Page 1

IDENTITY STYLE GUIDE Bioscenter Jasper Vandegaer, Frederik Lagrange, Sam Weckx

& Laura Gorissen


BIOSCENTER

IDENTITY STYLE GUIDE

2


A NEW IDENTITY Een Nieuwe Huisstijl In 2010 is er binnen BioSCENTer besloten voor een herprofilering van de huisstijl. De huidige huisstijl was verouderd en voldeed niet aan het internationale karakter dat BioSCENTer wil uitstralen. De nieuwe huisstijl moet herkenbaar zijn op nationaal en internationaal niveau door het toepassen van een uniforme stijl voor het hele centrum. Deze nieuwe stijl is een reflectie van de vier componenten van BioSCENTer: moleculair, computationeel, bio informatica en life sciences. Het nieuwe logo ontwerp is wel in lijn met het huidige logo; het bestaat uit een beeldmerk en woordmerk. Het nieuwe logo zal daarentegen een internationale uitstraling hebben en is het logo representatief voor de 4 componenten van BioSCENTer. Bij het veranderen van de huisstijl hoort ook een aanpak van de huidige website. De website evolueert mee met de vernieuwde huisstijl om mee te gaan in het internationale karakter. De huisstijl zal worden toegepast op alle communicatie uitingen die BioSCENTer hanteert naar haar doelgroepen om zo een uniforme identiteit te krijgen in de communicatie.

Het Oude Logo

BIOSCENTER

IDENTITY STYLE GUIDE

3


THE IDENTITY ELEMENTS: HOOFDELEMENTEN Woordmerk & Centrum Om nog enige associatie te houden met het oude logo van BioSCENTer is er gekozen om voor het logo opnieuw te werken met een combinatie van een woord- en beeldmerk. Het woordmerk BIOSCENTER en beeldmerk bestaande uit de 4 componenten van BioSCENTER en een toepassing van de internationale kleuren van biotechnologie zijn op een creatieve wijze uitgewerkt tot een geheel. Bewust is ervoor gekozen om de internationale kleuren van biotechnologie te laten terug komen in het logo. Op deze manier is het internationaal herkenbaar dat het hier gaat om biotechnologie.

Het Woordmerk Het woordmerk wordt altijd samen afgebeeld met het beeldmerk, het is niet mogelijk om een van deze logo elementen afzonderlijk te gebruiken als logo. Het woordmerk bestaat uit allemaal hoofdletters en mag niet op een andere wijze worden toegepast.

Het Centrum Het beeldmerk moet gebruikt worden op de manier zo als deze ontworpen is. De volgorde van de kleuren, elementen en verwerking van details moet op de juiste manier worden toegepast. Dit beeldmerk verwijst naar het centrum waarin gewerkt wordt, met 4 verschillende deelaspecten die elk een kleur krijgen om de contrasten tussen de vier sectoren duidelijk te maken.

BIOSCENTER

IDENTITY STYLE GUIDE

4


THE IDENTITY ELEMENTS: KLEUREN IN HET LOGO Plaatsing De plaatsing van het logo moet voldoen aan enkele strikte voorwaarden. De witwaarde tussen woordmerk en beeldmerk moet in beide gevallen gerespecteerd worden. De grootte moet ten allen tijde in proportie behouden worden. Het afwisselen van de 2 varianten mag, maar moet op een consequente manier gebeuren. Het eerste voorbeeld wordt algemeen genomen als de basis van de huisstijl. Dit zal terugkomen de het meeste communicatie-uitingen. Het 2de voorbeeld is eerder van toepassing als alleenstaand visueel logo zonder combinatie van andere tekst of beeld.

Kleurengebruik De basiskleuren in het logo zijn de internationaal gebruikte kleuren voor biotechnologie. Zowel in het beeldmerk als in het woordmerk. Hierbij zijn er verschillende combinaties mogelijk bij het woordmerk om een bepaalde pijler uit te lichten, maar algemeen wordt de blauwe kleur als standaard gebruikt. Deze keuze is ontstaan om het woord BIO er uit te laten springen, aangezien dit de belangrijkste pijler is waarrond er gewerkt wordt. Het woord BIO moet altijd in een zwarte kleur gebruikt worden. De verschillende kleurencombinaties komen overeen met de kleuren die gebruikt worden in het beeldmerk en moeten consequent worden toegepast in de eventueele combinaties. Het gebruik van deze kleuren wordt verder besproken bij de primaire kleuren.

BIOSCENTER

IDENTITY STYLE GUIDE

5


THE IDENTITY ELEMENTS: ADDITIEVE ELEMENTEN Additieve elementen Deze elementen zijn ontworpen om de 4 clusters te onderscheiden waarrond het bioscenter werkt. Ze staan voor Virtual Life, Bio-Informatics/System Biology, Evolutionary Biology en Biomolecular Interactions. Ze hoeven niet noodzakelijk gebruikt worden in het logo, maar wanneer ze gebruikt worden moeten ze aan strikte voorwaarden voldoen. De 4 elementen mogen in de eerste plaats niet afzonderlijk worden gebruikt. Ze moeten steeds horizontaal naast elkaar staan en in geen enkel geval verticaal. Het beeldmerk en woordmerk moeten steeds aanwezig zijn om de link naar het bioscenter herkenbaar te maken. Daarnaast zijn er 2 mogelijke combinaties. Het gebruik boven of onder het woordmerk. Deze plaatsing is voorzien op bepaalde afmetingen en komen overeen met de plaatsing van de letters “SCEN� in het woord BIOSCENTER. Zodat er een perfecte harmonie ontstaat. Hierbij blijven de woorden BIO en TER met telkens 3 tekens in evenwicht.

Titel toevoegen Wanneer men gebruik wil maken van een extra titel bij het logo mogen de additieve elementen niet gebruikt worden. Deze titel moet steeds gecentreerd zijn in overeenkomst met het midden van het woordmerk. Deze titel moet uiteraard voldoen aan de voorwaarden van de lettertypes.

BIOSCENTER

IDENTITY STYLE GUIDE

6


THE IDENTITY ELEMENTS: PRIMARY COLOURS 1. Primaire Kleuren Logo/Huisstijl

De primaire kleuren die gebruikt worden in de huisstijl zijn gebaseerd op de kleuren die algemeen aanvaard zijn binnen de biotechnologie. Deze kleuren zijn international gebruikt, waardoor dit de herkenbaarheid vergroot. Groen : landbouw/voeding Wit : industrie/milieu Rood : mens/gezondheid Blauw : ecologie

2. Secundaire Kleuren Drukwerk/Brochures/Stijl

Naast het logo wordt er binnen het drukwerk gebruik gemaakt van secundaire kleuren om een mengelmoes van kleuren te voorkomen. Deze kleuren zorgen voor een rustige opmaak.

BIOSCENTER

IDENTITY STYLE GUIDE

7


THE IDENTITY ELEMENTS: TYPEFACE

Lettertypes Chunkfive

BIOSCENTER

Enkel in het logo zelf wordt gebruik gemaakt van “Chunkfive”. Dit lettertype heeft geen varianten en kan maar op één wijze worden toegepast. Het logo maakt hierbij enkel gebruik van hoofdletters. Het mag in geen geval gewijzigd worden door een ander lettertype. In het logo wordt gebruikt gemaakt van puntgrootte 20.

Rockwell Dit lettertype wordt gebruikt voor titels, tussentitels,... in papers, brochures en ander grafisch werk. In deze gevallen wordt er geopteerd voor een duidelijke structuur waarbij men eerst begint met de versie Rockwell Bold en voor tussentitels overschakelt naar Rockwell regular. Hierbij is de grootte van het lettertype ook een factor waar rekening mee moet worden gehouden. In het algemeen wordt de italic versie niet gebruikt tenzij bij toevoeging van een titel bij het logo. Hier geldt dan wel dat de Bold versie wordt toegepast. Voor titels wordt gebruik gemaakt van puntgrootte 16. Bij tussentitels wordt er een puntgrootte van 14 pt gehanteerd.

Calibri Dit lettertype wordt uitsluitend gebruikt voor inhoudsteksten. Hierbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van Calibri regular. Voor citaten, voetnoten en dergelijke is het mogelijk om gebruik te maken van Calibri italic, maar algemeen wordt vastgehouden aan de eerst genoemde keuze. De varianten Calibri Bold en Bold italic worden ook hiernormaal gezien niet gebruikt. Aangezien we voor titels en tussentitels gebruik maken van het lettertype Rockwell. In uitzonderlijke gevallen om bijvoorbeeld één woord uit te lichten kan dit wel toegepast worden. Voor teksten wordt gebruikt gemaakt van puntgrootte 12. BIOSCENTER

IDENTITY STYLE GUIDE

8


THE IDENTITY ELEMENTS: TYPEFACE

Arial Voor teksten die zich bevinden op de website maken we gebruik van het lettertype arial. In alle andere gevallen zijn de voordien genoemde lettertypes van toepassing. De tekstgrootte op de website heeft een puntgrootte van 12 pt. Voor Tussentitels bedraagt dit 14pt en voor titels wordt puntgrootte 16 gebruikt.

BIOSCENTER

IDENTITY STYLE GUIDE

9


THE IDENTITY ELEMENTS: GRAFISCHE EXTRA’S

Grafische extra’s Deze elementen komen voort uit het logo en zijn bedoeld om grafisch drukwerk herkenbaar te maken als de huisstijl van het BIOSCENTER. Deze mogen uitsluitend gebruikt worden in de secundaire kleuren van de huisstijl. Voor de plaatsing ervan wordt verwezen naar templates die hierbij voorzien zijn.

01

01

01

01 BIOSCENTER

IDENTITY STYLE GUIDE

10


BUSINESSKAARTJES THE IDENTITY ELEMENTS: VOORBEELD BUSINESSKAARTJES HUISSTIJL

BIOSCENTER

IDENTITY STYLE STYLE GUIDE GUIDE IDENTITY

8 11


THE IDENTITY ELEMENTS: POWERPOINT TEMPLATE

BIOSCENTER

IDENTITY STYLE GUIDE

12


THE IDENTITY ELEMENTS: POWERPOINT TEMPLATE

BIOSCENTER

IDENTITY STYLE STYLE GUIDE GUIDE IDENTITY

8 13


THE IDENTITY ELEMENTS: LAYOUT SUGGESTIONS

Voorbeelden logo integratie Het logo kan op verschillende manieren gebruikt worden om te integreren in bepaald drukwerk. Met behulp van voorziene kaders die het logo omringen kan dit geplaatst worden binnen het drukwerk zodat er de mogelijkheid bestaat om het logo van KULeuven alsook te integreren. Hierbij zijn geen strikte regels buiten het feit dat de kleur van de voorziene kaders uitsluitend wit mag zijn.

BIOSCENTER

IDENTITY STYLE GUIDE

14


THE IDENTITY ELEMENTS: BEELDMATERIAAL BEELDMATERIAAL Beeldmateriaal kan gebruikt worden in het ondersteunen van tekst. Dit kan de tekst versterken en de materie visueel maken. Het gebruik van foto’s of video opnames is eerder aangewezen bij het overbrengen van de moeilijke materie van het BioSCENTEr. Bij het gebruik van beeldmateriaal moet rekening gehouden worden met copyright. Er mogen alleen beelden gebruikt worden die gemaakt zijn door mensen van BioSCENTer zelf en die hiervoor toestemming hebben verleend. Beelden worden ten alle tijden gepubliceerd samen met de naam van de maker. Er mogen alleen beelden gebruikt worden die een positief imago van BioSCENTer naar buiten dragen.

BIOSCENTER

IDENTITY STYLE GUIDE

15


ologie Biotechnrickx e

Joris Wind

202864

68 / (0499)

T: (013)33 79 ter.be ocen M: mail@bi center.be io .b W: www ADD:

75 Kapeldreef lee er ev H 01 30 België

------

ologie Biotechnrickx e

Joris Wind

202864

--------

68 / (0499)

------------

T: (013)33 79 ter.be ocen M: mail@bi center.be io .b w W: ww ef 75

@: Kapeldre

lee 3001 Hever België

-------

ologie BiotechnWinderickx

--------

Joris

202864

68 / (0499)

--------

Biotechnolo

gie

Joris Winderi

ckx

----------

(013)33 79 68

(013)20 28 64 mail@biocen ter.be www.biocen ter.be

-----------

-----------------

Research &

Biotechnolog

ie

Kapeldreef 75 3001 Heverle e

----------

-----------

------

--------

-----------

T: (013)33 79 l@biocenter.be M: mai center.be W: www.bio

Biotechnolo

gie

Joris Winderi

ckx

(013)33 79 68

(013)20 28 64 mail@biocen ter.be www.biocen ter.be Kapeldreef 75 3001 Heverle e

ef 75

@: Kapeldre

lee 3001 Hever

ologie Biotechnrickx e

Joris Wind

202864

68 / (0499)

T: (013)33 79 ter.be ocen M: mail@bi center.be io .b w w W: w ef 75 erlee ev H 01 30 België

@: Kapeldre


technologie

Research & Bio

technologie

technologie

Research & Bio

Biotechnolo

gie

Joris Winderi

ckx

(013)33 79 68

(013)20 28 64 mail@biocen ter.be www.biocen ter.be

----------

-------

Kapeldreef 75 3001 Heverle e

----------

----------

----------

-------

Research & Bio

Biotechnolo

gie

Joris Winderi

ckx

T: (013)33 79 68

/ (0499)2028

64

M: mail@biocen ter.be W: www.biocen te r.be

@: Kapeldreef

75 3001 Heverle e


berg 31

Aren Kasteelpark 3001 Heverlee Belgium

16 + 32 16 32 15 02 + 32 16 32 15 67 + 32 16 32 19

n.be x@bio.kuleuve joris.winderick o.kuleuven.be BioSCENTer@bi .be www.biocenter ie

onele Biolog Lab voor Functi

------------------------------

Research &

02 + 32 16 32 15 67 + 32 16 32 19 be o.kuleuven. BioSCENTer@bi e nter.b www.bioce erg 31 Arenb k Kasteelpar rlee BE - 3001 Heve

Biotechnologie

------------------------

Research &

gie

Biotechnolo

gie

tionele Biolo

Lab voor Func

e

nele Biologi

Lab voor Functio

-----

-

BioSCEN Ter@bio. kuleuven www.bio .be center.be

-----

---

----

Arenberg 31 Kasteelpark rlee BE - 3001 Heve

-------

-------

Kasteelp ark Aren berg 31 BE - 3001 Heverlee

Research &

Biotechnologie

----

-------

be bio.kuleuven. BioSCENTer@ r.be www.biocente

+ 32 16 32 15 02 + 32 16 32 19 67

-------

-------

----------

02 + 32 16 32 15 67 + 32 16 32 19

-----

hnologie

-----

-----

Research & Biotec

Lab voor

-----

Lab voor

-----

-----

Function

-----

ele Biolo

gie

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

joris.win derickx@ bio.kuleuve BioSCEN Ter@ n.be www.bioce bio.kuleuven.be nter.be

-----

-----

-----

-----

-----

-----

+ 32 16 32 15 16 + 32 16 32 15 02 + 32 16 32 19 67

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Kasteelp ark Arenbe rg 31 3001 Hev erlee Belgium

Functione

le Biologie


-----------

-----------

-----

(013)33 79 68 (013)20 28 64 mail@biocenter.be www.biocenter.be Kapeldreef 75 3001 Heverlee

---------------------

Research & Biotechno

-----

logie

---------------------

logie

-----

Research & Biotechno

Research & Biotechno

logie

joris.winderickx@bio.kule uven.be BioSCENTer@bio.kuleuve n.be www.biocenter.be

+ 32 16 32 15 16 + 32 16 32 15 02 + 32 16 32 19 67

Kasteelpark Arenber g 31 3001 Heverlee Belgium Lab voor Functionel

e Biologie

Research & Biotechno logie -------------------------

(013)33 79 68 (013)20 28 64 mail@biocenter.be www.biocenter.be Kapeldreef 75 3001 Heverlee

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

Kasteelpark Arenber g 31 3001 Heverlee Belgium

-----------

-----

-----------

Lab voor Functionel

e Biologie

-----

- - --

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-------------

-----------

+ 32 16 32 15 16 + 32 16 32 15 02 + 32 16 32 19 67

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

joris.winderickx@bio.kule uven.be BioSCENTer@bio.kuleuve n.be www.biocenter.be

- -----------

-----------

Research & Biotechno ----logie --------------

(013)33 79

68 (013 )20 mail@bioce 28 64 nter.be www.bioce nter.be Kapeldreef 75 3001 Hev erlee

- - --

identity guide  

identity guide for logo bioscenter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you