Page 1

SUMME

R

Helprintin asiakaslehti 2/2011


Helprintin KESÄDRINKKI

Murskaa 3–4 limen lohkoa lasin pohjalle →

Lisää hieman jäämurskaa → Lisää 4 cl karpalomehua ja 4 cl soseutettuja mansikoita → Täytä lasi spritellä ja lisää vielä päälle jäämurskaa → Koristele ananaksella ja mansikoilla.

2 | GROOVE


Groove tuoksuu kes채lle!

Millaisia el채myksi채 SINUN painotuotteesi lukijalle tarjoaa?


Paperitehdas ja painotalo, parhaat ystävät Aktiivinen paperitehdasyhteistyö pitää painotalon ajan tasalla paperiteollisuuden tuoreimmista trendeistä. Asiakkaille osataan tarjota uusimpia paperilajeja ja paperin toimitus on nopeaa.

H

olemme mukana kehittämässä parhaita mahdollisia papereita asiakkaidemme käyttöön. Tiedämme tarkkaan, millaisia papereita parhaillaan kehitetään ja mitä markkinoille on seuraavaksi tulossa, toteaa Helprintin tuotannonsuunnittelija Petri Paasonen.

− Suoritamme papereiden testipainon ennen niiden tuomista markkinoille. Antamalla tehtaille palautetta papereista

Helprint esittää tehtaille papereiden ominaisuuksiin liittyviä toiveita omien asiakkaidensa tarpeiden mukaan. Yhteistyötä tehdään lähes kaikkien suomalaisten paperitehtaiden kanssa ja lisäksi kumppaneihin kuuluu ruotsalainen paperinvalmistaja Holmen Paper.

elprintin Mikkelin syväpaino toimii varsinaisen painotyön ohessa myös useiden eri paperitehtaiden testipainona. Talossa koepainetaan paperitehtaiden kehitteillä olevia paperilajeja ja annetaan tehtaille palautetta papereiden painoominaisuuksista. Paperin kehittämistä jatketaan, kunnes täydellinen painettavuus on saavutettu.

4 | GROOVE

− Paperinvalmistajien ja painotalojen yhteisenä tavoitteena on toimittaa loppukäyttäjille eli lukijoille erinomaisia painotuotteita. Siksi yhteistyö on tärkeää. Helprint on ammattitaitoinen ja kokenut yhteistyökumppani, sanoo Holmen Paperin tuotepäällikkö Jan Andersson.


"Paperinvalinta sovitetaan aina asiakkaan yksilรถllisiin tarpeisiin."


6 | GROOVE


Paperi valitaan yhdessä asiakkaan kanssa Yksi Helprintin suomalaisista yhteistyökumppaneista on metsäteollisuusyhtiö UPM, jonka kanssa yhteydenpito on päivittäistä. UPM:n lähin tehdas sijaitsee vain tunnin ajomatkan päässä Mikkelin tehtaalta, joten toimituksetkin kulkevat nopeasti. − Kun uuden paperilajin kehitystyössä päästään tehdasmittakaavaan, tarvitaan painajan tukea. Helprint on luonteva yhteistyökumppani, koska heiltä saa aina asiantuntevan palautteen ja tukea kehitystyöhön. Helprint on myös painanut UPM:n syväpainopapereiden myyntinäytteitä jo usean vuoden ajan, sanoo UPM:n teknisen asiakaspalvelun päällikkö Atte Lindström Kaukaan tehtaalta. Yksi UPM:n ja Helprintin yhdessä kehittämistä papereista on UPM Smart, joka on painotuotteeseen reilusti kontrastia tuova vaalea SCA++ -paperi. Paperi yltää samaan vaaleustasoon kuin päällystetty paperi ja sitä käytetään lähinnä aikakauslehdissä ja luetteloissa. − Paperin kehittäminen aloitettiin painamalla muutamia koerullia ja sittemmin

koe-eriä. Yhteisissä palavereissa tarkasteltiin kokeiden tuloksia ja pohdittiin, miten paperin painettavuutta, sävyä ja opasiteettia tulee vielä kehittää. Kehitystyö kesti yhteensä noin puolitoista vuotta ja asiakkaat ottivat paperin heti hyvin vastaan, Paasonen kertoo.

SCA++ -paperin kehitystyö kesti puolitoista vuotta. Helprint pyrkii löytämään jokaiselle asiakkaalleen mahdollisimman kustannustehokkaan ja tuotteeseen hyvin sopivan paperin. Reunaehtoja asettaa lähinnä painotuotteen paksuus, sillä sivumäärän ollessa erityisen suuri, ei voida käyttää paksuimpia papereita. Painotuotteen paperi valitaan aina yhdessä asiakkaan kanssa: Helprint suosittelee erilaisia paperilajeja, mutta lopullisen valinnan asiakas saa tehdä itse. ❦


PAPERI ON KESTÄVÄ VALINTA Paperi valmistetaan uusiutuvasta luonnontuotteesta, metsästä. Kun kaadettujen puiden tilalle istutettuja uusia puita hoidetaan oikein, sitoo metsä jopa entistä enemmän hiilidioksidia. Two Sides -hanke lisää tietoisuutta painotuotteen ympäristöeduista ja kestävyydestä viestintävälineenä.

8 | GROOVE

P

ainotuote on edelleen yksi ympäristöystävällisimmistä viestintämuodoista: Se on uusiutuva, kierrätettävä ja lisäksi se tavoittaa kohderyhmänsä tehokkaasti. Euroopan hienopaperialan toimialajärjestö CEPIFINE:n käynnistämä Two Sides -hanke jakaa tietoa paperin ympäristöeduista. − Metsästä saatava paperi on uusiutuva luonnonvara, jonka tuotanto on huomattavasti kestävämmällä pohjalla kuin jatkuvasti uusittavien elektroniikkatuotteiden, kertoo hanketta Suomessa vetävän Graafinen Teollisuus ry:n johtaja Lasse Krogell. Krogellin mukaan painoviestinnän ympäristövaikutuksia on entisestään vähentänyt painamisprosessin digitalisoituminen ja filmeistä luopuminen. Myös

hukkapaperin määrä on pienentynyt ja tuotannon energiatehokkuus parantunut. VTT:n tutkimuksen mukaan keskikokoisen maakuntalehden vuositilauksen hiilijalanjälki on 75 kiloa. Auto vapauttaa saman verran hiiltä jo 460 kilometrin matkalla. Mukana Two Sides -hankkeessa on metsäteollisuus-, kirjapainoja kustannusalan yrityksiä sekä näiden kone- ja materiaalitoimittajia. Myös Helprint on hankkeen jäsen. − Netissä tulee helposti informaatioähky ja sieltä löydetään usein täsmälleen se, mitä haetaan. Jos haluaa saada ihmisten huomion jollekin asialle, tehokkain tapa on käyttää printtimediaa, Krogell toteaa. Lähde: www.twosides.fi


”Paperin tuotanto on huomattavasti kestävämmällä pohjalla kuin jatkuvasti uusittavien elektroniikkatuotteiden.”


UUDET VERKKOSIVUMME palvelevat asiakkaitamme entistäkin paremmin. Lue onnistuneista viestintäratkaisuistamme Aftonbladetille ja Ikealle, tai tilaa näytepaketti toteuttamistamme painotöistä! Löydät myös ideoita siihen, miten painotuotteesi voi tarjota elämyksiä tuoksun avulla.

Seuraava Groove ilmestyy syksyllä! HELPRINT on Pohjoismaiden

sä 100 000:sta useisiin miljooniin

ja asiakasviestinnän tekijät. Mark-

suurin syväpaino ja osa Circle-

kappaleisiin. Syväpainotuottei-

kina-alueena on Suomen lisäksi

Printers -konsernia. Helprint on

den koko voi vaihdella lähes por-

muut Pohjoismaat sekä Venäjä ja

erikoistunut suurten painosmää-

taattomasti välillä A5 ja A3.

Iso-Britannia, joissa kaikissa

rien laadukkaaseen, nopeaan ja

Helprintin asiakkaita ovat joh-

kustannustehokkaaseen tuotan-

tavat aikakauslehtikustantajat, vä-

toon. Painosmäärät ovat yleen-

hittäiskaupan ketjut sekä yritys-

10 | GROOVE

Helprint tarjoaa asiakkailleen joustavaa painopalvelua.

Groove on Helprint Oy:n asiakaslehti. Päätoimittaja Jan Johansson (jan.johansson@helprint.fi). Toimitus Viestintätoimisto Sanakunta. Projektipäällikkö Maarit Niemelä (maarit.niemela@sanakunta.com), tekstit Päivi Brink, Leila Uotila, graafinen suunnittelu Päivi Roström, kuvat Paula Myöhänen, Päivi Roström, Shutterstock.

www.helprint.fi


PAPERI PITÄÄ PINTANSA

H

elprint on ylpeä yhteistyöstään suomalaisten ja ruotsalaisten paperitehtaiden kanssa. Yhteistyön myötä olemme näköalapaikalla ja tunnemme paperitarjonnan yksityiskohtaisesti. Tiedämme, miten makulatuuri saadaan minimoitua, ja miten uudetkin paperit käyttäytyvät tuotannossamme. Tuomme osaamisemme asiakkaiden käyttöön, ja monipuolisessa paperi- ja formaattitarjonnassamme riittää valinnanvaraa. Olemme osa eurooppalaista CirclePrinters -konsernia, joka haluaa vahvistaa painoteollisuutta niin kansallisella kuin Euroopan tasolla. Helprintissä CirclePrintersin vaikutus näkyy Euroopan laajuisena yhteistyönä muun muassa raakaainehankinnoissa ja teknisessä kehitystyössä. Tästä hyötyy jokainen asiakkaamme, sillä pystymme tarjoamaan laatua kustannustehokkaasti. Painotuotteen ympäristöseikat puhuttavat paljon. Two Sides -hankkeen (lue lisää sivulta 8) välityksellä haluamme muistuttaa asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme siitä, että paperi on paitsi tehokas, myös hyvin ympäristöystävällinen tapa välittää viestiä. Paperinen tuote on viime aikoina turhaan joutunut alakynteen digitaalisten viestintävälineiden rinnalla. Olemme jatkossakin ympäristövastuullisuuden eturintamassa. Ei vain siksi, että se on vihreää, vaan sillä varmistamme kilpailukykyämme asiakkaidemme hyväksi. Olemme viime aikoina tehneet myös mittavia investointeja ja tekemämme ratkaisut ovat osoittautuneet oikeiksi; kasvumme on tänä vuonna ollut markkinoiden kasvua nopeampaa. Aurinkoisia lukuhetkiä SummerGrooven parissa! Seppo Rantala Toimitusjohtaja ps. Tämä Groove on kokoa 200x200mm. Syväpainossa painotuotteen koon voi rajata portaattomasti.


GROOVE

[‘gru:v]

E 1 NG 2 a lo F a rh ng 1 IN yth , na m rro S uur ic w re 1 E pa c , s u k tte ut ra RU år rn in a 2 1 , ry rä in a h 2 вы t ffl m не сш po ard a i, ,f чт ая pu m s å v о ,п lar at ra en пр р 2 gi or eria ия ек ry jaz l tm тн ра zm ое сн ,s vä , в ая us ng оз ф ic бу ор ж ма да ющ ее

www.helprint.fi

Helprint Oy

PL 24 / Porrassalmenkatu 71, 50101 Mikkeli Puh: +358 15 223 11

Myynti

Tamrotalo, Rajatorpantie 41 C, 01640 Vantaa Myyntipäällikkö Kurt Lahtinen, gsm: +358 500 504 761, kurt.lahtinen@helprint.fi Myyntipäällikkö Hannu Ahvonen, gsm: +358 50 5110 766, hannu.ahvonen@helprint.fi

Groove 2/2011 suomi  
Groove 2/2011 suomi  

Helprintin asiakaslehti

Advertisement