Page 1

Communicatiemanagement

College 3: stakeholderbenadering Drs. ing. Marcel Brosens RU / B2 / 18 september 2007


Stakeholders 3.0

• Organisatie of persoon – die van belang is voor de organisatie (dan wel de organisatie in haar belang raakt) – of zelf een belang heeft bij het functioneren van de organisatie (dan wel door de organisatie in zijn belang wordt geraakt)

– of allebei • Kern: afhankelijkheid


Perspectief op de omgeving 3.1

Medewerkers

Financiers Leveranciers

Arbeid Producten & diensten

Geld Grondstof

Belangengroepen Overheid

Branche Afnemers

Omwonenden Doorstroommodel

Afhankelijkheidsmodel


Resource dependence 3.2

• • • • •

Concentration (concentratie) Controllability (controleerbaarheid) Nonmobility (verplaatsbaarheid) Nonsubstitutability (vervangbaarheid) Essentiality – Relative magnitude of exchange (verhouding) – Criticality (voorwaarde voor bestaan)

Bottom line Afhankelijkheid van de een, betekent macht voor de ander.


Typology of resource relationships 3.3

Stakeholder dependent on the firm?

Firm dependent on the stakeholder?

No

Yes

No

Low interdependence

Firm power

Yes

Stakeholder power

High interdependence


Beïnvloedingsstrategiën 3.4

• Resource control strategy – De toevoer van resources controleren – De manier waarop resources worden gebruikt beìnvloeden • Pathways of influence – Direct: resource control strategies – Indirect: anderen beïnvloeden


Typology of influence strategies 3.5

Stakeholder dependent on the firm?

Firm dependent on the stakeholder?

No

Yes

No

Indirect, withholding

Indirect, usage

Yes

Direct, withholding

Direct, usage


MVO 3.6

• MVO: maatschappelijk verantwoord ondernemen CSR: corporate social responsibility Duurzaam ondernemen, duurzaamheid • People, Planet, Profit


MVO thema’s Planet (milieu, duurzaamheid, politiek, staat & land)

3.7

onderdrukking democratie klimaatverandering

oorlog

ecosystemen

ggo’s energiebronnen milieuvervuiling dierproeven voedselveiligheid overbevissing belastingvlucht/fraude discriminatie werkloosheid wapenproductie armoede kinderarbeid handelsbarrières mensenrechten arbeidsomstandigheden privacy slavernij handel met voorkennis vakbondsrechten

zelfverrijking

Profit (markt, aandeelhouders, bestuurders)

People (consumenten, burgers, werknemers)


De balans 3.8

De buitenwereld niet vertellen over MVOactiviteiten

De buitenwereld vertellen over MVOactiviteiten

Risico: “Ze doen daar niets aan MVO“

Risico: “Het is een imago-truc “

CM_College3_blackboard  

College 3: stakeholderbenadering Drs. ing. Marcel Brosens RU / B2 / 18 september 2007 • Kern: afhankelijkheid – of allebei geraakt) 3.03.0 B...

Advertisement