Page 1

verschijnt driemaandelijks jaargang 8 – Nr 24 jan-febr-maart-april 2010

met de steun van Jeugd & Muziek Waregem vzw Olmstraat 25 – 8790 Waregem – T 056 60 09 18 – www.academiewaregem.be


inhoud

Voorwoord van de directeur 2010: Chopinjaar Pianorecital Frank Braley Terugblik op de gitaardag Kunstacademie in de steigers Leerlingen AMC en Muziekgeschiedenis naar de opera Eerste editie “Koperdag” Benefiet voor Haïti: meer dan geslaagd Activiteitenkalender tweede trimester Kleurplaat Circusdorp op de academie

p3 p4 p 5-6 p 7-8-9-10 p 11 p 12-13 p 14 p 15-16 p 17-18 p 19 p 20

vormgeving infokrant : Kurt Debrouwer verantwoordelijke uitgever : Luc Dumoulin, p/a Olmstraat 25 – 8790 Waregem Teksten, concertaankondigingen, weetjes, ideeën, suggesties voor de volgende infokrant te bezorgen vóór eind maart 2010 a.u.b. Bezorg ons Uw berichtjes via de klasleraar of deponeer ze in de brievenbus bij het secretariaat van de hoofdschool of stuur ze op naar de academie : Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Olmstraat 25 - 8790 Waregem onder vermelding : "infokrant" of via info@academiewaregem.be


voorwoord Geachte lezer(es) Nu de drukte van de jaarwissel voorbij is komen we terug bij u met onze infokrant “Het Lopend Vuur” Ook wij wensen u vooralsnog een gezond en creatief 2010 toe. Doch de wereld staat niet stil. De economische crisis en de gevolgen ervan worden meer en meer duidelijk. Grote bedrijven sluiten hun deuren en de vele toeleveringsbedrijven krijgen geen bestellingen meer. Faillissementen en afdankingen zijn hiervan het gevolg en laten hun sporen na op het familiale leven. Met deze bittere verschraling van ons levensbeeld heeft de kunst en het kunstgebeuren een (ver)lichtende functie. Zij is zeker geen vlucht uit de werkelijkheid, integendeel zij toont juist de zwakke plekken aan en geeft stof tot nadenken. Een opleiding in de podiumkunsten blijft dan ook een investering in de toekomst met een intellectuele en sociale meerwaarde. Nog steeds staat de wereld niet stil. Dat de productie bij een grote Belgische brouwerij was stilgevallen betekende niets in vergelijking met de ramp die gebeurde in Haïti. Dit verarmde land, waarvan het gemiddelde jaarinkomen per hoofd van de bevolking nauwelijks 386 € bedraagt, is een chaos geworden. Vanuit verschillende hoeken ontstonden solidariteitsacties. Ook de academie staat niet stil. Vrijdagavond 29 januari organiseerden we, in samenwerking met de stedelijke diensten, de wereldraad, de wereldwinkel en verschillende scholen een benefietavond voor Haïti. Het werd een avond met doorlopende optredens en korte reportages in het Oblatenauditorium. Ook externe performers deden hun toezegging. Zo wilden wij op onze manier een steentje bijdragen tot het lenigen van de nood.

Neen de academie staat niet stil, artistiek voor Haïti. Met vriendelijke groeten Luc Dumoulin directeur

3


2010: Chopinjaar! Op 1 maart 2010 zal het precies 200 jaar geleden zijn dat de componist Frédéric François Chopin als Fryderyk Franciszek Chopin geboren werd in Żelazowa Wola (Polen). Hij was een Poolse componist en virtuoos pianist uit de romantiek. Hij wordt algemeen beschouwd als de grootste componist die Polen ooit heeft voortgebracht en geldt als een der grootste toondichters uit de muziekgeschiedenis.

Foto van Frédéric Chopin uit 1849 door Louis-Auguste Bisson, het jaar waarin Chopin overleed.

(bron: wikipedia)

4


Pianorecital Frank Braley Concertgebouw Brugge 05/11/2009

Met zo’n 20 leerlingen trokken 4 pianoleerkrachten naar het Concertgebouw in Brugge voor een uniek pianoconcert met Frank Braley. “Cool”, zo kunnen we het recital van Frank Braley nog het best karakteriseren. De Franse pianist die in 1991 de Koningin Elisabethwedstrijd won, laat horen hoe swingend Bachs klaviermuziek kan klinken en hoe verrassend polyfoon de 20ste eeuwse pianomuziek kan zijn. Componisten als I. Strawinsky, P. Hindemith en C. Debussy wilden zich distantiëren van de zware, gezwollen romantische muziek van de 19e eeuw. Ze gingen te rade bij de zuiverheid van de expressie van de Barokcomponisten en zochten tevens inspiratie bij de Jazz. Aan de andere kant van de oceaan verwerkte G. Gershwin populaire deuntjes tot grote pianowerken met als typisch kenmerk: de ritmiek. Geef toe, het was de gelegenheid bij uitstek om van een dergelijk toegankelijk programma te kunnen genieten en schitterend vertolkt door Frank Braley. Op de volgende pagina vind je enkele reacties van leerlingen en... hiernaast een handtekening van de pianist ... “pour Inge”.

5


6


terugblik op de gitaardag

21/11/2009

Er werd in onze Academie voor het tweede “Gitaardag” ingericht met de bedoeling de meerwaarde mee te geven (naast de en samenspel of ensemble). We hopen dat de vele mails tussen de leerkrachten hebben afgeworpen en we de leerlingen konden motiveren en stimuleren! We opzet méér dan geslaagd was,want héél positief! Enkele leerlingen reporterskwaliteiten boven en geven wat er op die dag zo allemaal te Debaveye,Jeroen Van Verbauwhede,Silke Rotsaert en (allen leerlingen Lagere graad het woord:

jaar op een rij een leerlingen gitaar een wekelijkse cursus gitaar onze vergaderingen en onderling hun vruchten die zich inschreven super denken dat onze de feedback was haalden hun jullie een idee van beleven viel. Hanne Iseghem,Dante Marie-Lou Demarie gitaar ) zijn nu aan

:...Op 21 november was de dag waar ik zolang naar had uitgekeken aangebroken: namelijk de gitaardag! Samen met enkele andere kinderen zat ik in een groepje... :...Eerst kenden we elkaar nog niet zo goed en daarom deden we eerst een kennismakingsspelletje.Daarna legden juf Annemie en juf Elke uit wat we gingen doen: We gingen samenspel spelen... :...We hebben veel bijgeleerd,we hebben op een octaafgitaar en basgitaar mogen spelen, het was ook heel interessant... :...de basgitaar was vooral moeilijk met die dikke snaren en de octaafgitaar was leuk met die fijne klankjes... :...Toen we elke stem eens uitgeprobeerd hadden,begonnen we met een spelletje:

7


:...Want welk liedje we 's avonds gingen voordragen gingen we weten door een quiz... :...Aan de hand van de tips die we kregen,moesten we raden welk liedje we gingen spelen. Maar die tips kreeg je niet zo maar. Eerst werden we in twee groepen verdeeld:de jongens tegen de meisjes. We deden blad,steen,schaar en wie won kreeg de tip. Toen Dante (dat is een jongen die in de groep zat) en ik uiteindelijk genoeg tips hadden verzameld,wisten we welk liedje het was... :...Het was zeer leuk.We hebben het liedje van Laura Omloop “zo verliefd� leren spelen!... :...Dan was het middag. We hebben onze boterhammen (of pistolets) opgegeten en hebben ook nog tikkertje gespeeld. Dan hebben we nog verder geoefend op het liedje... :..Toen het concert was aangekomen,moesten we het ook spelen!... :...We mochten het voorprogramma doen!... :...Met de kriebels in onze buik was het dan toch gelukt. Het was een superleuke dag!!!!!!!!!!!!!!!!

-

:...Op het einde mochten we zelf

ons liedje dat we de hele dag geoefend hadden,spelen op het slotconcert.Toen was Yves Storms aan de beurt. Hij speelde heel mooie en moeilijke liedjes. Het was een heel interessante,leerrijke en boeiende dag.

8


Dankjewel voor jullie enthousiasme en inzet ,leerlingen tweede en derde jaar gitaar! Juf Elke en juf Annemie hebben enorm van jullie inbreng genoten en ook wij waren moe,maar voldaan thuisgekomen. Jullie waren super! De leerlingen van de Middelbare en Hogere Graad kregen de mogelijkheid om de workshop akkoordbegeleiding (niveau 1 bij de leerkrachten Flore,Isabel en Charlotte,of niveau 2 bij leerkrachten Marleen en Thomas) of singer-song writing bij leerkracht Henk te volgen. In de namiddag kregen de Hogere Graden dan het voorrecht om actief of passief de masterclass met Yves Storms bij te wonen. Ook enkele leerlingen uit deze graden (Ibe en Robbe Van Assche,Frederik Van de Velde,Gerson Hugens en Ronny Demaeght) schreven een verslag:

:...Toen we aankwamen werden we verdeeld in groepen. Eenmaal verdeeld gingen we naar het lokaal waar we ons eerst even voorstelden en daarna begonnen we met een kort lesje over akkoorden.We speelden One van U2, Envoi van Absynthe Minded en nog een paar bekende liedjes!... :...Een beetje “jammen�op je gitaar is altijd leuk,dus dat viel hartstikke mee!Na het eten van onze bokes kregen we gitaarles bij Yves Storms,himself! Een zeer enthousiast en gedreven man.We hebben op muzikaal niveau heel wat bijgeleerd!... :...Toen we vol spanning de masterclass van Yves Storms betraden,had ik een beetje schrik dat het wat saai en theoretisch zou zijn. Niets was echter minder waar. Yves Storms kon uitermate boeiend vertellen over de stukken die we moesten spelen. De tijd vloog voorbij!Yves gaf een heel andere en eigentijdse kijk op stukken die er op het eerste zicht vrij saai en ingewikkeld uitzagen. Tegen vier uur kregen we een vieruurtje en om vijf uur liep de dag ten einde met een prachtig concert van Yves Storms. De stukken die hij speelde waren ronduit prachtig! De gitaardag was voor mij zeker een geslaagde en leerrijke ervaring! Je mag er zeker van zijn dat ik mij volgend jaar zeker weer zal inschrijven!...

9


:...De tijd werd zeer zinvol gebruikt in de workshop “singer song writer�. De theoretische basis die in de voormiddag gegeven werd,was zeer verrijkend. Werd ook op een zeer boeiende manier gebracht. De omzetting in praktijk was een hele ervaring. Toch een positieve ervaring. Het concert ter afsluiting was voor mij eerder een inspanning dan een ontspanning. Maar dat kan natuurlijk bij mij liggen en aan de manier waarop ik het concert beleefde. Na gitaardag 2008 en 2009 hoop ik ten volle dat er ook in 2010 weer een gitaardag georganiseerd wordt... :...De gitaardag was over het algemeen wel goed. De theorie mocht wel iets minder lang duren,je leert uiteindelijk het meest als je bezig bent een liedje te maken. Zo krijg je ook meer tijd om een volledig liedje te maken,want er was wel een beetje gebrek aan tijd-misschien was dat alleen bij ons-om volledig klaar te zijn. Het concert was een zeer goede afsluiter vond ik,ik vond het persoonlijk ook beter dan vorig jaar omdat het 1 speler was.Zo zie je eens wat je solo allemaal wel kan... Dank u voor deze verslagjes leerlingen Middelbare en Hogere Graad! Ik hoop hierbij dat alle gitaristen die er niet konden bij zijn nu al de kriebels krijgen om zich in te schrijven voor de gitaardag 2010 (want die komt er hoogstwaarschijnlijk wel volgend schooljaar!) Er rest me alleen nog iedereen te bedanken voor jullie inzet en jullie allemaal een gitaristiek en muzikaal 2010 toe te wensen namens alle collega's gitaar en mezelf!

10


Academie voor Muziek, Woord en Dans en de Academie voor Beeldende Vorming worden één.... .... en zullen vanaf 1 september tot één grote kunstacademie samengevoegd worden. De wettelijke mogelijkheid daartoe is vorig jaar door het Departement Onderwijs gecreëerd. Achter de schermen wordt volop gewerkt om dit administratief in orde te brengen. We houden u zeker verder op de hoogte!

De klas gitaar van Isabel Lessens in de afdeling Wakken organiseerde op 30 januari een klasconcert. Hier op de foto ziet u de volledige groep geconcentreerd bezig.

11


Leerlingen AMC en Muziekgeschiedenis naar de opera!

Een eenvoudig idee om leerstof AMC en muziekgeschiedenis te concretiseren in de praktijk is uitgegroeid tot een beklijvende ervaring die nog stevig nazindert… Zo spoorden directeur Luc Dumoulin en ondergetekende samen met 16 jonge en iets minder jonge enthoesiaste opera-gangers naar Brussel met uitzicht op een boeiende avond. Strauss’ “Elektra” is zeker niet het meest toegankelijke werk in het operagenre, dus werd er degelijk voorbereid, gelezen en vóórbeluisterd om niets te missen. De Munt zelf is een prachtig en sfeervol gebouw uit de glorietijden van de 19de eeuw en is ideaal om dergelijke uitvoeringen ideaal te omkaderen. Na nog een korte gevatte inleiding ter plaatse hebben we ons –samen met een volle zaal- kunnen onderdompelen in het verhaal, de muziek, de actie, de sfeer … De toch wel wat gespannen verwachtingen vooraf werden helemaal ingelost! Het orkest speelde quasi feilloos en warm onder een héél kundige dirigent, de prestatie van de zangers was gewoonweg verbluffend! Onvoorstelbaar eigenlijk hoe het hoofdpersonage bijna de hele tijd een aartsmoeilijke partij –op vlak van toonvastheid en intensiteit- schitterend neerzette!! Klein minpuntje misschien betrof de uitwerking van een verhaal zich afspelend in de griekse oudheid maar… met bewakers in hedendaagse kledij en voorzien van vuurwapens…het mocht echter de totale artistieke ervaring niet bederven. Onder de indruk en met een voldaan gevoel werd er nog nagepraat en uitgekeken naar het volgende bezoek!! Paul Van Egghen Leerkracht muziekgeschiedenis

12


In het prachtige kader van De Munt waren we aanwezig op de laatste uitvoering van de opera Elektra van Richard Strauss, naar de tragedie van Sofocies en in een regie van Guy Joosten. Reeds van bij aanvang werden we door het orkest ondergedompeld in de dramatiek van het gebeuren. Was het decor eerder grauw en neutraal, de orkestratie van Strauss was heel kleurrijk en meeslepend, waarbij de spanning constant werd opgedreven.... geen sinecure voor de zangers om daar bovenuit te geraken. Nochtans slaagt Elektra er wonderwel in om het bij momenten brute geweld van het orkest te overstemmen met haar krachtige en dramatische stem. De verwachte hysterie en waanzin blijven echter achterwege. Haar wraakgevoelens en woede uiten zich eerder in een berekende emotie, wellicht ook doordat haar krachtige zang niet altijd onderstreept wordt door haar acteerprestatie. Zeker in de slotscène ontbreekt het haar toch wat aan de dramatiek en wervelende waanzin die je op dat moment zou verwachten.... Klymnestra daarentegen slaagt er wel heel goed in om met een schitterende combinatie van haar wendbare stem en sterke dramatiek een totaalbeeld van de radeloze en gekwelde moeder te brengen. De neutralere figuur van Chrysothemis (zus van Elektra) wordt door Strauss mooi vertaald in rustige en brave harmonieën... een heel contrast met de rauwe dramatiek van Elektra en de alomtegenwoordige kracht van het orkest. Het personage van Orestes viel wel wat tegen.... Hij passeerde bijna onopgemerkt over de scène en kon niet echt overtuigen, wat uiteraard niet simpel is als je moet optornen tegen de krachtige stem van de op wraak beluste Elektra. Het was in elk geval een zeer boeiende “night at the opera” en een meer dan beklijvende voorstelling.

13


Voor de eerste keer op de academie:

Koperdag op 27 februari 2010 Op die dag worden alle leerlingen koper verwacht, om in drie groepen de dag musicerend door te brengen. Het is de bedoeling dat tijdens enkele repetities een programma ingestudeerd wordt dat in de namiddag tijdens het koffieconcert gebracht wordt. Hoe ziet de dag eruit: 9 uur: ontvangst op de hoofdschool te Waregem 9.30 - 10.30 uur: repetitie 11 – 12 uur: repetitie 12 uur: middagmaal 13.30 – 14.30 uur: repetitie 14.30 uur: repetitie met de 3 groepen samen 15 uur: pauze 15.30 uur: concert van de leerlingen samen met het koperkwintet “5 Beaufort” met aansluitend koffie en warme chocolademelk Iedereen van harte welkom voor het afsluitend concert! Inkom voor het concert bedraagt € 5 voor jongeren en volwassenen (drankje inbegrepen) en is gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar. Inschrijven voor de koperdag doe je via de leerkrachten Luc Neirynck en Rudy Lareu. Alle info is ook via hen te verkrijgen of via het onthaal van de hoofdschool.

14


Benefiet voor Haïti: meer dan geslaagd...

Enkele weken geleden was het bijzonder druk op de academie. Toen we aangesproken werden om mee te helpen een benefiet op stapel te zetten voor de slachtoffers in Haïti, konden we daar niet nee op zeggen. De inspanningen hebben zich wel geloond... De benefietavond alleen al bracht € 5000 op. De week ervoor hadden leerlingen woord uit de klassen van Pat Mechele en Saskia Debaere maar liefst € 1300 ingezameld met het voorlezen van poëzie tegen betaling. Ook andere scholen verzamelden aanzienlijke bedragen: Het Hemelvaartinstituut verzamelde € 740 met een soepverkoop, de stedelijke basisscholen van Waregem € 1200 met een sober maal, Basisschool Dol-Fijn zwom en danste voor het goede doel en ook dat bracht meer dan € 1000 op,... De puntjes wijzen erop dat de lijst onvolledig is want er waren gewoon te veel initiatieven. Ook het stadsbestuur legde daar nog eens € 5000 bij.

15


Leerlingen woord trokken de straat op en stelden toevallige voorbijgangers de vraag of zij bereid waren een kleine bijdrage voor Haïti te geven als ze hen een gedicht voorlazen. Het werd een bijzonder geslaagde actie en meteen ook een goede oefening voor de leerlingen. Ondanks de kou was iedereen enthousiast om mee te werken. De spaarvarkentjes werden keer op keer goed gevuld terug binnengebracht. De actie bracht maar liefst € 1300 op, een onwaarschijnlijk hoog bedrag voor een eenvoudige en snel in elkaar gestoken initiatief. We danken alle leerlingen voor hun belangeloze inzet! Hieronder enkele sfeerfoto’s genomen in het centrum van Waregem. Op de achtergrond merk je de wekelijkse markt.

kippenvelmoment.... ....toen op de benefiet de volledige zaal meezong met de koren o.l.v. Marleen Annemans kippenvelmoment.... ....toen pastoor André Windels vertelde over de schrijnende toestanden in Haïti. De talloze doden na de aardbeving maar al evenzeer de structurele armoede waar geen einde aan lijkt te komen. kippenvelmoment.... ....toen oud-leerling Sven Van De Voorde de set van Sens Uniek inzette met het Haïti-lied “Hallelujah”.

16


activiteitenkalender tweede trimester 09/10 Vrijdag 26 februari om 20 uur :

Griezelen met Edgar Allen Poe en Stephen King om 20 uur door de leerlingen woord uit Beveren-Leie, klassen van Hilde Vanderstraeten in “Zwemb@d” te Beveren-Leie

Zaterdag 27 februari :

Koperdag. Workshops ivm de koperblazers met deelname van de leerlingen van Rudy Lareu en Luc Neirynck.

Vrijdag 5 maart om 19.30 uur :

“Cirkels in de Tijd” een totaalspektakel door de leerlingen van de afdeling Vichte in “De Stringe”

Zaterdag 6 maart :

11e klarinetdag met tal van repetities, workshops, en een afsluitend Concert in het Oblatenauditorium. Aanvang 10u einde rond 19u

Maandag 8 maart om 18.30 uur :

Klasconcert door de leerlingen piano van An De Ruyter in het Oblatenauditorium

Woensdag 10 maart om 18.30 uur :

Klasconcert door de leerlingen piano van An De Ruyter in het Oblatenauditorium

Zaterdag 13 maart om 11 uur :

Concert door de leerlingen gitaar van Henk Buyse in het Oblatenauditorium

Zaterdag 13 maart om 13.30 uur :

Concert door de leerlingen hobo van Eva Debruyne in het Oblatenauditorium

Zaterdag 13 maart om 14 uur :

Concert door de leerlingen cello van Paul Van Egghen in de Händelklas

Zaterdag 13 maart om 16 uur :

Soepkinders : jaarlijkse leerlingenauditie door de leerlingen van de afdeling St.-Eloois-Vijve

17


Zaterdag 13 maart om 20 uur :

Jeugd en Muziek : concert door Mong Rosseel en het Aram Ensemble met “de verjaardag van de Infante” in CC De Schakel, Waregem.

Dinsdag 16 maart om 18.30 uur :

Concert door de leerlingen cello van Paul Van Egghen en de leerlingen contrabas van Elleen Vanherpe in de Händelklas

Dinsdag 16 maart om 18.30 uur :

Concert door de leerlingen piano van Saskia Versprille in het Oblatenauditorium

Woensdag 17 maart om 19 uur :

Concert door de leerlingen blokfluit van Katelijne Lanneau en de leerlingen piano van Bernard Baert in de Pleyelklas

Maandag 22 maart om 19 uur :

Concert door de leerlingen zang van Katrien Van Opstal

Woensdag 24 maart om 19 uur :

“Water-Vuur-Lucht-Aarde” leerlingenauditie door de klassen notenleer en toneel van de afdeling Anzegem. Tussendoor intermezzi door de instrumentenklassen. zaal Ansold - Anzegem

Zondag 18 april om 11 en 15 uur :

“Peter en de Wolf” (S. Prokofjev) en “Carnaval des Animaux” (Camille Saint-Saëns) door het Waregems Klarinetchoir

Vrijdag 30 april om 19.30 uur :

Jeugd en Muziek : Ooh-bop-sh’Bam in het Oblatenauditorium van de Stedlijke Academie voor Muziek, Woord en Dans – Waregem.

zaterdag 1 mei om 19u:

lenteconcert door de samenspelklas Waregem / Jeugdorkest Waregem (samen met het Waregems Harmonieorkest) o.l.v. Luc Neirynck in de Schalmei

18


kleurplaat !

19


20

Infokrant "Lopend Vuur" februari 2010  

Voor u ligt de schoolkrant van de stedelijke academie voor Muziek, Woord en Dans Waregem, het februarinummer van 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you