Page 1

Welkom Welkom in inhet heteerste eerstejaar! jaar!

Berkenboom Humaniora Kwaliteitsonderwijs in een warme, familiale sfeer!


2


Beste zesdeklasser Wij heten je van harte welkom in Berkenboom Humaniora! Vandaag sta je in de startblokken van een heel nieuwe fase in je leven als jonge 'student': de stap naar het secundair onderwijs. Je staat ook, samen met je ouders, voor een heel belangrijke keuze. De school waarin je op 1 september je eerste jaar begint, zal immers een plek zijn waar je veel tijd zal doorbrengen, waar je heel veel zal leren en beleven en waar je nieuwe vriendschappen zal sluiten.

Welkom

Een goede raad: kies voor een school waar je je goed voelt en waar je al je talenten kan ontplooien. Welnu, met Berkenboom Humaniora kies je bewust voor een leef- en leerwereld waar je alle kansen krijgt om te groeien. Je komt in een school terecht waar je klastitularis, je vakleerkrachten, de secretariaatscollega's en de directie je bij je naam kennen en je op alle mogelijke manieren proberen te begeleiden. Bovendien zal je er veel leren, zodat je goed voorbereid wordt op je latere studies.

Welkom

Hoe je bij ons op school leert en wat je er beleeft, kan je ontdekken in dit boekje. Wij hebben geprobeerd om je alle informatie te geven aan de hand van 9 vragen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

'Wie is wie'? Hoe verloopt een schooldag? Welke vakken zal ik volgend schooljaar krijgen? Hoe 'leer je leren' in het eerste jaar? 'Leren' we enkel op school? Hebben eerstejaars ook iets te vertellen op school? Hoe verloopt het contact tussen je ouders en de school? Hoe word ik als nieuwe leerling opgevangen? Hoe kan ik me inschrijven?

p. 5 p. 7 p. 9 p. 11 p. 13 p. 15 p. 16 p. 18 p. 20

We wensen je heel veel succes toe met je carrière in het secundair onderwijs en hopen dat je een gelukkige, leerrijke tijd tegemoet gaat! Van harte In naam van de hele Berkenboomploeg Hugo Bruggeman, directeur Niki Van de Vyver, adjunct-directeur

Welkom


Vooraf Berkenboom Humaniora is een gemengde secundaire school van het katholieke net, gelegen in het hartje van Sint-Niklaas. Met 560 leerlingen is onze school middelgroot. Enerzijds is ze groot genoeg om een hele waaier studierichtingen aan te bieden. Anderzijds is ze klein genoeg om een echt familiaal karakter te bewaren en ervoor te zorgen dat leerlingen goed begeleid kunnen worden. Wij proberen vanuit een christelijke inspiratie aan al onze leerlingen een brede algemene vorming te geven. Dit betekent dat wij onze leerlingen in de eerste plaats een stevige basis bieden op het vlak van kennis, vaardigheden, inzicht en attitudes, zodat zij goed voorbereid zijn op het hoger onderwijs. Hiervoor verwachten wij dan ook de nodige studie-inzet van onze leerlingen. De positieve slaagcijfers van onze oud-leerlingen in het hoger onderwijs ĂŠn onze drie opeenvolgende gunstige beoordelingen door de doorlichting (en dit is uitzonderlijk in het Vlaamse scholenlandschap!) bewijzen dat we in dit opzet slagen. Naast het aanbrengen van kennis en vaardigheden, dragen ook studie-uitstappen en (culturele) activiteiten bij tot een brede vorming. Om de overgang van de lagere school naar de humaniora zo vlot mogelijk te laten verlopen, zorgen wij voor een uitgebreid onthaal en een nauwgezette opvolging van de nieuwe leerlingen, waarbij de klastitularis een heel belangrijke rol heeft. Wij hechten ook veel belang aan 'leren leren'. En ten slotte blijven wij werken aan een goede sfeer tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten. Kortom, Berkenboom Humaniora staat, als oudste school van Sint-Niklaas, al meer dan 350 jaar borg voor kwaliteitsonderwijs in een warme, familiale en open sfeer! Als u graag meer informatie, een verkennend gesprek of een rondleiding wenst, neem dan gerust contact op met de directie.

4


1. 'Wie is wie'? Aan het hoofd van onze school staan de directeur, Hugo Bruggeman, en de adjunct-directeur, Niki Van de Vyver. Bij de directie kunnen jij en je ouders altijd terecht. De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor de opvolging en begeleiding van de leerlingen van het 1ste tot en met het 4de jaar.

De directeur Hugo Bruggeman

De adjunct-directeur Niki Van de Vyver

Andere belangrijke personen die je heel binnenkort zult ontmoeten, zijn je klastitularis en je vakleerkrachten.

De titularissen van het 1ste jaar

De overstap naar het eerste jaar in het secundair onderwijs brengt heel wat veranderingen met zich mee. Nu heb je vaak maar 1 juf of meester, maar vanaf 1 september heb je een tiental verschillende leerkrachten. Dat je je daarover misschien zorgen maakt, begrijpen we best. Wees gerust, je vakleerkrachten zijn stuk voor stuk enthousiaste mensen, die elk jaar opnieuw de nieuwkomers in onze school met veel zorg opvangen.

5


Je zult heel veel van hen leren en ze leggen je heel duidelijk uit hoe je hun vak best studeert. Ook je klastitularis is voor jou een belangrijke figuur. Je kan haar of hem een beetje vergelijken met de juf of de meester die je in het 6de leerjaar hebt. Het verschil is dat je klastitularis je maar één of hooguit twee vakken geeft. Daarnaast doet zij of hij nog een heleboel andere dingen. Hieronder geven we een aantal voorbeelden:  je wegwijs maken in je nieuwe school.  je klasgroep begeleiden tijdens de ontmoetingsdagen.  elke week het titularisuur verzorgen, waarin je bijvoorbeeld leert hoe je je schoolwerk moet aanpakken of hoe je een examenplanning kan opstellen.  tijd maken voor een klassengesprek om een of ander probleem op te lossen ...  de lessen relationele vorming geven.  je opvangen als je vragen hebt of als je het eens wat moeilijker hebt.  met jou en je ouders praten tijdens oudercontacten (of andere telefonische of persoonlijke contacten).  samen met de leerlingen de klasuitstap op het einde van het schooljaar organiseren.  en nog zoveel meer! Daarnaast zijn er nog de medewerkers van het secretariaat. Zij zorgen o.a. voor de boeken, het drukwerk en het toezicht in de refter, tijdens de studie of op de speelplaats. Zij helpen je ook als je je verwond hebt of als je je onwel voelt.

De secretariaatsmedewerkers

6


Maar je bent waarschijnlijk erg nieuwsgierig naar hoe het schoolleven er hier in het echt aan toegaat. Dat brengt ons bij de volgende vraag …

2. Hoe verloopt een schooldag?  07u30 - 08u25: tussen deze tijdstippen kom je toe op school. Als je met de fiets komt, ga je die eerst 'parkeren' in het fietsenrek. Dan kom je naar de speelplaats van het hoofdgebouw (het H-blok). Hiervoor ga je door de bekende 'gele poort' van Berkenboom.  08u25: de bel gaat. Je gaat samen met je nieuwe vrienden en vriendinnen in de rij staan en wordt opgehaald door de leerkracht die het eerste uur lesgeeft in je klas. Hij of zij neemt je mee naar de overkant van de straat, want jouw klaslokaal bevindt zich in het 'M-blok'. De leerlingen van de 1ste graad hebben immers een eigen gebouw, met een aparte speelplaats.  08u30: het eerste lesuur begint.  09u20: het tweede lesuur begint.

Geconcentreerd aan het werk tijdens de les

7


 10u10: de bel gaat. Je gaat naar beneden naar de speelplaats voor de eerste pauze. Die duurt een kwartiertje. Op jouw speelplaats zitten alleen leerlingen van de eerste graad, waardoor je voldoende ruimte hebt om met je vrienden te praten, te voetballen of van de stralende zon te genieten en een frisse neus te halen om na de pauze weer geconcentreerd de lessen te kunnen volgen. Ook de bibliotheek is open tijdens de voormiddagspeeltijd.  10u25: de bel gaat. Je vormt opnieuw een rij met je klasgroep en wordt dan door je leerkracht die het 3de uur lesgeeft in je klas, meegenomen naar je eigen klas– of vaklokaal.  11u15: het laatste lesuur van de voormiddag begint.  12u05: de middagpauze begint. Als je op school blijft eten, ga je met je brooddoos naar de refter. De leerlingen van het 1ste jaar hebben een eigen refter ter beschikking. Daar kan je kiezen uit een ruim aanbod (gezonde) drankjes. Rond 12u30 mag je naar de speelplaats vertrekken. Tijdens de middagpauze biedt de school ook een hele waaier middagactiviteiten aan. Over die zogenaamde buitenschoolse activiteiten vertellen we je later nog wat meer.  13u15: de bel gaat. Opnieuw ga je per 2 in de rij staan. De leerkracht die het 5de uur lesgeeft aan jouw klas, haalt je op.  13u20: het vijfde lesuur begint.  14u10: het zesde lesuur begint.  15u00: het zevende en laatste lesuur begint.  15u50: je mag naar huis vertrekken. Als je nog nablijft voor de avondstudie of voor een inhaalles Frans of wiskunde, mag je even op adem komen op de speelplaats. Om 16u00 vertrek je ofwel naar de studie ofwel naar je inhaalles. De studie duurt tot 17u15 en de inhaalles tot 16u50. Je weet nu al hoe de schooluren verlopen en dat je 7 lesuren per dag hebt, behalve op woensdag, want dan mag je om 12u05 naar huis vertrekken. 8


3. Welke vakken zal ik volgend schooljaar krijgen? In onze school kan je in de eerste graad Moderne of Latijn volgen. Afhankelijk van de keuze die je maakt, zal je de vakken krijgen die hieronder in de tabel vermeld staan. We tonen je meteen welke vakken je in het eerste en in het tweede jaar zal krijgen. Het cijfer geeft aan hoeveel lesuren je wekelijks van dit vak zult hebben.

Moderne wetenschappen Jaar

Latijn

1ste

2de

2de (voorbereiding BAV)

1ste

2de

godsdienst

2

2

2

2

2

Nederlands

6

5

5

5

5

klassieke studiĂŤn / Latijn

-

-

-

5

5

Frans

6

5

3

4

4

Engels

-

2

2

-

2

wiskunde

5

5

5

4

5

geschiedenis

1

2

2

1

2

aardrijkskunde

2

1

1

2

1

natuurwetenschappen

2

1

1

2

1

socio-economische initiatie

-

2

2

-

-

wetenschappelijk werk

-

2

2

-

-

techniek

2

2

2

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

2

muzikale opvoeding

1

1

1

1

1

plastische opvoeding

2

-

2

2

-

titularisuur (leren leren, relationele vorming, ICT)

1

-

-

-

-

32 uur

32 uur

32 uur

32 uur

32 uur

TOTAAL

9


Leerlingen die creatief zijn, theoretisch sterk zijn, ruimtelijk inzicht hebben en interesse hebben voor cultuur en architectuur, kunnen in Berkenboom Humaniora in het 2de jaar de voorbereiding op de KSO-richting 'Beeldende en Architecturale Vorming' (BAV) volgen. Deze leerlingen zitten in het 1ste en 2de jaar in de Humaniora omwille van het sterke pakket wiskunde. In het 2de jaar krijgen zij een aangepast programma. In het vak plastische opvoeding wordt dan aandacht besteed aan het onderzoek naar stijlen, technieken, vormgeving, materialen en oefeningen hierop. Ook waarnemingstekenen (b.v. beginselen van het perspectief) en aandacht voor het (actuele) kunstgebeuren komen aan bod. In het 3de jaar schakelen zij dan over naar het Technisch Berkenboom-Instituut (TBI). Mocht uw zoon of dochter interesse hebben voor deze richting, raden wij aan om zeker eens contact op te nemen met onze collega's van TBI. Het is ook heel belangrijk om bij de inschrijving te melden dat uw zoon of dochter van plan is om in het 3de jaar deze richting te volgen. Heb je gemerkt dat er niets vermeld staat over computerlessen? Dat lijkt alleen maar zo! Je vakleerkrachten gebruiken heel regelmatig de computer tijdens hun lessen. Elk trimester krijg je van onze computerspecialisten ook les over Windows en over het correcte gebruik van het internet. In onze school zijn er 3 goed uitgeruste computerklassen met telkens voldoende computers, zodat je individueel kan werken. Via het elektronisch leerplatform 'Chamilo' kan je ook thuis studiemateriaal raadplegen. Als je voor de richting 'Latijn' kiest, krijg je 5 uur per week Latijn. Dat betekent echter niet dat je minder leerstof krijgt voor de andere vakken. Alle leerlingen, of ze nu voor Moderne of voor Latijn kiezen, krijgen hetzelfde pakket te verwerken. Bij je keuze dien je bijgevolg goed te overwegen of je dit aankan en of je daar zin in hebt. Nogmaals, je hoeft hierover niet alleen te beslissen. Je leerkracht van het 6de leerjaar zal je zeker een goed advies geven. Hij of zij heeft je immers een heel jaar lang begeleid in de klas, weet hoe je werkt, hoe je je lessen leert en welke resultaten je behaalt. En natuurlijk zijn er ook je ouders om je te helpen kiezen. Want of je het nu gelooft of niet, zij kennen je het beste. Zoals je kunt zien, heb je 32 lesuren per week. Dat is dus een klein beetje meer dan in het 6de leerjaar. Je zult waarschijnlijk ook al ontdekt hebben dat 1 lesuur niet hetzelfde is als 1 uur op je horloge? Weet jij wat het verschil is?

10


4. Hoe 'leer je leren' in het eerste jaar? Zoals we je eerder al vertelden, zal er volgend jaar heel wat veranderen. e hebt wel 12 verschillende vakken en ongeveer evenveel verschillende leerkrachten die je opdrachten, huiswerk en toetsen geven. Ze dagen je uit om het beste van jezelf te geven en durven daar ook de nodige inspanningen voor te vragen. We vinden het belangrijk dat je leerkrachten je studiepeil goed in de gaten kunnen houden. Moet je dat allemaal alleen organiseren? Natuurlijk hoef je dat niet alleen te doen! Je leerkrachten zeggen je tijdens en op het einde van elke les precies wat ze van jou verwachten. Je noteert het lesonderwerp en alle opdrachten in je schoolagenda. Zoals je hebt gemerkt in de lessentabel van het eerste jaar, voorzien we ook een titularisuur. Tijdens het eerste titularisuur zal je klastitularis heel wat uitleg geven over de praktische organisatie. Wie voor 'Latijn' kiest, krijgt al deze informatie uiteraard ook van de klastitularis. Je vakleerkrachten geven je ook heel wat studietips (tijdens de les, maar ook nog eens op papier, zodat je thuis alles goed kan opvolgen). Net vóór een examenperiode krijg je nog een les over examenplanning en geven je vakleerkrachten speciale oefeningen om te zien of je de leerstof wel allemaal goed begrepen hebt. Dat noemen we diagnostische oefeningen. Op basis van je behaalde resultaten hiervoor, krijg je nog extra oefenmateriaal (remediëringsoefeningen genoemd). Zo ben je in principe grondig voorbereid op de examens. In het eerste en tweede jaar heb je trouwens 3 volledige examenperiodes: één met Kerstmis, één met Pasen en één in juni. In de loop van de maand september worden jij en je ouder(s) uitgenodigd voor een infoavond over 'leren leren'. Je zult je manier van studeren en werken waarschijnlijk toch wel wat moeten aanpassen, nu je in het secundair onderwijs zit. We nodigen dan een spreker uit die jou en je ouders heel wat extra tips zal geven.

LLeererenn lelererenn 11


Het kan gebeuren dat je in de loop van het trimester even wat moeilijkheden hebt voor een bepaald vak. Misschien was je enkele dagen afwezig door ziekte of heb je gewoon iets niet goed begrepen. Geen paniek! Je mag in de eerste plaats altijd extra uitleg vragen aan al je vakleerkrachten. Zij helpen je echt. Soms zal je vakleerkracht wiskunde of Frans je verwijzen naar de inhaalles tussen 16u00 en 16u50. Jij en je ouders worden hier vooraf van verwittigd, zodat je je planning kan aanpassen. De examens met Kerstmis worden een superuitdaging. Na de examens bespreken we je resultaten en bepalen we of je extra hulp nodig hebt bij het studeren in de loop van het tweede trimester. Dat noemen we bij ons op school studiebegeleiding. Onze coÜrdinator van de 1ste graad zal je met veel kennis van zaken helpen! Sommige leerlingen hebben het misschien wat moeilijker met studeren of aandachtig zijn tijdens de lessen, omdat ze een leer- of ontwikkelingsstoornis hebben: dyslexie, dysorthografie, AD(H)D ‌ Wij proberen om je zo goed en eerlijk mogelijk te begeleiden. Deze maatregelen bespreken we met het hele leerkrachtenteam, met het CLB en natuurlijk ook met jou en je ouders. We vragen om de logopedische en andere attesten zo vlug mogelijk (liefst al bij de inschrijving) en zeker uiterlijk op de welkomstavond eind augustus aan de adjunct-directeur te bezorgen.

Op de examens word je goed voorbereid

12


5. 'Leren' we enkel op school? Ja ĂŠn nee! Hoewel leren en een degelijk studieniveau behalen natuurlijk wel onze eerste en belangrijkste bekommernis is, beleef je ook heel wat andere dingen in onze school. Wat je leert tijdens de lessen, wordt regelmatig verder uitgediept en verwerkt tijdens studie-uitstappen. In het eerste jaar ga je bijvoorbeeld voor aardrijkskunde op verkenning door het Waasland en je leerkracht geschiedenis neemt je graag mee naar het Koninklijk Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel. De leerlingen die Latijn volgen, gaan naar het Provinciaal Archeologisch Museum in Velzeke.

Biotoopstudie 1ste jaar

'Schrijf-ze-vrij'-actie Amnesty International

Het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel

13


Je leerkracht lichamelijke opvoeding zorgt voor een uitdagende sportdag. Muziek hoor je wekelijks door de gangen klinken dankzij ons huisorkest 'Saltarello' onder leiding van meneer De Cock, onze leraar muziek. Hij organiseert ook altijd een schoolconcert in de loop van het schooljaar. Daar maak je kennis met echte muzikanten, met hun instrumenten en hun manier van werken. Netbaltornooi

Verder voorzien we ook film- en toneelvoorstellingen die aansluiten bij je eigen leefwereld. Tijdens de vastenperiode organiseren we een solidariteitsactie. Deze actie sluit volledig aan bij onze christelijke waarden en wordt uitgebreid gekaderd. Alle leerkrachten en leerlingen werken hieraan mee en de opbrengst van deze actie gaat afwisselend naar een project in een derdewereldland of naar een vierdewereldproject bij ons. Je merkt het, al deze activiteiten vullen je lessenpakket perfect aan en ze vinden ook plaats tijdens de lesuren. Wie graag nog meer aan sport doet, wie wil dansen of leren typen op de computer, kan dat allemaal doen tijdens de middagactiviteiten (ook wel buitenschoolse activiteiten genoemd) die we op onze school organiseren.

14


'Saltarello' in actie

In het begin van het schooljaar krijg je een brochure waarin alle activiteiten vermeld staan. Je kan dan zelf een keuze maken. We geven je nu toch al een idee van de brede waaier waaruit je kunt kiezen in het eerste jaar: voetbal, volleybal, netbal, badminton, dans, dactylo en, niet te vergeten, Saltarello voor de muzikanten.

6. Hebben eerstejaars ook iets te vertellen op school? Als je daarmee 'inspraak' bedoelt, dan zit je in Berkenboom Humaniora goed! We willen al onze leerlingen stimuleren om zich in te zetten voor 'de goede zaak'. Daarom bestaat er een leerlingenraad in elke graad, van de eerste tot en met de derde graad. Dankzij de leerlingenraad van de eerste graad is er bijvoorbeeld soep in de refter, is er op vrijdagmiddag muziek op de speelplaats en organiseren we elk jaar een heuse schoolfuif. De leerlingen mogen alles zelf organiseren onder begeleiding van de coaches van de leerlingenraad.

Schoolfuif 1ste graad

15


Milieubewuste leerlingen zijn zeker welkom in onze werkgroep 'MOS' (Milieuzorg Op School). Samen met leerlingen van het eerste tot en met het zesde jaar, met leerkrachten, de medewerkers van het secretariaat en de adjunct-directeur werken we allerlei kleine en grote acties uit om verschillende thema’s onder de aandacht te brengen. Gezonde voeding en 'eerlijk' drinken, dubbelzijdig kopiëren, brooddozen gebruiken, kiezen voor gerecycleerd papier, batterijen en inktpatronen inzamelen en … niet te vergeten, onze Eco-buzz etalage, waar je duurzaam en milieuvriendelijk schoolmateriaal kan bestellen, zijn maar enkele van de vele initiatieven die in onze school leven. Al onze inspanningen werden al enkele jaren Berkenboom Humaniora: geleden beloond met het officiële logo 'Groene School'! een groene school! Dankzij de samenwerking en de goede communicatie tussen de verschillende inspraakgroepen groeien er mooie dingen, zoals de verfraaiing van de speelplaats of preventiecampagnes rond pesten, roken, gezonde voeding, veilig op het internet, drugs of alcohol.

7. Hoe verloopt het contact tussen je ouders en de school? Communicatie en het contact tussen jou, je ouders en de school vinden wij heel belangrijk. Je klastitularis is in de eerste plaats de ideale persoon aan wie je vragen kan stellen of met wie jij of je ouders over je prestaties, je studiehouding of je ervaringen in (of buiten) de klas kunnen praten. In de loop van het schooljaar zijn er ook een aantal 'vaste momenten' waarop jij en je ouders met de school in contact kunnen komen. Een eerste maal kan dit al tijdens de welkomstavond eind augustus (zie p. 18). Daar kan je een eerste keer kennis maken met je titularis en klasgenoten. In september is er dan voor alle ouders van de eerstejaars een infoavond, waar informatie gegeven wordt over 'leren leren'. Na de voordracht kan je met de klastitularis al wat eerste indrukken uitwisselen over de start van het schooljaar. Vlak vóór de herfstvakantie worden alle ouders van de eerstejaars uitgenodigd voor een oudercontact met de titularis. Na de kerstexamens is er dan opnieuw het oudercontact met de titularis. Dan worden de resultaten van de eerste examens besproken. Begin februari volgen dan opnieuw oudercontacten, waar je ouders de gelegenheid hebben om met elke vakleerkracht te spreken. Zijn er ten slotte ernstige problemen in de loop van het jaar, dan kunnen je ouders altijd de klastitularis contacteren of de adjunct-directeur om een gesprek vragen.

16


Opdat je goed zou kunnen volgen wat er allemaal reilt en zeilt in Berkenboom Humaniora, krijg je elk trimester een activiteitenkalender. Deze kalender kan je ook terugvinden op onze website. Voor infoavonden of oudercontacten krijgen je ouders telkens een aparte uitnodiging (op papier en via mail). Een aantal keer per jaar publiceren we ons schooltijdschrift Berkengeruis. Hier kan je zelf aan meewerken als je dat wenst. Je kan er bijvoorbeeld een verslagje in laten opnemen van jullie ontmoetingsdagen of als je dichterstalenten hebt, kan je ook een gedicht van jou laten publiceren. Uiteraard is er ook nog onze website www.berkenboomhum.be, waar je niet alleen al deze informatie kan vinden, maar b.v. ook foto's en filmpjes van de school kan bekijken.

17


8. Hoe word ik als nieuwe leerling opgevangen? We zijn ervan overtuigd dat je bij het lezen van de antwoorden op de vorige vragen al hebt gemerkt dat we je echt willen helpen opdat je je bij ons op school snel thuis zou voelen. De stap zetten van de basisschool waar je de grootste van de speelplaats was naar 'het middelbaar' is niet niks. Weet dat je welkom bent en dat je door iedereen op school gerespecteerd wordt zoals je bent. Als je de grote stap naar Berkenboom Humaniora zet, schrijf je je eerst in en dan ben je klaar voor enkele belangrijke 'onthaalmomenten': 1. De welkomstavond op donderdag 30 augustus 2012 Om de zenuwen een beetje weg te nemen voor de eerste schooldag, nodigen we jou en je ouders uit op een welkomstavond. Die vindt plaats op donderdag 30 augustus om 19u00. Tijdens deze avond krijgen jullie van de directie nog een algemeen woordje uitleg over onze school. Het belangrijkste is echter dat je daar te weten komt wie je klastitularis is en met wie je volgend schooljaar in de klas zult zitten. Je ontdekt ook je eigen klaslokaal, waar je hele stapel boeken, werkboeken en turnkledij al op jou liggen te wachten. Je klastitularis geeft ook al een woordje uitleg over de eerste schooldag. 2. De eerste schooldag op maandag 3 september 2012 Tijdens de eerste schooldag is je klastitularis de hele tijd bij jou en je klas. Wat gaan jullie dan allemaal doen?  Je krijgt je eigen plekje in het klaslokaal waar je de meeste vakken hebt. Je leert je klasgenoten kennen.  Je krijgt uitleg over je lessenrooster, je agenda, je handboeken, je vakleerkrachten, je mappen.  Je krijgt hulp bij de organisatie van alle 'papieren'.  Je maakt samen met je nieuwe klasgenoten een aantal praktische afspraken: wie veegt het bord schoon, welke versiering brengen we aan in het klaslokaal …  Je gaat op ontdekkingstocht in de schoolgebouwen.  En je kan uiteraard alle mogelijke vragen stellen. Op het einde van de voormiddag zal de titularis je zeggen wat je tegen de volgende dag moet doen. Uiteraard schrijf je dit op in je agenda, zodat je met een gerust hart naar huis kan. Om 12u05 zit de eerste schooldag erop!

18


3. De ontmoetingsdagen op donderdag 27 en vrijdag 28 september 2012 Eind september organiseren we een heuse ontmoetingstweedaagse. Je gaat dan samen met je klasgenoten en je klastitularis 2 dagen weg van huis en van de school. Dankzij een heleboel activiteiten die wij bij ons op school relationele vorming noemen, leer je je klasgenoten nog beter kennen. Naast relationele vorming is er ook ruimte voor knutsel- en sportactiviteiten. 's Avonds is er zelfs een spetterende showavond! Je zal merken dat je als een (h)echte klasgroep terugkeert naar huis. De sessies relationele vorming krijg je verder tijdens het titularisuur en op het einde van elk trimester. 4. Titularisuur Zoals hierboven vermeld, voorzien we in het eerste jaar (in de 'Moderne') elke week binnen het lesurenpakket een titularisuur. Dit is een uurtje waarop er niet echt les gegeven wordt, maar waar je relationele vorming, leren leren of computerlessen krijgt. De eerste weken zal de klastitularis tijdens dit titularisuur uiteraard veel aandacht besteden aan kennismakingsactiviteiten, zodat je je vlug thuis zal voelen in Berkenboom! In de loop van het schooljaar komen verschillende onderwerpen aan bod in de sessies relationele vorming. Andere hoogtepunten zijn wellicht het kerstfeest met de klas, en natuurlijk de uitstap op het einde van het schooljaar.

Kennismaking tijdens de ontmoetingsdagen

19


9. Hoe kan ik me inschrijven? Er zijn twee mogelijkheden: 1. Je kan je voorlopig inschrijven elke dag vanaf 16 april 2012. Dit kan uiteraard ook tijdens de infoavond (donderdag 26 april 2012) of tijdens het opendeurweekend (zaterdag 5 en zondag 6 mei 2012). Daarna elke schooldag tijdens de maanden mei en juni na afspraak met de adjunct-directeur. Als je hiervoor kiest, kom je tijdens de zomervakantie nog even terug met je rapport van het zesde leerjaar en je brengt meteen ook je identiteitskaart, getuigschrift en het adviesformulier ‘Wat na de basisschool?’ mee. Op dat moment kan je ook je turnkledij passen en je boeken- en materiaallijst meenemen.

Samen met de titularis werk je aan een (h)echte klasgroep

2. Je kan je definitief inschrijven vanaf donderdagnamiddag 28 juni 2012 (tussen 14u00 en 17u00). Vanaf vrijdag 29 juni 2012 tot en met vrijdag 6 juli 2012 kan je telkens inschrijven tussen 09u30 tot 12u30 en tussen 14u00 en 17u00. Op vrijdag 29 juni zijn we er zelfs tot 20u00. Op zaterdag 30 juni kan je inschrijven tussen 09u30 en 12u30. In augustus kan je inschrijven vanaf maandag 13 tot en met vrijdag 24 augustus, telkens tussen 09u30 en 12u30 en tussen 14u00 en 17u00. Op woensdag 15 augustus is de school gesloten. We vragen om de onderstaande documenten mee te brengen:  je identiteitskaart (als je al twaalf jaar bent)  je SIS-kaart (als je nog geen identiteitskaart hebt)  je originele getuigschrift van de basisschool (geen kopie)  je eindrapport van het zesde leerjaar  je adviesformulier 'Wat na de basisschool?' (enkel voor leerlingen van de scholengemeenschap Sint-Nicolaas)  eventueel het zorgformulier van de basisschool  eventueel logopedische verslagen of andere attesten 20


Heb je nog vragen of wil je nog meer te weten komen over onze school, kom dan gerust eens langs bij de adjunct-directeur. (niki.vandevyver@berkenboomhum.be, tel. 03 760 41 20) Adres:

Kleine Peperstraat 16, 9100 Sint-Niklaas www.berkenboomhum.be ibhsn@berkenboomhum.be

Onze school is centraal gelegen, op wandelafstand van de bushaltes en het station.

21


22


23


Ik zit graag op Berkenboom omdat ...

… de leerkrachten enthousiast zijn en je goed kennen.

t is l aandach d … er vee an b te ch e h voor een . p e lasgro in elke k

… je altijd terecht kan bij je titularis of andere leerkrachten als je ergens mee zit.

… ik mij hier thuis voel.

… er goed voor je gezorgd wordt.

… er n aar geluist ons e rd wordt .

… er een goede sfeer is op onze school.

… de leerkrachten je veel vertrouwen schenken.

… er respect is voor het milieu.

… iedereen elkaar helpt.

Kleine Peperstraat 16 9100 Sint-Niklaas Tel. 03 760 41 20 Fax 03 760 41 27 www.berkenboomhum.be ibhsn@berkenboomhum.be 24

Infobrochure1ejaar20112012  

Infobrochure eerste jaar 2011 2012