Page 1

Communicatiemanagement

College 7: reputatiemanagement Marcel Brosens RU / B2 / 13 november 2007


Reputatie versus relatie 1.5

Reputatiemanagement

Relatiemanagement

Omschrijving

Afstemmen van communicatieactiviteiten voor beeldvorming

Scheppen van voorwaarden voor relatie met omgeving

Belang

Beeld van organisatie bepaalt succes

Relatie met omgeving is voorwaarde voor functioneren organisatie

Richting

Gecontroleerd eenrichting, asymmetrisch tweerichting

(a)symmetrisch tweerichting

Doelgroepen Competitie Boodschap en effect Orkestratie Binnen naar buiten

Stakeholders Samenwerken Proces en relatie Dialoog Buiten naar binnen

Typering


Reputatie als magneet 7.1

Werknemers Betrokkenheid en inzet Klanten Marktaandeel en omzet

Reputatie

Naam en faam van een bedrijf

Investeerders Kapitaal Financieel analisten Aankoopadviezen Media Berichtgeving Maatschappij Waardering


Invloed reputatie-denken 7.2

> Aandacht voor corporate merk > Meetbaarheid en rangorde: reputatiequotiĂŤnt, communicatie-expressiviteitquotiĂŤnt > Nieuw begrip: corporate sustainable story > Relatie reputatie/merk enerzijds en prestatie/winstgevendheid anderzijds > Definitieve plek in bedrijfsvoering voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)


Imago & reputatie 7.3

Imago-denken • Associaties en kenmerken • • •

Accent op externe communicatie Individueel beeld als vertrekpunt Momentopname

Reputatie-denken • Relatieve positie ten opzichte van anderen • Alle communicatie (intern én extern) relevant • Collectief beeld als vertrekpunt •

Historisch perspectief

Klantimago Corporate identity Naam, merk, symbolen, communicatie, gedrag

Leidt Imago gemeenschap tot Imago investeerders Imago werknemers

Is Corporate opgeteld reputatie


ReputatiequotiĂŤnt (RQ) 7.4

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Emotionele aantrekkingskracht

> Verantwoordelijkheid tegenover gemeenschap > Milieuvriendelijkheid > Steun aan goede doelen

> Sympathie > Bewondering en respect > Betrouwbaarheid

> Hoge kwaliteit > Innovatief > Goede prijs-kwaliteit verhouding

Visie en leiderschap

FinanciĂŤle resultaten

Arbeidsomgeving

> Goede marktkansen > Uitstekend leiderschap > Heldere toekomstvisie

> > > >

Continue winstgevendheid Veilige investering Groeipotentieel Sterke concurrentiepositie

Producten en diensten

> Prettige arbeidsomstandigheden > Goede werknemers > Goede beloningen

Twintig items met een zevenpuntschaal leveren een getal tussen 0 en 100 op


Reputatie in beeld 7.5

Emotionele aantrekkingskracht Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Producten en diensten

matig

voldoende

goed

Arbeidsomgeving

Visie en leiderschap

FinanciĂŤle resultaten


Communicatie-expressiviteit Kwaliteit communicatie versterkt de reputatie (en vice versa) Communiceert zichtbaar met iedereen Onderhoudt een relatie met stakeholders Participeert in maatschappelijke initiatieven Is duidelijk anders, onderscheidt zich Doet een duidelijke belofte of claim Maakt beloftes en claims waar Herkenbaar in uitingen, consistent geluid Zegt waar het voor staat (en waarvoor niet) Brengt tijdig informatie naar buiten Is ontvankelijk voor stakeholders Is geloofwaardig in uitingen, is oprecht Is aantrekkelijk

7.6

Zichtbaar

Onderscheidend

Consistent

Transparant

Authentiek

Communicatie -expressiviteitquotiĂŤnt (EQ)


Balanceren bij reputatiemanagement 7.7

Zenden

Interactie

Communicatie

Gedrag

Interne communicatie

Externe communicatie

Bewijslast

Zichtbaarheid


Positioneren is kiezen 7.8

• Waar zijn we van? • Welke claim(s) doen we? • Met welke ‘bewijslast’ onderbouwen we de claim(s)? • Welke identiteit past bij ons? • Hoe vertalen we dat naar imago en reputatie? • Met welke kernwaarden laden we ons merk?


Samenhang 7.09

• Positionering en strategie • Interne communicatie – Identiteit – Kernwaarden – Internal branding • Externe communicatie – Imago – Reputatie • Ontwikkelen van de communicatiefunctie

Interne communicatie Positionering & strategie

Externe communicatie

Ontwikkeling & organisatie van de communicatiefunctie

CM_College7_blackboard  

Communicatiemanagement College 7: reputatiemanagement Marcel Brosens RU / B2 / 13 november 2007 Stakeholders Samenwerken Proces en relatie D...

CM_College7_blackboard  

Communicatiemanagement College 7: reputatiemanagement Marcel Brosens RU / B2 / 13 november 2007 Stakeholders Samenwerken Proces en relatie D...