Page 20

INTERVIEW // ERIK ØSTERGAARD

Man må dele sig efter anskuelser Uenighederne mellem ITD og DTL - Danske Vognmænd har længe været kendt i branchen. Alligevel mener mange, at der er mere der samler, end der skiller. Men det er DTL-bossen Erik Østergaard faktisk i stigende grad uenig i. Tværtimod går det den modsatte vej, siger han i dette interview

N

år man laver en alliance med en lang række østeuropæiske organisationer for at påvirke EU-politikken i retning af mindre regulering og mere liberalisering, så står det også helt klart, at man ikke arbejder for den almindelige danske vognmand, der opererer på ordnede forhold. Det er ikke godstransportens bidrag til det danske transportmarkeds bæredygtighed, der varetages. Sådan siger Erik Østergaard en gråvejrsonsdag på sit kontor. Ved døren står hans kuffert parat til endnu et i rækken af denne måneds mange ture til Bruxelles.

fra eller gennem, men ofte opholder sig i Danmark og nabolandene og reelt udfører permanent og systematisk cabotagekørsel eller regional 3.-landskørsel i månedsvis. Igen og igen. - Chaufførerne kommer nok hjem en gang imellem i løbet af et år, men det gør lastbilerne stort set aldrig. Chaufførerne er her på helt andre lønvilkår og slår dermed bunden ud af markedet. Dét rammer den danske vognmand og de danske chauffører benhårdt. Det er transporterhvervet, der betaler og transportkøber, der tjener. Og det er kun blevet værre.

Stadig flere østeuropæiske plader

Ikke plads til DTL’s medlemmer

- Jeg har efterhånden været længe i denne branche. Løbende får vi tal fra ITD’s grænsetælling, som beretter om væksten i lastbiler, der krydser grænsen. Det tolkes hver gang og udelukkende som et parameter for, at der er øget aktivitet og vækst i samfundet. Nu slører de også, hvor bilerne i virkeligheden kommer fra. Men sandheden er jo, at der i stadig øget omfang er tale om lastbiler på østeuropæiske plader. Og at østchaufførerne ikke bare kører til og

- Men der er jo mange ting ITD og DTL - Danske Vognmænd vitterlig har fælles holdninger til? - Ja, vi er enige om meget: infrastrukturinvesteringer, trængselsproblemer osv. Men det ændrer ikke ved, at ITD’s østeuropæiske alliance, Østfronten, som jeg kalder den, forsøger at påvirke hele grundlaget for erhvervets eksistens i en efter min mening både farlig og forkert retning. For i det regnestykke er der ikke plads til mine

Politikerne og offentligheden må ikke lulles ind i en misforståelse om, at branchen er enig, og at det er ét fedt, hvad der foregår. Der er vigtige og helt afgørende forskelle. Adm. dir. Erik Østergaard, DTL – Danske Vognmænd 20 | DTL magasinet | April 2018

medlemmer. Der er heller ikke plads til medlemsvirksomhederne hos vores svenske, finske, norske, mange tyske, hollandske, og-jeg-kunne-blive-ved samarbejdspartnere. Og sandheden er også, at en række af ITD’s mindre og mellemstore medlemmer også må strække våben, hvis østalliancen får magt, som den har agt. Eller lade sig opsuge af de store med social dumping som forretningsmodel.

Klokken er fem minutter i tolv - Hvorfor har du behov for at komme med denne meget bastante melding netop nu? - Det har jeg, fordi klokken er fem minutter i tolv. Kommissionen er kommet med udspil for vejtransporten, den såkaldte mobilitetspakke. Der foregår lige nu et intenst politisk slagsmål i de europæiske nationale parlamenter og i hele EU-systemet. Lige neden under dét slagsmål foregår der en endnu voldsommere kamp mellem organisationer i hele Europa. Vi står i en overlevelseskamp for erhvervet. Det hører jeg fra Frankrig, fra Tyskland, fra Holland og fra vores tætte samarbejdspartnere i de nordiske lande. - Og helt nede foregår kampen dagligt på vejene mellem virksomhedernes chauffører: løndumping, fusk med AdBlue, manipulationer med tachografen, postkassefirmaer, systematiseret cabotagekørsel, nøje planlagt regional 3.-landskørsel. Alt sammen med lavtlønschauffører. Den kamp sætter mange vognmænd i valget mellem at dreje nøglen om eller overgive sig eller lade sig opsluge og selv begynde at lave en forretningsmodel, der lukrerer på social dumping. Og det mener jeg, vi bliver nødt til at være ærlige

DTL Magasinet nr. 4, april 2018  
DTL Magasinet nr. 4, april 2018  
Advertisement