Page 1

Sandkassen

Sandfeldgården Sandfeld Alle 25 – 6933 Kibæk Tlf. 97-191411 Nr. 4 2016


Redaktion: Dorthe Laursen Else Holm Herdis Callesen Chr. Rahbek Jette Bang Jensen Charlotte Mikkelsen John Rohde Redaktionen ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår --------------------------------------------------------------Brugerråd: Else Jensen Ruth Byskov Uffe Jørgensen Peder Bjerregaard Andersen Lilian Vium

Irma Jensen Jette Rune Else Langkjær Sonja Nybo Ruth Nørgård Madsen

--------------------------------------------------------------Har du lyst til at skrive noget i Sandkassen, er du meget velkommen til det. Forslag, ideer, indlæg m.m. kan sendes pr. mail til clm@diakon.dk eller kontakt John Rohde på tlf. 40279988.


Siden sidst På mine gamle dage blir jeg mere og mere opsat på at være til bare være til stede til gavn og glæde helst uden at være til besvær til grin til fals til overs nej, bare føle mig vel til mode ved tanken om alt det jeg har til gode af liv og levned af leg og lyst Digt af Benny Andersen fra digtsamlingen Kram

Ældreområdet udvikler sig stærkt i disse år, hjulpet på vej af landspolitisk opbakning med landsdækkende initiativer som ældremilliard, kompetencemidler og senest værdighedspuljen på 1 mia. kr. For at få del i pengene har Herning Kommune skullet udarbejde værdier og politikker på ældreområdet med fokus på fem centrale områder i ældreplejen:     

Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død

I 2012 kom Ældrekommisionen med 43 forslag til hvordan der kan skabes et godt ældreliv og høj trivsel på Danske plejehjem.


Den røde tråd i det daglige arbejde på Sandfeldgården er Danske Diakonhjems værdier og efterlevelse af Ældrekommisionens 43 forslag til forbedringer på landets plejehjem. At skabe et plejehjem som Ældrekommisionen beskriver, stiller høje krav til medarbejderne. Der skal være en sund faglighed tilstede med den nødvendige viden om hvad der er kernen i kerneydelserne. Samtidig skal medarbejderne have evnen til at fremme en omsorgskultur, der sikrer beboernes trivsel, selvbestemmelse, frihed og tryghed. For at løfte opgaven med at skabe et hjem, hvor der uhindret kan leves et godt ældreliv, er det nødvendigt med alle spillere på banen og det kræver et tæt samarbejde mellem beboere, medarbejdere pårørende og frivillige. Ifølge Ældre Sagen har to tredjedele af alle plejehjemsbeboerne en demenssygdom og er ”multisyge”. Derfor er det vigtigt at vi er bevidste om en række gode muligheder for at påvirke vores liv som ældre og gamle ved at tydeliggøre vores ønsker, mens vi har overskud til det. Vi kan fx skrive et:  Plejetestamente som beskriver hverdagsvaner og rutiner der skaber trygge rammer for ens liv. Det er ikke juridisk bindende.  Fremtidsfuldmagt hvor der tages beslutning om hvem der skal varetage ens personlige- og økonomiske forhold, om man må udstyres med GPS osv.  Livstestamente som sikrer at lægerne følger ens ønsker for livsforlængende behandling.  Min sidste vilje hvor man beskriver ønsker til begravelsen eller bisættelsen Som jeg her, meget kort, har forsøgt at beskrive er et godt ældreliv på plejehjem afhængig af mange udefrakommende faktorer og det er ikke kun den nærmeste familie der har stor betydning for den enkelte beboers


livskvalitet. Fordi velfærdsmodellen er under pres, vil vi alle blive mere og mere afhængig af den hjælp pårørende og frivillige yder. Dog har det fortsat stor betydning at omsorgen og plejen udføres af medarbejdere der mestrer sygdom og svækkelse, men altid overordnet har fokus på mennesket bag sygdommen. Den glade juletid nærmer sig med hastige skridt og på Sandfeldgården synges og spilles den som altid i gang af Bodil Kirketerp og hendes musikelever. Det sker, traditionen tro, når Nybyggerne holder Grønt marked den sidste fredag i november. Fra Sandfeldgården skal lyde en stor tak for det store arbejde som alle frivillige yder med at skabe overskud til fordel for beboer aktiviteter. En anden fast tradition er beboernes julegaveindkøbstur til Herning Centret. Turen planlægges af medarbejderne og vanen tro afsluttes julegavekøb med fællesspisning på restaurant. Juleforberedelserne med lys, dufte og forventningens glæde er i gang og derfor holder andre aktiviteter pause i december. Det giver tid til juletraditioner som bagning af julekagehuse, dekoreret, pyntet flot op, til stor fornøjelse for alle, store som små. Åkoret, ledet af Bodil Kirketerp, synger julen ind på Sandfeldgården den 19. december. Det foregår i Pyramiden og alle er velkommen til at deltage i en rigtig hyggelig aften med julesange, julehygge, kaffe og samvær. Den 6. december er der julefrokost for beboerne, deres ægtefæller og medarbejderne. Det er en tradition alle ser frem til. I løbet af december får Sandfeldgården besøg af glade og forventningsfulde børn fra børnehaven og De Grønne Pigespejdere, som glæder alle med sang og luciaoptog.


Juledagene på Sandfeldgården er hyggelige dage hvor mange af beboerne glædes over besøg fra familien. Nytåret markeres den 12. januar kl. 14.00 med nytårskur, hvor beboere, frivillige og medarbejderne er inviteret – se info andetsteds i bladet. Sandfeldgården ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for et godt og inspirerende samarbejde i det forløbne år. Venlig hilsen Lilian Vium


BEBOERNYT Velkommen til: Edith Jørgensen – lejl. 42 Gunnar Madsen – lejl. 13 Rigmor Østergaard Nielsen – lejl. 8 Vi har taget afsked med: Aase Klitgaard – d. 7/9-16 Dagny Lind Pedersen – d. 9/9-16 Svend Graversen – d. 20/10-16 Æret være deres minde

MEDARBEJDERNYT Kongelunden Velkommen til: Sosu-hj-elev Emma Skov Jensen pr. 16/1 – 7/4-17 Farvel til: Sosa Irina Petrescu pr. 31/8-16

Nyboder Farvel til: Afløser Karina Kragh pr. 19/9-16 Henny Platz pr. 31/12-16 ---------------------------------------------------------------------------


FØDSELSDAGE

December Den

6. Bodil Brahms 10. Irma Jensen 27. Laurits Pedersen 28. Mona Mikkelsen

Januar Den

1. Erik Madsen 18. Helga Piihl 20. Petra Ibsen Nielsen 20. Børge Strøm Andersen 21. Axel Christensen 22. Mary Jørgensen 23. Lis Pedersen

Februar Den

24. Thorkild Mejlby

Redaktionen ønsker tillykke med dagen.


ARRANGEMENTER SE OGSÅ SKEMAET OVER FASTE AKTIVITETER December Torsdag d. 1.

Kl. 11.30 Julefrokost på Nyboder

Tirsdag d. 6.

Bodil Brahms – fødselsdag Kl. 11.00 Julefrokost for hele huset i Pyramiden

Onsdag d. 7.

Kl. 9.00 Nybyggerbestyrelsesmøde Kl. 9.30 Nyhavn tager på juletur til HerningCentret

Torsdag d. 8.

Kl. 10.00 Adventshygge v/Ældre Sagen

Lørdag d. 10. Irma Jensen – fødselsdag Tirsdag d. 13. Kl. 15.30 Luciaoptog v/De grønne pigespejdere Onsdag d. 14. Kl. 14.15 Gudstjeneste v/K. Møberg Lørdag d. 15. Kl. 10.30 Luciaoptog v/Børnehaven Klatretræet Lørdag d. 24. Kl. 9.45 Julegudstjeneste v/K. Møberg Kl. 11.30 Julemiddag i Pyramiden. Tirsdag d. 27. Laurits Pedersen – fødselsdag

Onsdag d. 28. Mona Mikkelsen – fødselsdag

SE OGSÅ SKEMAET OVER FASTE AKTIVITETER


SE OGSÅ SKEMAET OVER FASTE AKTIVITETER Januar 2017 Torsdag d. 1.

Erik Madsen – fødselsdag

Tirsdag d. 3.

Kl. 14.30 Læsegruppe v/Nybyggerne – opstart efter nytår

Onsdag d. 11. Kl. 14.15 Gudstjeneste v/M. Meiner Torsdag d. 12. Kl. 14.00 Nytårskur for beboere, frivillige og medarbejdere. Musikalsk underholdning v/Højbo Husorkester. Tilmelding senest d. 9/1-17 Onsdag d. 18. Helga Piihl – fødselsdag Fredag d. 20.

Petra Ibsen Nielsen – fødselsdag Børge Strøm Andersen – fødselsdag

Lørdag d. 21. Axel Christensen – fødselsdag Søndag d. 22. Mary Jørgensen – fødselsdag Mandag d. 23. Lis Pedersen – fødselsdag Onsdag d. 25. Kl. 14.30 Gudstjeneste v/K. Møberg

Februar Onsdag d. 1.

Kl. 9.30 + 13.00 Bustur v/Nybyggerne – opstart efter år Kl. 14.00 Nybyggerne afholder generalforsamling

Mandag d. 6

Kl. 14.00 Brugerrådsmøde

Onsdag d. 8.

Kl. 14.15 Gudstjeneste v/K. Møberg Kl. 9.30 Redaktionsmøde i Sandkassen

SE OGSÅ SKEMAET OVER FASTE AKTIVITETER


SE OGSÅ SKEMAET OVER FASTE AKTIVITETER Onsdag d. 15. Kl. 9.30 + 13.00 Bustur v/Nybyggerne Onsdag d. 22. Kl. 14.15 Gudstjeneste v/K. Møberg Fredag d. 24.

Thorkild Mejlby – fødselsdag Kl. 14.00 AC Orkestret underholder.

SE OGSÅ SKEMAET OVER FASTE AKTIVITETER Ret til ændringer forbeholdes.


”Skrive – Stafetten” Stafetten vandrer flittig rundt blandt alle de mange frivillige på Sandfeldgården. Vi har tidligere bragt indlæg fra Per Schrøder, Else Langkjær, Birthe Flensborg, Lise Lotte Liebach, Ernst Jakobsen, Ruth Byskov, Hans Enevold, Bent Hede, Ruth Frederiksen, Gunnar Ahle og Inge-Birgit Jensen. I dette nummer af Sandkassen kan i læse et indlæg fra Kirsten Buelund. Vi håber på at rigtig mange har mod på at gribe ”skrive-stafetten” og skulle nogen ønske hjælp til et indlæg er vi parat til at hjælpe – kontakt da venligst Christian Rahbek på tlf. 40189264. Redaktionen


Frivilligdagen den 28. september 2016 Vi var 7 deltagere fra Sandfeldgården, der i år deltog i frivilligdagen på Diakonhøjskolen i Aarhus, hvor vi havde en fantastisk dag med meget levende og spændende indlæg og ikke mindst en dejlig forplejning. Overskriften for dagen var ” Engagement, der smitter” - og det levede dagens to foredragsholdere op til i rigt mål. Efter sang og velkomst ved Kirsten Lehmann fortalte kunstner, forfatter og iværksætter Nadia Plesner meget levende og medrivende om: Simple Living – kamp og kunst fra en campingvogn. Vi blev alle meget grebet af hendes fortælling om sin tid som kunststuderende i Amsterdam, hvor hun som 25 årig blev udsat for en alvorlig ulykke og måtte bo i en campingvogn. Mens hun måtte holde pause fra studiet læste hun en lille notits om folkemordet i Dafur, og da hun i samme avis så en kæmpe artikel om Paris Hilton, fik hun inspiration til at skabe kunst om mediernes prioritering. Hun lavede sit billede ” simple living” og producerede t-shirts, hvor overskuddet gik til Dafur. Dette skabte røre hos giganten Louis Vuitton, der anlagde sag i Paris mod Nadia Plesner og uden hendes tilstedeværelse, vandt Louis Vuitton sagen, og hun blev dømt til at betale dagbøder af 112.000 kr., indtil hun havde stoppet sin produktion!!! Dette udløste mediestorm og Nadia tog kampen op, fik advokatbistand, der dog rådede hende til at stoppe, da hendes gæld voksede til uanede højder! Hun begyndte at arbejde på et kæmpe oliemaleri – Dafurnica –, der blev udstillet i Odd Fellow galleriet i 2011, - og igen lagde Louis Vuitton sag an mod hende! Denne gang ville hun ikke give op, da maleri er kunst, og man må have sin kunstneriske frihed. Hun stævnede Louis Vuitton, skabte stor opmærksomhed omkring sagen, og Heart udstillede maleriet, mens


sagen kørte! Efter tre års kamp vandt Nadia både den sag og den forrige, hvor gælden var løbet i 3,6 mill. kr., Hun fik sin uddannelse gjort færdig og er flyttet hjem til Danmark igen. Simple Living komiteen sender i dag hospitals – og skoleudstyr til flere nødlidende lande. Dafurnica hænger i dag på Herning gymnasium, hvor de studerende hjælper børnehjem i Tanzania. Efter frokosten talte underviser og foredragsholder Freddy Meyer over emnet: ”Gå gladere hjem fra frivilligarbejdet, end da du kom”. Freddy Meyer fortalte meget underholdende og inspirerende om, at man ikke skal lave noget, man bliver ”uglad” af, - for ” hvis du sidder på en død hest, hvorfor stiger du så ikke af?” Vi behøver ikke alle at have den samme motivation, men vi kan løfte hinanden, og vi skal heller ikke kunne alt det, de andre kan – vi kan jo bare spørge! Gør det du er god til og spild ikke tiden på det andet, for uanset hvad, kan vi ikke lære det samme, men vi kan løfte det positive. Vi kan alle gå ind med hver vores bidrag til relations kompetencen, og som frivillig bidrager vi også til glæden. Freddy fortalte meget humoristisk om, hvad det koster at omgås personer, der ”surstråler,” og om forskellen mellem mænds og kvinders hjerner – ”jeg hører, hvad du siger – men ser hvad du gør”. Efter afslutningen på en dejlig indholdsrig dag vendte deltagerne hjem igen, og vi kan se frem til den 27. september, 2017, hvor der igen afholdes frivilligdag på Diakonhøjskolen. Herdis Callesen – frivillig på Sandfeldgården


Referat fra brugerrådsmøde d. 9. november 2016 Deltagere: Irma Jensen, Else Jensen, Peder Bjerregaard Andersen, Uffe Jørgensen, Sonja Nybo, Else Langkjær, Ruth Byskov, Jette Rune, Lilian Vium Afbud: Ruth Nørgaard Referent: Charlotte Mikkelsen Velkommen til Irma Jensen som afløser Svend Graversen i brugerrådet. 1. Godkendelse af ref. fra sidste møde 2. Nyt fra Sandfeldgården o Der er kommet nye takster fra Herning kommune for 2017. Pris pr. mdr. er herefter: Mad 3.560 kr., rengøringsartikler 67 kr., tøjvask 226 kr. o Gudstjenesten er flyttet tilbage til om eftermiddagen kl. 14.15. Dette er sket fordi Sandfeldgården finder det vigtigt at give beboerne mulighed for samvær med sang, kaffe og hygge efter gudstjenesten. o Der er lavet plan for juleaften og nytårsaften. Den 24. dec. er der gudstjeneste kl. 9.45, derefter julemiddag og hygge omkring juletræet. o Nytårskur d. 12. januar 2017 kl. 14.00. o Der er ingen busture i januar, da en del af beboerne ikke har lyst til at komme ud i kulden. Dette kan ikke undgås, da der vil være en del ventetid pga. kørestole som skal fastspændes osv. o Brugerrådet har drøftet opkrævning for handsker og medicinglas kontra færre plejetimer. 3. Medarbejdernyt o Der er ansat en social- og sundhedshjælper i nattevagt pr. 1/117. o To af de langtidssygemeldte i plejen er i virksomhedspraktik på Sandfeldgården


o Pedellen er også langtidssygemeldt. Imens er Erik Bukalo stedfortrædende pedel. o Der er ansat en social- og sundhedsassistent i et vikariat. 4. Nyt fra Ældrerådet o Intet nyt 5. Nyt fra Ældre sagen o Der er etableret en søndagscafé på Sandfeldgården, som løber af stablen én søndag i måneden. Der kom tilbagemelding efter afholdelse af første søndagscafé, at der manglede aktivitet/program til søndagscaféen. Brugerrådet anbefaler, at tovholderne for søndagscaféen kontakter Bodil Markmøller for at få hende ud for at fortælle om konceptet. Det var ikke oprindeligt tiltænkt, at der skulle være aktivitet/program på til disse søndagscaféer, da der skal være god tid til at skabe netværk. o Torsdag d. 8. dec. holder Ældre sagen julehygge på Sandfeldgården kl. 10.00 6. Uffe Jørgensen efterspørger, hvordan vi får politikerne i tale omkring levering af mad fra eget køkken o Brugerrådets beboere, pårørende og frivillige bakker op om beboernes ønske om, at der laves mad på Sandfeldgården. 7. Tanker om fremtiden o Lilian har været på et lederkursus hvor temaet handlede om at tiden fremover bliver en meget knap ressource. Derfor skal vi være bevidste om at vi har valget til at vælge til og fra. 8. Næste mødedato - mødedatoer for hele 2017 o 6. februar, 10. maj, 22. august, 14. november 9. Evt. o Intet nyt.


Efterårsfest! Sandfeldgården har den 4. oktober holdt en efterårsfest, hvor ca. 90 personer deltog. Nybyggerne, der er Sandfeldgårdens støttekreds, havde inviteret til fest med sild og smørrebrød samt underholdning ved folkemusikgruppen Det Hule Host. Bordene var flot pyntet med agern, bær og frugter fundet i hegn og haver og stemningen var allerede fra starten helt i top.

Det Hule Host består af fire lærere, der har arbejdet på samme skole i mange år, samt en ingeniør og de underholdt med irsk folkemusik og evergreens, hvor deltagerne blev opfordret til at synge med. Musikerne fortalte små anekdoter på en humoristisk måde og havde et godt samspil med en fantastisk ping-pong.


Efter underholdningen kunne man nyde kaffen, med dertil hørende kringle og lagkage samt pakket gevinsterne ud fra aftenens amerikanske lotteri.

Festen blev arrangeret for midler fra Fonden Finns Humørlegat, hvoraf Nybyggerne i foråret modtog 7000 kroner til dette arrangement. Støttekredsen er glade for den fine opbakning, der var til aftenen, da det er medvirkende til at skabe en festaften for alle. Beboerne glæder sig over de mange aktiviteter, der foregår på Sandfeldgården, og som en pårørende udtrykte det: aldrig havde jeg da forestillet mig, at min mor skulle få så travlt efter at være flyttet på plejehjem! Herdis Callesen – formand for Nybyggerne


Geder på Nyboder I vores indhegning og gedehus har vi 2 gimmer geder gående, Grethe og Snehvide. Vi lånte gedebukken Benno hos Marianne Christiansen i Karstoft. Det gav det resultat at Grethe fik 2 gedekid, Hans og Maren og Snehvide fik også 2 gedekid, Åse og Rikke. Grethe fik dem den 7. april og Snehvide den 29. april. Vi kom af med Hans og jeg har særligt fulgt Åse og Rikke, da min datter og Svigersøn, Lene og Kris fik de 2. Søndag den 4. september afleverede vi Åse og Rikke til Lene og Kris i Vonge. Som det ses på billedet har de lavet en platform, så de kan gå på taget.

Jeg vil sige tak til Nyboder og Sandfeldgården for Åse og Rikke. Venlig hilsen fra Jens Sørensen – beboer på Nyboder


Efterlysning! Har du eller i nogle runde strikkepinde som ikke er i brug mere, vil jeg med stor glæde modtage dem.

Venlig hilsen Mona Mikkelsen – Sandfeld Alle 11 – Kibæk Tidligere beboer på Nyboder


Generalforsamling Onsdag d. 1. februar 2017 kl. 14.00 afholder Nybyggerne generalforsamling pĂĽ SandfeldgĂĽrden.

Dagsorden iflg. vedtĂŚgterne. Alle er meget velkommen. Er man ikke medlem, kan man blive tilmeldt denne eftermiddag. Med venlig hilsen - Bestyrelsen


Motion og godt humør Bodil og Hans Peder pü deres torsdags cykeltur.


Fornøjelig aften for frivillige på Sandfeldgården Efter sædvane holdt Sandfeldgården en dejlig aften for frivillige tirsdag d. 25/10-16. Mon ikke vi er omkring 100 frivillige efterhånden. Efter velkomst ved forstanderinde Lilian Vium var der flot middag med lækker forret og derefter dyreryg med waldorfsalat, sovs og kartofler. Det var meget lækkert.

Aftenens overraskelse var Skjern Mandskor. 30 flotte herrer i kjole og hvidt gav os nogle fantastiske numre på både dansk og engelsk. Et af numrene var ”Mandalay”, det lød flot. I min verden er et mandskor noget af det skønneste man kan få at høre og efter klapsalverne at dømme, faldt det i god jord.


Så var der indslag af sangerinderne fra ”Bakken”; Bertha Olsen og Minna Ørbæk. Det var et dejligt indslag. Det er altid godt med lokal islæt og Henny Platz var igen på med ”Sandfeldgårdens frivillig sang” – en fællessang, der altid gør lykke. Tak til Sandfeldgården for en dejlig aften! Gunnar Ahle – frivillig på Sandfeldgården


”Skrive-Stafetten” I skrivende stund siger kalenderen den tredje november. Et kig ud af vinduet overbeviser mig om, at efteråret nærmer sig sin afslutning, og vinteren er rykket tættere på. De sidste blade sidder endnu på træerne, og når solen titter frem gennem skyerne, får det hele et gyldent skær Dette efterår har vist sig fra sin smukkeste side. Træerne har været et brus af gule, røde og brune farver. Det har været en berigende oplevelse at gå en tur og opleve årstidsskiftet i al sin pragt. Rønnebærtræerne har stået ildrøde med bær, og skovbunden har været overstrøet med flotte røde og hvidprikkede svampe Om ikke så længe begynder adventstiden. Ordet advent betyder ”Herrens komme” og vores advent handler om forventning og forberedelse til den store julefest, hvor Jesus lod sig føde. Mens vi venter, har vi mange gode adventstraditioner, der handler om at glæde sig og tælle ned til julen Da jeg var en lille pige, var lørdagen før den første søndag i advent, én af de mest betydningsfulde dage i året for mig. Mor bandt adventskransen af frisk og velduftende gran, som far netop havde klippet i skoven, og for at højne oplevelsen af advent, fik jeg lov til at tænde et stearinlys og forsigtigt holde en grankvist over lyset, hvorefter den dejligste duft af gran bredte sig omkring os. Sådan har vi nok alle minder om adventstiden, som vi værner om i vores inderste skatkammer Som frivillig på Sandfeldgården glæder jeg mig over de mange gode traditioner, som er med til at skærpe forventningen mod jul. Vi har netop været til bankospil, hvor gevinsterne var fine røde julestjerner. Det var om at koncentrere sig og holde øjnene stift rettet på tal og brikker, og kom én og anden til at snakke, blev der højlydt tysset.


I slutningen af november begynder duften at brede sig over hele huset, når der bages brune kager samt kagehuse. Alle, som har lyst, er med, og der bliver hygget med portvin og godter. Og jeg glemmer jo ikke, da jeg sidste år skulle hjælpe til med at ”lime” sådan et kagehus sammen – pludselig faldt taget af, og det lå i ”hundrede” kagestykker. Alle morede sig, og der var ikke andet at gøre, end at le med – sikke livsberigende oplevelser. Jeg glæder mig allerede til at være med igen i år – hvis ellers at jeg får lov! Også duften af gran og mos indfinder sig, når Pyramiden bliver omlagt til et ”gartneri”, og dekorationer i alle størrelser og former venter på at blive solgt til Grøn marked. Dette er kun et lille udpluk af alle de gode traditioner, som er en del af forberedelserne til julen på Sandfeldgården. Tak at jeg må have lov til at være en del af jer og deltage i jeres aktiviteter – det er så livsbekræftende. Vær velkommen Herrens år og velkommen herhid Julenat, da vor Herre blev fød, da tændte sig lyset i mørkets skød Velkommen nytår, og velkommen her Med dette vil jeg ønske jer alle en glædelig advent Kirsten Buelund – frivillig på Sandfeldgården


Et godt samarbejde og venskab

For ca. 2 måneder siden fik Hans Chr. Jensen, som i det daglige er kendt under navnet Gegge, en henvendelse fra Nyboder. Han blev spurgt, om han kunne tænke sig at være frivillig kontaktperson til Jens Nielsen, som er beboer på Nyboder. Det villle han gerne. Gegge kendte godt Jens i forvejen, da han havde mødt ham i forbindelse med sit arbejde, hvor Jens flere gange kom forbi med kaffe på kanden.


De mødes på Sandfeldgården hver torsdag formiddag. Jens arrangerer formiddagene og hver torsdag når Gegge kommer er det første han får at vide, at han skal huske at tage de kartofler som Jens har skrællet, samt en Ritter sport chokolade med hjem. Den dag redaktøren var forbi til en snak og en kop kaffe fandt jeg dem på værkstedet, hvor de var i gang med at dreje en skål i træ og tidligere er det blandt andet også blevet til flotte lysestager som også er drejet i træ. En formiddag kan også være en køretur i bussen, hvor den så står på indkøb eller besøg. Formiddagene sluttes altid af med et spil ludo. Gegge og Jens nyder formiddagene sammen og det har udviklet sig til både et godt samarbejde og et godt venskab.


I erindring gemt men aldrig glemt. Årstidernes skiften er nu nået til efteråret og bladene på træerne er i gang med at iklæde sig efterårets gyldne løv. Tidspunktet nærmer sig for at forrådskammeret skal fyldes op inden vinterens komme. Netop snakken om husmoderens gøremål satte tankerne i gang. Også på Sandfeldgården i Kibæk skulle man nyde høsten af sommerens frugt. Valget faldt på en hjemmelavet æblekage, da det ofte blev serveret til søndagseftermiddags kaffe.


Beboerne deltog ivrigt i skrabningen af æblerne og der blev prøvesmagt med vaniljesukker. Der måtte adskillige gange tilsættes ekstra, da som en af beboerne tilføjede, det skal da smage af noget.

Denne fælles oplevelse omkring tilberedning af en æblekage, satte den gode samtale i gang. Nu kunne alle bidrage med deres erindring, som aldrig var blevet glemt. Adskillige emner fløj over bordet lige fra syltning, henkogning og anvendelse af atamon ved store portioner. En husmor's erfaring fornægter sig aldrig, mange af hendes erindringer gives videre til glæde for næste generation.

Terapimedarbejder Dorthe Jørgensen


Julearrangement på Sandfeldgården Kl. 9.45

Julegudstjeneste v/ Klaus Møberg i pyramiden for beboere, pårørende og medarbejdere

Kl. 11.00 Beboere der skal i byen om aftenen kan evt. spise og hvile på stuen. Menuen for dem vil være risengrød, kaffe m/småkager og julegodter. Kl. 11.30 Fælles julemiddag i Pyramiden Menu: Andesteg m/brunede og hvide kartofler, rødkål, halve æbler m/gele og asier. Ris a la mande m/kirsebærsovs og mandel Efterfølgende kaffe m/småkager Der danses rundt om juletræet, synges og pakkes gaver op med beboere og pårørende Kl. 14.30 Hvile til dem der ønsker det Kl. 16.00- Beboere hentes af pårørende 17.00 Kl. 17.00 Beboere der ikke kan være med til fællesspisning spiser/hjælpes til spisning på stuen. Kl. 18.00 Fællesspisning i tre grupperum. Menu: Suppe, Tarteletter og Is dessert Kaffe m/småkager og julegodter

Vi synger og hygger.


Nytårsarrangement på Sandfeldgården Kl. 11.30 Nytårsmiddag i grupperum Menu: Glaseret hamburgerryg m/grønlangkål, hvide og brunede kartofler. Romfromage m/kirsebærsovs. Efterfølgende kaffe m/småkager. Middagssøvn/hvile Kl. 14.30 Kaffe til dem, der ønsker det. Kl. 16.00 Beboere hentes af pårørende. -17.00 Kl. 17.00 Beboere der ikke skal være med til fællesspisning, spiser/hjælpes til spisning på stuerne. Kl. 18.00 Fællesspisning i tre grupper. Velkomst drink til Dronningens Nytårstale. Menu: To anretninger Kaffe m/småkager og kransekage Vi hygger og laver nytårssjov


Grønt marked Hvert år den sidste fredag i november arrangeres der Grønt marked på Sandfeldgården, hvor der blandt andet sælges dekorationer, grøntsager, småkager og meget andet.


I dagene før skal der gøres mange forberedelser og pü billederne ses nogle af de mange frivillige, som er i fuld gang med at fremstille dekorationer.


Julen skydes i gang! I mange år har det været en tradition at julen skydes i gang på Sandfeldgården med bagning af julehuse, som så efterfølgende bliver festlig pyntet. Det færdige resultat bliver markeret med en lille sammenkomst for beboerne, hvor der serveres småkager og skåles i portvin eller sherry.

.


De fire flotte julehuse bliver efterfølgende fordelt süledes at de kan ses i Oasen, Nyhavn, Solkrogen og Pyramiden.


Julen nærmer sig Fællesarealet på Sandfeldgården også kaldet Pyramiden bliver i skrivende stund festligst pyntet op til jul af frivillige.

Her er det beboer Henning Nybo som beundrer det flotte julepynt


Julekoncert Å-koret afholder julekoncert på Sandfeldgården mandag d. 19. dec. 2016 kl. 19.00

Alle er velkommen Kaffen koster 30 kr.

Tilmelding til: kt@diakon.dk er nødvendig senest d. 14/12 pga. kaffebordet.


Grønt Marked I skrivende stund emmer det af mange forskellige før-juleaktiviteter på Sandfeldgården. Mange frivillige har travlt med forberedelserne til årets Grønt Marked og gør en stor indsats for, at markedet igen i år skal blive en stor succes. Der produceres blandt andet kranse, dekorationer, bagværk, syltetøj samt grøntsager fra Nybyggernes køkkenhave, og vi håber på et stort fremmøde og et godt salg. Der skal lyde en stor tak til alle, der yder et bidrag og giver en hjælpende hånd med.


Invitation til nytårskur på Sandfeldgården torsdag den 12. januar kl.14.00. Sandfeldgården vil gerne invitere alle beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere til nytårskur. Nytårskuren giver os lejlighed til - på uhøjtidelig vis – at sige tak for samarbejdet i det forgangne år og ønske hinanden godt nytår.

Champagne og kransekage. Kaffebord Højbo Husorkester vil sørge for den musikalske del af arrangementet. Tilmelding senest d. 9. januar pr. mail til kt@diakon.dk


Oasen på juleindkøbstur Dele af OL-guldholdet fra Oasen tog en mandag på juletur til Herningcentret. Kæmpetraktorer m. tvillingehjul sinkede bussen lidt, men Bruno fik studeret de store maskiner fra frontpladsen. Store juletræer og stjerner mødte holdet rundt i centret. Dagmar fik købt en gave og lidt til sig selv. Da der endnu ikke var kommet et skilt op med: ”Kun for børn”, blev kælkebakken afprøvet! Sus i maven. Holdet blev samlet ved Café Fry.

Rundt om sås de dejligste små børn i barnevogne, desværre var de ikke til salg, der blev ellers spurgt. Omeletter, pastasalat, tortilla og burgere blev sat til livs med stort velbehag. Imens gik snakken lystigt. Edith fortalte om sit liv som frue på gården. Et manglende kørekort gjorde, at hun ikke fik brugt sin sygeplejeuddannelse. Hendes store hobby blev nærmest journalistisk, ”hvor har jeg skrevet meget”, lød det fra hende. Tankerne og snakken fandt også længere tilbage til tiden under 2. verdenskrig og den kolde besværlige storvask. Det er ubeskrivelig stort,


når samtaler og fortællinger knytter generationer sammen. Kaffen og Dagmars marcipanbrød var prikken over iet. Fattigere på penge, men rigere i sindet blev kursen sat mod Sandfeldgården, og tænk… en del af vejen blev vi igen eskorteret af en traktor. Lene Klok Kristensen – medarbejder på Sandfeldgården


Tålmodighed og koncentration er en dyd. Else Jensen som er beboer på Sandfeldgården fortæller, at hun i gennem mange år har samlet puslespil. Det senest samlede bestod af 1000 brikker og ved en snak om puslespil med Gitte Jespersen, som er frivillig på Sandfeldgården, blev Else tilbudt at låne et spil med 1500 brikker. Else tog imod tilbuddet. Det nu skulle vise sig, at med de mange brikker var hendes bord ikke stort nok, så der måtte et større til inden hun kunne begynde. Det blev en kæmpe opgave og Else fortæller, at hun da også er gået til og fra opgaven mange gange, da hun jo også skulle passe sine andre gøremål.

Her ses Else med det færdige resultat, som er et landskab fra Østrig.


Forstander Lilian Viums tale ved frivilligfesten den 25. okt. Rigtig hjertelig velkommen alle sammen til vores årlige frivilligfest. Danmark er blandt de lande i verden, hvor den største andel af befolkningen engagerer sig frivilligt arbejde. Antallet ligger nogenlunde stabilt i forhold til de seneste år, og frivilligrapport 2014 peger på, at omkring 1,9 millioner personer over 16 år gennem de sidste 12 måneder har engageret sig i frivilligt arbejde. Dette svarer til omkring 42 procent af den voksne danske befolkning. Det er nu 7. gang jeg har den store fornøjelse at stå her og sige hjertelig velkommen til alle jer frivillige på Sandfeldgården. Velkommen til beboere – I er jo grunden til at vi alle sammen er her og velkommen til jer dejlige medarbejdere der har valgt at være værter for hver jeres bord med frivillige. I aften skal I frivillige forkæles og serviceres. Alle andre af årets 365 - nej 364 dage er det jer der hjælper og yder - men i aften har I fri! Der har igennem mange år været tilknyttet frivillige til Sandfeldgården og det har fra starten haft stor betydning for beboerne. De gode takter fra dengang er fortsat og frivilligheden blomstrer i fuld flor. Det betyder at der kommer flere og flere kompetencer og større og større viden indover i takt med der bliver flere. Jeg mener helt klart ikke at der kan blive for mange. Og det kan der ikke fordi hver gang der tilmeldes en ny frivillig tilfører det flere muligheder for beboerne og det er et stort gode fordi det giver mulighed for individuel særbehandling af den enkelte beboer. Festen bliver støt og roligt større og større for hvert år der går og det er utroligt dejligt at så mange har lyst til at deltage. For mig er det et stort privilegium og en fornøjelse at få lov at være en del af jeres hyggelige fælleskab og store netværk. Det er et fælleskab der bygger på samskabelse hvor værdier som respekt og tillid til hinanden er i højsædet. Samskabelse Det frivillige sociale arbejde på Sandfeldgården består af de handlinger i udfører og i de handlinger i sammen udfører med beboere og medarbejdere. Der opstår samskabelse fordi I skaber noget sammen.


Målet med samskabelse er at mobilisere jeres fælles ressourcer for at tilføre beboerne noget mere end de ellers ville have fået. Jeres ressourcer tilfører Sandfeldgårdens beboere yderligere livskvalitet og livsglæde. Her tænker jeg ikke på mere service til beboerne, - nej - det handler om livskvalitet som kommer af at der vises tillid, er ligeværdighed og vises respekt for hinandens forskellighed. Sidste år til frivilligfesten talte jeg en del om den sociale kapital der er tilstede på Sandfeldgården. Det er en kapital der intet har med penge at gøre men handler om relationer alle har med hinanden, overskud og medmenneskelighed og det opstår netop når der er livskvalitet, tillid, ligeværdighed og respekt for hinandens forskellighed. På den måde hænger det hele sammen som i et net og det I yder giver mening for alle. Dermed skabes den positive spiral. Samskabelsen opstår igennem jeres samarbejde og netværk som er et rigtig godt forbillede. Det giver synergi fordi I mobiliserer hinandens fælles ressourcer. Eller sagt på en mere jordnær måde: ” I får 2+2 til at give 5”. Jeres handlinger tilfører beboerne øget velfærd og mere omsorg og I gør det i erkendelse af at vi medarbejdere er ansat til at levere kerneydelser og ikke vil være i stand til at løse opgaver som I løser - fordi der ikke bliver givet kommunale penge til den type af opgaver. Vi er helt enkelt ikke medarbejdere nok og som samfundsudviklingen ser ud, hvor vi bliver flere og flere ældre, vil det nok heller ikke se anderledes ud i fremtiden. Det er min personlige opfattelse at der tilføres beboerne en langt mere spændende, farverig og forskelligartet hverdag, når I frivillige sætter jer til bordet og i kammeratlig fællesskab snakker jer frem til nye spændende løsninger, ideer, forslag, ture osv. I kommer med hver jeres personlighed, værdifulde ressourcer og viden og dermed tilfører I større livskvalitet til den enkelte beboer.


I tager det fælles samfundsansvar for at få løst omsorgsopgaverne på jer og ved at opbygge netværk og fællesskab på Sandfeldgården udviskes grænserne mellem beboere, os professionelle og jer frivillige. I motiveres af lysten til at hjælpe andre og gøre noget godt for samfundet og i er drevet af uegennyttige værdier som hjælper til at opretholde et velfærdssamfund som det danske. Et vældfærdssamfund der ifølge politikkerne er under stort pres for øjeblikket. I motiveres af at lære noget nyt om jer selv, om andre mennesker eller faglig nyt. Derfor anser vi det for vigtigt at så mange som muligt deltager i den årlige frivilligdag på Diakonhøjskolen i Århus. Det en dag der giver mulighed for at høre spændende og inspirerende foredrag, mulighed for netværksdannelse både med hinanden og på tværs af alle institutioner i Danske Diakonhjem. Jeg bliver glad og stolt når vi efterfølgende bliver kontaktet af frivillige fra andre institutioner som ønsker at lære mere om hvad det er vores frivillige kan - når de har succes med så mange forskellige tiltag. Også her er I positive, hjælpsomme og går foran i forsøget på at hjælpe andre frivillige der er i gang med at opbygge et frivilligkorps. Hvis nogen af jer nu sidder og tænker at, det nok ikke er lige bestemt jer, jeg står her og taler om. Måske fordi det kan være svært at se den betydning netop din indsats har - set i forhold til det store billede som jeg lige har tegnet – til det vil jeg sige at alles arbejdsindsats er meningsfuldt og værdsat. Sandfeldgården kører som et stort tandhjul- drejer rundt og rundt - men hvis bare et enkelt lille del falder af det store tandhjul, ja så begynder der at komme mislyde. På samme måde er det med alle de mennesker der bidrager på hver deres måde på Sandfeldgården- der ingen der kan undværes. Fordi det er et bidrag til at den enkelte beboer eller de beboere du har kontakten til - direkte eller mere indirekte – de får omsorg og omtanke og dermed øges livskvaliteten. Det handler om genklang i de følelsesmæssige relationer som i har sammen. Når der er genklang er I på bølgelængde og det gør relationen stærk.


Netværket mellem jer frivillige udvikler et kammeratlige fællesskab som motiverer til at alle engagerer sig i arbejdet i de mange grupper vi har på Sandfeldgården og det kammeratskab og fællesskab spreder sig ud i lokalområdet til gavn for os alle. Vi hilser og nikker til hinanden når vi mødes - vi ser hinanden. Sidste skud på stammen er en søndags cafegruppe som henvender sig til ældre ensomme ude i lokalområdet og som ikke er så hyppige deltagere i det lokale samspil. Det er ældre som ikke finder det let at modtage de tilbud der allerede er mange af på Alhuset, den Blå Mølle eller i Krydsfeltet. At være ensom betyder at der er højere risiko for sygdom og livsstilsygdomme. Fordi det bliver mere og mere klart, at relationer, venner og familie har stor betydning for vores helbred. Søndagscafé er primært henvendt til ældre der sidder alene og måske ensomme i eget hjem og måske har mistet en ægtefælle eller mangler nære relationer og har svært ved at komme hjemmefra eller svært ved at deltage i aktiviteter med andre. Nybyggernes bestyrelsesformand Herdis Callesen har taget ledelsen af denne søndagscafé gruppe og Ældresagen har meget positivt lovet fremover at være cafégruppens bagland og base. Jeg var for nylig på en konference ”Fra Nødbolig til Lysthus”. arrangeret af Ældresagen. De fortalte at der blev flere ældre der får brug for en plejebolig. At man også når man flytter på plejehjem skal kunne bevare sin værdighed og sin selvbestemmelse og være i stand til at leve et godt og trygt liv. Til at opnå det opstiller Ældresagen 10 værdighedskriterier som den ældre, der flyttes på plejehjem, skal sikres. Når jeg læsser de 10 værdighedskriterier kan jeg se at vi på de 10 områder arbejder meget målrettet for at sikre de opfyldes. Kun et område - der handler om rammer der giver lyst til at spise - er vi stadigvæk lidt udfordret. Vi holder frivilligfesten for at få lejlighed til at sige tak for den store indsats i gør for vores beboere på Sandfeldgården. Derfor skal i vide at I gør en forskel.


At holde denne frivilligfest en gang årlig er kun en lille symbolsk handling fordi det i yder i løbet af året kan ikke gøres op i kroner og øre. Tak for jeres store og trofaste indsats for Sandfeldgården! Lilian Vium - Forstander


Årskalender Arrangement – Arrangører Julefrokost – S Julehygge v/Ældre Sagen – S Luciaoptog v/De grønne pigespejdere – S Luciaoptog v/Børnehaven – S Julekoncert v/Å-koret – S Nytårskur – S Banko – P Generalforsamling – N Fællessang – P AC Orkestret underholder – N Besøg af børnehaven – S Banko – P Underholdning v/Engesvang senior orkester – P Generalforsamling – P Banko – P

Måned December December December

Dato 6. 8. 13.

Tidspunkt kl. 11.00 kl. 10.00 kl. 15.30

December December Januar 2017 Januar Februar Februar Februar Marts Marts April

15. 19. 12. 16. 1. 13. 24. 16. 20. 3.

kl. 10.30 kl. 19.00 kl. 14.00 kl. 14.00 kl. 14.00 kl. 14.00 kl. 14.00 kl. 10.30 kl. 14.00 kl. 14.00

April Maj

24. 8.

kl. 14.00 kl. 14.00

Arrangører: S = Sandfeldgården, N = Nybyggerne, P = Assing-Kibæk Pensionistforeningen


Hver uge cykler jeg på duocyklen med Hans Peter, han er frivillig. Jeg nyder den friske luft og samværet. Bodil, beboer på Sandfeldgården

Sandkasse nr 4 2016