Page 1


Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας 2005-2006 Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη:

Α. Μελιδώνης I. Iωαννίδης Θ. Παναγιώτου Κ. Μακρυλάκης Σ. Παππάς Φ. Φιλιππίδης Σ. Μπούσμπουλας Χ. Βασιλόπουλος Τ. Διδάγγελος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μαιάνδρου 9 • 115 28 Αθήνα • Τηλ. & Fax: 210 7210 935

Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης 2004-2006 Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη:

Χ. Πίτσαβος Γ. Κολοβού Η. Χειμώνας Ε. Μπιλιανού Β. Άθυρος Ε. Γανωτάκης Μ. Ελισάφ Α. Καραγιάννης Β. Νικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ Μαιάνδρου 9 • 115 28 Αθήνα • Τηλ. & Fax: 210 7210 055

Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι δωρεάν Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης (με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης C.M.E. Credits)


Μεταβολικό Σύνδροµο & Καρδιαγγειακός Κίνδυνος

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία και η Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης αποφάσισαν να συνδιοργανώσουν την Επιστημονική Ημερίδα με αποκλειστικό θέμα τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και το μεταβολικό σύνδρομο. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για το μεταβολικό σύνδρομο ως παράγοντα αθηρωματικής νόσου των αρτηριών. Οι πολλαπλές παθολογικές παράμετροι που αποτελούν το σύνδρομο αυτό, ο συχνός συνδυασμός παραγόντων κινδύνου στο ίδιο άτομο, αλλά και η προσπάθεια που καταβλήθηκε από τις διάφορες επιστημονικές εταιρείες για το σαφή ορισμό και επομένως την εύκολη διάγνωση, είναι μερικοί από τους λόγους για τους οποίους το μεταβολικό σύνδρομο αποτελεί πλέον οντότητα της καθημερινής κλινικής πράξης. Το μεταβολικό σύνδρομο με τις πολλαπλές εκφάνσεις του αφορά πολλές ειδικότητες της Ιατρικής. Στα πλαίσια της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των ιατρικών εταιρειών αποφασίσθηκε με ομόφωνη απόφαση των δύο διοικητικών συμβουλίων να προσπαθήσουμε από κοινού να διαγράψουμε τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τις παθοφυσιολογικές διαταραχές και τις κλινικές προεκτάσεις του μεταβολικού συνδρόμου. Στην Ημερίδα καταβλήθηκε προσπάθεια να κληθούν να συμμετάσχουν συνάδελφοι με εξειδίκευση στα επιμέρους θέματα, έτσι ώστε να διευκρινισθούν κατά το δυνατόν ακόμα και οι αντικρουόμενες απόψεις που είναι γνωστό ότι υπάρχουν για το μεταβολικό σύνδρομο. Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής της Ημερίδας, σάς παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτή τη διεταιρική προσπάθεια. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Α. Μελιδώνης

Χ. Πίτσαβος

Πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

5


Σάββατο 11 Μαρτίου 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08:00-08:50

Εγγραφές

08:50-09:00

Προσφωνήσεις - Χαιρετισμοί (Αίθουσα Ν. Σκαλκώτα)

09:00-10:30

Στρογγυλό Τραπέζι Περιβαλλοντικοί και μεταβολικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου Πρόεδροι: Α. Μελιδώνης, Χ. Πίτσαβος Περιβαλλοντικοί παράγοντες και καρδιαγγειακή νόσος Δ. Παναγιωτάκος Η καθιστική ζωή και η έλλειψη σωματικής άσκησης Χ. Βασιλόπουλος Παράγοντες κινδύνου και δυσλειτουργία του ενδοθηλίου Δ. Τούσουλης Η υπεργλυκαιμία δείκτης ή παράγων καρδιαγγειακού κινδύνου; Η. Μυγδάλης

10:30-10:50

Βραχεία Διάλεξη Πρόεδρος: Χ. Στεφανάδης Εκτίμηση του συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου Ι. Γουδέβενος

10:50-11:10

Βραχεία Διάλεξη Πρόεδρος: Φ. Φιλιππίδης Η σημασία της επίδρασης των μεταβολικών δράσεων των νεότερων αντιυπερτασικών φαρμάκων στο μεταβολισμό των υδατανθράκων Α. Μανώλης

11:10-11:30

Διάλειμμα

11:30-12:15

Debate Πρόεδρος: Μ. Ελισάφ Προδιαβήτης και μεταβολικό σύνδρομο: Καταστάσεις ταυτόσημες ή όχι Εισηγητές: Ι. Ιωαννίδης, Σ. Τουρνής 6


Σάββατο 11 Μαρτίου 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12:15-12:40

Διάλεξη Πρόεδρος: Σ. Παππάς Κοιλιακή παχυσαρκία και καρδιαγγειακός κίνδυνος Π. Χριστακόπουλος

12:40-13:00

Βραχεία Διάλεξη Πρόεδρος: Β. Άθυρος Ο ρόλος των φυτικών στερολών στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο Μ. Ελισάφ

13:00-14:30

Δορυφορικό Συμπόσιο (Novartis Hellas Α.Ε.Β.Ε.) Μεταγευματική υπεργλυκαιμία και καρδιαγγειακός κίνδυνος Συντονιστής: Ν. Κατσιλάμπρος Μεταγευματική υπεργλυκαιμία: Παθοφυσιολογία - στόχοι θεραπευτική αντιμετώπιση Ε. Χατζηαγγελάκη Μεταγευματική υπεργλυκαιμία - αθηρωματικός κίνδυνος Α. Μελιδώνης Αντιμετώπιση ασθενών υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου Μ. Ελισάφ

14:30-15:30

Διάλειμμα - Ελαφρύ Γεύμα

15:30-17:00

Κλινικά φροντιστήρια με παρουσίαση περιστατικών Α΄ Αίθουσα (Ν. Σκαλκώτα) Αντιμετώπιση ασθενούς με σακχαρώδη διαβήτη και παχυσαρκία Συντονιστές: Μ. Μπενρουμπή, Ε. Αναστασίου Συμμετέχουν: Ι. Σαφλιάνης, Σ. Ηρακλειανού, Θ. Κατσαρός, Γ. Στεργίου Β΄ Αίθουσα (MC2) Αντιμετώπιση ασθενούς με υπέρταση και δυσλιπιδαιμία Συντονιστές: Α. Καραγιάννης, Β. Άθυρος Συμμετέχουν: Ι. Σκούμας, Ε. Μπιλιανού, Δ. Κιόρτσης, Θ. Μακρής 7


Σάββατο 11 Μαρτίου 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 17:00-17:30

Αίθουσα Ν. Σκαλκώτα Κλινικό Φροντιστήριο Συντονιστής: Β. Νικολάου Σφάλματα και παραλείψεις στη διάγνωση και θεραπεία της υπέρτασης Χ. Πίτσαβος, Α. Αχείμαστος

17:30-18:00

Διάλεξη Πρόεδρος: Ν. Θαλασσινός Σφάλματα και παραλείψεις στην αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σε διαβητικούς ασθενείς και σε άτομα υψηλού κινδύνου Δ. Μιχαηλίδης

18:00-19:30

Στρογγυλό Τραπέζι Το μεταβολικό σύνδρομο Πρόεδροι: Ν. Κατσιλάμπρος, Γ. Κολοβού Ορισμοί για τη διάγνωση του μεταβολικού συνδρόμου Ε. Λυμπερόπουλος Επιδημιολογία του μεταβολικού συνδρόμου: Η ελληνική εμπειρία Χ. Χρυσοχόου Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί για την εμφάνιση του μεταβολικού συνδρόμου και των επιπλοκών του Γ. Δημητριάδης Μεταβολικό σύνδρομο και καρδιαγγειακός κίνδυνος Ι. Γιώβος Υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση για τη θεραπεία του μεταβολικού συνδρόμου Η. Χειμώνας

8


Σάββατο 11 Μαρτίου 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 19:30-20:00

Διάλεξη Πρόεδρος: Α. Βαγενάκης Θεραπευτικοί προσανατολισμοί για την αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου Β. Καραμάνος

20:00-20:30

Διάλεξη Πρόεδρος: Μ. Ελισάφ Μεταβολικό σύνδρομο. Μύθος ή πραγματικότητα; Σ. Ράπτης

20:30-22:00

Δορυφορικό Συμπόσιο (ΒΙΑΝΕΞ MSD/Schering Plough) Τα οφέλη της μείωσης της χοληστερόλης μέσω της διπλής αναστολής Συντονιστές: Α. Μελιδώνης, Χ. Πίτσαβος Μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για τον έλεγχο της υπερχοληστερολαιμίας; Γ. Πανοτόπουλος Ο σημαντικός ρόλος της εντερικής απορρόφησης της χοληστερόλης στον έλεγχο της υπερχοληστερολαιμίας Η. Μυγδάλης Ο πλήρης έλεγχος της υπερχοληστερολαιμίας μέσω της διπλής αναστολής Μ. Ελισάφ Συζήτηση - Συμπεράσματα Ημερίδας Δείπνο - Μουσικό Πρόγραμμα

9


Μεταβολικό Σύνδροµο & Καρδιαγγειακός Κίνδυνος ΟΜΙΛΗΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Άθυρος Β.

Αν. Διευθυντής Παθολογίας, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΓΝ Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» Αναστασίου Ε. Επιμελήτρια Α’, Υπ. Διαβητολογικού Κέντρου, Α’ Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» Αχείμαστος Α. Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Βαγενάκης Α. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Bασιλόπουλος Χ. Αν. Διευθυντής Ενδοκρινολογικής Κλινικής, ΓΝ Αθηνών «Ευαγγελισμός» Γιώβος Ι. Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, ΠΓΝ «ΑΧΕΠΑ» Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γουδέβενος Ι. Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Δημητριάδης Γ. Αν. Καθηγητής Β΄ Προπαιδευτικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μονάδα Έρευνας και Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝ «Αττικόν» Ελισάφ Μ. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ηρακλειανού Σ. Αναπληρώτρια Διευθύντρια Γ’ Παθολογικού Τμήματος, ΓΝΠ «Τζάνειο» Θαλασσινός Ν. Διευθυντής Τμήματος Ενδοκρινολογίας - Διαβήτη - Μεταβολισμού, ΓΝΑ «Ευαγγελισμός» Ιωαννίδης Ι. Επιμελητής Α’, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Ιατρείου και Ιατρείου Παχυσαρκίας, ΓΝΑ «Αγία Όλγα» Καραγιάννης Α. Αν. Καθηγητής Παθολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καραμάνος Β. Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Κατσαρός Θ. Αναπληρωτής Διευθυντής Διαβητολογικού Κέντρου ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» Κατσιλάμπρος Ν. Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Κιόρτσης Δ. Επ. Καθηγητής Φυσιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κολοβού Γ. Καρδιολόγος - Υπεύθυνη Λιπιδαιμικού Ιατρείου «Ωνασείου» Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Λυμπερόπουλος Ε. Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Επιστημονικός Συνεργάτης Τομέα Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μακρής Θ. Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Λαϊκό» Μανώλης Α. Επ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Βοστόνης, ΗΠΑ, Καρδιολόγος, Υπεύθυνος Αντιυπερτασικού Ιατρείου ΓΝΠ «Τζάνειο» Μελιδώνης Α. Αναπληρωτής Διευθυντής Α’ Παθολογικής Κλινικής, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝΠ «Τζάνειο», Πρόεδρος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας 10


Μεταβολικό Σύνδροµο & Καρδιαγγειακός Κίνδυνος ΟΜΙΛΗΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Μιχαηλίδης Δ.

Μπενρουμπή Μ. Μπιλιανού Ε. Μυγδάλης Η. Νικολάου Β. Παναγιωτάκος Δ. Πανοτόπουλος Γ. Παππάς Σ. Πίτσαβος Χ. Ράπτης Σ. Σαφλιάνης Ι. Σκούμας Ι. Στεργίου Γ. Στεφανάδης Χ. Τουρνής Σ. Τούσουλης Δ. Φιλιππίδης Φ. Χατζηαγγελάκη Ε.

Χειμώνας Η. Χριστακόπουλος Π. Χρυσοχόου Χ.

BSc MSc MD FRSH FACA FRCPath Reader and Honorary Consultant, Dept. Of Molecular Pathology & Clinical Biochemistry Royal Free Hospital London Αν. Διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου, «Πολυκλινική» Αθηνών Καρδιολόγος, Υπεύθυνη Λιπιδαιμικού Ιατρείου Καρδιολογικής Κλινικής, ΓΝΠ «Τζάνειο» Διευθυντής Β’ Παθολογικού Τμήματος - Διαβητολογικού Κέντρου, «ΝΙΜΤΣ» Καρδιολόγος, Υπεύθυνος Λιπιδαιμικού Ιατρείου Νοσοκομείο «ΕΕΣ» Βιοστατιστικός Επιδημιολόγος, Λέκτορας Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών Παθολόγος - Διατροφολόγος, Διευθυντής Τμήματος Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού και Διατροφής, Θεραπευτήριο «Υγεία» Διευθυντής Γ΄ Παθολογικού Τμήματος - Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝ Νίκαιας-Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων» Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Επιμελητής Α΄, Β’ Παθολογικό Τμήμα ΓΝΑ «Σισμανόγλειο», Διαβητολογικό Ιατρείο Καρδιολόγος, Επιμελητής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών Αναπληρωτής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής - Διαβητολογικό Ιατρείο Νοσοκομείου «Ελπίς» Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Ενδοκρινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου, ΓΝΠ «Τζάνειο» Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής Β’ Παθολογικού Τμήματος, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» Λέκτορας, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Μονάδα Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών & Διαβητολογικού Κέντρου ΓΝΑ «Aττικόν» Καρδιολόγος, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης Αμ. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Καρδιολόγος, Συνεργάτης Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών 11


Μεταβολικό Σύνδροµο & Καρδιαγγειακός Κίνδυνος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Διεταιρική Επιστημονική Ημερίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης, θα πραγματοποιηθεί στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ την 11 Μαρτίου 2006 στην Αίθουσα Ν. Σκαλκώτα. H συμμετοχή είναι δωρεάν και θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης (με Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης CME Credits) σε όλους τους Συνέδρους που θα παρακολουθήσουν την Ημερίδα. Προβολές - Τεχνική Γραμματεία Η αίθουσα διεξαγωγής των εργασιών της Ημερίδας (Αίθουσα Σκαλκώτα) θα είναι εξοπλισμένες με προβολείς διαφανειών (slide projectors) διαφανοσκόπιο (overhead projector), data video projector για προβολή μέσω PC. Στο Συνεδριακό χώρο θα υπάρχει τεχνική γραμματεία δοκιμής διαφανειών, CD, δισκέτας κ.λπ. στην οποία θα πρέπει να παραδίδεται το υλικό τουλάχιστον 1 ώρα πριν από την παρουσίασή του. Γραμματεία Η Γραμματεία θα λειτουργεί στο Συνεδριακό χώρο του ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ σε όλη τη διάρκεια της Ημερίδας. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στο γραφείο: “ΕΨΙΛΟΝ”, E. Παπαπαναγιώτου - Β. Βουραζέρης Ο.Ε. Παπαδιαμαντοπούλου 4, 115 28 Αθήνα, Τηλ. 210 7254 360-2, Fax 210 7254 363 e-mail: info@epsiloncongress.gr • http://www.epsiloncongress.gr Έκθεση Στο χώρο θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων, βιβλίων, ιατρικών οργάνων και μηχανημάτων. Κοινωνικές εκδηλώσεις • Ελαφρύ γεύμα το μεσημέρι του Σαββάτου 11-3-2006. Ευγενική χορηγία της Εταιρείας Novartis • Δεξίωση το βράδυ του Σαββάτου 11-3-2006. Ευγενική χορηγία της Εταιρείας ΒΙΑΝΕΞ MSD/Schering Plough • Μουσική εκδήλωση μετά τη Δεξίωση

13

metavoliko_11  

Πρόεδρος: Χ. Πίτσαβος Αντιπρόεδρος: Γ. Κολοβού Γεν. Γραμματέας: Η. Χειμώνας Ταμίας: Ε. Μπιλιανού Μέλη: Β. Άθυρος Ε. Γανωτάκης Μ. Ελισάφ Α. Κ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you