Page 1

Stedelijke Kunstacademie Waregem Olmstraat 25 - 8790 Waregem – 056 60 09 18 www.academiewaregem.be MUZIEK WOORD EN DANS

datum :

1° inschrijving aan de academie JONGEREN schooljaar 2011-2012

afdeling :

...........

naam + voornaam :

.......................................................................................

geboorteplaats en -datum : adres :

inschrijvingsnr. : ........................

...................................................……….....................…. .......................................................................................

postnr + gemeente :

.......................................................................................

telefoonnummers :  vast: ...........................  gsm 1: ...............................  gsm 2: .......................... E-mailadressen:  email 1: ...............................................  email 2: ............................................... rijksregisternummer :

............................................................ (zie rechtsboven op SIS-kaart)

-

De handtekening verbindt tot naleving van het schoolreglement.

-

Wij geven WEL / GEEN toestemming om foto’s van onszelf te publiceren (website, infokrant,...) HANDTEKENING OUDERS: .......................................................................

naam van eerst betalende gezinslid :  volgt ook les Beeldende Vorming

................................................................  ander gezinslid volgt les Beeldende Vorming

______________________________________________________________________________ inschrijving

 Muziek

 Woord  Dans

 Kinderdans

€ ...........................

huur instrument (€ 25)

€ ...........................

copiebijdrage verplicht ( € 4 per studierichting)

€ ........................... TOTAAL

€ ...........................

wijze van betaling  contant  cheque  bancontact betaald op datum van ................................ (contante betaling niet meer mogelijk in de hoofdschool)  via overschrijving naar rekeningnummer 068-2126374-64 tarieven : (66-104-142) (46-84-122) (198-388) (118-228) (Kinderdans: € 67)


STUDIERICHTING MUZIEK

 graad L1, klas AMV : ..............................................................................  andere graad :

................. reden :  komt van andere academie  via toelatingsproef

te volgen vakken :

......................... ......................... .........................

klas : ............................................. klas : ............................................. klas : .............................................

STUDIERICHTING WOORD

 graad L1, klas AVV : ..............................................................................  andere graad :

................. reden :  komt van andere academie  via toelatingsproef

te volgen vakken :

......................... ......................... .........................

klas : ............................................. klas : ............................................. klas : .............................................

STUDIERICHTING DANS

 graad L1, klas AABL :  andere graad :

..............................................................................

................. reden :  komt van andere academie  via toelatingsperiode

te volgen vakken :

......................... ......................... .........................

klas : ............................................. klas : ............................................. klas : .............................................

STUDIERICHTING BEELDENDE KUNST Voor de inschrijvingen Beeldende Kunst verwijzen we naar het secretariaat Beeldende Kunst.

TE BEZORGEN ATTESTEN

 i.v.m. verminderd tarief, afgegeven :

 JA

 attest studies andere academie, afgegeven :  JA

 NEE

 NEE

/inschrijvingen%201112%20formulier%20jongeren  

http://www.academiewaregem.be/images/stories/inschrijvingen%201112%20formulier%20jongeren.pdf

/inschrijvingen%201112%20formulier%20jongeren  

http://www.academiewaregem.be/images/stories/inschrijvingen%201112%20formulier%20jongeren.pdf

Advertisement