Page 1

Escola Oficial d’Idiomes de Ciutadella C/ Mallorca, 67. 07760 Ciutadella de Menorca - Illes Balears Tel 971 38 17 42

Fax 971 48 19 22

E-mail: info@eoiciutadella.com info@eoiciutadella.

CALENDARI ESCOLAR CURS 2018 – 2019 Setembre 2018

Octubre 2018

Inici activitats lectives: 01-10 10-2018 3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Novembre 2018

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

7 14 21 28

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

3 10 17 24 1

4 11 18 25 2

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

5 12 19 26

6 13 20 27

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

7 14 21 28

6 13 20 27

7 14 21 28

8 15 22 29

9 16 23 30

7 14 21 28

1 8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24

6 13 20 27

7 14 21 28

8 15 22 29

9 16 23 30

Abril 2019 2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

Maig 2019

6 13 20 27

6 13 20 27

Febrer 2019

Març 2019

4 11 18 25

5 12 19 26

Desembre 2018

Gener 2019 1 8 15 22 29

4 11 18 25

4 11 18 25

5 1

19 26

2

Juny 2019 201 4 11 18 25 1

5 12 19 26 2

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

FESTIUS: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 de desembre, 17 de gener, 28 de febrer (Festa Escola Unificada), 1 de març i 1 de maig; dies de lliure disposició: 2 de novembre, 7 de desembre i 4 de març ma DIVENDRES LECTIUS DELS GRUPS DE DILLUNS I DIMECRES:: 26 d’octubre, 23 de novembre, 1 de febrer, 12 d’abril, d’abril 3 de maig DIVENDRES LECTIUS DELS GRUPS DE DIMARTS I DIJOUS: 5 d’octubre,, 16 de novembre, 25 de gener, 15 de febrer, feb 8 de març, 12 d’abril, VACANCES ESCOLARS: Nadal: del 22-12-2018 – 06-01-2019; Pasqua:: del 18-04 18 – 28-04-19

DEDICACIÓ MATINS (PROFESSORS) 17 D’ABRIL

Calendrier 2018-2019  
Calendrier 2018-2019  
Advertisement