en udligningsordning – blot i ny forklædning – noget, som lige er blevet afskaffet? Det er blevet sagt, at historien gentager sig – første gang som tragedie, anden gang som farce. Men der er efter min mening ikke nogen grund til så åbenlyst at jagte farcen, sådan som vi var vidner til forleden på Christiansborg. For sandheden er jo, at spillet om PostNord stadig udspiller sig tragisk: Servicen er forsvundet, forbrugertilliden i bund, ventetiderne på post lange, priserne tårnhøje, og for de ansatte er usikkerheden og arbejdsbetingelserne omvendt proportionale med de økonomiske saltvandsindsprøjtninger. Sagen står som en konflikt med vores naboland Sverige, og krydssubsidieringen og tilskuddene svækker markedet og de private aktører. Der er ærlig talt ikke meget at grine ad, og derfor ville det klæde ministeren at komme med nogle meningsfulde og gyldige argumenter.”

FEBRUAR 2018


PostNord-sagen:

DTL går atter til Margrethe Vestager om statsstøtten til PostNord DTL – Danske Vognmænd har fået informationer om, at noget kunne tyde på, at PostNords pakke- og logistikforretning tilføres penge fra postforretningen. Det har fået DTL til atter at skrive til EUs konkurrencekommissær Margrethe Vestager for at få kommissionen til at undersøge disse oplysninger nærmere. I brevet - og i et medfølgende notat - sættes der spørgsmålstegn ved værdien og troværdigheden af det såkaldte ”regulatoriske regnskab”, som fordeler indtægter, omkostninger og resultat på henholdsvis det befordringspligtige og det ikke-befordringspligtige område i PostNord. I notatet peges på tre konkrete eksempler, hvor noget indikerer, at der overføres penge fra brevdelen af Post-

Nord til pakke- og logistikforretningen modsat de tidligere forsikringer. De tre eksempler vedrører mellemtransporter (linehauls), udleveringsteder (postbutikker) og blandede distributionsenheder. DTL anbefaler i brevet, at en betingelse for Kommissionens eventuelle godkendelse af statsstøtte, bør være en adskillelse af PostNord Danmark i to selskaber: Nemlig i en brevvirksomhed, der i dag er kendetegnet ved at være et landsdækkende de facto monopol, samt i en pakke- og logistikvirksomhed, der er kendetegnet ved at være i et konkurrenceudsat marked. Herefter vil de to virksomheder kun kunne handle med hinanden og andre virksomheder på normale aftalevilkår og markedsbetingelser.

DTL: Sund fornuft at kræve betaling fra udenlandske lastbiler Rensning af oliefiltre, besørgelse i busken, tomme flasker og plastaffald. Det har i lang tid været virkeligheden i Padborg, hvor udenlandske lastbilchauffører holder lange hvil på offentlig grund. Regningen for oprydningen – op imod 900.000 kroner – er hidtil blevet sendt til skatteyderne i Aabenraa Kommune. Ejler Schütt fra Dansk Folkeparti var allerede fremme med sagen som viceborgmester i august måned sidste år og gentager nu sit synspunkt fra dengang, om at kommunen skal kradse betaling ind. Det er sund fornuft, lyder det fra DTL. »Det er ærlig talt også på tide,« siger DTL-direktør Erik Østergaard. »Når kommuner og offentlige myndigheder synes, det er lettere at lade borgerne betale over skatten frem for at stille skarpt på de virksomheder, der scorer kassen på underbetaling og social dumping, så medvirker kommuner og myndigheder reelt til at undergrave det danske arbejdsmarked. Det giver derfor kun god mening at få sat en stopper for det og lade østchaufførerne og deres arbejdsgivere betale. Før kommunalvalget advarede jeg

FEBRUAR 2018

kommunerne og pegede på netop dette problem: At konsekvenserne af social dumping rammer kommunerne først. Det er, som vi ser det i Padborg, regningen for oprydningen. Men det er jo også tab af lokale vognmandsvirksomheder og fx chaufførarbejdspladser, det er tab af skatteindtægter osv. Så det er ude i kommunerne, at man burde være opmærksom på den systematiske sociale dumping, og borgerne burde have det som en mærkesag at kræve handling og ansvarlighed af de lokale politikere,« fortsætter Erik Østergaard. På pladsen i Padborg har skatteyderne bekostet opstilling af toiletter, vaskerum og udendørskøkkener, og det er Aabenraa Kommune, der betaler for at holde pladsen ren. »Det er rigtigt godt, at Dansk Folkeparti holder fast i sagen fra Padborg. Det er en service, som vores nabolande ikke yder, og det er bl.a. med til at presse flere lastbiler op over den danske grænse. Hele den manøvre bliver så tænkt ind i den permanente og systematiske cabotagekørsel og sætter dermed den frie konkurrence og det danske arbejdsmarked under yderligere pres,« lyder det fra DTLdirektøren.

DTL: Indfør 11 timers parkeringsbegrænsning De borgerlige partier har udskudt beslutningen om tidsbegrænsning på de statslige rastepladser langs motorvejsnettet. Og en række erhvervsorganisationer forsøger at lægge en spærreild ud mod politikerne, for at få dem til at ryste på hånden. Men de dele af branchen, der kritiserer de kommende regler, skyder langt over målet, lyder det fra DTL – Danske Vognmænd. »Den politiske diskussion går på om tidsbegrænsningen skal være 3, 11 eller 24 timer. Efter DTLs mening er 11 timer passende,« siger DTL-chefen Erik Østergaard. »Det vil imødekomme langt de fleste danske chaufførers behov. Enkelte rastepladser bør måske kun have tre timer på grund af de givne faciliteters indretning og placering – men det må bero på en konkret vurdering. De 24 timer er en forbedring fra situationen i dag – men vil ikke løse kapacitetsproblemerne langs motorvejene fuldt ud. Så vores anbefaling til politikerne er klar: 11 timers tidsbegrænsning som hovedreglen,« fastslår han. Kolonner fra Tyskland »I dag sender håndhævelsen i Tyskland af det ordinære lange hvil kolonner af udenlandske lastbiler op over grænsen til Danmark. Syddanmark er blevet et fluepapir for østchauffører, der i dagevis opholder sig på danske rastepladser under campinglignende forhold. Danske chauffører – og helt almindelige trafikanter forhindres dermed i at finde plads på de danske rastepladser. Sådan har det været længe – og det har ikke været

holdbart længe. Derfor hilser vi naturligvis tidsbegrænsningen velkommen.« Regning til skatteyderne Så langt tilbage som i 2010 opfordrede DTL - sammen med blandt andre ITD - Vejdirektoratet til at indføre en tidsbegrænsning. Men i takt med danske vognmandsfirmaers brug af østchauffører, systematisering af cabotagekørslen, brugen af postkasseselskaber mm. ser dele af branchen i dag anderledes på behovet. »Det er åbenlyst, at for dem med en aktie i de mange konkurrenceforvridende manøvrer, som godstransporten oplever i disse år, så kan interesserne og holdningerne ændre sig. Men sådan er det ikke hos DTL. Vi står, hvor vi hele tiden har stået: I kampen for et dansk vognmandserhverv på danske løn- og arbejdsvilkår,« fortsætter Erik Østergaard. Han mener, at den voldsomme overbelægning på rastepladserne af østchauffører er et direkte resultat af social dumping og ringe arbejdsforhold for østchaufførerne, hvor deres vognmænd og transportkøberne ikke gider sikre ordentlige opholds- og hvileforhold for deres lavtlønschauffører. Den regning har transportkøbere, speditører og visse vognmandsforretninger gladeligt sendt videre til de danske skatteyderne. Med beslutningen om tidsbegrænsning er dét blevet lidt vanskeligere, og rastepladserne bliver benyttet til det, de er indrettet til, nemlig kortere rast af hensyn til trafiksikkerheden – og det kan jeg kun hilse velkomment,« fortsætter Erik Østergaard. Læs også lederen side 2.

DTL magasinet

15


SAGT & SKREVET Stort kørekort ikke nok Folk er blevet lovet af gud og hver mand, at de kan få job som chauffør. De har fået stort kørekort et sted i det offentlige. Og de er bare ikke gode nok. Vognmand Steen Tofteng om problemerne med at finde kvalificerede chauffører til Lastbilmagasinet.

Jobgarantien der blev væk Så kommer man ind til et møde med en jobkonsulent, hvor de spørger ind til ens helbred. Når man så siger, man har ADHD og sukkersyge, så vil de ikke stille garanti. Så er der jo ikke jobgaranti for alle, så er det bare en pengemaskine. Kasper Maruni, nyuddannet lastbilchauffør hos DEKRA om jobgarantien efter endt uddannelse til Avisen.dk.

Dømmes i ni ud af 10 tilfælde Hvis politiet som minimum sandsynliggør, at man har holdt hvilet i førerhuset - og chaufføren ikke kan imødegå den formodning for, at der er foretaget ulovligt hvil, fx ved billetter fra hjemrejse, kvittering for indkvartering eller andet – så vil politiet sige, at tingene hænger dårligt sammen. Og så bliver man dømt i ni ud af 10 tilfælde. Rasmus Lind Hardt fra Tungvognsadvokaten.dk til Lastbilmagasinet.

Trygge ved robotbiler Faktisk viser det sig, at der, hvor der allerede er gennemført forskellige forsøg, har cyklisterne overraskende ofte følt sig tryggere ved de automatiske køretøjer end ved almindelige køretøjer. Andreas Egense, afdelingsleder i Vejdirektoratet om selvkørende biler på vejene til Avisen.dk.

For dyrt at forhindre stenkast Såfremt man i takt med, at broautoværn og -rækværker udskiftes, skulle montere højere hegn, således at det vanskeliggøres at kaste genstande fra broerne ned på motorvejen, ville denne proces tage ca. 60 år at gennemføre og ske i en ikke-prioriteret rækkefølge. Vejdirektoratet til Ingeniøren om udfordringerne ved at forhindre stenkast fra motorvejsbroerne.

Unge bliver væk af frygt for sanktioner

NYHEDER UDDANNELSE Af John Larsen

Nye regler om praktikpladser:

PISK ELLER

GULEROD Trepartsaftalen fra august 2016 slår fast, at der skal uddannes flere faglærte. Et af aftalens initiativer er et nyt praktikpladsafhængigt AUB-bidrag. Bidraget belønner de virksomheder, som skaffer nye praktikpladser og uddanner faglært arbejdskraft. Omvendt pålægges de virksomheder, der ikke gør det, et ekstra bidrag til AUB. Reglerne om Praktikplads-AUB trådte i kraft fra nytår. De går i korthed ud på, at alle virksomheder i Danmark kollektivt får et øget medansvar for at oprette flere praktikpladser, så flere unge vælger at tage en erhvervsuddannelse og blive faglærte. Der skal samlet set oprettes 8.000-10.000 praktikpladser pr. år. Alle virksomheder vil til april modtage en forskudsopgørelse, der viser, hvor mange elever den enkelte virksomhed skal have ansat i 2018 for at leve op til det, der forventes af virksomheden. Virksomheder, der opfylder deres mål for, hvor mange elever de skal have ansat og øger antallet af elever i forhold til de tre foregående år, kan få en praktikbonus på 25.000 kroner pr. helårselev (En helårselev svarer til en elev i en uddannelsesaftale i et helt kalenderår). Koldt vand i blodet Hvis en virksomhed ikke lever op til sit måltal for elever i virksomheden, skal der betales et beløb på 27.000 kr. pr. manglende helårselev i ekstra bidrag til AUB. »Men slå koldt vand i blodet,« lyder det fra DTLs uddannelseskonsulent Kurt Rinhack, der giver dette regnestykke: Udregningen betyder, at for hver 100 faglærte i transportbranchen skal der være 2,2 elever. Det betyder, at fx skal en transportvirksomhed med seks fuldtidsansatte, hvoraf de tre er faglærte, stå for 3 x 0,022 = 0,066 elever. Hvis denne virksomhed ingen elever har, skal den betale 0,066 x 27.000 = 1.782 kroner i merbidrag. Men samtidig får virksomheden en nedsættelse af AUB på 3 x 295 kroner = 885 kroner. Virksomhedens maksimale ekstrabetaling er således 897 kroner. ARKIVFOTO: TRADIUM

Reglerne er for stramme. Slår du en prut, sidder du med kørekortet ud af vinduet. Chauffør Per Skovbon fra Taulov til Lastbilmagasinet om sanktionerne for at overtræde køre- hviletidsbestemmelserne, som efter hans mening er den største hæmsko for at tiltrække unge til branchen.

Pas på med at blive overdigital Den største udfordring er, at hvis man digitaliserer for meget, så risikerer man at glemme nogle af de gamle værdier. Hvis man kun kan tilgå os digitalt, så kan man fx ikke ringe til os og afgive en ordre, som man kunne i gamle dage. Det er der nogle kunder, der stadigvæk gerne vil. Adm. direktør Lars M. Mouritsen, Thurah Transport A/S, om den tiltagende digitalisering af transporterhvervet til Børsen.

Virksomheder med mange lærlinge belønnes. Billedet er fra erhvervsuddannelsescentret Tradium. FEBRUAR 2018


”Jeg har brugt OK’s smstankninger siden 2014. Det fungerer fantastisk.” Flemming Kehlet, Fleet Manager, Nagel-Group A/S

Spar tid på vejene og på administrationen Hos OK får du markedets mest sikre tankkort, som du kan begrænse til f.eks. udvalgte stationer. Og kører du for langt, kan du altid tanke på næste OK Truck Dieselstation med en sikker sms. For Flemming er det mere end OK. Ring til OK’s transportteam nu på 89 32 25 40.


MEDLEMMERNE FORSIKRING Tekst og foto af John Larsen

FOTO: LARS SOMMER

Lars Sommer tog dette billede af den væltede påhængsvogn. Som det ses er alt tørt omkring påhængsvognen og læsset med spagnum.

Vognmand får

Vognmand Lars Sommer: »Forsikringsselskabets argumenter er simpelthen usaglige.«

Nej og søforklaringer af forsikringsselskab Strid om dækning af væltet påhængsvogn Da vognmand Lars Sommer skal aflevere et rutinelæs spagnum på en planteskole, hvor han er kommet gennem fire år, vælter hans påhængsvogn og bliver totalskadet. Et hændeligt uheld. Mener vognmanden. Nej, siger forsikringsselskabet. Til vognmandens store overraskelse vil selskabet ikke dække skaden. »Ét er, at Danske Forsikring ikke vil betale erstatning efter det hændelige uheld. Noget andet er, at deres argumenter for at nægte erstatningen simpelthen er usaglige,« siger vognmand Lars Sommer, der valgte at gå til DTL med sagen. Her fastslår chefjurist John Roy Vesterholm, at forsikringsselskabets afvisning beror på faktuelle fejl og misforståelser. Uheldet sker en julidag sidste år. Lars Sommer, der driver vognmandsforretningen Kastholm Transport i Osted på Midtsjælland med tre entreprenørlastbiler, to gummigeder og andet materiel, ankommer til planteskolen i Hørsholm med sin påhængsvogn fyldt med spagnum. »Jeg læsser af, hvor jeg plejer, men uheldigvis tippes spagnummet skævt af kun i den ene side, så påhængsvognen får overbalance og vælter,« beretter han. Uegnet til opgaven, mener forsikringsselskabet Den havarerede påhængsvogn bliver bragt hjem til Osted, hvor forsikringsselskabets taksator kommer forbi. »Totalskaden vurderes til cirka 150.000 kroner for den cirka ti år

18

DTL magasinet

gamle anhænger, men det virker på mig som om, at det på forhånd er besluttet, at man ikke vil dække skaden.« Afvisningen fra Danske Forsikring kommer da også i et brev i oktober. Heri oplistes fem begrundelser: 1. Taksatoren mener, at anhængerens konstruktion gør den uegnet til den udførte opgave. 2. Der er tale om overlæs på et mudret underlag. 3. Da ladet tippes, forskydes tyngdepunktet, og rammekonstruktionen kan på grund af ælde og slid ikke modstå trykket, og rammen brister. 4. Nederste smæk synes ikke at have været åbnet, så spagnummet har ikke kunnet glide frit ud. 5. Uheldet er således en kombination af fejlanvendelse og sammenbrud på grund af ælde. Usandsynligt at tale om overlæs Hverken vognmanden eller DTL kan godtage disse argumenter: »Det er vildt at påstå, at anhængeren ikke er bygget til formålet. Transport af flis, bark og spagnum til gartnere, planteskoler med mere er en af mine hovedopgaver som vognmand. Så naturligvis er anhængeren konstrueret til denne type transport,« forklarer Lars Sommer. DTLs chefjurist konstaterer, at forsikringsselskabet ikke forholder sig til vognmandens berettigede indvendinger mod afvisningen af forsikringsdækning. »Det lyder usandsynligt, at der er tale om overlæs med så let et materiale som spagnum. Billedet af uheldet viser en stabil aflæsningsplads med fast underlag og ingen tegn på, at hjulene er sunket under tipningen. Desuden tyder intet på nogen tekniske nedbrud. Tippeladet er brugt,

FEBRUAR 2018


som det er konstrueret til. Ligeledes viser billedet, at den nederste del af bagsmækken er åben, som den skal være under tipningen, « siger John Roy Vesterholm. »Forsikringsselskabets sidste argument om forkert anvendelse og sammenbrud kan jeg fuldstændigt afvise. Jeg mener til gengæld, at taksator har gennemgået skaden uprofessionelt,« siger Lars Sommer, der har været vognmand og entreprenør siden 1980. »Og påhængsvognens alder har jo ikke været nogen hemmelighed. Heller ikke da de gerne ville forsikre den, og den er jo både synet og godkendt,« tilføjer han. Han skiftede til Danske Forsikring for knapt to år siden efter at have fået et godt tilbud: »Jeg troede, at det så var det forsikringsselskab, jeg handlede med, men nu hvor der er problemer, så viser det sig, at det er nogle andre, jeg skal tale med. Taksator og sagsbehandlere kommer fra Topdanmark.« Lars Sommer vil nu skifte til et andet forsikringsselskab. Desuden har han kontaktet sin advokat med henblik på at gå i retten med sagen. Der findes et forsikringsankenævn men kun for private borgere. DTL Magasinet har bedt Topdanmark/ Danske Forsikring om en kommentar. »Vi har taget alle relevante forhold omkring skadeårsagen i betragtning. Lastens art, som var våd, tung spagnum, underlaget hvor der blev losset, tipvognens alder og slitage. Det er på den baggrund vores klare vurdering, at betingelserne for dækning ikke er til stede, og derfor har vi afvist dækning for skaderne,« siger cheftaksator Per Poulsen.

CODANs anvisning om brug af tippelad Skader med væltede tippelad har fået Codan Forsikring til at udarbejde en særlig anvisning for brug af tippelad. Den skal følges for at undgå en selvrisiko på 20 procent. Anvisningen blev debatteret på DTLs Selvkørernetværks seneste møde, hvor man har valgt at gengive hele anvisningen i sit seneste mødereferat - med en opfordring til alle vognmænd med tippeladskøretøjer om at sætte sig ind i anvisningen. DTL Magasinet følger hermed trop og gentager Codan-anvisningen her: ”6.1 Særligt for tippelad Ved enhver kaskoskade, som skyldes aflæsning eller kørsel med hævet tippelad eller fejlbetjening af tippeladsanordningen, gælder der en selvrisiko på 20 % af erstatningsbeløbet. Ved skader opstået i forbindelse med aflæsning er selvrisikoen maks. 25.000 kr. når: • Tippeladsproducentens anvisning for brug af tippeladet er blevet fulgt • Vogntoget ved tipning er placeret på en lige linje og på plant underlag • Underlaget er undersøgt forud for tipningen og fundet tilstrækkeligt bæredygtigt. Er den aftalte selvrisiko for kaskodækningen højere end den, der følger af ovenstående, vil den aftalte selvrisiko blive gjort gældende. 6.2 Særligt for retshjælp Den selvrisiko for retshjælp, der fremgår af policen, gælder (beregnes) af de erstatningsberettigede sagsomkostninger. Hvis sagen appelleres til en højere instans, beregnes ny selvrisiko af de erstatningsberettigede sagsomkostninger.”

FEBRUAR 2018

Hent appen via denne QR-kode.

Følg med i motorvejsudvidelsen Trafikanterne mærker nu arbejdet med at udvide Den Østjyske Motorvej E45 fra fire til seks spor mellem Skanderborg S og Aarhus S. Arbejdet vil stå på indtil efteråret 2019. Vejarbejdet, der foregår i den brede midterrabat, er startet i den nordligste del af strækningen mellem motorvejskryds Aarhus S til syd for tilslutningsanlægget Skanderborg N. I første omgang i de sydgående spor. »Motorvejskrydset ved Aarhus S bliver uden tvivl den største flaskehals på projektet, fordi trafikanterne får endnu mindre plads at flette sammen på. Derfor prioriterer vi at få den nordligste strækning færdig først. Vi forventer at være færdig dér inden sommerferien,« siger Robin Højen Madsen, projektleder i Vejdirektoratet. I første omgang er trafikken flyttet mod højre, så bilerne kommer til at køre i nødsporet og det langsomme spor. Køresporet bliver smallere. Derfor sættes hastigheden til 80 km/t. Det hurtige spor inddrages til arbejdsområde. »Vi holder cirka 4 km fri for vejarbejde midt på hele strækningen, hvor hastigheden sættes op til 110 km/t. Det giver et ”pusterum” i vejarbejdet og skaber luft i trafikken igen,« siger han. App til smartphonen Vejdirektoratet har udviklet en app til smartphonen til de trafikanter, der vil følge tæt med i vejarbejdet. De aktuelle beskeder sendes via appen Trafikinfo. Hvis der fx opstår en situation, eller der lukkes et motorvejsspor i en kort periode, går beskeden ud via appen. I appen Trafikinfo finder du projektet under menupunktet ”Projekter”. Aktivér ”Følg” for at modtage information. Brug QR-koden ovenfor til at hente appen, så åbner appen på den side, hvor du kan vælge at følge projektet og få trafikinformation. Har du allerede appen, skal du opdatere den, før du kan følge projektet.

DTL magasinet

19


TEST VAREBILER Tekst og foto af Carsten Teiner

Miljøbil i blåt Iveco lancerer Daily ”Blue Power”, som er tre ”grønne” miljøvarebiler, der kører på el, naturgas samt RDE-diesel MODENA Iveco har med en ny Daily valgt at satse ekstra på miljørigtig transport. Sammen med en ny CNG/gas-udgave kommer også en ny elektrisk udgave med længere rækkevidde på nu 200 km og en hurtig CARSTEN TEINER to-tonners opladning. Det er også Europas første varebil, der klarer miljøkrav fra september 2020 for varebiler med RDE/Real-Drive-Emissions. Den norm skal personbiler allerede opfylde om et år.

TESTKØRER

Merpris op til 15.000 kroner RDE-versionen på 2,3 liter er måske den model, der kan få bedst fodfæste, men merprisen på den renere Daily vil ud fra fabriksprisen være mellem 11.- og 15.000 kroner. Motorerne er smidigere og syv procent mere økonomiske end standard dieselbiler, bl.a. fordi de er lettere. Udledningen af kvælstofilter (NOx) er også lavere. Som de større lastbiler fra Iveco kører RDEmodellerne på ren SCR (Selective Catalytic Reduction) – hvor ikke-RDE modeller kører på et mix mellem SCR og EGR (Exhaust Gas Regeneration). RDE bilerne er mere økonomiske at køre. Standard er et stop/start system og særlige Michelin eco-dæk. Samme drejningsmoment RDE-bilerne er på 140 eller 160 hk, og drejningsmomentet er på op mod 380 Nm, som ikke er ringere end de tilsvarende Daily dieselversioner i dag. Faktisk kører de særdeles godt. Og selv med 140 hk klarede bilen udfordringerne under testen i det bjergrige område nær Modena tilfredsstillende med næsten fuld last. Samtidig er støjniveauet lavt. RDE-motorerne er testet og godkendt af den

20

DTL magasinet

TEST

IVECO DAILY ”BLUE POWER”

uvildige hollandske TNO testorganisation. Bilerne i RDE-tests prøves under hverdagsforhold i stedet for som i dag i laboratorier. El-udgave op til fem tons De kraftige el-udgaver på 3,5 og nu op til 5 ton totalvægt imponerer ved deres fine drejningsmoment og smidighed. Men merprisen i forhold til diesel er betragtelig, så indtil videre har det herhjemme kun været stat og kommuner, der kan tillade sig denne investering i el-varebiler. Selv om alle ved, at det er fremtidens transportløsning i byerne – og faktisk den bedste måde at opfylde mange byers trafikbegrænsninger. Iveco understreger i øvrigt, at batterierne i bilerne er helt genanvendelige. Gasbil med automatgear CNG-gasudgaven anvender Ivecos 3-liter motor på 136 hk, som har et moment på 350 Nm, og den imponerer med sine præstationer og særdeles lave støjniveau – og nu med 8-trins automatgear. Miljømæssigt er den i en klasse for sig selv – uden nogen som helst udledning af CO2, hvis man kører med biogas. Og ifølge FPT (Fiat Power Train) totaløkonomisk 35 procent bedre end dieseludgaverne. Helt nyt er, at gas-modellen nu leveres med otte trins Hi-Matic automatgearkasse med 2,5 procent mindre brændstof-forbrug ifølge FPT. Salget i Norden med automatgear i Daily er mellem 60- og 70 procent – men i gennemsnit i Europa kun 27 procent.

Den nye miljø-Daily set indefra.

Den nye Daily prøvekørt omkring den norditalienske by Modena.

Gasudgaverne udleder 76 procent færre partikler og 12 procent mindre NOx end Daily med 3-liter dieselmotor. Få naturgasbiler herhjemme Med naturgaspriser på dieselniveau vil bl.a. Ivecos nye natur- og biogasdrevne ”Daily Blue Power” varebil ikke bliver et normalt syn i gadebilledet lige med det samme. Derimod vil bilerne få stor succes i lande, der politisk støtter de miljørigtige biler med lave gaspriser. Alle de tre nye Daily-modeller kendes i øvrigt på en blå kølergrill og blåt instrumentbræt samt på Daily-Blue Power skilte. Som ekstraudstyr kan man også få blålakerede alufælge. Sammen med Blue Power-bilerne har Iveco udviklet en app til bedre flådestyring. Her kan man som ejer eller flådechef overvåge alle bilerne, så man ved, hvor de er. Også strømforbrug, kørte kilometer og bilernes historik kan overvåges. I øvrigt fik Daily-serien opdaterede dieselmotorer i 2016. Året før, i 2015, vandt Daily prisen Van of the Year.

Blålakerede alu-fælge er ekstraudstyr. FEBRUAR 2018


Miljøpris Den nye Daily Natural Power har netop vundet prisen som ”Sustainable Truck of the Year 2018” i vankategorien. Prisen for bedste bæredygtighed uddeles af det italienske fagtidsskrift ”Vado e Torno” i samarbejde med Universitetet i Milano med det formål at sætte fokus på de nye teknologier, der er tilgængelige for erhvervskøretøjerne.

FÅ JURIDISK HJÆLP TIL:

FÆRDSELSSTRAFFESAGER

TEKNISKE MANGELSAGER

AFTALERETLIGE SAGER

SAGER OM VOGNMANDSTILLADELSER

PROCESFØRELSE VED CIVILE DOMSTOLE

+ Køre hviletidssager

I særlig grad afklaring

+ Købsaftaler vedrørende

+ Opnåelse af

+ Tekniske mangelsager

+ Overlæssager

af mangler ved teknik,

køb af transportudstyr

+ Hastighedsager

herunder tungt

+ Kørselsaftaler

+ Højresvingssager

transportudstyr,

+ Konkurrence /

+ Dyretransportsager

entreprenørmateriel,

+ Sager om

kraner og maskiner af

specialtransporter/

kundeklausuler

vognmandstilladelse + Sager om

+ Sager om aftaler og kontrakter

vognmandstilladelse ved straffedomstolen

enhver art.

særtransport + Sager om frakendelse af førerretten + Sager om vigepligt

Forman Advokater Kompagnistræde 20A, 2. sal 1208 København K

FEBRUAR 2018

+45 70 26 19 22 / tlf forman@forman.dk / mail

DTL magasinet

21


INTERVIEW LASTBILER

MIG & MIN

LASTBIL

Tekst og fotos: Niels Møller Madsen

Sug og spul på slottet Iværksætter, kloakmand og sælger. Sådan kan Thomas Pilgaard, ejer af nystartede Nordjyllands Sug og Spul ApS, sammenfattes

Dronninglund Slot er en af Thomas Pilgaards første kunder.

»Hvor befinder du dig?« DTL Magasinets udsendte er taget nordenfjords for at besøge den nye virksomhed, Nordjyllands Sug og Spul ApS i Dronninglund. Men ud for adressen er hverken vognmand eller slamsuger at finde. Et ring til ejer og iværksætter Thomas Pilgaard giver svaret: »Jeg renser kloakker og sandfang i slotsgården til Dronninglund Slot.« Thomas Pilgaard kan mere end sit fadervor, når det gælder salg og PR. Fx at få placeret interviewaftalen med DTL Magasinet i fotovenlige omgivelser – såsom gården foran det smukke Dronninglund Slot. Inden da har han været gæst hos Anders Lund Madsen på Radio 24syv, som havde reageret på navnet, som af folk med den tankegang, kan lede hen på noget helt andet end rensning af køkkenvaske, sandfang og kloakker. »Navnet er jo valgt ud fra, at det lige så godt

kan dække, hvad vi laver, og det er jo i høj grad sug og spuling,« siger Thomas Pilgaard med et glimt i øjet. Omtale i de lokale medier har der været, og Nordjyllands Sug og Spul ApS sælger også sig selv via en professionel hjemmeside. Tjek den selv: sugogspul.dk. Virksomheden og bilen er splinterny. Slamsugeren var på sin første opgave den 10. januar. Åbningsreceptionen var den 13. januar og nu et par uger senere, begynder opgaverne og aftalerne så småt at strømme ind. Iværksættercafe Selve åbningsreceptionen fik Thomas Pilgaard til at handle om andet og mere end sig selv og det nye firma. »Jeg har fået så god støtte til etableringen af min virksomhed hos Brønderslev Erhvervscen-


Slamsugeren er bygget op på en let MAN TGL med 250 HK.

ter, at jeg tænkte at give lidt tilbage og prøve at hjælpe andre. Så jeg arrangerede receptionen som en iværksættercafe,« fortæller han, der valgte at modtage donationer frem for gaver til receptionen. Alle donationer blev ubeskåret videresendt til velgørenhed målrettet børn. Cafeen/åbningsreceptionen, der også foregik på Dronninglund Slot, fik besøg af 30 mennesker, herunder Brønderslev Kommunes borgmester, revisoren, advokaten, folk fra LAG fonden (LAG=Lokale Aktions Grupper), folkene fra erhvervscentret, journalisten fra Nordjyske samt ikke mindst nogle af Nordjyllands Sug og Spul ApS’ nye konkurrenter fra branchen. En a cappella-sangerinde stod for det musikalske indslag. »Iværksættere kom der nu ikke så mange af. Men jeg fik da et par forhåndsaftaler om samarbejde med de ældre kollegaer fra branchen heroppe,« siger han. Træt af at være ansat Men hvad får en mand på 46 år til at kvitte den trygge tilværelse som lønmodtager og i stedet kaste sig ud i eventyret som selvstændig vognmand? »Jeg var godt og grundigt træt af at være ansat kloakmand. Som ansat følte jeg ikke, at jeg kunne levere en tilfredsstillende service til kunderne og behandle dem ordentligt. Ofte måtte jeg køre fra kunderne uden at få ryddet helt op og få lavet opgaven ordentligt færdig for at komme i gang med næste opgave. Det var ikke tilfredsstillende. Jeg synes også, at jeg fik for lidt for arbejdet. Nu kan jeg bruge en halv time mere. Jeg kommer til tiden, holder mine aftaler og passer på folks ting og rydder op efter mig uden at tage ekstra for det. Nu kan jeg forlade kunden uden dårlig samvittighed.« Satser på de mindre kunder Med valget af lastbil har Thomas Pilgaard signaleret, hvor i markedet han satser på at få opgaver.

FEBRUAR 2018

Sandfangene på slotspladsen har med Thomas Pilgaards ord ”aldrig været renset”.

»Du vil hellere have en let lastbil på 7,5 ton end en på 25 ton ind i haven eller indkørslen, når der skal tømmes septiktank. Den er handy og kan komme steder, hvor de store ikke kan komme til. Så jeg satser på private kunder, boligforeninger og mindre virksomheder som restauranter. Jeg kan fint leve af de mindre private kunder – bare der er nok af dem,« siger han. Opgaverne er også meget forskellige fra rensning af faldstammer, stoppede køkkenvaske, gulvafløb, regnvandsbrønde over sandfang og kloakker til fedtudskillere hos restaurationsbranchen. Støtte fra kommune og sparekasse Forud er gået en lang proces fra idé til møder med Dronninglund Sparekasse og Brønderslev Erhvervscenter, indkøb af slamsuger og ikke mindst salgsarbejdet. Undervejs er villaen i Dronninglund solgt og erstattet af en lille land-

ejendom uden for byen med plads til værksted og garage osv. Ud over rådgivningen har Thomas Pilgaard også fået kontant støtte til at starte virksomheden hos Brønderslev Erhvervscenter. Pengene er gået til udarbejdelse af forretningsplan og budget, til revisor- og advokathjælp og til markedsføring, herunder udarbejdelse af hjemmesiden. »Dronninglund Sparekasse troede på min forretningsplan og bevilgede pengene, så jeg kunne anskaffe lastbilen med udstyr. « Erhvervscentrets støtte er betinget af, at Nordjyllands Sug og Spul ApS udvider og ansætter folk. Og lige præcis det er Thomas Pilgaards ambition. »En ekstra medarbejder og en ekstra bil – nok en varevogn med trailer – er det min plan at udvide med. Vognen skal have spulemaskineriet, mens tanken skal være på traileren, « siger han.

Slamsugeren Thomas Pilgaards slamsuger er bygget op på en to-akslet MAN TGL med 250 HK. Lastbilen har en køreklar vægt på 7,5 ton og vejer fuldt lastet 12 ton. Lastbilen har lav indstigning til førerpladsen, der desuden er bestykket med et superkomfortabelt, luftaffjedret førersæde. Slamsugertanken er på 3,8 m3 med flytbart stempel mellem de to kamre til henholdsvis rent vand og slam. I takt med, at Thomas Pilgaard bruger det rene

spulevand, kan han rykke stemplet og på den måde få plads til mere slam. Spuleaggregatet kan pumpe op til 540 m3 i timen. Højtryksspuleren spuler med 250 bar – svarende til 80 liter vand i minuttet. Chassiset er leveret af MAN Last og Bus i Svenstrup. Opbygningen har hollandske RIONED og JKL Teknik i Hobro stået for. Hele molevitten står Thomas Pilgaard i 1,8 millioner kroner.

DTL magasinet

23


TEST LASTBILER Af Finn Bjerremand

IS PÅ VEJEN

Vinterdæk og bogieliften er de vigtigste værktøjer TESTKØRER

TRYSIL

Det blev en tur for vaskeægte Ice Road Truckers. Et kraftigt snevejr efterfulgt af regnvejr og med frost i jordhøjde krævede sin chauffør - og noget velfungerede FINN BJERREMAND materiel, da Scania kaldte til den årlige vintertest i Trysil nordøst for Lillehammer i sidste måned. Skal du begå dig i den norske vinter, skal ALT på lastvognen og tilkoblede køretøjer være i orden. Og vejgrebet skal være i top med gode dedikerede vinterdæk. Og er der et teknisk problem, kan du roligt regne med, at det vil forstyrre det hele i kulden og fugten. Vejret forsinkede os ud til den tidligere flyveplads i Trysil. En af de svenske demoførere ville helst ikke køre nogen steder. Jeg fik ham dog overtalt, og jeg prøvekørte den eftermiddag to sættevognstog bestående af treakslede trækkere med træk på den forreste drivaksel og tilkoblede treakslede trailere. Med de rigtige vinterdæk over hele linjen og forsigtig kørsel, så gik det da. Hver gang der skulle sættes i gang, startede jeg med at overføre vægt fra bogieakslen til drivakslen, hvorefter gearvælgerene blev sat på ”drive”. Dernæst et forsigtigt tryk på speederen. Det kørte ganske fint også selv om lastvognene - en Scania R500 A6x2NB og en R 580 A6x2NB - selvfølgelig havde Opticruise til at koble til og fra – og vælge gear. Nu tilbyder Scania en koblingspedal, som kan anvendes efter behov, men jeg fik ikke brug for den ved igangsætningerne. Når vognen begyndte at rulle, blev akseltrykket udlignet tilbage til en mere jævn fordeling. På den isglatte hovedvej nedad mod Klarälven blev det spændende, om jeg nu kunne holde vogntoget på sporet. Cruise-controllen blev sat til en forsvarlig hastighed, og på vej

24

DTL magasinet

Skovturen i en G 500 entreprenørvogn forløb helt fint i sneen.

ned ad bakken blev retarderen også aktiveret. De gode trækhjul og forhjul med solidt vintermønster tog godt fat. Jeg havde virkelig fornemmelsen af fuld kontrol. Neden for bakken gik ruten til højre og fortsatte hen over en lang bro for at ende ved en rundkørsel, hvor man bl.a. kan fortsætte mod Sälen i Sverige. Her blev der kørt helt rundt og tilbage mod udgangspunktet. Tilbagevejen gik så opad, og her blev både differentialespærringen og akseltryksfordelingen lige aktiveret for ikke at miste grebet. Nogen havde tidligere haft problemer med at komme op, men det gik rigtig fint med begge 6x2 trækkere. Scania 580’eren gik lidt hurtigere op ad bakken. Den har kraftigere motor, så jeg turde godt give den lidt mere power, fordi vejgrebet var bedre end forventet. Test af tandembogie Jeg prøvekørte også et par lastvogne med tandembogie - selvfølgelig et endnu bedre valg til vejret. Først en Scania G 500 B6X4HZ opbygget med

dumperlad og tilkoblet en ultrakort treakslet påhængsvogn med dumperlad og en meget lang trækstang. Faktisk er afstanden så stor mellem forvogn og påhængsvogn, at den ville være ulovlig i Danmark. Til gengæld opfylder den reglerne i vore nordiske nabolande om afstanden fra forreste til bageste aksel i vogntoget, så den kan køre med maksimal vogntogsvægt. Lastvognen havde stålaffjedring. Det er jo godt til entreprenørkørsel, som vognen er født til. Men netop ved kørsel i denne type vejr er det en ulempe ikke at have luftaffjedring, fordi der ikke kan flyttes mere vægt frem på den forreste drivaksel, når der skal sættes i gang. Ved start på turen blev mellemdifferentialet mellem de to bagaksler spærret, så der altid var to ud af de fire drivhjul, som tog ved. Med dette vogntog rullede jeg på tilbagevejen nede fra bakken og op midt på bakken og ind på en skovvej. En meget krævende rute for entreprenørlastvognene - selv for 6x4 lastvogne. Men det var en smal sag at køre strækningen med G 500, som fint kunne trække påhængsvognen med op over knoldene i skoven, hvor der var ren sne at køre på.

FEBRUAR 2018


TEST

SCANIA VINTERFØRE

Så prøvede jeg en XT version - en R 580 A6x4HA med luftaffjedret tandemtræk bygget op som trækker og tilkoblet en to-akslet kort dumpertrailer med styrende bageste aksel. Den klarer sig rigtig godt. Med XT-konceptet til det hårde bygge- og anlægsliv er Scania godt på vej til at indhente konkurrenterne. På ét punkt hænger Scania dog stadig i bremsen. Man kan stadigvæk ikke tilbyde tandembogielift, som absolut kan være med til at reducere brændstofomkostningerne og dækslitagen, når der køres tom. Mon ikke den snart er klar til introduktion. Balancen mellem at vælge et chassis med løftbar nordisk bogie eller tandembogie er hårfin. Tager man udgangspunkt i en Scania 500 6x2, så lægges der ca. 600 – 800 kg på i ekstra vægt ved en 6x4 løsning. Og tages der udgangspunkt i en version med V8 motor, ja så er der en vægtforøgelse på ca. 1.200 kg i forhold til en 500 6x2 – og kan vognmanden undvære 1.200 kg lastevne og tjene merinvesteringen ind ved forbedret fremkommelighed? Det er spørgsmålet. Entreprenørvogn i skoven Det blev også til en runde med en fireakslet G 500 XT, med betegnelsen G 500 B8x4HZ, der er bygget op med tippelad og tilkoblet en to-akslet kærre med dumperlad. Det vil uden tvivl være en af de entreprenørversioner, vi vil se rigtig meget i Danmark - dog med en treakslet kærre til at udnytte de tilladte 56 ton. Her skal man blot huske på, at stålaffjedringen kan give udfordringer i

forhold til at tilkoble en treakslet kærre. Vogntoget standsede, igangsatte og kørte helt formidabelt på hele ruten med afstikkeren op gennem skoven. Den nye baby Scania går nu efter en bid af kagen for de lette lastvogne. Så for nylig kom der en lille ny fra Södertälje med betegnelsen P 220. Først og fremmest er det vognens hjerte, der virkeligt er nyt – nemlig en 6-cyl. motor, DC07 111 220 hk med en slagvolumen på 7 liter. Motorens topdrejningsmoment er på hele 1000 Nm, så den har trækkraft. Med denne motor er Scania også røget ud af modulprincippet, hvor alle delene kan bruges i andre motorer. Til sammenligning er den næste i programmet en 5-cyl. motor, som deler mange vitale dele med sine store søskende. Førerhuset betegnes som CP14L, der i virkeligheden er et P-førerhus med de vældigt gode ind- og udstigningsforhold. Den er som født til distribution. I førerhuset er der den genistreg, at man har implementeret motorkassen fra et G-førerhus som ikke stikker så langt op, hvorved Scania har

udviklet et godt førermiljø, selvom alt skal være så kompakt som muligt. Jeg prøvekørte babyen – med betegnelsen P 220 B4x2LB – på en ultrakort strækning. Det var en fornøjelse. Den skal nok give konkurrenterne kamp til stregen. Udfordringen er snarere, om Scania-organisationen er gearet til at markedsføre den lille lastvogn. Ifølge den danske filial skal det nok blive en succes med den gode indstigning, det gode førermiljø og de gode opbevaringsmuligheder. Jeg håber på en prøvekørsel over længere afstande senere.

Vintertesten bød på denne lille ny fra Scania, en P 220 distributionsvogn.

De rigtige vinterdæk er alfa og omega.

FEBRUAR 2018

DTL magasinet

25


TEMA OPBYGNING, TRAILERE OG KRANER Tekst og foto af Finn Bjerremand

PÅHÆNGSVOGNEN med det lange liv Mange års erfaring afgjorde vognmandens valg af mærke og type Hverken tilfældigheder eller prisen afgjorde, at vognmand Peter Markussen i Middelfart anskaffede et nyt seksakslet hængertræk, hvor påhængs-

vognen er af den gamle gedigne type med tre aksler og produceret af Pacton i Holland. Og det er ellers heller ikke hverdagskost med treakslede påhængsvogne til fragtkørsel. »Til specielt den type fragt- og distributionskørsel, det

nye vogntog anvendes til, er kombinationen med en ny treakslet Scania R 450 og den tilkoblede treakslede Pacton-hænger en rigtig god løsning,« siger vognmand Peter Markussen, der har virksomheden K.V. Markussen A/S. Når valget faldt på Pacton, skyldes det den store holdbarhed og rigtigt gode erfaringer med tidligere produkter fra producenten i Ommen. »Vi havde helt specifikke ønsker til opbygningen. Den skal passe præcist til de transportopgaver,

Påhængsvognen skal bruges til fragtkørsel.

den skal løse. Opbygningen omfatter også bundhængslede tredelte sider konstrueret i 40 mm aluprofiler, et sæt to-tons surringsøjer implementeret i bunden, for hver 40 cm i længden, en støjsvag riflet aluminiumsbund og bl.a. metallisering af chassiset,« tilføjer vognmanden. »Vi har investeret lidt ekstra for at sikre påhængsvognen en lang levetid. Det betyder hos os, at den gerne skal kunne overleve to nye forvogne. Med vores erfaringer med Pacton-citytraileren tror vi på, at det sagtens kan lade sig gøre.« Godt udstyret Den treakslede Pacton-hænger leveret af Korsdal Trailer består af et chassis med to længdevanger med en toakslet bogie i bagenden, et kort chassis til forakslen, der er forbundet med forvognen med en forskydelig VBG-trækstang, og som er forbundet til chassiset med en kuglekredsdrejekrands. Akslerne er BPW af typen 9 ton. De er udstyret med skivebremser

DANMARKS FØRSTE PÅHÆNGSVOGN MED TVANGSSTYREDE AKSLER VSE fjernbetjent tvangsstyring på 2. og 3.aksel, 3,5 m udtræk, 2 m udtræk bag, 2 kørehøjder 860/820 mm, forbredning, luftforskydelig træktriangel

Ellehammersvej 2 6100 Haderslev

26

DTL magasinet

Telefon: 40 74 03 03 www.bplatz.dk

FEBRUAR 2018


MIN NYE

og alle ophængt med BPW luftaffjedring, hvor der også er hævesænkefunktion til alle aksler fordelt med en separat funktion for henholdsvis for- og bagende. Det er en uundværlig funktion til netop fragtkørsel. Bremsesystemet er et Wabco EBS-E med BPW skivebremse, og mellemakslen har en bogielift, der takket være EBS-systemet automatisk sænker akslen ved en bestemt belastning. Opbygningen, der stort set er udført i aluminium, består af et fast lad med en længde på 7,5 m, med en forsmæk i fuld højde fremstillet i alu-profiler. I hver side er der to forskydelige stolper i længden, som giver mulighed for fuld sideåbning. Presenningen er lavet som forskydelige gardiner med udvendige gardinstropper, selv om der også er sider i bunden. Dertil kommer sidebrædder, og fast presenningstag. Og i bagenden er der en Z-lift med en kapacitet på 2,5 ton og

TRAILER

Peter Markussens nye påhængsvogn skulle gerne kunne overleve to forvogne.

Påhængvognen har egen powerpac, så der altid er strøm til læssebagsmækken

en plade på 2,0 m. Til at lukke toppen er der også en topklap konstrueret i alu-profiler. Bagsmækliften har betjeningsgreb i begge sider og fjernbetjening. Samtlige markerings-, arbejds- og signallygter på

påhængsvognen er af LED-typen, mens ledningsnettet er trukket uden samlinger af nogen art. Påhængsvognens totalvægt er 24 ton med en lastevne på 17,46 ton. Et flot produkt. Sammen med den nye Scania 450 udgør

det et rigtig flot vogntog med mange gode og funktionelle detaljer.

Det kan være svært at følge med… Vi sikrer vores kunder et forspring med kvalitetstrailere fra Nooteboom og Pacton. Vi altid et bredt udvalg af brugte trailere til omgående levering. Se mere på www.korsdaltrailer.dk

KORSDALTRAILER Korsdal Trailer A/S Bodalen 1, DK 8643 Ans www.korsdaltrailer.dk

FEBRUAR 2018

Tel. +45 40 13 65 77 henrik@korsdaltrailer.dk

DTL magasinet

27


TEMA OPBYGNING, TRAILERE OG KRANER Af John Larsen

Årsmøde i Kran-Blok Erfa: FOTOS: FINN BJERREMAND

FORTSAT MEDLEMSFREMGANG »Det har medført meromkostninger for vindmøllebranchen. Og betydelige gener for transportørerne og deres medarbejdere. Og som forventet af os, så har det ikke givet væsentlig mindre kø i de trafiktætte perioder. Det er lagt ud som en forsøgsordning, men der er ikke opsæt mål for evaluering. Så vi skal nok forvente, at spærretiderne bliver fastholdt, indtil der er etableret flere spor på de berørte strækninger.«

Årsmødet samlede 46 deltagere på Hotel Scandic i Odense den 27. januar, hvor man bl.a. sagde farvel til formanden gennem 16 år, Frank Segall. Den nye formand vælges, når den nyvalgte styregruppe mødes næste gang.

»Vi har fortsat tilgang af nye medlemmer. Sidste år var vi 158 medlemmer i Kran-Blok Erfa, og i år er vi 162, der arbejder med kraner og – eller – særtransport.« Det var således en tilfreds formand for styregruppen, Frank Segall, der i sin sidste beretning kunne konstatere, at »det viser, at der er nogen ude i landet der drager nytte af gruppens arbejde.« Formanden havde på forhånd tilkendegivet, at han ville stoppe som formand efter 16 år på posten. Han tog fat i en af branchens nyskabelser: »Særtransportassistenterne (STA, red.) er nu en naturlig del af trafikbilledet,« fortalte han. 455

har ifølge Trafikstyrelsen fået udstedt beviser på gennemført uddannelse. »Vi fornemmer, at de i det daglige gør et godt arbejde. Det forlyder ikke, at der er særlige problemer hverken i forhold til politiet eller i forhold til de øvrige trafikanter. Der er desværre ikke fundet nogen løsninger på de mange problematiske forhold, der er for STA’erne, som vi mange gange har nævnt for myndighederne.« Det gælder bl.a. manglende viden og respekt for dem fra de øvrige trafikanter, når de udfører deres arbejde ude på vejene. »Det lovgivningsmæssige omkring trafikregulering er nu blevet

underlagt Færdselsstyrelsen i Ribe, og det forlyder, at de for tiden er ved at analysere i forholdene for alle dem, der må regulere trafik - ikke kun STA’erne men også hjemmeværn, uddannede ved sportsstævner og ved vejarbejde med mere. Og når dette arbejde er færdigt, vil de forventelig tage fat i de samlede udfordringer,« berettede han. Spærretider for vindmølletransporter Frank Segall orienterede om de nye spærretider for de største vindmølletransporter på visse strækninger. Øvrige særtransporter er ikke omfattet af disse spærretider.

Sænket uddannelsesniveau Formand Segall var utilfreds med den nye uddannelse af kranførere, hvor uddannelsesniveauet efter erfa-gruppens mening er blevet sænket: »Her fra 1. januar er der kommet nye regler for kran-certifikater. Arbejdstilsynet har gennemtrumfet ændringen uden dialog med Kran-Blok Erfa. Og TUR har lavet undervisningsplaner og kursuskrav hen over hovedet på os. Vi har igennem Dansk Erhverv forsøgt at få indflydelse på ændringerne men er blevet overrulet af de større arbejdsgiverorganisationer, herunder DI,« lød det. »Det er med stor bekymring, vi tager ændringerne til efterretning,« fortsatte Frank Segall. »Uden at gå i detaljer kan vi konstatere, at kravene til uddannelserne er blevet mindre. Og det, frygter vi, vil medføre flere ulykker. Og Arbejdstilsynet har garderet Fortsættes side 30

EFFER CroSStab

For at kunne håndtere tung last er det afgørende at have en god stabilisering af din lastbil - CroSStab giver dig dette. CroSStab er Effer patenteret og gør det muligt at indstille støttebenene skråt frem, så de flugter med fronten af førerhuset, hvorved det maksimale stabiliseringsområde forøges til 360°. Med brug af CroSStab fås et frit arbejdsområde ved kranens fundament til de tunge løft. Det giver dig mulighed for at arbejde foran lastbilen ved hjælp af den maksimale løftekapacitet. Effer er den eneste kran fabrikant, der tilbyder 360° stabilitet! Ring for meget mere information til EFFER Krancenter. EFFER Krancenter A/S

|

Trueholmvej 2

|

8381 Tilst

|

Tlf. 7215 9228

|

salg@effer.dk

|

www.effer.dk


! t e t t y fl r ie

V

• 350 m2 moderne kontorer og mødelokaler • 500 m2 computerstyret lager • Nem og bekvem adgang fra motorvejen • Bedre faciliteter for vores kunder og forhandlere

Vi ses i Middelfart!

- gør hverdagen lettere Palfinger Danmark A/S ● Stensgårdsvej 21 M ● 5500 Middelfart Tel. +45 7010 8010 ● info@palfinger.dk ● www.palfinger.dk


TEMA OPBYGNING, TRAILERE OG KRANER

sig ved blot at påpege, at det er arbejdsgivernes ansvar, at medarbejdere får den fornødne instruktion. Det, vi må konstatere er: At især for mindre virksomheder, der ikke har egne ressourcer til at køre særlige uddannelsesprogrammer, vil det med de ændrede kursusudbud, der kommer, være væsentligt at vurdere, om man skal vælge kursus for større end 30 tm med ballast, eller uden – afhængig af, hvilke typer kran man forventer, medarbejderne skal betjene. Der arbejdes med et fælles europæisk

certifikat for kranførerne, og de danske krav til uddannelse ser ud til at holde disse mål. KranBlok Erfa er meget kritisk over, at vi nationalt sænker niveauet.« Brug kurserne på EUC Lillebælt Frank Segall blev i uddannelsessporet og opfordrede medlemmerne til at bemande kurserne på EUC Lillebælt. Her afholdes bl.a. EU-kvalifikationskurserne, hvor en del af kurset kan målrettes særtransport. Og det er også her, man tager uddannelsen til særtransportassistent.

»Husk på, at der kan søges næsten fuld dækning for transport og udstationeringsomkostningerne, og man har mulighed for at bo på EUC Lillebælt.« Årsmødet bød på to indlæg. Senior Specialist ved Rambøll, Jan Vig Nielsen, orienterede om klassificering af tunge transporter. Dernæst fortalte direktør Kristian Olsen, HMF Danmark, om HMFs konceptstyring af hele processen med at bygge en kran på en lastbil - læs nedenfor.

HMF-succes med procesplan AF FINN BJERREMAND

VILD MED FOLKEDANS: Afgående formand Frank Segall fik et par nye dansesko til sin folkedans på Fanø overrakt af DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm: »Du er en ildsjæl - en indpisker, som udfordrer os i DTL og holder os på stikkerne. Det er sådan nogle som dig, der gør det interessant, udfordrende, resultatgivende OG sjovt at være medarbejder i DTL. Og Frank, du kan med god samvittighed overrække faklen til en ny formand - med så mange medlemmer, som aldrig før.« Styregruppemedlem Peter Juel havde også et par ord: »Du går ind i folk med træsko på, og du besidder en kæmpeviden. Det bliver svært at overtage din post. Der skal store træsko til, og så store træsko findes ikke, at en mand kan overtage dit job. Faktisk har vi har tænkt på at købe seks par. Det er dog endt med et par uden hæle, så man hurtigt kan komme ud af dem.« Ud over træskoene vankede der to billetter til Runrig-koncerten i Herning fra styregruppen.

Direktør Kristian Olsen fra HMF Danmark i Aarhus gav deltagerne på årsmødet indblik i den proces, som HMF benytter, når en kunde køber et produkt til en lastvogn - typisk en kran eller hejs, der kræver stor opmærksomhed ved opbygningen. Mange vognmænd har haft kedelige oplevelser, når de har skullet styre et projekt med opbygning af en stor kran på et lastvognschassis: Nogle har haft væsentligt forlænget opbyggertid med op til ekstreme halvandet års forsinkelse. Andre har været nødt til at afbryde opbygningen, inden den var færdig for at flytte den til en anden opbygger. Noget som ofte er meget dyrt, fordi det indkøbte lastvognschassis måske er betalt og trækker alvorligt ned i

regnskabet. Måske har vognmanden samtidig ordrer på løfteopgaver, der ikke kan udføres. Derfor er HMFs løsning med en konstant overvågning af opbygger-processen meget interessant. Kristian Olsen gennemgik nøje forløbet lige fra kunden begynder at interessere sig for produktet, til det er færdigt og afprøvet. Hos HMF gør man meget for, at kunden er med så langt så muligt. Det starter med et tilbud og en efterfølgende ordre samt tegninger med tilhørende beregninger. Herefter følger en procesplan. Alt bliver vendt undervejs, og sker der afvigelser, bliver kunden øjeblikkeligt orienteret. Der holdes også et-to byggemøder med kunden for at nå frem til det ønskede produkt.

HIAB KRANER - KONTINUERLIG DREJNING PÅ KRANER I 30-40 TM KLASSEN Uendelig drejning giver brugeren den bedst mulige adgang til lasten, man undgår unødvendig tilbagekørsel, og driften bliver sikre uden besværlige løft og stop i risikable positioner. l l l l

Hurtigere læsse cyklusser - øget produktivitet Præcis styring - lettere løft og mere sikkerhed Målrettet design - optimeret ydeevne Tre forskellige kraner - X-HiPro 358, X-HiPro 408 og X-HiPro 418

Kontakt din lokale SAWO salgskonsulent for mere information. SAWO A/S // Tlf. 7010 0766 // sawo@sawo.dk

30

DTL magasinet

www.sawo.dk

FEBRUAR 2018


FOR EN SIKKERHEDS SKYLD!

Kender du en DTL-vognmand, der udmærker sig på sikkerheds-området? Så indstil ham eller hende som kandidat til Årets Transportvirksomhed 2018. Som tak får du et kaffekrus og gratis kaffe i resten af 2018 hos Circle K. Sidste frist for at indstille en kandidat er 1. marts 2018. Indstil din kandidat her: www.åtv.dk

Årets Transportvirksomhed kåres på DTLs generalforsamling den 26. maj 2018 i Odense. Vinderen præmieres med en markedsføringsfilm til kr. 20.000,- og et weekendophold.


SPECIALFORENING FOR KURÉR- OG VAREBILER

DTLs Generalforsamling 2018 I henhold til vedtægterne for Dansk Transport og Logistik meddeles hermed, at DTLs ordinære generalforsamling holdes: Lørdag den 26. maj 2018 kl. 09.00 på Odense Koncerthus, Claus Bergs Gade, 5000 Odense C Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af årsberetning til godkendelse 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse 4. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse 5. Valg af to revisorer og suppleanter for disse 6. Fastsættelse af kontingent og indskud 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt

Der skal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. På valg er: Bestyrelsesmedlem Suppleant Per Rasmussen (Juelsminde) Jens Aage Daugaard (Egtved) Opstillet af Sydøstjyllands Vognmandsforening Henrik Jørgensen (Aalborg) Claus Myrrhøj (Aalborg) Opstillet af Nordjysk Vognmandsforening Winnie Grant (Kastrup) Elith Andersen (Skævinge) Opstillet af Vognmandslauget Poul Jørgensen (Herning) Henning Lauritsen (Holstebro) Opstillet af Region Midt/Nord Der skal vælges 2 revisorer og suppleanter for disse På valg er: Revisor Suppleant Henning Lauritsen (Holstebro) Poul Silkjær (Skive) Ole Frederiksen (Søborg) Jørgen Kjeld Jensen (Greve)

Forslag til kandidater til bestyrelsen skal i henhold til DTLs vedtægter være DTL i hænde senest den 15. marts 2018. Forslaget skal være ledsaget af et suppleantforslag. Ved nyvalg skal kandidatforslag være ledsaget af en skriftlig villighedserklæring fra de foreslåede. Villighedserklærings-formularen kan hentes ned på DTLs hjemmeside: www.dtl.eu Forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal i henhold til vedtægterne være ledsaget af en kort motivation samt være DTL i hænde senest den 15. marts 2018. Gerne via Email: dtl@dtl.eu København, februar 2018 Martin Danielsen Formand

32

DTL magasinet

Erik Østergaard Adm. direktør

DTLs Arbejdsgiverforenings generalforsamling 2018 Indkaldelse til DTLs arbejdsgiverforenings ordinære generalforsamling 2018. I henhold til DTLs arbejdsgiverforenings vedtægter meddeles herved, at DTLs arbejdsgiverforenings ordinære generalforsamling holdes: Lørdag den 26. maj 2018 kl. 12.15 på Odense Koncerthus Claus Bergs Gade 9 5000 Odense C Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Arbejdsgiverforeningens virke i det forløbne år 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 10 6. Valg af revisor 7. Fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt På valg til bestyrelsen er: • Henrik Jørgensen • Per Rasmussen • Jens H. Petersen • Poul Jørgensen På valg som suppleant til bestyrelsen er: • Niels Jeppesen Kandidatforslag til DTLs arbejdsgiverforenings bestyrelse skal være DTLs arbejdsgiverforening i hænde senest den 14. april 2018, jf. vedtægternes § 7, stk. 3. Kandidat- og suppleantforslag skal være ledsaget af skriftlige villighedserklæringer for de foreslåede. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal – ledsaget af en kort motivation – ligeledes være DTLs arbejdsgiverforening i hænde senest den 14. april 2018, jf. vedtægternes § 7, stk. 3. DTLs arbejdsgiverforenings adresse er: DTLs arbejdsgiverforening Dansk Erhverv Børsen 1217 København K København, februar 2018 Martin Danielsen Erik Østergaard Formand Adm. direktør

FEBRUAR 2018


DTL: Lad førerkortet sidde i tachografen ved out-kørsel Det er snerydnings- og saltningssæson, og spørgsmålet om ”out-kørsel” aktualiseres derfor for mange vognmænd

ARKIVFOTO: VOLVO

AF NIELS MØLLER MADSEN

Ved undtaget kørsel er der ikke krav om anvendelse af førerkort og/eller tachograf, men det er en god ide at lade førerkortet sidde i tachografen alligevel.

Af Niels Møller Madsen

”Undtaget kørsel” eller ”out-kørsel” betyder, at man ikke længere har pligt til at benytte førerkort eller tachograf under kørslen, men i visse situationer indtræder der en registreringspligt, når man igen bevæger sig ind i køre- hviletidsreglerne. Det skyldes, at ”out-kørsel” skal registreres som ”andet arbejde”. »Det er en god ide at bruge førerkortet ved ”out-kørsel”, dels på grund af registreringspligten for ”andet arbejde”, når chaufføren igen bliver omfattet af hviletidsbestemmelserne, dels af hensyn til registrering af chaufførens arbejdstid,« siger underdirektør Frank Davidsen fra DTL. Derfor anbefaler DTL – Danske Vognmænd generelt, at chaufføren lader førerkortet sidde i tachografen og trykker ”out”, når der skiftes fra registreringspligtig kørsel til ”undtaget kørsel”. For så har vognmanden altid styr på registrering af chaufførernes arbejdstid og den lovpligtige egenkontrol i tilfælde

FEBRUAR 2018

af, at myndighederne skulle kigge forbi til kontrol. Strengere EU-krav på vej EU Kommissionen har foreslået et strengere krav til chaufførernes registreringspligt, hvilket kan få betydning for kravet til registrering af ”andet arbejde” og derved også ”out-kørsel”. Hvordan den endelige lovtekst kommer til at se ud, og hvornår den nye EU-forordning træder i kraft vides ikke endnu. DTL er imidlertid opmærksom på de udfordringer, som det kan medføre for vognmændene - særligt i forbindelse med vinterførebekæmpelsen. »De danske myndigheder accepterer fortsat, at det daglige hvil kan udskydes ved out-kørsel. Dog skal chaufføren holde et lovpligtigt dagligt hvil, inden han igen udfører kørsel, der er omfattet af kørehviletidsreglerne,« siger Frank Davidsen. Denne mulighed eksisterer ikke

ved ugehvilet, som senest skal påbegyndes 144 timer (6 x 24 timer) efter, at chaufføren holdt det seneste ugehvil. Fakta om ”out-kørsel” • Ved ”out-kørsel” er der ikke krav om anvendelse af førerkort og/ eller tachograf. • Hvis chaufføren i en arbejdsperiode udfører kørsel, som både er omfattet og undtaget fra køre- hviletidsbestemmelserne, skal ”out-kørsel” registreres som ”andet arbejde”. • Af hensyn til registreringspligten for både køre- hviletid og arbejdstid, samt myndighedskontrol, anbefaler DTL, at førerkortet altid anvendes i tachografen, og at chaufføren trykker ”out”, når han kører ”out-kørsel”. Herved opnår vognmanden den største sikkerhed i kravet til

egenkontrol og opbevaring af data til både køre- hviletids- og arbejdstidsregistrering. • Anvender chaufføren sit førerkort ved ”out-kørsel”, trykkes ”out” på tachografen, hvorefter kørslen registreres som ”andet arbejde”. • Hvis chaufføren ikke anvender førerkortet ved ”out-kørsel”, skal denne kørsel registreres som ”andet arbejde” på førerkortet, når chaufføren igen påbegynder kørsel, der er omfattet af køre- hviletidsbestemmelserne, hvis kørslen foregår i samme arbejdsperiode imellem to lovlige daglige hvil. • De danske myndigheder accepterer, at chaufføren skubber sit daglige hvil ud over 24 timers perioden, hvis arbejdsperioden afsluttes med ”out-kørsel”, men chaufføren skal holde et dagligt hvil, før der igen kan udføres kørsel, som er omfattet af kørehviletidsreglerne.

DTL magasinet

33


GENERALFORSAMLING SPECIALFORENINGERNE Af John Larsen

DTL Dyrs generalforsamling:

NYT HJÆLPEBEREDSKAB når grisebiler vælter Et større antal væltede grisebiler det sidste års tid fører nu til oprettelsen af et frivilligt beredskab, der rykker ud for at begrænse skaderne og få dyrene hurtigere ud. Blandt initiativtagerne er DTL Dyr, og på specialforeningens generalforsamling 27. januar på Pårup Kro kunne næstformand Tage Fjord berette om det nye beredskab: »Det frivillige netværk står nu klar med hjælp ved ulykker med dyretransporter. Vi har sammen med Rigspolitiet, Brand & Redning, Vejdirektoratet, Falck, Fødevarestyrelsen, slagterierne

og Landbrug & Fødevarer gennem længere tid arbejdet på at forbedre beredskabet i forbindelse med disse ulykker. Et af de nye tiltag er et landsdækkende frivilligt netværk af transportører, der kan tilkaldes via Alarmcentralen, så snart der sker en ulykke med en dyretransport med grise. Alarmcentralen vil tilkalde den nærmeste transportør, der vil bistå med teknisk hjælp til åbning af bilerne, så grisene hurtigst muligt kan reddes ud, og som kan hjælpe med at tilkalde ekstra biler til omlæsning af grisene. Der

er forskel på biler til transport af grise, og manglende kendskab til bilernes opbygning kan gøre det vanskeligt at få dyrene hurtigt ud. Derfor er det en stor hjælp med teknisk bistand,« sagde han. Tage Fjord aflagde beretningen på generalforsamlingen, da den tidligere formand Morten Bach valgte at stoppe som formand kort før jul. Klippekortsordningen Tage Fjord varslede også et – formentligt – snarligt stop for den udskældte klippekortsordning for dyretransportører.

Han konstaterede, at ordningen er blevet evalueret adskillige gange med samme resultat nemlig, at den har været uden effekt men til gengæld medført betydelige ulemper for erhvervet og stillet de danske transportører dårligere end udenlandske dyretransportører. »Det rådgivende organ, Regeringens Virksomhedsforum for enklere regler, er enig med DTL Dyr og foreslår, at klippekortsordningen nedlægges. Det vurderes, at dyrevelfærden under transport kan sikres gennem de øvrige virkemidler – herunder de

www.transportjob.nu Vejen til dine nye medarbejdere

34

DTL magasinet

FEBRUAR 2018


danske krav til chaufførernes uddannelse samt bødesanktionerne. Med den efter eget udsagn erhvervsvenlige regering, vi har i dag, burde det være en smal sag. Men der mangler stadig at blive taget en egentlig politisk beslutning.«

uddannelsesbehovet, og tallet er også brugt til forskning.«

Her er den nye bestyrelse, f.v. Carsten Møibæk, Tage Fjord, Leif Lund Knudsen, Kurt Jensen og Niels Jeppesen. Den nye formand findes på førstkommende bestyrelsesmøde til marts.

FOTO: STINNE MØLLER HANSEN

Transportegnetheden Foreningen har gennem flere år presset på for at få myndighederne til at se på reglerne om, hvem der har ansvaret for dyrenes transportegnethed. I dag pålægges den enkelte chauffør et alt for stort ansvar i forhold til landmanden, der har haft med dyrene at gøre i hele deres levetid. »Nu tilbagestår så, at Fødevarestyrelsen påtager sig det nødvendige ansvar og mod til at træffe nogle konklusioner og komme med nogle anbefalinger i stedet for blot at kaste bolden videre rundt i embedsmandssystemet. Hårdt presset har Fødevarestyrelsen da også lovet, at de vil se på sagen. Spørgsmålet kommer på dagsorden igen ved det næste møde med styrelsen om tre måneder,« berettede han. Foreningen har gennemført en ”folketælling” for at finde ud af, hvor mange chauffører, der kører med kvæg i Danmark. »Tallet fandtes ikke, og vi spurgte alle virksomheder i branchen. Også ikke-DTL medlemmer. Der er således i 2017 119 chauf-

fører, som kører med kvæg. Tallet har vi bl.a. brugt sammen med skolerne for at finde ud af

TRANSPORTUDDANNELSER NYE KURSER HVER UGE Roskilde Køge

LASTBIL – BUS HANDICAP – TAXA GARANTIKURSER KONTAKT OS PÅ

46 32 10 22

AMU Juul A/S · Tlf. 46 32 10 22 · mail: info@amujuul.dk · www.amujuul.dk

FEBRUAR 2018

DTL magasinet

35


MILJØ NYHEDER Af Johan Erichs, MeraMedia

FOTO: RYNO QUANTZ

De svenske vognmænd foreslår bl.a. længere og tungere vogntog som gevinst for klimaet.

Svensk start på dieselfri fremtid Køreplan fremlægges i næste måned. Målet er et helt fossilfrit transporterhverv i 2045, men omstillingen er i gang

36

DTL magasinet

svensk klimapolitik. Opgaven er bl.a. at synliggøre samarbejdet om et fossilfrit Sverige. En køreplan, forankret i branchen og som ikke bare handler om at nå klimamålene men også tager hensyn til vækst og en stærk konkurrenceevne, skal overdrages til den svenske regering i næste måned. »Det handler for os om at pege på de gode eksempler, der viser, hvordan branchen mindsker klimapåvirkningen. Men der er en uro i branchen for, at strengere miljøkrav vil føre til dyrere svensk transport og deraf følgende forværret konkurrenceevne. Derfor er det vigtigt, at branchen er proaktiv og bidrager så langt som muligt til arbejdet med at udforme klimaforslag og -handlinger,« fortsætter hun. EU sætter klimamål for lavt Men det kan koste dyrt for en-

brændstoffer, så er den opfattelse i strid med EUs syn på vedvarende energi. Sverige har råvarerne i skovene til biobrændstofferne men mangler produktionsanlæg og infrastruktur til biobrændstofferne - fx HVO, der mindsker CO2-udledningen med op til 90 procent. Og for de globale olieselskaber, der også skal omstille sig, er Sverige et lille marked at tage hensyn til. »Så dér står vi i dag. Brændstofsituationen er et problem. Derfor arbejder vi intensivt med at påvirke EU-parlamentarikerne til at udforme bæredygtighedskriterier og FOTO: SÅ

De svenske vognmænds organisation, Sveriges Åkeriföretag, SÅ, vil være en stærk drivkraft i udviklingen af en fossilfri lastbilbranche. Men vejen dertil bliver lang og kringlet, og EU halter bagud med de nødvendige beslutninger. Målet er et svensk fossilfrit transporterhverv i 2045. »Vi er dog godt på vej mod målet om fossilfrihed allerede i 2030. Den største enkeltsag i hele klimasatsningen bliver adgangen til biobrændstoffer. Der skal større volumen til at klare den stigende efterspørgsel,« siger Tove Winiger, politisk chef hos Sveriges Åkeriföretag. SÅ arbejder sammen med det regeringsstøttede initiativ ”Fossilfrit Sverige”, en sammenslutning af virksomheder, kommuner og andre aktører, som vil gøre Sverige frit for fossil energi. Dette initiativ har fået til opgave at samordne

keltlande at gå for hurtigt frem. Medlemslande som Sverige, Tyskland og Holland har sat skrappere klimamål end EU som helhed. »Man skal huske på, at vi er i en konkurrencesituation. Lægger vi for store krav på den indenlandske transport, som jo næsten altid vil medføre højere omkostninger, så taber vi konkurrencekraft til andre landes transportvirksomheder. Det er et dilemma.« Efter Sverige Åkeriföretags mening er EUs klimamål sat for lavt. »EUs mål var frem til 2020 at mindske det totale udslip med 20 procent regnet fra 1990. Og allerede i 2014 var der sket et fald på 23 procent. EU må skærpe sine mål og krav til alle medlemslande og derved bidrage til, at der skabes en konkurrenceneutralitet, når klimamålene skal nås,« siger hun. Mens man i Sverige er enige om en fælles linje om at prioritere bioTove Winiger, Sveriges Åkeriföretag: »Vi arbejder sammen med sammenslutningen ”Fossilfrit Sverige”, der afleverer en køreplan for arbejdet til regeringen i marts i år.«

FEBRUAR 2018


DANSK ENERGIUDSPIL I NÆSTE MÅNED Den danske regering er på vej med sit bud på en energipolitik for 2020-2030, der skal videreføre den grønne omstilling. Udspillet var oprindeligt ventet i efteråret. »Vort bud er, at det kommer i anden halvdel af marts,« siger Dansk Erhvervs energipolitiske fagchef, Søren Büchmann Petersen. »Selv om årene 2020-2030 synes langt væk i horisonten, så er det det lige om hjørnet at få fastlagt Danmarks energipolitik i denne 10 års-periode.« Hos Dansk Erhverv ser man positivt på de anbefalinger, der allerede er kommet fra Regeringens Energikommission om en mere effektiv, fleksibel og markedsdrevet energiforsyning. Dog mener Dansk Erhverv, at energikommissionen har for snævert teknologisk fokus på elektricitet som den bærende energiform. Det er for ensidigt i forhold til virksomhederne, eksempelvis hovedparten af transportsektoren. Energikommissionen mangler noget grøn realisme på dette punkt. Det er nødvendigt med andet end sol og vind. Danmark skal i langt højere grad indtænke teknologier som fx biobrændstoffer, grønne gasser og brintteknologi i energi- og klimapolitikken.

–krav i EU, som modsvarer dem, som vi er ved at få her i Sverige,« forklarer hun. Pres på transportkøberne Tove Winiger mener videre, at det er vigtigt at lægge pres på hjemlandets transportkøbere, så de tager et større ansvar for egne transporter. »Lykkes det, mindsker vi efterspørgslen på transporter, der ikke lever op til målene om bæredygtighed. Vi er nu ved et vendepunkt, hvor det for virksomhederne ikke længere går at blæse på klimaet. Risikoen for at få et dårligt image er for stor,« mener hun. »Hvis man ser på helhedsbilledet og husker det systematiske arbejde med miljøet, bæredygtige aftaler, og hvordan man bekæmper social dumping, så vil omkostningen til klima-smart brændstof ikke være så fordyrende for en transportkøber.« SÅ tilbyder et kalkuleringsværktøj, KlimatCalc til at beregne udslip af miljøskadelige stoffer. Det kan transportvirksomhederne

FEBRUAR 2018

Kurser om persondata og ny ferielov Ved du nok om reglerne om persondata? Og har du brug for information om den nye ferielov? Så har du mulighed for at blive klogere, når DTLs arbejdsgiverforening holder kurser om persondata- og ferieloven i marts. Udover de nye regler kan du høre mere om, hvordan du kan gribe det an i din virksomhed. Kurset tager fat på persondata i forhold til såvel kunder som ansatte. DTL-medlemmer, der ikke er medlemmer af arbejdsgiverforeningen, kan også deltage, men skal betale 500 kr. i kursusgebyr. Det foregår: • 12. marts 2018, kl. 15-18, DTL Region Øst, Roskildevej 265, 4000 Roskilde • 14. marts 2018, kl. 18-21, DTL Region Midt/Nord, Farvervej 1, 1. th., 8800 Viborg • 15. marts 2018, kl. 9-12, Hotel Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg • 15. marts 2018, kl. 16-19, Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Kurset er gratis for medlemmer af DTLs arbejdsgiverforening, mens andre skal betale 500,- kroner. Der er et no-show gebyr for alle på 500,- kroner. Tilmelding senest d. 7. marts 2018 på mail til på ath@danskerhverv.dk med oplysning om virksomhedens navn, navn på samtlige deltagere og hvilket kursus, man ønsker at deltage på.

bruge til præsentationer hos kunderne. Længere og bredere køretøjer Vognmandsorganisationen har opstillet nogle forslag, der føres frem her i foråret i forbindelse med klimakøreplanen - bl.a. foreslås at: • der bør tillades endnu længere og bredere køretøjer med højere lastekapacitet, så der flyttes mere gods uden flere kørte kilometer. • at differenciere beskatningen af brændstoffet for at stimulere anvendelsen af biobrændstoffer. • At eventuelle afstandsbaserede vejskatter bør tage højde for CO2-udslip og tage hensyn til antallet af aksler – til fordel for længere køretøjer. Oversat af John Larsen

Få op til 28% rabat på dine private forsikringer Som medlem af DTL kan du få gode rabatter på dine private forsikringer. Princippet er enkelt: Har du en kerneforsikring, får du 15 % rabat på forsikringen. Har du to, får du 23 % rabat, og har du tre, får du 28 % rabat.

Læs m e kernefo re om rsikring er på cod an.dk

Ring til os på 33 55 50 50 og få et tilbud. 09.17. Codan Forsikring A/S, DK-1790 København V, CVR 1052 9638. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser. Se betingelserne på codan.dk.

DTL_28%_90x127.indd 1

29/08/17 12.37


GENERALFORSAMLINGER FORENINGERNE

SJÆLLANDS VOGNMANDSFORENING Sjællands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 17. MARTS 2018 KL. 10 PÅ SKIPPERKROEN – MULLERUP HAVN MULLERUP STRANDVEJ 19, 4200 SLAGELSE

VOGNMANDSLAUGET LAUGSFORSAMLING Vognmandslauget indkalder til Laugsforsamling 2018 i henhold til laugsartiklernes §12:

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.

TORSDAG DEN 15. MARTS 2018 KL. 17.30 HOS CIRCLE K BORGMESTER CHRISTIANSENS GADE 50, 2450 KØBENHAVN

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen.

I år fylder Vognmandslauget 540 år, hvorfor vi inviterer alle interesserede til Laugsforsamling. Ud over Laugsforsamling, vil der være indlæg ved Christine Feldthaus, kendt fra TV i bl.a. ”Kender du typen”, samt efterfølgende spisning. Deltagelse er gratis. Tilmelding sker ved mail til: info@vognmandslauget.dk , med angivelse af navn, virksomhed, forening, og for medlemmer af Vognmandlauget: medlemsnummer. Bekræftelse, dagsorden og regnskab for 2017 udsendes senest 6 dage inden Laugsforsamlingen. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære Laugsforsamling, må jf. § 14 i Laugsartiklerne indsendes skriftligt, med kort motivering, inden udgangen af februar måned.

Vognmandslauget

Frederik Christensen, formand

NÆSTVED VOGNMANDSFORENING

Næstved Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 10. MARTS 2018 KL 9.00 PÅ UGLEHØJVEJ 2 , 4700 NÆSTVED

T

Jørgen K. Jensen, Oldermand

På foreningens vegne

1478

STORSTRØMS VOGNMANDSFORENING

Storstrøms Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 17 MARTS 2018 KL. 13.00 TIL 16.00 PÅ HOTEL PRÆSTEKILDE KLINTEVEJEN 116 4780 KELDBY MØN. Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen er der foredrag med Jesper Skibby kl. 16.00 til ca. 17.30 – Der er fest om aftenen fra kl. 18.00. På foreningens vegne Henrik Ibsen, formand

KØGE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENING Køge og Omegns Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: FREDAG DEN 23 MARTS 2018 KL.19.00 PÅ ODD-FELLOWGÅRDEN JERNBANEGADE 10 46OO KØGE. Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Niels Andreasen, formand

Der vil blive afholdt et arrangement om aftenen, meddelelse herom fremsendes sammen med invitationen til vore medlemmer. Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden med en kort motivering senest 14 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Lars Andersen, formand

FYNS VOGNMANDSFORENING

Fyns Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 24. MARTS 2018 KL. 10.00 MIDTFYNS BRYGHUS INDUSTRIVEJ 11 – 13, 5792 ÅRSLEV Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor, c/o DTL Region Syd, Transitvej 10, 7100 Vejle, med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Claus H. Hansen, formand

HUSK

generalforsamling


VESTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

Vestjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 3. MARTS 2018 KL. 10.00 PÅ HOTEL HOTEL SKJERN, BREDGADE 58, 6900 SKJERN (Vi starter med kaffe kl. 09.00) Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. På foreningens vegne Poul Jørgensen, formand

ØSTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

Østjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

SØNDERJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

Sønderjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 10. MARTS 2018, KL. 18.30 PÅ AGERSKOV KRO, 6534 AGERSKOV Inden den officielle generalforsamling går i gang, vil der kl. 09.00 blive serveret rundstykker, kaffe eller te. Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor, c/o DTL Region Syd, Transitvej 10, 7100 Vejle, med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Kenneth Jacobsen, formand

LØRDAG DEN 10. MARTS 2018 KL. 10.00 PÅ MONTRA HOTEL SABRO KRO VIBORGVEJ 780, 8471 SABRO

MIDTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING

Kl. 09.30 serveres kaffe m. rundstykker. Efter generalforsamlingen vil der blive serveret frokost. Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Midtjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 3. MARTS 2018 KL. 09.00 PÅ KØRETEKNISK ANLÆG I VIBORG. Der serveres morgenkaffe kl. 7.30 med efterfølgende frokost efter generalforsamlingen. Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før afholdelse.

På foreningens vegne Jørgen Buhl, formand

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

NORDJYSK VOGNMANDSFORENING

På foreningens vegne Jens Jørgen Pedersen, formand

LØRDAG DEN 17. MARTS 2018 KL. 14.00 RØNNES HOTEL KYSTVEJEN 25, 9690 FJERRITSLEV

VOGNMANDSFORENINGEN VENDSYSSEL

Nordjysk Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. På foreningens vegne Claus Myrrhøj Nielsen, formand

HUSK

Vognmandsforeningen Vendsyssel holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 10. MARTS 2018 KL. 10.00. TAARS HOTEL BREDGADE 52, 9830 TÅRS Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden med en kort motivering senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

generalforsamling

På foreningens vegne Niels Chr. Skindbjerg, formand


GENERALFORSAMLINGER FORENINGERNE

THY VOGNMANDSFORENING

Thy Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 24. FEBRUAR 2018 KL. 12.00 PÅ HOTEL TINGGAARD JERNBANEGADE 5, 7760 HURUP THY

HOLSTEBRO VOGNMANDSFORENING

Holstebro Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

LØRDAG DEN 24. FEBRUAR 2018 KL. 09.30 STORÅDALENS RESTAURANT, FRØJKVEJ 83, 7500 HOLSTEBRO

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen.

På foreningens vegne Mark Kristensen, formand

På foreningens vegne Henning Lauritsen, formand

ODSHERREDS FRAGT- OG VOGNMANDSFORENING

NORDRE BIRKS VOGNMANDSFORENING

Odsherreds Fragt- og Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 25. FEBRUAR 2018 KL. 15.00 I ASMINDRUP FORSAMLINGSHUS, ASMINDRUPVEJ 34, 4572 NR. ASMINDRUP Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Torben Nielsen, formand

RANDERS OG OMEGNS VOGNMANDSFORENING

Randers og omegns vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 24. MARTS 2018 KL. 09.00 HOS ANNE MARIE, MESSINGVEJ 74 8940 RANDERS SV Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Brian Jensen, formand

Nordre Birks Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling: LØRDAG DEN 10. MARTS 2018, KL. 11.00 PÅ SKÆVINGE KRO, JERNBANEVEJ 1, 3320 SKÆVINGE (Der vil være spisning efter generalforsamlingen) Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens formand eller kontor med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Ole Frederiksen, formand

SYDØSTJYLLANDS VOGNMANDSFORENING Sydøstjyllands Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

LØRDAG DEN 14. APRIL 2018, KL. 11.00 PÅ HOTEL JUELSMINDE STRAND VEJLEVEJ 3, 7130 JUELSMINDE Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling og sat på dagsordenen, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor, c/o DTL Region Syd, Transitvej 10, 7100 Vejle, med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Per Rasmussen, formand


SKIVE OG OMEGNS VOGNMANDSFORENING

SPECIALFORENINGEN FOR KURÉR- OG VAREBILSTRANSPORTØRER

LØRDAG DEN 17. MARTS 2018 KL. 9.30 ROSLEV KRO JERNBANEGADE 11 7870 ROSLEV

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører (SKV):

Skive og Omegns Vognmandsforening holder ordinær generalforsamling:

Indkaldelse med dagsorden bliver udsendt senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til foreningens kontor, c/o DTL Region Nord, Favrervej 1, 8800 Viborg, med en kort motivering senest 10 dage før generalforsamlingen. På foreningens vegne Formand Knud Olav Jensen

LØRDAG DEN 3. MARTS 2018 KL. 10.30 VOGNMANDSSPECIALISTERNE APS, ANDKJÆRVEJ 19, 7100 VEJLE DAGSORDEN 10.30 Velkomst, morgenkaffe 11.00 Generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede foreningsregnskab til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af suppleant/er 7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant 8. Eventuelt

DTL står for lov og orden DTL Magasinet stikker fingeren i jorden hos medlemmerne. Hvad sætter de egentlig pris på som DTL’ere. Denne gang vognmand Allan Rosendal Lauridsen, Nørbæk

FEBRUAR 2018

er givet godt ud, « siger han. Allan Rosendal Lauridsen kørte i mange år eksportkørsel, men det er han for længst stoppet med. Nu kører han i stedet grus, materialer og skrot inden for Danmarks grænser i sin treakslede Scania R500 trækker med fireakslet tiptrailer bagpå. Og han klager ikke. Der er nok at lave. »De gode eksportture bliver givet til østeuropæerne, for de kan køre billigere, end vi andre kan. Derfor holdt jeg op med at køre eksport.

Man kunne måske godt lige leve af det, men det var umuligt at få til at blive en god forretning, « siger han. Virksomheden består af Allan Rosendal Lauridsen selv og bilen – og de er på vejene fra mandag morgen til fredag aften. Overnatningerne foregår i bilen. Allan Rosendal Lauridsen deltager så vidt muligt i DTLs arrangementer, og han har planer om at melde sig til TACHO Online, så han slipper for selv at holde styr på køre- og hviletiderne. »DTL har mange af de samme holdninger, som jeg selv har. DTL står for lov og orden og taler imod cabotagekørslen, « siger vognmand Allan Rosendal Lauridsen.

DTL magasinet

FOTO: GITTE ROSENDAL LAURIDSEN

Vognmand Allan Rosendal Lauridsen fra Nørbæk ved Randers er spritnyt medlem af DTL. For fire-fem måneder siden meldte han sig ind »for at støtte det gode formål«, som han udtrykker det. »DTL har mange af de samme holdninger, som jeg selv har. DTL står for lov og orden og taler imod cabotagekørslen. Dem jeg kender, som er medlemmer af DTL, er de reelle vognmænd. De brodne kar står ikke dér. Så pengene til medlemskabet

ER JEG I DTL

41


FOTO: JOHN LARSEN

FOTO: PER DAUGAARD

Navne NOTER

Ny chefkonsulent

REDAKTØRSKIFTE

og indfaldsvinkler fra og med næste nummer. John Larsen, der har gjort hele DTL-tiden med siden organisationens start 1. januar 1999, bidrager dog fortsat til bladet i de næste par måneder, indtil pensionistlivet kalder den 1. april, når han har rundet de 65 år.

FOTO: JOHN LARSEN

Efter 216 udgaver af dette blad er det slut. DTL Magasinets redaktør siden august 1998, John Larsen, går på pension. Dette blad er således det sidste, som han står med ansvaret for. Ny mand i redaktørstolen er journalist Niels Møller Madsen, 57, som er klar med nye ideer

John Larsen, bagerst, overlader den varme stol til sin efterfølger Niels Møller Madsen.

Med ansvar for områderne affald, genbrug, cirkulær økonomi, miljø og klima bliver der nok at se til for den nye chefkonsulent og sekretær for DTLs specialforening Danaffald, Niels Bukholt. Han har første rigtige arbejdsdag 1. marts – efter en tyvstart på DTL Dyrs generalforsamling i sidste måned, idet han også kommer til at arbejde med andre erhvervspolitiske områder som transport af levende dyr. Niels Bukholt kommer fra Miljøstyrelsen, hvor han har været i syv år. Han har tidligere været koncernjurist i Dong Energy, arbejdet i DIs miljøsektion og i foreningen Affald Danmark.

Kurt Rinhack, 60 år

VETERANER PÅ FORÅRSTUR Endnu har vinteren grebet om os, men foråret er lige om hjørnet – og det betyder også, at de gamle veteranlastbiler skal luftes igen. Den årlige forårstur i det midtsjællandske foregår lørdag 5. maj med start kl. 8:00 hos Euromaster i Ringsted, hvor der er morgenkaffe og rundstykker. Herefter går turen ud i naturen med indlagte overraskelser. Tilmelding skal ske senest den 1. april og er

42

DTL magasinet

efter ”først til mølle”-princippet med plads til i alt 150 deltagere. Deltagerpris er 150 kroner. Tilmeldingen hos arrangør Poul-Erik Johansen på mail: veteran@pejkrantransport.dk. Arrangementet har sin egen Facebook-side, ”Veteranlastbiler på forårstur” med bl.a. fotos fra de tidligere år. Billedet viser Poul-Erik Johansens egen Scania 110 Super fra 1974.

DTLs konsulent, uddannelsesekspert og udsendte med truckshowet ”Job i Transport” er netop fyldt 60 år den 8. februar. Fødselsdagen blev behørigt fejret på regionskontoret i Viborg. Kurt Rinhack kom til DTL i marts 2015, hvorefter han har rådgivet utallige medlemmer om især uddannelsesspørgsmål. Det er også Kurt, der tilrettelægger DTLs vognmandskurser med mere. Han har i mange år været et kendt ansigt i branchen ikke mindst fra sin tid som konsulent og faglærer på Aarhus Tech.

FEBRUAR 2018


VELKOMMEN TIL RT TRANSPORT

DTLs direktør genudnævnt til kommission Adm. direktør Erik Østergaard fra DTL - Danske Vognmænd er blevet genudnævnt som fast sagkyndig til Færdselssikkerhedskommissionen. Udnævnelsen gælder i fire år og bortfalder med udgangen af det år, hvor der afholdes kommunalvalg. Det er Transportministeren, som beskikker faste sagkyndige til kommissionen.

Aktiv, kvindelig vognmand på 70

En af DTLs få kvindelige vognmænd er fyldt 70 år den 13. januar. Rigmor Lehmann Buch, Horsens, kunne fejre dagen som stadig aktiv vognmand med to lastvogne. I 1977 købte Rigmor Buch sammen med sin mand, Georg Buch, en vognmandsforretning med en enkelt trækker, men tingene udviklede sig, og parret valgte i 1982, at Rigmor overtog driften af vognmandsfor-

retningen, mens Georg var disponent. Rigmor Buch er en af de få vognmænd, som aldrig har haft kørekort til lastvogn. Til at køre de to lastvogne i dag er der ansat fire chauffører. »Vi har været lidt heldige, fordi vi har dygtige chauffører - en væsentlig faktor for, at det kører godt hver dag,« siger hun. Rigmor Buch har ingen planer om at gå på pension. Vognmandsforretningen ruller, og derudover har de en udlejningsforretning med entreprenørmateriel og køretøjer. De driver også en el-virksomhed. Og for at have lidt adspredelse har parret en snes kreaturer af højlandsracen gående på en gård i det vestlige opland til Horsens.

Vognmænd er generelt for dårlige til at hjælpe hinanden. Det mener Ronni Tobiasen, ejer af vognmandsfirmaet RT Transport i Herning. Han har nu meldt sig ind i DTL for at få mere samarbejde med kollegaer og for at få lidt mere sikkerhed for sin virksomhed. RT Transport har to lastbiler – en Scania 450 Topliner og en Volvo FH 440 kranbil - og

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER Odsherred Fragt- og Vognmandsforening Søren Hansen Mariekær 2 4573 Højby Randers og Omegns Vognmandsforening Hyltoft ApS Rævebakken 2 8830 Tjele Vestjyllands Vognmandsforening Trætoppens Autohjælp v/Kim Haakonsson Karupvej 4 7442 Engesvang

RT Transport Næstholtvej 14 7400 Herning

Vognmand Poul Eli Nymann i Skørping har 40 års jubilæum som vognmand, og det skal fejres fredag 2. marts på adressen Skørping Nord 7, 9520 Skørping. Han har inviteret familie, kunder, forretningsforbindelser, kollegaer, ”gamle chauffører”, venner og andet godtfolk til en festlig dag fra kl. 12.

FEBRUAR 2018

Henrik Larsen ApS Ollingvej 63 6933 Kibæk ST Logistik Ølgod ApS Tyttebærvej 47 6870 Ølgod Sønderjyllands Vognmandsforening A Transport Spedition ApS Industrivej 21 6740 Bramming Direkte Spedition Fyn ApS Søhusvej 216 5270 Odense N DTL DYR Kreaturhandler Anders Rasmussen A/S Søbakken 12, Borbjerg 7500 Holstebro

DTLs ARBEJDSGIVERFORENING Johnny Kofod Transport ApS Sofielundparken 27 8860 Ulstrup

JUBILÆUM

kører med alle slags stykgods fra øl over træpiller til tunge byggepladsmaterialer. RT Transport beskæftiger to chauffører. En der kører i Scania’en om natten, mens Ronnie Tobiasen selv kører om dagen. Den anden chauffør kører kranbilen. Han ligger ude hele ugen, kører ud søndag aften og er hjemme igen fredag aften.

A Transport spedition ApS Industrivej 21 6740 Bramming

Højrup Vognmandsforretning Dennis Just bruger både sit I/S regionskontor og TungVognsSpeStationsvænget 6 cialisten. Her er han fotograferet, 5750 da han komRinge i finalen til Årets Kreaturhandler Anders Ras- Transportvirksomhed i 2016. I 2011 vandt han titlen. ST Logistik Ølgod ApS mussen A/S Tyttebærvej 47 Søbakken 12, Borbjerg 6870 Ølgod 7500 Holstebro Spedition Fyn ApS Søhusvej 216 5270 Odense N

Hedoha Transport Guldagervej 71 4640 Faxe

DTL magasinet

43


en ny urban generation

skræddersyet til distribution Manøvrering af store lastbiler på lidt plads samt skærpede krav til sikkerhed og emissioner, er med til at gøre hverdagen i byerne mere udfordrende end nogensinde før. Med Scanias nye P-, og L-serie findes der løsninger, skræddersyet til at håndtere selv de mest komplekse opgaver. Kameraer og sænket instrumentpanel er med til at give 360o udsyn. Ideelle ind- og udstigningsforhold giver en

Se alle nyheder på www.scania.dk/l-serie Se alle nyheder på www.scania.dk/p-serie

mere ergonomisk arbejdsplads, og den elektriske parkeringsbremse, der bremser automatisk, når du åbner førerhusdøren, er med til at skabe en tryggere hverdag, både for chaufføren og lastbilens omgivelser.

Med andre ord, kan du ikke gå galt i byen med Scanias nye urbane lastbiler.

Profile for DTL - Danske Vognmænd

DTL Magasinet Februar 2018  

DTL Magasinet Februar 2018  

Profile for sandgreen