Page 1

Helprintin asiakaslehti

2/2009


”Olisi kuitenkin tärkeää ajatella hiilijalanjäljen sijaan koko tuotteen elinkaaren ympäristövaikutuksia, ja puhua vaikka ekologisesta jalanjäljestä.”

intin Helpr udesta ä j e k rk isu Esime tövastuull kierräte s i r riaalista te ä a p m tä asta reis ym tarvittav tä sylinte

a is an. tannoss äytettäv ri lainka osa tuo inossa k a p nny juu ä y v s y i s  Suuri e si ä ik tt rk te e im lle, Sekajä tään. Es ateriaali talteen. erätään onnonm k lu ri ta e a ll is p a u tu v k tu a hoide n uusiu aatteell ri ainetaa e p p n te e o yks otu  Pain än kehit e kestäv joka tule . metsistä . tettäviä uria eli at kierrä v akulatu o t e e n , että m n e h isimma ii  Tuott s ll tetaan mahdo s y o n ty a n p y s nnossa ään. jätettä  Tuota ä paperi ierrättäm syntyvä ritään k y ta p s ti ri o u in pa jatkuvas kulatu pyritään aikki ma K . ta s n ä tu h ä lu v ianku n energ laitteide to n ta o dään u T itä myy mään. een ja s lt ta n ä vähentä kerätä e. öenergia opuolell ksen ulk ttu lämp ty te ri o y ka u T a  jop laitos, jo uudessa ähdytys jä a tulevais m o sa on eenotos . enin talt e nergiaa lu e o T ta s  n. opuoli lk u i d a ntämää a ei v än vähe tä ri y p ä käyttö eilman n.  Pain ostetaa ten lyyn pan te it s htaita, jo ä k eden paperite ia ettyä is id la p a  Jätev n saadaa llä suom t e h tö s lä ä e ä e tyvät p o sijaits esta syn  Pain uljetuks k n ri e p pa ä. vähäisin


Syvän vihreä tuotantoketju Kokonaisvaltainen ympäristövastuu näkyy syväpaino Helprintin tuotannon eri vaiheissa energiansäästöstä kierrätykseen. Ympäristötyössä jatkuva kehittyminen on avainasemassa. Siinä missä säästetään luontoa, voidaan säästää myös kustannuksissa.

P

ohjoisella markkina-alueella ympäristöasiat ovat olleet tärkeitä jo pitkään. Painotaloja sitovat lupaehdot määräävät jo lähtökohtaisesti, että ympäristörasitus pysyy kurissa. Helprint on kuitenkin edelläkävijöiden joukossa asettanut vaadittuja suurempia tavoitteita itselleen. Näistä tuorein on merkittävä energiansäästötavoite: 9 % pienempi energiankulutus vuoteen 2016 mennessä (vuoteen 2006 verrattuna). – Viime aikoina on puhuttu paljon hiilijalanjäljestä. Suomessa on esimerkiksi julkaistu tutkimustuloksia, joiden mukaan aikakauslehden vuosikerran hiilijalanjälki vastaa keskimäärin 60 kilometrin automatkaa. Kuluttajan on helpompi ymmärtää painotuotteen ympäristövaikutukset, jos ne suhteute-

taan hänen arkeensa. Olisi kuitenkin tärkeää ajatella hiilijalanjäljen sijaan koko tuotteen elinkaaren ympäristövaikutuksia, ja puhua vaikka ekologisesta jalanjäljestä. Sen sijaan että tartutaan yksittäisiin tekijöihin, kuten vaikkapa kuljetuksen ympäristövaikutuksiin, Helprintin kehitysjohtaja Tarja Kyllönen muistuttaa. Painotalo tuntee oman toimintansa ympäristövaikutukset. – Olemme vuodesta 2001 pitäneet kirjaa omasta ekotaseestamme, joka antaa yleiskuvan tuotannon vaatimista materiaali- ja energiavirroista sekä niiden aiheuttamista tärkeimmistä päästöistä. Tehokkaalla resurssien käytöllä voidaan suoraan vähentää useimpia päästöjä ja materiaalitehokkuus on näin tärkeä osa ympäristövastuullista toimintaa. 


Sertifikaatit todentavat saavutukset Useat ympäristömerkit ja -sertifikaatit ovat osoitus jatkuvasta kehittymisestä ympäristöasioissa. – Tuttu pohjoismainen joutsenmerkki kertoo, että tuotteemme ovat ympäristön kannalta parhaiden joukossa. Asiakkaamme voi painattaa merkin tuotteeseen, joka vastaa joutsenmerkin tiukkoja vaatimuksia ja kertoa näin omille asiakkailleen vihreistä arvoistaan, kehitysjohtaja Tarja Kyllönen kertoo. Joutsenmerkin saavat vain tuotteet, joiden valmistus, käyttö ja hävittäminen rasittavat luontoa vähemmän kuin muut vastaavat tuotteet. Tuotteen ympäristövaikutuksia tarkastellaan siis koko elinkaaren osalta. Painotalon joutsenmerkki taas takaa, että painotalon ympäristötyö on hoidettu hyvin. – EU-kukka eli Euroopan ympä-

ristömerkki on unionin maiden yhteinen ympäristömerkki. Asiakkaamme voi halutessaan painattaa myös EU-kukan painotuotteeseensa, vaikka painotaloilla ei vielä EUkukkakriteereitä olekaan. Tämä on mahdollista painettaessa paperille, jolla tuo kukkamerkki on. Merkkien vaatimuksia kiristetään muutaman vuoden välein, joten ne kertovat aina ajantasaisista toimista ympäristön eteen, Kyllönen vakuuttaa. Tavoitteisiin sitoudutaan Kyllönen kertoo Helprintin ympäristöjohtamisen pohjaavan ISO 14001 -standardiin. – Sen myötä olemme sitoutuneet ympäristöasioiden jatku-

vaan parantamiseen. Pohdimme päämääriämme ja asetamme realistiset, vuosittaiset tavoitteet, joiden saavuttamiseen sitoudumme. Ulkopuoliset auditoijat tarkastavat säännöllisesti, että riittäviä tavoitteita on asetettu ja niihin myös päästään. Suomessa pidetään hyvää huolta metsistä. Tämä ei ole ollenkaan yhtä itsestään selvää kaikkialla maailmassa. 95 % Suomen metsätalouden piiriin kuuluvista metsistä on PEFC-sertifioituja. PEFC on metsäsertifikaatti, joka kertoo, että metsiä hoidetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tällöin kuluttaja tietää, että hänen ostamansa tuote tukee maailman tärkeim-

”Painotuotteisiin liitetty PEFC- tai FSC-merkki kertoo, että seuraamme ja valvomme hankkimamme paperin alkuperää koko valmistusprosessin ajan.”

män ekosysteemin – metsän – ja siitä elävien ihmisten hyvinvointia. FSC on merkittävä metsäsertifikaatti, joka on laajasti käytössä mm. Ruotsissa. Helprintille on myönnetty Chain-of-Custody alkuperäsertifikaatti sekä PEFC-merkin käyttöoikeus painotuotteissa. – Lisäksi olemme saaneet FSCsertifikaatin. Painotuotteisiin liitetty

PEFC- tai FSC-merkki kertoo, että seuraamme ja valvomme hankkimamme paperin alkuperää koko valmistusprosessin ajan. Merkit ja sertifikaatit kertovat asiakkaillemme, että ympäristöasioihin kiinnitetään koko tuotantoketjussa erityistä huomiota, kehitysjohtaja toteaa. 


Case IKEA

Kun IKEA vuosittain jakaa 10 miljoonaa kuvastoa Suomen ja Venäjän markkinoille, ei ole aivan sama millaisella hinta–laatusuhteella painotyötä tehdään.

H

uokeat kuluttajahinnat ovat IKEA:lle A ja O, mikä luonnollisesti heijastuu sen kaikkeen toimintaan. Kuvastoja painetaan vuosittain 200 miljoonaa kappaletta ympäri maailman. Niinpä myös painokulut ovat suurennuslasin alla. Kulukuri ei sulje pois laatuajattelua – huonekaluvalmistaja tavoittelee kuvastoissaan aina entistä parempaa laatua muun muassa värien standardoinnin suhteen. Suurten volyymien painotalo Helprint pystyy vastaamaan huonekalujätin hinta- ja laatuvaatimuksiin: Korkeasta laadusta huolimatta hinta on kilpailukykyinen. Helprintin Mikkelin-tehdas on vuosituhannen alusta ”Optimaaliseksi suunnitellussa saakka painanut tuotantoprosessissa ulkopuoliset IKEAn vuosittaisia kuvastoja Suokustannukset minimoidaan.” meen ja Venäjälle. Sen lisäksi kuvastojen liitteitä ja mainoslehtisiä painetaan useamman kerran vuodessa Ruotsin, Norjan, Suomen ja Venäjän tarpeisiin, yhteensä noin 60 miljoonaa kappaletta. – IKEA on kiinnostava asiakas, koska se kehittää jatkuvasti toimintatapojaan ja pyrkii uudenlaisiin projekteihin yhteistyökumppaniensa kanssa, kertoo Helprintin avainasiakaspäällikkö Fredrik Petersson. Tiukkojen, mutta hyvässä hengessä käytyjen neuvottelujen jälkeen sekä IKEA että Helprint ovat tyytyväisiä lopputulokseen. – Kumpikin osapuoli saa sopimuksesta lisäarvoa. Optimaaliseksi suunnitellussa tuotantoprosessissa ulkopuoliset kustannukset minimoidaan esimerkiksi tuotteen formaatin suunnittelussa. Samalla säästetään myös luontoa. 

IKEA tarjoaa: • isot volyymit • katalogien tuotanto hyödyntää optimaalisesti Helprintin tuotantokapasiteettia aikataulujen, formaattien ja painosten suhteen • tekniikkaa ja tuotantoa kehitetään yhteisten projektien avulla

HELPRINT tarjoaa: • korkea laatu • turvallisuus ja kokemus IKEAn painotuotteista • motivoitunut henkilökunta • sijainti lähellä paperitehtaita • sijainti lähellä IKEAn markkinoita Pohjoismaissa ja Venäjällä • matalat painon ja kuljetuksen kokonaiskustannukset


H

elprintin nopeat sarja- liin, joiden jakelualue on kyseisen jälleenmyyjän talousalueella. Muiden nitomokoneet modifioidaan nyt siten, että lehtien väliin voidaan liittää toinen tuotteeseen – vaikka- mainos. Näin tuotetta varioidaan liitteistyksen osalta, vaikka tuotantopropa joka viikko ilmestyvään aikakauslehteen – voidaan liittää useita erilai- sessi viedään läpi syväpainolle tutulla täydellä teholla. sia liitteitä, jotka voidaan myös perLiitteiden, esitteiden ja persosonoida osoitteiden mukaan. Myös liitteisiin voidaan lisätä erikoisefekte- noitujen tuotteiden materiaali voijä. Miltä kuulostaisi kulta ja hopea tehostevärinä, tai varma Miltä kuulostaisi kulta ja hopea mielenkiinnon herättäjä, tuoksuväri? tehostevärinä, tai varma mielenYhteen tuotteeseen, kuten kiinnon herättäjä, tuoksuväri? aikakauslehteen tai mainospainotuotteeseen, on mahdollista daan vastaanottaa Helprintillä entisliittää 4–5 irtoliitettä. Sen sisälle voidaan myös ajaa 1–2 liimakorttia. Esi- tä myöhemmässä vaiheessa, joten asiakkaalle jää enemmän aikaa tuotmerkiksi viikkolehteen on mahdolteen suunnitteluun. Asiakkaat saavat lista liittää toimituksen oma liite, joka yhdistetään jokaiseen lehteen. Li- enemmän vaihtoehtoja kuin ennen – säksi voidaan liittää vaikkapa jälleen- jopa viikkolehden tiukan aikataulun myyjän mainos sellaisten lehtien vä- puitteissa. 

Seuraava

– tammikuussa 2010!

Tuottaja Maarit Niemi (maarit.niemi@sanakunta.com), tekstit Päivi Brink, Maarit Niemi, graafinen suunnittelu Päivi Roström.

NOPEASTI

Helprintin tuotanto tarjoaa asiakkailleen uusia mahdollisuuksia: Jälkikäsittelyn tehostamisen myötä liitevaihtoehdot ovat entistä monimuotoisemmat ja toimitusaika lyhyempi. Tavoitteena on vastata asiakkaan erikoisimpiinkin toiveisiin ja tarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti.

Groove on Helprint Oy:n asiakaslehti. Päätoimittaja Jan Johansson (jan.johansson@helprint.fi). Toimitus Viestintätoimisto Sanakunta.

Säväyttävät liitteet,


Helprint - even groover than you think.

t e s i e Terv istä! l e k k i M HELPRINT on Pohjoismaiden suurin syväpaino ja osa CirclePrinters -konsernia. Helprint on erikoistunut suurten painosmäärien laadukkaaseen, nopeaan ja kustannustehokkaaseen tuotantoon. Painosmäärät ovat yleensä 100 000:sta useisiin miljooniin kappaleisiin. Syväpainotuotteiden koko voi vaihdella lähes portaattomasti välillä A5 ja A3. Helprintin asiakkaita ovat johtavat aikakauslehtikustantajat, vähittäiskaupan ketjut sekä yritys- ja asiakasviestinnän tekijät. Markkinaalueena on Suomen lisäksi muut Pohjoismaat sekä Venäjä ja Iso-Britannia, joissa kaikissa Helprint tarjoaa asiakkailleen joustavaa painopalvelua.

H

yvä palvelu on meille kunnia- alusta loppuun. Asiakkaamme ovat kokeneet tämän hyväksi tavaksi toimia – tuttujen yhasia. Siksi myös me, asiakaspalvelun väki haluamme esit- teyshenkilöiden kanssa on helppo asioida. Tiimiä vetää asiakasvastuullinen myyntipäältäytyä uuden asiakaslehtemlikkö. Yhteyspäällikkö huolehtii painotyön me Grooven toisessa numerossa. Tällä seitsenhenkisellä porukalla palvelemme Mikke- teknisestä osasta, johon kuuluu muun muassa painostarteista vastaaminen. Juoksevat listä käsin kaikkia asiakkaitamme. Asiakaslähtöisen toimintamme peruspi- asiat aikatauluista pakkausohjeisiin taas kullari on asiakkaan tunteminen. Otamme aina kevat asiakasyhteyshenkilön käsien kautta. Kuljetussuunnittelija nimensä mukaisesti erityistarpeet huomioon ja räätälöimme johuolehtii, että painotuotteet löytävät oikekaiselle asiakkaalle heille parhaiten sopivan aan paikkaan, oikeaan aikaan. viestintäratkaisun. Usein Helprint hoitaakin Viimeisten parin vuoden aikana painokoko ketjun tuotannosta kuljetuspalveluihin, alan aikataulut ovat kiristyneet: aika aineistojolloin asiakkaan ei tarvitse juosta ovelta jen saapumisesta lopputuotteen syntyyn on ovelle palveluiden perässä. Jokaiselle asiakkaalle nimetään oma tiimi, joka huolehtii ”Asiakaspalvelussamme töitä kaikista yrityksen painotöistä

tehdään aina tosissaan, mutta ei koskaan vakavissaan!”

Timo Kupila (vas.), Jari Sundvall, Liisa Pietilä, Jyrki Pitkänen, Sinikka Pentikäinen, Jorma Hietanen ja Harri Rummukainen.

lyhentynyt. Tämä luonnollisesti haastaa myös meidät, Helprintin hermokeskusta pyörittävät asiakaspalvelijat. Luotettavuus ja täsmällisyys ovat meille tärkeitä, ja niistä ei tingitä. Esimerkiksi lehtiä painettaessa toimimme minuuttiaikataululla, josta ei lipsuta. Olemmekin joskus todenneet, että asiakaspalvelussamme töitä tehdään aina tosissaan, mutta ei koskaan vakavissaan! Saimme hyvää palautetta kesän kynnyksellä ilmestyneestä, ensimmäisestä Groovesta – kiitos siitä. Nyt halusimme kertoa teille mm. syväpainomme ympäristövastuullisuudesta ja nostaa jälleen esiin yhden toimivan asiakassuhteen, tällä kertaa IKEAn. Toivottavasti viihdyitte myös tämän numeron parissa! Syysterveisin, Jyrki Pitkänen Asiakaspalvelu, Team Leader


GROOVE

[‘gru:v]

E 1 NG a 2 lo FI a rh ng, N yt n 1 hm ar SE uurr ic row e, 1 pa c u s tte ut ra RU kår 2 rn in a a, 1 ry rä in h 2 выс t ffl m po ard не ш a, i , pu m чт ая s få v ra о ,п en lar at пр р 2 g or eria i ry ия ек jaz l tm тн ра zm ,s ое сн vä , в ая us n оз фо g ic бу р м жд а аю ще е

www.helprint.fi

Helprint Oy PL 24 / Porrassalmenkatu 71, 50101 Mikkeli Puh: +358 15 223 11 Myynti Pursimiehenkatu 26-30 C, 00150 Helsinki Myyntipäällikkö Kurt Lahtinen, puh: +358 15 223 1396, gsm: +358 500 504 761, kurt.lahtinen@helprint.fi Myyntipäällikkö Hannu Ahvonen, puh: +358 15 223 1391, gsm: +358 50 5110 766, hannu.ahvonen@helprint.fi

Groove  

Helprint Oy:n asiakaslehti

Advertisement