Sanaaja Logo

Sanaaja

FI

Sanaaja on Suomen sanataideopetuksen seuran julkaisu. Seuran tehtävä on edistää kirjoittamisharrastusta ja sanataiteen opetusta.

https://www.sanataide.fi