Page 10

ERHVERVSPOLITIK // NYHEDER

NEJ TAK

til forslag om kombitransport

EU-Kommissionens forslag om kombitransporter vil bl.a. gøre det muligt for lavtløns-operatører at køre indenrigsfragt uhindret i et andet land, mener den nordiske vognmandsorganisation, NLA.

E

U-Kommissionens forslag om kombitransporter forstørrer problemerne med uklare regler. Det mener direktør Søren Hyldstrup Larsen fra den nordiske vognmandsorganisation, Nordic Logistics Association (NLA). - Det bliver sværere at øge den kombinerede transport, når unfair konkurrence og social dumping gør vejtransport billig, siger han, der giver forslaget noget nær dumpekarakter. EU’s transportkommissær Violeta Bulc vil gerne flytte mere gods over på skibe, flodpramme og togvogne, og derfor prøver EU-Kommissionen at gøre det mere attraktivt at planlægge kombinerede transporter. Imidlertid forpasser hun chancen for at effektivisere kombitransport, mener NLA.

Tre tilbageskridt For det første vil Violeta Bulc bevare undtagelsen fra cabotagereglerne, når der er tale om kombitransport. Det vil blot gøre det muligt for lavtløns-operatører at køre de facto indenrigsfragt uhindret i et andet land, mener NLA. Dernæst foreslår Violeta Bulc, at kombireglerne udvides til national transport uden kilometer-restriktioner. Det vil øge uklarheden omkring kombitransporter og cabotage. ”Hvad er hvad?” spørger NLA retorisk. I modsætning til cabotage, hvor lastbilen skal være ude efter syv dage, har kombitransporter ingen begrænsninger. For det tredje er der udstationering (dvs. løn- og arbejdsvilkår på opholdslandets betingelser), som skal gælde fra dag 1, når 10 | DTL magasinet | April 2018

man følger tankegangen i EU-Kommissionens forslag fra maj. - Det har Kommissionen justeret, så international kørsel omfattes af udstationering fra dag 3, mens cabotage skal gælde fra dag 1, forklarer Søren H. Larsen. På den positive side er øget kontrol, krav til dokumentation og større samarbejde mellem landene. Sidst roser NLA Kommissionen for et initiativ, som man frabeder sig hos bl.a. DI Transport og ITD, nemlig pligt til at investere i de nødvendige terminaler og faciliteter. Her tænkes først og fremmest på omladning i havne.

Forslaget deler vandene Forslaget deler vandene både i transportbranchen og EU, ikke mindst på de punkter, der berører cabotage og social dumping. Som transportminister Ole Birk Olesen (LA) konstaterer om forhandlingerne om hele EU-vejpakken, som kombiudspillet er en del af: - De østeuropæiske medlemslande ønsker yderligere åbning og adgang til vejtransportmarkedet, mens de vesteuropæiske medlemslande ikke ønsker yderligere markedsåbning. Samtidig er landene i periferien bekymret for, at de nye regler vil betyde dårligere betingelser for deres virksomheder og chauffører i udlandet. Han og de øvrige lande i "Vejtransportalliancen" – Tyskland, Frankrig, Italien, Østrig, Belgien, Luxembourg, Sverige, Norge, Schweiz samt Danmark – har øje for den manglende sammenhæng mellem reglerne for cabotage og kombineret transport.

- Udenlandske transportørers kombitransporter skal betragtes som cabotagekørsel. Det skal fortsat være muligt at kræve anmeldelse af kombineret transport i lighed med den nuværende anmeldelsespligt i RUT (Registret for Udenlandske Tjenesteydere), understreger Ole Birk Olesen.

ITD: Forbedringer I modsætning til NLA/DTL er ITD positiv og betegner kombiudspillet som interessant. ITD har det politisk bedre i selskab med østeuropæiske organisationer end med DTL og trafikministeren. Tidligere i marts deltog ITD i et møde i Budapest med transportministre og embedsmænd fra en lang række østeuropæiske lande samt Irland, Malta, Spanien og Portugal. Emnet var EU-Kommissionens vejpakke. ”En række medlemslande føler, at den hidtidige forhandling om vejpakken har overset nogle af de mest grundlæggende EU-retlige principper for det indre marked, såsom den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser”, skrev Emma Hadrovic, erhvervspolitisk konsulent i ITD, i en pressemeddelelse efter mødet.

DI Transport enig i opdeling DI Transport er enig med Violeta Bulc i, at national kombitransport underlægges cabotagereglerne. DI vånder sig over de omfattende krav til dokumentation. De bør forenkles og skal kunne fremvises elektronisk. De behøver ikke at ligge i førerhuset, hvis chaufføren i

DTL Magasinet nr. 4, april 2018  
DTL Magasinet nr. 4, april 2018  
Advertisement