Page 1

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΡΙΤΕΣ (PEER REVIEW)ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ Ευάγγελος Λυµπερόπουλος Λέκτορας Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Ιωαννίνων


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΡΙΤΕΣ (PEER REVIEW) • Η αξιολόγηση µιας εργασίας από κριτές αποτελεί µια κορυφαία επιστηµονική διαδικασία που εξασφαλίζει την ποιότητα και εγκυρότητα των δηµοσιευόµενων άρθρων


REFEREEING PROCESS Paper Editor-in-chief Sectional Editor Referees (2-4) Sectional Editor Authors Revised Paper

Rejection


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1) Ποιους κριτές έχουν προτείνει οι ίδιοι οι συγγραφείς κατά την υποβολή της εργασίας 2) Με ποιους κριτές έχει συνεργασθεί με επιτυχία στο παρελθόν το περιοδικό σε παρόμοιου ενδιαφέροντος θέματα 3) Ποιους ερευνητές σχετικούς με το θέμα θα αναδείξει   μία έρευνα π.χ. του PubMed χρησιμοποιώντας τις λέξειςκλειδιά του άρθρου 4) Η αποδοχή της πρόσκλησης να αξιολογήσει   το άρθρο ένας συγκεκριμένος κριτής


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  Οι κριτές είναι ερευνητές που δουλεύουν στο ίδιο επιστημονικό πεδίο με τους συγγραφείς  Οι κριτές δεν είναι καλύτεροι επιστήμονες από τους συγγραφείς αλλά θεωρούνται peers, δηλαδή συνάδελφοι της ίδιας επιστημονικής αξίας. Αλλωστε οι ρόλοι συγγραφέα-κριτή εναλλάσσονται περιοδικά


ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  Συνήθως 2 εβδομάδες  Τα περιοδικά υπόσχονται ταχύ χρόνο κρίσης προκειμένου να προσελκύσουν σημαντικά άρθρα  Yπενθυμητικά μηνύματα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο


ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΡΙΤΩΩΝ 1) Αμεση αποδοχή της εργασίας χωρίς διορθώσεις (εξαιρετικά σπάνια) 2) Αποδοχή της εργασίας μετά από ελάσσονος σημασίας διορθώσεις (minor revision) 3) Αποδοχή της εργασίας μετά από μείζονος σημασίας διορθώσεις (major revision) 4) Αμεση απόρριψη της εργασίας


REFEREEING PROCESS Paper Editor-in-chief Sectional Editor Referees (2-4) Sectional Editor Authors Revised Paper

Rejection


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΡΙΤΩΩΝ

 Συνήθως μυστική


ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (I) 1) Η πρόσκληση αποτελεί μεγάλη τιμή και σημαντικό στοιχείο του CV 2) Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ανταποκριθεί εξαιτίας χρόνου ή εμπειρίας είναι καλύτερα να αρνηθεί ευγενικά και αν είναι εφικτό να προτείνει κάποιον συνάδερφό του 3) Απαραίτητο στοιχείο η ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ


ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (II) 4) Προσοχή σε θέματα σύγκρουσης συμφερόντων

5) Απαιτείται ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ

6) Απαιτείται update


ΕΡΩΩΤΗΜΑ  Είναι πιο εύκολο να δημοσιεύσει ένα άρθρο του στο συγκεκριμένο περιοδικό ένας συγγραφέας που συνεργάζεται ως κριτής με το περιοδικό?


ΤΙΤΛΟΣ  Είναι ο τίτλος πλήρης, αντικειμενικός και κατατοπιστικός;  Ανταποκρίνεται με σαφήνεια στο περιεχόμενο ή/και τα συμπεράσματα του κειμένου;


ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Η περίληψη αποτελεί ίσως ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ενός άρθρου δεδομένου ότι πολλοί αναγνώστες θα διαβάσουν μόνο αυτήν και όχι όλο το κείμενο  Την διαβάζουμε ΚΑΙ 2Η ΦΟΡΑ μετά την ανάγνωση όλου του άρθρου


ΕΙΣΑΓΩΩΓΗ  Πρέπει με συντομία να περιγράφει την υπάρχουσα γνώση και την ανάγκη να γίνει η παρούσα μελέτη  Ο σκοπός της μελέτης πρέπει να διατυπώνεται με σαφήνεια  Αν πρόκειται για παρεμβατική μελέτη είναι καταχωρημένη σε κάποια βάση δεδομένων (π.χ. clinicaltrials.gov)?


ΑΣΘΕΝΕΙΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ  Εχει άδεια η μελέτη από το επιστημονικό συμβούλιο του ιδρύματος; Εδωσαν οι ασθενείς τη γραπτή τους συγκατάθεση για τη συμμετοχή στη μελέτη;  Είναι η στατιστική ανάλυση που ακολουθήθηκε σωστή; Εγιναν υπολογισμοί για το αριθμητικό μέγεθος του δείγματος που απαιτείται;


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Είναι σωστή η παρουσίαση των αποτελεσμάτων;  Υπάρχουν παραστατικοί πίνακες και γραφήματα;  Υπάρχει σημαντική αλληλεπικάλυψη μεταξύ κειμένου και πινάκων ή γραφημάτων;


ΣΥΖΗΤΗΣΗ  Είναι η συζήτηση των αποτελεσμάτων πλήρης και ολόπλευρη;  Αναγνωρίζονται οι περιορισμοί της μελέτης;  Προτείνονται εναλλακτικοί τρόποι ερμηνείας των αποτελεσμάτων; Είναι ισορροπημένη η συζήτηση ή υπερτονίζει τη σημασία των αποτελεσμάτων;


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Δικαιολογούνται τα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα και τη συζήτηση;


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ  Συμφωνούν με το στυλ του περιοδικού;  Είναι οι πλέον πρόσφατες πάνω στο θέμα;


ΠΙΝΑΚΕΣ & ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ  Είναι σαφή και κατανοητά;  Δίνονται οι κατάλληλοι τίτλοι και επεξηγήσεις;


ΓΕΝΙΚΑ  Είναι σωστή η χρήση της γλώσσας (αγγλικής);  Γίνεται επεξήγηση των συντομογραφιών όταν εμφανίζονται για πρώτη φορά στο κείμενο;  Αναγνωρίζονται οι περιορισμοί της μελέτης;  Υπάρχει υποψία ghost writing;


ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ  Συνήθως +εμπιστευτική παράγραφος για τους εκδότες  Major + Minor comments


ΠΩΩΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΩΝ  1. Ποτέ δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η αποδοχή τη

εργασία

όσο


ΠΩΩΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΑ  2. Όλα τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Στι περισσότερε

περιπτώσει

πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τι

παρατηρήσει

των


ΠΩΩΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΑ  3. Όλε

οι αλλαγέ

που κάναμε

μέσα στο κείμενο πρέπει να είναι υπογραμμισμένε  4. Όλε

οι απαντήσει

πρέπει

να δίνονται μέσα σε μία


ΠΩΩΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΑ  5. Χρειάζεται προσοχή γιατί ορισμένε

φορέ

αυτή η

απαντητική αποστολή δεν φτάνει ποτέ στα χέρια των


ΠΩΩΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΑ  6. Kαλό είναι να λαμβάνουμε υπόψη τι

παρατηρήσει

των

κριτών ακόμη και αν εξαρχή απορρίφθηκε το άρθρο μα για δύο λόγου :


Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

www.bpath.gr

Lymperopoulos  

Ευάγγελος Λυµπερόπουλος Λέκτορας Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Ιωαννίνων •Η αξιολόγηση µιας εργασίας από κριτές αποτελεί µια κορυφαία...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you