Page 1


‫لماذا ندرس اللغة القبطية ؟‬

‫ت ت‬ ‫ين‬ ‫القديس� ‪ ،‬وكتبوا ب�ا‬ ‫ال� �دث ب�ا بأ�ئنا‬ ‫‪ .1‬الن اللغة القبطية ىه اللغة‬ ‫أ‬ ‫ت� ثا�م ‪ ،‬وىه لغة الكنيسة الوىل‪.‬‬ ‫‪ .2‬وال نبالغ عندما نقول ان الرب يسوع نفسه قد تملك ب�ذه اللغة عندما‬ ‫ج� نا�م ت‬ ‫اكن طفال ف� مرص يتعامل هو وأمه السيدة العذراء ي‬ ‫بلغ�م‬ ‫مر� مع ي‬ ‫أ‬ ‫بلك ت� كيد‪.‬‬ ‫‪ .3‬هذا يغ� ان أحلان الكنيسة معظمها تقال ب�للغة القبطية ولذلك فيجب‬ ‫معان�ا‪.‬‬ ‫علينا ان نعرف ي‬

‫‪ /‬تنقسم اللغة القبطية إلى‬

‫‪ /‬عالمة الج نمك ‪ :‬ىه عبارة عن شارطة ة‬ ‫مائل أو نقطة ( ` ) أو ( ‪) .‬‬ ‫إذا جاءت عىل حرف سا كن تنطق كحرف ( إ ي) ‪ ،‬أما إذا جاءت عىل‬ ‫حرف متحرك تفيد استقالل نطق هذا احلرف‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫حروف اللغة القبطية‬ ‫النطق‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫س‪-‬ص‪-‬ز‬ ‫ت–ط–د‬ ‫أوو ‪ -‬ﭪ ‪ -‬ي‬ ‫ف‬ ‫ك–ش‪-‬خ‬ ‫بس‬ ‫أوو‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫هـ‬ ‫ج‪-‬ﭺ‬ ‫تش‬ ‫ت ي�‬

‫امسه‬ ‫ب ي�‬ ‫رو‬ ‫س�‬ ‫ي‬ ‫ت�ف‬ ‫إبسلون‬ ‫ف‬ ‫ي�‬ ‫يك‬ ‫إبس‬ ‫ي‬ ‫أو ميجا‬ ‫شاي‬ ‫فاي‬ ‫خاي‬ ‫هوري‬ ‫جنجا‬ ‫إتش�‬ ‫ي‬ ‫ت ي�‬

‫احلرف‬ ‫‪P‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪U- u‬‬ ‫‪V‬‬ ‫‪X‬‬ ‫‪Y‬‬ ‫‪W‬‬ ‫{‬ ‫‪F‬‬ ‫'‪"-‬‬ ‫|‬ ‫‪J‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪:‬‬

‫النطق‬ ‫آ‬ ‫ب‪-‬ﭪ‬ ‫ج–غ‪-‬ن‬ ‫د–ذ‬ ‫إيه‬ ‫ق‬ ‫ر� "‪"6‬‬ ‫ز‬ ‫ة‬ ‫طويل‬ ‫ي‬ ‫ت–ث‬ ‫قص�ة‬ ‫ي ي‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫كس‬ ‫ض�ة‬

‫امسه‬ ‫آلفا‬ ‫بيتا‬ ‫غ‬ ‫�ا‬ ‫دلتا‬ ‫إي‬ ‫سوو‬ ‫زيتا‬ ‫إيتا‬ ‫ثيتا‬ ‫ت‬ ‫يو�‬ ‫كبا‬ ‫لوال‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ن ي�‬ ‫إكس‬ ‫ي‬ ‫أو ميكرون‬

‫احلرف‬ ‫‪A‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪G‬‬ ‫‪D‬‬ ‫‪E‬‬ ‫?>‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪I‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪N‬‬ ‫}‬ ‫‪O‬‬

‫** متنساش تجيب معاك كل مرة كشكول وقلم علشان ندرب عىل الكتابة‬ ‫مع بعض **‬

‫‪3‬‬


‫األبجدية القبطية‬ ‫‪ ( .1‬آلفا ) ‪A a‬‬ ‫ف‬ ‫‪ +‬ينطق ( آ ) امك � ملكة آه‬ ‫)‪Ave (t‬‬ ‫رأس‬ ‫‪ ( .2‬فيتا ) ‪B b‬‬ ‫‪ +‬ينطق ( ڤ ) إذا تأ� بعده أى حرف متحرك‬ ‫احلروف املتحركة يه ‪) a-w-o-h-i-e-u( ..‬‬ ‫سعف الخ يل )‪Bai (p‬‬ ‫‪ +‬ينطق ( ب ) يف� عدا ذلك‬ ‫إصبع )‪Thb (p‬‬

‫‪A‬‬ ‫ ‬

‫‪B‬‬

‫غ‬ ‫‪� ( .3‬ا ) ‪G g‬‬

‫‪ +‬ينطق ( ج ) إذا تأ� بعده حرف متحرك قابل للكرس‪J .‬‬

‫جيل‬ ‫‪ +‬ينطق ( ن ) إذا تأ� بعده أحد احلروف التالية (]‪)k-x-g-‬‬ ‫ض�ورة ‪ /‬شدة )‪Anagkh (t‬‬ ‫‪ +‬ينطق ( غ ) يف� عدا ذلك‪.‬‬ ‫)‪Gravh (t‬‬ ‫كتاب‬ ‫)‪Genea (t‬‬

‫‪4‬‬


‫‪ ( .4‬دلتا ) ‪D d‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫العالم ( أكمس شخ‬ ‫�ص أو بلد )‬ ‫‪ +‬ينطق ( د ) � أامسء‬ ‫دانيال ‪Danihl‬‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫‪ +‬ينطق ( ذ ) ي� يغ� العالم‪.‬‬ ‫شدة الفكر ‪Didou‬‬

‫‪ ( .5‬إي ) ‪E e‬‬

‫‪ +‬ينطق ( إيه ) ي خفيفة‬

‫عسل )‪~Ebiw (p‬‬

‫‪D‬‬

‫‪E‬‬

‫‪ ( .6‬سـوو ) ‪,/‬‬

‫‪ +‬قر� (‪ )6‬ف� اللغة القبطية وينطق سوو (‪^ ) coou‬‬ ‫ستة كؤوس‬

‫ئً‬ ‫دا�ا‬ ‫‪ +‬ينطق ( ز )‬

‫‪,/ `n`avot‬‬

‫‪ ( .7‬زيتا ) ‪Z z‬‬ ‫حسلية‬

‫)‪Zenzen (t‬‬

‫‪ ( .8‬إيتا ) ‪H h‬‬

‫ة ف‬ ‫طويل ‪،‬امك ي� ملكة ( فيل )‬ ‫‪ +‬ينطق ( ي )‬ ‫عدد )‪~Hpi (p‬‬

‫‪5‬‬

‫‪Z‬‬ ‫‪3‬‬


‫‪ ( .9‬ثيتا ) ‪Q q‬‬

‫‪ +‬ينطق ( ت ) إذا جاء قبهل ‪ c‬أو ‹[‬ ‫مسافة )‪~Cqema (t‬‬ ‫‪ +‬ينطق ( ث ) يف� عدا ذلك‬ ‫ت�ليل )‪Qelhl (p‬‬

‫قص�ة‬ ‫‪ +‬ينطق ( ي ) ي‬

‫‪ ( .10‬ت‬ ‫يو� ) ‪I i‬‬ ‫مرآة‬

‫)‪Ial (t‬‬

‫‪ ( .11‬كبا ) ‪K k‬‬

‫ئً‬ ‫دا�ا‬ ‫‪ +‬ينطق ( ك )‬ ‫ُ‬ ‫دف‬ ‫ئً‬ ‫دا�ا‬ ‫‪ +‬ينطق ( ل )‬

‫)‪Kemkem (p‬‬

‫‪ ( .12‬لوال ) ‪L l‬‬ ‫لسان‬

‫)‪Lhl (p‬‬

‫م)‪M m‬‬ ‫ئ ً ‪ ( .13‬ي‬

‫‪ +‬ينطق ( م ) دا�ا‬

‫يفكر‬

‫‪Mokmek‬‬

‫‪6‬‬

‫)‬

‫‪I‬‬ ‫‪K‬‬ ‫‪L‬‬ ‫‪M‬‬


‫‪ ( .14‬ن ي� ) ‪N n‬‬ ‫ئً‬ ‫دا�ا‬ ‫‪ +‬ينطق ( ن )‬ ‫كب�‬ ‫ي‬

‫‪ +‬ينطق ( ك‪+‬س )‬

‫)‪Ni]; (p‬‬

‫‪ ( .15‬اكىس ) ] }‬

‫مسطرة‬

‫‪N‬‬ ‫&‬

‫)‪{omh (t‬‬

‫‪ ( .16‬أو ) أو ( أوميكرون ) ‪O o‬‬

‫‪vO‬‬

‫‪ ( .17‬ب ي� ) ‪P p‬‬ ‫ئً‬

‫‪P‬‬

‫قص�ة (كضمة)‬ ‫‪ +‬ينطق (و) ي‬

‫ً‬ ‫أيضا‬

‫‪ +‬ينطق ( ب ) دا�ا‬ ‫بندق‬

‫ئً‬ ‫دا�ا‬ ‫‪ +‬ينطق ( ر )‬

‫‪~On‬‬

‫)‪Pantoki (p‬‬

‫‪ ( .18‬رو ) ‪R r‬‬ ‫إمس‬

‫)‪Ran (p‬‬

‫‪7‬‬

‫‪R‬‬


‫‪ +‬ينطق ( س )‬

‫س� ) ‪C c‬‬ ‫‪ ( .19‬ي‬ ‫أساس‬

‫)‪Cen; (t‬‬

‫‪ .20‬ت(�ڤ) ‪T t‬‬ ‫‪ +‬ينطق ( ت )‬

‫كرامة‬

‫‪C‬‬ ‫‪T‬‬

‫)‪Taio (p‬‬

‫‪( .21‬إپسلون) ‪U u‬‬

‫‪ +‬ينطق ( أوو ) ممدودة إذا جاء ةقبل حرف ‪ o‬زى ملكة «فول»‪V‬‬

‫‪Eua‬‬ ‫حواء‬ ‫‪ +‬ينطق ( ڤ ) إذا جاء ة‬ ‫قبل حرف ‪ a‬أو ‪e‬‬ ‫)‪Ouwini (p‬‬ ‫نور‬ ‫‪ +‬يف� عدا ذلك ينطق ( ي )‬ ‫ة‬ ‫قبيل )‪Vulh (t‬‬ ‫ئً‬ ‫دا�ا‬ ‫‪ +‬ينطق ( ف )‬

‫ف‬ ‫‪V v ) � ( .22‬‬ ‫فول‬

‫)‪Vel (p‬‬

‫‪8‬‬

‫‪F‬‬


‫‪ ( .23‬يك ) ‪X x‬‬

‫‪X‬‬

‫ف‬ ‫‪ � +‬الملكات القبطية‪ :‬ينطق ( ك )‬

‫مرص‬

‫‪Xhmi‬‬

‫سالم‬

‫‪Xere‬‬

‫‪ +‬ف� الملكات ن‬ ‫اليو�نية‪:‬‬ ‫‪ +‬ينطق ( ش ) إذا جاء بعده حرف متحرك قابل للكرس‬ ‫‪ +‬ينطق ( خ ) يف� عدا ذلك‬

‫إحتياج‬

‫)‪~Xreia (t‬‬

‫‪( .24‬پىس) ‪Y y‬‬

‫‪ +‬ينطق ( پس )‬ ‫كتاب التسبحة )‪Yalmwdia (t‬‬

‫‪ ( .25‬أوميجا ) ‪W w‬‬

‫ف‬ ‫ة‬ ‫طويل ومضخمة امك � ملكة صوم –أوضة – خوخ‬ ‫‪ +‬ينطق ( و )‬

‫جحر‬

‫‪W‬‬

‫)‪Wni (p‬‬

‫‪ ( .26‬شاي ) [ {‬

‫ئً‬ ‫دا�ا‬ ‫‪ +‬ينطق ( ش )‬ ‫حصراء‬

‫‪Y‬‬

‫)‪}afe (p‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬


‫‪ ( .27‬فاي ) ‪F f‬‬

‫ئً‬ ‫دا�ا‬ ‫‪ +‬ينطق ( ف )‬ ‫عيد سعيد‬ ‫ئً‬ ‫دا�ا‬ ‫‪ +‬ينطق ( خ )‬

‫‪Nofri }ai‬‬

‫‪ ( .28‬خاي ) ‪« ‹ q‬‬

‫إمتحان )‪o‹ t››››››qe‹ t (p‬‬

‫ئً‬ ‫دا�ا‬ ‫‪ +‬ينطق ( هـ )‬

‫‪ ( .29‬هوري ) \ |‬ ‫قلب‬

‫)‪|ht (p‬‬

‫‪( .30‬چنچا) ‪J j‬‬

‫‪ +‬ينطق ( چ ) إذا جاء بعده حرف متحرك قابل للكرس‬

‫ف‬ ‫�م‬ ‫‪ +‬ينطق ( ج ) يف� عدا ذلك‬ ‫قوة )‪Jom (t‬‬

‫)‪Jebc (p‬‬

‫‪10‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪G‬‬


‫‪ +‬ينطق ( تش )‬

‫‪ +‬ينطق ( ت ي� )‬

‫تش� ) ‪S s‬‬ ‫‪ ( .31‬ي‬ ‫بستان‬

‫)‪Swm (p‬‬

‫‪ ( .32‬ت ي� ) ; ‪:‬‬ ‫آ‬ ‫الن‬

‫‪S‬‬

‫‪:nou‬‬

‫‪5‬‬

‫** الحظ يف هذه األمثلة السابقة توجد (‪ )p‬تدل عىل أن اإلسم مفرد‬ ‫مذكر و (‪ )t‬تدل عىل أن اإلسم مفرد مؤنث‬

‫‪11‬‬


‫التفريق بين الكلمات القبطية واليونانية‬

‫الطريقة‬

‫ف‬ ‫‪ .1‬حروف ال ت‬ ‫تش�ك إال ي� الملكات‬ ‫ن‬ ‫اليو�نية (]‪)g-d-z-y-‬‬ ‫مثال ‪:‬‬ ‫‪ ~Agioc‬قدوس‬ ‫ف‬ ‫‪ .2‬حروف ال ت‬ ‫تش�ك إال ي� الملكات‬ ‫القبطية (‪ 7‬حروف)‬ ‫);‪(]-f-'-\-j-s-‬‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫\‪ Ne‬زيت‬

‫االستثناءات‬

‫كلمة ‪( anzhb‬مدرسة)‬ ‫وه الملكة القبطية الوحيدة‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ال� ب�ا حرف ‪z‬‬ ‫ف‬ ‫حرف (\) قد يستخدم ي� بداية‬ ‫بعض الملكات ن‬ ‫للتعب� عن‬ ‫اليو�نية ي‬ ‫ئ‬ ‫اهلا�‬ ‫التنفس ي‬ ‫مثال‪:‬‬

‫ض‬ ‫تو� أن أصل الملكة ن‬ ‫يو� ن ي�‬ ‫‪ .3‬ن� يا�ت‬ ‫مثال ‪ :‬عامل‬

‫‪Kocmoc‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ |wdh‬تسبيح‬

‫‪- hn‬‬ ‫‪- hc‬‬

‫‪- on‬‬ ‫‪- oc‬‬

‫‪- an‬‬ ‫‪- ac‬‬


‫أدوات التعريف والتنكير‬

‫ف‬ ‫تنك� ‪،‬‬ ‫عندما يدخل االمس � ج� ةل البد أن تسبقه أداة تعريف أو أداة ي‬ ‫ة أ‬ ‫أ‬ ‫ئً‬ ‫متصل ب�لمس‪.‬‬ ‫ودا�ا ما تكون هذه الدوات‬

‫‪ /‬أدوات التعريف‬

‫ال�ش ح‬ ‫أدوات تعر يف عامة‬

‫أدوات تعر يف خاصة ت أ� ت� أمام الملكات ت‬ ‫ال� ال‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫تبدأ ب�حد حروف ‪b-i-l-m-n-ou-r‬‬ ‫أدوات تعر يف خاصة ت أ� ت� أمام الملكات ت‬ ‫ال� تبدأ‬ ‫ي‬ ‫بـ ‪b-i-l-m-n-ou-r‬‬

‫مفرد‬ ‫ج�ع مفرد‬ ‫مذكر‬ ‫‪pi ; ni‬‬

‫‪`t‬‬

‫‪`p‬‬

‫‪`q‬‬

‫‪`v‬‬

‫أداة تعر يف خاصة تستخدم للملكات الج مع املضافة ‪nen‬‬ ‫ة‬ ‫أمثل‬

‫العدو‬ ‫املدينة‬ ‫الامسء‬ ‫كتب الكنيسة‬

‫‪13‬‬

‫‪Pijaji‬‬ ‫‪~Qbaki‬‬ ‫‪:ve‬‬

‫‪Nenjwm `n;ek`khcia‬‬


‫التنك�‬ ‫‪ /‬أدوات‬ ‫ي‬

‫ ىه ت‬‫ال� تتصل ب� إلمس لتدل عىل إنه نكرة ‪:‬‬ ‫لملفرد بنوعيه‬ ‫للجمع بنوعيه‬

‫كتاب‬

‫ة‬ ‫أمثل‬ ‫‪Oujwm‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ou‬‬ ‫‪\an‬‬ ‫كتب‬

‫‪|anjwm‬‬


‫الصالة الربانية‬ ‫مطلوب حفظ النص بالغة القبطية ومعرفة معاىن الكلامت كتابة وقراءة‬

‫ين‬ ‫مستحق� أن‬ ‫اجعلنا‬ ‫نقول بشكر‪:‬‬ ‫ف‬ ‫بأ� ن� الذي ي� السموات‬ ‫ليتقدس اسـمك‬ ‫ليأتـي ملكوتك‬

‫‪Ariten `nem`p]a `njoc 'en‬‬ ‫> ‪ou]ep`\mot je‬‬ ‫> ‪Peniwt et'en nivhou`i‬‬ ‫> ‪Mareftoubo `nje pekran‬‬ ‫> ‪Marec`i `nje tekmetouro‬‬

‫لتكن مشيئتك‬ ‫ف‬ ‫كـما ي� السمـاء‬ ‫أ‬ ‫كذلك عىل الرض‬ ‫بز‬ ‫خ� ن� الذي للغد‬

‫> ;‪Penwik `nte rac‬‬

‫أعطنا اليوم‬

‫> ‪Mhif nan `mvoou‬‬

‫واغفر لنا ذنوبنا‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫كـما نغفر �ن أيضا‬ ‫ين‬ ‫للـمذنب� إلينا‬ ‫ف‬ ‫وال تدخلنا ي� تـجربة‬

‫> ‪Pete\nak maref]wpi‬‬ ‫> ‪~M`vrh; 'en `tve‬‬ ‫> ‪Nem \ijen pika\i‬‬

‫> ‪Ouo\ xa nheteron nan `ebol‬‬ ‫> ‪~M`vrh; \wn `ntenxw `ebol‬‬ ‫> ‪~Nnhete ouon `ntan `erwou‬‬ ‫> ‪Ouo\ `mperenten `e'oun `epiracmoc‬‬

‫‪15‬‬


‫لكن نـجنا من ال�ش ي�‬ ‫ب�ملسيح يسوع ربنـا‬ ‫أ َ‬ ‫لن لك امللك‬

‫> ‪Alla nahmen `ebol \a pipet\wou‬‬

‫> ‪"en Pi`xrictoc Ihcouc Pensoic‬‬ ‫> ‪Je qwk te ;metouro‬‬

‫والقـوة والـمجد‬ ‫آ‬ ‫البد ي ن‬ ‫آم�‬ ‫إىل‬

‫> ‪Nem ;jom > nem pi`wou‬‬ ‫‪}a `ene\ > ~Amhn‬‬

‫آلفا بيتا‬ ‫على وزن أربصالين‬ ‫‪E‬‬

‫‪A B G D‬‬

‫‪H‬‬

‫{ ‪M N‬‬

‫‪L‬‬

‫‪K‬‬

‫‪I‬‬

‫‪Q‬‬

‫‪U V X Y‬‬

‫‪T‬‬

‫‪C‬‬

‫‪R‬‬

‫‪P‬‬

‫‪O‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪Z‬‬

‫‪S‬‬

‫<‬

‫‪J‬‬

‫غ‬ ‫�ا‬ ‫بيتا‬ ‫آلفا‬ ‫ت‬ ‫كبا‬ ‫يو�‬ ‫ثيتا‬ ‫س�‬ ‫رو‬ ‫ب ي�‬ ‫ي‬ ‫أوميجا شاي فاي‬

‫|‬

‫‪W } F‬‬

‫دليتا‬ ‫لوال‬ ‫ت�ف‬ ‫خاي‬

‫إيتا‬ ‫زيتا‬ ‫سو‬ ‫أيه‬ ‫أوو‬ ‫إكس‬ ‫ن ي�‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ي�‬ ‫إبسلون‬ ‫إبىس‬ ‫يك‬ ‫إتش� ت ي�‬ ‫هوري جنجا‬ ‫ي‬

‫‪16‬‬


‫تحليل نص الصالة الربانية‬ ‫التفس�‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫بــ ‪ /‬ي� حرف جر بسيط‬ ‫أداة تعريف مذكرة إستخدمت‬ ‫أ أ‬ ‫أ‬ ‫لن المس يبدأ ب�حد حروف‬ ‫‪bilmnour‬‬ ‫إمس‬ ‫أ‬ ‫أداة إضافة واستخدمت ‪ m‬لن‬ ‫شفاه‬ ‫إالمس يبدأ ب�رف‬ ‫ي‬ ‫الــ‬ ‫أب‬ ‫واو عطف تعطف أامسء عىل‬ ‫أامسء‬ ‫الــ مفرد مذكر‬ ‫بن‬ ‫إ�‬ ‫واو عطف تعطف أامسء عىل‬ ‫أامسء‬ ‫الــ مفرد مذكر‬ ‫روح (ملكة ن‬ ‫يو� ن ي�)‬

‫التحليل‬

‫معناها‬ ‫بـــ‬

‫الملكة ب�لقبىط‬

‫‪'en‬‬

‫‪`v‬‬

‫إالمس‬

‫‪`vran‬‬

‫‪ran‬‬ ‫‪`m‬‬ ‫`‬ ‫‪v‬‬ ‫‪iwt‬‬

‫‪`p‬‬ ‫‪[hri‬‬

‫‪pi‬‬

‫‪17‬‬

‫آ‬ ‫الب‬

‫‪`m`viwt‬‬

‫و‬

‫‪nem‬‬

‫إالب ن�‬

‫‪`p]hri‬‬

‫و‬

‫‪nem‬‬

‫الروح‬

‫‪pipneuma‬‬

‫القدس‬

‫‪eqouab‬‬


‫ة‬ ‫للدالل‬ ‫تنك� استخدمت‬ ‫أداة ي‬ ‫عل الندرة‬ ‫ي‬

‫إلـــه‬ ‫أداة ربط الصفة ب�ملوصوف‬ ‫واحد‬ ‫ين‬ ‫آم�‬ ‫فعل يرصف من االخر ومعناه‬ ‫ي ج�عل‬ ‫ن� املفعو ي ن‬ ‫ل�‬ ‫ف‬ ‫ي�‬ ‫ة‬ ‫حال إستحقاق‬ ‫أن‬ ‫نقول‬ ‫ها‬ ‫تنك� مفرد‬ ‫أداة ي‬ ‫يقبل‬ ‫نعمة‬

‫ئً‬ ‫ودا�ا ت� ت ي� عندما‬ ‫إفتتاحية قول‬ ‫ق‬ ‫و�لفعل جاءت‬ ‫يسب�ا ملكة القول ب‬

‫‪ou‬‬ ‫;‪nou‬‬ ‫`‪n‬‬ ‫‪ouwt‬‬

‫إهل‬

‫;‪ounou‬‬

‫واحد‬

‫‪`nouwt‬‬

‫ين‬ ‫آم�‬

‫‪amhn‬‬

‫إجعلنا‬

‫‪ariten‬‬

‫`‪n‬‬ ‫‪emp]a‬‬

‫ين‬ ‫مستحق�‬

‫‪`nemp]a‬‬

‫`‪n‬‬ ‫‪jo‬‬ ‫‪c‬‬

‫أن نقول‬

‫‪`njoc‬‬

‫ف‬ ‫بـــ ‪ /‬ي�‬

‫‪'en‬‬

‫‪ari‬‬ ‫‪ten‬‬

‫‪ou‬‬ ‫‪]ep‬‬ ‫‪`\mot‬‬

‫شكر‬

‫‪ou]ep`\mot‬‬ ‫‪je‬‬

‫‪18‬‬


‫صفة ملكية مرصفة مع ض� ي�‬ ‫ن ن‬ ‫املتملك� (�ن)‬ ‫ي‬ ‫أب‬ ‫أداة تعريف الج مع الــ‬ ‫مسوات‬ ‫أداة ت� ن ي� ورجاء فلــ‬ ‫عل االمس) هو‬ ‫(عائدة ي‬ ‫يتقدس‬ ‫صفة ملكية مرصفه مع خ‬ ‫املاطب‬ ‫(أنت)‬ ‫إمس‬ ‫فـلــ‬ ‫(ه)‬ ‫عل امللكوت ي‬ ‫أعائدة ي‬ ‫ي� ت ي�‬ ‫عالمة (أمس الفاعل)‬ ‫خ‬ ‫صفة ملكيه مرصفة مع املاطب‬ ‫(انت)‬ ‫ن‬ ‫إل إمس‬ ‫مع� ي�ول إالمس ي‬ ‫امس ي‬ ‫معنوي (ملك – ملكوت)‬ ‫ملك‬

‫‪pen‬‬ ‫‪iwt‬‬

‫بأ� ن�‬

‫‪peniwt‬‬

‫ف‬ ‫الذي ي�‬

‫‪et'en‬‬

‫‪ni‬‬ ‫‪vhoui‬‬ ‫‪mare‬‬ ‫‪f‬‬ ‫فليتقدس ‪mareftoubo‬‬ ‫‪toubo‬‬ ‫أى‬ ‫‪`nje‬‬ ‫السموات‬

‫‪pek‬‬ ‫‪ran‬‬ ‫‪mare‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪`i‬‬

‫‪nivhoui‬‬

‫إمسك‬

‫‪pekran‬‬

‫ت‬ ‫فليأ�‬ ‫ي‬

‫‪marec`i‬‬

‫أي‬

‫‪`nje‬‬

‫‪tek‬‬ ‫‪met‬‬ ‫‪ouro‬‬

‫‪19‬‬

‫ملكوتك ‪tekmetouro‬‬


‫ن‬ ‫ع� الذي‬ ‫امس موصول ب� ي‬ ‫ض‬ ‫�‬ ‫ي� ي‬ ‫ك‬ ‫فلــ‬ ‫هو‬ ‫يكون‬ ‫أداة تشبيه – مثل ‪ /‬كــ‬ ‫الــ‬ ‫حال‬

‫‪pet‬‬ ‫‪e\na‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪mare‬‬ ‫‪f‬‬ ‫‪]wpi‬‬ ‫‪`m‬‬ ‫‪`v‬‬ ‫;‪rh‬‬

‫أداة تعريف مفرد مؤنث‬ ‫امسء‬

‫`‬ ‫‪t‬‬ ‫‪ve‬‬

‫حرف جر معناه عىل‬

‫أداة تعريف مفرد مذكر‬ ‫أرض‬ ‫صفة ملكية ن(�)‬ ‫بز‬ ‫خ�‬ ‫أداة إضافة‬ ‫الغد‬

‫‪pi‬‬ ‫‪ka\i‬‬ ‫‪pen‬‬ ‫‪wik‬‬ ‫‪`nte‬‬ ‫;‪rac‬‬

‫‪20‬‬

‫مشيئتك‬

‫‪pete\nak‬‬

‫فلتكن‬

‫‪maref]wpi‬‬

‫امك‬

‫;‪`m`vrh‬‬

‫ف‬ ‫ي�‬

‫‪'en‬‬

‫الامسء‬

‫‪`tve‬‬

‫و‬ ‫عل‬ ‫ي‬

‫‪nem‬‬ ‫‪\ijen‬‬

‫أ‬ ‫الرض‬

‫‪pika\i‬‬

‫بز‬ ‫خ� ن�‬

‫‪penwik‬‬

‫الغد‬

‫;‪`nte rac‬‬


‫أعط‬ ‫ي‬ ‫هو‬

‫‪mhi‬‬ ‫‪f‬‬

‫حرف جر ‪ `n‬مرصف مع‬ ‫ن ن‬ ‫املتملك� (�ن)‬ ‫ي‬ ‫أداة ربط‬ ‫اليوم‬

‫امس اشارة للبعيد (أولئك)‬ ‫امس موصول‬ ‫حرف جر مركب من ‪e + ro‬‬ ‫ين‬ ‫املتملك�‬ ‫‪ ero‬ومرصف مع‬

‫`‬ ‫‪m‬‬ ‫‪voou‬‬

‫‪nh‬‬ ‫‪et‬‬

‫أعطيه‬

‫‪mhif‬‬

‫لنا‬

‫‪nan‬‬

‫اليوم‬

‫‪`mvoou‬‬

‫و‬ ‫ضع‬

‫\‪ouo‬‬ ‫‪xa‬‬

‫‪nheteron‬‬

‫‪eron‬‬

‫لنا‬ ‫إل خارج‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫احلر� هلذا الج زء (إغفر ما علينا لنا)‬ ‫املع�‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫وال� جاءت ي� تال� ج�ة (إغفر لنا ما علينا)‬ ‫ي‬ ‫امك‬ ‫;‪`mvrh‬‬ ‫‪\w‬‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫�ن أيضا‬ ‫‪\wn‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪nan‬‬ ‫‪ebol‬‬

‫ً‬ ‫أيضا‬ ‫ن‬ ‫�ن‬

‫‪21‬‬


‫أن‬ ‫ن‬ ‫�ن (أننا)‬ ‫تي�ك – يضع‬ ‫إل خارج (نغفر)‬ ‫ي‬

‫‪`nte‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪xw‬‬ ‫‪ebol‬‬

‫حرف جر لــ‬

‫`‪n‬‬ ‫‪nh‬‬ ‫‪ete‬‬

‫لــ‬ ‫فعل ملكية ن(�)‬

‫‪`nta‬‬ ‫‪n‬‬

‫‪`ntenxw‬‬ ‫‪ebol‬‬

‫ً‬ ‫ن‬ ‫املقصود ب�ذا الج زء‪ :‬امك �ن أيضا نعمل مثلك لنغفر‬

‫أولئك‬ ‫ين‬ ‫الذ�‬

‫حرف الج ر ‪ e‬مرصف مع ض� ي�‬ ‫ين‬ ‫عل�م‬ ‫الغائب� (مه) ي‬

‫ن‬ ‫ت� عن فعل ال�ش ي ء‬ ‫ال الناهية ي‬ ‫وتستخدم لج ميع احلاالت أي‬ ‫(املؤنث – املذكر – الج مع)‬ ‫ت‬ ‫��ض – تدخل‬ ‫ن�‬ ‫إل داخل‬ ‫(إل معق) ي‬ ‫ي‬

‫‪`mper‬‬ ‫‪en‬‬ ‫‪ten‬‬

‫‪22‬‬

‫أ‬ ‫لولئك‬ ‫ين‬ ‫الذ�‬

‫‪`nnhete‬‬

‫يوجد‬

‫‪ouon‬‬

‫لنا‬

‫‪`ntan‬‬

‫عل�م‬ ‫ي‬

‫‪erwou‬‬

‫و‬

‫\‪ouo‬‬

‫ال تدخلنا ‪`mperenten‬‬ ‫ف‬ ‫ي�‬

‫‪e'oun‬‬


‫ف‬ ‫ي�‬ ‫ت‬ ‫ج�ربه‬

‫‪`e‬‬ ‫‪piracmoc‬‬

‫ن‬ ‫ج�‬ ‫ن�‬ ‫فعل مركب جاء أمام إمس لذلك‬ ‫مل يرصف مع ض� ي� (من)‬

‫إختصارها‬ ‫إختصارها‬ ‫إختصارها‬

‫‪n‬‬

‫‪`epiracmoc‬‬

‫لكن‬

‫‪alla‬‬

‫ن‬ ‫ج�نا‬

‫‪na\men‬‬

‫من‬

‫‪ebol\a‬‬

‫ال�ش ي�‬ ‫بــ‬ ‫املسيح‬ ‫يسوع‬

‫?‪pxc‬‬ ‫?‪Ihc‬‬ ‫?‪oc‬‬

‫من أفعال الكينونة استخدمت هنا‬ ‫أن‬ ‫عل (امللك)‬ ‫لملؤنث ل�ا عائدة ي‬ ‫الــ مفرد مؤنث‬ ‫إمس ن‬ ‫مع�‬ ‫ملك‬

‫‪na\me‬‬

‫ف ت‬ ‫ي� ج�ربة‬

‫ربنا‬ ‫أ‬ ‫لن‬ ‫لك‬

‫تكون‬ ‫;‬ ‫‪met‬‬ ‫‪ouro‬‬

‫‪23‬‬

‫‪pipet\wou‬‬ ‫‪'en‬‬ ‫‪pixrictoc‬‬ ‫‪Ihcouc‬‬ ‫‪pensoic‬‬ ‫‪je‬‬ ‫‪qwk‬‬ ‫‪te‬‬

‫امللك‬

‫‪;metouro‬‬

‫و‬

‫‪nem‬‬


‫الــ مفرد مؤنث‬ ‫قوة‬

‫;‬ ‫‪jom‬‬

‫أداة تعريف مفرد مذكر (الــ)‬ ‫جمد‬ ‫ف‬ ‫حرف جر يستخدم ي� ظرف‬ ‫الزمان فقط‬

‫‪pi‬‬ ‫‪wou‬‬

‫‪amhn‬‬

‫‪24‬‬

‫القوة‬

‫‪;jom‬‬

‫و‬

‫‪nem‬‬

‫املج د‬

‫‪piwou‬‬

‫إل‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫البد‬

‫‪]a‬‬ ‫\‪ene‬‬


‫األلحـان و التسبحة‬ ‫المستوى األول‬ ‫‪ -1‬مرد صالة الصلح ‪( |iten ni`precbi`a‬باسيلي)‬ ‫يُصلى بعد صالة الصلح في القداس (الباسيلي) الذى وضعه القديس‬ ‫باسيليوس بعد أن يصلي الشماس مرد‪ :‬قبلوا بعضكم بعضا ً ‪...‬‬ ‫فيه نطلب شفاعات القديسة العذراء مريم والدة اإلله لكي ينعم لنا‬ ‫ربنا يسوع المسيح بمغفرة خطايانا‪.‬‬ ‫بـشـفـــاعـــات والــــدة هيتين ني إبريسفيا إنتيه تي ثيه أو‬ ‫اإلله القديسة مـــريــم طوكوس إثؤواب ماريا إبشويس أري‬ ‫يــا رب إنعم لنا بمغفرة إهموت نان إمبي كو إيفول إنتي نين‬ ‫خطايانا‪.‬‬ ‫نوفي‪.‬‬ ‫نسجد لك أيها المسيح مع تين أو أوشت إمموك أو بي إخرستوس‬ ‫أبيك الصالح والروح القدس نيم بيك يوت إن أغاثوس نيم بي إبنيفما‬ ‫ألنك (أتيت) وخلصتنا‪.‬‬ ‫إثؤواب جي آك ( إى ) أكسوتي إممون‪.‬‬ ‫رحمــة الســـالم ذبيحة إيه ليؤس إى رينيس ثى سيا إيه نيه سيه‬ ‫التسبيح‪.‬‬ ‫أوس‪.‬‬

‫‪ -2‬مرد تسبحة الشاروبيم ‪Nixeroubim‬‬ ‫هذه التسبحة يصليها الشعب قبل صالة التقديس «أجيوس» ‪Agioc‬‬ ‫التى يصليها الكاهن وهي تسبحة المالئكة والشاروبيم والسيرافيم في‬ ‫السماء قائلين‪ :‬قدوس قدوس قدوس رب الصاباؤوت ( الجنود ) السماء‬ ‫واالرض مملؤتان من مجدك االقدس‪.‬‬

‫‪25‬‬


‫الشـــاروبيم يسـجـدون لك‬ ‫والسيــرافيــم يمجــدونــك‬ ‫صارخين قائلين ‪ :‬قدوس‬ ‫قدوس قدوس رب الصباؤوت‬ ‫السماء واألرض مملوءتان‬ ‫من مجدك األقدس‪.‬‬

‫ني شيروبيم سيه أو أوشت إمموك‬ ‫نيم ني سيرافيم سيه تي أوؤناك‬ ‫إف أوش إيفول إفجو إمموس جيه‬ ‫أجيوس أجيوس أجيوس كيريوس‬ ‫صافاؤوت إبليريس أو أورانوس كيه‬ ‫إيجى تيس أجياس سوذوكسيس‪.‬‬

‫‪ -3‬مرد االبركسيس ‪ Xere ne Maria‬السنوي الصغير‪:‬‬ ‫يُصلى بعد قراءة الكاثوليكون عربيا ً وقبل قراءة‬ ‫االبركسيس قبطيا ً وفيه نعطى السالم للقديسة‬ ‫الطاهرة العذراء مريم التي ولدت لنا هللا الكلمة ؛‬ ‫ويبرز هذا اللحن عقيدة التجسد االلهي‪.‬‬ ‫نغمة هذا اللحن ثابتة على مدار السنة التوتية‬ ‫ويركب عليها أى مرد آخر يخص عيد أو مناسبة‬ ‫فيما عدا مرد أبركسيس أيام الصوم الكبير وصوم‬ ‫نينوى فله نغمة خاصة تختلف عن باقي السنة‪.‬‬ ‫‪ /‬السالم لك يا مريم‬ ‫الحمامة الحسنة التي ولدت‬ ‫لنا هللا الكلمة‪.‬‬ ‫‪ /‬مبارك أنت بالحقيقة مع‬ ‫أبيك الصالح والروح القدس‬ ‫ألنك اتيت وخلصتنا‪.‬‬

‫‪ /‬شيريه نيه ماريا تى إتشرومبى‬ ‫إيث نيه سوس ثى إيطاس ميسى نان أم‬ ‫إفنوتى بى لوغوس‪.‬‬ ‫‪ /‬إك إزماروؤت أليثوس نيم بيك يوت‬ ‫إن أغاثوس نيم بى إبنيـفما إثؤواب جيه‬ ‫أك (إى) أكسوتى إممون ناى نان‪.‬‬

‫‪26‬‬


‫‪ -4‬ذكصولوجية االباء الرسل ‪Pi]orp ‘en ni`apoctoloc‬‬ ‫ذكصولوجية ‪ :‬كلمة يونانية‬ ‫تعنى تمجيد وهى مدائح موزونة‬ ‫شعريا ً في تمجيد وتسبيح السيد‬ ‫المسيح في األعياد السيدية‬ ‫والسيدة العذراء ‪ ،‬والسمائيين‬ ‫‪ ،‬ويوحنا المعمدان ‪ ،‬والرسل‬ ‫‪ ،‬والشهداء ‪ ،‬والقديسين في‬ ‫أعيادهم ؛ والذكصولوجيات‬ ‫يوجد منها نوعان ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬واطس‪ :‬تُصلى في رفع بخور عشية وباكر بعد األواشى وفى‬ ‫تسبحة نصف الليل بعد المجمع وقبل الهوس الرابع ؛ وذكصولوجية‬ ‫البابا البطريرك ‪ Aksi`txaric‬هى ذكصولوجية واطس‪.‬‬ ‫ولها ‪ 6‬نغمات ( سنوى – كيهكى – فرايحى – صيامى أيام –‬ ‫صيامى سبوت وآحاد – شعانينى )‪.‬‬ ‫ب‪ -‬آدام‪ :‬تُصلى في التماجيد على طريقة لحن إبؤورو ‪~Pouro‬‬ ‫التمجيد‪.‬‬ ‫يكون ترتيبها فى الذكصولوجيات بعد ذكصولوجية يوحنا المعمدان‬ ‫وقبل مار مرقس االنجيلي ؛ وتتكلم عن بطرس ويوحنا وباقي الرسل‬ ‫الذين تبعوا السيد المسيح ثم نسألهم جميعا ً أن يطلبوا من الرب عنا‬ ‫ليغفر لنا خطايانا‪.‬‬

‫‪27‬‬


‫‪ /‬الرب يسوع المسيح ‪:‬‬ ‫أختار رسله ‪ :‬وهم بطرس‬ ‫وأنــدراوس ‪ :‬ويـوحنــــا‬ ‫ويعقـوب ‪.‬‬ ‫‪ /‬وفيلبس ومتــــى ‪:‬‬ ‫وبرثولماوس وتومــــا ‪:‬‬ ‫ويعقوب بن حلفى ‪ :‬وسمعان‬ ‫القانوي ‪.‬‬ ‫‪ /‬وتداوس ومتياس ‪:‬‬ ‫وبولس ومرقس ولوقا ‪:‬‬ ‫وبقية التالميذ ‪ :‬الذين تبعوا‬ ‫مخلصنا ‪.‬‬ ‫‪ /‬متياس الذي صار ‪:‬‬ ‫عوضا ً عن يهوذا ‪ :‬كامل‬ ‫وبقية التالميذ ‪ :‬الذين تبعوا‬ ‫السيد ‪.‬‬ ‫‪ /‬خرجت أصواتهم ‪:‬‬ ‫إلي وجه األرض كلها ‪:‬‬ ‫وبلغ كـالمهم إلي أقطـــار‬ ‫المسكونة ‪.‬‬ ‫‪ /‬أطلبوا من الرب عنا ‪ :‬يا‬ ‫سادتي اآلباء الرسل واألثنان‬ ‫والسبعون تلميذاً ‪ :‬ليغفر لنا‬ ‫خطايانا ‪.‬‬

‫‪ /‬كيريوس إيسوس بي خرستوس ‪:‬‬ ‫أفصوتب إن نيف أبسطولوس ‪ :‬إيتيه‬ ‫بيتروس نيم أندرياس ‪ :‬يوأنس نيم‬ ‫ياكوبوس ‪.‬‬ ‫‪ /‬ليبون فيلبوس نيم ماتيؤس ‪:‬‬ ‫بارثولوميؤس نيم توماس ‪ :‬ياكوبوس‬ ‫إنتيه ألفيؤس ‪ :‬نيم سيمون بي‬ ‫كانانيؤس ‪.‬‬ ‫‪ /‬تاديؤس نيم ماتيؤس ‪ :‬باڤلوس نيم‬ ‫ماركوس نيم لووكاس ‪ :‬نيم إبسيبي‬ ‫إنتيه ني ماثيتيس ‪ :‬ني إيطاڤ موشي‬ ‫إنصا بين صوتير ‪.‬‬ ‫‪ /‬ماتياس في إيطاف شوبي ‪ :‬إن‬ ‫إتشيه بيو إن يووداس ‪ :‬نيم إيجوك‬ ‫إيڤول نيم إبسيبي ‪ :‬ني إيطاڤ موشى‬ ‫إنصا ذيسبوطا ‪.‬‬ ‫‪ /‬آبوو إرخوأوو شيه ناف إيڤول ‪:‬‬ ‫إيچين إبهو إم إبكاهي تيرف ‪ :‬أووه‬ ‫نووصاچي أڤ فوه ‪ :‬شا أڤـريجس‬ ‫إنتي إيكووميني ‪.‬‬ ‫‪ /‬طوبه إمبشويس إى إهرى إيجون ‪:‬‬ ‫أو ناتشويس إن يووتي إن أبوسطولوس‬ ‫‪ :‬نيم بي إشڤيه إسناف إم ماثيتيس ‪:‬‬ ‫إنتيف كانين نوفى نان إيڤول ‪.‬‬

‫‪28‬‬


‫المستوي الثاني‬ ‫‪ -1‬مرد ‪ Ele`hcon + Je nai nan‬كما يصلي في القداس‬ ‫الباسيلي‪:‬‬ ‫هو مرد الطلبة من القداس الغريغورى ‪ ،‬يُصليه الـشعب فى القداس‬ ‫الباسيلى بعد أوشية خالص العالم ‪ ،‬وقبل أوشية المياه أو الزروع‬ ‫أو األهوية قائالً‪ ( :‬إرحمنا يا هللا اآلب ضابط الكل – إرحمنا يا هللا‬ ‫مخلصنا – إرحمنا يا هللا ثم إرحمنا )‪.‬‬ ‫و ُتصلى فى القداس الغريغورى فى موضعها ‪ ،‬وحيث أن القداس‬ ‫الغريغورى يخاطب أقنوم األبن فيصلي الشعب ‪ :‬إرحمنا يا هللا‬ ‫مخلصنا (‪ 3‬مرات)‪.‬‬ ‫‪ /‬إرحمنا يا هللا اآلب ‪( /‬إيه ليسون)‪ 3‬إيماس أو ثيه أوس أو‬ ‫ضابط الكل‬ ‫باتير أو بان طوكراطور‪.‬‬ ‫‪ /‬إرحمنا يا هللا مخلـصـنـا ‪( /‬إيه ليسون)‪ 3‬إيماس أو ثيه أوس أو‬ ‫سوتير إيمون‪.‬‬ ‫‪ /‬إرحمنا يا هللا ثم إرحمنـا ‪( /‬إيه ليسون)‪ 3‬إيماس أو ثيه أوس أو‬ ‫كيه إليسون إيماس‪.‬‬ ‫يارب إرحم ‪ -‬كيريه إليسون‬ ‫‪( /‬جيه ناى نان)‪ 3‬إفنوتي إفيوت بى بان طوكراطور‪.‬‬ ‫‪( /‬جيه ناى نان)‪ 3‬إفنوتي بين سوتيـر‪.‬‬ ‫‪( /‬جيه ناى نان)‪ 3‬إفنوتي أووه ناى نان‪.‬‬ ‫يارب إرحم ‪ -‬كيريه إليسون‬

‫‪29‬‬


‫‪ -2‬مرد ‪( Wc perhn‬باسيلى)‪:‬‬ ‫يُصلى هذا المرد بعد صالة الترحيم وقبل مقدمة القسمة ‪ ،‬والذى فيه‬ ‫يُصلى الكاهن من أجل الذين رقدوا وتنيحوا في اإليمان‪.‬‬ ‫وفيه نطلب من أجل األحياء حتى يحفظهم هللا فى غربتهم‪.‬‬ ‫كما كان وهكذا يكون أوس بيه ريـــن كيه إس تيه إستيـــن أبو‬ ‫من جيل إلى جيل جيه نى آس يس جيه نى آ ن كيه بانطاس‬ ‫نو ن‬ ‫وإلى دهر الدهور طوس إيه أو ناسطون إيه أو‬ ‫آمين ‪.‬‬ ‫آمـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ذكصولوجية السيدة العذراء لتسبحة نصف الليل ;]‪Temetni‬‬

‫أنظر المادة الطقسية الخاصة بالذكصولوجية فى المستوى األول‬ ‫صـ ‪.27‬‬ ‫تتحدث ذكصولوجية (;]‪ ) Temetni‬عن العذراء الطاهرة ينبوع‬ ‫ماء الحياة ‪ ،‬والتى ولدت لنا عمانوئيل إلهنا‪.‬‬

‫‪30‬‬


‫‪ /‬عظمتكِ يا مريم ‪:‬‬ ‫العذراء الغير الدنسة ‪ :‬تشبه‬ ‫علو النخلة ‪ :‬التى تكلم عنها‬ ‫سليمان ‪.‬‬ ‫ت ينبوع ماء الحياة‬ ‫‪ /‬أن ِ‬ ‫‪ :‬الفائض مـن لبنـــان ‪:‬‬ ‫التى نبعت لنــا ‪ :‬منه نعمة‬ ‫الالهوت ‪.‬‬ ‫ت لنــا عمــانـوئيل ‪:‬‬ ‫‪ /‬ولـد ِ‬ ‫من أحشائك البتول ‪ :‬وصيرنا‬ ‫وارثـيــــن ‪ :‬فــى ملــــــوك‬ ‫السموات ‪.‬‬ ‫‪ /‬كالوعد الذى وعد به ‪:‬‬ ‫أبانــــا رئيـــس اآلبــــــاء ‪:‬‬ ‫الذى هو الملك داود ‪ :‬أتى‬ ‫وأكمله لنا ‪.‬‬ ‫‪ /‬السالم لك أيتها العذراء‬ ‫‪ :‬الملكة الحقيقية الحقانية ‪:‬‬ ‫السالم لفخر جنسنا ‪ :‬ولدت‬ ‫لنا عمانوئيل ‪.‬‬ ‫‪ /‬نسألك أن تذكرينا ‪ :‬أيتها‬ ‫الشفيعة المؤتمنة ‪ :‬أمام ربنا‬ ‫يسوع المسيح ‪ :‬ليغفر لنا‬ ‫خطايانا ‪.‬‬

‫‪ /‬تيه ميت نيشتى أو ماريا ‪ :‬تي‬ ‫بارثينوس إن أتثوليب ‪ :‬إسؤني‬ ‫إم إبتشيسي إمبي ڤـيني ‪ :‬إيطا‬ ‫صولومون صاچي إثـڤيتى ‪.‬‬ ‫‪ /‬إنثو تيه موومي إم موأوو إن‬ ‫أنونخ ‪ :‬إتخاتي إمبي ليبانوس ‪ :‬إيطا‬ ‫بي إهموت إنتيه تي ميث نووتي ‪:‬‬ ‫ڤـيڤي نان إيڤول إنخيتس ‪.‬‬ ‫‪ /‬أريه ميسى نان إن إممانوئيل ‪:‬‬ ‫خين تيه ميترا إم بارثينيكى ‪ :‬أف‬ ‫آيتين إن كليرونوس ‪ :‬إن إهري خين‬ ‫إثميت أوورو ني فيؤوي ‪.‬‬ ‫‪ /‬كاطا بي أوش إيطاف أوش‬ ‫إمموف ‪ :‬إنتيه بين يوت إم باترياشيس‬ ‫‪ :‬إيتيه فاى بيه إبؤورو داڤـيد ‪ :‬أفئي‬ ‫أفجوكف نان إيڤول ‪.‬‬ ‫‪ /‬شيريه نيه أو تي بارثينوس ‪ :‬تى‬ ‫أورو إممي إن أليثيني ‪ :‬شيريه إب‬ ‫شووشوو إنتيه بين جينوس ‪ :‬أريه‬ ‫إجفو نان إن إممانوئيل ‪.‬‬ ‫‪ /‬تين تيهو أرى بين ميـﭭـي ‪ :‬أوتي‬ ‫إبروسطاتيس إيتين هوت ‪ :‬ناهرين‬ ‫بين تشويس إيسووس بيخرستوس ‪:‬‬ ‫إنتيف كانين نوﭭـي نان إيـﭭول ‪.‬‬

‫‪31‬‬


‫‪ -4‬مرد األبراكسيس لألباء الرسل‪:‬‬ ‫يُصلى بعد الكاثوليكون عربيا ً ‪ ،‬وقبل األبركسيس قبطيا ً ‪ ،‬فى‬ ‫صوم اآلباء الرسل وأعيادهم وفيه نعطى السالم لسادتى اآلباء الرسل‬ ‫تالميذ ربنا يسوع المسيح‪.‬‬ ‫نغمة مرد األبراكسيس ثابتة على مدار السنة التوتية ‪ ،‬ويمكن أن‬ ‫يصلى باللحن الكبير فى أى مناسبة ؛ وتتغير نغمة مرد األبركسيس‬ ‫فقط فى أيام الصوم الكبير وصوم نينوى‪.‬‬ ‫‪ /‬السالم لسادتـي اآلبـــاء ‪ /‬شيريه ناشويس إن يوتي إن‬ ‫الـــرســــــل ‪ :‬الســـــالم أبوسطولوس ‪ :‬شيريه ني ما ثيه‬ ‫لتالميذ ربنـــــا يســــــوع تيس إنتيه بين شويس إيسوس بي‬ ‫إخريستوس‪.‬‬ ‫المسيح‪.‬‬ ‫‪...................................................................‬‬ ‫‪...................................................................‬‬ ‫‪...................................................................‬‬ ‫‪...................................................................‬‬ ‫‪...................................................................‬‬ ‫‪...................................................................‬‬ ‫‪...................................................................‬‬ ‫‪...................................................................‬‬ ‫‪...................................................................‬‬ ‫‪...................................................................‬‬ ‫‪...................................................................‬‬ ‫‪...................................................................‬‬

‫‪32‬‬

ملزمة 3و4 مهرجان 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you