Page 1

PATIテ起TENINFORMATIE Versie 1.1

V E RW I J D E RE N M O E D E RV L E K

Vragen? Deze folder geeft slechts algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u heeft ontvangen van uw arts of andere zorgverlener. Mocht u na het lezen nog vragen hebben of twijfel hebben over een complicatie, neemt u dan gerust contact met ons op tijdens kantooruren. Voor spoedgevallen zijn wij tevens bereikbaar buiten kantooruren.

Hoogveldseweg 1, 5451 AA Mill Postbus 104, 5450 AC Mill www.sanavisie.nl info@sanavisie.nl T (0485) 460 620 F (0485) 460 621

ZICHTBAAR IN BALANS

WWW.SANAVISIE.NL


PATIËNTENINFORMATIE

V ERWI J DER E N M O E D E R V L E K Een moedervlek is een goedaardige opéénhoping van pigmentvormende cellen in de huid. Het is een normaal verschijnsel. Vrijwel iedereen krijgt meerdere moedervlekken. Gemiddeld zo’n 25 per persoon. Er bestaan onrustige moedervlekken, deze zijn meestal goedaardig, maar kunnen soms voorlopers van een kwaadaardige moedervlek (melanoom) zijn. Een melanoom kan ontstaan uit een onrustige moedervlek en een enkele keer zelfs uit een gewone moedervlek, al is de kans dat deze kwaadaardig wordt één op de miljoen. Ook kan een melanoom spontaan uit normale huid ontstaan. Een goedaardige moedervlek is een normaal verschijnsel en geen abnormale afwijking. Het wegsnijden van een moedervlek gebeurd veelal uit cosmetisch oogpunt. Indien er ook maar de geringste verdenking op een melanoom bestaat, zal de moedervlek worden weggesneden en microscopisch worden onderzocht.

Verwijderen moedervlek Bij ieder mens komen moedervlekken voor. Bij sommige mensen kunnen deze moedervlekken onrustig zijn of op plekken zitten alwaar ze niet “mooi” bevonden worden. Binnen Sanavisie Bodyclinic kunt u hiervoor snel en deskundig geholpen worden. In deze folder leest u informatie over de moedervlek in het algemeen en de behandeling in het bijzonder.

De behandeling Wanneer u op het spreekuur komt wordt de behandeling direct uitgevoerd. De moedervlekken worden verwijderd onder plaatselijke verdoving. Deze plaatselijke verdoving wordt gegeven met behulp van één of meerdere verdovingsprikken rond het te behandelen gebied. Deze verdoving kan zo’n 30 tot 60 minuten aanhouden. De moedervlek wordt in zijn geheel uit de huid weggesneden.

Na de behandeling De wond wordt na de ingreep gehecht. Na het uitwerken van de verdoving kunnen er lichte pijnklachten onstaan. Hiervoor kunt u pijnstillers (bijv. paracetamol) gebruiken. De hechtingen worden na de wondgenezing verwijderd. Soms wordt de verwijderde moedervlek opgestuurd voor pathologisch onderzoek. Na zeven tot tien dagen is de uitslag meestal bekend. Deze wordt tijdens de controle of telefonisch met u besproken. Mogelijke complicaties Zoals uw arts met u zal bespreken, kunnen bij elke ingreep complicaties optreden. Bij het verwijderen van een moedervlek komen zelden complicaties voor. Bekende complicaties zijn een bloeduitstorting of een infectie. Na de ingreep zal er weinig pijn zijn. Afhankelijk van de locatie kunnen de hechtingen na een week tot drie weken worden verwijderd. Er zal wel een klein littekentje overblijven. Het resultaat is blijvend, dat betekent dat de moedervlek niet meer terugkomt.

Folder moedervlek verwijderen  
Folder moedervlek verwijderen  

Folder patiënteninformatie moedervlek verwijderen

Advertisement