Page 1

Communicatiemanagement

College 4: issuemanagement Marcel Brosens RU / B2 / 2 oktober 2007


Waar hebben we het over? 4.2

Issue • Een ontwikkeling die van invloed is of kan zijn op de organisatie • Verschil tussen het feitelijke handelen van een organisatie en de verwachtingen die stakeholders van dat handelen hebben • Een (potentiële) zorg van stakeholders Issuemanagement • In contact met de omgeving • Issues vroegtijdig signaleren • Tijdig op issues anticiperen


De kern van issuemanagement 4.3

Wetend dat… – Niet alles is te sturen – De media beperkt beïnvloedbaar zijn – Sommige issues plots opdoemen – De slagkracht van communicatoren soms beperkt is

Leert issuemanagement dat… – Veel issues vooraf zijn te herkennen – Adequaat handelen van de organisatie ellende voorkomt – Negatieve publiciteit vermijdbaar is – Neutrale en positieve publiciteit haalbaar is – Goed omgaan met issues de reputatie versterkt


Issues in perspectief 4.4

Algemene ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling, trend

Algemeen

<>

Zorg

<>

Een zorg van stakeholders, relevant voor of gericht op de organisatie

Specifiek

â&#x20AC;&#x2DC;Aanklachtâ&#x20AC;&#x2122; De organisatie wordt direct aangesproken op haar verantwoordelijkheid

Geadresseerd


De klassieke levenscyclus van een issue 4.5 Oplossing

Intensiteit zorg

5

Proefperiode 6

Crisis

4

Falen, geen vertrouwen in oplossing

Massale aandacht 6

Vertrouwen in oplossing 3 Bewustwording zorg 2 1

Feiten

Onopgemerkte zorg

6

Opgelost of verdampt Tijd

PrivĂŠdomein

Publiek domein


Kanttekeningen klassieke levenscyclus (artikel Bigelow) 4.6

• Feiten – nieuwe feiten beïnvloeden de ontwikkeling van een issue • Stakeholders – stakeholders zitten niet per definitie allemaal in dezelfde fase • Andere issues – andere issues doen issue vergeten of ontwikkeling versnellen • Scope – Sommige issues houden niet op te bestaan


Typologieën van issue ontwikkeling (artikel Bigelow) 4.7

• Normal: volgt klassieke levenscyclus • Één richting: – Stop: van issue naar nonissue – Interrupt: tijdelijke onderbreking – Skip: slaat fases over • Recursief (wederkerend) – Cyclisch: beweegt heen en weer in levenscyclus – Enduring: issue eindigt niet


Issuemanagement in 3 stappen 4.8

• Issues identification (identificeren van issues) • Issues analysis (analyseren van issues) • Response development & implementation (ontwikkelen en uitvoeren respons)

Identificatie Omgevingsscan

Analyse Longlist issues

Issuezeef

Actie Issuemap

Uitwerken respons


Identificeren van issues 4.9

• Klantcontacten • Klachtenregistratie • Onderzoek (kwalitatief, kwantitatief) • Media / knipselkrant • Wandelgangen / netwerk / relaties • Bijeenkomsten (congressen, seminars, workshops, etc.) • Monitoring

Internationale dimensie • Meer stakeholders • Transnationale organisaties spelen een rol (EU, IMF, WTO, etc.) • Verschillen tussen landen (politiek, economisch, wetgeving, sociaal & cultureel) • Stakeholders in land A bemoeien zich met de vestiging in land B • Communicatie & cultuur


Voorbeeld: malaise bij de accountants

Negatief

Teneur in de media

Positief

4.10

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov Dec (2002)

Big 5 Bureau X


Analyseren van issues (artikel Nigh & Cochran) 4.11

• In welke fase bevindt het issue zich? • Welke stakeholders zijn betrokken en hoe is de onderlinge samenhang? • Raakt het issue ons? – Gevoelige frame

Internationale dimensie • In verschillende landen bevindt het issue zich in verschillende fasen • Interne onenigheid: bijvoorbeeld het hoofdkantoor versus de vestiging.


Issuezeef 4.12

• Wat zijn onze gevoelige snaren? • Wat zijn zelfverkozen kernwaarden en claims? En verder: • Welke trends beïnvloeden het issue? – Accountants: financiële affaires (2003) versus administratieve lastenverlichting (2005) • Wat brengt onze organisatie écht in gevaar? • Waar kunnen we invloed op uitoefenen?


Gevoelige snaren 4.13

> Accountancy: integriteit, onafhankelijkheid > Bank: soliditeit, kredietwaardigheid,

bureaucratie > Ziekenhuis: zorgvuldigheid > Academisch ziekenhuis: patiĂŤnt versus

wetenschap > Overheid: rechtsgelijkheid > Monopolist: machtsmisbruik > Betaald voetbal: financiĂŤn, commercialisering,

veiligheid


Responsstrategieën (artikel Nigh & Cochran) 4.14

• Problemen met perceptie van gedrag – Perceptie bijstellen • Problemen met feitelijk handelen organisatie – Gedrag veranderen of aanpassen – Verwachtingen van gedrag veranderen – Discussie aangaan – Imagocompensatie (toegevoegd)

Internationale dimensie • Extern gericht handelen ingewikkelder, bijv: – groter en diverser publiek – diversiteit media – wetten en regels

CM_College4_blackboard  

College 4: issuemanagement Marcel Brosens RU / B2 / 2 oktober 2007 Waar hebben we het over? Issuemanagement • In contact met de omgeving • I...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you