Page 1

Communicatiemanagement

College 11: organisatie van de communicatiefunctie Marcel Brosens RU / B2 / 4 december 2007


Reputatie versus communicatie 11.1

Topmanagers: – Reputatie & communicatie van strategisch belang – Maar ook: weinig kwaliteit & professionaliteit in het vak Opmerkingen: – Vakgebied heeft geen achtergrond. Methodologisch zwak. Nauwelijks goede mensen. – Communicatiemensen moeten meer oog hebben voor de inhoud. – Maak het helder en meetbaar. – Koppel duidelijk aan bedrijf en ondernemingsdoelen

Bron: kwalitatief onderzoek onder 25 executives door Van de Jagt uit 2005


Positie van de communicatiefunctie Artikel Van Ruler 11.2

• Professionaliseringsslag in afgelopen decennia • Functie (nog) niet echt strategisch – Weliswaar vaak gecentraliseerd en relatief hoog in hiërarchie – Maar niet zichtbaar op strategisch niveau – Lang niet altijd een eigen budget • Veel vrouwen, geen glazen plafond effect • Wel regelmatig communicatiemanagers zonder communicatieachtergrond


De communicatieafdeling 11.3

• • • • • • • • • • • •

Onderdeel van / advies aan topmanagement Volgen stakeholders & issues Ontwikkelen beleid en doelen, koppeling met ondernemingsdoelen Regie op identiteit, imago & reputatie Structurering interne en externe communicatie Opstellen en regie voeren plannen & programma’s Coördinatie communicatieactiviteiten Toezien op kwaliteit communicatieactiviteiten Monitoring en evaluatie Beheren perscontacten en relatienetwerk Huisstijlbewaking Uitvoering communicatieactiviteiten

Strategisch

Operationeel


Middelen & de organisatie 11.4

Directie

- introductiecursus - sociaal jaarverslag - personeelsblad - jaarverslag - financiĂŤle publicaties

- contact met leveranciers

Human resources

FinanciĂŤn/ Administratie

Inkoop/ logistiek

Productie

- woordvoering - optredens - overleg/dialoog met omgeving

Marketing

- reclame - productbladen - sponsoring

Communicatie

- brochures - website - perscontacten

Verkoop

- klantcontact - klachten


De Versnippering 11.5

Directie

intranet

IT

beleid?

P&O intern

FinanciĂŤn/ Administratie

Marketing extern

financieel

Primaire proces


De PR-Secretaresse 11.6

Directie

Directiesecretariaat

P&O

FinanciĂŤn/ Administratie

Primaire proces

PR


Het Onderdeel Van‌ 11.7

Directie

IT

Human Resources

FinanciĂŤn/ Administratie

Communicatie

Primaire proces


De Uitvoerende Stafafdeling 11.8

Directie

IT

Communicatie

FinanciĂŤn/ Administratie

Human Resources

Primaire proces


De Directieverantwoordelijkheid 11.9

Directie

IT

Communicatie

FinanciĂŤn/ Administratie

Human Resources

Primaire proces


De Splitsing 11.10

Directie

IT

Corporate Communicatie

FinanciĂŤn/ Administratie

Human Resources Marketingcommunicatie

Primaire proces

!


De Divisiestructuur 11.11

RvB Communicatie

!

Holding of moeder

Directie

Directie

Directie

IT

Communicatie

IT

Communicatie

IT

Communicatie

Financiën/ Administratie

Human Resources

Financiën/ Administratie

Human Resources

Financiën/ Administratie

Human Resources

Primaire proces

Primaire proces

Primaire proces

CM_College11_blackboard  

Marcel Brosens RU / B2 / 4 december 2007 College 11: organisatie van de communicatiefunctie Reputatie versus communicatie Bron: kwalitatief...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you