Page 1

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Olmstraat 25 – 8790 Waregem tel. 056/60.09.18 – fax 056/60.09.87 www.academiewaregem.be _________________________________________________________ verschijnt driemaandelijks jaargang 6 nr.19 april-mei-juni 2008

met de steun van Jeugd & Muziek Waregem v.z.w.

in dit nummer o.m. aandacht voor: - 180 jaar Waregems Harmonieorkest - openbare examens - met gratis zakagenda


inhoud

Voorwoord van de directeur Het citaat Schoolkalender 2007-2008 Deze school is verkocht. Inschrijvingsgeld 2008-2009 bekend 180 jaar Waregems Harmonieorkest Kopieermachines met hoofdpijn Openbare examens Frescamente Bonusconcert: ’t Muziek Frascati Volwassenen kunnen overdag naar notenleer Tentoonstelling Liefde in Culturen Zaterdag 31 mei: opendeurdag Activiteiten afdelingen Nog meer activiteiten Kleurplaat

p 3-4 p4 p5 p5 p 6-7 p 7-8 p9 p 10-11-12 p 13 p 14 p 15 p 15 p 16 p 17 p 18 p 19

vormgeving infokrant : Kurt Debrouwer verantwoordelijke uitgever : Luc Dumoulin, p/a Olmstraat 25 te 8790 Waregem Teksten, concertaankondigingen, weetjes, ideeën, suggesties voor de volgende infokrant te bezorgen vóór eind september 2008 a.u.b. Bezorg ons Uw berichtjes via de klasleraar of deponeer ze in de brievenbus bij het secretariaat van de hoofdschool of stuur ze op naar de academie : Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans, Olmstraat 25 - 8790 Waregem onder vermelding : "infokrant" of via info@academiewaregem.be


voorwoord Geachte lezer(es)

Was het doordat Pasen zo vroeg viel dat we werden voorzien van zoveel hemelwater? Of was het een reden om een drogere en zonnige derde trimester te kunnen inzetten? Een zekerheid is dat het derde deel van dit schooljaar de aanloop vormt tot de eindproeven voor de leerlingen. Herinnert U zich nog de eerste infokrant in oktober? Toen had ik het over de werkmethode. Deze zal nu waarheid worden voor veel leerlingen. Het gestage werken en langzaam opbouwen en verdiepen van de teksten moet nu in volle glas ontplooien. Overal zijn de repetities nu intens bezig om een volwaardig examen te kunnen neerzetten. Zowel voor de lagere (L4), middelbare (M3) als voor de hogere graden liggen de moeilijkheden en verworvenheden naar inhoud verschillend maar met hetzelfde doel: een beheersing van het kennen en kunnen op een podium. Voor de leek lijkt dit evident, doch op een podium staan brengt heel veel met zich mee. De beheersing hiervan maakt deel uit van de opleiding aan de academie. Ik hoop dan ook dat alle leerlingen een artistieke genoegdoening kunnen ervaren op het podium. Tevens nodig ik U uit om deze examens bij te wonen als toeschouwer en luisteraar. In deze infokrant kan U de data terug vinden wanneer deze examens plaats hebben. En met de nieuwe lente kijken we reeds naar volgend schooljaar. De opgelegde inschrijvingstarieven mochten we al ontvangen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Ook deze kan U in dit “Lopend Vuur� terugvinden. Bij genoeg interesse hebben we nu de bedoeling om meer cursussen muziek en woord in te richten voor de volwassen tijdens de vroege namiddag. Indien U hiervoor iets voelt laat het ons zeker weten via info@academiewaregem.be. Op deze wijze kunnen we inspelen op de behoeften van o.a. de medioren. Door het succes van de kinderdans hebben we dit jaar ook bijkomende klassen ingericht. De volgende infokrant zal dan ook uitsluitend handelen over de inschrijvingsmodaliteiten. Hou deze zeker in de gaten, zodat U niet achter het net moet vissen.

3


Maar keren we terug naar dit schooljaar. Om te ervaren hoe er in een kunstacademie wordt gewerkt, nodigen we iedereen uit op de opendeurdagen in het hoofdgebouw. De aanloop zal gebeuren met openbare examens die voorzien zijn op vrijdag 30 mei en het zwaartepunt zal liggen op zaterdag 31 mei. Voor de kinderen die wensen kennis te maken met het Woord, de Dans en de Muziek zullen we een ontdekkingstocht organiseren doorheen het gebouw onder het motto “Het Mysterie van de Academie”. Ik hoop U dan ook te mogen ontmoeten op één van deze manifestaties.

Luc Dumoulin Directeur

Het citaat De vele soorten muziek, hoe verschillend van aard ook, sluiten elkaar niet uit. Muziek is, evenals aarde, lucht, vuur en water, een element dat aan alles ten grondslag ligt. En de mensheid kan, zoals bij brood en liefde, niet zonder haar. Yehudi Menuhin, 1975

4


schoolkalender 2007-2008

feest van de arbeid 01/05/08 (valt samen met Hemelvaart)

hemelvaart 01/05/08 t.e.m. 04/05/08

pinkstermaandag maandag 12/05/08 zomervakantie

01/07/08 t.e.m. 31/08/08

inschrijvingsgeld voor 2008-2009 bekendgemaakt Voor jongeren komt er € 2 per studierichting bij (zowel gewoon tarief als met vermindering). Bij de volwassenen komt er € 6 bij. Studenten en volwassenen die recht hebben op vermindering betalen € 4 extra. Het volledig overzicht vindt u op de bladzijde hierna.

Ook de academie engageert zich voor het aanbieden van fairtrade producten. De koffie die we slurpen, het fruitsap en de wijn voor concerten. Dit alles kopen we aan in de wereldwinkel en het smaakt nog ook! Meer info omtrent de “Ik ben verkocht”-campagne vind je op: www.ikbenverkocht.be

5


inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2008-2009

Wat kost het ? jonger dan 18 j aar op 31/12/2008 1 studierichting 2 studierichtingen 3 studierichtingen

€ 63 € 99 € 135

met vermindering : 1 studierichting 2 studierichtingen 3 studierichtingen

€ 44 € 80 € 116

Wat kost het ? 18 jaar en ouder op 31/12/20 08 1 studierichting 2 studierichtingen

€ 187 € 366

Werknemers kunnen opleidingscheques aanvragen !

met vermindering : 1 studierichting 2 studierichtingen

€ 112 € 216

6


..... werd de oudste vereniging van Waregem opgericht en dat is het tegenwoordige Waregemse Harmonieorkest. Op 28 april 2008 zal de muziekmaatschappij exact 180 jaar bestaan en dat willen zij niet ongemerkt voorbij laten gaan. De eerste voorzitter was de heer Ferdinand Storme, burgemeester. Onder de eerste spelende leden komt voor : Jules Storme, die later 56 jaar (1848 – 1904) Waregem bestuurde. Eerste benaming : muziekminnende genootschap Sinte Cecilia (fanfarengenootschap Sinte Cecilia) 18 december 1925 : de fanfare St-Cecilia wordt bij koninklijk besluit begunstigd met de titel : Koninklijke Maatschappij St-Cecilia. In 1943 worden de speeltuigen veranderd in de nieuwe toonaard – de nieuwe benaming is : Koninklijke Harmonie St-Cecilia. Op 1 mei 2005 : omvorming van de vereniging tot vzw – de vereniging draagt de naam : Het Waregems Harmonieorkest (afgekort WHO).

(hierboven: ondertekening van de oprichtingsakte 18 april 1828.)

7


Tentoonstelling over de historiek van het orkest Tot eind mei loopt in De Schalmei (lokalen van de harmonie recht tegenover academie) een boeiende tentoonstelling met veel historische documenten en foto’s. De tentoonstelling is te bezoeken elke woensdag- en vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag. Op 26 april om 19u., wordt met het Waregems Harmonieorkest o.l.v. Luc Neirynck, in de sporthal van het H. Hartcollege van Waregem (ingang Processiestraat), een totaalspektakel gebracht. Dit project kwam tot stand in samenwerking met de directie en leerkrachten van de Waregemse Academie voor Muziek, Woord en Dans, de academie voor Beeldende Kunsten, Somival en de Gestemde Snaren.. Het muziekstuk “Band Land” van Derek Bourgeois vormt de rode draad en gaat vrij vertaald over 'het land van het orkest'. Twee muzikale families (kopers en houtblazers) maken ruzie. De liefde tussen een trompet en een klarinet wordt er het slachtoffer van. Uiteindelijk komt alles goed en eindigt het stuk ‘in harmonie’. Daarnaast werden door “De Gestemde Snaren” twee liederen geschreven. Eén over het Waregems Harmonieorkest en een volkslied van het “Land van Muziek en Dans”. Deze twee liederen zullen, samen met de mensen met een beperking van Somival, uitgevoerd worden. Op andere stukken zoals A Klezmer Carnival, River Dance en Pirates of the Carribean wordt dan weer gedanst door een dertigtal leerlingen van de dansafdeling. Een compilatie van een vijftal volksliederen en Celtic Child worden gezongen door een honderdtachtigtal leerlingen van de klassen notenleer uit de hoofdschool. Bernard Baert maakte hiervoor bijzonder geslaagde bewerkingen van enkele oude Vlaamse volksliederen. In het tweede deel krijgen de jongeren van de jeugdharmonie en de klas van Samenspel de kans om samen met Het Waregems Harmonieorkest het beste van zichzelf te geven. (leerlingen kunnen kaarten bij ons bestellen: 056 60 09 18.)

8


mini-agenda bij deze infokrant Het derde trimester is altijd een heel druk trimester met o.m. de examens en nog heel wat activiteiten. Om je daarbij te helpen, krijg je er van ons een mini-agenda bij. Klein en handig.

Onze kopieermachines voelen zich niet goed...

Elke keer dat 1 pak papier (van 500 vellen) opgebruikt is, verdwijnt 6% van een boom.... Denk twee keer na alvorens kopieĂŤn te maken en kopieer zeker niet lukraak! Enkel een proefafdruk nodig? Vraag ons om kladpapier. 20 april 2008: Dag van de Aarde

9


Kom eens luisteren naar een openbaar examen... Wist je dat iedereen die dat wil, om het even welk openbaar examen kan bijwonen? Openbare examens zijn de eindproeven van de leerlingen in de L4, M3 en H3. Keuze heb je zeker genoeg. Blader maar door de lijst hieronder.

vak (Muziek / Dans)

datum

dag

vanaf

plaats

Accordeon+Samsp+Ens.+ Beg.pr. blokfluit, hobo, fagot Cello Dans Ensemble blazers Ensemble blazers Ensemble gitaar (Casteele+Mattie) Ens. + Samenspel volw. strijkers Fluit H3 I Fluit L4 Fluit M3 + H3 Gitaar L4 (deel1) + volwassenen Gitaar L4 (rest)(zie 30/5) Gitaar M3I + S en H3I + S Harp L3V+L4 Jazz Combo Jazz individueel Klarinet L3V+L4 Klarinet M3 en H3 Koordirectie Koper H3I + S Koper L4 Koper M3I+S Orgel Piano Begeleidingspraktijk Piano Ensemble + strijkkwartet (Jo) Piano H3I piano H3S piano L4 deel 1

27/05/2008 19/05/2008 7/06/2008 30/05/2008 17/05/2008 17/05/2008 17/05/2008 17/05/2008 14/05/2008 2/06/2008 14/05/2008 30/05/2008 4/06/2008 21/05/2008 26/05/2008 27/05/2008 28/05/2008 4/06/2008 25/06/2008 28/06/2008 23/05/2008 13/05/2008 24/05/2008 9/05/2008 23/05/2008

di ma za vrij za za za za woe ma woe vrij woe woe ma di woe woe woe za vrij di za vr vr

18.00 17.00 14.00 16.30 13.30 8.30 9.30 15.00 20.00 17.00 14.00 16.30 14.00 13.30 19.00 19.00 19.00 14.00 13.30 10.30 17.00 17.00 9.00 19.00 18.00

Oblatenaud. Lisztauditorium Oblatenaud. Hoofdschool Oblatenaud. Oblatenaud. klas H채ndel+Oblaten Pleyel Lisztauditorium Pleyel H채ndelaud. H채ndelaud. H채ndelaud.

17/05/2008 4/06/2008 30/05/2008 6/06/2008

za woe vrij vrij

11.00 19.00 18.30 16.30

Lisztauditorium Oblatenaud. Oblatenaud. Lisztauditorium

De Schakel Lisztauditorium Oblatenaud. Oblatenaud. Oblatenaud. Oblatenaud. Oblatenaud. Oblatenaud. hoofdkerk klas

10


Piano L4 deel 2(zie 6/6) Piano M3I+M3S samenspel blazers Beveren/SV samenspel blazers Desselgem samenspel blazers Ing.+Anz. samenspel blazers Vichte samenspel blazers Wakken samenspel blazers Waregem samenspel gitaar (A.Devos) samenspel gitaar (A.Devos) samenspel gitaar (KarenVerhelst) samenspel gitaar (M.Casteele)

7/06/2008 14/05/2008 30/04/2008 18/04/2008 30/04/2008 30/04/2008 30/04/2008 18/04/2008 10/05/2008 10/05/2008 10/05/2008 10/05/2008

za woe woe vr woe woe woe vr za za za za

8.30 13.30 18.15 20.00 19.00 19.30 17.30 19.00 11.00 11.30 10.30 9.00

Lisztauditorium Lisztauditorium Beveren-Leie lokaal De Stringe De Stringe Wakken lokaal klas klas Klas Klas

samenspel gitaar (M.Casteele) samenspel gitaar (Vandenhende) samenspel piano Samenspel viool (Paul+Jo) Saxofoon L4 Saxofoon M3 en H3 Slagwerk Viool en altviool Zang, Koor

10/05/2008 10/05/2008 10/05/2008 21/06/2008 28/05/2008 21/05/2008 21/05/2008 21/06/2008 14/06/2008

za za za za woe woe woe za za

9.30 10.00 10.00 9.00 14.00 14.00 13.30 9.30 13.30

klas klas Lisztauditorium H채ndelaud. Oblatenaud. Oblatenaud. Cageklas H채ndelaud. Oblatenaud.

vak (Woord)

GR

datum

dag

uur

plaats

AVV AVV AVV AVV AVV AVV AVV AVV AVV (lln. Ingooigem te AN) AVV (lln. OE in HS) AVV (lln. WA in HS) Repertoirestudie Repertoirestudie

L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 L4 H3 H3 H3 volw

28/05/2008 28/05/2008 30/05/2008 30/05/2008 3/06/2008 3/06/2008 6/06/2008 6/06/2008 24/05/2008 6/06/2008 6/06/2008 14/05/2008 17/05/2008

woe woe vrij vrij di di vrij vrij zat vrij vrij woe zat

16.00u 18.30u 16.30u 19.00u 17.30u 19.00u 15.30u 17.00u 17.00u 18.30u 18.00u 13.30u 9.00u

Desselgem Vichte Beveren-Leie Anzegem Nieuwenhove St.Eloois-Vijve Hoofdschool Hoofdschool Anzegem Hoofdschool Hoofdschool Hoofdschool Hoofdschool

16/05/2008 vrij

19.30u

Hoofdschool

Toneel

11


Toneel Toneel Toneel Toneel Toneel Toneel Toneel Toneel Toneel Toneel Toneel Toneel Toneel Toneel Toneel (deelexamen) Toneel (deelexamen) Toneel (lln. Desselgem te Beveren-Leie) Toneel (lln. Desselgem te Beveren-Leie) Voordracht Voordracht Voordracht Voordracht Voordracht Voordracht Voordracht Voordracht Voordracht Voordracht Voordracht Voordracht Voordracht Voordracht Voordracht Voordracht (lln. SEV te BE) Voordracht (lln. SEV te BE) Voordracht volw.

M3 H3 H3 H3 H3 H3 H3 H3 M3 M3 H3 M3 H3 M3 H3 H3 volw

woe woe woe woe woe vrij vrij vrij zat zat ma zat zat woe zat

16.30u 17.00u 17.30u 19.00u 20.00u 18.00u 18.30u 19.30u 13.30u 15.30u 19.00u 10.30u 18.30u 13.30u 15.30u

Beveren-Leie Hoofdschool Hoofdschool Hoofdschool Beveren-Leie Hoofdschool Hoofdschool Hoofdschool Anzegem Ingooigem Hoofdschool Hoofdschool Hoofdschool Hoofdschool Desselgem

21/03/2008 vrij

19.30u

Hoofdschool

M3

21/05/2008 woe

15.00u

Beveren-Leie

H3 H3 M3 H3 H3 M3 H3 M3 M3 H3 M3 H3 H3 H3

21/05/2008 13/05/2008 14/05/2008 14/05/2008 14/05/2008 16/05/2008 16/05/2008 23/05/2008 24/05/2008 24/05/2008 24/05/2008 25/05/2008 27/05/2008 30/05/2008

Beveren-Leie Vichte Vichte Desselgem Vichte Desselgem Desselgem Beveren-Leie Anzegem Anzegem Ingooigem Beveren-Leie Beveren-Leie Hoofdschool

31/05/2008 zat 31/05/2008 zat 23/05/2008 vrij 25/05/2008 zon

18.30u 20.00u 18.00u 18.30u 20.00u 18.00u 19.00u 20.00u 13.30u 13.30u 15.30u 19.30u 20.00u 18.00u 10u + 14u 16.00u 18.30u 18.30u

27/05/2008

20.00u

Beveren-Leie

M3 H3 M3 H3 H3 volw

21/05/2008 21/05/2008 21/05/2008 21/05/2008 21/05/2008 23/05/2008 23/05/2008 23/05/2008 24/05/2008 24/05/2008 26/05/2008 31/05/2008 31/05/2008 4/06/2008 19/01/2008

woe di woe woe woe vrij vrij vrij zat zat zat zon di vrij

di

Hoofdschool Oblatenaud. Beveren-Leie Beveren-Leie

12


Frescamente dinsdag 29 april 2008 - 19.30 uur Lisztauditorium hoofdschool (laureaat debuutensembles Gouden vleugels)

Frescamente is een kamermuziekensemble met vier jonge en gedreven muzikanten. Ze spelen werken die in de vergeethoek zijn geraakt door hun vreemde bezetting. Zo spelen ze het hoorntrio van Brahms voor viool, hoorn en piano, het trio van Heidrich voor klarinet, hoorn en piano en de bewerking van l’Histoire du soldat van Stravinsky voor viool, klarinet en piano. Ze speelden live voor Klara en in verschillende cultuurcentra in Vlaanderen. Het woord frescamente staat voor fris, nieuw. Je kunt er ook het woord fresco uit afleiden: de muzikanten beogen de verfijning en het vakmanschap van een fresco. Uitvoerders: Veerle Peeters (°1978) - piano Jolente De Maeyer (°1984) - viool Bert Vanderhoeft (°1979) - hoorn Katelijne Vanderhoeft (°1982) - klarinet (losse kaarten: € 6 (-18) / € 8 (+18) – abonn. J&M gratis)

13


bonusconcert! ’t Muziek Frascati (Leuven) & Waregems Klarinet choir zondag 18 mei 2008 – 15.00 uur Oblatenauditorium hoofdschool Op 4 september 2007 werd ’t Muziek Frascati boven de doopvont gehouden, genoemd naar een van de verdwenen oude Leuvense concertzalen. Als semi-professioneel ensemble mikt dit orkest op goede amateurmuzikanten en pre-professionelen uit de Leuvense regio, aangevuld met musici van over het hele land. Professionele orkest-muzikanten nemen de taak van ‘peter’ over hun instrumentengroep op zich, niet alleen om de kwaliteit te kunnen waarborgen, maar ook om vanuit een pedagogische aanpak de muzikanten de nodige orkest-ervaring aan te reiken. Op 22 mei is hun maiden concert in Leuven en als voorbereiding daarop brengen ze op zondag 18 mei een tryout in onze academie. Op het programma staat: Ouverture Martenizza Symfonie nr 1

Piet Swerts F. Mendelsohn-Bartholdy

Het Waregems Klarinetchoir hoeven we u niet meer voor te stellen. Dit jonge academie choir (opgericht in 2003) verzorgt het tweede deel van dit concert met op het programma: Quatuor Chorale and Danza Felipe Gomez Antiche Danze (deel 1) Dodecaphonic Essay

Antonio Vivaldi Vaclav Nelhybel José Martinez Gallego Ottorino Respighi Elliot Delborgo

’t Muziek Frascati o.l.v. Kris Stroobants (foto) Het Waregems Klarinetchoir o.l.v. Peter Valck. inkom: € 3 (-18) / € 4 (+18) Kaarten in voorverkoop via onthaal (056 60 09 18) onthaal@academiewaregem.be

14


Volwassenen kunnen overdag naar de notenleer.

Steeds meer volwassenen vinden de weg naar de academie. Waar we oorspronkelijk alleen klassen ’s avonds inrichtten, doen we dat sinds 2 jaar ook overdag. Daarmee komen we tegemoet aan de wens van volwassenen die overdag meer tijd hebben of in een onregelmatig werkregime zitten. De lessen notenleer gaan door op donderdagnamiddag en kunnen bij verdere belangstelling uitgebreid worden. Ook verschillende instrumentcursussen kunnen al overdag gevolgd worden. Meer info op het secretariaat.

tentoonstelling “Liefde in Culturen” De fototentoonstelling stond eerder al opgesteld in c.c. De Schakel, de bibliotheek en het wereldfeest in Nieuwenhove. Een selectie van de foto’s waarbij de deelnemende koppels een gedicht uit hun geboorteland geselecteerd hadden, staat nu bij ons in de inkomhal. Catalogi met de vertaalde gedichten zijn eveneens beschikbaar. – Nog tot eind april.

15


Zaterdag 31 mei opendeurdag hoofdschool Alle leerlingen zijn nu reeds uitgenodigd voor de opendeurdag 2008 in de hoofdschool. Dit zal zijn hoogtepunt kennen op zaterdag 31 mei. Aan de hand van een puzzelparcours zullen ze alle instrumenten en de academie verkennen. En wat gebeurt er dan op de gekleurde haltes 8-15-21-27-33-37? Dat verklappen we lekker nog niet!

meer info binnenkort via e-nieuwsbrief en programmaboekje

16


typisch Belgisch De jaarlijkse audi tie in de afdeling Nieuwenhove krijgt een Bel gisch tintje... dinsdag 22/04/2008 om 19 uur O.C. Nieuwenhove inkom: kinderen gratis / volwassenen â‚Ź 2

auditie Beveren-Leie uitgesteld De auditie in Beveren-Leie is door omstandigheden niet kunnen doorgaan. Uitgesteld is echter niet verloren! De voorstelling zal in het najaar van dit jaar opgevoerd worden. Meer informatie volgt.

Afdeling Vichte houdt opendeur! Eind juni kunnen leerlingen, ouders en belangstellenden naar de opendeurdag in de afdeling Vichte. Zodra datum bekend is volgt verder nieuws.

17


nog meer activiteiten.....

Woensdag 23 april 2008 :

Klasconcert door de leerlingen piano van Inge Vancompernolle om 19u00 in de Händelklas

Zaterdag 26 april 2008 :

Koffieconcert door de leerlingen piano van Elisabeth De Bock om 13u30 in het Lisztauditorium

Maandag 28 april 2008 :

Klasconcert door de leerlingen piano van Inge Vancompernolle en de leerlingen fluit van Veerle Secember om 19u00 in het Lisztauditorium

Woensdag 23 april 2008 :

Klasconcert klarinet door de leerlingen van Peter Valck 19 uur De Linde – St.-Eloois-Vijve

Woensdag 30 april 2008 :

Klasconcert gitaar door de leerlingen van Henk Buyse om Om 19u00 in de Pleyelklas

Woensdag 30 april 2008 :

Klasconcert blokfluit door de leerlingen van Katelijne Lanneau om 19u30 in de Händelklas

Woensdag 30 april 2008 :

Klasconcert gitaar door de leerlingen van Mattie Archie, Carlo Vandenhende en Karen Verhelst om 18u00 in zaal Ansold te Anzegem

Zaterdag 10 mei 2008 :

Toneelvoorstelling “De Ronde van Vlaanderen” door de leerlingen (volwassenen) van Pat Mechele om 19u30 in het Lisztauditorium.

18


kleurplaat Haal de kleurpotloden maar boven!

19


20

infokrant april 2008  
infokrant april 2008  

infokrant van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Waregem

Advertisement