Page 1

Safe. LUKITUS RAHANKÄSITTELY VARTIOINTI

Case:

1#2010

”Eräässä tapauksessa Kirjurinluodon alue olisi pitänyt miehittää metallinpaljastimilla...”

>

Polemiikki: ”Viiden vuoden päästä lähes puolet kauppaketjujen kassoista saattaa olla automaattikassoja.”


14

Tallink Silja �Tunnin satama-ajan puitteissa aluksen lastin ja 3 000 matkustajan on vaihdettava paikkaa. Samaan aikaan on huolehdittava myÜs aluksen rahahuollosta.�


4 6 11 14

> Lyhyet > Case: Pori Jazz > Polemiikki: Automaattikassat tulevat > Ratkaisu: Tallink Siljan rahanlaskenta ja arvokuljetukset ovat kellontarkkaa työtä.

6

18

> Messut: Tapiola ja G4S vahvistivat yhteistyötään.

Pori Jazz > ”Manhattan Transfer toivoi turvamiehiä, mutta festivaalin luonteen paljastuttua he vuokrasivat polkupyörät ja lähtivät ajelulle.”

Hyvä lukija

,

Kädessäsi on ensimm äinen G4S:n sidosryhm äl olemme uu ehti Safe. Paitsi nimen di , st aneet si aikakausleht imäiseen ja sältöä entistä elämykselli suuntaan – sempään asia sitten vanh puolta unohtamatta. Olet a tuttumm e tai vasta po kotisi tai yr hdit it yk se si turvapalve toimittajaa, luille toivo ideoita turv mme saavasi lehdestä aratkaisujen uusia päivit Palvelemm e myös oso tämiseen. itteessa

www.g4s.fi

3. G4S Safe


Kynästä. ”Kaikkien kannalta paras vahinko on sellainen, joka jää tapahtumatta.”

K

odin turvaamista

tunne saattaa järkkyä peruutta-

ja vakuuttamista ei

mattomasti. Monissa suoma-

pitäisi ajatella vain

laiskodeissa turvajärjestelmää

välttämättömänä

tai -palvelua ei kuitenkaan vielä

pahana tai kulueränä. Kodin

>Matias Ruponen Tuotepäällikkö, Vahinko-Tapiola

suojaamisesta on hyötyä ennen

ole. Tapiola ja G4S ovat tehneet

kaikkea asiakkaalle, mutta myös

yhteistyötä useita vuosia, ja

vakuutusyhtiölle. Kaikkien

yhteistyö on vastikään laajentu-

kannalta paras vahinko on sel-

nut entisestään. Tavoitteena on

lainen, joka jää tapahtumatta.

parantaa kuluttajan tietoisuutta

Suomessa sattuu vuosittain

kodin riskeistä ja tuoda kulutta-

tuhansia tulipaloja, vuotova-

jaa lähelle sellaiset keinot, joilla

hinkoja ja asuntomurtoja, joista

vahinkoja voidaan estää ennalta.

voi olla seurauksia omaisuu-

Tapiola antaa vakuutuksenotta-

den lisäksi myös terveydelle.

jalle alennuksen vakuutusmak-

Vahinkokustannukset voivat

suista, kun asunto on varustettu

nousta suuriksi, vaikka toisaalta

valvotuilla murto-, vuoto- ja

esimerkiksi asuntomurroissa

savuilmaisimilla. Lisäetua saa

menetetyn omaisuuden arvo

turvalukituksesta. G4S tarjoaa

ei ole aina rahallisesti suuren

Tapiolasta kotivakuutuksen

suuri. Esineillä on usein myös

ottaneille laajennetun G4S

tunnearvoa, ja omaan kotiin

Kotiturvapalvelun etuhintaan, ja

liittyvä koskemattomuuden

etua saa myös lukitustuotteista. Pienilläkin asioilla pystyy vaikuttamaan merkittävästi oman kodin turvallisuuteen, mutta kotia ja sen turvallisuutta kannattaa ajatella myös kokonaisuutena. Murtosuojaus ei riitä, jos vuotovahinkoihin ei ole varauduttu. Suoja-allas pesukoneen alla ei myöskään auta, jos palovaroittimien tai savunilmaisimien kunnosta ei ole huolehdittu. Suomalaisten kodit ja irtaimisto ovat enimmäkseen hyvin vakuutettuja, mutta etenkin taloyhtiöissä asuville tulee joskus yllätyksenä, ettei kiinteistövakuutus korvaakaan yksityistä omaisuutta. Moni

LUKITUS RAHANKÄSITTELY VARTIOINTI

luottaa siihen, ettei mitään satu.

1#2010 4. G4S Safe

Kotivakuutus tai kodin turvalaitteet eivät kuitenkaan ole niitä paikkoja, joista kannattaa säästää.


Tilastot

> Henkilöstöön kohdistuvien riskien koetaan kasvaneen kaiken kokoisissa yrityksissä.

132 528

2

Vuonna 2009 poliisin tietoon tuli 919 837 rikosta. Määrä on 132 528 suurempi kuin vuonna 2005.

32,9%

> Omaisuusrikosten osuus kaikista rikoksista on pysynyt noin 30 prosentissa.

30,8% 2005 27,7% 2007

2009 > Omaisuusrikokset vuosina 2003-2009

Varsinkin palvelualalla on uhkailu lisääntynyt merkittävästi. Yritysten tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota henkilökuntansa turvallisuuteen ja panostaa työpisteen turvallisuuteen sekä henkilökunnan kouluttamiseen.

+42%

+17%

Omaisuusrikosten osuus kaikista poliisin tietoon tulleista rikoksista on pysynyt tarkasteluvälillä vakiona. Poliisille ilmoitettujen rikosten kokonaismäärä kasvoi vajaa viisi prosenttia vuodesta 2008 – 2009. Omaisuusrikosten ja varsinkin asuntomurtojen selvittämisessä on tapahtunut selvää kehitystä.

+12% +14% Suuret yritykset Keskisuuret yritykset Pienet yritykset Kaikki yritykset

Lähde: Poliisin vuosikertomus 2009

> Yrityksen henkilöstöön kohdistuvien turvallisuusriskien kehitys 2005-2008 Lähde: Yritysten rikosturvallisuus 2008. Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari

> Palovahinkojen määrässä on ollut luonnollista vaihtelua.

250

10 000

200

8000

Korvaus 150

6000

100

4000

Lukumäärä kpl

milj.€

16 000 14

Kustannusten nousun myötä euromääräiset korvaussummat ovat olleet tasaisessa kasvussa. Palovahinkoihin liittyy aina rahallisten menetysten lisäksi henkilövahinkojen riski.

10

10 000 8 000

2000

50

6

6 000 4 000

milj.€ Korvaus

kpl Lukumäärä

1988 1992 1996 2000 2004 2008

> Palovahingot Suomessa 1988-2008 Lähde: Finanssialan Keskusliitto ry

> Asuntomurtoja tehtiin aikaisempaa vähemmän. 2009

14 000 12 000

2,6% 3,0%

5,6%

2006 2003 > Asuntomurtojen osuus rikoksista vuosina 2003-2009

Koti- ja huvilavakuutuksista korvattujen varkaus- ja murtovahinkojen määrä on ollut tasaisessa laskussa 1990-luvun lamavuosista lähtien aina viime vuosiin saakka. Tuolloin saavutettiin jonkinlainen pohja, ja nyt suunta on ollut hienoisesti kasvamaan päin.

2

2 000

1992

1996 2000

2004 2008

> Polkupyörävarkaudet 1992-2009 Lähde: Finanssialan Keskusliitto ry

> Polkupyörävarkaudet olivat laman jälkeen laskussa. Polkupyörävarkauksissa näkyy sama trendi kuin asuntomurroissakin – varkaudet olivat olleet 1990-luvun laman jälkeen pitkään laskussa, mutta muutaman vuoden ajan on ollut nähtävissä hienoista nousua.

Lähde: Suomi – Euroopan turvallisin maa? Poliisin ylijohdon julkaisusarja 7/2009 Kommentit: Turvallisuuspäällikkö Juha Mustonen, G4S Security Services Oy ja tuotepäällikkö Matias Ruponen, Vahinko-Tapiola

Safe.

G4S:n sidosryhmälehti. Vinkit, palaute ja osoitteenmuutokset: viestinta@fi.g4s.com Julkaisija: G4S. Pitäjänmäentie 14, PL 2525, 00381 Helsinki. Päätoimittaja: Miia Koitti. miia.koitti@fi.g4s.com. Toimituskunta: Jonna Häkkilä, Miia Koitti, Sirpa Ojaniemi, Antti Tolonen. Toimitus: Otavamedia/ Viestintätoimisto Sanakunta. Painopaikka: Forssan Kirjapaino Oy. Paperi: Galerie Art 130 g. Kannen kuva: Pori Jazz. ISSN 1797-5786.


Lyhyet

4

5

Suomen G4S Security Services palkittiin

G4S on Love Stockholm 2010 -festivaalin turvaaja G4S on valittu Love Stockholm 2010 -festivaalin ainoaksi turvallisuuspalveluiden tuottajaksi. Massiivinen festivaali juhlistaa kruununprinsessa Victorian kesäkuisia häitä. Kuninkaalliset häät ja niiden ympärille kehitelty kaksiviikkoinen festivaali tuovat Tukholmaan tuhansia vierailijoita ympäri maailman. Häiden ohella myös festivaali tulee saamaan maailmanlaajuisen huomion medioissa. – G4S turvaa maailmanlaajuisesti merkittäviä urheilu- ja yleisötapahtumia. Valintamme tämän tapahtuman turvallisuuden tuottajaksi on osoitus G4S:n vahvasta tapahtumaturvallisuuden osaamisesta. Olemme valinnasta erittäin otettuja, sanoo G4S Ruotsin toimitusjohtaja Monica Lingegård. G4S tuottaa festivaalin aikana vartioinnin ja teknisten järjestelmien lisäksi myös muun muassa erilaisia henkilösuojauspalveluja yhteistyössä poliisiviranomaisen kanssa.

6. G4S Safe

G4S Cash Services (Finland) Oy:n nimi muuttui G4S Cash Services (Finland) Oy on nyt G4S Cash Solutions Oy. Rahankäsittely- ja arvokuljetusyhtiöiden nimet on muutettu yhtenäisiksi maailmanlaajuisesti. Suomen osalta tämä tarkoittaa sitä, että G4S Cash Services (Finland) Oy:n uusi nimi on G4S Cash Solutions Oy. G4S on maailmanlaajuisesti toimiva organisaatio, joten on tärkeää, että käytössä on yhtenäinen brändi. Näin pystytään esittelemään toimintamahdollisuuksia kaikessa laajuudessaan yhteistyökumppaneille kaikkialla maailmassa, ja vahvistamaan toimintastrategiaa uusien ratkaisujen kehittämistyössä.

Suomen G4S Security Services on palkittu G4S:n Pohjois- ja Länsi-Euroopan alueen parhaana maana liiketoiminnan kehittymisestä vuonna 2009. Palkitsemisperusteissa arvioitiin kunkin maan liiketoiminnan kasvua sekä tuloskehitystä. – Olemme tehneet vuosia määrätietoista työtä kehittääksemme entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin vastaavia palveluratkaisuja. Samaan aikaan olemme panostaneet vahvasti henkilöstömme kehittymiseen ja työssä viihtymiseen. Onnistumisemme näissä asioissa näkyy liiketoiminnan kasvussa ja tuloksessa, sanoo G4S Security Services Oy:n toimitusjohtaja Petri Peltomaa. G4S:n Pohjois-Euroopan alueeseen kuuluvat Suomen lisäksi Belgia, Hollanti, Luxemburg,Viro, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi ja Tanska.

Pekka Ulmaselle Kultainen ansiomerkki Vantaan G4S Lukkoaseman yksikön päällikkö Pekka Ulmanen palkittiin Kultaisella ansiomerkillä Suomen Turvaurakoitsijaliiton 40-vuotisjuhlassa huhtikuussa. Ulmanen on toiminut vuosia lukitusalalla ansioituen sekä Turvaurakoitsijaliiton toiminnassa että lukitusalan vahvana kehittäjänä ja ammattilaisena.


Tutustu: www.g4s.fi

G4S:n nettisivut uudistuivat G4S uudisti maailmanlaajuisesti www-sivunsa helmikuussa

Vuoden vartija 2009 G4S:ltä Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry:n valinta vuoden 2009 ansioituneeksi vartijaksi on G4S:n Oulun yksikössä työskentelevä Eero Honkamäki. Honkamäki elvytti syyskuussa 2009 yksin miehen, joka oli saanut vakavan sairaskohtauksen oululaisessa kauppaliikkeessä. Paikalle tulleen pelastusyksikön henkilökunnan mukaan mies olisi menehtynyt ilman Honkamäen ammattimaista toimintaa. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry valitsi vuoden ansioituneen vartijan nyt 27. kerran.

2010. – Tavoitteena oli luoda liiketoimintaalueiden mukaan jaoteltu sivusto, joka kertoo niin asiakkaille – sekä uusille että jo olemassa oleville – kuin työntekijöillekin G4S:n toiminnasta ja palveluista, G4S:n pääjohtaja Nick Buckles kertoi tiedotteessa.

Sivuilla on annettu sekä asiakkaille että työntekijöille mahdollisuus kertoa kokemuksistaan G4S:stä. Uusi ominaisuus on esimerkiksi ”Omat leikkeet” -osio, jonne vierailijat voivat koota kiinnostavia sivuja ja ladata ne pdf:nä itselleen. Tervetuloa tutustumaan uuteen ilmeeseen ja ajankohtaisiin uutisiin osoitteessa www.g4s.fi

Onnittelut! Ville-Matti Alho on nimitetty G4S Security Services Oy:n Business Technology Manageriksi.

Niila Ivari on nimitetty projektipäälliköksi Tampereen G4S Lukkoasemalle.

7. G4S Safe


Case.

”Eräässä tapauksessa Kirjurinluodon alue olisi pitänyt miehittää metallinpaljastimilla...” >Jarkko Heinilä Palvelupäällikkö G4S Security Services

8. G4S Safe

6

7

8

9 10


ARI RYTSY, KUVAT JUSSI PARTANEN JA PORI JAZZ

JAZZ

>soi turvalliseen TAHTIIN.

> Pori Jazz on yksi Suomen kes채n merkitt채vimmist채 musiikkifestivaaleista. Svengaavan kes채tapahtuman monipuolisista turvatarpeista vastaa osaltaan G4S.

9. G4S Safe


S

uomen kulttuurikesässä on nautittu Pori Jazzin musiikkitarjonnasta jo yli 40 vuoden ajan. Ensimmäi-

sen kerran jazzväki kokoontui Satakuntaan vuonna 1966, jolloin Kirjurinluodon pääkonsertti houkutteli paikalle 600 uskollista jazzin harrastajaa. Monien vaiheiden kautta Pori Jazz on kehittynyt Suomen kiinnostavimmaksi musiikkitapahtumaksi, joka veti viime vuonna paikalle yhteensä 154 000 kävijää. Tapahtuma on paisunut vuosikymmenten saatossa siihen kokoluokkaan, että sen järjestelyt edellyttävät ympärivuotista työtä. – Monta asiaa viedään eteenpäin yhtä aikaa. Joitakin suunnitelmia tehdään vain yhden vuoden tähtäimellä, toisia jopa 3–4 vuoden syklillä, kertoo Pori Jazzin toimitusjohtaja KATJA LEPPÄKOSKI. Toiminnan ympärille kehittyneet ympärivuotiset rutiinit auttavat tapahtumaorganisaatiota tulevan suunnittelussa. Mitään ei tarvitse aloittaa niin sanotusti puhtaalta pöydältä. – Kertynyt palaute käydään syksyllä läpi yhteistyökumppanien kanssa. Yleisen festivaalisuunnittelun tiimoilta järjestämme yhteisiä tilaisuuksia pitkin vuotta. Kunkin vuoden yksityiskohtainen suunnittelu aloitetaan vasta kun festivaaliohjelma on julkistettu sekä tapahtumapaikat ja tilaisuuden kokoluokka ovat varmistuneet, Leppäkoski lisää. Muiden painotusten ohella yksi festivaalin suunnitteluvaiheen avainkohdista on turvallisuus. Pori Jazzin turvallisuuspäällikkö on mukana alusta asti niin sanottuna

– Paljon on kiinni siitä, houkutte-

ANTTO KOIVUNEN

avaintoimitsijana. Hän myös ohjaa tilaisuuden ympärille

levatko esiintyjät paikalle nuorem-

Vartija

rakennettua turvaorganisaatiota itse festivaalin aikana.

paa väkeä. Vaikka arvokuljetus ja

Toiminut turva-alalla

Sisäisen suunnittelun lisäksi yhteistyötä tehdään eri viran-

vartiointi, järjestyksenvalvonta sekä

yhteensä 17 vuotta.

omaisten kanssa.

artistiturvallisuus on eriytetty toisis-

G4S:n palveluksessa

taan, edellyttää tämän kokoluokan

vuodesta 2005 alkaen.

kiksi arvovieraiden saapumisten osalta. Luonnollisesti po-

tapahtuma eri osapuolien välistä

Harrastukset:

liisi vastaa näiltä osin tarvittavista turvallisuusjärjestelyistä,

yhteistyötä. Myös joustavuutta on

Perhe, voimanosto.

mutta tarvittaessa Pori Jazzin turvallisuusorganisaatio antaa

löydyttävä.

Mikä motivoi työssä?

– Tilannetta joudutaan päivittämään jatkuvasti esimer-

tukea informaation muodossa, täsmentää Leppäkoski.

Arvokuljetusten osalta Pori Jazzin

Sen monipuolisuus.

eri konserttipaikkojen hajanainen

Alalla ei ole montaa

FESTIVAALI RAUHALLISIMMASTA PÄÄSTÄ

sijainti on selkeä haaste, joka vaatii

sellaista tehtävää, jossa

Yksi Pori Jazzin turvallisuustoimijoista on G4S, joka huo-

huolellista reittisuunnittelua ja työn

en ole toiminut. G4S:ssä

lehtii muun muassa ulkoilma-alueilla sijaitsevien konsert-

tarkkaa aikataulutusta.

arvostan erityisesti hyvää

tipaikkojen vartioinnista sekä tapahtuman lippukassojen

– Varsinaisten rahakuljetusten

turvallisuustarpeista. Tasaisesti kasvanut tilaisuus on lisän-

lisäksi huolehdimme lipunmyyjien

nyt paineita turvajärjestelyjen operatiivisessa toteutukses-

kuljetuksista ja heidän turvallisuu-

sa. Pori Jazzin turvaryhmässä pitkään mukana ollut G4S:n

tensa varmistamisesta ennen kassan

vartija ANTTO KOIVUNEN on kiinnittänyt huomiota yleisön

aukeamista. Päivät ovat pitkiä ja

käytöksen muuttumiseen.

pitävät sisällään myös puhdasta

10. G4S Safe

esimieshenkeä.


KRISTIAN

päivystämistä. Suurtapahtuman ilmapiiri auttaa kuitenkin

NORDLUND

jaksamaan, kertoo Pori Jazzin turvallisuustehtäviin osal-

Vartija/vahtimestari

listunut G4S:n vartija KRISTIAN NORDLUND. G4S:n palvelupäällikkö JARKKO HEINILÄ on seurannut

Aloittanut G4S:ssä työharjoittelun kautta

Pori Jazzin kehitystä sekä tapahtuman turvallisuuspäälli-

vuonna 2006.

kön että palveluntuottajan tuolilta. Hänen kokemuksensa

Harrastukset:

mukaan Pori Jazzin aikuismaisuus on pitänyt ongelmat

Moottoripyöräily, kalastus,

vähäisinä. Toisaalta kokenut kuulijakunta korostaa

lenkkeily.

turvallisuushenkilöstön sosiaalisten taitojen merkitystä.

Mikä motivoi työssä?

Neuvonnan ja palvelun on pelattava kaikissa tilanteissa,

Tykkään tehdä töitä

sillä se on niin tapahtuman henkilökunnan kuin siellä

ihmisten parissa. Tässä

vierailevien musiikinystävienkin kohdalla olennainen osa

hommassa pääsee myös

festivaalin turvallisuutta. – Turvallisuuspalveluja tuottavan yrityksen näkökul-

suorittamaan paljon erilaisia tehtäviä.

masta katsottuna tapahtuma on muuttunut radikaalisti. Ennen yövartiointia hoitivat järjestyksenvalvojat. Nyt heidän toimintansa keskittyy puhtaasti huviluvassa määritettyihin tapahtumiin vartijoiden huolehtiessa muista turvallisuustehtävistä. Mielestäni selkeä rajanveto on helpottanut kaikkien osapuolten työtä, arvioi Heinilä.

> ”Manhattan Transfer toivoi turvamiehiä, mutta festivaalin luonteen paljastuttua he vuokrasivat polkupyörät ja lähtivät ajelulle.” – Pori Jazzin toimitusjohtaja Katja Leppäkoski.

11. G4S Safe


> ”Pori Jazzin kohdalla kaupungin läpi virtaava joki tuo omat haasteensa. Hellesään sattuessa sinne halutaan hyppiä enemmän tai vähemmän päihtyneenä.” – Satakunnan Pelastuslaitoksen palotarkastaja Jouni Roos.

Viranomaisyhteistyötä läpi tapahtuman MAAILMANTÄHDILLÄ TILAISUUS RENTOUTUA

Vaikka Pori Jazz on suuren kokoluokan massatapahtuma, on se kyennyt säilyttämään leppoisan ilmapiirinsä. Sen ansioista monet maailmantähdet ovat päässeet nauttimaan Porin kaupungista poikkeuksellisen vapaasti. – PHIL COLLINS on kierrellyt kaikessa rauhassa Porin torilla lippalakki päässä. Ensimmäisellä käynnillään Manhattan Transfer toivoi turvamiehiä, mutta festivaalin luonteen paljastuttua he vuokrasivat polkupyörät ja lähtivät ajelulle. Siitä onkin tullut yksi bändin Pori Jazz -traditioista, Leppäkoski naurahtaa. Pori Jazzin turvallisuusorganisaatiossa on totuttu artistien erikoisiin toivomuksiin. Eräässä tapauksessa Kirjurinluodon alue olisi pitänyt miehittää metallinpaljastimilla. Lyhyen keskustelun jälkeen moisesta vaatimuksesta luovuttiin. – Suomi on sen verran rauhallinen maa, että tuon kaliiberin turvatoimia ei onneksi tarvita. Muutamia henkilösuojaustehtäviä on kuitenkin jouduttu suorittamaan, kertoo Heinilä. Enemmän haasteita aiheuttaa yllätyksellinen sää, joka voi yksittäisen kävijän kohdalla vesittää hyvänkin festivaalitunnelman. – Kaikkia määräyksiä ei aina ymmärretä. Sateenvarjoja ei saa tuoda konserttipaikoille, koska tasaisella alustalla ne luovat häiritsevän näköesteen, Heinilä täsmentää. Leppäkosken mielestä Pori Jazzin rento henki syntyy hyvästä musiikista ja kävijöiden kokonaisvaltaisesta huomioimisesta. Tapahtumapaikkojen hyvä järjestys ja turvallisuus ovat avaintekijöitä positiivisten festivaalielämysten luomisessa. – G4S on meille yhteistyökumppani, ei palveluntoimittaja. Yritys on ottanut meidän murheemme omakseen ja omaa vahvan toiminnallisen roolin Pori Jazzin läpiviemisessä. Tähänastinen yhteistyö on osoittanut aitoa kumppanuutta ja kehittämisen meininkiä, hän kiittelee.

12. G4S Safe

Pori Jazzin turvaorganisaatio toimii läheisessä vuorovaikutuksessa paikallisten viranomaisten kanssa.Yhteistyötä tehdään erillisissä viranomaispalavereissa sekä tapaamisissa, jotka käsittelevät yksityiskohtaisempia seikkoja kuten esimerkiksi tapahtuman pelastusteitä, riskianalyysejä ja vastuuhenkilöitä.Viranomaispalavereja pidetään myös itse tapahtuman aikana. – Ennen tapahtuman alkua toteutamme viranomaiskatselmuksen. Sillä varmistetaan, että tapahtumapaikat ovat asianmukaisessa kunnossa. Jälkikäteen pidämme yhteenvetopalaverin, jossa viranomaiset ja järjestäjät antavat palautetta tapahtuman sujumisesta, kertoo Satakunnan Pelastuslaitoksen palotarkastaja Jouni Roos. Poliisi tekee suurimman työn jo ennen katselmusta käsitellessään tapahtuman huvilupahakemuksen. Siinä kiinnitetään huomiota erityisesti liikennejärjestelyihin sekä järjestysmiesten määrään. – Yleisötapahtumien suurimmat riskit liittyvät turvallisuusjärjestelyjen alimitoittamiseen. Haasteena on arvioida tilaisuuden laatu ja vierailijamäärä mahdollisimman oikein, kertoo ylikonstaapeli Hannu Uusitalo Satakunnan poliisilaitokselta. Paloturvallisuusmielessä suurien yleisötapahtumien vaaranpaikat ovat yhteydessä grillien huolimattomaan käyttöön sekä tahallisesti sytytettyihin tulipaloihin. Ongelmana ovat tilaisuuden ympäristössä sattuneet vahingot. Tapahtumaorganisaatiolla ei ole toimivaltuuksia tai resursseja puuttua varsinaisen festivaalialueen ulkopuolisiin vahinkoihin ja onnettomuuksiin. – Pori Jazzin kohdalla kaupungin läpi virtaava joki tuo omat haasteensa. Hellesään sattuessa sinne halutaan hyppiä enemmän tai vähemmän päihtyneenä. Lisäksi festivaali työllistää ensihoitajia erilaisten nirhaumien ja venähdysten muodossa, arvioi Roos. Tapahtuman turvahenkilöstö on monessa poikkeustilanteessa ensimmäisenä paikalla.Vartioinnin rooliin kuuluukin avun hälyttäminen sekä ensisammutustoimenpiteiden aloittaminen. – Pori Jazzin turvahenkilöstön toiminta on tapahtuman sujumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Takavuosina tällaisten tilaisuuksien turvallisuus hoidettiin poliisivoimin, mutta nykyään viranomaisresurssit eivät siihen riitä, toteaa Uusitalo.


Teksti: Tapani Mylly Kuvat: Seppo Saarentola Kuvitus: Jussi Jääskeläinen

Polemiikki.

11 12 13

Kaupat pelkäävät turhaan: ”Automaattikassa ei lisää varastamista.” >Veijo Heinonen Tiimarin kaupallinen johtaja

4S:lle konsulttina toi-

Automaattikassojen järjestäminen

kameroiden avulla. Automaatti-

minut VEIJO HEINONEN

kauppoihin pitää tehdä niin, ettei-

kassojen myötä valvonta siirtyy eri

haluaa oikoa käsityksiä.

vät varkautta suunnittelevat edes

paikkaan.

G

– On turha pelätä, että auto-

maattikassa tekisi rehellisestä ihmisestä varkaan. Samalla Heinonen kuitenkin

halua tulla kauppaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa

– Tämä vaatii töiden ja proses-

sitä, että vartija valvoo automaat-

sien miettimistä uudestaan: tähän

tikassajonoa ja auttaa asiakkaita.

asti kauppoja on vartioitu niin,

– Siistissä asussa paikalla oleva

muistuttaa vanhasta viisaudes-

että valvonta on ollut hyllyjen

kohtelias vartija opastaa ja auttaa,

ta, että tilaisuus tekee varkaan.

välissä tai se on tapahtunut

mutta myös tarvittaessa esimer-

13. G4S Safe


Polemiikki...

Ensimmäiset automaattikassakokeilut tulevat päivittäistavarakauppoihin tämän vuoden aikana.

kiksi tyhjentää rahalippaita. Englannissa tehtyjen tutkimus-

perinteisen kassalinjan tapainen järjestelmä. – Jos vaikka kauppa myy lounaita, niin kiireinen lounastaja

ten mukaan vartijan läsnä-

voi itse skannata ostoksensa kassaan ja maksaa joko kätei-

olo tuo turvallisuutta koko

sellä tai kortilla. Kolikoitakin nykylaitteissa voi vain heittää

kauppaan ja vähentää samalla

kerääjään, joka sitten palauttaa vaihtorahat. Valvonta onnis-

varastamisen riskiä. Varkaat

tuu helposti esimerkiksi niin, että vieressä olevan miehitetyn

siirtyvät muihin kauppoihin,

kassan työntekijä valvoo myös automaattikassaa.

sanoo Heinonen. Alkoholi- ja tupakkatuotteiden valvonnassa automaattikassoilla pitää noudattaa samoja lakeja kuin tavallisillakin kassoilla. Heinonen vakuuttaa, että asia ei muodostu ongelmaksi. – Isommissa yksiköissä on oikeastaan parempikin, että

Isommassa kaupassa automaattikassalinjaa voi valvoa vartija. Yksi vartija pystyy vastaamaan kahdeksastakin automaattikassasta. Molemmat mallit ovat jo esimerkiksi Englannissa käytössä. Kolmas, ja Heinosen itsensä joissain tapauksissa suosittelema vaihtoehto, on kaupan asiakkaalle ostosten ajaksi

vartija tekee myös tätä valvontaa. Kassatyöntekijät ovat

mukaan annettava skanneri, jolla asiakas skannaa ostoksensa

usein nuoria, joiden saattaa olla vaikea puuttua erilaisiin

niitä tehdessään. Lopuksi skanneri laitetaan maksukelkkaan,

tilanteisiin.

joka ilmoittaa lopullisen summan.

KOLME ERILAISTA JÄRJESTELMÄÄ

kertaa: pakatessaan niitä kassiin kaupassa skannauksen yhte-

Riippuen kaupan koosta ja tarpeista, automaattikassajärjes-

ydessä ja kotona siirtäessään ostoksiaan kaappeihin. Nythän

telmän voi toteuttaa ainakin kolmella eri tavalla. Pieneen

kylmätilaakin tarvitsevia ostoksia käsitellään ja siirrellään

päivittäistavarakauppaan sopii Veijo Heinosen mukaan

vaikka kuinka monta kertaa, mutta skanneria käyttäessä

– Asiakkaan ei tarvitse liikutella ostoksiaan kuin kaksi

14. G4S Safe


suurin osa liittyy rahastukseen. Automaattikassat käyttöön ottaessaan kaupat voivat panostaa todelliseen palveluun ja kassahenkilöstön työn muotoja voidaan kehittää eteenpäin. Heinonen väittääkin, että automaattikassat saattavat jopa parantaa palvelua kaupoissa. Esimerkiksi hän nostaa sellaiset ostokset, joita joidenkin on kiusallista tehdä. – Joillekin tällainen ostos voivat olla kondomit, nuorelle tytölle ehkä terveyssiteet. On myös ihmisiä, jotka eivät halua ihmiskontaktia tehdessään ostoksia. Tällä Heinonen tarkoittaa niitä tutkimusten mukaan kymmentä prosenttia ihmisistä, jotka syystä tai toisesta vain haluavat karttaa ihmiskontaktia kaupassa. – Sitten erikseen ovat vielä sosiaalisesti väsyneet. Jos on koko päivän ollut paljon kontakteja, saattaa haluta tehdä ostoksensa kaikessa rauhassa. Näille ihmisille automaattikassa on hyvää palvelua. Ja täytyy muistaa, että tavalliset kassat ovat aina myös vaihtoehtona. OIKEA AIKA TOIMIA?

S-ketju kokeili skannereilla toimivia automaattikassoja kymmenisen vuotta sitten. Kokeilu ei silloin johtanut jatkotoimiin. Heinonen arvelee, että nyt aika on kypsempi. – Ajoitus on tärkeää uusien lanseerausten kohdalla. Nyt moni seikka on automaattikassojen läpilyönnin kannalla: Kauppojen kulurakenne luo tarpeen ja asiakkaat ovat tottuneempia automaatteihin. Varsinainen automaattikassateknologia on myös kehittynyt valtavasti. Myös yleisen turvattomuuden tunteen lisääntyminen voi kylmäostokset voi laittaa vaikka suoraan kylmälaukkuun. – Skanneri toimii hyvin, kun ostosten määrä on keskikokoinen tai suuri. Aivan pienessä yksikössä sen hyödyt häviävät.

vaikuttaa siihen, että asiakkaat ottavat automaattikassat paremmin vastaan kuin vuosikymmen sitten. – Tutkimusten mukaan kassajonoissa koetaan turvattomuutta, niistä kun on jotenkin hankala päästä pois, erityisesti ruuhka-aikaan. Myös

TAVOITTEENA SÄÄSTÖT JA PALVELU

pakkaamisen kiire kassan

Heinonen kertoo, että Suomessa ensimmäiset automaat-

jälkeen aiheuttaa stressiä

tikassakokeilut tulevat päivittäistavarakauppoihin tämän

ihmisille, kassat kun ovat

vuoden aikana. Piloteista edetään vähitellen suurempiin

kehittyneet yhä nopeam-

investointeihin.

miksi.

”Ottaessaan automaattikassat käyttöön kaupat voivat panostaa todelliseen palveluun.”

– Varmasti viimeistään ensi vuoden lopulla suuret ketjut

Heinonen arvelee, että ai-

alkavat tehdä asiassa päätöksiä. Ennustan, että viiden vuo-

van kuten pankeissa, kaupat

den päästä lähes puolet kauppaketjujen kassoista saattaa

houkuttelevat asiakkaitaan automaattikassoille myös etujen

olla automaattikassoja.

avulla.

Liikkeissä, joissa kaupan tekeminen vaatii enemmän palvelua, asia ei ole vielä näin ajankohtainen. – Uskon, että erikoistavarakauppa seuraa perässä toisessa

– Automaattikassalla voi olla jaossa vaikka karkkeja tai muita kokeilutuotteita. Toisaalta automaattikassan käyttö voidaan palkita isommilla bonuksilla. Saattaa olla, että pe-

aallossa. Tosin Ikea muodostaa tässä poikkeuksen, mutta

rustetaan myös täysin automatiikalla toimivia klubikauppo-

heillä tuotteiden tarkka standardointi helpottaa automaatti-

ja, joihin pääsee kanta-asiakaskortilla sisään vuorokauden

kassojen käyttöä.

ympäri, visioi Heinonen.

Heinonen tunnustaa auliisti, että kauppa hyötyy auto-

Automaattikassat ilmestynevät siis melkoisella varmuu-

maattikassoista ennen kaikkea pienenevien henkilöstökus-

della Suomenkin ruokakauppoihin, siitä kaupan alan tarve

tannusten kautta. Eli suomeksi kassahenkilöstöä ei tarvita

säästöihin ja lisävoittoon pitää huolen. Kassahenkilöstöä ei

enää yhtä paljon.

kuitenkaan uhkaa sukupuutto.

– Kaupathan ovat lähes kaikki muut kulut saaneet jo karsittua mahdollisimman pieniksi, mutta henkilöstökuluista

– Automaattikassa tulee asiakkaalle yhdeksi vaihtoehdoksi henkilökohtaisen palvelun rinnalle.

15. G4S Safe


Ratkaisu. ”Tunnin satama-ajan puitteissa aluksen lastin ja 3 000 matkustajan on vaihdettava paikkaa.” >Kim Söderström Aluepäällikkö Tallink Silja Oy

Tallink Siljan

>rahahuolto on KELLONTARKKAA TYÖTÄ > Vilkkaasti liikennöity Turun Satama toimii päivittäin kolmen Tallink Siljan aluksen lähtöpaikkana. G4S Cash Solutions huolehtii laivojen arvokuljetuksista ja rahanlaskennasta tiukkojen aikataulujen puitteissa. Teksti: Ari Rytsy Kuvat: Jussi Vierimaa

16. G4S Safe

14 15 16 17


urun Satama on yksi Suomen tärkeimmistä satamista. Sen läpi kulki viime vuonna yli kolme miljoonaa matkustajaa ja lähes kolme miljoonaa tonnia tavaraa. Suurin osa henkilöliikenteestä muodostuu päivittäisistä matkustajalauttareiteistä, joita hoitavat omalta osaltaan Tallink Siljan alukset M/S Silja Europa ja M/S Silja Galaxy. Tavaraliikennepuolella yritys operoi myös Turusta Tukholmaan ajavaa M/S Sea Wind -rahtialusta. – Yksi suurimmista haasteistamme on jokaista laivaa kohti oleva tunnin satama-aika. Sen puitteissa aluksen lastin ja 3 000 matkustajan on vaihdettava paikkaa. Samaan aikaan on huolehdittava muista tarvittavista toimenpiteistä kuten aluksen rahahuollosta, kertoo Tallink Silja Oy:n aluepäällikkö KIM SÖDERSTRÖM. G4S vastaa Turussa Tallink Siljan laivojen arvokuljetuksista ja rahanlaskennasta. Palvelut tukevat toisiaan, mikä helpottaa joustavaa ja asiakaslähtöistä työskentelyä. – Eri toimintojen välillä käydään jatkuvaa kommunikointia esimerkiksi aikataulumuutoksista. Ne ovat kuitenkin laivaliikenteen kohdalla erittäin harvinaisia, kertoo G4S:n Turun ja Porin Cash Solutions -palveluista vastaava Operations Manager JUSSI VIRTANEN.

SATAMASSA TIUKAT TURVAMÄÄRÄYKSET

Laivojen lyhyet satama-ajat heijastuvat myös G4S:n arvokuljettajien työhön. Virheisiin ei ole varaa, sillä aluksen rahahuolto on toteutettava nopeasti ja turvallisesti. – Laivassa on oltava ajallaan, koska iso alus ei

17. G4S Safe


sataman alueella tapahtuva ajoneuvoliikenne on vilkasta, joka tarkoittaa automaattisesti liikenneturvallisuusnäkökulman korostumista. Sen lisäksi laivoilla on omat menettelytapansa. Jokainen Tallink Siljan aluksella vieraileva henkilö rekisteröidään. 11 ERI VALUUTTAA

– Laivoillamme on käytössä kaksi perusvaluuttaa, euro ja Ruotsin kruunu. Niiden lisäksi matkustajalaivoilla on valmius käsitellä ja vastaanottaa 11 eri valuuttaa, täsmentää Söderström toiminnan erikoispiirteitä. Rahanlaskennassa eri valuuttojen määrä tarkoittaa monipuolista laskentaprosessia. Työ on vaihtelevampaa normaaliin eurolaskentaan verrattuna. – Yleisimmät valuutat prosessoidaan koneellisesti. Pienimääräiset ja harvinaisemmat valuutat käsitellään tarvittaessa käsin ja ihmissilmin tarkistaen, Virtanen kertoo. Rahanlaskennassa tavoitteena on saada tieto käteismyynnin laskentatuloksesta ja pankkitilille tilitetyistä varoista eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Laivamatkailun sesonkivaihtelut näkyvät automaattisesti laskentakeskuksen työmäärässä. – Tilanteesta riippumatta las-

”Laivassa on oltava ajallaan, koska iso alus ei voi jäädä odottamaan.” Jussi Virtanen Operations manager G4S Cash Solutions

voi jäädä odottamaan, Virtanen

kentatieto saadaan toimitettua asiakkaalle viimeistään

muistuttaa.

seuraavana päivänä, Virtanen lupaa.

Sovitut toimenpiteet edellyttävät

Tallink Siljan oman kassajärjestelmän kautta. G4S Cash

sillä laivan henkilökunnan päällim-

Solutions informoi Tallink Siljaa päivittäin laskenta-

mäisenä tehtävänä on huolehtia

tuloksista sekä laskennan ja tilityksen välisistä eroista

aluksen asiakkaista.

mahdollisten poikkeamien selvittämiseksi.

– G4S:n arvokuljetukset on hiottu kaikin puolin kellontarkoiksi. Sovim-

TIIVISTÄ YHTEISTYÖTÄ

me hyvissä ajoin ja suunnitellusti,

Rahankierron tehostaminen on tällä hetkellä yksi Tallink

mitä kullakin käynnillä tehdään,

Siljan ja G4S:n yhteisesti sovituista päämääristä. Muu-

listaa Söderström.

tenkin yritysten välinen kehitysyhteistyö on tiivistä ja

Tarkkojen aikataulujen puitteissa

toimintoja kehitetään jatkuvasti. Viimeksi huhtikuussa

G4S:n arvokuljettajat joutuvat nou-

2010 G4S:n edustajat osallistuivat avoimiin kehityskes-

dattamaan satama-alueen erillistä

kusteluihin Tallink Siljan talouden ja aluejohdon sekä

turvaohjeistusta. Kyse on kansain-

laivahenkilökunnan kanssa tehdyllä Maarianhaminan

välisistä ISPS-säännöstöstä, joka

risteilyllä.

määrittää satamaan suuntautuvan

18. G4S Safe

Tieto käteis- ja korttimyynnistä kulkeutuu laivalle

tietyssä määrin oma-aloitteisuutta,

– Rahahuolto on tärkeä laivaliikenteen tukitoiminto.

liikenteen luvanvaraisuuden sekä

G4S:ltä löytyy siihen osa-alueeseen sopivaa asiantunte-

muita alueen turvallisuuteen

musta, kuvailee Söderström turvallisuustoimijan

liittyviä seikkoja. Suositun risteily-

roolia.


> Tallink

Silja Oy pähkinänkuoressa

- Perustettu vuonna 1883 nimellä Suomen Höyrylaiva Oy. - Nykyisin osa As Tallink Gruppia, joka on Itämeren alueen johtava matkustajaliikennevarustamo. - Konsernin liikevaihto vuonna 2009 yhteensä 380 miljoonaa euroa. - Yritys työllistää Suomessa maalla noin 500 ja merellä noin 1 000 henkilöä. - Tallink Silja Oy operoi yhteensä viittä eri alusta. - Toimii Suomessa viidellä paikkakunnalla. Lisäksi tytäryhtiö Sally Ab Maarianhaminassa.

> Turun

-

Satama lukuina

Tavaraliikennettä 2,97 miljoonaa tonnia. Matkustajamäärä 3,61 miljoonaa henkilöä. Liikevaihto 22,8 miljoonaa euroa. Investoinnit 6,51 miljoonaa euroa. Lähde: Tiedote Turun Sataman tuloksesta vuonna 2009

ISPS-säännöstö lisää merenkulun turvallisuutta Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n (International Maritime Organization) satamia koskevat turvallisuusmääräykset tunnetaan nimellä International Ship and Port Facility Security eli ISPS. Säännöstö astui voimaan maailmanlaajuisesti heinäkuussa 2004. Määräysten tarkoituksena on parantaa satamien ja alusten turvallisuutta. Ne edellyttävät satama-alueiden tehokasta kulunvalvontaa, joka tarkoittaa käytännössä liikkumisen luvanvaraisuutta. Satamassa jatkuvasti asioiville voidaan myöntää kulkulupa. Luvitettujen ajoneuvojen tunnistaminen perustuu etukäteen ilmoitettuun ajoneuvon rekisterinumeroon tai ajoneuvossa sijaitsevaan etätunnistimeen. Epäselvissä tapauksissa satamavalvonnan on saatava luotettava selvitys asioinnin syystä sekä tarvittaessa todennettava kuljettajan ja mahdollisten matkustajien henkilöllisyys ennen alueelle päästämistä. Lähde: www.port.turku.fi

19. G4S Safe


Messut 18

19

Myymälä-messuilta potkua myyntiin Helsingin Messukeskuskus, 17.03. - 18.03.2010.

HEIKKI SEISTOLA (oik.) esittelee Cash 360 -laitetta Blue1:n ARI MIKKOLALLE, joka mietti, voisiko laite nopeuttaa lennon jälkeisiä

tilityksiä.

Teksti: Anne Vilenius Kuvat: Jaakko Jaskari

Kaupan alan ammattilaisille suunnattu Myymälä-messut järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa maaliskuussa. Paikalla oli yli sata näytteilleasettajaa, jotka esittelivät myymäläratkaisujen uusinta tekniikkaa. Osana Myymälä-messuja järjestettiin Myymäläpäällikköpäivä. Seminaarissa puhuttiin asiakkaan kohtaamisesta ja myynnin kasvattamisesta. G4S Cash Solution Oy:n turvallisuusjohtaja JARI KANTONEN kertoi myymälöiden turvallisuudesta. − On tärkeää ottaa turvallisuusasiat osaksi kaupan jokapäiväistä toimintaa. Myymäläpäällikön kannattaa selkiyttää itselleen, missä rahaa kulkee ja kuka sitä käsittelee, Kantonen muistutti. RAHANKÄSITTELYN UUDET TUULET

Myymälämessut järjestettiin Suomessa toista kertaa. G4S esitteli messuosastollaan myymälöiden itsepalvelukassoja ja pääkassaratkaisuja. Niiden avulla myymälä voi vapauttaa kassoilta myyjiä muualle kauppaan eli sinne, missä liikevaihtoa kasvatetaan. 20. G4S Safe

G4S:n messuosastolla oli esittelyssä Cash 360 -pääkassaratkaisu. Se kattaa kaikki rahankäsittelyprosessin osaalueet. Myyjä voi omalla koodillaan nostaa laitteesta pohjakassan ja vuoron päätteeksi tallettaa päivän myyntinsä. Päivän aikana voi tehdä talletuksia tai hakea vaihtorahaa. Jokaisesta tapahtumasta tulostuu kuitti. Tilitysmäärät vähenevät, kun raha kiertää koko ajan. Etäyhteyden avulla laite ilmoittaa G4S:lle, kun laite tarvitsee tyhjennystä tai täydennystä. Laskentavirheet vähenevät, kun kaupan ei tarvitse enää laskea pohjakassoja. − Ratkaisumme sopii erityisesti myymälöille, jotka ovat auki sunnuntaisin tai ympäri vuorokauden. Silloin vaihtorahan saaminen on hankalaa, myyntijohtaja JANNE KOLEHMAINEN kertoo.

ANNE TONI-LOPPI esitteli osastoa Wulffin ARI PIKKARAISELLE (vas.) ja JANI PURORANNALLE, jotka olivat hakemassa uusia

ideoita messuilta.

Turvallisuusjohtaja JARI KANTONEN painotti, että säännöllistä turvallisuuskoulutusta tarvitaan, pelkkä seinien paksuntaminen ei auta.


Tapiola & G4S vahvistivat yhteistyötään

Teksti: Päivi Brink Kuvat: Shutterstock

Tapiola ja G4S ovat yhteisellä asialla: Vakuutus korvaa tapahtuneet onnettomuudet ja G4S auttaa ehkäisemään niitä jo ennakolta. G4S ja Tapiola ovat löytäneet uudenlaisen yhteistyömuodon: jos asiakas ottaa turvajärjestelmän G4S:ltä, hän saa alennusta Tapiolan vakuutusten hinnasta. Lisäksi G4S:n asiakas, jolla on Tapiolassa kotivakuutus, saa murtosuojauksen yhteydessä ilmaiseksi laitteet, jotka lähettävät tiedot ylimääräisestä kosteudesta tai savusta G4S:ään. – Suomessa tapahtuu noin 25 000 vesivahinkoa vuodessa ja puolet niistä syntyy siitä, että pesukoneen letku murenee omistajan huomaamatta. Tällaiset vesivahingot aiheuttavat paljon tuhoa, mutta ne ovat estettävissä. Kosteustunnistin huomaa vuotavan letkun ja hälyttää siitä meille. Harva edes tietää, että tällainen on mahdollista, G4S Kotiturvan myynnistä vastaava KARI TENHUNEN kertoo. YRITTÄJILLE JA YKSITYISTALOUKSILLE

Yhteistyö kahden pitkäikäisen ja vakaan toimijan välillä tarkoittaa myös tiedon ja kokemusten jakamista. Näin palvelut ovat aina ajan tasalla. – Yhteistyössämme kohtaavat kahden eri alan osaajat. Tästä on paljon hyötyä tuotekehittelyssä ja eniten tästä hyötyy asiakkaamme. Yhteispalvelua tarjotaan sekä G4S:n että Tapiolan myynnin kautta. G4S Yritysturva ja Kotiturva ovat langattomia ja gsm-pohjaisia. Yritysturva sopii pienyrittäjille, eikä se vaadi

suurta taloudellista panostusta. – Turva-alalle on tyypillistä piilohinnoittelu. Hinta on yleensä pilkottu moneen osaan, jotta se näyttäisi halvalta. Me olemme ajatelleet asian toisin: G4S:n hinta on vakiosumma 39,90 euroa kuukaudessa. Sopimuksen jatkuttua kaksi vuotta hinta laskee noin 30 euroon kuukaudessa. Hinta pitää sisällään kotitalouksille hälytysjärjestelmän ja sen asennuksen, hälytysvalvontapalvelun, vartijan käynnit ja laitteiden huollon. Yrityksille on räätälöity yksi kiinteä vartijakäyntimaksu, vuorokaudenajoista riippumatta. Asiakas tietää selkeästi, mitä palveluita hän saa ja mihin hintaan. ENNALTAEHKÄISY KIINNOSTAA

Suomalaisista kotitalouksista on suojattu hälytysjärjestelmällä vain viisi prosenttia. Kiinnostus ennaltaehkäisyyn on kuitenkin selvässä kasvussa. – Vaikka asuntomurtojen taloudelliset tappiot eivät useinkaan ole kovin merkittäviä, tunnepuolella murron vaikutus on todella ikävä. Niinpä hälytysjärjestelmä asennetaan usein murtosuojaksi. Kosteusvauriot sen sijaan saavat aikaan suuria taloudellisia tappioita, joten niiden ehkäisy kiinnostaa vakuutusyhtiöitä erityisesti. Mutta tietysti myös asunnon omistajan intresseissä on estää vesivahingon syntyminen, Tenhunen muistuttaa. Ensimmäinen G4S:n ja Tapiolan yhteinen messuesiintyminen oli Oma Koti -messuilla maaliskuussa Helsingin Messukeskuksessa.

21. G4S Safe


3FJMVTUJ 0NBFUVBTJOVMMFLJO 5BQJPMBO0NBFUVQBMLJUTFFTJOVBTJJUÊ FUUÊIPJEBUIZWJOUBMPVUFTJBTJPJUB.JUÊFOFNNÊO LFTLJUÊUOJJUÊ5BQJPMBBO TJUÊSFJMVNNJOFUVKBTBBUoKPQBTBUPKBFVSPKBWVPEFTTB  ,BUTPWBJLLBUBQJPMBmPNBFUV

1BMWFMVOUBSKPBKBU,FTLJOÊJOFO7BLVVUVTZIUJÚ5BQJPMB ,FTLJOÊJOFO)FOLJWBLVVUVTZIUJÚ5BQJPMB5BQJPMB1BOLLJ0Z 5BQJPMB7BSBJOIPJUP0Z

G4S Safe  

Turva-alan ammattijulkaisu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you